Slovenski poročevalec : glasilo Osvobodilne fronte

 1. 1938
   2

 2. 1941
   34

 3. 1942
   72

  številka: 1 (06.01.1942)
  številka: 2 (11.01.1942)
  številka: 3 (18.01.1942)
  številka: 4 (24.01.1942)
  številka: 5 (31.01.1942)
  številka: 6 (08.02.1942)
  številka: 7 (14.02.1942)
  številka: 8 (21.02.1942)
  številka: 9 (02.03.1942)
  številka: 10 (09.03.1942)
  številka: 11 (17.03.1942)
  številka: 12 (25.03.1942)
  številka: 13 (31.03.1942)
  številka: 14 (06.04.1942)
  številka: 15 (13.04.1942)
  številka: 16 (21.04.1942)
  številka: 17 (28.04.1942)
  številka: 18 (05.05.1942)
  številka: 19 (12.05.1942)
  številka: 20 (19.05.1942)
  številka: 20 (20.05.1942)
  številka: 21 (26.05.1942)
  številka: 22 (02.06.1942)
  številka: 23 (junij 1942)
  številka: 24 (16.06.1942)
  številka: 24 (19.06.1942)
  številka: 25 (24.06.1942)
  številka: 25 (28.06.1942)
  številka: 26 (01.07.1942)
  številka: 26 (06.07.1942)
  številka: 26 (11.07.1942)
  številka: 27 (09.07.1942)
  številka: 27 (27.07.1942)
  številka: 28 (14.07.1942)
  številka: 28 (15.08.1942)
  številka: 29 (20.07.1942)
  številka: 30 (26.07.1942)
  številka: 31 (03.08.1942)
  številka: 32 (10.08.1942)
  številka: 33 (17.08.1942)
  številka: 34 (24.08.1942)
  številka: 34 (25.08.1942)
  številka: 35 (05.09.1942)
  številka: 35 (10.09.1942)
  številka: 36 (14.09.1942)
  številka: 37 (21.09.1942)
  številka: 38 (29.09.1942)
  številka: 38 (oktober 1942)
  številka: 39 (11.10.1942)
  številka: 40 (13.10.1942)
  številka: 41 (24.10.1942)
  številka: 42 (04.11.1942)
  številka: 42 (09.11.1942)
  številka: 43 (14.11.1942)
  številka: 44 (19.11.1942)
  številka: 44 (december 1942)
  številka: 44 (02.12.1942)
  številka: 45 (26.11.1942)
  številka: 45 (10.12.1942)
  številka: 46 (december 1942)
  številka: 46 (08.12.1942)
  številka: 46 (12.12.1942)
  številka: 47 (31.12.1942)
  številka: 23a (01.06.1942)
  številka: 23a (09.06.1942)
  številka: 23b (01.06.1942)
  številka: 23b (09.06.1942)
  številka: 23c (01.06.1942)
  številka: 36a (september 1942)
  številka: 36b (september 1942)
  številka: 43a (november 1942)
  številka: 43b (november 1942)
 4. 1943
   54

 5. 1944
   137

  številka: 1 (januar 1944)
  številka: 2 (februar 1944)
  številka: 3 (marec 1944)
  številka: 4 (marec 1944)
  številka: 5 (08.02.1944)
  številka: 5 (april 1944)
  številka: 6 (15.02.1944)
  številka: 6 (april 1944)
  številka: 7 (20.03.1944)
  številka: 7 (maj 1944)
  številka: 8 (29.03.1944)
  številka: 8 (junij 1944)
  številka: 9 (05.04.1944)
  številka: 9 (27.04.1944)
  številka: 10 (julij 1944)
  številka: 11 (maj 1944)
  številka: 11 (avgust 1944)
  številka: 12 (15.05.1944)
  številka: 12 (19.05.1944)
  številka: 12 (avgust 1944)
  številka: 13 (26.05.1944)
  številka: 13 (avgust 1944)
  številka: 14 (08.06.1944)
  številka: 14 (september 1944)
  številka: 15 (oktober 1944)
  številka: 16 (24.06.1944)
  številka: 17 (02.07.1944)
  številka: 18 (julij 1944)
  številka: 18 (13.07.1944)
  številka: 18 (18.07.1944)
  številka: 19 (20.07.1944)
  številka: 1a (januar 1944)
  številka: 1a (01.01.1944)
  številka: 1b (januar 1944)
  številka: 1b (01.01.1944)
  številka: 26 (15.09.1944)
  številka: 27 (18.09.1944)
  številka: 2a (14.01.1944)
  številka: 2a (februar 1944)
  številka: 2b (14.01.1944)
  številka: 2c (14.01.1944)
  številka: 2d (14.01.1944)
  številka: 32 (21.10.1944)
  številka: 34 (25.10.1944)
  številka: 35 (05.11.1944)
  številka: 3a (01.02.1944)
  številka: 3a (09.03.1944)
  številka: 3b (01.02.1944)
  številka: 3c (01.02.1944)
  številka: 4a (25.02.1944)
  številka: 4b (25.02.1944)
  številka: 5a (09.03.1944)
  številka: 5b (09.03.1944)
  številka: 5c (09.03.1944)
  številka: 5d (09.03.1944)
  številka: 6a (01.03.1944)
  številka: 6a (21.03.1944)
  številka: 6b (21.03.1944)
  številka: 6c (21.03.1944)
  številka: 7a (10.03.1944)
  številka: 7a (02.04.1944)
  številka: 7b (10.03.1944)
  številka: 7b (02.04.1944)
  številka: 7c (10.03.1944)
  številka: 7c (02.04.1944)
  številka: 7d (10.03.1944)
  številka: 8a (25.03.1944)
  številka: 8a (18.05.1944)
  številka: 8b (25.03.1944)
  številka: 8b (18.05.1944)
  številka: 8c (25.03.1944)
  številka: 8d (25.03.1944)
  številka: 9a (05.04.1944)
  številka: 9b (05.04.1944)
  številka: 9c (05.04.1944)
  številka: 10a (12.04.1944)
  številka: 10b (12.04.1944)
  številka: 11a (27.04.1944)
  številka: 11b (27.04.1944)
  številka: 11c (27.04.1944)
  številka: 14a (14.06.1944)
  številka: 14b (14.06.1944)
  številka: 14c (14.06.1944)
  številka: 14d (14.06.1944)
  številka: 14e (14.06.1944)
  številka: 15a (16.06.1944)
  številka: 15b (16.06.1944)
  številka: 15c (16.06.1944)
  številka: 16a (23.06.1944)
  številka: 16b (23.06.1944)
  številka: 16c (23.06.1944)
  številka: 17a (05.07.1944)
  številka: 17b (05.07.1944)
  številka: 17c (11.07.1944)
  številka: 17d (11.07.1944)
  številka: 17e (11.07.1944)
  številka: 19a (19.07.1944)
  številka: 19b (19.07.1944)
  številka: 19c (19.07.1944)
  številka: 19d (19.07.1944)
  številka: 19e (19.07.1944)
  številka: 19f (19.07.1944)
  številka: 20a (31.07.1944)
  številka: 20b (31.07.1944)
  številka: 20c (31.07.1944)
  številka: 20d (31.07.1944)
  številka: 20e (31.07.1944)
  številka: 20f (31.07.1944)
  številka: 20g (31.07.1944)
  številka: 21a (10.08.1944)
  številka: 21b (10.08.1944)
  številka: 21c (10.08.1944)
  številka: 21d (10.08.1944)
  številka: 21e (10.08.1944)
  številka: 21f (10.08.1944)
  številka: 21g (10.08.1944)
  številka: 22a (10.08.1944)
  številka: 22b (17.08.1944)
  številka: 22c (17.08.1944)
  številka: 22d (17.08.1944)
  številka: 22e (17.08.1944)
  številka: 22f (17.08.1944)
  številka: 22g (17.08.1944)
  številka: 23a (24.08.1944)
  številka: 23b (24.08.1944)
  številka: 23c (24.08.1944)
  številka: 23d (24.08.1944)
  številka: 23e (24.08.1944)
  številka: 24a (31.08.1944)
  številka: 24b (31.08.1944)
  številka: 24c (31.08.1944)
  številka: 24d (31.08.1944)
  številka: 24e (31.08.1944)
  številka: 25a (08.09.1944)
  številka: 25b (08.09.1944)
  številka: 25c (08.09.1944)
  številka: 25d (08.09.1944)
 6. 1945
   221

  številka: 1 (06.01.1945)
  številka: 2 (19.01.1945)
  številka: 3 (27.07.1945)
  številka: 4 (03.02.1945)
  številka: 5 (14.02.1945)
  številka: 6 (21.02.1945)
  številka: 7 (01.03.1945)
  številka: 8 (08.03.1945)
  številka: 9 (15.03.1945)
  številka: 10 (27.03.1945)
  številka: 11 (04.04.1945)
  številka: 12 (12.04.1945)
  številka: 13 (27.04.1945)
  številka: 16 (08.05.1945)
  številka: 17 (09.05.1945)
  številka: 18 (12.05.1945)
  številka: 19 (15.05.1945)
  številka: 1a (09.05.1945)
  številka: 20 (16.05.1945)
  številka: 21 (17.05.1945)
  številka: 22 (18.05.1945)
  številka: 23 (05.19.1945)
  številka: 24 (20.05.1945)
  številka: 25 (21.05.1945)
  številka: 26 (22.05.1945)
  številka: 27 (23.05.1945)
  številka: 28 (24.05.1945)
  številka: 29 (25.05.1945)
  številka: 2a (10.05.1945)
  številka: 30 (26.05.1945)
  številka: 31 (27.05.1945)
  številka: 32 (29.05.1945)
  številka: 33 (30.05.1945)
  številka: 34 (31.05.1945)
  številka: 35 (02.06.1945)
  številka: 36 (03.06.1945)
  številka: 37 (04.06.1945)
  številka: 38 (05.06.1945)
  številka: 39 (06.06.1945)
  številka: 3a (11.05.1945)
  številka: 40 (07.06.1945)
  številka: 41 (08.06.1945)
  številka: 42 (09.06.1945)
  številka: 43 (10.06.1945)
  številka: 44 (11.06.1945)
  številka: 45 (12.06.1945)
  številka: 46 (13.06.1945)
  številka: 47 (14.06.1945)
  številka: 48 (15.06.1945)
  številka: 49 (16.06.1945)
  številka: 50 (17.06.1945)
  številka: 51 (19.06.1945)
  številka: 52 (20.06.1945)
  številka: 53 (21.06.1945)
  številka: 54 (22.06.1945)
  številka: 55 (23.06.1945)
  številka: 56 (24.06.1945)
  številka: 57 (26.06.1945)
  številka: 58 (27.06.1945)
  številka: 59 (28.06.1945)
  številka: 60 (29.06.1945)
  številka: 61 (30.06.1945)
  številka: 62 (01.07.1945)
  številka: 63 (03.07.1945)
  številka: 64 (04.07.1945)
  številka: 65 (05.07.1945)
  številka: 66 (06.07.1945)
  številka: 67 (07.07.1945)
  številka: 68 (08.07.1945)
  številka: 69 (10.07.1945)
  številka: 70 (11.07.1945)
  številka: 71 (12.07.1945)
  številka: 72 (13.07.1945)
  številka: 73 (14.07.1945)
  številka: 74 (15.07.1945)
  številka: 75 (17.07.1945)
  številka: 76 (18.07.1945)
  številka: 77 (19.07.1945)
  številka: 78 (20.07.1945)
  številka: 79 (21.07.1945)
  številka: 80 (22.07.1945)
  številka: 81 (24.07.1945)
  številka: 82 (25.07.1945)
  številka: 83 (26.07.1945)
  številka: 84 (27.07.1945)
  številka: 85 (28.07.1945)
  številka: 86 (29.07.1945)
  številka: 87 (31.07.1945)
  številka: 88 (01.08.1945)
  številka: 89 (02.08.1945)
  številka: 90 (03.08.1945)
  številka: 91 (04.08.1945)
  številka: 92 (05.08.1945)
  številka: 93 (07.08.1945)
  številka: 94 (08.08.1945)
  številka: 95 (09.08.1945)
  številka: 96 (10.08.1945)
  številka: 97 (11.08.1945)
  številka: 98 (12.08.1945)
  številka: 99 (14.08.1945)
  številka: 100 (15.08.1945)
  številka: 101 (16.08.1945)
  številka: 102 (17.08.1945)
  številka: 103 (18.08.1945)
  številka: 104 (19.08.1945)
  številka: 105 (21.08.1945)
  številka: 106 (22.08.1945)
  številka: 107 (23.08.1945)
  številka: 108 (24.08.1945)
  številka: 109 (25.08.1945)
  številka: 110 (26.08.1945)
  številka: 111 (28.08.1945)
  številka: 112 (29.08.1945)
  številka: 113 (30.08.1945)
  številka: 114 (31.08.1945)
  številka: 115 (01.09.1945)
  številka: 116 (02.09.1945)
  številka: 117 (04.09.1945)
  številka: 118 (05.09.1945)
  številka: 119 (06.09.1945)
  številka: 120 (07.09.1945)
  številka: 121 (08.09.1945)
  številka: 122 (09.09.1945)
  številka: 123 (11.09.1945)
  številka: 124 (12.09.1945)
  številka: 125 (13.09.1945)
  številka: 126 (14.09.1945)
  številka: 127 (15.09.1945)
  številka: 128 (16.09.1945)
  številka: 129 (18.09.1945)
  številka: 130 (19.09.1945)
  številka: 131 (20.09.1945)
  številka: 132 (21.09.1945)
  številka: 133 (22.09.1945)
  številka: 134 (23.09.1945)
  številka: 135 (25.09.1945)
  številka: 136 (26.09.1945)
  številka: 137 (27.09.1945)
  številka: 138 (28.09.1945)
  številka: 139 (29.09.1945)
  številka: 140 (30.09.1945)
  številka: 141 (02.10.1945)
  številka: 142 (03.10.1945)
  številka: 143 (04.10.1945)
  številka: 144 (05.10.1945)
  številka: 145 (06.10.1945)
  številka: 146 (07.10.1945)
  številka: 147 (09.10.1945)
  številka: 148 (10.10.1945)
  številka: 149 (11.10.1945)
  številka: 150 (12.10.1945)
  številka: 151 (13.10.1945)
  številka: 152 (14.10.1945)
  številka: 153 (16.10.1945)
  številka: 154 (17.10.1945)
  številka: 155 (18.10.1945)
  številka: 156 (19.10.1945)
  številka: 157 (20.10.1945)
  številka: 158 (21.10.1945)
  številka: 159 (23.10.1945)
  številka: 160 (24.10.1945)
  številka: 161 (25.10.1945)
  številka: 162 (26.10.1945)
  številka: 163 (27.10.1945)
  številka: 164 (28.10.1945)
  številka: 165 (30.10.1945)
  številka: 166 (31.10.1945)
  številka: 167 (01.11.1945)
  številka: 168 (03.11.1945)
  številka: 169 (04.11.1945)
  številka: 170 (06.11.1945)
  številka: 171 (07.11.1945)
  številka: 172 (08.11.1945)
  številka: 173 (09.11.1945)
  številka: 174 (10.11.1945)
  številka: 175 (11.11.1945)
  številka: 176 (13.11.1945)
  številka: 177 (14.11.1945)
  številka: 178 (15.11.1945)
  številka: 179 (16.11.1945)
  številka: 17a (12.05.1945)
  številka: 180 (17.11.1945)
  številka: 181 (18.11.1945)
  številka: 182 (20.11.1945)
  številka: 183 (21.11.1945)
  številka: 184 (22.11.1945)
  številka: 185 (23.11.1945)
  številka: 186 (24.11.1945)
  številka: 187 (25.11.1945)
  številka: 188 (27.11.1945)
  številka: 189 (28.11.1945)
  številka: 18a (13.05.1945)
  številka: 190 (29.11.1945)
  številka: 191 (01.12.1945)
  številka: 192 (02.12.1945)
  številka: 193 (04.12.1945)
  številka: 194 (05.12.1945)
  številka: 195 (06.12.1945)
  številka: 196 (07.12.1945)
  številka: 197 (08.12.1945)
  številka: 198 (09.12.1945)
  številka: 199 (11.12.1945)
  številka: 200 (12.12.1945)
  številka: 201 (13.12.1945)
  številka: 202 (14.12.1945)
  številka: 203 (15.12.1945)
  številka: 204 (16.16.1945)
  številka: 205 (18.12.1945)
  številka: 206 (19.12.1945)
  številka: 207 (20.12.1945)
  številka: 208 (21.12.1945)
  številka: 209 (22.12.1945)
  številka: 210 (23.12.1945)
  številka: 211 (24.12.1945)
  številka: 212 (27.12.1945)
  številka: 213 (28.12.1945)
  številka: 214 (29.12.1945)
  številka: 215 (30.12.1945)
  številka: 176a (13.11.1945)
  številka: 177a (14.11.1945)
  številka: 190a (30.11.1945)
 7. 1946
   308

  številka: 1 (01.01.1946)
  številka: 2 (03.01.1946)
  številka: 3 (04.01.1946)
  številka: 4 (05.01.1946)
  številka: 5 (06.01.1946)
  številka: 6 (08.01.1946)
  številka: 7 (09.01.1946)
  številka: 8 (10.01.1946)
  številka: 9 (11.01.1946)
  številka: 10 (12.01.1946)
  številka: 11 (13.01.1946)
  številka: 12 (15.01.1946)
  številka: 13 (16.01.1946)
  številka: 14 (17.01.1946)
  številka: 15 (18.01.1946)
  številka: 16 (19.01.1946)
  številka: 17 (20.01.1946)
  številka: 18 (22.01.1946)
  številka: 19 (23.01.1946)
  številka: 20 (24.01.1946)
  številka: 21 (25.01.1946)
  številka: 22 (26.01.1946)
  številka: 23 (27.01.1946)
  številka: 24 (29.01.1946)
  številka: 25 (30.01.1946)
  številka: 26 (31.01.1946)
  številka: 27 (01.02.1946)
  številka: 28 (02.02.1946)
  številka: 29 (03.02.1946)
  številka: 30 (05.02.1946)
  številka: 31 (06.02.1946)
  številka: 32 (07.02.1946)
  številka: 33 (08.02.1946)
  številka: 34 (09.02.1946)
  številka: 35 (10.02.1946)
  številka: 36 (12.02.1946)
  številka: 37 (13.02.1946)
  številka: 38 (14.02.1946)
  številka: 39 (15.02.1946)
  številka: 40 (16.02.1946)
  številka: 41 (17.02.1946)
  številka: 42 (19.02.1946)
  številka: 43 (20.02.1946)
  številka: 44 (21.02.1946)
  številka: 45 (22.02.1946)
  številka: 46 (23.02.1946)
  številka: 47 (24.02.1946)
  številka: 48 (26.02.1946)
  številka: 49 (27.02.1946)
  številka: 50 (28.02.1946)
  številka: 51 (01.03.1946)
  številka: 52 (02.03.1946)
  številka: 53 (03.03.1946)
  številka: 54 (05.03.1946)
  številka: 55 (06.03.1946)
  številka: 56 (07.03.1946)
  številka: 57 (08.03.1946)
  številka: 58 (09.03.1946)
  številka: 59 (10.03.1946)
  številka: 60 (12.03.1946)
  številka: 61 (13.03.1946)
  številka: 62 (14.03.1946)
  številka: 63 (15.03.1946)
  številka: 64 (16.03.1946)
  številka: 65 (17.03.1946)
  številka: 66 (19.03.1946)
  številka: 67 (20.03.1946)
  številka: 68 (21.03.1946)
  številka: 69 (22.03.1946)
  številka: 70 (23.03.1946)
  številka: 71 (24.03.1946)
  številka: 72 (26.03.1946)
  številka: 73 (27.03.1946)
  številka: 74 (28.03.1946)
  številka: 75 (29.03.1946)
  številka: 76 (30.03.1946)
  številka: 77 (31.03.1946)
  številka: 78 (02.04.1946)
  številka: 79 (03.04.1946)
  številka: 80 (04.04.1946)
  številka: 81 (05.04.1946)
  številka: 82 (06.04.1946)
  številka: 83 (07.04.1946)
  številka: 84 (09.04.1946)
  številka: 85 (10.04.1946)
  številka: 86 (11.04.1946)
  številka: 87 (12.04.1946)
  številka: 88 (13.04.1946)
  številka: 89 (14.04.1946)
  številka: 90 (16.04.1946)
  številka: 91 (17.04.1946)
  številka: 92 (18.04.1946)
  številka: 93 (19.04.1946)
  številka: 94 (20.04.1946)
  številka: 95 (23.04.1946)
  številka: 96 (24.04.1946)
  številka: 97 (25.04.1946)
  številka: 98 (26.04.1946)
  številka: 99 (27.04.1946)
  številka: 100 (30.04.1946)
  številka: 101 (01.05.1946)
  številka: 102 (03.05.1946)
  številka: 103 (04.05.1946)
  številka: 104 (05.05.1946)
  številka: 105 (07.05.1946)
  številka: 106 (08.05.1946)
  številka: 107 (09.05.1946)
  številka: 108 (11.05.1946)
  številka: 109 (12.05.1946)
  številka: 110 (14.05.1946)
  številka: 111 (15.05.1946)
  številka: 112 (16.05.1946)
  številka: 113 (17.05.1946)
  številka: 114 (18.05.1946)
  številka: 115 (19.05.1946)
  številka: 116 (21.05.1946)
  številka: 117 (22.05.1946)
  številka: 118 (23.05.1946)
  številka: 119 (24.05.1946)
  številka: 120 (25.05.1946)
  številka: 121 (26.05.1946)
  številka: 122 (28.05.1946)
  številka: 123 (29.05.1946)
  številka: 124 (30.05.1946)
  številka: 125 (31.05.1946)
  številka: 126 (01.06.1946)
  številka: 127 (02.06.1946)
  številka: 128 (04.06.1946)
  številka: 129 (05.06.1946)
  številka: 130 (06.06.1946)
  številka: 131 (07.06.1946)
  številka: 132 (08.06.1946)
  številka: 133 (09.06.1946)
  številka: 134 (11.06.1946)
  številka: 135 (12.06.1946)
  številka: 136 (13.06.1946)
  številka: 137 (14.06.1946)
  številka: 138 (15.06.1946)
  številka: 139 (16.06.1946)
  številka: 140 (18.06.1946)
  številka: 141 (19.06.1946)
  številka: 142 (20.06.1946)
  številka: 143 (21.06.1946)
  številka: 144 (23.06.1946)
  številka: 145 (25.06.1946)
  številka: 146 (26.06.1946)
  številka: 147 (27.06.1946)
  številka: 148 (28.06.1946)
  številka: 149 (29.06.1946)
  številka: 150 (29.06.1946)
  številka: 151 (02.07.1946)
  številka: 152 (03.07.1946)
  številka: 153 (04.07.1946)
  številka: 154 (05.07.1946)
  številka: 155 (06.07.1946)
  številka: 156 (07.07.1946)
  številka: 157 (09.07.1946)
  številka: 158 (10.07.1946)
  številka: 159 (11.07.1946)
  številka: 160 (12.07.1946)
  številka: 161 (13.07.1946)
  številka: 162 (14.07.1946)
  številka: 163 (16.07.1946)
  številka: 164 (17.07.1946)
  številka: 165 (18.07.1946)
  številka: 166 (19.07.1946)
  številka: 167 (20.07.1946)
  številka: 168 (21.07.1946)
  številka: 169 (23.07.1946)
  številka: 170 (24.07.1946)
  številka: 171 (25.07.1946)
  številka: 172 (26.07.1946)
  številka: 173 (27.07.1946)
  številka: 174 (28.07.1946)
  številka: 175 (30.07.1946)
  številka: 176 (31.07.1946)
  številka: 177 (01.08.1946)
  številka: 178 (02.08.1946)
  številka: 179 (03.08.1946)
  številka: 180 (04.08.1946)
  številka: 181 (06.08.1946)
  številka: 182 (07.08.1946)
  številka: 183 (08.08.1946)
  številka: 184 (09.08.1946)
  številka: 185 (10.08.1946)
  številka: 186 (11.08.1946)
  številka: 187 (13.08.1946)
  številka: 188 (14.08.1946)
  številka: 189 (15.08.1946)
  številka: 190 (16.08.1946)
  številka: 191 (17.08.1946)
  številka: 192 (18.08.1946)
  številka: 193 (20.08.1946)
  številka: 194 (21.08.1946)
  številka: 195 (22.08.1946)
  številka: 196 (23.08.1946)
  številka: 197 (24.08.1946)
  številka: 198 (25.08.1946)
  številka: 199 (27.08.1946)
  številka: 200 (28.08.1946)
  številka: 201 (29.08.1946)
  številka: 202 (30.08.1946)
  številka: 203 (31.08.1946)
  številka: 204 (01.09.1946)
  številka: 205 (03.09.1946)
  številka: 206 (04.09.1946)
  številka: 207 (05.09.1946)
  številka: 208 (06.09.1946)
  številka: 209 (07.09.1946)
  številka: 210 (08.09.1946)
  številka: 211 (10.09.1946)
  številka: 212 (11.09.1946)
  številka: 213 (12.09.1946)
  številka: 214 (13.09.1946)
  številka: 215 (14.09.1946)
  številka: 216 (15.09.1946)
  številka: 217 (17.09.1946)
  številka: 218 (18.09.1946)
  številka: 219 (19.09.1946)
  številka: 220 (20.09.1946)
  številka: 221 (21.09.1946)
  številka: 222 (22.09.1946)
  številka: 223 (24.09.1946)
  številka: 224 (25.09.1946)
  številka: 225 (26.09.1946)
  številka: 226 (27.09.1946)
  številka: 227 (28.09.1946)
  številka: 228 (29.09.1946)
  številka: 229 (01.12.1946)
  številka: 230 (02.10.1946)
  številka: 231 (03.10.1946)
  številka: 232 (04.10.1946)
  številka: 233 (05.10.1946)
  številka: 234 (06.10.1946)
  številka: 235 (08.10.1946)
  številka: 236 (09.10.1946)
  številka: 237 (10.10.1946)
  številka: 238 (11.10.1946)
  številka: 239 (12.10.1946)
  številka: 240 (13.10.1946)
  številka: 241 (15.10.1946)
  številka: 242 (16.10.1946)
  številka: 243 (17.10.1946)
  številka: 244 (18.10.1946)
  številka: 245 (19.10.1946)
  številka: 246 (20.10.1946)
  številka: 247 (22.10.1946)
  številka: 248 (23.10.1946)
  številka: 249 (24.10.1946)
  številka: 250 (25.10.1946)
  številka: 251 (26.10.1946)
  številka: 252 (27.10.1946)
  številka: 253 (28.10.1946)
  številka: 254 (29.10.1946)
  številka: 255 (30.10.1946)
  številka: 256 (31.10.1946)
  številka: 257 (01.11.1946)
  številka: 258 (03.11.1946)
  številka: 259 (05.11.1946)
  številka: 260 (06.11.1946)
  številka: 261 (07.11.1946)
  številka: 262 (08.11.1946)
  številka: 263 (09.11.1946)
  številka: 264 (10.11.1946)
  številka: 265 (12.11.1946)
  številka: 266 (13.11.1946)
  številka: 267 (14.11.1946)
  številka: 268 (15.11.1946)
  številka: 269 (16.11.1946)
  številka: 270 (17.11.1946)
  številka: 271 (19.11.1946)
  številka: 272 (20.11.1946)
  številka: 273 (21.11.1946)
  številka: 274 (22.11.1946)
  številka: 275 (23.11.1946)
  številka: 276 (24.11.1946)
  številka: 277 (26.11.1946)
  številka: 278 (27.11.1946)
  številka: 279 (28.11.1946)
  številka: 280 (29.11.1946)
  številka: 281 (30.11.1946)
  številka: 282 (01.12.1946)
  številka: 283 (03.12.1946)
  številka: 284 (04.12.1946)
  številka: 285 (05.12.1946)
  številka: 286 (06.12.1946)
  številka: 287 (07.12.1946)
  številka: 288 (08.12.1946)
  številka: 289 (10.12.1946)
  številka: 290 (11.12.1946)
  številka: 291 (12.12.1946)
  številka: 292 (13.12.1946)
  številka: 293 (14.12.1946)
  številka: 294 (15.12.1946)
  številka: 295 (17.12.1946)
  številka: 296 (18.12.1946)
  številka: 297 (19.12.1946)
  številka: 298 (20.12.1946)
  številka: 299 (21.12.1946)
  številka: 300 (22.12.1946)
  številka: 301 (24.12.1946)
  številka: 302 (27.12.1946)
  številka: 303 (28.12.1946)
  številka: 304 (29.12.1946)
  številka: 305 (31.12.1946)
  številka: 180a (04.08.1946)
  številka: 217a (17.09.1946)
  številka: 255a (30.10.1946)
 8. 1947
   315

