Kronika slovenskih mest

 1. 1934
   74

  številka: 1 (1934)
  številka: 2 (1934)
  številka: 3 (1934)
  številka: 4 (1934)
  kazalo (1934)
  Ko nam je stekla prva železnica (številka: 3, 1934)
  Najstarejše ljubljanske industrije (letnik: 1, 1934)
  Galerija naših mož (številka: 1, 1934)
  Kulturne naloge naših mest (številka: 1, 1934)
  Narodna galerija v Ljubljani (številka: 1, 1934)
  Splošni pregled (številka: 1, 1934)
  Mesto – osebnost (številka: 1, 1934)
  Slovenščina v ljubljanskih cerkvah (številka: 1, 1934)
  Ob 25 letnici septembrskih dogodkov (številka: 1, 1934)
  Ob 700 letnici prihoda 00. frančiškanov v Ljubljano (1233-1933) (številka: 1, 1934)
  Knez Miloš v Ljubljani (številka: 1, 1934)
  Povodnji na Ljubljanskem barju (številka: 1, 1934)
  Dr. Dinko Puc, župan Ljubljanski (številka: 1, 1934)
  Ljubljana iz aeroplana (številka: 1, 1934)
  Gabrijel Gruber S. J. In njegov prekop (številka: 1, 1934)
  Uvodna beseda (številka: 1, 1934)
  Ljubljanska kronika (številka: 1, 1934)
  Investicije in posojila Mestne občine ljubljanske (številka: 2, 1934)
  Fidelis Terpinc (številka: 2, 1934)
  Italijanske predstave v Ljubljani od XVII. do XIX. stoletja (številka: 2, 1934)
  Problem Ljubljanskega gradu (številka: 2, 1934)
  Nova osnovna šola za Bežigradom (številka: 2, 1934)
  Zgodovina in razvoj povečanja mestne elektrarne ljubljanske (številka: 2, 1934)
  Ljubljanske župnije v sliki in številki (številka: 2, 1934)
  Župani slovenskih mest – Kroniki (številka: 2, 1934)
  Ljubljanske lipe (številka: 2, 1934)
  Dr. Franjo Lipold, mariborski župan (številka: 2, 1934)
  Splošni pregled (številka: 2, 1934)
  Vseučiliška knjižnica v Ljubljani (številka: 2, 1934)
  Galerija naših mož (številka: 2, 1934)
  Nekaj pozabljenih ljubljanskih svetišč (številka: 2, 1934)
  Higiena mesta Ljubljane (številka: 2, 1934)
  Možnosti in meje poklicnih posvetovalnic (številka: 2, 1934)
  Ljubljanska kronika (številka: 2, 1934)
  Cerkev in ustavni razvoj naših mest (številka: 3, 1934)
  Maribor ob Dravi (številka: 3, 1934)
  Naša kronika (številka: 3, 1934)
  K zgodovini zvonarstva v Ljubljani (številka: 3, 1934)
  Lavoslav Kordeš in njegova tiskarna v Mariboru (številka: 3, 1934)
  Regulacijski problem Savinje (številka: 3, 1934)
  Mestna klavnica ljubljanska in njen razvoj (številka: 3, 1934)
  Renesanca, barok in klasicizem v mariborskem stavbarstvu (številka: 3, 1934)
  O zgodovini statistike, ljudskih štetij in popisov prebivalstva (številka: 3, 1934)
  Statistični pregled: starostna razdelitev prebivalstva po ljudskem štetju iz l. 1857 (številka: 3, 1934)
  Stara Kristusova slika na ljubljanskem magistratu (številka: 3, 1934)
  Franc Liszt v Mariboru (16. VI. 1846) (številka: 3, 1934)
  Mariborski otok (številka: 3, 1934)
  Nürnberška kronika iz l.1552. V – Ptuju (številka: 3, 1934)
  Mariborska kronika od 1. I. do 1. VI. 1934 (številka: 3, 1934)
  Splošni pregled (številka: 3, 1934)
  Nekaj pozabljenih ljubljanskih svetišč (številka: 3, 1934)
  Minoritska cerkev in jugozapadni Maribor v XVIII. Stoletju (številka: 3, 1934)
  Prevzem mestne uprave v Mariboru, dne 2. januarja 1919 (številka: 3, 1934)
  Kralj Aleksander I (številka: 4, 1934)
  Splošni pregled (številka: 4, 1934)
  Kaj nam je pomenil general Maister kot vojak (številka: 4, 1934)
  Najdbe novcev v Mariboru (številka: 4, 1934)
  Lovstvo v mariborski okolici (številka: 4, 1934)
  Nj. veličanstvo viteški kralj Aleksander I. Ujedinitelj (številka: 4, 1934)
  Topografska dinamika mariborskega polja (številka: 4, 1934)
  Razvoj ljubljanskega mestnega vodovoda (številka: 4, 1934)
