Presek : list za mlade matematike, fizike, astronome in računalnikarje

 1. 1973
   9

 2. 1974
   6

 3. 1989
   11

 4. 1990
   12

 5. 1991
   36

  Dirkanje z motorjem (številka: 6, 1991)
  Zakaj vidimo sonce ob obzorju sploščeno (številka: 4, 1991)
  Zakaj se lahko drsamo in smučamo? (številka: 4, 1991)
  Geometrijsko seštevanje nekaterih številskih vrst (številka: 4, 1991)
  Konstrukcija elipse s trakom papirja (številka: 4, 1991)
  Razdeliva si vino (številka: 4, 1991)
  Kako dobimo vse točke na enotski krožnici (številka: 5, 1991)
  Obrat Eulerjevega izreka (številka: 5, 1991)
  Koš! Koš! (številka: 5, 1991)
  Južni križ (številka: 6, 1991)
  450-letnica rojstev matematikov Vieta in Ludolpha (številka: 6, 1991)
  Umor s Foucaultovim nihalom (številka: 6, 1991)
  Kardanski prenos (številka: 6, 1991)
  Magični kvadrati dimenzije 4n + 2 (številka: 6, 1991)
  Gibljivi romb (številka: 6, 1991)
  Zvezdni interferometer (številka: 1, 1991)
  O kolinearnosti treh točk (številka: 1, 1991)
  Problem treh vrčev in trilinearne koordinate (številka: 1, 1991)
  Kako so prvič ugotovili velikost zvezde (številka: 1, 1991)
  Eulerjeva poliedrska formula (številka: 1, 1991)
  Kombinatorno pravilna telesa (številka: 1, 1991)
  Mehurčki (številka: 1, 1991)
  Kompleksna cela števila (številka: 1, 1991)
  Superprevodniki in njihova uporaba (številka: 1, 1991)
  Vrtenje je čudna reč (številka: 2, 1991)
  Izmerimo svitek (številka: 2, 1991)
  100 let Peanovih aksiomov (številka: 2, 1991)
  Neprožni trki (številka: 2, 1991)
  Eulerjeva formula za ravninske grafe (številka: 2, 1991)
  Tangram v času in prostoru (številka: 2, 1991)
  Plavajoče kapljice (številka: 2, 1991)
  Ob stoletnici smrti Sonje Kovalevske (številka: 3, 1991)
  Razpoznavanje cifer (številka: 3, 1991)
  Ornamenti na traku (številka: 3, 1991)
  Zanimivosti o Ulugbekovi zvezdarni (številka: 3, 1991)
  Izračun izjemno velikih padavin (številka: 3, 1991)
 6. 1992
   15

 7. 1993
   10

 8. 1994
   22

 9. 1995
   26

 10. 1996
   25

 11. 1997
   36

  Projiciranje sončevega mrka (številka: 4, 1997)
  O deljenju z ostankom in še o čem (številka: 4, 1997)
  Metoda ploščine (številka: 4, 1997)
  Kaj je doslej odkrilo vesoljsko plovilo Galileo? (številka: 4, 1997)
  Naredi svoj paintbrush (številka: 4, 1997)
  Nenavadna aritmetika ali ne poskušajte tega v šoli! (številka: 5, 1997)
  Sto let elektrona (številka: 5, 1997)
  Prihaja komet Hale-Bopp (številka: 5, 1997)
  Fotografija in matematika (številka: 5, 1997)
  Prva šola plavanja (številka: 6, 1997)
  Opazujemo planet Jupiter (številka: 6, 1997)
  O računovodskem pravilu (številka: 6, 1997)
  Še enkrat o Fibonaccijevih zaporedjih (številka: 6, 1997)
  Mandelbrotova in Juliajeve množice (številka: 6, 1997)
  O Catalanovi domnevi (številka: 6, 1997)
  Računanje približkov kvadratnega korena iz naravnega števila (številka: 6, 1997)
  Sencomer (številka: 1, 1997)
  Mala šola topologije (številka: 1, 1997)
  Franc Močnik - odkrit doprsni kip (številka: 1, 1997)
  Sto let katodne cevi (številka: 1, 1997)
  Varne poti in kratke poti (številka: 1, 1997)
  O številih 11---1 (številka: 1, 1997)
  Planeti okrog drugih sonc (številka: 1, 1997)
  Pitagorov izrek iz trapeza (številka: 1, 1997)
  Petdeset let piona (številka: 2, 1997)
  Fotografija in matematika (številka: 2, 1997)
  Zidovi brez razpok (številka: 2, 1997)
  Mala šola topologije (številka: 2, 1997)
  Čudovita (številka: 2, 1997)
  Živalski žiroskop (številka: 2, 1997)
  Mala šola topologije (številka: 3, 1997)
  Vsota geometrijske vrste - po geometrijsko (številka: 3, 1997)
  Praštevilski dvojčki in procesor Pentium (številka: 3, 1997)
  O meglici Rakovici (številka: 3, 1997)
  Kako ugotovimo, da je naravno število sestavljeno, preden ga razstavimo? (številka: 3, 1997)
  Spust po klancu (številka: 3, 1997)
 12. 1998
   23