  številka: 1 (01.01.1947)
  številka: 2 (03.01.1947)
  številka: 3 (04.01.1947)
  številka: 4 (05.01.1947)
  številka: 5 (07.01.1947)
  številka: 6 (08.01.1947)
  številka: 7 (09.01.1947)
  številka: 8 (10.01.1947)
  številka: 9 (11.01.1947)
  številka: 10 (12.01.1947)
  številka: 11 (14.01.1947)
  številka: 12 (15.01.1947)
  številka: 13 (16.01.1947)
  številka: 14 (17.01.1947)
  številka: 15 (18.01.1947)
  številka: 16 (19.01.1947)
  številka: 17 (21.01.1947)
  številka: 18 (22.01.1947)
  številka: 19 (23.01.1947)
  številka: 20 (24.01.1947)
  številka: 21 (25.01.1947)
  številka: 22 (26.01.1947)
  številka: 23 (28.01.1947)
  številka: 24 (29.01.1947)
  številka: 25 (30.01.1947)
  številka: 26 (31.01.1947)
  številka: 27 (01.02.1947)
  številka: 28 (02.02.1947)
  številka: 29 (04.02.1947)
  številka: 30 (05.02.1947)
  številka: 31 (06.02.1947)
  številka: 32 (07.02.1947)
  številka: 33 (08.02.1947)
  številka: 34 (09.02.1947)
  številka: 35 (11.02.1947)
  številka: 36 (12.02.1947)
  številka: 37 (13.02.1947)
  številka: 38 (14.02.1947)
  številka: 39 (15.02.1947)
  številka: 40 (16.02.1947)
  številka: 41 (18.02.1947)
  številka: 42 (19.02.1947)
  številka: 43 (20.02.1947)
  številka: 44 (21.02.1947)
  številka: 45 (22.02.1947)
  številka: 46 (23.02.1947)
  številka: 47 (25.02.1947)
  številka: 48 (26.02.1947)
  številka: 49 (27.02.1947)
  številka: 50 (28.02.1947)
  številka: 51 (01.03.1947)
  številka: 52 (02.03.1947)
  številka: 53 (04.03.1947)
  številka: 54 (05.03.1947)
  številka: 55 (06.03.1947)
  številka: 56 (07.03.1947)
  številka: 57 (08.03.1947)
  številka: 58 (09.03.1947)
  številka: 59 (11.03.1947)
  številka: 60 (12.03.1947)
  številka: 61 (13.03.1947)
  številka: 62 (14.03.1947)
  številka: 63 (15.03.1947)
  številka: 64 (16.03.1947)
  številka: 65 (18.03.1947)
  številka: 66 (19.03.1947)
  številka: 67 (20.03.1947)
  številka: 68 (21.03.1947)
  številka: 69 (22.03.1947)
  številka: 70 (23.03.1947)
  številka: 71 (25.03.1947)
  številka: 72 (26.03.1947)
  številka: 73 (27.03.1947)
  številka: 74 (28.03.1947)
  številka: 75 (29.03.1947)
  številka: 76 (30.03.1947)
  številka: 77 (01.04.1947)
  številka: 78 (02.04.1947)
  številka: 79 (03.04.1947)
  številka: 80 (04.04.1947)
  številka: 81 (05.04.1947)
  številka: 82 (08.04.1947)
  številka: 83 (09.04.1947)
  številka: 84 (10.04.1947)
  številka: 85 (11.04.1947)
  številka: 86 (12.04.1947)
  številka: 87 (13.04.1947)
  številka: 88 (15.04.1947)
  številka: 89 (16.04.1947)
  številka: 90 (17.04.1947)
  številka: 91 (18.04.1947)
  številka: 92 (19.04.1947)
  številka: 93 (20.04.1947)
  številka: 94 (22.04.1947)
  številka: 95 (23.04.1947)
  številka: 96 (24.04.1947)
  številka: 97 (25.04.1947)
  številka: 98 (26.04.1947)
  številka: 99 (27.04.1947)
  številka: 100 (29.04.1947)
  številka: 101 (30.04.1947)
  številka: 102 (01.05.1947)
  številka: 103 (03.05.1947)
  številka: 104 (04.05.1947)
  številka: 105 (06.05.1947)
  številka: 106 (07.05.1947)
  številka: 107 (08.05.1947)
  številka: 108 (09.05.1947)
  številka: 109 (10.05.1947)
  številka: 110 (11.05.1947)
  številka: 111 (13.05.1947)
  številka: 112 (14.05.1947)
  številka: 113 (15.05.1947)
  številka: 114 (16.05.1947)
  številka: 115 (17.05.1947)
  številka: 116 (18.05.1947)
  številka: 117 (20.05.1947)
  številka: 118 (21.05.1947)
  številka: 119 (22.05.1947)
  številka: 120 (23.05.1947)
  številka: 121 (24.05.1947)
  številka: 122 (25.05.1947)
  številka: 123 (28.05.1947)
  številka: 124 (29.05.1947)
  številka: 125 (30.05.1947)
  številka: 126 (31.05.1947)
  številka: 127 (01.06.1947)
  številka: 128 (03.06.1947)
  številka: 129 (04.06.1947)
  številka: 130 (05.06.1947)
  številka: 131 (06.06.1947)
  številka: 132 (07.06.1947)
  številka: 133 (08.06.1947)
  številka: 134 (10.06.1947)
  številka: 135 (11.06.1947)
  številka: 136 (12.06.1947)
  številka: 137 (13.06.1947)
  številka: 138 (14.06.1947)
  številka: 139 (15.06.1947)
  številka: 140 (17.06.1947)
  številka: 141 (18.06.1947)
  številka: 142 (19.06.1947)
  številka: 143 (20.06.1947)
  številka: 144 (21.06.1947)
  številka: 145 (22.06.1947)
  številka: 146 (24.06.1947)
  številka: 147 (25.06.1947)
  številka: 148 (26.06.1947)
  številka: 149 (27.06.1947)
  številka: 150 (28.06.1947)
  številka: 151 (29.06.1947)
  številka: 152 (01.07.1947)
  številka: 153 (02.07.1947)
  številka: 154 (03.07.1947)
  številka: 155 (04.07.1947)
  številka: 156 (05.07.1947)
  številka: 157 (06.07.1947)
  številka: 158 (08.07.1947)
  številka: 159 (09.07.1947)
  številka: 160 (10.07.1947)
  številka: 161 (11.07.1947)
  številka: 162 (12.07.1947)
  številka: 163 (13.07.1947)
  številka: 164 (15.07.1947)
  številka: 165 (16.07.1947)
  številka: 166 (17.07.1947)
  številka: 167 (18.07.1947)
  številka: 168 (19.07.1947)
  številka: 169 (20.07.1947)
  številka: 170 (22.07.1947)
  številka: 171 (23.07.1947)
  številka: 172 (24.07.1947)
  številka: 173 (25.07.1947)
  številka: 174 (26.07.1947)
  številka: 175 (27.07.1947)
  številka: 176 (29.07.1947)
  številka: 177 (30.07.1947)
  številka: 178 (31.07.1947)
  številka: 179 (01.08.1947)
  številka: 180 (02.08.1947)
  številka: 181 (03.08.1947)
  številka: 182 (05.08.1947)
  številka: 183 (06.08.1947)
  številka: 184 (07.08.1947)
  številka: 185 (08.08.1947)
  številka: 186 (09.08.1947)
  številka: 187 (10.08.1947)
  številka: 188 (12.08.1947)
  številka: 189 (13.08.1947)
  številka: 190 (14.08.1947)
  številka: 191 (15.08.1947)
  številka: 192 (16.08.1947)
  številka: 193 (17.08.1947)
  številka: 194 (19.08.1947)
  številka: 195 (20.08.1947)
  številka: 196 (21.08.1947)
  številka: 197 (22.08.1947)
  številka: 198 (23.08.1947)
  številka: 199 (24.08.1947)
  številka: 200 (26.08.1947)
  številka: 201 (27.08.1947)
  številka: 202 (28.08.1947)
  številka: 203 (29.08.1947)
  številka: 204 (30.08.1947)
  številka: 205 (31.08.1947)
  številka: 206 (02.09.1947)
  številka: 207 (03.09.1947)
  številka: 208 (04.09.1947)
  številka: 209 (05.09.1947)
  številka: 210 (06.09.1947)
  številka: 211 (07.09.1947)
  številka: 212 (09.09.1947)
  številka: 213 (10.09.1947)
  številka: 214 (11.09.1947)
  številka: 215 (12.09.1947)
  številka: 216 (13.09.1947)
  številka: 217 (14.09.1947)
  številka: 218 (16.09.1947)
  številka: 219 (17.09.1947)
  številka: 220 (18.09.1947)
  številka: 221 (19.09.1947)
  številka: 222 (20.09.1947)
  številka: 223 (21.09.1947)
  številka: 224 (23.09.1947)
  številka: 225 (24.09.1947)
  številka: 226 (25.09.1947)
  številka: 227 (26.09.1947)
  številka: 228 (27.09.1947)
  številka: 229 (28.09.1947)
  številka: 230 (30.09.1947)
  številka: 231 (01.10.1947)
  številka: 232 (02.10.1947)
  številka: 233 (03.10.1947)
  številka: 234 (04.10.1947)
  številka: 235 (05.10.1947)
  številka: 236 (07.10.1947)
  številka: 237 (08.10.1947)
  številka: 238 (09.10.1947)
  številka: 239 (10.10.1947)
  številka: 240 (11.10.1947)
  številka: 241 (12.10.1947)
  številka: 242 (14.10.1947)
  številka: 243 (15.10.1947)
  številka: 244 (16.10.1947)
  številka: 245 (17.10.1947)
  številka: 246 (18.10.1947)
  številka: 247 (19.10.1947)
  številka: 248 (21.10.1947)
  številka: 249 (22.10.1947)
  številka: 250 (23.10.1947)
  številka: 251 (24.10.1947)
  številka: 252 (25.10.1947)
  številka: 253 (26.10.1947)
  številka: 254 (28.10.1947)
  številka: 255 (29.10.1947)
  številka: 256 (30.10.1947)
  številka: 257 (31.10.1947)
  številka: 258 (01.11.1947)
  številka: 259 (04.11.1947)
  številka: 260 (05.11.1947)
  številka: 261 (06.11.1947)
  številka: 262 (07.11.1947)
  številka: 263 (08.11.1947)
  številka: 264 (09.11.1947)
  številka: 265 (11.11.1947)
  številka: 266 (12.11.1947)
  številka: 267 (13.11.1947)
  številka: 268 (14.11.1947)
  številka: 269 (15.11.1947)
  številka: 270 (16.11.1947)
  številka: 271 (18.11.1947)
  številka: 272 (19.11.1947)
  številka: 273 (20.11.1947)
  številka: 274 (21.11.1947)
  številka: 275 (22.11.1947)
  številka: 276 (23.11.1947)
  številka: 277 (25.11.1947)
  številka: 278 (26.11.1947)
  številka: 279 (27.11.1947)
  številka: 280 (28.11.1947)
  številka: 281 (29.11.1947)
  številka: 282 (02.12.1947)
  številka: 283 (03.12.1947)
  številka: 284 (04.12.1947)
  številka: 285 (05.12.1947)
  številka: 286 (06.12.1947)
  številka: 287 (07.12.1947)
  številka: 288 (09.12.1947)
  številka: 289 (10.12.1947)
  številka: 290 (11.12.1947)
  številka: 291 (12.12.1947)
  številka: 292 (13.12.1947)
  številka: 293 (14.12.1947)
  številka: 294 (16.12.1947)
  številka: 295 (17.12.1947)
  številka: 296 (18.12.1947)
  številka: 297 (19.12.1947)
  številka: 298 (20.12.1947)
  številka: 299 (21.12.1947)
  številka: 300 (23.12.1947)
  številka: 301 (24.12.1947)
  številka: 302 (25.12.1947)
  številka: 303 (27.12.1947)
  številka: 304 (28.12.1947)
  številka: 305 (30.12.1947)
  številka: 306 (31.12.1947)
  številka: 77a (01.04.1947)
  številka: 78a (02.04.1947)
  številka: 189a (13.08.1947)
  številka: 200a (26.08.1947)
  številka: 201a (27.08.1947)
  številka: 211a (07.09.1947)
  številka: 267a (13.11.1947)
  številka: 268a (14.11.1947)
  številka: 305a (30.12.1947)
 9. 1948
   320

  številka: 1 (01.01.1948)
  številka: 2 (03.01.1948)
  številka: 3 (04.01.1948)
  številka: 4 (06.01.1948)
  številka: 5 (07.01.1948)
  številka: 6 (08.01.1948)
  številka: 7 (09.01.1948)
  številka: 8 (10.01.1948)
  številka: 9 (11.01.1948)
  številka: 10 (13.01.1948)
  številka: 11 (14.01.1948)
  številka: 12 (15.01.1948)
  številka: 13 (16.01.1948)
  številka: 14 (17.01.1948)
  številka: 15 (18.01.1948)
  številka: 16 (20.01.1948)
  številka: 17 (21.01.1948)
  številka: 18 (22.01.1948)
  številka: 19 (23.01.1948)
  številka: 20 (24.01.1948)
  številka: 21 (25.01.1948)
  številka: 22 (27.01.1948)
  številka: 23 (28.01.1948)
  številka: 24 (29.01.1948)
  številka: 25 (30.01.1948)
  številka: 26 (31.01.1948)
  številka: 27 (01.02.1948)
  številka: 28 (03.02.1948)
  številka: 29 (04.02.1948)
  številka: 30 (05.02.1948)
  številka: 31 (06.02.1948)
  številka: 32 (07.02.1948)
  številka: 33 (08.02.1948)
  številka: 34 (10.02.1948)
  številka: 35 (11.02.1948)
  številka: 36 (12.02.1948)
  številka: 37 (13.02.1948)
  številka: 38 (14.02.1948)
  številka: 39 (15.02.1948)
  številka: 40 (17.02.1948)
  številka: 41 (18.02.1948)
  številka: 42 (19.02.1948)
  številka: 43 (20.02.1948)
  številka: 44 (21.02.1948)
  številka: 45 (22.02.1948)
  številka: 46 (24.02.1948)
  številka: 47 (25.02.1948)
  številka: 48 (26.02.1948)
  številka: 49 (27.02.1948)
  številka: 50 (28.02.1948)
  številka: 51 (29.02.1948)
  številka: 52 (02.03.1948)
  številka: 53 (03.03.1948)
  številka: 54 (04.03.1948)
  številka: 55 (05.03.1948)
  številka: 56 (06.03.1948)
  številka: 57 (07.03.1948)
  številka: 58 (09.03.1948)
  številka: 59 (10.03.1948)
  številka: 60 (11.03.1948)
  številka: 61 (12.03.1948)
  številka: 62 (13.03.1948)
  številka: 63 (14.03.1948)
  številka: 64 (16.03.1948)
  številka: 65 (17.03.1948)
  številka: 66 (18.03.1948)
  številka: 67 (19.03.1948)
  številka: 68 (20.03.1948)
  številka: 69 (21.03.1948)
  številka: 70 (23.03.1948)
  številka: 71 (24.03.1948)
  številka: 72 (25.03.1948)
  številka: 73 (26.03.1948)
  številka: 74 (27.03.1948)
  številka: 75 (28.03.1948)
  številka: 76 (30.03.1948)
  številka: 77 (31.03.1948)
  številka: 78 (01.04.1948)
  številka: 79 (02.04.1948)
  številka: 80 (03.04.1948)
  številka: 81 (04.04.1948)
  številka: 82 (06.04.1948)
  številka: 83 (07.04.1948)
  številka: 84 (08.04.1948)
  številka: 85 (09.04.1948)
  številka: 86 (10.04.1948)
  številka: 87 (11.04.1948)
  številka: 88 (13.04.1948)
  številka: 89 (14.04.1948)
  številka: 90 (15.04.1948)
  številka: 91 (16.04.1948)
  številka: 92 (17.04.1948)
  številka: 93 (18.04.1948)
  številka: 94 (20.04.1948)
  številka: 95 (21.04.1948)
  številka: 96 (22.04.1948)
  številka: 97 (23.04.1948)
  številka: 98 (24.04.1948)
  številka: 99 (25.04.1948)
  številka: 100 (27.04.1948)
  številka: 101 (28.04.1948)
  številka: 102 (29.04.1948)
  številka: 103 (30.04.1948)
  številka: 104 (01.05.1948)
  številka: 105 (04.05.1948)
  številka: 106 (05.05.1948)
  številka: 107 (06.05.1948)
  številka: 108 (07.05.1948)
  številka: 109 (08.05.1948)
  številka: 110 (09.05.1948)
  številka: 111 (11.05.1948)
  številka: 112 (12.05.1948)
  številka: 113 (13.05.1948)
  številka: 114 (14.05.1948)
  številka: 115 (15.05.1948)
  številka: 116 (16.05.1948)
  številka: 117 (18.05.1948)
  številka: 118 (19.05.1948)
  številka: 119 (20.05.1948)
  številka: 120 (21.05.1948)
  številka: 121 (22.05.1948)
  številka: 122 (23.05.1948)
  številka: 123 (25.05.1948)
  številka: 124 (26.05.1948)
  številka: 125 (27.05.1948)
  številka: 126 (28.05.1948)
  številka: 127 (29.05.1948)
  številka: 128 (30.05.1948)
  številka: 129 (01.06.1948)
  številka: 130 (02.06.1948)
  številka: 131 (03.06.1948)
  številka: 132 (04.06.1948)
  številka: 133 (05.06.1948)
  številka: 134 (06.06.1948)
  številka: 135 (08.06.1948)
  številka: 136 (09.06.1948)
  številka: 137 (10.06.1948)
  številka: 138 (11.06.1948)
  številka: 139 (12.06.1948)
  številka: 140 (13.06.1948)
  številka: 141 (15.06.1948)
  številka: 142 (16.06.1948)
  številka: 143 (17.06.1948)
  številka: 144 (18.06.1948)
  številka: 145 (19.06.1948)
  številka: 146 (20.06.1948)
  številka: 147 (22.06.1948)
  številka: 148 (23.06.1948)
  številka: 149 (24.06.1948)
  številka: 150 (25.06.1948)
  številka: 151 (26.06.1948)
  številka: 152 (27.06.1948)
  številka: 153 (29.06.1948)
  številka: 154 (30.06.1948)
  številka: 155 (01.07.1948)
  številka: 156 (02.07.1948)
  številka: 157 (03.07.1948)
  številka: 158 (04.07.1948)
  številka: 159 (06.07.1948)
  številka: 160 (07.07.1948)
  številka: 161 (08.07.1948)
  številka: 162 (09.07.1948)
  številka: 163 (10.07.1948)
  številka: 164 (11.07.1948)
  številka: 165 (13.07.1948)
  številka: 166 (14.07.1948)
  številka: 167 (15.07.1948)
  številka: 168 (16.07.1948)
  številka: 169 (17.07.1948)
  številka: 170 (18.07.1948)
  številka: 171 (20.07.1948)
  številka: 172 (21.07.1948)
  številka: 173 (22.07.1948)
  številka: 174 (23.07.1948)
  številka: 175 (24.07.1948)
  številka: 176 (26.07.1948)
  številka: 177 (27.07.1948)
  številka: 178 (28.07.1948)
  številka: 179 (29.07.1948)
  številka: 180 (30.07.1948)
  številka: 181 (31.07.1948)
  številka: 182 (01.08.1948)
  številka: 183 (03.08.1948)
  številka: 184 (04.08.1948)
  številka: 185 (05.08.1948)
  številka: 186 (06.08.1948)
  številka: 187 (07.08.1948)
  številka: 188 (08.08.1948)
  številka: 189 (10.08.1948)
  številka: 190 (11.08.1948)
  številka: 191 (12.08.1948)
  številka: 192 (13.08.1948)
  številka: 193 (14.08.1948)
  številka: 194 (15.08.1948)
  številka: 195 (17.08.1948)
  številka: 196 (18.08.1948)
  številka: 197 (19.08.1948)
  številka: 198 (20.08.1948)
  številka: 199 (21.08.1948)
  številka: 200 (22.08.1948)
  številka: 201 (24.08.1948)
  številka: 202 (25.08.1948)
  številka: 203 (26.08.1948)
  številka: 204 (27.08.1948)
  številka: 205 (28.08.1948)
  številka: 206 (29.08.1948)
  številka: 207 (31.08.1948)
  številka: 208 (01.09.1948)
  številka: 209 (02.09.1948)
  številka: 210 (03.09.1948)
  številka: 211 (04.09.1948)
  številka: 212 (05.09.1948)
  številka: 213 (07.09.1948)
  številka: 214 (08.09.1948)
  številka: 215 (09.09.1948)
  številka: 216 (10.09.1948)
  številka: 217 (11.09.1948)
  številka: 218 (12.09.1948)
  številka: 219 (14.09.1948)
  številka: 220 (15.09.1948)
  številka: 221 (16.09.1948)
  številka: 222 (17.09.1948)
  številka: 223 (18.09.1948)
  številka: 224 (19.09.1948)
  številka: 225 (21.09.1948)
  številka: 226 (22.09.1948)
  številka: 227 (23.09.1948)
  številka: 228 (24.09.1948)
  številka: 229 (25.09.1948)
  številka: 230 (26.09.1948)
  številka: 231 (28.09.1948)
  številka: 232 (29.09.1948)
  številka: 233 (30.09.1948)
  številka: 234 (01.10.1948)
  številka: 235 (02.10.1948)
  številka: 236 (03.10.1948)
  številka: 237 (05.10.1948)
  številka: 238 (06.10.1948)
  številka: 239 (07.10.1948)
  številka: 240 (08.10.1948)
  številka: 241 (09.10.1948)
  številka: 242 (10.10.1948)
  številka: 243 (12.10.1948)
  številka: 244 (13.10.1948)
  številka: 245 (14.10.1948)
  številka: 246 (15.10.1948)
  številka: 247 (16.10.1948)
  številka: 248 (17.10.1948)
  številka: 249 (19.10.1948)
  številka: 250 (20.10.1948)
  številka: 251 (21.10.1948)
  številka: 252 (22.10.1948)
  številka: 253 (23.10.1948)
  številka: 254 (24.10.1948)
  številka: 255 (26.10.1948)
  številka: 256 (27.10.1948)
  številka: 257 (28.10.1948)
  številka: 258 (29.10.1948)
  številka: 259 (30.10.1948)
  številka: 260 (31.10.1948)
  številka: 261 (03.11.1948)
  številka: 262 (04.11.1948)
  številka: 263 (05.11.1948)
  številka: 264 (06.11.1948)
  številka: 265 (07.11.1948)
  številka: 266 (09.11.1948)
  številka: 267 (10.11.1948)
  številka: 268 (11.11.1948)
  številka: 269 (12.11.1948)
  številka: 270 (13.11.1948)
  številka: 271 (14.11.1948)
  številka: 272 (15.11.1948)
  številka: 273 (16.11.1948)
  številka: 274 (17.11.1948)
  številka: 275 (18.11.1948)
  številka: 276 (19.11.1948)
  številka: 277 (20.11.1948)
  številka: 278 (21.11.1948)
  številka: 279 (23.11.1948)
  številka: 280 (24.11.1948)
  številka: 281 (25.11.1948)
  številka: 282 (26.11.1948)
  številka: 283 (27.11.1948)
  številka: 284 (28.11.1948)
  številka: 285 (01.12.1948)
  številka: 286 (02.12.1948)
  številka: 287 (03.12.1948)
  številka: 288 (04.12.1948)
  številka: 289 (05.12.1948)
  številka: 290 (07.12.1948)
  številka: 291 (08.12.1948)
  številka: 292 (09.12.1948)
  številka: 293 (10.12.1948)
  številka: 294 (11.12.1948)
  številka: 295 (12.12.1948)
  številka: 296 (14.12.1948)
  številka: 297 (15.12.1948)
  številka: 298 (16.12.1948)
  številka: 299 (17.12.1948)
  številka: 300 (18.12.1948)
  številka: 301 (19.12.1948)
  številka: 302 (21.12.1948)
  številka: 303 (22.12.1948)
  številka: 304 (23.12.1948)
  številka: 305 (24.12.1948)
  številka: 306 (25.12.1948)
  številka: 307 (28.12.1948)
  številka: 308 (29.12.1948)
  številka: 309 (30.12.1948)
  številka: 310 (31.12.1948)
  številka: 74a (27.03.1948)
  številka: 75a (28.03.1948)
  številka: 99a (25.04.1948)
  številka: 154a (30.06.1948)
  številka: 155a (01.07.1948)
  številka: 156a (02.07.1948)
  številka: 157a (03.07.1948)
  številka: 173a (22.07.1948)
  številka: 174a (23.07.1948)
  številka: 175a (24.07.1948)
 10. 1949
   307