  Rudolf Maister – Vojanov kot pesnik (številka: 4, 1934)
  Prešeren in ljubljanske uršulinke (številka: 4, 1934)
  Mariborska kronika od 1. VI. do I. X. 1934 (številka: 4, 1934)
  Celjski meščani in cerkvena zgodovina (pravni spor iz preteklih dni) (številka: 4, 1934)
  Naša kronika (številka: 4, 1934)
  Prvi festival slovanskih narodnih plesov v Jugoslaviji (številka: 4, 1934)
  Uršulinska cerkev sv. Trojice v Ljubljani (številka: 4, 1934)
  Kazalo (kazalo, 1934)
 2. 1935
   86

  številka: 1 (1935)
  številka: 2 (1935)
  številka: 3 (1935)
  številka: 4 (1935)
  kazalo (1935)
  Kmetijsko vprašanje velike Ljubljane (številka: 3, 1935)
  Še nekaj iz Ljubljane v nekdanjih časih (letnik: 2, 1935)
  Ljubljana v slovenski pesmi (letnik: 2, 1935)
  V stari cukrarni: spomini na življenje ljubljanskega literarnega proletariata (letnik: 2, 1935)
  Mariborska mestna podjetja (letnik: 2, 1935)
  Ljudska samopomoč v Mariboru (letnik: 2, 1935)
  Francesco Robba (letnik: 2, 1935)
  Kako so si razlagali potres v Ljubljani leta 1895 (letnik: 2, 1935)
  K stoletnici rojstva Josipa Stritarja (letnik: 2, 1935)
  Oglasi Oglasne priloge (letnik: 2, 1935)
  Spomini na suhi Bajar l.1915/16 (letnik: 2, 1935)
  Zvezda (letnik: 2, 1935)
  Upor v Judenburgu 1918 (letnik: 2, 1935)
  Mirje: mladostni spomini (letnik: 2, 1935)
  Novo mesto z okolico v popotnih spominih Henrika Coste (letnik: 2, 1935)
  Kemična industrija v Mariboru (letnik: 2, 1935)
  Posojilnica v Mariboru (letnik: 2, 1935)
  IV. mariborski teden (letnik: 2, 1935)
  P. Rosegger o ljubljanskem potresu (letnik: 2, 1935)
  Dr. Ljudevit Perič, ljubljanski župan (1921 – 1924) (številka: 1, 1935)
  Celjsko muzejsko vprašanje v preteklosti in sedanjosti (številka: 1, 1935)
  Ljubljana pred in po potresu (številka: 1, 1935)
  Potresi v luči geologije (številka: 1, 1935)
  Ivan Vrhovnik (številka: 1, 1935)
  Kako oživiti staro Ljubljano (številka: 1, 1935)
  Dr. Dinko Puc – ban Dravske banovine (številka: 1, 1935)
  Razvoj števila prebivalstva Ljubljane in bivše vojvodine Kranjske (številka: 1, 1935)
  Mariborska statistika (številka: 1, 1935)
  Potres v Ljubljani l. 1895 (številka: 1, 1935)
  Ljubljana, bodi bela! (številka: 1, 1935)
  Naša kronika (številka: 1, 1935)
  Nekaj pozabljenih ljubljanskih svetišč (številka: 1, 1935)
  Žabjak v 18. stol. ali hudič v angelskem gradu (številka: 1, 1935)
  Ljubljanska rokopisna zbirka pravnih obrazcev in predpisov izza tridesetletne vojne (številka: 1, 1935)
  Stoletnica tvrdke Fr. Ks. Souvan – vzgled slovenske vztrajnosti (številka: 1, 1935)
  Ljubljana (številka: 1, 1935)
  Mariborska kronika od 1.X. do 31. XII. 1934 (številka: 1, 1935)
  Dr. Vladimir Ravnihar, predsednik mestne občine Ljubljane (številka: 1, 1935)
  Ljubljana in volitve za frankfurtski državni zbor (številka: 1, 1935)
  Italijanske predstave v Ljubljani po zgraditvi stanovskega gledališča (l.1765) (številka: 1, 1935)
  Dr. Vladimir Ravnihar – novi predsednik ljubljanske občine (številka: 1, 1935)
  Splošni pregled (številka: 1, 1935)
  Orgle v ljubljanskih cerkvah (številka: 2, 1935)
  Propadle panoge celjskih obrti (številka: 2, 1935)
  Teritorialni razvoj Maribora (številka: 2, 1935)
  Starostna razdelitev prebivalstva po popisu prebivalstva z dne 31. decembra 1869 (številka: 2, 1935)
  Naša kronika (številka: 2, 1935)
  Slovenščina v narečju izgananih kranjskih židov (številka: 2, 1935)
  Primorska emigracija v Mariboru (številka: 2, 1935)
  Začetki aviacije v Mariboru (številka: 2, 1935)
  Dajmo stari Ljubljani njeno čast in slavo – notranje mesto (številka: 2, 1935)