 13. 1999
   30

 14. 2000
   32

  Rekonstrukcija dreves (številka: 3, 2000)
  Kako hitro so se gibali dinozavri? (številka: 3, 2000)
  Brv in most (številka: 3, 2000)
  Naloge o elipsah iz japonskih templjev (številka: 3, 2000)
  Premikanje Lune glede na zvezde (številka: 3, 2000)
  Osmica (številka: 4, 2000)
  O številih, ki jih lahko zapišemo s samimi enakimi števkami (številka: 4, 2000)
  Leonardo da Vinci, znanstvenik, izumitelj, umetnik (številka: 4, 2000)
  Leonardo da Vinci in fizika (številka: 4, 2000)
  Analogno digitalna pretvorba (številka: 5, 2000)
  Elektroni in vrzeli v polprevodniku s primesjo (številka: 5, 2000)
  Bližnje Venerino navidezno prečkanje Sonca (številka: 5, 2000)
  Ob neki nalogi (številka: 5, 2000)
  Koliko pijače lahko natočimo v kozarec? (številka: 6, 2000)
  O tranzistorjih (številka: 6, 2000)
  Trije načini določitve težnega pospeška (številka: 6, 2000)
  Kje vidimo več, na Zemlji ali na Luni? (številka: 1, 2000)
  Rimske številke (številka: 1, 2000)
  Spremenljivo število parametrov (številka: 1, 2000)
  Polprevodniška slikovna naprava (številka: 1, 2000)
  O najmanjšem številu s predpisanim številom deliteljev (številka: 1, 2000)
  Geometrijski razrezi (številka: 1, 2000)
  Hipokratove lune (številka: 2, 2000)
  Luminiscenca (številka: 2, 2000)
  Plavanje z valovi (številka: 2, 2000)
  Male skrivnosti enakostraničnega trikotnika (številka: 2, 2000)
  Mena (številka: 2, 2000)
  Zvezdni poliedri (številka: 2, 2000)
  Zanimiva naloga o Jupitru in Saturnu (številka: 3, 2000)
  Toplotni izmenjevalci (številka: 3, 2000)
  Proti toku (številka: 3, 2000)
  Droben spomin na Giordana Bruna (številka: 3, 2000)
 15. 2001
   17

 16. 2002
   33

  Merjenje temperature z roko (številka: 4, 2002)
  Število 1 kot vsota in produkt ulomkov (številka: 4, 2002)
  Vsi rekordi Alvana Clarka (številka: 4, 2002)
  Monokristali (številka: 4, 2002)
  Računanje z velikimi števili - UBASIC (številka: 4, 2002)
  Brownovo gibanje (številka: 4, 2002)
  Rezanje in sestavljanje pravilnega četverca (številka: 4, 2002)
  Kristalne mreže (številka: 5, 2002)
  Niels Henrik Abel (1802-1829) (številka: 5, 2002)
  Ime rože, labirint in pregled grafa (številka: 5, 2002)
  Atomi in Perrinova merjenja (številka: 5, 2002)
  Bine in mleko (številka: 6, 2002)
  Zakritje (številka: 6, 2002)
  Kristalne mreže (številka: 6, 2002)
  Atomi so sestavljeni (številka: 6, 2002)
  Kako deliti skrivnosti? (številka: 6, 2002)
  Evariste Galois (1811-1832) (številka: 6, 2002)
  Zalivski tok slabi (številka: 6, 2002)
  Zvezde, ki se dotaknejo obzorja (številka: 6, 2002)
  Barometrsko svetlikanje (številka: 1, 2002)
  O gibanju dinozavrov (številka: 1, 2002)
  Izsev zvezde (številka: 1, 2002)
  Kako stari so sandali? (številka: 1, 2002)
  Programerske prigode (številka: 1, 2002)
  Urejena lepota rastlin (številka: 1, 2002)
  Tetraedri s ploščinsko enakimi mejnimi ploskvami (številka: 1, 2002)
  Koti v pravilnem petkotniku (številka: 3, 2002)
  O Arhimedovi kroni (številka: 3, 2002)
  Številski labirint (številka: 3, 2002)
  Bine ugotavlja radioaktivnost (številka: 3, 2002)
  Druga najsvetlejša zvezda (številka: 3, 2002)
  Dvojni planet (številka: 3, 2002)
  Kotalno trenje (številka: 3, 2002)
 17. 2003
   33