  številka: 1 (01.01.1949)
  številka: 2 (04.01.1949)
  številka: 3 (05.01.1949)
  številka: 4 (06.01.1949)
  številka: 5 (07.01.1949)
  številka: 6 (08.01.1949)
  številka: 7 (09.01.1949)
  številka: 8 (11.01.1949)
  številka: 9 (12.01.1949)
  številka: 10 (13.01.1949)
  številka: 11 (14.01.1949)
  številka: 12 (15.01.1949)
  številka: 13 (16.01.1949)
  številka: 14 (18.01.1949)
  številka: 15 (19.01.1949)
  številka: 16 (20.01.1949)
  številka: 17 (21.01.1949)
  številka: 18 (22.01.1949)
  številka: 19 (23.01.1949)
  številka: 20 (25.01.1949)
  številka: 21 (26.01.1949)
  številka: 22 (27.01.1949)
  številka: 23 (28.01.1949)
  številka: 24 (29.01.1949)
  številka: 25 (30.01.1949)
  številka: 26 (01.02.1949)
  številka: 27 (02.02.1949)
  številka: 28 (03.02.1949)
  številka: 29 (04.02.1949)
  številka: 30 (05.02.1949)
  številka: 31 (06.02.1949)
  številka: 32 (08.02.1949)
  številka: 33 (09.02.1949)
  številka: 34 (10.02.1949)
  številka: 35 (11.02.1949)
  številka: 36 (12.02.1949)
  številka: 37 (13.02.1949)
  številka: 38 (15.02.1949)
  številka: 39 (16.02.1949)
  številka: 40 (17.02.1949)
  številka: 41 (18.02.1949)
  številka: 42 (19.02.1949)
  številka: 43 (20.02.1949)
  številka: 44 (22.02.1949)
  številka: 45 (23.02.1949)
  številka: 46 (24.02.1949)
  številka: 47 (25.02.1949)
  številka: 48 (26.02.1949)
  številka: 49 (27.02.1949)
  številka: 50 (01.03.1949)
  številka: 51 (02.03.1949)
  številka: 52 (03.03.1949)
  številka: 53 (04.03.1949)
  številka: 54 (05.03.1949)
  številka: 55 (06.03.1949)
  številka: 56 (08.03.1949)
  številka: 57 (09.03.1949)
  številka: 58 (10.03.1949)
  številka: 59 (11.03.1949)
  številka: 60 (12.03.1949)
  številka: 61 (13.03.1949)
  številka: 62 (15.03.1949)
  številka: 63 (16.03.1949)
  številka: 64 (17.03.1949)
  številka: 65 (18.03.1949)
  številka: 66 (19.03.1949)
  številka: 67 (20.03.1949)
  številka: 68 (22.03.1949)
  številka: 69 (23.03.1949)
  številka: 70 (24.03.1949)
  številka: 71 (25.03.1949)
  številka: 72 (26.03.1949)
  številka: 73 (27.03.1949)
  številka: 74 (29.03.1949)
  številka: 75 (30.03.1949)
  številka: 76 (31.03.1949)
  številka: 77 (01.04.1949)
  številka: 78 (02.04.1949)
  številka: 79 (03.04.1949)
  številka: 80 (05.04.1949)
  številka: 81 (06.04.1949)
  številka: 82 (07.04.1949)
  številka: 83 (08.04.1949)
  številka: 84 (09.04.1949)
  številka: 85 (10.04.1949)
  številka: 86 (12.04.1949)
  številka: 87 (13.04.1949)
  številka: 88 (14.04.1949)
  številka: 89 (15.04.1949)
  številka: 90 (16.04.1949)
  številka: 91 (17.04.1949)
  številka: 92 (19.04.1949)
  številka: 93 (20.04.1949)
  številka: 94 (21.04.1949)
  številka: 95 (22.04.1949)
  številka: 96 (23.04.1949)
  številka: 97 (24.04.1949)
  številka: 98 (26.04.1949)
  številka: 99 (27.04.1949)
  številka: 100 (29.04.1949)
  številka: 101 (01.05.1949)
  številka: 102 (04.05.1949)
  številka: 103 (05.05.1949)
  številka: 104 (06.05.1949)
  številka: 105 (07.05.1949)
  številka: 106 (08.05.1949)
  številka: 107 (10.05.1949)
  številka: 108 (11.05.1949)
  številka: 109 (12.05.1949)
  številka: 110 (13.05.1949)
  številka: 111 (14.05.1949)
  številka: 112 (15.05.1949)
  številka: 113 (17.05.1949)
  številka: 114 (18.05.1949)
  številka: 115 (19.05.1949)
  številka: 116 (20.05.1949)
  številka: 117 (21.05.1949)
  številka: 118 (22.05.1949)
  številka: 119 (24.05.1949)
  številka: 120 (25.05.1949)
  številka: 121 (26.05.1949)
  številka: 122 (27.05.1949)
  številka: 123 (28.05.1949)
  številka: 124 (29.05.1949)
  številka: 125 (31.05.1949)
  številka: 126 (01.06.1949)
  številka: 127 (02.06.1949)
  številka: 128 (03.06.1949)
  številka: 129 (04.06.1949)
  številka: 130 (05.06.1949)
  številka: 131 (07.06.1949)
  številka: 132 (08.06.1949)
  številka: 133 (09.06.1949)
  številka: 134 (10.06.1949)
  številka: 135 (11.06.1949)
  številka: 136 (12.06.1949)
  številka: 137 (14.06.1949)
  številka: 138 (15.06.1949)
  številka: 139 (16.06.1949)
  številka: 140 (17.06.1949)
  številka: 141 (18.06.1949)
  številka: 142 (19.06.1949)
  številka: 143 (21.06.1949)
  številka: 144 (22.06.1949)
  številka: 145 (23.06.1949)
  številka: 146 (24.06.1949)
  številka: 147 (25.06.1949)
  številka: 148 (26.06.1949)
  številka: 149 (28.06.1949)
  številka: 150 (29.06.1949)
  številka: 151 (30.06.1949)
  številka: 152 (01.07.1949)
  številka: 153 (02.07.1949)
  številka: 154 (03.07.1949)
  številka: 155 (05.07.1949)
  številka: 156 (06.07.1949)
  številka: 157 (07.07.1949)
  številka: 158 (08.07.1949)
  številka: 159 (09.07.1949)
  številka: 160 (10.07.1949)
  številka: 161 (12.07.1949)
  številka: 162 (13.07.1949)
  številka: 163 (14.07.1949)
  številka: 164 (15.07.1949)
  številka: 165 (16.07.1949)
  številka: 166 (17.07.1949)
  številka: 167 (19.07.1949)
  številka: 168 (20.07.1949)
  številka: 169 (21.07.1949)
  številka: 170 (22.07.1949)
  številka: 171 (23.07.1949)
  številka: 172 (24.07.1949)
  številka: 173 (26.07.1949)
  številka: 174 (27.07.1949)
  številka: 175 (28.07.1949)
  številka: 176 (29.07.1949)
  številka: 177 (30.07.1949)
  številka: 178 (31.07.1949)
  številka: 179 (02.08.1949)
  številka: 180 (03.08.1949)
  številka: 181 (04.08.1949)
  številka: 182 (05.08.1949)
  številka: 183 (06.08.1949)
  številka: 184 (07.08.1949)
  številka: 185 (09.08.1949)
  številka: 186 (10.08.1949)
  številka: 187 (11.08.1949)
  številka: 188 (12.08.1949)
  številka: 189 (13.08.1949)
  številka: 190 (14.08.1949)
  številka: 191 (16.08.1949)
  številka: 192 (17.08.1949)
  številka: 193 (18.08.1949)
  številka: 194 (19.08.1949)
  številka: 195 (20.08.1949)
  številka: 196 (21.08.1949)
  številka: 197 (23.08.1949)
  številka: 198 (24.08.1949)
  številka: 199 (25.08.1949)
  številka: 200 (26.08.1949)
  številka: 201 (27.08.1949)
  številka: 202 (28.08.1949)
  številka: 203 (30.08.1949)
  številka: 204 (31.08.1949)
  številka: 205 (01.09.1949)
  številka: 206 (02.09.1949)
  številka: 207 (03.09.1949)
  številka: 208 (04.09.1949)
  številka: 209 (06.09.1949)
  številka: 210 (07.09.1949)
  številka: 211 (08.09.1949)
  številka: 212 (09.09.1949)
  številka: 213 (10.09.1949)
  številka: 214 (11.09.1949)
  številka: 215 (13.09.1949)
  številka: 216 (14.09.1949)
  številka: 217 (15.09.1949)
  številka: 218 (16.09.1949)
  številka: 219 (17.09.1949)
  številka: 220 (18.09.1949)
  številka: 221 (20.09.1949)
  številka: 222 (21.09.1949)
  številka: 223 (22.09.1949)
  številka: 224 (23.09.1949)
  številka: 225 (24.09.1949)
  številka: 226 (25.09.1949)
  številka: 227 (27.09.1949)
  številka: 228 (28.09.1949)
  številka: 229 (29.09.1949)
  številka: 230 (30.09.1949)
  številka: 231 (01.10.1949)
  številka: 232 (02.10.1949)
  številka: 233 (04.10.1949)
  številka: 234 (05.10.1949)
  številka: 235 (06.10.1949)
  številka: 236 (07.10.1949)
  številka: 237 (08.10.1949)
  številka: 238 (09.10.1949)
  številka: 239 (11.10.1949)
  številka: 240 (12.10.1949)
  številka: 241 (13.10.1949)
  številka: 242 (14.10.1949)
  številka: 243 (15.10.1949)
  številka: 244 (16.10.1949)
  številka: 245 (18.10.1949)
  številka: 246 (19.10.1949)
  številka: 247 (20.10.1949)
  številka: 248 (21.10.1949)
  številka: 249 (22.10.1949)
  številka: 250 (23.10.1949)
  številka: 251 (25.10.1949)
  številka: 252 (26.10.1949)
  številka: 253 (27.10.1949)
  številka: 254 (28.10.1949)
  številka: 255 (29.10.1949)
  številka: 256 (30.10.1949)
  številka: 257 (01.11.1949)
  številka: 258 (03.11.1949)
  številka: 259 (04.11.1949)
  številka: 260 (05.11.1949)
  številka: 261 (06.11.1949)
  številka: 262 (08.11.1949)
  številka: 263 (09.11.1949)
  številka: 264 (10.11.1949)
  številka: 265 (11.11.1949)
  številka: 266 (12.11.1949)
  številka: 267 (13.11.1949)
  številka: 268 (15.11.1949)
  številka: 269 (16.11.1949)
  številka: 270 (17.11.1949)
  številka: 271 (18.11.1949)
  številka: 272 (19.11.1949)
  številka: 273 (20.11.1949)
  številka: 274 (22.11.1949)
  številka: 275 (23.11.1949)
  številka: 276 (24.11.1949)
  številka: 277 (25.11.1949)
  številka: 278 (26.11.1949)
  številka: 279 (27.11.1949)
  številka: 280 (29.11.1949)
  številka: 281 (02.12.1949)
  številka: 282 (03.12.1949)
  številka: 283 (04.12.1949)
  številka: 284 (06.12.1949)
  številka: 285 (07.12.1949)
  številka: 286 (08.12.1949)
  številka: 287 (09.12.1949)
  številka: 288 (10.12.1949)
  številka: 289 (11.12.1949)
  številka: 290 (13.12.1949)
  številka: 291 (14.12.1949)
  številka: 292 (15.12.1949)
  številka: 293 (16.12.1949)
  številka: 294 (17.12.1949)
  številka: 295 (18.12.1949)
  številka: 296 (20.12.1949)
  številka: 297 (21.12.1949)
  številka: 298 (22.12.1949)
  številka: 299 (23.12.1949)
  številka: 300 (24.12.1949)
  številka: 301 (25.12.1949)
  številka: 302 (27.12.1949)
  številka: 303 (28.12.1949)
  številka: 304 (29.12.1949)
  številka: 305 (30.12.1949)
  številka: 306 (31.12.1949)
  številka: 67a (20.03.1949)
 11. 1950
   307

  številka: 1 (01.01.1950)
  številka: 2 (03.01.1950)
  številka: 3 (04.01.1950)
  številka: 4 (05.01.1950)
  številka: 5 (06.01.1950)
  številka: 6 (07.01.1950)
  številka: 7 (08.01.1950)
  številka: 8 (10.01.1950)
  številka: 9 (11.01.1950)
  številka: 10 (12.01.1950)
  številka: 11 (13.01.1950)
  številka: 12 (14.01.1950)
  številka: 13 (15.01.1950)
  številka: 14 (17.01.1950)
  številka: 15 (18.01.1950)
  številka: 16 (19.01.1950)
  številka: 17 (20.01.1950)
  številka: 18 (21.01.1950)
  številka: 19 (22.01.1950)
  številka: 20 (24.01.1950)
  številka: 21 (25.01.1950)
  številka: 22 (26.01.1950)
  številka: 23 (27.01.1950)
  številka: 24 (28.01.1950)
  številka: 25 (29.01.1950)
  številka: 26 (30.01.1950)
  številka: 27 (31.01.1950)
  številka: 28 (01.02.1950)
  številka: 29 (02.02.1950)
  številka: 30 (03.02.1950)
  številka: 31 (04.02.1950)
  številka: 32 (06.02.1950)
  številka: 33 (07.02.1950)
  številka: 34 (08.02.1950)
  številka: 35 (09.02.1950)
  številka: 36 (10.02.1950)
  številka: 37 (11.02.1950)
  številka: 38 (13.02.1950)
  številka: 39 (14.02.1950)
  številka: 40 (15.02.1950)
  številka: 41 (16.02.1950)
  številka: 42 (17.02.1950)
  številka: 43 (18.02.1950)
  številka: 44 (20.02.1950)
  številka: 45 (21.02.1950)
  številka: 46 (22.02.1950)
  številka: 47 (23.02.1950)
  številka: 48 (24.02.1950)
  številka: 49 (25.02.1950)
  številka: 50 (27.02.1950)
  številka: 51 (28.02.1950)
  številka: 52 (01.03.1950)
  številka: 53 (02.03.1950)
  številka: 54 (03.03.1950)
  številka: 55 (04.03.1950)
  številka: 56 (06.03.1950)
  številka: 57 (07.03.1950)
  številka: 58 (08.03.1950)
  številka: 59 (09.03.1950)
  številka: 60 (10.03.1950)
  številka: 61 (11.03.1950)
  številka: 62 (13.03.1950)
  številka: 63 (14.03.1950)
  številka: 64 (15.03.1950)
  številka: 65 (16.03.1950)
  številka: 66 (17.03.1950)
  številka: 67 (18.03.1950)
  številka: 68 (20.03.1950)
  številka: 69 (21.03.1950)
  številka: 70 (22.03.1950)
  številka: 71 (23.03.1950)
  številka: 72 (24.03.1950)
  številka: 73 (25.03.1950)
  številka: 74 (27.03.1950)
  številka: 75 (28.03.1950)
  številka: 76 (29.03.1950)
  številka: 77 (30.03.1950)
  številka: 78 (31.03.1950)
  številka: 79 (01.04.1950)
  številka: 80 (03.04.1950)
  številka: 81 (04.04.1950)
  številka: 82 (05.04.1950)
  številka: 83 (06.04.1950)
  številka: 84 (07.04.1950)
  številka: 85 (08.04.1950)
  številka: 86 (10.04.1950)
  številka: 87 (11.04.1950)
  številka: 88 (12.04.1950)
  številka: 89 (13.04.1950)
  številka: 90 (14.04.1950)
  številka: 91 (15.04.1950)
  številka: 92 (17.04.1950)
  številka: 93 (18.04.1950)
  številka: 94 (19.04.1950)
  številka: 95 (20.04.1950)
  številka: 96 (21.04.1950)
  številka: 97 (22.04.1950)
  številka: 98 (24.04.1950)
  številka: 99 (25.04.1950)
  številka: 100 (26.04.1950)
  številka: 101 (27.04.1950)
  številka: 102 (28.04.1950)
  številka: 103 (29.04.1950)
  številka: 104 (03.05.1950)
  številka: 105 (04.05.1950)
  številka: 106 (05.05.1950)
  številka: 107 (06.05.1950)
  številka: 108 (08.05.1950)
  številka: 109 (09.05.1950)
  številka: 110 (10.05.1950)
  številka: 111 (11.05.1950)
  številka: 112 (12.05.1950)
  številka: 113 (13.05.1950)
  številka: 114 (15.05.1950)
  številka: 115 (16.05.1950)
  številka: 116 (17.05.1950)
  številka: 117 (18.05.1950)
  številka: 118 (19.05.1950)
  številka: 119 (20.05.1950)
  številka: 120 (22.05.1950)
  številka: 121 (23.05.1950)
  številka: 122 (24.05.1950)
  številka: 123 (25.05.1950)
  številka: 124 (26.05.1950)
  številka: 125 (27.05.1950)
  številka: 126 (29.05.1950)
  številka: 127 (30.05.1950)
  številka: 128 (31.05.1950)
  številka: 129 (01.06.1950)
  številka: 130 (02.06.1950)
  številka: 131 (03.06.1950)
  številka: 132 (05.06.1950)
  številka: 133 (06.06.1950)
  številka: 134 (07.06.1950)
  številka: 135 (08.06.1950)
  številka: 136 (09.06.1950)
  številka: 137 (10.06.1950)
  številka: 138 (12.06.1950)
  številka: 139 (13.06.1950)
  številka: 140 (14.06.1950)
  številka: 141 (15.06.1950)
  številka: 142 (16.06.1950)
  številka: 143 (17.06.1950)
  številka: 144 (19.06.1950)
  številka: 145 (20.06.1950)
  številka: 146 (21.06.1950)
  številka: 147 (22.06.1950)
  številka: 148 (23.06.1950)
  številka: 149 (24.06.1950)
  številka: 150 (26.06.1950)
  številka: 151 (27.06.1950)
  številka: 152 (28.06.1950)
  številka: 153 (29.06.1950)
  številka: 154 (30.06.1950)
  številka: 155 (01.07.1950)
  številka: 156 (03.07.1950)
  številka: 157 (04.07.1950)
  številka: 158 (05.07.1950)
  številka: 159 (06.07.1950)
  številka: 160 (07.07.1950)
  številka: 161 (08.07.1950)
  številka: 162 (09.07.1950)
  številka: 163 (11.07.1950)
  številka: 164 (12.07.1950)
  številka: 165 (13.07.1950)
  številka: 166 (14.07.1950)
  številka: 167 (15.07.1950)
  številka: 168 (17.07.1950)
  številka: 169 (18.07.1950)
  številka: 170 (19.07.1950)
  številka: 171 (20.07.1950)
  številka: 172 (21.07.1950)
  številka: 173 (22.07.1950)
  številka: 174 (24.07.1950)
  številka: 175 (25.07.1950)
  številka: 176 (26.07.1950)
  številka: 177 (27.07.1950)
  številka: 178 (28.07.1950)
  številka: 179 (29.07.1950)
  številka: 180 (31.07.1950)
  številka: 181 (01.08.1950)
  številka: 182 (02.08.1950)
  številka: 183 (03.08.1950)
  številka: 184 (04.08.1950)
  številka: 185 (05.08.1950)
  številka: 186 (07.08.1950)
  številka: 187 (08.08.1950)
  številka: 188 (09.08.1950)
  številka: 189 (10.08.1950)
  številka: 190 (11.08.1950)
  številka: 191 (12.08.1950)
  številka: 192 (14.08.1950)
  številka: 193 (15.08.1950)
  številka: 194 (16.08.1950)
  številka: 195 (17.08.1950)
  številka: 196 (18.08.1950)
  številka: 197 (19.08.1950)
  številka: 198 (21.08.1950)
  številka: 199 (22.08.1950)
  številka: 200 (23.08.1950)
  številka: 201 (24.08.1950)
  številka: 202 (25.08.1950)
  številka: 203 (26.08.1950)
  številka: 204 (28.08.1950)
  številka: 205 (29.08.1950)
  številka: 206 (30.08.1950)
  številka: 207 (31.08.1950)
  številka: 208 (01.09.1950)
  številka: 209 (02.09.1950)
  številka: 210 (04.09.1950)
  številka: 211 (05.09.1950)
  številka: 212 (06.09.1950)
  številka: 213 (07.09.1950)
  številka: 214 (08.09.1950)
  številka: 215 (09.09.1950)
  številka: 216 (11.09.1950)
  številka: 217 (12.09.1950)
  številka: 218 (13.09.1950)
  številka: 219 (14.09.1950)
  številka: 220 (15.09.1950)
  številka: 221 (16.09.1950)
  številka: 222 (18.09.1950)
  številka: 223 (19.09.1950)
  številka: 224 (20.09.1950)
  številka: 225 (21.09.1950)
  številka: 226 (22.09.1950)
  številka: 227 (23.09.1950)
  številka: 228 (25.09.1950)
  številka: 229 (26.09.1950)
  številka: 230 (27.09.1950)
  številka: 231 (28.09.1950)
  številka: 232 (29.09.1950)
  številka: 233 (30.09.1950)
  številka: 234 (02.10.1950)
  številka: 235 (03.10.1950)
  številka: 236 (04.10.1950)
  številka: 237 (05.10.1950)
  številka: 238 (06.10.1950)
  številka: 239 (07.10.1950)
  številka: 240 (09.10.1950)
  številka: 241 (10.10.1950)
  številka: 242 (11.10.1950)
  številka: 243 (12.10.1950)
  številka: 244 (13.10.1950)
  številka: 245 (14.10.1950)
  številka: 246 (16.10.1950)
  številka: 247 (17.10.1950)
  številka: 248 (18.10.1950)
  številka: 249 (19.10.1950)
  številka: 250 (20.10.1950)
  številka: 251 (21.10.1950)
  številka: 252 (23.10.1950)
  številka: 253 (24.10.1950)
  številka: 254 (25.10.1950)
  številka: 255 (26.10.1950)
  številka: 256 (27.10.1950)
  številka: 257 (28.10.1950)
  številka: 258 (30.10.1950)
  številka: 259 (31.10.1950)
  številka: 260 (02.11.1950)
  številka: 261 (03.11.1950)
  številka: 262 (04.11.1950)
  številka: 263 (06.11.1950)
  številka: 264 (07.11.1950)
  številka: 265 (08.11.1950)
  številka: 266 (09.11.1950)
  številka: 267 (10.11.1950)
  številka: 268 (11.11.1950)
  številka: 269 (13.11.1950)
  številka: 270 (14.11.1950)
  številka: 271 (15.11.1950)
  številka: 272 (16.11.1950)
  številka: 273 (17.11.1950)
  številka: 274 (18.11.1950)
  številka: 275 (20.11.1950)
  številka: 276 (21.11.1950)
  številka: 277 (22.11.1950)
  številka: 278 (23.11.1950)
  številka: 279 (24.11.1950)
  številka: 280 (25.11.1950)
  številka: 281 (27.11.1950)
  številka: 282 (11.28.1950)
  številka: 283 (01.12.1950)
  številka: 284 (02.12.1950)
  številka: 285 (04.12.1950)
  številka: 286 (05.12.1950)
  številka: 287 (06.12.1950)
  številka: 288 (07.12.1950)
  številka: 289 (08.12.1950)
  številka: 290 (09.12.1950)
  številka: 291 (11.12.1950)
  številka: 292 (12.12.1950)
  številka: 293 (13.12.1950)
  številka: 294 (14.12.1950)
  številka: 295 (15.12.1950)
  številka: 296 (16.12.1950)
  številka: 297 (18.12.1950)
  številka: 298 (19.12.1950)
  številka: 299 (20.12.1950)
  številka: 300 (21.12.1950)
  številka: 301 (22.12.1950)
  številka: 302 (23.12.1950)
  številka: 303 (26.12.1950)
  številka: 304 (27.12.1950)
  številka: 305 (28.12.1950)
  številka: 306 (29.12.1950)
  številka: 307 (30.12.1950)
 12. 1951
   304