  Ljubljanska srajca (številka: 2, 1935)
  Dr. Ivan Tavčar, ljubljanski župan (1912-1921) (številka: 2, 1935)
  Pomen Mestne hranilnice ljubljanske za gospodarski procvit Ljubljane (številka: 2, 1935)
  Mariborska kronika od 1. I. do 1. V. 1935 (številka: 2, 1935)
  Splošni pregled (številka: 2, 1935)
  K študiji za regulacijo mariborskega glavnega trga (številka: 2, 1935)
  Mariborski ghetto (številka: 2, 1935)
  Veliko Celje in nova občinska uprava (številka: 3, 1935)
  Dr. Alojzij Juvan, predsednik občine mesta Maribora (številka: 3, 1935)
  Rojstvo velike Ljubljane (številka: 3, 1935)
  Mestno zvetišče za onemogle na Japljevi cesti v Ljubljani (številka: 3, 1935)
  Mariborska kronika od 1. V. do 1. X. 1935 (številka: 3, 1935)
  Naša kronika (številka: 3, 1935)
  Ljubljanski mestni muzej (številka: 3, 1935)
  Mestna občina mariborska in njeni uslužbenci (številka: 3, 1935)
  Splošni pregled (številka: 3, 1935)
  Marijino vnebovzetje pri frančiškanih v Ljubljani (številka: 3, 1935)
  Zgodovinski razvoj uršulinskih šol v Ljubljani (številka: 3, 1935)
  Miha Ambrož, ljubljanski župan (1861-1863) (številka: 3, 1935)
  Mariborska kronika (številka: 4, 1935)
  Matevž Langus, podoba Primčeve Julije (številka: 4, 1935)
  Naša kronika (številka: 4, 1935)
  Iz celjske kronike v l. 1935 (številka: 4, 1935)
  Splošni pregled (številka: 4, 1935)
  Starostna razdelitev prebivalstva po ljudskem štetju z dne 31. decembra 1880 (številka: 4, 1935)
  Dr. Juro Adlešič, predsednik mesta Ljubljane (številka: 4, 1935)
  Mariborska letalska stotnija (številka: 4, 1935)
  Grobnica Janezov v Judenburgu (številka: 4, 1935)
  Poslopje Mestnega muzeja v Ljubljani, njegova zgodovina in stanovalci (številka: 4, 1935)
  Kazalo (kazalo, 1935)
 3. 1936
   79

  številka: 1 (1936)
  številka: 2 (1936)
  številka: 3 (1936)
  številka: 4 (1936)
  kazalo (1936)
  priloga (1936)
  Narodno gospodarski pomen vinarstva Slovenije (letnik: 3, 1936)
  Električne naprave modernega hotela (letnik: 3, 1936)
  Souvanov vrt in njegovi obiskovalci (letnik: 3, 1936)
  Aktualna vprašanja našega gostinstva (letnik: 3, 1936)
  Notranja oprema gostilničarskih podjetij (letnik: 3, 1936)
  Hotel Metropol v Ljubljani (letnik: 3, 1936)
  Gostinstvo kot faktor našega narodnega gospodarstva (letnik: 3, 1936)
  Iz zgodovine gostilničarstva v Mariboru (letnik: 3, 1936)
  Gospodinja in tujski promet (letnik: 3, 1936)
  Grand hotel Union v Ljubljani (letnik: 3, 1936)
  Mineralni vrelci in zdravilišča v teku stoletij (letnik: 3, 1936)
  Ljubljanski hoteli pred 100 leti (letnik: 3, 1936)
  Iz Celovca v Ljubljano ali v Maribor (letnik: 3, 1936)
  Pivovarstvo in pivovarne (letnik: 3, 1936)
  Kip sv. Roka in Sebastijana v stari ljubljanski stolnici (letnik: 3, 1936)
  Francesco Robba (letnik: 3, 1936)
  Ljubljana je dobila novo kavarno (letnik: 3, 1936)
  Pomen V. Parme za razvoj slovenske opere (letnik: 3, 1936)
  Ljubljana in druga naša mesta v potopisu iz leta 1875 (letnik: 3, 1936)
  Komunalne vesti (številka: 1, 1936)
  Iz komunalno – političnega in turističnega časopisja (številka: 1, 1936)
  Anton Tomšič v Mariboru (številka: 1, 1936)
  Problem varstva spomenikov v slovenskih mestih (številka: 1, 1936)
  Narodno prebujenje novega mesta ob njegovi petstoletnici (1865) (številka: 1, 1936)
  Iz naših mest – do konca februarja 1936 (številka: 1, 1936)
  Označba ljubljanskega vremena (številka: 1, 1936)
  Sedemindvajseti januar 1919 v Mariboru (številka: 1, 1936)
  Krajevni dogodki (številka: 1, 1936)
  Popravki (številka: 1, 1936)
