Varstvo narave : revija za teorijo in prakso varstva naravne dediščine
Nature conservation : a periodical for research and practice of nature conservation

 1. 1960
   1

 2. 1963
   1

 3. 1965
   1

 4. 1966
   1

 5. 1967
   1

 6. 1973
   1

 7. 1975
   1

 8. 1976
   1

 9. 1977
   1

 10. 1978
   1

 11. 1979
   1

 12. 1987
   1

 13. 1989
   1

 14. 1990
   6

 15. 1992
   27

  številka: 17 (1992)
  številka: 18 (1992)
  Rdeči seznam ogroženih ravnokrilcev (Orthopteroidea) v Sloveniji (številka: 17, 1992)
  Rdeči seznam ogroženih sladkovodnih nižjih rakov (Entomostraca: Anostraca, Cladocera, Copepoda, Ostracoda) v Sloveniji (številka: 17, 1992)
  Rdeči seznam ogroženih deževnikov (Lumbricidae, Oligochaeta) v Sloveniji (številka: 17, 1992)
  Rdeči seznam ogroženih sladkovodnih trdoživnjakov (Hydrozoa) v Sloveniji (številka: 17, 1992)
  Rdeči seznam ogroženih stenic (Heteroptera) v Sloveniji (številka: 17, 1992)
  Rdeči seznam ogroženih sesalcev (Mammalia) v Sloveniji (številka: 17, 1992)
  Rdeči seznam ogroženih strig (Chilopoda) v Sloveniji (številka: 17, 1992)
  Kazalo nahajališč ogroženih živalskih vrst (številka: 17, 1992)
  Rdeči seznam ogroženih pajkov (Aranea) Slovenije (številka: 17, 1992)
  Rdeči seznam ogroženih kopenskih in sladkovodnih mehkužcev (Mollusca) v Sloveniji (številka: 17, 1992)
  Rdeči seznam ogroženih dvojnonog (Myriapoda: Diplopoda) v Sloveniji (številka: 17, 1992)
  Rdeči seznam ogroženih mokric (Isopoda terrestria, Crustacea) v Sloveniji (številka: 17, 1992)
  Rdeči seznam ogroženih ptičev v Sloveniji (številka: 17, 1992)
  Rdeči seznam ogroženih sladkovodnih višjih rakov (Malacostraca aquatica) Isopoda, Amphipoda, Decapoda) v Sloveniji (številka: 17, 1992)
  Rdeči seznam ogroženih pijavk (Hirudinea) v Sloveniji (številka: 17, 1992)
  Pregled rdečih seznamov ogroženih živalskih vrst v Sloveniji (številka: 17, 1992)
  Rdeči seznam ogroženih metuljev (Macrolepidoptera) v Sloveniji (številka: 17, 1992)
  Rdeči seznam ogroženih plazilcev (Reptilia) v Sloveniji (številka: 17, 1992)
  Rdeči seznam ogroženih mladoletnic (Insecta, Trichoptera) v Sloveniji (številka: 17, 1992)
  Rdeči seznam ogroženih sladkovodnih rib (Pisces) in piškurjev (Cyclostomata) v Sloveniji (številka: 17, 1992)
  Rdeči seznam ogroženih mrežekrilcev (Neuroptera ) v Sloveniji (številka: 17, 1992)
  Rdeči seznam ogroženih kljunavcev (Mecoptera) v Sloveniji (številka: 17, 1992)
  Rdeči seznam ogroženih vrst dvoživk (Amphibia) v Sloveniji (številka: 17, 1992)
  Rdeči seznam ogroženih živali podzemeljskih voda v Sloveniji (številka: 17, 1992)
  Rdeči seznam ogroženih listnatih mahov (Musci) v Sloveniji (številka: 18, 1992)
 16. 2002
   11