  številka: 1 (02.01.1951)
  številka: 2 (03.01.1951)
  številka: 3 (04.01.1951)
  številka: 4 (05.01.1951)
  številka: 5 (06.01.1951)
  številka: 6 (08.01.1951)
  številka: 7 (09.01.1951)
  številka: 8 (10.01.1951)
  številka: 9 (11.01.1951)
  številka: 10 (12.01.1951)
  številka: 11 (13.01.1951)
  številka: 12 (15.01.1951)
  številka: 13 (16.01.1951)
  številka: 14 (17.01.1951)
  številka: 15 (18.01.1951)
  številka: 16 (19.01.1951)
  številka: 17 (20.01.1951)
  številka: 18 (22.01.1951)
  številka: 19 (23.01.1951)
  številka: 20 (24.01.1951)
  številka: 21 (25.01.1951)
  številka: 22 (26.01.1951)
  številka: 23 (27.01.1951)
  številka: 24 (29.01.1951)
  številka: 25 (30.01.1951)
  številka: 26 (31.01.1951)
  številka: 27 (01.02.1951)
  številka: 28 (03.02.1951)
  številka: 29 (03.02.1951)
  številka: 30 (05.02.1951)
  številka: 31 (06.02.1951)
  številka: 32 (07.02.1951)
  številka: 33 (08.02.1951)
  številka: 34 (09.02.1951)
  številka: 35 (10.02.1951)
  številka: 36 (12.02.1951)
  številka: 37 (13.02.1951)
  številka: 38 (14.02.1951)
  številka: 39 (15.02.1951)
  številka: 40 (16.02.1951)
  številka: 41 (17.02.1951)
  številka: 42 (19.02.1951)
  številka: 43 (20.02.1951)
  številka: 44 (21.02.1951)
  številka: 45 (22.02.1951)
  številka: 46 (23.02.1951)
  številka: 47 (24.02.1951)
  številka: 48 (26.02.1951)
  številka: 49 (27.02.1951)
  številka: 50 (28.02.1951)
  številka: 51 (01.03.1951)
  številka: 52 (02.03.1951)
  številka: 53 (03.03.1951)
  številka: 54 (05.03.1951)
  številka: 55 (06.03.1951)
  številka: 56 (07.03.1951)
  številka: 57 (08.03.1951)
  številka: 58 (09.03.1951)
  številka: 59 (10.03.1951)
  številka: 60 (12.03.1951)
  številka: 61 (13.03.1951)
  številka: 62 (14.03.1951)
  številka: 63 (15.03.1951)
  številka: 64 (16.03.1951)
  številka: 65 (17.03.1951)
  številka: 66 (19.03.1951)
  številka: 67 (20.03.1951)
  številka: 68 (21.03.1951)
  številka: 69 (22.03.1951)
  številka: 70 (23.03.1951)
  številka: 71 (24.03.1951)
  številka: 72 (26.03.1951)
  številka: 73 (27.03.1951)
  številka: 74 (28.03.1951)
  številka: 75 (29.03.1951)
  številka: 76 (30.03.1951)
  številka: 77 (01.04.1951)
  številka: 78 (02.04.1951)
  številka: 79 (03.04.1951)
  številka: 80 (04.04.1951)
  številka: 81 (05.04.1951)
  številka: 82 (06.04.1951)
  številka: 83 (07.04.1951)
  številka: 84 (09.04.1951)
  številka: 85 (10.04.1951)
  številka: 86 (11.04.1951)
  številka: 87 (12.04.1951)
  številka: 88 (13.04.1951)
  številka: 89 (14.04.1951)
  številka: 90 (16.04.1951)
  številka: 91 (17.04.1951)
  številka: 92 (18.04.1951)
  številka: 93 (19.04.1951)
  številka: 94 (20.04.1951)
  številka: 95 (21.04.1951)
  številka: 96 (23.04.1951)
  številka: 97 (24.04.1951)
  številka: 98 (25.04.1951)
  številka: 99 (26.04.1951)
  številka: 100 (28.04.1951)
  številka: 101 (29.04.1951)
  številka: 102 (03.05.1951)
  številka: 103 (04.05.1951)
  številka: 104 (05.05.1951)
  številka: 105 (07.05.1951)
  številka: 106 (08.05.1951)
  številka: 107 (09.05.1951)
  številka: 108 (10.05.1951)
  številka: 109 (11.05.1951)
  številka: 110 (12.05.1951)
  številka: 111 (14.05.1951)
  številka: 112 (15.05.1951)
  številka: 113 (16.05.1951)
  številka: 114 (17.05.1951)
  številka: 115 (18.05.1951)
  številka: 116 (19.05.1951)
  številka: 117 (21.05.1951)
  številka: 118 (22.05.1951)
  številka: 119 (23.05.1951)
  številka: 120 (24.05.1951)
  številka: 121 (25.05.1951)
  številka: 122 (26.05.1951)
  številka: 123 (28.05.1951)
  številka: 124 (29.05.1951)
  številka: 125 (30.05.1951)
  številka: 126 (31.05.1951)
  številka: 127 (01.06.1951)
  številka: 128 (02.06.1951)
  številka: 129 (04.06.1951)
  številka: 130 (05.06.1951)
  številka: 131 (06.06.1951)
  številka: 132 (07.06.1951)
  številka: 133 (08.06.1951)
  številka: 134 (09.06.1951)
  številka: 135 (11.06.1951)
  številka: 136 (12.06.1951)
  številka: 137 (13.06.1951)
  številka: 138 (14.06.1951)
  številka: 139 (15.06.1951)
  številka: 140 (16.06.1951)
  številka: 141 (18.06.1951)
  številka: 142 (19.06.1951)
  številka: 143 (20.06.1951)
  številka: 144 (21.06.1951)
  številka: 145 (22.06.1951)
  številka: 146 (23.06.1951)
  številka: 147 (25.06.1951)
  številka: 148 (26.06.1951)
  številka: 149 (27.06.1951)
  številka: 150 (28.06.1951)
  številka: 151 (29.06.1951)
  številka: 152 (01.07.1951)
  številka: 153 (03.07.1951)
  številka: 154 (04.07.1951)
  številka: 155 (05.07.1951)
  številka: 156 (06.07.1951)
  številka: 157 (07.07.1951)
  številka: 158 (08.07.1951)
  številka: 159 (10.07.1951)
  številka: 160 (11.07.1951)
  številka: 161 (12.07.1951)
  številka: 162 (13.07.1951)
  številka: 163 (14.07.1951)
  številka: 164 (15.07.1951)
  številka: 165 (17.07.1951)
  številka: 166 (18.07.1951)
  številka: 167 (19.07.1951)
  številka: 168 (20.07.1951)
  številka: 169 (21.07.1951)
  številka: 170 (22.07.1951)
  številka: 171 (24.07.1951)
  številka: 172 (25.07.1951)
  številka: 173 (26.07.1951)
  številka: 174 (27.07.1951)
  številka: 175 (28.07.1951)
  številka: 176 (29.07.1951)
  številka: 177 (31.07.1951)
  številka: 178 (01.08.1951)
  številka: 179 (02.08.1951)
  številka: 180 (03.08.1951)
  številka: 181 (04.08.1951)
  številka: 182 (05.08.1951)
  številka: 183 (07.08.1951)
  številka: 184 (08.08.1951)
  številka: 185 (09.08.1951)
  številka: 186 (10.08.1951)
  številka: 187 (11.08.1951)
  številka: 188 (12.08.1951)
  številka: 189 (14.08.1951)
  številka: 190 (15.08.1951)
  številka: 191 (16.08.1951)
  številka: 192 (17.08.1951)
  številka: 193 (18.08.1951)
  številka: 194 (19.08.1951)
  številka: 195 (21.08.1951)
  številka: 196 (22.08.1951)
  številka: 197 (23.08.1951)
  številka: 198 (24.08.1951)
  številka: 199 (25.08.1951)
  številka: 200 (26.08.1951)
  številka: 201 (28.08.1951)
  številka: 202 (29.08.1951)
  številka: 203 (30.08.1951)
  številka: 204 (31.08.1951)
  številka: 205 (01.09.1951)
  številka: 206 (02.09.1951)
  številka: 207 (04.09.1951)
  številka: 208 (05.09.1951)
  številka: 209 (06.09.1951)
  številka: 210 (07.09.1951)
  številka: 211 (08.09.1951)
  številka: 212 (09.09.1951)
  številka: 213 (11.09.1951)
  številka: 214 (12.09.1951)
  številka: 215 (13.09.1951)
  številka: 216 (14.09.1951)
  številka: 217 (15.09.1951)
  številka: 218 (16.09.1951)
  številka: 219 (18.09.1951)
  številka: 220 (19.09.1951)
  številka: 221 (20.09.1951)
  številka: 222 (21.09.1951)
  številka: 223 (22.09.1951)
  številka: 224 (23.09.1951)
  številka: 225 (25.09.1951)
  številka: 226 (26.09.1951)
  številka: 227 (27.09.1951)
  številka: 228 (28.09.1951)
  številka: 229 (29.09.1951)
  številka: 230 (30.09.1951)
  številka: 231 (02.10.1951)
  številka: 232 (03.10.1951)
  številka: 233 (04.10.1951)
  številka: 234 (05.10.1951)
  številka: 235 (06.10.1951)
  številka: 236 (07.10.1951)
  številka: 237 (09.10.1951)
  številka: 238 (10.10.1951)
  številka: 239 (11.10.1951)
  številka: 240 (12.10.1951)
  številka: 241 (13.10.1951)
  številka: 242 (14.10.1951)
  številka: 243 (16.10.1951)
  številka: 244 (17.10.1951)
  številka: 245 (18.10.1951)
  številka: 246 (19.10.1951)
  številka: 247 (20.10.1951)
  številka: 248 (21.10.1951)
  številka: 249 (23.10.1951)
  številka: 250 (24.10.1951)
  številka: 251 (25.10.1951)
  številka: 252 (26.10.1951)
  številka: 253 (27.10.1951)
  številka: 254 (28.10.1951)
  številka: 255 (30.10.1951)
  številka: 256 (31.10.1951)
  številka: 257 (01.11.1951)
  številka: 258 (03.11.1951)
  številka: 259 (04.11.1951)
  številka: 260 (06.11.1951)
  številka: 261 (07.11.1951)
  številka: 262 (08.11.1951)
  številka: 263 (09.11.1951)
  številka: 264 (10.11.1951)
  številka: 265 (11.11.1951)
  številka: 266 (13.11.1951)
  številka: 267 (14.11.1951)
  številka: 268 (15.11.1951)
  številka: 269 (16.11.1951)
  številka: 270 (17.11.1951)
  številka: 271 (18.11.1951)
  številka: 272 (20.11.1951)
  številka: 273 (21.11.1951)
  številka: 274 (22.11.1951)
  številka: 275 (23.11.1951)
  številka: 276 (24.11.1951)
  številka: 277 (25.11.1951)
  številka: 278 (27.11.1951)
  številka: 279 (28.11.1951)
  številka: 280 (29.11.1951)
  številka: 281 (02.12.1951)
  številka: 282 (04.12.1951)
  številka: 283 (05.12.1951)
  številka: 284 (06.12.1951)
  številka: 285 (07.12.1951)
  številka: 286 (08.12.1951)
  številka: 287 (09.12.1951)
  številka: 288 (11.12.1951)
  številka: 289 (12.12.1951)
  številka: 290 (13.12.1951)
  številka: 291 (14.12.1951)
  številka: 292 (15.12.1951)
  številka: 293 (16.12.1951)
  številka: 294 (18.12.1951)
  številka: 295 (19.12.1951)
  številka: 296 (20.12.1951)
  številka: 297 (21.12.1951)
  številka: 298 (22.12.1951)
  številka: 299 (23.12.1951)
  številka: 300 (25.12.1951)
  številka: 301 (27.12.1951)
  številka: 302 (28.12.1951)
  številka: 303 (29.12.1951)
  številka: 304 (30.12.1951)
 13. 1952
   461

  številka: 1 (07.01.1952)
  številka: 2 (14.01.1952)
  številka: 5 (04.02.1952)
  številka: 6 (11.02.1952)
  številka: 7 (18.02.1952)
  številka: 8 (25.02.1952)
  številka: 9 (03.03.1952)
  številka: 10 (10.03.1952)
  številka: 11 (17.03.1952)
  številka: 12 (24.03.1952)
  številka: 13 (31.03.1952)
  številka: 14 (07.04.1952)
  številka: 15 (14.04.1952)
  številka: 16 (21.04.1952)
  številka: 17 (28.04.1952)
  številka: 18 (05.05.1952)
  številka: 19 (12.05.1952)
  številka: 20 (19.05.1952)
  številka: 21 (26.05.1952)
  številka: 22 (02.06.1952)
  številka: 23 (09.06.1952)
  številka: 24 (16.06.1952)
  številka: 25 (23.06.1952)
  številka: 26 (29.06.1952)
  številka: 27 (07.07.1952)
  številka: 28 (14.07.1952)
  številka: 29 (21.07.1952)
  številka: 30a (28.07.1952)
  številka: 31a (04.08.1952)
  številka: 32a (11.08.1952)
  številka: 33a (18.08.1952)
  številka: 34a (25.08.1952)
  številka: 1 (01.01.1952)
  številka: 2 (03.01.1952)
  številka: 3 (04.01.1952)
  številka: 4 (05.01.1952)
  številka: 5 (06.01.1952)
  številka: 6 (08.01.1952)
  številka: 7 (09.01.1952)
  številka: 8 (10.01.1952)
  številka: 9 (11.01.1952)
  številka: 10 (12.01.1952)
  številka: 11 (13.01.1952)
  številka: 12 (15.01.1952)
  številka: 13 (16.01.1952)
  številka: 14 (17.01.1952)
  številka: 15 (18.01.1952)
  številka: 16 (19.01.1952)
  številka: 17 (20.01.1952)
  številka: 18 (22.01.1952)
  številka: 19 (23.01.1952)
  številka: 20 (24.01.1952)
  številka: 21 (25.01.1952)
  številka: 22 (26.01.1952)
  številka: 23 (27.01.1952)
  številka: 24 (29.01.1952)
  številka: 25 (30.01.1952)
  številka: 26 (31.01.1952)
  številka: 27 (01.02.1952)
  številka: 28 (02.02.1952)
  številka: 29 (03.02.1952)
  številka: 30 (05.02.1952)
  številka: 31 (06.02.1952)
  številka: 32 (07.02.1952)
  številka: 33 (08.02.1952)
  številka: 34 (09.02.1952)
  številka: 35 (10.02.1952)
  številka: 36 (12.02.1952)
  številka: 37 (13.02.1952)
  številka: 38 (14.02.1952)
  številka: 39 (15.02.1952)
  številka: 40 (16.02.1952)
  številka: 41 (17.02.1952)
  številka: 42 (19.02.1952)
  številka: 43 (20.02.1952)
  številka: 44 (21.02.1952)
  številka: 45 (22.02.1952)
  številka: 46 (23.02.1952)
  številka: 47 (24.02.1952)
  številka: 48 (26.02.1952)
  številka: 49 (27.02.1952)
  številka: 50 (28.02.1952)
  številka: 51 (29.02.1952)
  številka: 52 (01.03.1952)
  številka: 53 (02.03.1952)
  številka: 54 (04.03.1952)
  številka: 55 (05.03.1952)
  številka: 56 (06.03.1952)
  številka: 57 (07.03.1952)
  številka: 58 (08.03.1952)
  številka: 59 (09.03.1952)
  številka: 60 (11.03.1952)
  številka: 61 (12.03.1952)
  številka: 62 (13.03.1952)
  številka: 63 (14.03.1952)
  številka: 64 (15.03.1952)
  številka: 65 (16.03.1952)
  številka: 66 (18.03.1952)
  številka: 67 (19.03.1952)
  številka: 68 (20.03.1952)
  številka: 69 (21.03.1952)
  številka: 70 (22.03.1952)
  številka: 71 (23.03.1952)
  številka: 72 (25.03.1952)
  številka: 73 (26.03.1952)
  številka: 74 (27.03.1952)
  številka: 75 (28.03.1952)
  številka: 76 (29.03.1952)
  številka: 77 (30.03.1952)
  številka: 78 (01.04.1952)
  številka: 79 (02.04.1952)
  številka: 80 (03.04.1952)
  številka: 81 (04.04.1952)
  številka: 82 (05.04.1952)
  številka: 83 (06.04.1952)
  številka: 84 (08.04.1952)
  številka: 85 (09.04.1952)
  številka: 86 (10.04.1952)
  številka: 87 (11.04.1952)
  številka: 88 (12.04.1952)
  številka: 89 (13.04.1952)
  številka: 90 (15.04.1952)
  številka: 91 (16.04.1952)
  številka: 92 (17.04.1952)
  številka: 93 (18.04.1952)
  številka: 94 (19.04.1952)
  številka: 95 (20.04.1952)
  številka: 96 (22.04.1952)
  številka: 97 (23.04.1952)
  številka: 98 (24.04.1952)
  številka: 99 (25.04.1952)
  številka: 100 (26.04.1952)
  številka: 101 (27.04.1952)
  številka: 102 (29.04.1952)
  številka: 103 (30.04.1952)
  številka: 104 (01.05.1952)
  številka: 105 (04.05.1952)
  številka: 106 (06.05.1952)
  številka: 107 (07.05.1952)
  številka: 108 (08.05.1952)
  številka: 109 (09.05.1952)
  številka: 110 (10.05.1952)
  številka: 111 (11.05.1952)
  številka: 112 (13.05.1952)
  številka: 113 (14.05.1952)
  številka: 114 (15.05.1952)
  številka: 115 (16.05.1952)
  številka: 116 (17.05.1952)
  številka: 117 (18.05.1952)
  številka: 118 (20.05.1952)
  številka: 119 (21.05.1952)
  številka: 120 (22.05.1952)
  številka: 121 (23.05.1952)
  številka: 122 (24.05.1952)
  številka: 123 (25.05.1952)
  številka: 124 (27.05.1952)
  številka: 125 (28.05.1952)
  številka: 126 (29.05.1952)
  številka: 127 (30.05.1952)
  številka: 128 (31.05.1952)
  številka: 129 (01.06.1952)
  številka: 130 (03.06.1952)
  številka: 131 (04.06.1952)
  številka: 132 (05.06.1952)
  številka: 133 (06.06.1952)
  številka: 134 (07.06.1952)
  številka: 135 (08.06.1952)
  številka: 136 (10.06.1952)
  številka: 137 (11.06.1952)
  številka: 138 (12.06.1952)
  številka: 139 (13.06.1952)
  številka: 140 (14.06.1952)
  številka: 141 (15.06.1952)
  številka: 142 (17.06.1952)
  številka: 143 (18.06.1952)
  številka: 144 (19.06.1952)
  številka: 145 (20.06.1952)
  številka: 146 (21.06.1952)
  številka: 147 (22.06.1952)
  številka: 148 (24.06.1952)
  številka: 149 (25.06.1952)
  številka: 150 (26.06.1952)
  številka: 151 (27.06.1952)
  številka: 152 (28.06.1952)
  številka: 153 (29.06.1952)
  številka: 154 (01.07.1952)
  številka: 155 (02.07.1952)
  številka: 156 (03.07.1952)
  številka: 157 (04.07.1952)
  številka: 158 (05.07.1952)
  številka: 159 (06.07.1952)
  številka: 160 (08.07.1952)
  številka: 161 (09.07.1952)
  številka: 162 (10.07.1952)
  številka: 163 (11.07.1952)
  številka: 164 (12.07.1952)
  številka: 165 (13.07.1952)
  številka: 166 (15.07.1952)
  številka: 167 (16.07.1952)
  številka: 168 (17.07.1952)
  številka: 169 (18.07.1952)
  številka: 170 (19.07.1952)
  številka: 171 (20.07.1952)
  številka: 172 (22.07.1952)
  številka: 173 (24.07.1952)
  številka: 174 (25.07.1952)
  številka: 175 (26.07.1952)
  številka: 176 (27.07.1952)
  številka: 177 (29.07.1952)
  številka: 178 (30.07.1952)
  številka: 179 (31.07.1952)
  številka: 180 (01.08.1952)
  številka: 181 (02.08.1952)
  številka: 182 (03.08.1952)
  številka: 183 (05.08.1952)
  številka: 184 (06.08.1952)
  številka: 185 (07.08.1952)
  številka: 186 (08.08.1952)
  številka: 187 (09.08.1952)
  številka: 188 (10.08.1952)
  številka: 189 (12.08.1952)
  številka: 190 (13.08.1952)
  številka: 191 (14.08.1952)
  številka: 192 (15.08.1952)
  številka: 193 (16.08.1952)
  številka: 194 (17.08.1952)
  številka: 195 (19.08.1952)
  številka: 196 (20.08.1952)
  številka: 197 (21.08.1952)
  številka: 198 (22.08.1952)
  številka: 199 (23.08.1952)
  številka: 200 (24.08.1952)
  številka: 201 (26.08.1952)
  številka: 202 (27.08.1952)
  številka: 203 (28.08.1952)
  številka: 204 (29.08.1952)
  številka: 205 (30.08.1952)
  številka: 206 (31.08.1952)
  številka: 207 (01.09.1952)
  številka: 208 (02.09.1952)
  številka: 209 (03.09.1952)
  številka: 210 (04.09.1952)
  številka: 211 (06.09.1952)
  številka: 212 (07.09.1952)
  številka: 213 (08.09.1952)
  številka: 214 (09.09.1952)
  številka: 215 (10.09.1952)
  številka: 216 (11.09.1952)
  številka: 217 (13.09.1952)
  številka: 218 (14.09.1952)
  številka: 219 (15.09.1952)
  številka: 220 (16.09.1952)
  številka: 221 (17.09.1952)
  številka: 222 (18.09.1952)
  številka: 223 (20.09.1952)
  številka: 224 (21.09.1952)
  številka: 225 (22.09.1952)
  številka: 226 (23.09.1952)
  številka: 227 (24.09.1952)
  številka: 228 (25.09.1952)
  številka: 229 (27.09.1952)
  številka: 230 (28.09.1952)
  številka: 231 (29.09.1952)
  številka: 232 (30.09.1952)
  številka: 233 (01.10.1952)
  številka: 234 (02.10.1952)
  številka: 235 (04.10.1952)
  številka: 236 (05.10.1952)
  številka: 237 (06.10.1952)
  številka: 238 (07.10.1952)
  številka: 239 (08.10.1952)
  številka: 240 (09.10.1952)
  številka: 241 (11.10.1952)
  številka: 242 (12.10.1952)
  številka: 243 (13.10.1952)
  številka: 244 (14.10.1952)
  številka: 245 (15.10.1952)
  številka: 246 (16.10.1952)
  številka: 247 (18.10.1952)
  številka: 248 (19.10.1952)
  številka: 249 (20.10.1952)
  številka: 250 (21.10.1952)
  številka: 251 (22.10.1952)
  številka: 252 (23.10.1952)
  številka: 253 (25.10.1952)
  številka: 254 (26.10.1952)
  številka: 255 (27.10.1952)
  številka: 256 (28.10.1952)
  številka: 257 (29.10.1952)
  številka: 258 (30.10.1952)
  številka: 259 (01.11.1952)
  številka: 260 (03.11.1952)
  številka: 261 (04.11.1952)
  številka: 262 (05.11.1952)
  številka: 263 (06.11.1952)
  številka: 264 (08.11.1952)
  številka: 265 (09.11.1952)
  številka: 266 (10.11.1952)
  številka: 267 (11.11.1952)
  številka: 268 (12.11.1952)
  številka: 269 (13.11.1952)
  številka: 270 (15.11.1952)
  številka: 271 (16.11.1952)
  številka: 272 (17.11.1952)
  številka: 273 (18.11.1952)
  številka: 274 (19.11.1952)
  številka: 275 (20.11.1952)
  številka: 276 (22.11.1952)
  številka: 277 (23.11.1952)
  številka: 278 (24.11.1952)
  številka: 279 (25.11.1952)
  številka: 280 (26.11.1952)
  številka: 281 (27.11.1952)
  številka: 282 (29.11.1952)
  številka: 283 (01.12.1952)
  številka: 284 (02.12.1952)
  številka: 285 (03.12.1952)
  številka: 286 (04.12.1952)
  številka: 287 (06.12.1952)
  številka: 288 (07.12.1952)
  številka: 289 (08.12.1952)
  številka: 290 (09.12.1952)
  številka: 291 (10.12.1952)
  številka: 292 (11.12.1952)
  številka: 293 (13.12.1952)
  številka: 294 (14.12.1952)
  številka: 295 (15.12.1952)
  številka: 296 (16.12.1952)
  številka: 297 (17.12.1952)
  številka: 298 (18.12.1952)
  številka: 299 (20.12.1952)
  številka: 300 (21.12.1952)
  številka: 301 (22.12.1952)
  številka: 302 (23.12.1952)
  številka: 303 (24.12.1952)
  številka: 304 (25.12.1952)
  številka: 305 (27.12.1952)
  številka: 306 (28.12.1952)
  številka: 307 (29.12.1952)
  številka: 308 (30.12.1952)
  številka: 309 (31.12.1952)
  številka: 78a (01.04.1952)
  številka: 79a (02.04.1952)
  številka: 80a (03.04.1952)
  številka: 81a (04.04.1952)
  številka: 82a (05.04.1952)
  številka: 83a (06.04.1952)
  številka: 84a (08.04.1952)
  številka: 85a (09.04.1952)
  številka: 86a (10.04.1952)
  številka: 87a (11.04.1952)
  številka: 88a (12.04.1952)
  številka: 89a (13.04.1952)
  številka: 90a (15.04.1952)
  številka: 91a (16.04.1952)
  številka: 92a (17.04.1952)
  številka: 93a (18.04.1952)
  številka: 94a (19.04.1952)
  številka: 95a (20.04.1952)
  številka: 96a (22.04.1952)
  številka: 97a (23.04.1952)
  številka: 98a (24.04.1952)
  številka: 99a (25.04.1952)
  številka: 100a (26.04.1952)
  številka: 101a (27.04.1952)
  številka: 102a (29.04.1952)
  številka: 104a (01.05.1952)
  številka: 106a (06.05.1952)
  številka: 107a (07.05.1952)
  številka: 108a (08.05.1952)
  številka: 109a (09.05.1952)
  številka: 110a (10.05.1952)
  številka: 111a (11.05.1952)
  številka: 112a (13.05.1952)
  številka: 113a (14.05.1952)
  številka: 114a (15.05.1952)
  številka: 115a (16.05.1952)
  številka: 116a (17.05.1952)
  številka: 117a (18.05.1952)
  številka: 118a (20.05.1952)
  številka: 119a (21.05.1952)
  številka: 120a (22.05.1952)
  številka: 121a (23.05.1952)
  številka: 122a (24.05.1952)
  številka: 124a (27.05.1952)
  številka: 125a (28.05.1952)
  številka: 126a (29.05.1952)
  številka: 127a (30.05.1952)
  številka: 128a (31.05.1952)
  številka: 129a (01.06.1952)
  številka: 130a (03.06.1952)
  številka: 131a (04.06.1952)
  številka: 132a (05.06.1952)
  številka: 133a (06.06.1952)
  številka: 134a (07.06.1952)
  številka: 135a (08.06.1952)
  številka: 136a (10.06.1952)
  številka: 137a (11.06.1952)
  številka: 138a (12.06.1952)
  številka: 139a (13.06.1952)
  številka: 140a (14.06.1952)
  številka: 141a (15.06.1952)
  številka: 142a (17.06.1952)
  številka: 143a (18.06.1952)
  številka: 144a (19.06.1952)
  številka: 145a (20.06.1952)
  številka: 146a (21.06.1952)
  številka: 147a (22.06.1952)
  številka: 148a (24.06.1952)
  številka: 149a (25.06.1952)
  številka: 150a (26.06.1952)
  številka: 151a (27.06.1952)
  številka: 152a (28.06.1952)
  številka: 153a (29.06.1952)
  številka: 154a (01.07.1952)
  številka: 155a (02.07.1952)
  številka: 156a (03.07.1952)
  številka: 157a (04.07.1952)
  številka: 158a (05.07.1952)
  številka: 159a (06.07.1952)
  številka: 160a (08.07.1952)
  številka: 161a (09.07.1952)
  številka: 162a (10.07.1952)
  številka: 163a (11.07.1952)
  številka: 164a (12.07.1952)
  številka: 165a (13.07.1952)
  številka: 166a (15.07.1952)
  številka: 167a (16.07.1952)
  številka: 168a (17.07.1952)
  številka: 169a (18.07.1952)
  številka: 170a (19.07.1952)
  številka: 171a (20.07.1952)
  številka: 173a (24.07.1952)
  številka: 174a (25.07.1952)
  številka: 175a (26.07.1952)
  številka: 176a (27.07.1952)
  številka: 177a (29.07.1952)
  številka: 178a (30.07.1952)
  številka: 179a (31.07.1952)
  številka: 180a (01.08.1952)
  številka: 181a (02.08.1952)
  številka: 182a (03.08.1952)
  številka: 183a (05.08.1952)
  številka: 184a (06.08.1952)
  številka: 186a (08.08.1952)
  številka: 187a (09.08.1952)
  številka: 189a (12.08.1952)
  številka: 190a (13.08.1952)
  številka: 192a (15.08.1952)
  številka: 193a (16.08.1952)
  številka: 195a (19.08.1952)
  številka: 196a (20.08.1952)
  številka: 198a (22.08.1952)
  številka: 199a (23.08.1952)
  številka: 201a (26.08.1952)
  številka: 202a (27.08.1952)
  številka: 204a (29.08.1952)
  številka: 205a (30.08.1952)
  številka: 263a (07.11.1952)
  Slovenski poročevalec (številka: 3, 21.01.1952)
  Slovenski poročevalec (številka: 4, 28.01.1952)
 14. 1953
   464