  Končni rezultati popisa prebivalstva Zgornje Šiške z dne 19. septembra 1935 (številka: 1, 1936)
  Provizorni rezultati popisa prebivalstva – priključenih okoliških občin z dne 19. septembra 1935 (številka: 1, 1936)
  Narodni domovi v Sloveniji (številka: 1, 1936)
  Osnove sodobne zaščite otrok v Sloveniji (številka: 1, 1936)
  A. M. Slomšek v slikah (številka: 1, 1936)
  Naša kronika (številka: 1, 1936)
  Njeno veličanstvo kraljica Marija (številka: 1, 1936)
  Celje med svetovno vojno (številka: 1, 1936)
  Prva kulturna konferenca slovenskih mest (številka: 1, 1936)
  Načela in rezultati restavracije notranjščine v opatijski cerkvi v Celju (številka: 2, 1936)
  Iz naših mest (številka: 2, 1936)
  Komunalne vesti (številka: 2, 1936)
  Osnove sodobne zaščite otrok v Sloveniji (številka: 2, 1936)
  Ljubljanska kronika (številka: 2, 1936)
  Krajevni dogodki (številka: 2, 1936)
  Prometna učinkovitost izhodov Slovenije na morje (številka: 2, 1936)
  Končni rezultati popisa prebivalstva občine Vič z dne 19. septembra 1935 (številka: 2, 1936)
  Pogled na ljubljansko stolnico, magistrat in Robbov vodnjak (številka: 3, 1936)
  Prebivalstvo mesta Ljubljane v srednjem veku po svojih imenih in priimkih (številka: 3, 1936)
  Slovenska mesta v grafiki Luigija Kasmirja (številka: 3, 1936)
  Komunalne vesti (številka: 3, 1936)
  Zadnja faza italijanskega gledališča v Ljubljani (številka: 3, 1936)
  Naša Kronika (številka: 3, 1936)
  Piračiški grohi v Ljubljani (številka: 3, 1936)
  Končni rezultati popisa prebivalstva občine Mostež z dne 19. septembra 1935 (številka: 3, 1936)
  Prof. Evgen Jarc (številka: 3, 1936)
  Krajevni dogodki (številka: 3, 1936)
  Pokopališča v Mariboru (številka: 3, 1936)
  Iz naših mest (številka: 3, 1936)
  Ob stoletnici ljubljanske kazine (številka: 3, 1936)
  Osnove sodobne zaščite otrok v Sloveniji (številka: 3, 1936)
  Najhujši požar v Ljubljani (številka: 4, 1936)
  Ostanki rimske Celeje v okolici sedanjega mesta (številka: 4, 1936)
  Končni rezultati popisa prebivalstva priključenih delov občin Štepanja vas, Ježica in Polje z dne 19. septembra 1935 (številka: 4, 1936)
  Eno leto nove mestne uprave ljubljanske (številka: 4, 1936)
  Portretna fotografija (številka: 4, 1936)
  Najstarejši časnik v Ljubljani (številka: 4, 1936)
  Med cerkvijo sv. Petra in Ljubljanico (številka: 4, 1936)
  Iz naših mest (številka: 4, 1936)
  Krajevni dogodki (številka: 4, 1936)
  Komunalne vesti (številka: 4, 1936)
  Popravki (številka: 4, 1936)
  Ivan Hribar: župan ljubljanski 1896 - 1910 (številka: 2, 1936)
  Anton Foerster in njegov Gorenjski slavček (letnik: priloga, 1936)
 4. 1937
   69

  številka: 1 (1937)
  številka: 2 (1937)
  številka: 3 (1937)
  številka: 4 (1937)
  kazalo (1937)
  priloga (1937)
  Mestna občina – in hranilnica ljubljanska (letnik: 4, 1937)
  Ljubljana v slovenski povesti in drami (letnik: 4, 1937)
  Kamniška – Ljubljanska Bistrica (letnik: 4, 1937)
  Ivan Tomšič in „Vrtec“ (letnik: 4, 1937)
  Spomini na Ljubljano pred 60-50 leti (letnik: 4, 1937)
  Slovenska pokrajina – ogledalo narodove duše (letnik: 4, 1937)
  Prekmurski letaki leta 1919 (letnik: 4, 1937)
  Norveška, Slovenija, portreti (letnik: 4, 1937)
  Spomin na moje gimnazijske profesorje (letnik: 4, 1937)
  Popravek (letnik: 4, 1937)
  Iz komunalnega življenja slovenskih mest (številka: 1, 1937)
  Statistični podatki o številu in kapaciteti trgovskih, obrtnih in industrijskih obratov v novo priključenih občinah vel. Ljubljane (številka: 1, 1937)
  Janeza Trdine opis Ljubljane v mengeškem narečju (številka: 1, 1937)