 17. 2007
   9

 18. 2008
   9

 19. 2009
   17

  Threats and challanges to the marine environment in the Mediterranean sea (številka: 22, 2009)
  Impact of artificial light on behavioural patterns of coastal fishes of conservation interest (številka: 22, 2009)
  Environmental impacts of the Port of Koper (številka: 22, 2009)
  Sustainable tourism development in protected areas on the pattern of Strunjan Landscape Park (številka: 22, 2009)
  Coastal and marine key habitats in the Mediterranean sea (številka: 22, 2009)
  Marine protected areas in the Northern Adriatic (številka: 22, 2009)
  Benthic macroalgae as bioindicators of the ecological status in the Gulf of Trieste (številka: 22, 2009)
  Recommendations from the International workshop "The impacts of human activities at sea, on the coast and its hinterland on the Northern Adriatic's biodiversity" ... (številka: 22, 2009)
  Avant-propos (številka: 22, 2009)
  Recent changes in the Adriatic fish fauna (številka: 22, 2009)
  Towards identification of the Bottlenose dolphin (Tursiops truncatus) population structure in the North-Eastern Adriatic sea (številka: 22, 2009)
  Risk assessment of pollutants along food chain of Caretta caretta (številka: 22, 2009)
  Pollution of the Slovenian coast with solid wastes (številka: 22, 2009)
  Evaluation of heavy metals accumulation along bottlenose (Tursiops truncatus) trophic chain in Northern Adriatic sea (številka: 22, 2009)
  Integrated coastal zone management (številka: 22, 2009)
  Evaluation of trace-metal contamination in the Northeastern Adriatic coastal waters using the seagrass Posidonia oceanica (številka: 22, 2009)
  Contribution to the knowledge of the Chthamalids (Crustacea, Cirripedia) on the Slovene rocky shore (Gulf of Trieste, North Adriatic sea) (številka: 22, 2009)
 20. 2010
   12

 21. 2011
   20

  Ekocelice kot orodje ohranjanja ugodnega stanja v nižinskem gozdu Dobrava (številka: 25, 2011)
  Qualitative interviews in human dimensions studies about nature conservation (številka: 25, 2011)
  V spomin (številka: 25, 2011)
  Herpetološke značilnosti in naravovarstveni pomen Krakovskega gozda (številka: 25, 2011)
  Naravna vrednota Spodnje Jezersko - nahajališče lehnjaka in njeno ohranjanje (številka: 25, 2011)
  Perspektive razvoja naše naravovarstvene vzgoje in izobraževanja (številka: 25, 2011)
  Pregledna numerična analiza kartiranih habitatnih tipov kot možno orodje pri popravkih in dopolnitvah tipologije habitatnih tipov Slovenije (številka: 25, 2011)
  Ali naravo varujemo odgovorno? (številka: 25, 2011)
  Zgodovina predstavljanja človeške ribice v Postojnski jami (številka: 25, 2011)
  AdriaPAN (supl. 1, 2011)
  A call for a trans-boundary marine protected area for the Northern Adriatic (supl. 1, 2011)
  The effectiveness of a national network of MPAs - the experience acquired in Italy and the role the transnational network such as AdriaPAN could play (supl. 1, 2011)
  Marine protected areas in Slovenia (supl. 1, 2011)
  The regional dimension of environmental governance (supl. 1, 2011)
  Methods for the identification of EBSAs in the Adriatic Sea (supl. 1, 2011)
  Representativity and coherence of MPA networks (supl. 1, 2011)
  Large scale marine habitat and species mapping on the Croatian side of the Adriatic sea (supl. 1, 2011)
  The first MPA in Albania, Sazani Island - Karaburuni Peninsula, as a regional priority conservation area for marine biodiversity (supl. 1, 2011)
  Establishing a coherent network of marine protected areas in the Mediterranean (supl. 1, 2011)
  RAC/SPA contribution to the development of a Mediterranean marine protected areas network in coastal and open sea waters (supl. 1, 2011)
 22. 2012
   5

 23. 2014
   5

 24. 2015
   4

 25. 2016
   5

 26. 2017
   6

 27. 2019
   6