  številka: 1 (03.01.1953)
  številka: 2 (04.01.1953)
  številka: 3 (05.01.1953)
  številka: 4 (06.01.1953)
  številka: 5 (07.01.1953)
  številka: 6 (08.01.1953)
  številka: 7 (10.01.1953)
  številka: 8 (11.01.1953)
  številka: 9 (12.01.1953)
  številka: 10 (13.01.1953)
  številka: 11 (14.01.1953)
  številka: 12 (15.01.1953)
  številka: 13 (17.01.1953)
  številka: 14 (18.01.1953)
  številka: 15 (19.01.1953)
  številka: 16 (20.01.1953)
  številka: 17 (21.01.1953)
  številka: 18 (22.01.1953)
  številka: 19 (24.01.1953)
  številka: 20 (25.01.1953)
  številka: 21 (26.01.1953)
  številka: 22 (27.01.1953)
  številka: 23 (28.01.1953)
  številka: 24 (29.01.1953)
  številka: 25 (31.01.1953)
  številka: 26 (01.02.1953)
  številka: 27 (02.02.1953)
  številka: 28 (03.02.1953)
  številka: 29 (04.02.1953)
  številka: 30 (05.02.1953)
  številka: 31 (07.02.1953)
  številka: 32 (08.02.1953)
  številka: 33 (09.02.1953)
  številka: 34 (10.02.1953)
  številka: 35 (11.02.1953)
  številka: 36 (12.02.1953)
  številka: 37 (14.02.1953)
  številka: 38 (15.02.1953)
  številka: 39 (16.02.1953)
  številka: 40 (17.02.1953)
  številka: 41 (18.02.1953)
  številka: 42 (19.02.1953)
  številka: 43 (21.02.1953)
  številka: 44 (22.02.1953)
  številka: 45 (23.02.1953)
  številka: 46 (24.02.1953)
  številka: 47 (25.02.1953)
  številka: 48 (26.02.1953)
  številka: 49 (28.02.1953)
  številka: 50 (01.03.1953)
  številka: 51 (02.03.1953)
  številka: 52 (03.03.1953)
  številka: 53 (04.03.1953)
  številka: 54 (05.03.1953)
  številka: 55 (07.03.1953)
  številka: 56 (08.03.1953)
  številka: 57 (09.03.1953)
  številka: 58 (10.03.1953)
  številka: 59 (11.03.1953)
  številka: 60 (12.03.1953)
  številka: 61 (14.03.1953)
  številka: 62 (15.03.1953)
  številka: 63 (16.03.1953)
  številka: 64 (17.03.1953)
  številka: 65 (18.03.1953)
  številka: 66 (19.03.1953)
  številka: 67 (21.03.1953)
  številka: 68 (22.03.1953)
  številka: 69 (23.03.1953)
  številka: 70 (24.03.1953)
  številka: 71 (25.03.1953)
  številka: 72 (26.03.1953)
  številka: 73 (28.03.1953)
  številka: 74 (29.03.1953)
  številka: 75 (30.03.1953)
  številka: 76 (31.03.1953)
  številka: 77 (01.04.1953)
  številka: 78 (02.04.1953)
  številka: 79 (04.04.1953)
  številka: 80 (05.04.1953)
  številka: 81 (06.04.1953)
  številka: 82 (07.04.1953)
  številka: 83 (08.04.1953)
  številka: 84 (09.04.1953)
  številka: 85 (11.04.1953)
  številka: 86 (12.04.1953)
  številka: 87 (13.04.1953)
  številka: 88 (14.04.1953)
  številka: 89 (15.04.1953)
  številka: 90 (16.04.1953)
  številka: 91 (18.04.1953)
  številka: 92 (19.04.1953)
  številka: 93 (20.04.1953)
  številka: 94 (21.04.1953)
  številka: 95 (22.04.1953)
  številka: 96 (23.04.1953)
  številka: 97 (25.04.1953)
  številka: 98 (26.04.1953)
  številka: 99 (27.04.1953)
  številka: 100 (28.04.1953)
  številka: 101 (29.04.1953)
  številka: 102 (01.05.1953)
  številka: 103 (04.05.1953)
  številka: 104 (05.05.1953)
  številka: 105 (06.05.1953)
  številka: 106 (07.05.1953)
  številka: 107 (09.05.1953)
  številka: 108 (10.05.1953)
  številka: 109 (11.05.1953)
  številka: 110 (12.05.1953)
  številka: 111 (13.05.1953)
  številka: 112 (14.05.1953)
  številka: 113 (16.05.1953)
  številka: 114 (17.05.1953)
  številka: 115 (18.05.1953)
  številka: 116 (19.05.1953)
  številka: 117 (20.05.1953)
  številka: 118 (21.05.1953)
  številka: 119 (23.05.1953)
  številka: 11a (14.01.1953)
  številka: 120 (24.05.1953)
  številka: 121 (25.05.1953)
  številka: 122 (26.05.1953)
  številka: 123 (27.05.1953)
  številka: 124 (28.05.1953)
  številka: 125 (30.05.1953)
  številka: 126 (31.05.1953)
  številka: 127 (01.06.1953)
  številka: 128 (02.06.1953)
  številka: 129 (03.06.1953)
  številka: 130 (04.06.1953)
  številka: 131 (06.06.1953)
  številka: 132 (07.06.1953)
  številka: 133 (08.06.1953)
  številka: 134 (09.06.1953)
  številka: 135 (10.06.1953)
  številka: 136 (11.06.1953)
  številka: 137 (13.06.1953)
  številka: 138 (14.06.1953)
  številka: 139 (15.06.1953)
  številka: 140 (16.06.1953)
  številka: 141 (17.06.1953)
  številka: 142 (18.06.1953)
  številka: 143 (20.06.1953)
  številka: 144 (21.06.1953)
  številka: 145 (22.06.1953)
  številka: 146 (23.06.1953)
  številka: 147 (24.06.1953)
  številka: 148 (25.06.1953)
  številka: 149 (27.06.1953)
  številka: 150 (28.06.1953)
  številka: 151 (29.06.1953)
  številka: 152 (30.06.1953)
  številka: 153 (01.07.1953)
  številka: 154 (02.07.1953)
  številka: 155 (04.07.1953)
  številka: 156 (05.07.1953)
  številka: 157 (06.07.1953)
  številka: 158 (07.07.1953)
  številka: 159 (08.07.1953)
  številka: 160 (09.07.1953)
  številka: 161 (11.07.1953)
  številka: 162 (12.07.1953)
  številka: 163 (13.07.1953)
  številka: 164 (14.07.1953)
  številka: 165 (15.07.1953)
  številka: 166 (16.07.1953)
  številka: 167 (18.07.1953)
  številka: 168 (19.07.1953)
  številka: 169 (20.07.1953)
  številka: 170 (21.07.1953)
  številka: 171 (22.07.1953)
  številka: 172 (23.07.1953)
  številka: 173 (25.07.1953)
  številka: 174 (26.07.1953)
  številka: 175 (27.07.1953)
  številka: 176 (28.07.1953)
  številka: 177 (29.07.1953)
  številka: 178 (30.07.1953)
  številka: 179 (01.08.1953)
  številka: 180 (02.08.1953)
  številka: 181 (03.08.1953)
  številka: 182 (04.08.1953)
  številka: 183 (05.08.1953)
  številka: 184 (06.08.1953)
  številka: 185 (08.08.1953)
  številka: 186 (09.08.1953)
  številka: 187 (10.08.1953)
  številka: 188 (11.08.1953)
  številka: 189 (12.08.1953)
  številka: 190 (13.08.1953)
  številka: 191 (15.08.1953)
  številka: 192 (16.08.1953)
  številka: 193 (17.08.1953)
  številka: 194 (18.08.1953)
  številka: 195 (19.08.1953)
  številka: 196 (20.08.1953)
  številka: 197 (22.08.1953)
  številka: 198 (23.08.1953)
  številka: 199 (24.08.1953)
  številka: 200 (25.08.1953)
  številka: 201 (26.08.1953)
  številka: 202 (27.08.1953)
  številka: 203 (29.08.1953)
  številka: 204 (30.08.1953)
  številka: 205 (31.08.1953)
  številka: 206 (01.09.1953)
  številka: 207 (02.09.1953)
  številka: 208 (03.09.1953)
  številka: 209 (05.09.1953)
  številka: 210 (06.09.1953)
  številka: 211 (07.09.1953)
  številka: 212 (08.09.1953)
  številka: 213 (09.09.1953)
  številka: 214 (10.09.1953)
  številka: 215 (12.09.1953)
  številka: 216 (13.09.1953)
  številka: 217 (14.09.1953)
  številka: 218 (15.09.1953)
  številka: 219 (16.09.1953)
  številka: 220 (17.09.1953)
  številka: 221 (19.09.1953)
  številka: 222 (20.09.1953)
  številka: 223 (21.09.1953)
  številka: 224 (22.09.1953)
  številka: 225 (23.09.1953)
  številka: 226 (25.09.1953)
  številka: 227 (26.09.1953)
  številka: 228 (27.09.1953)
  številka: 229 (28.09.1953)
  številka: 230 (29.09.1953)
  številka: 231 (30.09.1953)
  številka: 232 (02.10.1953)
  številka: 233 (03.10.1953)
  številka: 234 (04.10.1953)
  številka: 235 (05.10.1953)
  številka: 236 (06.10.1953)
  številka: 237 (07.10.1953)
  številka: 238 (09.10.1953)
  številka: 239 (10.10.1953)
  številka: 240 (11.10.1953)
  številka: 241 (12.10.1953)
  številka: 242 (13.10.1953)
  številka: 243 (14.10.1953)
  številka: 244 (16.10.1953)
  številka: 245 (17.10.1953)
  številka: 246 (18.10.1953)
  številka: 247 (19.10.1953)
  številka: 248 (20.10.1953)
  številka: 249 (21.10.1953)
  številka: 250 (23.10.1953)
  številka: 251 (24.10.1953)
  številka: 252 (25.10.1953)
  številka: 253 (26.10.1953)
  številka: 254 (27.10.1953)
  številka: 255 (28.10.1953)
  številka: 256 (30.10.1953)
  številka: 257 (31.10.1953)
  številka: 258 (01.11.1953)
  številka: 259 (02.11.1953)
  številka: 260 (03.11.1953)
  številka: 261 (04.11.1953)
  številka: 262 (06.11.1953)
  številka: 263 (07.11.1953)
  številka: 264 (08.11.1953)
  številka: 265 (09.11.1953)
  številka: 266 (10.11.1953)
  številka: 267 (11.11.1953)
  številka: 268 (13.11.1953)
  številka: 269 (14.11.1953)
  številka: 270 (15.11.1953)
  številka: 271 (16.11.1953)
  številka: 272 (17.11.1953)
  številka: 273 (18.11.1953)
  številka: 274 (20.11.1953)
  številka: 275 (21.11.1953)
  številka: 276 (22.11.1953)
  številka: 277 (23.11.1953)
  številka: 278 (24.11.1953)
  številka: 279 (25.11.1953)
  številka: 280 (27.11.1953)
  številka: 281 (28.11.1953)
  številka: 282 (29.11.1953)
  številka: 283 (01.12.1953)
  številka: 284 (02.11.1953)
  številka: 285 (04.12.1953)
  številka: 286 (05.12.1953)
  številka: 287 (06.12.1953)
  številka: 288 (07.12.1953)
  številka: 289 (08.12.1953)
  številka: 290 (09.12.1953)
  številka: 291 (11.12.1953)
  številka: 292 (12.12.1953)
  številka: 293 (13.12.1953)
  številka: 294 (14.12.1953)
  številka: 295 (15.12.1953)
  številka: 296 (16.12.1953)
  številka: 297 (18.12.1953)
  številka: 298 (19.12.1953)
  številka: 299 (20.12.1953)
  številka: 300 (21.12.1953)
  številka: 301 (22.12.1953)
  številka: 302 (23.12.1953)
  številka: 303 (25.12.1953)
  številka: 304 (26.12.1953)
  številka: 305 (27.12.1953)
  številka: 306 (28.12.1953)
  številka: 307 (29.12.1953)
  številka: 308 (30.12.1953)
  številka: 88a (14.04.1953)
  številka: 90a (16.04.1953)
  številka: 128a (02.06.1953)
  številka: 129a (03.06.1953)
  številka: 130a (04.06.1953)
  številka: 131a (06.06.1953)
  številka: 132a (07.06.1953)
  številka: 134a (09.06.1953)
  številka: 135a (10.06.1953)
  številka: 136a (11.06.1953)
  številka: 137a (13.06.1953)
  številka: 138a (14.06.1953)
  številka: 140a (16.06.1953)
  številka: 141a (17.06.1953)
  številka: 142a (18.06.1953)
  številka: 143a (20.06.1953)
  številka: 144a (21.06.1953)
  številka: 146a (23.06.1953)
  številka: 147a (24.06.1953)
  številka: 148a (25.06.1953)
  številka: 149a (27.06.1953)
  številka: 150a (28.06.1953)
  številka: 150b (28.06.1953)
  številka: 152a (30.06.1953)
  številka: 153a (01.07.1953)
  številka: 154a (02.07.1953)
  številka: 155a (04.07.1953)
  številka: 156a (05.07.1953)
  številka: 158a (07.07.1953)
  številka: 159a (08.07.1953)
  številka: 160a (09.07.1953)
  številka: 161a (11.07.1953)
  številka: 162a (12.07.1953)
  številka: 164a (14.07.1953)
  številka: 165a (julij 1953)
  številka: 166a (16.07.1953)
  številka: 167a (18.07.1953)
  številka: 168a (19.07.1953)
  številka: 170a (21.07.1953)
  številka: 171a (22.07.1953)
  številka: 173a (25.07.1953)
  številka: 174a (26.07.1953)
  številka: 176a (28.07.1953)
  številka: 177a (29.07.1953)
  številka: 178a (30.07.1953)
  številka: 179a (01.08.1953)
  številka: 180a (02.08.1953)
  številka: 182a (04.08.1953)
  številka: 183a (05.08.1953)
  številka: 184a (06.08.1953)
  številka: 185a (08.08.1953)
  številka: 186a (09.08.1953)
  številka: 188a (11.08.1953)
  številka: 189a (12.08.1953)
  številka: 190a (13.08.1953)
  številka: 191a (15.08.1953)
  številka: 192a (16.08.1953)
  številka: 194a (18.08.1953)
  številka: 195a (19.08.1953)
  številka: 196a (20.08.1953)
  številka: 197a (22.08.1953)
  številka: 198a (23.08.1953)
  številka: 200a (25.08.1953)
  številka: 201a (26.08.1953)
  številka: 202a (27.08.1953)
  številka: 203a (29.08.1953)
  številka: 204a (30.08.1953)
  številka: 206a (01.09.1953)
  številka: 207a (02.09.1953)
  številka: 208a (03.09.1953)
  številka: 209a (05.09.1953)
  številka: 212a (08.09.1953)
  številka: 213a (09.09.1953)
  številka: 214a (10.09.1953)
  številka: 215a (12.09.1953)
  številka: 216a (13.09.1953)
  številka: 218a (15.09.1953)
  številka: 219a (16.09.1953)
  številka: 220a (17.09.1953)
  številka: 221a (19.09.1953)
  številka: 222a (20.09.1953)
  številka: 224a (22.09.1953)
  številka: 225a (23.09.1953)
  številka: 226a (25.09.1953)
  številka: 227a (26.09.1953)
  številka: 228a (27.09.1953)
  številka: 230a (29.09.1953)
  številka: 231a (30.09.1953)
  številka: 232a (02.10.1953)
  številka: 233a (03.10.1953)
  številka: 234a (04.10.1953)
  številka: 236a (06.10.1953)
  številka: 237a (07.10.1953)
  številka: 238a (09.10.1953)
  številka: 238b (09.10.1953)
  številka: 238c (09.10.1953)
  številka: 239a (10.10.1953)
  številka: 240a (11.10.1953)
  številka: 242a (13.10.1953)
  številka: 243a (14.10.1953)
  številka: 244a (16.10.1953)
  številka: 245a (17.10.1953)
  številka: 246a (18.10.1953)
  številka: 246b (18.10.1953)
  številka: 247a (19.10.1953)
  številka: 248a (20.10.1953)
  številka: 249a (21.10.1953)
  številka: 250a (23.10.1953)
  številka: 251a (24.10.1953)
  številka: 252a (25.10.1953)
  številka: 254a (27.10.1953)
  številka: 255a (28.10.1953)
  številka: 256a (30.10.1953)
  številka: 257a (31.10.1953)
  številka: 258a (01.11.1953)
  številka: 260a (03.11.1953)
  številka: 261a (04.11.1953)
  številka: 262a (06.11.1953)
  številka: 264a (08.11.1953)
  številka: 266a (10.11.1953)
  številka: 267a (11.11.1953)
  številka: 268a (13.11.1953)
  številka: 269a (14.11.1953)
  številka: 270a (15.11.1953)
  številka: 272a (17.11.1953)
  številka: 273a (18.11.1953)
  številka: 274a (20.11.1953)
  številka: 275a (21.11.1953)
  številka: 276a (22.11.1953)
  številka: 278a (24.11.1953)
  številka: 279a (25.11.1953)
  številka: 280a (27.11.1953)
  številka: 281a (28.11.1953)
  številka: 282a (29.11.1953)
  številka: 284a (02.12.1953)
  številka: 285a (04.12.1953)
  številka: 286a (05.12.1953)
  številka: 287a (06.12.1953)
  številka: 289a (08.12.1953)
  številka: 290a (09.12.1953)
  številka: 291a (11.12.1953)
  številka: 292a (12.12.1953)
  številka: 293a (13.12.1953)
  številka: 295a (15.12.1953)
  številka: 296a (16.12.1953)
  številka: 297a (18.12.1953)
  številka: 298a (19.12.1953)
  številka: 299a (20.12.1953)
  številka: 301a (22.12.1953)
  številka: 302a (23.12.1953)
  številka: 303a (25.12.1953)
  številka: 304a (26.12.1953)
  številka: 305a (28.12.1953)
  številka: 307a (29.12.1953)
  številka: 308a (30.12.1953)
 15. 1954
   549

  številka: 1 (03.01.1954)
  številka: 2 (04.01.1954)
  številka: 3 (05.01.1954)
  številka: 4 (06.01.1954)
  številka: 5 (08.01.1954)
  številka: 6 (09.01.1954)
  številka: 7 (10.01.1954)
  številka: 8 (11.01.1954)
  številka: 9 (12.01.1954)
  številka: 10 (13.01.1954)
  številka: 11 (15.01.1954)
  številka: 12 (16.01.1954)
  številka: 13 (17.01.1954)
  številka: 14 (18.01.1954)
  številka: 15 (19.01.1954)
  številka: 16 (20.01.1954)
  številka: 17 (22.01.1954)
  številka: 18 (23.01.1954)
  številka: 19 (24.01.1954)
  številka: 20 (25.01.1954)
  številka: 21 (26.01.1954)
  številka: 22 (27.01.1954)
  številka: 23 (29.01.1954)
  številka: 24 (30.01.1954)
  številka: 25 (31.01.1954)
  številka: 26 (01.02.1954)
  številka: 27 (02.02.1954)
  številka: 28 (03.02.1954)
  številka: 29 (05.02.1954)
  številka: 30 (06.02.1954)
  številka: 31 (07.02.1954)
  številka: 32 (08.02.1954)
  številka: 33 (09.02.1954)
  številka: 34 (10.02.1954)
  številka: 35 (12.02.1954)
  številka: 36 (13.02.1954)
  številka: 37 (14.02.1954)
  številka: 38 (15.02.1954)
  številka: 39 (16.02.1954)
  številka: 3a (05.01.1954)
  številka: 40 (17.02.1954)
  številka: 41 (19.02.1954)
  številka: 42 (20.02.1954)
  številka: 43 (21.02.1954)
  številka: 44 (22.02.1954)
  številka: 45 (23.02.1954)
  številka: 46 (24.02.1954)
  številka: 47 (26.02.1954)
  številka: 48 (27.02.1954)
  številka: 49 (28.02.1954)
  številka: 4a (06.01.1954)
  številka: 50 (01.03.1954)
  številka: 51 (02.03.1954)
  številka: 52 (03.03.1954)
  številka: 53 (05.03.1954)
  številka: 54 (06.03.1954)
  številka: 55 (07.03.1954)
  številka: 56 (08.03.1954)
  številka: 57 (09.03.1954)
  številka: 58 (10.03.1954)
  številka: 59 (12.03.1954)
  številka: 5a (08.01.1954)
  številka: 60 (13.03.1954)
  številka: 61 (14.03.1954)
  številka: 62 (15.03.1954)
  številka: 63 (16.03.1954)
  številka: 64 (17.03.1954)
  številka: 65 (19.03.1954)
  številka: 66 (20.03.1954)
  številka: 67 (21.03.1954)
  številka: 68 (22.03.1954)
  številka: 69 (23.03.1954)
  številka: 6a (09.01.1954)
  številka: 70 (24.03.1954)
  številka: 71 (26.03.1954)
  številka: 72 (27.03.1954)
  številka: 73 (28.03.1954)
  številka: 74 (29.03.1954)
  številka: 75 (30.03.1954)
  številka: 76 (31.03.1954)
  številka: 77 (02.04.1954)
  številka: 78 (03.04.1954)
  številka: 79 (04.04.1954)
  številka: 7a (10.01.1954)
  številka: 80 (05.04.1954)
  številka: 81 (06.04.1954)
  številka: 82 (07.04.1954)
  številka: 83 (09.04.1954)
  številka: 84 (10.04.1954)
  številka: 85 (11.04.1954)
  številka: 86 (12.04.1954)
  številka: 87 (13.04.1954)
  številka: 88 (14.04.1954)
  številka: 89 (16.04.1954)
  številka: 90 (17.04.1954)
  številka: 91 (18.04.1954)
  številka: 92 (19.04.1954)
  številka: 93 (20.04.1954)
  številka: 94 (21.04.1954)
  številka: 95 (23.04.1954)
  številka: 96 (24.04.1954)
  številka: 97 (25.04.1954)
  številka: 98 (26.04.1954)
  številka: 99 (27.04.1954)
  številka: 9a (12.01.1954)
  številka: 100 (28.04.1954)
  številka: 101 (03.05.1954)
  številka: 102 (03.05.1954)
  številka: 103 (04.05.1954)
  številka: 104 (05.05.1954)
  številka: 105 (07.05.1954)
  številka: 106 (08.05.1954)
  številka: 107 (09.05.1954)
  številka: 108 (10.05.1954)
  številka: 109 (11.05.1954)
  številka: 10a (13.01.1954)
  številka: 110 (12.05.1954)
  številka: 111 (14.05.1954)
  številka: 112 (15.05.1954)
  številka: 113 (16.05.1954)
  številka: 114 (17.05.1954)
  številka: 115 (18.05.1954)
  številka: 116 (19.05.1954)
  številka: 117 (21.05.1954)
  številka: 118 (22.05.1954)
  številka: 119 (23.05.1954)
  številka: 11a (15.01.1954)
  številka: 120 (24.05.1954)
  številka: 121 (25.05.1954)
  številka: 122 (26.05.1954)
  številka: 123 (28.05.1954)
  številka: 124 (29.05.1954)
  številka: 125 (30.05.1954)
  številka: 126 (31.05.1954)
  številka: 127 (01.05.1954)
  številka: 128 (02.05.1954)
  številka: 129 (04.05.1954)
  številka: 12a (16.01.1954)
  številka: 130 (05.05.1954)
  številka: 131 (06.05.1954)
  številka: 132 (07.05.1954)
  številka: 133 (08.05.1954)
  številka: 134 (09.05.1954)
  številka: 135 (11.05.1954)
  številka: 136 (12.05.1954)
  številka: 137 (13.05.1954)
  številka: 138 (14.05.1954)
  številka: 139 (15.05.1954)
  številka: 13a (17.01.1954)
  številka: 140 (16.05.1954)
  številka: 141 (18.05.1954)
  številka: 142 (19.05.1954)
  številka: 143 (20.05.1954)
  številka: 144 (21.05.1954)
  številka: 145 (22.05.1954)
  številka: 146 (23.05.1954)
  številka: 147 (25.05.1954)
  številka: 148 (26.05.1954)
  številka: 149 (27.05.1954)
  številka: 14a (18.01.1954)
  številka: 150 (28.06.1954)
  številka: 151 (29.05.1954)
  številka: 152 (30.05.1954)
  številka: 153 (02.07.1954)
  številka: 154 (03.07.1954)
  številka: 155 (04.07.1954)
  številka: 156 (05.07.1954)
  številka: 157 (06.07.1954)
  številka: 158 (07.07.1954)
  številka: 159 (09.07.1954)
  številka: 15a (19.01.1954)
  številka: 160 (10.07.1954)
  številka: 161 (11.07.1954)
  številka: 162 (12.07.1954)
  številka: 163 (13.07.1954)
  številka: 164 (14.07.1954)
  številka: 165 (16.07.1954)
  številka: 166 (17.07.1954)
  številka: 167 (18.07.1954)
  številka: 168 (19.07.1954)
  številka: 169 (20.07.1954)
  številka: 16a (20.01.1954)
  številka: 170 (21.07.1954)
  številka: 171 (24.07.1954)
  številka: 172 (24.07.1954)
  številka: 173 (26.07.1954)
  številka: 174 (27.07.1954)
  številka: 175 (28.07.1954)
  številka: 176 (30.07.1954)
  številka: 177 (31.07.1954)
  številka: 178 (01.08.1954)
  številka: 179 (02.08.1954)
  številka: 17a (22.01.1954)
  številka: 180 (03.08.1954)
  številka: 181 (04.08.1954)
  številka: 182 (06.08.1954)
  številka: 183 (07.08.1954)
  številka: 184 (08.08.1954)
  številka: 185 (09.08.1954)
  številka: 186 (10.08.1954)
  številka: 187 (11.08.1954)
  številka: 188 (13.08.1954)
  številka: 189 (14.08.1954)
  številka: 18a (23.01.1954)
  številka: 190 (15.08.1954)
  številka: 191 (16.08.1954)
  številka: 192 (17.08.1954)
  številka: 193 (18.08.1954)
  številka: 194 (20.08.1954)
  številka: 195 (21.08.1954)
  številka: 196 (22.08.1954)
  številka: 197 (23.08.1954)
  številka: 198 (24.08.1954)
  številka: 199 (25.08.1954)
  številka: 19a (24.01.1954)
  številka: 200 (27.08.1954)
  številka: 201 (28.08.1954)
  številka: 202 (29.08.1954)
  številka: 203 (30.08.1954)
  številka: 204 (31.08.1954)
  številka: 205 (01.09.1954)
  številka: 206 (03.09.1954)
  številka: 207 (04.09.1954)
  številka: 208 (05.09.1954)
  številka: 209 (06.09.1954)
  številka: 210 (07.09.1954)
  številka: 211 (08.09.1954)
  številka: 212 (10.09.1954)
  številka: 213 (11.09.1954)
  številka: 214 (12.09.1954)
  številka: 215 (13.09.1954)
  številka: 216 (14.09.1954)
  številka: 217 (15.09.1954)
  številka: 218 (17.09.1954)
  številka: 219 (18.09.1954)
  številka: 21a (26.01.1954)
  številka: 220 (19.09.1954)
  številka: 221 (20.09.1954)
  številka: 222 (21.09.1954)
  številka: 223 (22.09.1954)
  številka: 224 (24.09.1954)
  številka: 225 (25.09.1954)
  številka: 226 (26.09.1954)
  številka: 227 (27.09.1954)
  številka: 228 (28.09.1954)
  številka: 229 (29.09.1954)
  številka: 22a (27.01.1954)
  številka: 230 (01.10.1954)
  številka: 231 (02.10.1954)
  številka: 232 (03.10.1954)
  številka: 233 (04.10.1954)
  številka: 234 (05.10.1954)
  številka: 235 (06.10.1954)
  številka: 236 (08.10.1954)
  številka: 237 (09.10.1954)
  številka: 238 (10.10.1954)
  številka: 239 (11.10.1954)
  številka: 23a (29.01.1954)
  številka: 240 (12.10.1954)
  številka: 241 (13.10.1954)
  številka: 242 (15.10.1954)
  številka: 243 (16.10.1954)
  številka: 244 (17.10.1954)
  številka: 245 (18.10.1954)
  številka: 246 (19.10.1954)
  številka: 247 (20.10.1954)
  številka: 248 (22.10.1954)
  številka: 249 (23.10.1954)
  številka: 24a (30.01.1954)
  številka: 250 (24.10.1954)
  številka: 251 (25.10.1954)
  številka: 252 (26.10.1954)
  številka: 253 (27.10.1954)
  številka: 254 (29.10.1954)
  številka: 255 (30.10.1954)
  številka: 256 (31.10.1954)
  številka: 257 (01.11.1954)
  številka: 258 (03.11.1954)
  številka: 259 (05.11.1954)
  številka: 25a (31.01.1954)
  številka: 260 (06.11.1954)
  številka: 261 (07.11.1954)
  številka: 262 (08.11.1954)
  številka: 263 (09.11.1954)
  številka: 264 (10.11.1954)
  številka: 265 (12.11.1954)
  številka: 266 (13.11.1954)
  številka: 267 (14.11.1954)
  številka: 268 (15.11.1954)
  številka: 269 (16.11.1954)
  številka: 270 (17.11.1954)
  številka: 271 (19.11.1954)
  številka: 272 (20.11.1954)
  številka: 273 (21.11.1954)
  številka: 274 (22.11.1954)
  številka: 275 (23.11.1954)
  številka: 276 (24.11.1954)
  številka: 277 (26.11.1954)
  številka: 278 (27.11.1954)
  številka: 279 (28.11.1954)
  številka: 280 (01.12.1954)
  številka: 281 (03.12.1954)
  številka: 282 (04.12.1954)
  številka: 283 (05.12.1954)
  številka: 284 (06.12.1954)
  številka: 285 (07.12.1954)
  številka: 286 (08.12.1954)
  številka: 287 (10.12.1954)
  številka: 288 (11.12.1954)
  številka: 289 (12.12.1954)
  številka: 28a (03.02.1954)
  številka: 290 (13.12.1954)
  številka: 291 (14.12.1954)
  številka: 292 (15.12.1954)
  številka: 293 (17.12.1954)
  številka: 294 (18.12.1954)
  številka: 295 (19.12.1954)
  številka: 296 (20.12.1954)
  številka: 297 (21.12.1954)
  številka: 298 (22.12.1954)
  številka: 299 (24.12.1954)
  številka: 29a (05.02.1954)
  številka: 300 (25.12.1954)
  številka: 301 (26.12.1954)
  številka: 302 (27.12.1954)
  številka: 303 (28.12.1954)
  številka: 304 (29.12.1954)
  številka: 305 (31.12.1954)
  številka: 30a (06.02.1954)
  številka: 31a (07.02.1954)
  številka: 34a (10.02.1954)
  številka: 35a (12.02.1954)
  številka: 36a (13.02.1954)
  številka: 37a (14.02.1954)
  številka: 39a (16.02.1954)
  številka: 40a (17.02.1954)
  številka: 41a (19.02.1954)
  številka: 41b (19.02.1954)
  številka: 43a (21.02.1954)
  številka: 45a (23.02.1954)
  številka: 46a (24.02.1954)
  številka: 47a (26.02.1954)
  številka: 48a (27.02.1954)
  številka: 49a (28.02.1954)
  številka: 51a (02.03.1954)
  številka: 52a (03.03.1954)
  številka: 53a (05.03.1954)
  številka: 54a (06.03.1954)
  številka: 55a (07.03.1954)
  številka: 57a (09.03.1954)
  številka: 58a (10.03.1954)
  številka: 59a (12.03.1954)
  številka: 60a (13.03.1954)
  številka: 61a (14.03.1954)
  številka: 63a (16.03.1954)
  številka: 64a (17.03.1954)
  številka: 65a (19.03.1954)
  številka: 66a (20.03.1954)
  številka: 67a (21.03.1954)
  številka: 70a (26.03.1954)
  številka: 71a (26.03.1954)
  številka: 73a (28.03.1954)
  številka: 75a (30.03.1954)
  številka: 76a (31.03.1954)
  številka: 77a (02.04.1954)
  številka: 78a (03.04.1954)
  številka: 79a (04.04.1954)
  številka: 81a (06.04.1954)
  številka: 82a (07.04.1954)
  številka: 83a (09.04.1954)
  številka: 84a (10.04.1954)
  številka: 85a (11.04.1954)
  številka: 87a (13.04.1954)
  številka: 88a (14.04.1954)
  številka: 89a (16.04.1954)
  številka: 90a (17.04.1954)
  številka: 91a (18.04.1954)
  številka: 94a (21.04.1954)
  številka: 96a (24.04.1954)
  številka: 97a (25.04.1954)
  številka: 99a (27.04.1954)
  številka: 100a (28.04.1954)
  številka: 101a (03.05.1954)
  številka: 103a (04.05.1954)
  številka: 104a (05.05.1954)
  številka: 105a (07.05.1954)
  številka: 106a (08.05.1954)
  številka: 107a (09.05.1954)
  številka: 109a (12.05.1954)
  številka: 110a (12.05.1954)
  številka: 111a (14.05.1954)
  številka: 112a (15.05.1954)
  številka: 113a (16.05.1954)
  številka: 115a (18.05.1954)
  številka: 116a (19.05.1954)
  številka: 116b (20.05.1954)
  številka: 117a (21.05.1954)
  številka: 118a (22.05.1954)
  številka: 119a (23.05.1954)
  številka: 121a (25.05.1954)
  številka: 122a (26.05.1954)
  številka: 123a (28.05.1954)
  številka: 124a (29.05.1954)
  številka: 125a (30.05.1954)
  številka: 127a (01.05.1954)
  številka: 128a (02.05.1954)
  številka: 129a (04.05.1954)
  številka: 130a (05.05.1954)
  številka: 131a (06.05.1954)
  številka: 133a (08.05.1954)
  številka: 134a (09.05.1954)
  številka: 135a (11.05.1954)
  številka: 136a (12.05.1954)
  številka: 137a (13.05.1954)
  številka: 139a (15.05.1954)
  številka: 140a (16.05.1954)
  številka: 141a (18.05.1954)
  številka: 142a (19.05.1954)
  številka: 143a (20.05.1954)
  številka: 145a (22.05.1954)
  številka: 146a (23.05.1954)
  številka: 147a (25.05.1954)
  številka: 148a (26.05.1954)
  številka: 149a (27.05.1954)
  številka: 151a (29.05.1954)
  številka: 152a (30.05.1954)
  številka: 153a (02.07.1954)
  številka: 154a (03.07.1954)
  številka: 155a (04.07.1954)
  številka: 157a (06.07.1954)
  številka: 158a (07.07.1954)
  številka: 159a (09.07.1954)
  številka: 160a (10.07.1954)
  številka: 161a (11.07.1954)
  številka: 163a (13.07.1954)
  številka: 164a (14.07.1954)
  številka: 165a (16.07.1954)
  številka: 166a (17.07.1954)
  številka: 167a (18.07.1954)
  številka: 169a (20.07.1954)
  številka: 170a (21.07.1954)
  številka: 171a (24.07.1954)
  številka: 172a (24.07.1954)
  številka: 174a (27.07.1954)
  številka: 175a (28.07.1954)
  številka: 176a (30.07.1954)
  številka: 177a (31.07.1954)
  številka: 178a (01.08.1954)
  številka: 180a (03.08.1954)
  številka: 181a (04.08.1954)
  številka: 182a (06.08.1954)
  številka: 183a (07.08.1954)
  številka: 184a (08.08.1954)
  številka: 186a (10.08.1954)
  številka: 187a (11.08.1954)
  številka: 188a (13.08.1954)
  številka: 189a (14.08.1954)
  številka: 190a (15.08.1954)
  številka: 192a (17.08.1954)
  številka: 193a (18.08.1954)
  številka: 194a (20.08.1954)
  številka: 195a (21.08.1954)
  številka: 196a (22.08.1954)
  številka: 198a (24.08.1954)
  številka: 199a (25.08.1954)
  številka: 200a (27.08.1954)
  številka: 201a (28.08.1954)
  številka: 202a (29.08.1954)
  številka: 204a (31.08.1954)
  številka: 205a (01.09.1954)
  številka: 206a (03.09.1954)
  številka: 207a (04.09.1954)
  številka: 208a (05.09.1954)
  številka: 210a (07.09.1954)
  številka: 211a (08.09.1954)
  številka: 211b (08.09.1954)
  številka: 212a (10.09.1954)
  številka: 213a (11.09.1954)
  številka: 214a (12.09.1954)
  številka: 216a (14.09.1954)
  številka: 217a (15.09.1954)
  številka: 218a (17.09.1954)
  številka: 219a (18.09.1954)
  številka: 220a (19.09.1954)
  številka: 222a (21.09.1954)
  številka: 223a (22.09.1954)
  številka: 224a (24.09.1954)
  številka: 225a (25.09.1954)
  številka: 226a (26.09.1954)
  številka: 228a (28.09.1954)
  številka: 229a (29.09.1954)
  številka: 230a (01.10.1954)
  številka: 231a (02.10.1954)
  številka: 232a (03.10.1954)
  številka: 234a (05.10.1954)
  številka: 235a (06.10.1954)
  številka: 236a (08.10.1954)
  številka: 237a (09.10.1954)
  številka: 238a (10.10.1954)
  številka: 240a (12.10.1954)
  številka: 241a (13.10.1954)
  številka: 242a (15.10.1954)
  številka: 243a (16.10.1954)
  številka: 244a (17.10.1954)
  številka: 246a (19.10.1954)
  številka: 247a (20.10.1954)
  številka: 248a (22.10.1954)
  številka: 249a (23.10.1954)
  številka: 250a (24.10.1954)
  številka: 253a (27.10.1954)
  številka: 254a (29.10.1954)
  številka: 255a (30.10.1954)
  številka: 256a (31.10.1954)
  številka: 258a (03.11.1954)
  številka: 259a (05.11.1954)
  številka: 260a (06.11.1954)
  številka: 261a (07.11.1954)
  številka: 263a (09.11.1954)
  številka: 264a (10.11.1954)
  številka: 265a (12.11.1954)
  številka: 266a (13.11.1954)
  številka: 267a (14.11.1954)
  številka: 269a (16.11.1954)
  številka: 270a (17.11.1954)
  številka: 271a (19.11.1954)
  številka: 272a (20.11.1954)
  številka: 273a (21.11.1954)
  številka: 275a (23.11.1954)
  številka: 276a (24.11.1954)
  številka: 277a (26.11.1954)
  številka: 278a (27.11.1954)
  številka: 281a (03.12.1954)
  številka: 282a (04.12.1954)
  številka: 283a (05.12.1954)
  številka: 285a (07.12.1954)
  številka: 286a (08.12.1954)
  številka: 287a (10.12.1954)
  številka: 288a (11.12.1954)
  številka: 289a (12.12.1954)
  številka: 291a (14.12.1954)
  številka: 292a (15.12.1954)
  številka: 293a (17.12.1954)
  številka: 294a (18.12.1954)
  številka: 295a (19.12.1954)
  številka: 297a (21.12.1954)
  številka: 298a (22.12.1954)
  številka: 299a (24.12.1954)
  številka: 300a (25.12.1954)
  številka: 303a (28.12.1954)
 16. 1955
   639