  Klimatske poteze Ljubljane (številka: 1, 1937)
  Pogled na glavno mesto Ljubljano v kraljevini Iliriji (številka: 1, 1937)
  Stavbna zgodovina kapiteljske cerkve v Novem Mestu (številka: 1, 1937)
  Prešernova ulica v Ljubljani pred 170 leti (številka: 1, 1937)
  Pogled na stonico in Robbov vodnjak pred mestnim magistratom v Ljubljani (številka: 1, 1937)
  Šentpeter v Ljubljani – prva župnija krščenih Slovencev na Kranjskem (številka: 1, 1937)
  Emona, relief na mestnem magistratu izdelan po ugotovitvah izkopavanj Dr. W. Schmida (številka: 1, 1937)
  Novomeški meščani v 18. stoletju (številka: 1, 1937)
  Nekaj o ljubljanskih uličnih imenih in o priimkih iz začetka 17. stoletja (številka: 1, 1937)
  Ljubljanska kronika (številka: 1, 1937)
  Strojarji na Forštatu: donesek k zgodovini obrtov v stari Ljubljani (številka: 1, 1937)
  K zgodovini knežjega dvorca v Ljubljani (številka: 1, 1937)
  Vojaški nagrobni napis iz Emone (številka: 1, 1937)
  Marijino krnonanje pri frančiškanih v Ljubljani (številka: 1, 1937)
  Preteklost mariborskega gledališča: ob 150 letnici njegovega delovanja (številka: 1, 1937)
  Klima ljubljanske okolice (številka: 2, 1937)
  Iz zgodovine ljubljanskih bank (številka: 2, 1937)
  Novomeški mestni arhiv (številka: 2, 1937)
  Preskrba Ljubljane z mesom (številka: 2, 1937)
  Nadškof dr. Anton Bonaventura Jeglič (številka: 2, 1937)
  Nadškof dr. Anton Bonaventura Jeglič (številka: 2, 1937)
  Talni načrt mesta Ljubljane (številka: 2, 1937)
  Iz komunalnega življenja slovenskih mest (številka: 2, 1937)
  Brežice in njih mestne pravice (številka: 2, 1937)
  Usoda ljubljanske prisilne delavnice (številka: 2, 1937)
  Ing. Matko Prelovšek (številka: 2, 1937)
  Skupščina zveze mest kraljevine Jugoslavije v Banjaluki (številka: 2, 1937)
  Mladinske počitniške kolonije mestne občine ljubljanske (številka: 3, 1937)
  Ljubljanski pivovarji od XVI. do XiX. Stoletja (številka: 3, 1937)
  Študija za zazidavo reguliranega Marijinega trga (številka: 3, 1937)
  Študija za zazidavo reguliranega Marijinega trga (številka: 3, 1937)
  Naša Kronika (številka: 3, 1937)
  Deset let meteorološkega opazovanja na Šmarni gori (številka: 3, 1937)
  Marijin trg (številka: 3, 1937)
  Nekaj prispevkov k zgodovini ljubljanskega gledališča do leta 1790 (številka: 3, 1937)
  Najstarejši načrt Ljubljane (številka: 3, 1937)
  Starostna razdelitev prebivalstva po ljudskem štetju z dne 31. decembra 1890 (številka: 3, 1937)
  Pogled na frančiškansko cerkev v Ljubljani (številka: 3, 1937)
  Dr. Ivan Prijatelj (številka: 3, 1937)
  Dr. Peter Zenkl v Ljubljani (številka: 4, 1937)
  Plašč Hasana Paše (številka: 4, 1937)
  Mariborski grad (številka: 4, 1937)
  Rešitev ljubljanskega železniškega problema s poglobitvijo železnice (številka: 4, 1937)
  Najnovejša umetnostno-zgodovinska odkrizja v Novem mestu (številka: 4, 1937)
  Zgodovina slovenske glasbe v sliki (številka: 4, 1937)
  Ljubljanske banke 1900-1913: zgodovinsko - statistični doneski (številka: 4, 1937)
  Šotni vosek Ljubljanskega barja (številka: 4, 1937)
  Ljubljana: Marijin trg pred regulacijo Ljubljanice (številka: 4, 1937)
  Zanimiv irski spomenik na starem pokopališču sv. Krištofa v Ljubljani (številka: 4, 1937)
  Naša Kronika (številka: 4, 1937)
 5. 1938
   55

  številka: 1 (1938)
  številka: 2 (1938)
  številka: 3 (1938)
  številka: 4 (1938)
  kazalo (1938)
  priloga (1938)
  Prof. Alojzij Tavčar (letnik: 5, 1938)
  Moji sošolci (letnik: 5, 1938)
  Profesor dr. Alfred Šerko (številka: 1, 1938)
  Naša Kronika (številka: 1, 1938)
  Italijanska urbanistika (številka: 1, 1938)