  Računala nove dobe (številka: 4, 2003)
  Več vodikovih antiatomov (številka: 4, 2003)
  Ladja in mehurčki (številka: 4, 2003)
  Je slika res več kot tisoč besed (številka: 4, 2003)
  Vrtenje Lune (številka: 4, 2003)
  Sylvestrov izrek (številka: 4, 2003)
  Pobočje Nanosa (številka: 4, 2003)
  Oh, to sevanje! (številka: 5, 2003)
  Bine dobi pismo (številka: 5, 2003)
  Glasba in matematika (številka: 5, 2003)
  Vizualna kriptografija - šum skrivnosti (številka: 5, 2003)
  Koliko nebesne krogle (številka: 5, 2003)
  Še več vodikovih antiatomov (številka: 5, 2003)
  Pogled v čase, ko je bila Zemlja še mlada (številka: 6, 2003)
  Kako hitro se gibljejo zračne molekule? (številka: 6, 2003)
  Prihodnje leto se bo zgodilo (številka: 6, 2003)
  Trikotnik, kvadrati in krožnica (številka: 6, 2003)
  Glasba in matematika (številka: 6, 2003)
  Napake niso večne (številka: 6, 2003)
  Ti presneta sedmica! (številka: 6, 2003)
  Skok v daljavo (številka: 6, 2003)
  Baloni in vodne bombe? Ne, zrcala in leče! (številka: 1, 2003)
  Drobna o zlatem rezu (številka: 1, 2003)
  Enakonočje (številka: 1, 2003)
  S trenjem do visokih temperatur (številka: 1, 2003)
  Žužki - nožiščne krivulje asteroide (številka: 1, 2003)
  O razvrstitvah in permutacijah (številka: 1, 2003)
  Ali sloni tečejo? (številka: 1, 2003)
  Trojiški sestav (številka: 1, 2003)
  In potem so zavladali reflektorji (številka: 1, 2003)
  O Lucasovih številih (številka: 3, 2003)
  Édouard Lucas (1842-1891) (številka: 3, 2003)
  Sončev obrat (številka: 3, 2003)
 18. 2004
   15