  številka: 256 (01.11.1955)
  številka: 256 (01.11.1955)
  številka: 279 (02.12.1955)
  številka: 279 (02.12.1955)
  številka: 280 (03.12.1955)
  številka: 280 (03.12.1955)
  številka: 257 (04.11.1955)
  številka: 257 (04.11.1955)
  številka: 281 (04.12.1955)
  številka: 281 (04.12.1955)
  številka: 258 (05.11.1955)
  številka: 258 (05.11.1955)
  številka: 282 (05.12.1955)
  številka: 259 (06.11.1955)
  številka: 259 (06.11.1955)
  številka: 283 (06.12.1955)
  številka: 283 (06.12.1955)
  številka: 260 (07.11.1955)
  številka: 284 (07.12.1955)
  številka: 284 (07.12.1955)
  številka: 261 (08.11.1955)
  številka: 261 (08.11.1955)
  številka: 262 (09.11.1955)
  številka: 262 (09.11.1955)
  številka: 285 (09.12.1955)
  številka: 285 (09.12.1955)
  številka: 286 (10.12.1955)
  številka: 286 (10.12.1955)
  številka: 263 (11.11.1955)
  številka: 263 (11.11.1955)
  številka: 287 (11.12.1955)
  številka: 287 (11.12.1955)
  številka: 264 (12.11.1955)
  številka: 264 (12.11.1955)
  številka: 288 (12.12.1955)
  številka: 265 (13.11.1955)
  številka: 265 (13.11.1955)
  številka: 289 (13.12.1955)
  številka: 289 (13.12.1955)
  številka: 266 (14.11.1955)
  številka: 290 (14.12.1955)
  številka: 290 (14.12.1955)
  številka: 267 (15.11.1955)
  številka: 267 (15.11.1955)
  številka: 268 (16.11.1955)
  številka: 268 (16.11.1955)
  številka: 291 (16.12.1955)
  številka: 291 (16.12.1955)
  številka: 292 (17.12.1955)
  številka: 292 (17.12.1955)
  številka: 269 (18.11.1955)
  številka: 269 (18.11.1955)
  številka: 293 (18.12.1955)
  številka: 293 (18.12.1955)
  številka: 270 (19.11.1955)
  številka: 270 (19.11.1955)
  številka: 294 (19.12.1955)
  številka: 1 (03.01.1955)
  številka: 2 (04.01.1955)
  številka: 3 (05.01.1955)
  številka: 4 (07.01.1955)
  številka: 5 (08.01.1955)
  številka: 6 (09.01.1955)
  številka: 7 (10.01.1955)
  številka: 8 (11.01.1955)
  številka: 9 (12.01.1955)
  številka: 10 (14.01.1955)
  številka: 11 (15.01.1955)
  številka: 12 (16.01.1955)
  številka: 13 (17.01.1955)
  številka: 14 (18.01.1955)
  številka: 15 (19.01.1955)
  številka: 16 (21.01.1955)
  številka: 17 (22.01.1955)
  številka: 18 (23.01.1955)
  številka: 19 (24.01.1955)
  številka: 20 (25.01.1955)
  številka: 21 (26.01.1955)
  številka: 22 (28.01.1955)
  številka: 23 (29.01.1955)
  številka: 24 (30.01.1955)
  številka: 25 (31.01.1955)
  številka: 26 (01.02.1955)
  številka: 27 (02.02.1955)
  številka: 28 (04.02.1955)
  številka: 29 (05.02.1955)
  številka: 2a (04.01.1955)
  številka: 30 (06.02.1955)
  številka: 31 (07.02.1955)
  številka: 32 (08.02.1955)
  številka: 33 (09.02.1955)
  številka: 34 (11.02.1955)
  številka: 35 (12.02.1955)
  številka: 36 (13.02.1955)
  številka: 37 (14.02.1955)
  številka: 38 (15.02.1955)
  številka: 39 (16.02.1955)
  številka: 3a (05.01.1955)
  številka: 40 (18.02.1955)
  številka: 41 (19.02.1955)
  številka: 42 (20.02.1955)
  številka: 43 (21.02.1955)
  številka: 44 (22.02.1955)
  številka: 45 (23.02.1955)
  številka: 46 (25.02.1955)
  številka: 47 (26.02.1955)
  številka: 48 (27.02.1955)
  številka: 49 (28.02.1955)
  številka: 4a (07.01.1955)
  številka: 50 (01.03.1955)
  številka: 51 (02.03.1955)
  številka: 52 (04.03.1955)
  številka: 53 (05.03.1955)
  številka: 54 (06.03.1955)
  številka: 55 (07.03.1955)
  številka: 56 (08.03.1955)
  številka: 57 (09.03.1955)
  številka: 58 (11.03.1955)
  številka: 59 (12.03.1955)
  številka: 5a (08.01.1955)
  številka: 60 (13.03.1955)
  številka: 61 (14.03.1955)
  številka: 62 (15.03.1955)
  številka: 63 (16.03.1955)
  številka: 64 (18.03.1955)
  številka: 65 (19.03.1955)
  številka: 66 (20.03.1955)
  številka: 67 (21.03.1955)
  številka: 68 (22.03.1955)
  številka: 69 (23.03.1955)
  številka: 6a (09.01.1955)
  številka: 70 (25.03.1955)
  številka: 71 (26.03.1955)
  številka: 72 (27.03.1955)
  številka: 73 (28.03.1955)
  številka: 74 (29.03.1955)
  številka: 75 (30.03.1955)
  številka: 76 (01.04.1955)
  številka: 77 (02.04.1955)
  številka: 78 (03.04.1955)
  številka: 79 (04.04.1955)
  številka: 80 (05.04.1955)
  številka: 81 (06.04.1955)
  številka: 82 (08.04.1955)
  številka: 83 (09.04.1955)
  številka: 84 (10.04.1955)
  številka: 85 (11.04.1955)
  številka: 86 (12.04.1955)
  številka: 87 (13.04.1955)
  številka: 88 (15.04.1955)
  številka: 89 (16.04.1955)
  številka: 8a (11.01.1955)
  številka: 90 (17.04.1955)
  številka: 91 (18.04.1955)
  številka: 92 (19.04.1955)
  številka: 93 (20.04.1955)
  številka: 94 (22.04.1955)
  številka: 95 (23.04.1955)
  številka: 96 (24.04.1955)
  številka: 97 (25.04.1955)
  številka: 98 (26.04.1955)
  številka: 99 (27.04.1955)
  številka: 9a (12.01.1955)
  številka: 100 (29.04.1955)
  številka: 101 (30.04.1955)
  številka: 102 (04.05.1955)
  številka: 103 (06.05.1955)
  številka: 104 (07.05.1955)
  številka: 105 (08.05.1955)
  številka: 106 (09.05.1955)
  številka: 107 (10.05.1955)
  številka: 108 (11.05.1955)
  številka: 109 (13.05.1955)
  številka: 10a (14.01.1955)
  številka: 110 (14.05.1955)
  številka: 111 (15.05.1955)
  številka: 112 (16.05.1955)
  številka: 113 (17.05.1955)
  številka: 114 (18.05.1955)
  številka: 115 (20.05.1955)
  številka: 116 (21.05.1955)
  številka: 117 (22.05.1955)
  številka: 118 (23.05.1955)
  številka: 119 (24.05.1955)
  številka: 11a (15.01.1955)
  številka: 120 (25.05.1955)
  številka: 121 (27.05.1955)
  številka: 122 (28.05.1955)
  številka: 123 (29.05.1955)
  številka: 124 (30.05.1955)
  številka: 125 (31.05.1955)
  številka: 126 (01.06.1955)
  številka: 127 (03.06.1955)
  številka: 128 (04.06.1955)
  številka: 129 (05.06.1955)
  številka: 12a (16.01.1955)
  številka: 130 (06.06.1955)
  številka: 131 (07.06.1955)
  številka: 132 (08.06.1955)
  številka: 133 (10.06.1955)
  številka: 134 (11.06.1955)
  številka: 135 (12.06.1955)
  številka: 136 (13.06.1955)
  številka: 137 (14.06.1955)
  številka: 138 (15.06.1955)
  številka: 139 (17.06.1955)
  številka: 140 (18.06.1955)
  številka: 141 (19.06.1955)
  številka: 142 (20.06.1955)
  številka: 143 (21.06.1955)
  številka: 144 (22.06.1955)
  številka: 145 (24.06.1955)
  številka: 146 (25.06.1955)
  številka: 147 (26.06.1955)
  številka: 148 (27.06.1955)
  številka: 149 (28.06.1955)
  številka: 14a (18.01.1955)
  številka: 150 (29.06.1955)
  številka: 151 (01.07.1955)
  številka: 152 (02.07.1955)
  številka: 153 (03.07.1955)
  številka: 154 (04.07.1955)
  številka: 155 (04.07.1955)
  številka: 156 (06.07.1955)
  številka: 157 (08.07.1955)
  številka: 158 (09.07.1955)
  številka: 159 (10.07.1955)
  številka: 15a (19.01.1955)
  številka: 160 (11.07.1955)
  številka: 161 (12.07.1955)
  številka: 162 (13.07.1955)
  številka: 163 (15.07.1955)
  številka: 164 (16.07.1955)
  številka: 165 (17.07.1955)
  številka: 166 (18.07.1955)
  številka: 166 (20.07.1955)
  številka: 167 (19.07.1955)
  številka: 169 (22.07.1955)
  številka: 16a (21.01.1955)
  številka: 170 (24.07.1955)
  številka: 171 (25.07.1955)
  številka: 172 (26.07.1955)
  številka: 173 (27.07.1955)
  številka: 174 (29.07.1955)
  številka: 175 (30.07.1955)
  številka: 176 (31.07.1955)
  številka: 177 (01.08.1955)
  številka: 178 (02.08.1955)
  številka: 179 (03.08.1955)
  številka: 17a (22.01.1955)
  številka: 180 (05.08.1955)
  številka: 181 (06.08.1955)
  številka: 182 (07.08.1955)
  številka: 183 (08.08.1955)
  številka: 184 (09.08.1955)
  številka: 185 (10.08.1955)
  številka: 186 (12.08.1955)
  številka: 187 (13.08.1955)
  številka: 188 (14.08.1955)
  številka: 189 (15.08.1955)
  številka: 18a (23.01.1955)
  številka: 190 (16.08.1955)
  številka: 191 (17.08.1955)
  številka: 192 (19.08.1955)
  številka: 193 (20.08.1955)
  številka: 194 (21.08.1955)
  številka: 195 (22.08.1955)
  številka: 196 (23.08.1955)
  številka: 197 (24.08.1955)
  številka: 198 (26.08.1955)
  številka: 199 (27.08.1955)
  številka: 200 (28.08.1955)
  številka: 201 (29.08.1955)
  številka: 202 (30.08.1955)
  številka: 203 (31.08.1955)
  številka: 204 (02.09.1955)
  številka: 205 (03.09.1955)
  številka: 206 (04.09.1955)
  številka: 207 (05.09.1955)
  številka: 208 (06.09.1955)
  številka: 209 (07.09.1955)
  številka: 20a (25.01.1955)
  številka: 210 (09.09.1955)
  številka: 211 (10.09.1955)
  številka: 212 (11.09.1955)
  številka: 213 (12.09.1955)
  številka: 214 (13.09.1955)
  številka: 215 (14.09.1955)
  številka: 216 (16.09.1955)
  številka: 217 (17.09.1955)
  številka: 218 (18.09.1955)
  številka: 219 (19.09.1955)
  številka: 21a (26.01.1955)
  številka: 220 (20.09.1955)
  številka: 221 (21.09.1955)
  številka: 222 (23.09.1955)
  številka: 223 (24.09.1955)
  številka: 224 (25.09.1955)
  številka: 225 (26.09.1955)
  številka: 226 (27.09.1955)
  številka: 227 (28.09.1955)
  številka: 228 (30.09.1955)
  številka: 229 (01.10.1955)
  številka: 22a (28.01.1955)
  številka: 230 (02.10.1955)
  številka: 231 (03.10.1955)
  številka: 232 (04.10.1955)
  številka: 233 (04.10.1955)
  številka: 234 (07.10.1955)
  številka: 235 (08.10.1955)
  številka: 236 (09.10.1955)
  številka: 237 (10.10.1955)
  številka: 238 (11.10.1955)
  številka: 239 (12.10.1955)
  številka: 23a (29.01.1955)
  številka: 240 (14.10.1955)
  številka: 241 (15.10.1955)
  številka: 242 (16.10.1955)
  številka: 243 (17.10.1955)
  številka: 244 (18.10.1955)
  številka: 245 (19.10.1955)
  številka: 247 (22.10.1955)
  številka: 248 (21.10.1955)
  številka: 248 (22.10.1955)
  številka: 249 (24.10.1955)
  številka: 24a (30.01.1955)
  številka: 250 (25.10.1955)
  številka: 251 (26.10.1955)
  številka: 252 (28.10.1955)
  številka: 253 (29.10.1955)
  številka: 254 (30.10.1955)
  številka: 255 (31.10.1955)
  številka: 256 (01.11.1955)
  številka: 257 (04.11.1955)
  številka: 258 (05.11.1955)
  številka: 259 (06.11.1955)
  številka: 260 (07.11.1955)
  številka: 261 (08.11.1955)
  številka: 262 (09.11.1955)
  številka: 263 (11.11.1955)
  številka: 264 (12.11.1955)
  številka: 265 (13.11.1955)
  številka: 266 (14.11.1955)
  številka: 267 (15.11.1955)
  številka: 268 (16.11.1955)
  številka: 269 (18.11.1955)
  številka: 26a (01.02.1955)
  številka: 270 (19.11.1955)
  številka: 271 (20.11.1955)
  številka: 272 (21.11.1955)
  številka: 273 (22.11.1955)
  številka: 274 (23.11.1955)
  številka: 275 (25.11.1955)
  številka: 276 (26.11.1955)
  številka: 277 (27.11.1955)
  številka: 278 (28.11.1955)
  številka: 279 (02.12.1955)
  številka: 27a (02.02.1955)
  številka: 280 (03.12.1955)
  številka: 281 (04.12.1955)
  številka: 282 (05.12.1955)
  številka: 283 (06.12.1955)
  številka: 284 (07.12.1955)
  številka: 285 (09.12.1955)
  številka: 286 (10.12.1955)
  številka: 287 (11.12.1955)
  številka: 288 (12.12.1955)
  številka: 289 (13.12.1955)
  številka: 28a (04.02.1955)
  številka: 290 (14.12.1955)
  številka: 291 (16.12.1955)
  številka: 292 (17.12.1955)
  številka: 293 (18.12.1955)
  številka: 294 (19.12.1955)
  številka: 295 (20.12.1955)
  številka: 296 (21.12.1955)
  številka: 297 (23.12.1955)
  številka: 298 (24.12.1955)
  številka: 299 (24.12.1955)
  številka: 29a (05.02.1955)
  številka: 300 (26.12.1955)
  številka: 301 (27.12.1955)
  številka: 302 (28.12.1955)
  številka: 303 (30.12.1955)
  številka: 30a (06.02.1955)
  številka: 32a (08.02.1955)
  številka: 33a (09.02.1955)
  številka: 34a (11.02.1955)
  številka: 35a (12.02.1955)
  številka: 36a (13.02.1955)
  številka: 38a (15.02.1955)
  številka: 39a (16.02.1955)
  številka: 40a (18.02.1955)
  številka: 41a (19.02.1955)
  številka: 42a (20.02.1955)
  številka: 44a (22.02.1955)
  številka: 45a (23.02.1955)
  številka: 46a (25.02.1955)
  številka: 47a (26.02.1955)
  številka: 48a (27.02.1955)
  številka: 50a (01.03.1955)
  številka: 51a (02.03.1955)
  številka: 52a (04.03.1955)
  številka: 53a (05.03.1955)
  številka: 54a (06.03.1955)
  številka: 56a (08.03.1955)
  številka: 57a (09.03.1955)
  številka: 58a (11.03.1955)
  številka: 59a (12.03.1955)
  številka: 60a (13.03.1955)
  številka: 62a (15.03.1955)
  številka: 63a (16.03.1955)
  številka: 64a (18.03.1955)
  številka: 65a (19.03.1955)
  številka: 66a (20.03.1955)
  številka: 68a (22.03.1955)
  številka: 70a (25.03.1955)
  številka: 71a (26.03.1955)
  številka: 72a (27.03.1955)
  številka: 74a (29.03.1955)
  številka: 75a (30.03.1955)
  številka: 76a (01.04.1955)
  številka: 77a (02.04.1955)
  številka: 78a (03.04.1955)
  številka: 80a (05.04.1955)
  številka: 81a (06.04.1955)
  številka: 82a (08.04.1955)
  številka: 83a (09.04.1955)
  številka: 84a (10.04.1955)
  številka: 86a (12.04.1955)
  številka: 87a (13.04.1955)
  številka: 88a (15.04.1955)
  številka: 89a (16.04.1955)
  številka: 90a (17.04.1955)
  številka: 92a (19.04.1955)
  številka: 93a (20.04.1955)
  številka: 94a (22.04.1955)
  številka: 95a (23.04.1955)
  številka: 98a (26.04.1955)
  številka: 99a (27.04.1955)
  številka: 100a (29.04.1955)
  številka: 101a (01.05.1955)
  številka: 103a (06.05.1955)
  številka: 104a (07.05.1955)
  številka: 105a (08.05.1955)
  številka: 107a (10.05.1955)
  številka: 108a (11.05.1955)
  številka: 109a (13.05.1955)
  številka: 110a (14.05.1955)
  številka: 111a (15.05.1955)
  številka: 113a (17.05.1955)
  številka: 114a (18.05.1955)
  številka: 115a (20.05.1955)
  številka: 116a (21.05.1955)
  številka: 117a (22.05.1955)
  številka: 119a (24.05.1955)
  številka: 120a (25.05.1955)
  številka: 121a (27.05.1955)
  številka: 122a (28.05.1955)
  številka: 123a (29.05.1955)
  številka: 125a (31.05.1955)
  številka: 126a (01.06.1955)
  številka: 127a (03.06.1955)
  številka: 128a (04.06.1955)
  številka: 129a (05.06.1955)
  številka: 131a (07.06.1955)
  številka: 132a (08.06.1955)
  številka: 133a (10.06.1955)
  številka: 134a (11.06.1955)
  številka: 135a (12.06.1955)
  številka: 137a (14.06.1955)
  številka: 138a (15.06.1955)
  številka: 139a (17.06.1955)
  številka: 140a (18.06.1955)
  številka: 141a (19.06.1955)
  številka: 143a (21.06.1955)
  številka: 144a (22.06.1955)
  številka: 145a (24.06.1955)
  številka: 146a (25.06.1955)
  številka: 147a (26.06.1955)
  številka: 149a (28.06.1955)
  številka: 150a (29.06.1955)
  številka: 151a (01.07.1955)
  številka: 152a (02.07.1955)
  številka: 153a (03.07.1955)
  številka: 155a (05.07.1955)
  številka: 156a (06.07.1955)
  številka: 157a (08.07.1955)
  številka: 158a (09.07.1955)
  številka: 159a (10.07.1955)
  številka: 161a (12.07.1955)
  številka: 162a (13.07.1955)
  številka: 163a (15.07.1955)
  številka: 164a (16.07.1955)
  številka: 165a (17.07.1955)
  številka: 166a (20.07.1955)
  številka: 167a (19.07.1955)
  številka: 169a (22.07.1955)
  številka: 170a (24.07.1955)
  številka: 172a (26.07.1955)
  številka: 173a (27.07.1955)
  številka: 174a (29.07.1955)
  številka: 175a (30.07.1955)
  številka: 176a (31.07.1955)
  številka: 178a (02.08.1955)
  številka: 179a (03.08.1955)
  številka: 180a (05.08.1955)
  številka: 181a (06.08.1955)
  številka: 182a (07.08.1955)
  številka: 184a (09.08.1955)
  številka: 185a (10.08.1955)
  številka: 186a (12.08.1955)
  številka: 187a (13.08.1955)
  številka: 188a (14.08.1955)
  številka: 190a (16.08.1955)
  številka: 191a (17.08.1955)
  številka: 192a (19.08.1955)
  številka: 193a (20.08.1955)
  številka: 194a (21.08.1955)
  številka: 196a (23.08.1955)
  številka: 197a (24.08.1955)
  številka: 198a (26.08.1955)
  številka: 199a (27.08.1955)
  številka: 200a (28.08.1955)
  številka: 202a (30.08.1955)
  številka: 203a (31.08.1955)
  številka: 204a (02.09.1955)
  številka: 205a (03.09.1955)
  številka: 206a (04.09.1955)
  številka: 208a (06.09.1955)
  številka: 209a (07.09.1955)
  številka: 210a (09.09.1955)
  številka: 211a (10.09.1955)
  številka: 212a (11.09.1955)
  številka: 214a (13.09.1955)
  številka: 215a (14.09.1955)
  številka: 216a (16.09.1955)
  številka: 217a (17.09.1955)
  številka: 218a (18.09.1955)
  številka: 220a (20.09.1955)
  številka: 221a (21.09.1955)
  številka: 222a (23.09.1955)
  številka: 223a (24.09.1955)
  številka: 224a (25.09.1955)
  številka: 226a (27.09.1955)
  številka: 227a (28.09.1955)
  številka: 228a (30.09.1955)
  številka: 229a (01.10.1955)
  številka: 230a (02.10.1955)
  številka: 232a (04.10.1955)
  številka: 233a (04.10.1955)
  številka: 234a (07.10.1955)
  številka: 235a (08.10.1955)
  številka: 238a (11.10.1955)
  številka: 239a (12.10.1955)
  številka: 240a (14.10.1955)
  številka: 241a (15.10.1955)
  številka: 242a (16.10.1955)
  številka: 244a (18.10.1955)
  številka: 245a (19.10.1955)
  številka: 247a (22.10.1955)
  številka: 248a (21.10.1955)
  številka: 248a (22.10.1955)
  številka: 250a (25.10.1955)
  številka: 251a (26.10.1955)
  številka: 252a (28.10.1955)
  številka: 253a (29.10.1955)
  številka: 254a (30.10.1955)
  številka: 256a (01.11.1955)
  številka: 257a (04.11.1955)
  številka: 258a (05.11.1955)
  številka: 259a (06.11.1955)
  številka: 261a (08.11.1955)
  številka: 262a (09.11.1955)
  številka: 263a (11.11.1955)
  številka: 264a (12.11.1955)
  številka: 265a (13.11.1955)
  številka: 267a (15.11.1955)
  številka: 268a (16.11.1955)
  številka: 269a (18.11.1955)
  številka: 270a (19.11.1955)
  številka: 271a (20.11.1955)
  številka: 273a (22.11.1955)
  številka: 274a (23.11.1955)
  številka: 275a (25.11.1955)
  številka: 276a (26.11.1955)
  številka: 277a (27.11.1955)
  številka: 279a (02.12.1955)
  številka: 280a (03.12.1955)
  številka: 281a (04.12.1955)
  številka: 284a (07.12.1955)
  številka: 285a (09.12.1955)
  številka: 286a (10.12.1955)
  številka: 287a (11.12.1955)
  številka: 289a (13.12.1955)
  številka: 290a (14.12.1955)
  številka: 291a (16.12.1955)
  številka: 292a (17.12.1955)
  številka: 293a (18.12.1955)
  številka: 295a (20.12.1955)
  številka: 296a (21.12.1955)
  številka: 297a (23.12.1955)
  številka: 298a (24.12.1955)
  številka: 299a (25.12.1955)
  številka: 301a (27.12.1955)
  številka: 302a (28.12.1955)
  številka: 303a (30.12.1955)
  številka: 271 (20.11.1955)
  številka: 271 (20.11.1955)
  številka: 295 (20.12.1955)
  številka: 295 (20.12.1955)
  številka: 272 (21.11.1955)
  številka: 296 (21.12.1955)
  številka: 296 (21.12.1955)
  številka: 273 (22.11.1955)
  številka: 273 (22.11.1955)
  številka: 274 (23.11.1955)
  številka: 274 (23.11.1955)
  številka: 297 (23.12.1955)
  številka: 297 (23.12.1955)
  številka: 298 (24.12.1955)
  številka: 298 (24.12.1955)
  številka: 275 (25.11.1955)
  številka: 275 (25.11.1955)
  številka: 299 (25.12.1955)
  številka: 299 (25.12.1955)
  številka: 276 (26.11.1955)
  številka: 276 (26.11.1955)
  številka: 300 (26.12.1955)
  številka: 277 (27.11.1955)
  številka: 277 (27.11.1955)
  številka: 301 (27.12.1955)
  številka: 301 (27.12.1955)
  številka: 302 (27.12.1955)
  številka: 278 (28.11.1955)
  številka: 302 (28.12.1955)
  številka: 303 (30.12.1955)
  številka: 303 (30.12.1955)
  številka: 304 (31.12.1955)
 17. 1956
   399