  Oton Župančič (številka: 1, 1938)
  Emonski trgovci v Savariji (številka: 1, 1938)
  Razstava slik bratov Janeza in Jurija Šubica (številka: 1, 1938)
  Alkoholizem med učenci osnovnih in meščanskih šol v slovenskih mestih v šolskem letu 1936/1937 (številka: 1, 1938)
  Stanovanjske razmere v delavskih kolonijah na področju mesta Ljubljane (številka: 1, 1938)
  Zgodovina kramarskih hišic v Prešernovi ulici (številka: 1, 1938)
  Imena važnejših starejših gradov na slovenskem nekdaj in sedaj: imensko zgodovinska razprava (številka: 1, 1938)
  Procvit pivovarništva v Ljubljani – 18. in 19. stoletje (številka: 1, 1938)
  Razstava slovenskega novinarstva (številka: 1, 1938)
  Oton Župančič – šestdesetletnik (številka: 1, 1938)
  Vojna in mesto (številka: 2, 1938)
  Marijin obisk pri teti Elizabeti (številka: 2, 1938)
  O Novem mestu ob koncu XVIII. Stoletja (številka: 2, 1938)
  Mednarodne ceste in Ljubljana (številka: 2, 1938)
  Dr. Anton Korošec – častni meščan ljubljanski (številka: 2, 1938)
  Marijin spomenik na sv. Jakoba trgu v Ljubljani: zgodovinska črtica ob prenovitvi spomenika l. 1938 (številka: 2, 1938)
  Naša Kronika (številka: 2, 1938)
  Nemška urbanistika (številka: 2, 1938)
  Pogled na Novo mesto po akvarelu P.O. Škole iz leta 1836 (številka: 2, 1938)
  Notar Viktor Skrabar (številka: 3, 1938)
  Geologija Maribora (številka: 3, 1938)
  Krst in zdrk velike torpedovke „Ljubljane“ (številka: 3, 1938)
  Gradbena in stanovanjska statistika mesta Ljubljane (številka: 3, 1938)
  Novi generalni regulacijski načrt mesta Zagreba (številka: 3, 1938)
  Iz Ptujske glasbene preteklosti (številka: 3, 1938)
  Turška jama pri sv. Krištofu v Ljubljani (številka: 3, 1938)
  Jurij Vega (številka: 3, 1938)
  Moja pot v Ameriko (številka: 3, 1938)
  Kulturne naloge mest: s posebnim ozirom na Ljubljano (številka: 3, 1938)
  Občni zbor zveze Jugoslovanskih mest (številka: 3, 1938)
  Mladinsko skrbstvo in zdravstvo mesta Ljubljane (številka: 4, 1938)
  Navje in Žale (številka: 4, 1938)
  Oltar v cerkvi sv. Jakoba v Ljubljani (številka: 4, 1938)
  Lastna podoba (številka: 4, 1938)
  Naša Kronika (številka: 4, 1938)
  Dr. Ivan Lah (številka: 4, 1938)
  Županov govor ob otvoritvi Navja (številka: 4, 1938)
  Dnevni dotok industrijskega delavstva v Ljubljani (številka: 4, 1938)
  Pieta, v Škofijskem dvorcu v Ljubljani (številka: 4, 1938)
  Proslava 20 letnice Jugoslavije (številka: 4, 1938)
  Tivolski grad in park v Ljubljani (številka: 4, 1938)
  Ljubljana kot umetnostno središče (številka: 4, 1938)
  Tri leta dela za Ljubljano (številka: 4, 1938)
  Kazalo (kazalo, 1938)
 6. 1939
   78

  številka: 1 (1939)
  številka: 2 (1939)
  številka: 3 (1939)
  številka: 4 (1939)
  kazalo (1939)
  priloga (1939)
  Zemljepisni in zgodovinski pogoji srednjeveške Ljubljane (letnik: 6, 1939)
  Ljubljana letalcem (letnik: 6, 1939)
  Obličje Ptuja (letnik: 6, 1939)
  Spomin na „slovensko kolonijo“ na avstr. Dunaju (letnik: 6, 1939)
  Nove ljubljanske stavbe (letnik: 6, 1939)
  Nove ljubljanske stavbe (letnik: 6, 1939)
  Ljubljansko ljudsko šolstvo v terezijanski in jožefinski dobi (letnik: 6, 1939)
  Dragocen okras mestne hiše (letnik: 6, 1939)
  Cerkev na Barju v Ljubljani (številka: 1, 1939)
  Klima Ljubljane (številka: 1, 1939)
  Potovanja skozi Ljubljano (številka: 1, 1939)
  Nevihte v Ljubljani (številka: 1, 1939)
  Skozi ljubljanski mestni muzej (številka: 1, 1939)
  Ljubljana torpedovki „Ljubljani“ (številka: 1, 1939)
  Zgodovina Slovencev in naša uporabljajoča umetnost (številka: 1, 1939)
  Naša Kronika (številka: 1, 1939)