 19. 2005
   7

 20. 2006
   1

 21. 2012
   3

 22. 2013
   27

 23. 2014
   27

 24. 2015
   48

  Počasna celična konvekcija (številka: 4, 2015)
  Širokokotni objektivi in deformacija teles (številka: 4, 2015)
  Nevidna senca (številka: 4, 2015)
  Delni Sončev mrk - 20. marec 2015 (številka: 4, 2015)
  Kitajske naloge (številka: 4, 2015)
  Algoritem za reševanje Rubikove kocke (številka: 4, 2015)
  Odboj svetlobe in zrcala (številka: 5, 2015)
  Odprave na Mars (številka: 5, 2015)
  Senca plamena (številka: 5, 2015)
  Po sledeh neke naloge (številka: 5, 2015)
  Dimenzije egipčanskih piramid (številka: 5, 2015)
  Kratko poročilo o 34. tekmovanju iz znanja fizike za Stefanova priznanja (številka: 5, 2015)
  Večkratne sence (številka: 5, 2015)
  Preslikava tekstur na enostavne 3D objekte (številka: 5, 2015)
  Igra domino (številka: 6, 2015)
  O histogramih (številka: 6, 2015)
  O nogometu (številka: 6, 2015)
  Bistroumni 2015 (številka: 6, 2015)
  Izjemen uspeh naših mladih astronomov na 22. sanktpeterburški astronomski olimpijadi (številka: 6, 2015)
  Ena, dve, tri sence (številka: 1, 2015)
  Zaključek šolskega leta ob zgodbi o Arhimedu in zlati carjevi kroni (številka: 1, 2015)
  9. olimpijada iz astronomije in astrofizike (številka: 1, 2015)
  51. tekmovanje za zlato Vegovo priznanje (številka: 1, 2015)
  Problem kitajskih prstanov (številka: 1, 2015)
  Indijska konstrukcija kvadrata s ploščino danega pravokotnika (številka: 1, 2015)
  35. tekmovanje iz znanja fizike za Stefanova priznanja v šolskem letu 2014/2015 (številka: 1, 2015)
  Sosonce (številka: 1, 2015)
  Misija Mumbaj: USPELA! (številka: 1, 2015)
  Problem najbližjih točk (številka: 1, 2015)
  25. državno tekmovanje v razvedrilni matematiki (številka: 1, 2015)
  Znate rešiti Leonardov problem o tetraedru? (številka: 2, 2015)
  Kresnička (številka: 2, 2015)
  Prečna flavta (številka: 2, 2015)
  Odsev (številka: 2, 2015)
  Konstrukcija pravilnega sedemkotnika (številka: 2, 2015)
  Pripravljamo se na tekmovanje iz znanja astronomije (številka: 2, 2015)
  Algoritem Apriori in povezovalna pravila (številka: 2, 2015)
  Koliko je ura? (številka: 3, 2015)
  Stefanov termomagnetni motor (številka: 3, 2015)
  Moje srečanje z Omarjem Hajamom (številka: 3, 2015)
  Praprot (številka: 3, 2015)
  Zorno polje daljnogleda (številka: 3, 2015)
  53. fizikalno tekmovanje srednješolcev Slovenije za Stefanova priznanja (številka: 3, 2015)
  Kako so Babilonci računali kvadratne korene (številka: 3, 2015)
  Kresnička (številka: 3, 2015)
  Horspoolov algoritem (številka: 3, 2015)
  Poslovil se je nestor slovenske matematike, akademik prof. dr. Ivan Vidav (številka: 3, 2015)
  Matematik - pisatelj Kombinatorik (številka: 3, 2015)
 25. 2016
   44

  Fotografski objektivi in Scheimpflugovo načelo (številka: 4, 2016)
  Igra Angry Birds v realnem času in prostoru (številka: 4, 2016)
  Striženje neenakosti (številka: 4, 2016)
  Sončeva pega (številka: 4, 2016)
  Pozabljena umetnost sferne trigonometrije (številka: 4, 2016)
  Sistemi linearnih enačb skozi zgodovino (številka: 4, 2016)
  Ocena oddaljenosti Sonca od središča Galaksije (številka: 5, 2016)
  Naloga iz Bakhšalijskega rokopisa (številka: 5, 2016)
  MARS 2015 (številka: 5, 2016)
  Janez Strnad (številka: 5, 2016)
  Levitacija oziroma lebdenje po fizikalno (številka: 5, 2016)
  Zmrznjena senca (številka: 5, 2016)
  Približna konstrukcija kota 1 radian (številka: 5, 2016)
  Proceduralno generiranje terena s prelomnim algoritmom (številka: 5, 2016)
  Večkratni odboji svetlobe na konkavnih zrcalih (številka: 6, 2016)
  Pitagorov izrek (številka: 6, 2016)
  Poskusi s svetlobo - 2. del (številka: 6, 2016)
  Bistroumi 2016 (številka: 6, 2016)
  Naloge 23. sanktpeterburške astronomske olimpijade (številka: 6, 2016)
  Nemogoč problem (številka: 6, 2016)
  Beli oblaki (številka: 6, 2016)
  Arhimedova kvadratura parabole (številka: 6, 2016)
  Podatkovna struktura kopica (številka: 6, 2016)
  Naloga (številka: 6, 2016)
  Sedem kratkih lekcij iz fizike (številka: 1, 2016)
  Polovica leče - polovica slike? (številka: 1, 2016)
  Hitro množenje velikih števil (številka: 1, 2016)
  Naučimo se programirati s pomočjo vizualnega programiranja (številka: 1, 2016)
  Omočen papir (številka: 1, 2016)
  Nekoč, v davnih časih --- je zgodovino Osončja odkrivala Rosetta (številka: 1, 2016)
  Moteča perspektiva (številka: 1, 2016)
  IPHO 2016: Zürich, Švica (številka: 2, 2016)
  Nekaj algoritmov za generiranje permutacij (številka: 2, 2016)
  Olimpijska domača naloga - ekscentričnost Lunine orbite (številka: 2, 2016)
  Poskusi s svetlobo (številka: 2, 2016)
  Holditchev izrek (številka: 2, 2016)
  52. tekmovanje za zlato Vegovo priznanje (številka: 2, 2016)
  Zavesni zaklop (številka: 2, 2016)
  Razmisli in poskusi (številka: 3, 2016)
  Učinkovito razlikovanje ključev (številka: 3, 2016)
  Astronomski izzivi treh dežel (številka: 3, 2016)
  Klasični algoritmi za urejanje v bločnem programiranju (številka: 3, 2016)
  Halo (številka: 3, 2016)
  Naloga (številka: 3, 2016)
 26. 2017
   45