  številka: 26 (01.02.1956)
  številka: 26 (01.02.1956)
  številka: 77 (01.04.1956)
  številka: 127 (01.06.1956)
  številka: 153 (01.07.1956)
  številka: 180 (01.08.1956)
  številka: 206 (01.09.1956)
  številka: 232 (01.10.1956)
  številka: 282 (01.12.1956)
  številka: 51 (02.03.1956)
  številka: 78 (02.04.1956)
  številka: 102 (02.05.1956)
  številka: 128 (02.06.1956)
  številka: 154 (02.07.1956)
  številka: 207 (02.09.1956)
  številka: 233 (02.10.1956)
  številka: 283 (02.12.1956)
  številka: 1 (03.01.1956)
  številka: 27 (03.02.1956)
  številka: 27 (03.02.1956)
  številka: 52 (03.03.1956)
  številka: 79 (03.04.1956)
  številka: 79 (03.04.1956)
  številka: 129 (03.06.1956)
  številka: 155 (03.07.1956)
  številka: 181 (03.08.1956)
  številka: 208 (03.09.1956)
  številka: 234 (03.10.1956)
  številka: 259 (03.11.1956)
  številka: 259 (03.11.1956)
  številka: 259 (03.11.1956)
  številka: 259 (03.11.1956)
  številka: 284 (03.12.1956)
  številka: 2 (04.01.1956)
  številka: 28 (04.02.1956)
  številka: 28 (04.02.1956)
  številka: 53 (04.03.1956)
  številka: 80 (04.04.1956)
  številka: 80 (04.04.1956)
  številka: 103 (04.05.1956)
  številka: 103 (04.05.1956)
  številka: 130 (04.06.1956)
  številka: 156 (04.07.1956)
  številka: 182 (04.08.1956)
  številka: 209 (04.09.1956)
  številka: 260 (04.11.1956)
  številka: 260 (04.11.1956)
  številka: 260 (04.11.1956)
  številka: 285 (04.12.1956)
  številka: 29 (05.02.1956)
  številka: 29 (05.02.1956)
  številka: 54 (05.03.1956)
  številka: 104 (05.05.1956)
  številka: 104 (05.05.1956)
  številka: 131 (05.06.1956)
  številka: 132 (05.06.1956)
  številka: 157 (05.07.1956)
  številka: 183 (05.08.1956)
  številka: 210 (05.09.1956)
  številka: 235 (05.10.1956)
  številka: 261 (05.11.1956)
  številka: 261 (05.11.1956)
  številka: 286 (05.12.1956)
  številka: 3 (06.01.1956)
  številka: 3 (06.01.1956)
  številka: 30 (06.02.1956)
  številka: 55 (06.03.1956)
  številka: 55 (06.03.1956)
  številka: 81 (06.04.1956)
  številka: 81 (06.04.1956)
  številka: 105 (06.05.1956)
  številka: 105 (06.05.1956)
  številka: 184 (06.08.1956)
  številka: 236 (06.10.1956)
  številka: 262 (06.11.1956)
  številka: 262 (06.11.1956)
  številka: 262 (06.11.1956)
  številka: 262 (06.11.1956)
  številka: 4 (07.01.1956)
  številka: 4 (07.01.1956)
  številka: 31 (07.02.1956)
  številka: 31 (07.02.1956)
  številka: 56 (07.03.1956)
  številka: 56 (07.03.1956)
  številka: 82 (07.04.1956)
  številka: 82 (07.04.1956)
  številka: 106 (07.05.1956)
  številka: 158 (07.07.1956)
  številka: 185 (07.08.1956)
  številka: 211 (07.09.1956)
  številka: 237 (07.10.1956)
  številka: 263 (07.11.1956)
  številka: 263 (07.11.1956)
  številka: 263 (07.11.1956)
  številka: 263 (07.11.1956)
  številka: 263D (07.11.1956)
  številka: 287 (07.12.1956)
  številka: 5 (08.01.1956)
  številka: 5 (08.01.1956)
  številka: 32 (08.02.1956)
  številka: 32 (08.02.1956)
  številka: 83 (08.04.1956)
  številka: 107 (08.05.1956)
  številka: 107 (08.05.1956)
  številka: 133 (08.06.1956)
  številka: 159 (08.07.1956)
  številka: 186 (08.08.1956)
  številka: 212 (08.09.1956)
  številka: 238 (08.10.1956)
  številka: 288 (08.12.1956)
  številka: 6 (09.01.1956)
  številka: 57 (09.03.1956)
  številka: 57 (09.03.1956)
  številka: 84 (09.04.1956)
  številka: 108 (09.05.1956)
  številka: 108 (09.05.1956)
  številka: 134 (09.06.1956)
  številka: 160 (09.07.1956)
  številka: 213 (09.09.1956)
  številka: 239 (09.10.1956)
  številka: 264 (09.11.1956)
  številka: 264 (09.11.1956)
  številka: 264 (09.11.1956)
  številka: 289 (09.12.1956)
  številka: 7 (10.01.1956)
  številka: 7 (10.01.1956)
  številka: 33 (10.02.1956)
  številka: 58 (10.03.1956)
  številka: 578 (10.03.1956)
  številka: 85 (10.04.1956)
  številka: 85 (10.04.1956)
  številka: 135 (10.06.1956)
  številka: 161 (10.07.1956)
  številka: 187 (10.08.1956)
  številka: 214 (10.09.1956)
  številka: 240 (10.10.1956)
  številka: 265 (10.11.1956)
  številka: 290 (10.12.1956)
  številka: 8 (11.01.1956)
  številka: 8 (11.01.1956)
  številka: 34 (11.02.1956)
  številka: 59 (11.03.1956)
  številka: 59 (11.03.1956)
  številka: 86 (11.04.1956)
  številka: 86 (11.04.1956)
  številka: 109 (11.05.1956)
  številka: 109 (11.05.1956)
  številka: 136 (11.06.1956)
  številka: 162 (11.07.1956)
  številka: 188 (11.08.1956)
  številka: 215 (11.09.1956)
  številka: 266 (11.11.1956)
  številka: 291 (11.12.1956)
  številka: 35 (12.02.1956)
  številka: 60 (12.03.1956)
  številka: 110 (12.05.1956)
  številka: 110 (12.05.1956)
  številka: 137 (12.06.1956)
  številka: 189 (12.08.1956)
  številka: 216 (12.09.1956)
  številka: 241 (12.10.1956)
  številka: 267 (12.11.1956)
  številka: 292 (12.12.1956)
  številka: 9 (13.01.1956)
  številka: 9 (13.01.1956)
  številka: 36 (13.02.1956)
  številka: 61 (13.03.1956)
  številka: 61 (13.03.1956)
  številka: 87 (13.04.1956)
  številka: 87 (13.04.1956)
  številka: 111 (13.05.1956)
  številka: 111 (13.05.1956)
  številka: 138 (13.06.1956)
  številka: 163 (13.07.1956)
  številka: 190 (13.08.1956)
  številka: 242 (13.10.1956)
  številka: 268 (13.11.1956)
  številka: 10 (14.01.1956)
  številka: 10 (14.01.1956)
  številka: 37 (14.02.1956)
  številka: 62 (14.03.1956)
  številka: 62 (14.03.1956)
  številka: 88 (14.04.1956)
  številka: 88 (14.04.1956)
  številka: 112 (14.05.1956)
  številka: 164 (14.07.1956)
  številka: 191 (14.08.1956)
  številka: 217 (14.09.1956)
  številka: 243 (14.10.1956)
  številka: 269 (14.11.1956)
  številka: 293 (14.12.1956)
  številka: 11 (15.01.1956)
  številka: 11 (15.01.1956)
  številka: 38 (15.02.1956)
  številka: 89 (15.04.1956)
  številka: 113 (15.05.1956)
  številka: 113 (15.05.1956)
  številka: 139 (15.06.1956)
  številka: 165 (15.07.1956)
  številka: 192 (15.08.1956)
  številka: 218 (15.09.1956)
  številka: 244 (15.10.1956)
  številka: 294 (15.12.1956)
  številka: 12 (16.01.1956)
  številka: 63 (16.03.1956)
  številka: 63 (16.03.1956)
  številka: 90 (16.04.1956)
  številka: 114 (16.05.1956)
  številka: 114 (16.05.1956)
  številka: 140 (16.06.1956)
  številka: 166 (16.07.1956)
  številka: 219 (16.09.1956)
  številka: 245 (16.10.1956)
  številka: 270 (16.11.1956)
  številka: 295 (16.12.1956)
  številka: 13 (17.01.1956)
  številka: 13 (17.01.1956)
  številka: 39 (17.02.1956)
  številka: 64 (17.03.1956)
  številka: 64 (17.03.1956)
  številka: 91 (17.04.1956)
  številka: 91 (17.04.1956)
  številka: 141 (17.06.1956)
  številka: 167 (17.07.1956)
  številka: 193 (17.08.1956)
  številka: 220 (17.09.1956)
  številka: 246 (17.10.1956)
  številka: 271 (17.11.1956)
  številka: 296 (17.12.1956)
  številka: 14 (18.01.1956)
  številka: 14 (18.01.1956)
  številka: 40 (18.02.1956)
  številka: 65 (18.03.1956)
  številka: 65 (18.03.1956)
  številka: 92 (18.04.1956)
  številka: 92 (18.04.1956)
  številka: 115 (18.05.1956)
  številka: 115 (18.05.1956)
  številka: 142 (18.06.1956)
  številka: 168 (18.07.1956)
  številka: 194 (18.08.1956)
  številka: 221 (18.09.1956)
  številka: 272 (18.11.1956)
  številka: 297 (18.12.1956)
  številka: 41 (19.02.1956)
  številka: 66 (19.03.1956)
  številka: 116 (19.05.1956)
  številka: 116 (19.05.1956)
  številka: 143 (19.06.1956)
  številka: 195 (19.08.1956)
  številka: 222 (19.09.1956)
  številka: 247 (19.10.1956)
  številka: 273 (19.11.1956)
  številka: 298 (19.12.1956)
  številka: 83a (08.04.1956)
  številka: 15 (20.01.1956)
  številka: 15 (20.01.1956)
  številka: 42 (20.02.1956)
  številka: 67 (20.03.1956)
  številka: 67 (20.03.1956)
  številka: 93 (20.04.1956)
  številka: 93 (20.04.1956)
  številka: 117 (20.05.1956)
  številka: 117 (20.05.1956)
  številka: 144 (20.06.1956)
  številka: 169 (20.07.1956)
  številka: 196 (20.08.1956)
  številka: 248 (20.10.1956)
  številka: 274 (20.11.1956)
  številka: 16 (21.01.1956)
  številka: 16 (21.01.1956)
  številka: 43 (21.02.1956)
  številka: 68 (21.03.1956)
  številka: 68 (21.03.1956)
  številka: 94 (21.04.1956)
  številka: 94 (21.04.1956)
  številka: 118 (21.05.1956)
  številka: 170 (21.07.1956)
  številka: 197 (21.08.1956)
  številka: 223 (21.09.1956)
  številka: 249 (21.10.1956)
  številka: 275 (21.11.1956)
  številka: 299 (21.12.1956)
  številka: 17 (22.01.1956)
  številka: 44 (22.02.1956)
  številka: 95 (22.04.1956)
  številka: 95 (22.04.1956)
  številka: 119 (22.05.1956)
  številka: 145 (22.06.1956)
  številka: 171 (22.07.1956)
  številka: 198 (22.08.1956)
  številka: 224 (22.09.1956)
  številka: 250 (22.10.1956)
  številka: 300 (22.12.1956)
  številka: 18 (23.01.1956)
  številka: 69 (23.03.1956)
  številka: 69 (23.03.1956)
  številka: 96 (23.04.1956)
  številka: 120 (23.05.1956)
  številka: 146 (23.06.1956)
  številka: 172 (23.07.1956)
  številka: 225 (23.09.1956)
  številka: 251 (23.10.1956)
  številka: 276 (23.11.1956)
  številka: 301 (23.12.1956)
  številka: 19 (24.01.1956)
  številka: 19 (24.01.1956)
  številka: 45 (24.02.1956)
  številka: 70 (24.03.1956)
  številka: 70 (24.03.1956)
  številka: 97 (24.04.1956)
  številka: 97 (24.04.1956)
  številka: 147 (24.06.1956)
  številka: 173 (24.07.1956)
  številka: 199 (24.08.1956)
  številka: 226 (24.09.1956)
  številka: 252 (24.10.1956)
  številka: 277 (24.11.1956)
  številka: 302 (24.12.1956)
  številka: 20 (25.01.1956)
  številka: 20 (25.01.1956)
  številka: 46 (25.02.1956)
  številka: 71 (25.03.1956)
  številka: 71 (25.03.1956)
  številka: 98 (25.04.1956)
  številka: 98 (25.04.1956)
  številka: 121 (25.05.1956)
  številka: 148 (25.06.1956)
  številka: 174 (25.07.1956)
  številka: 200 (25.08.1956)
  številka: 227 (25.09.1956)
  številka: 278 (25.11.1956)
  številka: 303 (25.12.1956)
  številka: 47 (26.02.1956)
  številka: 72 (26.03.1956)
  številka: 122 (26.05.1956)
  številka: 149 (26.06.1956)
  številka: 201 (26.08.1956)
  številka: 228 (26.09.1956)
  številka: 253 (26.10.1956)
  številka: 279 (26.11.1956)
  številka: 304 (26.12.1956)
  številka: 21 (27.01.1956)
  številka: 21 (27.01.1956)
  številka: 48 (27.02.1956)
  številka: 73 (27.03.1956)
  številka: 73 (27.03.1956)
  številka: 99 (27.04.1956)
  številka: 99 (27.04.1956)
  številka: 123 (27.05.1956)
  številka: 150 (27.06.1956)
  številka: 175 (27.07.1956)
  številka: 202 (27.08.1956)
  številka: 254 (27.10.1956)
  številka: 280 (27.11.1956)
  številka: 22 (28.01.1956)
  številka: 22 (28.01.1956)
  številka: 49 (28.02.1956)
  številka: 74 (28.03.1956)
  številka: 74 (28.03.1956)
  številka: 100 (28.04.1956)
  številka: 100 (28.04.1956)
  številka: 124 (28.05.1956)
  številka: 176 (28.07.1956)
  številka: 203 (28.08.1956)
  številka: 229 (28.09.1956)
  številka: 255 (28.10.1956)
  številka: 281 (28.11.1956)
  številka: 305 (28.12.1956)
  številka: 23 (29.01.1956)
  številka: 23 (29.01.1956)
  številka: 50 (29.02.1956)
  številka: 101 (29.04.1956)
  številka: 101 (29.04.1956)
  številka: 125 (29.05.1956)
  številka: 151 (29.06.1956)
  številka: 177 (29.07.1956)
  številka: 204 (29.08.1956)
  številka: 230 (29.09.1956)
  številka: 256 (29.10.1956)
  številka: 306 (29.12.1956)
  številka: 24 (30.01.1956)
  številka: 75 (30.03.1956)
  številka: 75 (30.03.1956)
  številka: 126 (30.05.1956)
  številka: 152 (30.06.1956)
  številka: 178 (30.07.1956)
  številka: 231 (30.09.1956)
  številka: 257 (30.10.1956)
  številka: 307 (30.12.1956)
  številka: 25 (31.01.1956)
  številka: 25 (31.01.1956)
  številka: 76 (31.03.1956)
  številka: 76 (31.03.1956)
  številka: 179 (31.07.1956)
  številka: 205 (31.08.1956)
  številka: 258 (31.10.1956)
  posebna številka (31.10.1956)
  številka: 308 (31.12.1956)
 18. 1957
   361