  Ljubljana v zimski odeji (številka: 1, 1939)
  Smrtna žetev (številka: 1, 1939)
  Jelovškova sveta družina pri sv. Petru v Ljubljani (številka: 1, 1939)
  Akademija znanosti in umetnosti v Ljubljani (številka: 1, 1939)
  Marijine toplice v Ljubljani (številka: 1, 1939)
  Oton Župančič: izvoljen za častnega člana mestne občine ljubljanske (številka: 1, 1939)
  Volbenk Polž, ljubljanski veliki trgovec, denarstvenik in župan v začetku 16. stol (številka: 1, 1939)
  Kronika mesta Ljubljane v številkah (številka: 1, 1939)
  Dnevni dotok industrijskega delavstva v Ljubljano (številka: 1, 1939)
  Prelat dr. Fran Kovačič (številka: 2, 1939)
  Razvoj Maribora v l. 1918 - 1938 (številka: 2, 1939)
  Bodoči trg svobode v Mariboru (številka: 2, 1939)
  Prešernova literarna nagrada mestne občine ljubljanske (številka: 2, 1939)
  Umetnostni značaj slovenskega Štajerja in kulturno središče v Mariboru (številka: 2, 1939)
  Mestne nagrade najboljšim učencem ljudskih, meščanskih in srednjih šol (številka: 2, 1939)
  Razvoj Slomškovega trga v Mariboru (številka: 2, 1939)
  Naša Kronika (številka: 2, 1939)
  Veletrgovec Viktor Rohrman (številka: 2, 1939)
  Mariborski teden (številka: 2, 1939)
  Nagrada mestne občine ljubljanske za znanstvena dela (številka: 2, 1939)
  Razvoj ljubljanskih industrij med 1859 - 1869 (številka: 2, 1939)
  Rimski napisi v Mariboru (številka: 2, 1939)
  Kmetijski strokovnjak Viljem Rohrman (številka: 2, 1939)
  Zdravnik Dr. Franc Derganc (številka: 3, 1939)
  Janko Cegnar, trnovski župnik (številka: 3, 1939)
  Vremenska služba v Sloveniji (številka: 3, 1939)
  Svečana proslava rojstnega dne Nj. vel. kralja Petra II. na mestnem magistratu v Ljubljani (številka: 3, 1939)
  Kulturna slika Novega mesta in njegovo zunanje lice (številka: 3, 1939)
  Zavetišča pred napadi iz zraka (številka: 3, 1939)
  Ljubljana, stolnica s kupolo (številka: 3, 1939)
  Novo mesto, pogled na kapiteljsko cerkev s starim poslopjem sirotišnice (številka: 3, 1939)
  Kupola ljubljanske stolnice (številka: 3, 1939)
  Kako nastane portret? (številka: 3, 1939)
  Naša Kronika (številka: 3, 1939)
  Regulacijske smernice Novega mesta (številka: 3, 1939)
  Iz zgodovine ljubljanskih obrtnih šol (številka: 3, 1939)
  Mestne pravice Ptuja iz l. 1376 (številka: 3, 1939)
  Inteligentnost, šolski uspehi in družbeni izvor dijakov ljubljanskih srednjih in meščanskih šol (številka: 3, 1939)
  Politični ideolog Albin Prepeluh (številka: 4, 1939)
  Kern – Trnovsko drsališče (številka: 4, 1939)
  Petdeset let Mestne hranilnice v Ljubljani (številka: 4, 1939)
  Nekaj ljubljanskih županov iz začetka 16. stol (številka: 4, 1939)
  Pred lovom (številka: 4, 1939)
  Arhitekt Jože Plečnik: častni član mesta Ljubljane (številka: 4, 1939)
  Pogled na Ptuj (številka: 4, 1939)
  Novo mesto (številka: 4, 1939)
  Poklicne želje 10 do 13 letnih ljubljanskih otrok (številka: 4, 1939)
  Gospodarsko življenje bivše občine Celje – okolica (številka: 4, 1939)
  Plečnikova Ljubljana (številka: 4, 1939)
  Ob ustanovitvi „Muzejskega društva za politična okraja Krško in Brežice“ v Krškem (številka: 4, 1939)
  Schwarzova pivovarna na Poljanah (številka: 4, 1939)
  Preskrba Ljubljane z mlekom (številka: 4, 1939)
  Bogomil Kajzelj (številka: 4, 1939)
  Jurij Šubic, pred lovom (številka: 4, 1939)
  Kazalo (kazalo, 1939)
  Šlajmerjev spomenik (številka: 2, 1939)
 7. 1940
   71

  številka: 1 (1940)
  številka: 2 (1940)
  številka: 3 (1940)
  številka: 4 (1940)
  kazalo (1940)
  priloga (1940)
  Umestitev koroških knezov (številka: 1, 1940)
  France Batjel (letnik: 7, 1940)