  Fenwickovo drevo (številka: 4, 2017)
  Neskončni Hilbertov hotel (številka: 4, 2017)
  Atmosferski tlak in plastenka (številka: 4, 2017)
  Optične komunikacije (številka: 4, 2017)
  Slovenska reprezentanca mladih astronomov uspešna na 10. mednarodni olimpijadi iz astronomije in astrofizike v Indiji (številka: 4, 2017)
  Formula Strassnitzkega (številka: 4, 2017)
  Barvna lestvica (številka: 4, 2017)
  Kovinska razmerja (številka: 4, 2017)
  Popačenje (številka: 5, 2017)
  Izzivi enostavne astrofotografije (številka: 5, 2017)
  Temperaturna inverzija (številka: 5, 2017)
  Vertikalni temperaturni gradient (številka: 5, 2017)
  Optična "nevidnost" z lečami (številka: 5, 2017)
  Algoritem BatMiner za rudarjenje asociativnih pravil (številka: 5, 2017)
  Vsota kvadratov prvih n zaporednih naravnih števil (številka: 5, 2017)
  Poprava popačenja (številka: 6, 2017)
  Nevihta se bliža (številka: 6, 2017)
  Uporaba programov Virtualnega observatorija za študijo jate galaksij Berenikini kodri (številka: 6, 2017)
  Bistroumni 2017 (številka: 6, 2017)
  Youngov poskus z belo svetlobo (številka: 6, 2017)
  Drevesno preiskovanje Monte Carlo (številka: 6, 2017)
  Dirichletov princip in paradoks rojstnega dneva (številka: 1, 2017)
  EuPho 2017 (številka: 1, 2017)
  Napoleonov problem (številka: 1, 2017)
  Opoldanska senca vodoravne palice na navpično ravnino (številka: 1, 2017)
  Rubikovo maščevanje (številka: 1, 2017)
  Dolžina opoldanske sence, ki jo navpična palica meče na vodoravno ravnino (številka: 1, 2017)
  Vodna gladina (številka: 1, 2017)
  Kako na zaslonu prikazati barve milničnih mehurčkov? (številka: 1, 2017)
  Na napakah se učimo ali Malfattijev problem (številka: 2, 2017)
  Gibanje zamrznjeno v času (številka: 2, 2017)
  Bik se pase, trava rase; drugič (številka: 2, 2017)
  Očala na koncu nosu (številka: 2, 2017)
  Opoldanska senca v severni nebesni pol usmerjene ravne palice na treh ravninah (številka: 2, 2017)
  Eleusis - igra s kartami za tuhtavce (številka: 3, 2017)
  37. tekmovanje iz znanja fizike za Stefanova priznanja (številka: 3, 2017)
  Rešitev Malfattijevega problema (številka: 3, 2017)
  Nalogi (številka: 3, 2017)
  O pitagorejskih trojicah malo drugače (številka: 3, 2017)
  Merjenje upogiba palice (številka: 3, 2017)
  53. tekmovanje za zlato Vegovo priznanje (številka: 3, 2017)
  Uspešen nastop naših mladih astronomov na 3. astronomskem tekmovanju treh dežel (številka: 3, 2017)
  Zbegana pšenica (številka: 3, 2017)
  Smer potovanja mrka (številka: 3, 2017)
  Generiranje vseh podmnožic dane množice - leksikografska ureditev (številka: 3, 2017)
 27. 2018
   14