  Trboveljska premogokopna družba (letnik: 7, 1940)
  Mladostni spomini na ljubljanski grad (letnik: 7, 1940)
  Procesije v stari in novi Ljubljani (letnik: 7, 1940)
  Nove ljubljanske stavbe (letnik: 7, 1940)
  Pesem od prošta gospoda Jerneja Arka (letnik: 7, 1940)
  Procesije v stari in novi Ljubljani (letnik: 7, 1940)
  Naš najstarejši denarni zavod v Ljubljani (letnik: 7, 1940)
  Zimski motiv iz Ljubljane (številka: 1, 1940)
  Tujskoprometna prizadevanja Ljubljane (številka: 1, 1940)
  Črtice o bivši občini Vič (številka: 1, 1940)
  Pogled na uršulinski samostan v Ljubljani od juga (številka: 1, 1940)
  Usnje in kože (številka: 1, 1940)
  Slovenski gledališki jubilej ob sto in petdeseti obletnici prve slovenske predstave (številka: 1, 1940)
  Kako nastane zgodovinska slika? (številka: 1, 1940)
  Rod Pollinijev in ljubljanski zdravnik dr. Janez Krizostom Pollini (številka: 1, 1940)
  Mestne pravice Ptuja iz l. 1376 (številka: 1, 1940)
  Naša Kronika (številka: 1, 1940)
  Pankracij iz Dola (Lustaller) (številka: 1, 1940)
  Kronika mesta Ljubljane za leta 1930 (številka: 1, 1940)
  Zdravstvo starega Novega mesta (številka: 1, 1940)
  Nemški glas o sodobni Ljubljani (številka: 1, 1940)
  Pivovarna „Pri črnem medvedu“ (številka: 1, 1940)
  Zgodovina gostilne „Pri šestici“ v Ljubljani (številka: 2, 1940)
  Vprašanje „Vitalno-statističnega zavoda“ v Ljubljani (številka: 2, 1940)
  Naskova hiša v Mariboru (številka: 2, 1940)
  Narodna in moderna galerija (številka: 2, 1940)
  Zdravstvo starega Novega mesta (številka: 2, 1940)
  Ljubljanski Frankoviči v 16. in 17. stoletju (številka: 2, 1940)
  Operni skladatelj Marij Kogoj (številka: 2, 1940)
  Prednji pogled na Moderno galerijo (številka: 2, 1940)
  Ljubljanski sejem za naše gospodarstvo in kulturo (številka: 2, 1940)
  Moderna galerija (številka: 2, 1940)
  Fužinska zbirka (številka: 2, 1940)
  Mati Božja s sv. Nežo in sv. Janezom (številka: 2, 1940)
  Starejši ženski samostani v Sloveniji (številka: 3, 1940)
  Aškerčeva prošnja za ministrsko podporo (številka: 3, 1940)
  Standardizacija inteligentnostnega testa ljubljanske poklicne svetovalnice (številka: 3, 1940)
  Spomenik kralja Aleksandra v Ljubljani po odkritju (številka: 3, 1940)
  Kraljev lik na spomeniku v Ljubljani (številka: 3, 1940)
  Spomenik kralja Aleksandra I. Zedinitelja v Ljubljani (številka: 3, 1940)
  Podoba slovenske opere (1919-1939) (številka: 3, 1940)
  Sternenove freske v mariborski grajski kleti (številka: 3, 1940)
  Zelena jama (številka: 3, 1940)
  Vzajemna zavarovalnica v Ljubljani štiridesetletnica (številka: 3, 1940)
  Sotrudnik „Kronike“ dr. Rudolf Andrejka šestdesetletnik (številka: 3, 1940)
  Dr. Valentin Korun (številka: 4, 1940)
  Pogled na Novo mesto iz zraka (številka: 4, 1940)
  Dr. Pavel Krajec (številka: 4, 1940)
  Častni meščan dr. Anton Korošec (številka: 4, 1940)
  Zgodovina Hudovernikove hiše, kolodvorska ulica 23 v Ljubljani (številka: 4, 1940)
  Vitalnostatistični zavod v Ljubljani (številka: 4, 1940)
  Dr. Miljutin Zarnik (številka: 4, 1940)
  Viktor Zalar (številka: 4, 1940)
  Slovenska mesta in trgi (številka: 4, 1940)
  Šolski uspehi v višjih razredih ljubljanskih srednjih šol in rodbina (številka: 4, 1940)
  Dr. Pavel Grošelj (številka: 4, 1940)
  Dr. Janez Plečnik (številka: 4, 1940)
  Dr. Tone Jamar (številka: 4, 1940)
  Andrej Rape (številka: 4, 1940)
  Gostilničarski izvesek pred škofijo (številka: 4, 1940)
  Kazalo (kazalo, 1940)
  Kronika mesta Ljubljane za leta 1931 (letnik: 40, 1940)
  Naša Kronika za leto 1938 (letnik: 40, 1940)