  številka: 25 (01.02.1957)
  številka: 49 (01.03.1957)
  številka: 76 (01.04.1957)
  številka: 127 (01.06.1957)
  številka: 153 (01.07.1957)
  številka: 205 (01.09.1957)
  številka: 231 (01.10.1957)
  številka: 231 (01.10.1957)
  številka: 257 (01.11.1957)
  številka: 308 (02.01.1957)
  številka: 26 (02.02.1957)
  številka: 50 (02.03.1957)
  številka: 77 (02.04.1957)
  številka: 101 (02.05.1957)
  številka: 128 (02.06.1957)
  številka: 154 (02.07.1957)
  številka: 179 (02.08.1957)
  številka: 206 (02.09.1957)
  številka: 232 (02.10.1957)
  številka: 258 (02.11.1957)
  številka: 282 (02.12.1957)
  številka: 27 (03.02.1957)
  številka: 51 (03.03.1957)
  številka: 78 (03.04.1957)
  številka: 102 (03.05.1957)
  številka: 129 (03.06.1957)
  številka: 155 (03.07.1957)
  številka: 180 (03.08.1957)
  številka: 207 (03.09.1957)
  številka: 259 (03.11.1957)
  številka: 259 (03.11.1957)
  številka: 283 (03.12.1957)
  številka: 1 (04.01.1957)
  številka: 28 (04.02.1957)
  številka: 52 (04.03.1957)
  številka: 103 (04.05.1957)
  številka: 130 (04.06.1957)
  številka: 181 (04.08.1957)
  številka: 208 (04.09.1957)
  številka: 233 (04.10.1957)
  številka: 233 (04.10.1957)
  številka: 260 (04.11.1957)
  številka: 284 (04.12.1957)
  številka: 2 (05.01.1957)
  številka: 29 (05.02.1957)
  številka: 53 (05.03.1957)
  številka: 79 (05.04.1957)
  številka: 104 (05.05.1957)
  številka: 131 (05.06.1957)
  številka: 156 (05.07.1957)
  številka: 182 (05.08.1957)
  številka: 234 (05.10.1957)
  številka: 261 (05.11.1957)
  številka: 3 (06.01.1957)
  številka: 30 (06.02.1957)
  številka: 54 (06.03.1957)
  številka: 80 (06.04.1957)
  številka: 105 (06.05.1957)
  številka: 157 (06.07.1957)
  številka: 183 (06.08.1957)
  številka: 209 (06.09.1957)
  številka: 235 (06.10.1957)
  številka: 262 (06.11.1957)
  številka: 262 (06.11.1957)
  številka: 285 (06.12.1957)
  številka: 285 (06.12.1957)
  številka: 4 (07.01.1957)
  številka: 81 (07.04.1957)
  številka: 106 (07.05.1957)
  številka: 132 (07.06.1957)
  številka: 158 (07.07.1957)
  številka: 184 (07.08.1957)
  številka: 210 (07.09.1957)
  številka: 210 (07.09.1957)
  številka: 236 (07.10.1957)
  številka: 286 (07.12.1957)
  številka: 286 (07.12.1957)
  številka: 5 (08.01.1957)
  številka: 31 (08.02.1957)
  številka: 55 (08.03.1957)
  številka: 82 (08.04.1957)
  številka: 107 (08.05.1957)
  številka: 133 (08.06.1957)
  številka: 159 (08.07.1957)
  številka: 185 (08.08.1957)
  številka: 211 (08.09.1957)
  številka: 237 (08.10.1957)
  številka: 263 (08.11.1957)
  številka: 263 (08.11.1957)
  številka: 287 (08.12.1957)
  številka: 287 (08.12.1957)
  številka: 6 (09.01.1957)
  številka: 32 (09.02.1957)
  številka: 56 (09.03.1957)
  številka: 83 (09.04.1957)
  številka: 134 (09.06.1957)
  številka: 160 (09.07.1957)
  številka: 212 (09.09.1957)
  številka: 238 (09.10.1957)
  številka: 264 (09.11.1957)
  številka: 264 (09.11.1957)
  številka: 288 (09.12.1957)
  številka: 33 (10.02.1957)
  številka: 57 (10.03.1957)
  številka: 84 (10.04.1957)
  številka: 108 (10.05.1957)
  številka: 135 (10.06.1957)
  številka: 161 (10.07.1957)
  številka: 161 (10.07.1957)
  številka: 186 (10.08.1957)
  številka: 213 (10.09.1957)
  številka: 265 (10.11.1957)
  številka: 265 (10.11.1957)
  številka: 289 (10.12.1957)
  številka: 289 (10.12.1957)
  številka: 7 (11.01.1957)
  številka: 34 (11.02.1957)
  številka: 58 (11.03.1957)
  številka: 109 (11.05.1957)
  številka: 136 (11.06.1957)
  številka: 187 (11.08.1957)
  številka: 214 (11.09.1957)
  številka: 214 (11.09.1957)
  številka: 239 (11.10.1957)
  številka: 239 (11.10.1957)
  številka: 239 (11.10.1957)
  številka: 266 (11.11.1957)
  številka: 290 (11.12.1957)
  številka: 290 (11.12.1957)
  številka: 8 (12.01.1957)
  številka: 35 (12.02.1957)
  številka: 59 (12.03.1957)
  številka: 85 (12.04.1957)
  številka: 110 (12.05.1957)
  številka: 137 (12.06.1957)
  številka: 162 (12.07.1957)
  številka: 188 (12.08.1957)
  številka: 240 (12.10.1957)
  številka: 240 (12.10.1957)
  številka: 267 (12.11.1957)
  številka: 267 (12.11.1957)
  številka: 9 (13.01.1957)
  številka: 36 (13.02.1957)
  številka: 60 (13.03.1957)
  številka: 86 (13.04.1957)
  številka: 111 (13.05.1957)
  številka: 163 (13.07.1957)
  številka: 189 (13.08.1957)
  številka: 215 (13.09.1957)
  številka: 241 (13.10.1957)
  številka: 268 (13.11.1957)
  številka: 268 (13.11.1957)
  številka: 291 (13.12.1957)
  številka: 291 (13.12.1957)
  številka: 10 (14.01.1957)
  številka: 87 (14.04.1957)
  številka: 112 (14.05.1957)
  številka: 138 (14.06.1957)
  številka: 164 (14.07.1957)
  številka: 190 (14.08.1957)
  številka: 216 (14.09.1957)
  številka: 242 (14.10.1957)
  številka: 292 (14.12.1957)
  številka: 292 (14.12.1957)
  številka: 11 (15.01.1957)
  številka: 37 (15.02.1957)
  številka: 61 (15.03.1957)
  številka: 88 (15.04.1957)
  številka: 113 (15.05.1957)
  številka: 139 (15.06.1957)
  številka: 165 (15.07.1957)
  številka: 217 (15.09.1957)
  številka: 243 (15.10.1957)
  številka: 243 (15.10.1957)
  številka: 269 (15.11.1957)
  številka: 269 (15.11.1957)
  številka: 293 (15.12.1957)
  številka: 12 (16.01.1957)
  številka: 38 (16.02.1957)
  številka: 62 (16.03.1957)
  številka: 62 (16.03.1957)
  številka: 89 (16.04.1957)
  številka: 140 (16.06.1957)
  številka: 166 (16.07.1957)
  številka: 191 (16.08.1957)
  številka: 218 (16.09.1957)
  številka: 244 (16.10.1957)
  številka: 270 (16.11.1957)
  številka: 270 (16.11.1957)
  številka: 294 (16.12.1957)
  številka: 39 (17.02.1957)
  številka: 63 (17.03.1957)
  številka: 90 (17.04.1957)
  številka: 114 (17.05.1957)
  številka: 141 (17.06.1957)
  številka: 167 (17.07.1957)
  številka: 192 (17.08.1957)
  številka: 219 (17.09.1957)
  številka: 219 (17.09.1957)
  številka: 271 (17.11.1957)
  številka: 271 (17.11.1957)
  številka: 295 (17.12.1957)
  številka: 295 (17.12.1957)
  številka: 13 (18.01.1957)
  številka: 40 (18.02.1957)
  številka: 64 (18.03.1957)
  številka: 115 (18.05.1957)
  številka: 142 (18.06.1957)
  številka: 193 (18.08.1957)
  številka: 220 (18.09.1957)
  številka: 220 (18.09.1957)
  številka: 245 (18.10.1957)
  številka: 245 (18.10.1957)
  številka: 246 (18.10.1957)
  številka: 272 (18.11.1957)
  številka: 296 (18.12.1957)
  številka: 296 (18.12.1957)
  številka: 14 (19.01.1957)
  številka: 41 (19.02.1957)
  številka: 65 (19.03.1957)
  številka: 91 (19.04.1957)
  številka: 116 (19.05.1957)
  številka: 143 (19.06.1957)
  številka: 168 (19.07.1957)
  številka: 194 (19.08.1957)
  številka: 273 (19.11.1957)
  številka: 273 (19.11.1957)
  številka: 15 (20.01.1957)
  številka: 15 (20.01.1957)
  številka: 42 (20.02.1957)
  številka: 66 (20.03.1957)
  številka: 92 (20.04.1957)
  številka: 117 (20.05.1957)
  številka: 169 (20.07.1957)
  številka: 195 (20.08.1957)
  številka: 221 (20.09.1957)
  številka: 247 (20.10.1957)
  številka: 247 (20.10.1957)
  številka: 274 (20.11.1957)
  številka: 297 (20.12.1957)
  številka: 297 (20.12.1957)
  številka: 16 (21.01.1957)
  številka: 16 (21.01.1957)
  številka: 93 (21.04.1957)
  številka: 118 (21.05.1957)
  številka: 144 (21.06.1957)
  številka: 196 (21.08.1957)
  številka: 222 (21.09.1957)
  številka: 248 (21.10.1957)
  številka: 298 (21.12.1957)
  številka: 298 (21.12.1957)
  številka: 17 (22.01.1957)
  številka: 43 (22.02.1957)
  številka: 67 (22.03.1957)
  številka: 94 (22.04.1957)
  številka: 119 (22.05.1957)
  številka: 145 (22.06.1957)
  številka: 170 (22.07.1957)
  številka: 223 (22.09.1957)
  številka: 249 (22.10.1957)
  številka: 249 (22.10.1957)
  številka: 275 (22.11.1957)
  številka: 275 (22.11.1957)
  številka: 299 (22.12.1957)
  številka: 18 (23.01.1957)
  številka: 44 (23.02.1957)
  številka: 68 (23.03.1957)
  številka: 95 (23.04.1957)
  številka: 146 (23.06.1957)
  številka: 171 (23.07.1957)
  številka: 197 (23.08.1957)
  številka: 224 (23.09.1957)
  številka: 250 (23.10.1957)
  številka: 250 (23.10.1957)
  številka: 276 (23.11.1957)
  številka: 276 (23.11.1957)
  številka: 300 (23.12.1957)
  številka: 45 (24.02.1957)
  številka: 69 (24.03.1957)
  številka: 96 (24.04.1957)
  številka: 120 (24.05.1957)
  številka: 147 (24.06.1957)
  številka: 172 (24.07.1957)
  številka: 198 (24.08.1957)
  številka: 225 (24.09.1957)
  številka: 277 (24.11.1957)
  številka: 277 (24.11.1957)
  številka: 301 (24.12.1957)
  številka: 301 (24.12.1957)
  številka: 19 (25.01.1957)
  številka: 46 (25.02.1957)
  številka: 70 (25.03.1957)
  številka: 121 (25.05.1957)
  številka: 148 (25.06.1957)
  številka: 199 (25.08.1957)
  številka: 226 (25.09.1957)
  številka: 251 (25.10.1957)
  številka: 251 (25.10.1957)
  številka: 278 (25.11.1957)
  številka: 302 (25.12.1957)
  številka: 20 (26.01.1957)
  številka: 47 (26.02.1957)
  številka: 71 (26.03.1957)
  številka: 97 (26.04.1957)
  številka: 122 (26.05.1957)
  številka: 149 (26.06.1957)
  številka: 173 (26.07.1957)
  številka: 200 (26.08.1957)
  številka: 252 (26.10.1957)
  številka: 252 (26.10.1957)
  številka: 279 (26.11.1957)
  številka: 21 (27.01.1957)
  številka: 48 (27.02.1957)
  številka: 72 (27.03.1957)
  številka: 98 (27.04.1957)
  številka: 123 (27.05.1957)
  številka: 174 (27.07.1957)
  številka: 201 (27.08.1957)
  številka: 227 (27.09.1957)
  številka: 253 (27.10.1957)
  številka: 253 (27.10.1957)
  številka: 280 (27.11.1957)
  številka: 280 (27.11.1957)
  številka: 303 (27.12.1957)
  številka: 303 (27.12.1957)
  številka: 22 (28.01.1957)
  številka: 99 (28.04.1957)
  številka: 124 (28.05.1957)
  številka: 150 (28.06.1957)
  številka: 175 (28.07.1957)
  številka: 202 (28.08.1957)
  številka: 228 (28.09.1957)
  številka: 254 (28.10.1957)
  številka: 304 (28.12.1957)
  številka: 304 (28.12.1957)
  številka: 23 (29.01.1957)
  številka: 73 (29.03.1957)
  številka: 100 (29.04.1957)
  številka: 125 (29.05.1957)
  številka: 151 (29.06.1957)
  številka: 176 (29.07.1957)
  številka: 229 (29.09.1957)
  številka: 256 (29.10.1957)
  številka: 281 (29.11.1957)
  številka: 281 (29.11.1957)
  številka: 305 (29.12.1957)
  številka: 305 (29.12.1957)
  številka: 24 (30.01.1957)
  številka: 74 (30.03.1957)
  številka: 101 (30.04.1957)
  številka: 152 (30.06.1957)
  številka: 177 (30.07.1957)
  številka: 203 (30.08.1957)
  številka: 230 (30.09.1957)
  številka: 256 (30.10.1957)
  številka: 256 (30.10.1957)
  številka: 306 (30.12.1957)
  številka: 75 (31.03.1957)
  številka: 126 (31.05.1957)
  številka: 178 (31.07.1957)
  številka: 204 (31.08.1957)
 19. 1958
   502

  številka: 26 (01.02.1958)
  številka: 26 (01.02.1958)
  številka: 50 (01.03.1958)
  številka: 50 (01.03.1958)
  številka: 77 (01.04.1958)
  številka: 77 (01.04.1958)
  številka: 103 (01.05.1958)
  številka: 127 (01.06.1958)
  številka: 153 (01.07.1958)
  številka: 153 (01.07.1958)
  številka: 179 (01.08.1958)
  številka: 179 (01.08.1958)
  številka: 206 (01.09.1958)
  številka: 258 (01.11.1958)
  številka: 27 (02.02.1958)
  številka: 27 (02.02.1958)
  številka: 51 (02.03.1958)
  številka: 78 (02.04.1958)
  številka: 78 (02.04.1958)
  številka: 128 (02.06.1958)
  številka: 180 (02.08.1958)
  številka: 180 (02.08.1958)
  številka: 207 (02.09.1958)
  številka: 207 (02.09.1958)
  številka: 232 (02.10.1958)
  številka: 232 (02.10.1958)
  številka: 1 (03.01.1958)
  številka: 28 (03.02.1958)
  številka: 52 (03.03.1958)
  številka: 129 (03.06.1958)
  številka: 154 (03.07.1958)
  številka: 154 (03.07.1958)
  številka: 181 (03.08.1958)
  številka: 233 (03.10.1958)
  številka: 233 (03.10.1958)
  številka: 259 (03.11.1958)
  številka: 281 (03.12.1958)
  številka: 281 (03.12.1958)
  številka: 2 (04.01.1958)
  številka: 29 (04.02.1958)
  številka: 29 (04.02.1958)
  številka: 53 (04.03.1958)
  številka: 53 (04.03.1958)
  številka: 79 (04.04.1958)
  številka: 79 (04.04.1958)
  številka: 155 (04.07.1958)
  številka: 155 (04.07.1958)
  številka: 182 (04.08.1958)
  številka: 208 (04.09.1958)
  številka: 208 (04.09.1958)
  številka: 234 (04.10.1958)
  številka: 234 (04.10.1958)
  številka: 260 (04.11.1958)
  številka: 282 (04.12.1958)
  številka: 282 (04.12.1958)
  številka: 3 (05.01.1958)
  številka: 30 (05.02.1958)
  številka: 30 (05.02.1958)
  številka: 54 (05.03.1958)
  številka: 54 (05.03.1958)
  številka: 80 (05.04.1958)
  številka: 80 (05.04.1958)
  številka: 104 (05.05.1958)
  številka: 130 (05.06.1958)
  številka: 130 (05.06.1958)
  številka: 156 (05.07.1958)
  številka: 183 (05.08.1958)
  številka: 183 (05.08.1958)
  številka: 209 (05.09.1958)
  številka: 235 (05.10.1958)
  številka: 283 (05.12.1958)
  številka: 283 (05.12.1958)
  številka: 4 (06.01.1958)
  številka: 81 (06.04.1958)
  številka: 105 (06.05.1958)
  številka: 105 (06.05.1958)
  številka: 131 (06.06.1958)
  številka: 131 (06.06.1958)
  številka: 157 (06.07.1958)
  številka: 210 (06.09.1958)
  številka: 210 (06.09.1958)
  številka: 236 (06.10.1958)
  številka: 261 (06.11.1958)
  številka: 261 (06.11.1958)
  številka: 284 (06.12.1958)
  številka: 284 (06.12.1958)
  številka: 5 (07.01.1958)
  številka: 5 (07.01.1958)
  številka: 31 (07.02.1958)
  številka: 31 (07.02.1958)
  številka: 55 (07.03.1958)
  številka: 55 (07.03.1958)
  številka: 82 (07.04.1958)
  številka: 132 (07.06.1958)
  številka: 132 (07.06.1958)
  številka: 158 (07.07.1958)
  številka: 184 (07.08.1958)
  številka: 184 (07.08.1958)
  številka: 211 (07.09.1958)
  številka: 237 (07.10.1958)
  številka: 237 (07.10.1958)
  številka: 262 (07.11.1958)
  številka: 262 (07.11.1958)
  številka: 285 (07.12.1958)
  številka: 6 (08.01.1958)
  številka: 6 (08.01.1958)
  številka: 32 (08.02.1958)
  številka: 32 (08.02.1958)
  številka: 56 (08.03.1958)
  številka: 56 (08.03.1958)
  številka: 83 (08.04.1958)
  številka: 83 (08.04.1958)
  številka: 106 (08.05.1958)
  številka: 106 (08.05.1958)
  številka: 133 (08.06.1958)
  številka: 159 (08.07.1958)
  številka: 159 (08.07.1958)
  številka: 185 (08.08.1958)
  številka: 185 (08.08.1958)
  številka: 212 (08.09.1958)
  številka: 263 (08.11.1958)
  številka: 263 (08.11.1958)
  številka: 286 (08.12.1958)
  številka: 33 (09.02.1958)
  številka: 33 (09.02.1958)
  številka: 57 (09.03.1958)
  številka: 84 (09.04.1958)
  številka: 84 (09.04.1958)
  številka: 107 (09.05.1958)
  številka: 134 (09.06.1958)
  številka: 134 (09.06.1958)
  številka: 186 (09.08.1958)
  številka: 186 (09.08.1958)
  številka: 213 (09.09.1958)
  številka: 213 (09.09.1958)
  številka: 238 (09.10.1958)
  številka: 238 (09.10.1958)
  številka: 264 (09.11.1958)
  številka: 287 (09.12.1958)
  številka: 287 (09.12.1958)
  številka: 7 (10.01.1958)
  številka: 7 (10.01.1958)
  številka: 34 (10.02.1958)
  številka: 58 (10.03.1958)
  številka: 108 (10.05.1958)
  številka: 108 (10.05.1958)
  številka: 135 (10.06.1958)
  številka: 135 (10.06.1958)
  številka: 160 (10.07.1958)
  številka: 160 (10.07.1958)
  številka: 187 (10.08.1958)
  številka: 239 (10.10.1958)
  številka: 239 (10.10.1958)
  številka: 265 (10.11.1958)
  številka: 8 (11.01.1958)
  številka: 8 (11.01.1958)
  številka: 35 (11.02.1958)
  številka: 35 (11.02.1958)
  številka: 59 (11.03.1958)
  številka: 59 (11.03.1958)
  številka: 85 (11.04.1958)
  številka: 85 (11.04.1958)
  številka: 109 (11.05.1958)
  številka: 161 (11.07.1958)
  številka: 161 (11.07.1958)
  številka: 188 (11.08.1958)
  številka: 214 (11.09.1958)
  številka: 214 (11.09.1958)
  številka: 240 (11.10.1958)
  številka: 240 (11.10.1958)
  številka: 266 (11.11.1958)
  številka: 266 (11.11.1958)
  številka: 288 (11.12.1958)
  številka: 288 (11.12.1958)
  številka: 9 (12.01.1958)
  številka: 9 (12.01.1958)
  številka: 36 (12.02.1958)
  številka: 36 (12.02.1958)
  številka: 60 (12.03.1958)
  številka: 60 (12.03.1958)
  številka: 86 (12.04.1958)
  številka: 86 (12.04.1958)
  številka: 110 (12.05.1958)
  številka: 136 (12.06.1958)
  številka: 136 (12.06.1958)
  številka: 162 (12.07.1958)
  številka: 162 (12.07.1958)
  številka: 189 (12.08.1958)
  številka: 215 (12.09.1958)
  številka: 215 (12.09.1958)
  številka: 241 (12.10.1958)
  številka: 272 (12.11.1958)
  številka: 272 (12.11.1958)
  številka: 289 (12.12.1958)
  številka: 289 (12.12.1958)
  številka: 10 (13.01.1958)
  številka: 87 (13.04.1958)
  številka: 111 (13.05.1958)
  številka: 111 (13.05.1958)
  številka: 137 (13.06.1958)
  številka: 137 (13.06.1958)
  številka: 163 (13.07.1958)
  številka: 216 (13.09.1958)
  številka: 216 (13.09.1958)
  številka: 242 (13.10.1958)
  številka: 267 (13.11.1958)
  številka: 267 (13.11.1958)
  številka: 290 (13.12.1958)
  številka: 290 (13.12.1958)
  številka: 11 (14.01.1958)
  številka: 37 (14.02.1958)
  številka: 37 (14.02.1958)
  številka: 61 (14.03.1958)
  številka: 61 (14.03.1958)
  številka: 88 (14.04.1958)
  številka: 138 (14.06.1958)
  številka: 138 (14.06.1958)
  številka: 164 (14.07.1958)
  številka: 164 (14.07.1958)
  številka: 190 (14.08.1958)
  številka: 190 (14.08.1958)
  številka: 217 (14.09.1958)
  številka: 243 (14.10.1958)
  številka: 243 (14.10.1958)
  številka: 268 (14.11.1958)
  številka: 268 (14.11.1958)
  številka: 291 (14.12.1958)
  številka: 12 (15.01.1958)
  številka: 12 (15.01.1958)
  številka: 38 (15.02.1958)
  številka: 38 (15.02.1958)
  številka: 62 (15.03.1958)
  številka: 62 (15.03.1958)
  številka: 89 (15.04.1958)
  številka: 89 (15.04.1958)
  številka: 112 (15.05.1958)
  številka: 112 (15.05.1958)
  številka: 139 (15.06.1958)
  številka: 165 (15.07.1958)
  številka: 165 (15.07.1958)
  številka: 191 (15.08.1958)
  številka: 191 (15.08.1958)
  številka: 218 (15.09.1958)
  številka: 269 (15.11.1958)
  številka: 269 (15.11.1958)
  številka: 292 (15.12.1958)
  številka: 39 (16.02.1958)
  številka: 63 (16.03.1958)
  številka: 90 (16.04.1958)
  številka: 90 (16.04.1958)
  številka: 113 (16.05.1958)
  številka: 113 (16.05.1958)
  številka: 140 (16.06.1958)
  številka: 140 (16.06.1958)
  številka: 192 (16.08.1958)
  številka: 192 (16.08.1958)
  številka: 219 (16.09.1958)
  številka: 219 (16.09.1958)
  številka: 244 (16.10.1958)
  številka: 244 (16.10.1958)
  številka: 270 (16.11.1958)
  številka: 293 (16.12.1958)
  številka: 293 (16.12.1958)
  številka: 13 (17.01.1958)
  številka: 13 (17.01.1958)
  številka: 40 (17.02.1958)
  številka: 64 (17.03.1958)
  številka: 114 (17.05.1958)
  številka: 114 (17.05.1958)
  številka: 141 (17.06.1958)
  številka: 141 (17.06.1958)
  številka: 166 (17.07.1958)
  številka: 166 (17.07.1958)
  številka: 166 (17.07.1958)
  številka: 193 (17.08.1958)
  številka: 245 (17.10.1958)
  številka: 245 (17.10.1958)
  številka: 271 (17.11.1958)
  številka: 14 (18.01.1958)
  številka: 14 (18.01.1958)
  številka: 41 (18.02.1958)
  številka: 41 (18.02.1958)
  številka: 65 (18.03.1958)
  številka: 65 (18.03.1958)
  številka: 91 (18.04.1958)
  številka: 91 (18.04.1958)
  številka: 115 (18.05.1958)
  številka: 167 (18.07.1958)
  številka: 167 (18.07.1958)
  številka: 167 (18.07.1958)
  številka: 194 (18.08.1958)
  številka: 220 (18.09.1958)
  številka: 220 (18.09.1958)
  številka: 246 (18.10.1958)
  številka: 246 (18.10.1958)
  številka: 294 (18.12.1958)
  številka: 294 (18.12.1958)
  številka: 15 (19.01.1958)
  številka: 15 (19.01.1958)
  številka: 42 (19.02.1958)
  številka: 42 (19.02.1958)
  številka: 66 (19.03.1958)
  številka: 66 (19.03.1958)
  številka: 92 (19.04.1958)
  številka: 92 (19.04.1958)
  številka: 116 (19.05.1958)
  številka: 142 (19.06.1958)
  številka: 142 (19.06.1958)
  številka: 168 (19.07.1958)
  številka: 168 (19.07.1958)
  številka: 195 (19.08.1958)
  številka: 195 (19.08.1958)
  številka: 221 (19.09.1958)
  številka: 221 (19.09.1958)
  številka: 247 (19.10.1958)
  številka: 295 (19.12.1958)
  številka: 16 (20.01.1958)
  številka: 93 (20.04.1958)
  številka: 117 (20.05.1958)
  številka: 117 (20.05.1958)
  številka: 143 (20.06.1958)
  številka: 143 (20.06.1958)
  številka: 169 (20.07.1958)
  številka: 222 (20.09.1958)
  številka: 222 (20.09.1958)
  številka: 248 (20.10.1958)
  številka: 273 (20.11.1958)
  številka: 273 (20.11.1958)
  številka: 296 (20.12.1958)
  številka: 296 (20.12.1958)
  številka: 17 (21.01.1958)
  številka: 17 (21.01.1958)
  številka: 43 (21.02.1958)
  številka: 43 (21.02.1958)
  številka: 67 (21.03.1958)
  številka: 67 (21.03.1958)
  številka: 94 (21.04.1958)
  številka: 144 (21.06.1958)
  številka: 144 (21.06.1958)
  številka: 170 (21.07.1958)
  številka: 196 (21.08.1958)
  številka: 196 (21.08.1958)
  številka: 223 (21.09.1958)
  številka: 249 (21.10.1958)
  številka: 274 (21.11.1958)
  številka: 274 (21.11.1958)
  številka: 297 (21.12.1958)
  številka: 18 (22.01.1958)
  številka: 18 (22.01.1958)
  številka: 44 (22.02.1958)
  številka: 44 (22.02.1958)
  številka: 68 (22.03.1958)
  številka: 68 (22.03.1958)
  številka: 95 (22.04.1958)
  številka: 95 (22.04.1958)
  številka: 118 (22.05.1958)
  številka: 145 (22.06.1958)
  številka: 197 (22.08.1958)
  številka: 197 (22.08.1958)
  številka: 224 (22.09.1958)
  številka: 275 (22.11.1958)
  številka: 298 (22.12.1958)
  številka: 45 (23.02.1958)
  številka: 69 (23.03.1958)
  številka: 96 (23.04.1958)
  številka: 96 (23.04.1958)
  številka: 119 (23.05.1958)
  številka: 119 (23.05.1958)
  številka: 146 (23.06.1958)
  številka: 146 (23.06.1958)
  številka: 171 (23.07.1958)
  številka: 198 (23.08.1958)
  številka: 198 (23.08.1958)
  številka: 225 (23.09.1958)
  številka: 225 (23.09.1958)
  številka: 250 (23.10.1958)
  številka: 250 (23.10.1958)
  številka: 276 (23.11.1958)
  številka: 299 (23.12.1958)
  številka: 299 (23.12.1958)
  številka: 19 (24.01.1958)
  številka: 19 (24.01.1958)
  številka: 46 (24.02.1958)
  številka: 70 (24.03.1958)
  številka: 97 (24.04.1958)
  številka: 97 (24.04.1958)
  številka: 120 (24.05.1958)
  številka: 147 (24.06.1958)
  številka: 147 (24.06.1958)
  številka: 172 (24.07.1958)
  številka: 172 (24.07.1958)
  številka: 199 (24.08.1958)
  številka: 251 (24.10.1958)
  številka: 251 (24.10.1958)
  številka: 277 (24.11.1958)
  številka: 20 (25.01.1958)
  številka: 20 (25.01.1958)
  številka: 47 (25.02.1958)
  številka: 47 (25.02.1958)
  številka: 71 (25.03.1958)
  številka: 98 (25.04.1958)
  številka: 98 (25.04.1958)
  številka: 121 (25.05.1958)
  številka: 173 (25.07.1958)
  številka: 173 (25.07.1958)
  številka: 200 (25.08.1958)
  številka: 226 (25.09.1958)
  številka: 226 (25.09.1958)
  številka: 252 (25.10.1958)
  številka: 252 (25.10.1958)
  številka: 278 (25.11.1958)
  številka: 300 (25.12.1958)
  številka: 300 (25.12.1958)
  številka: 21 (26.01.1958)
  številka: 21 (26.01.1958)
  številka: 48 (26.02.1958)
  številka: 48 (26.02.1958)
  številka: 72 (26.03.1958)
  številka: 72 (26.03.1958)
  številka: 99 (26.04.1958)
  številka: 122 (26.05.1958)
  številka: 148 (26.06.1958)
  številka: 148 (26.06.1958)
  številka: 174 (26.07.1958)
  številka: 174 (26.07.1958)
  številka: 201 (26.08.1958)
  številka: 201 (26.08.1958)
  številka: 227 (26.09.1958)
  številka: 227 (26.09.1958)
  številka: 253 (26.10.1958)
  številka: 301 (26.12.1958)
  številka: 301 (26.12.1958)
  številka: 22 (27.01.1958)
  številka: 100 (27.04.1958)
  številka: 123 (27.05.1958)
  številka: 123 (27.05.1958)
  številka: 149 (27.06.1958)
  številka: 149 (27.06.1958)
  številka: 175 (27.07.1958)
  številka: 228 (27.09.1958)
  številka: 228 (27.09.1958)
  številka: 254 (27.10.1958)
  številka: 279 (27.11.1958)
  številka: 302 (27.12.1958)
  številka: 302 (27.12.1958)
  številka: 23 (28.01.1958)
  številka: 23 (28.01.1958)
  številka: 49 (28.02.1958)
  številka: 49 (28.02.1958)
  številka: 73 (28.03.1958)
  številka: 73 (28.03.1958)
  številka: 101 (28.04.1958)
  številka: 150 (28.06.1958)
  številka: 150 (28.06.1958)
  številka: 176 (28.07.1958)
  številka: 202 (28.08.1958)
  številka: 202 (28.08.1958)
  številka: 229 (28.09.1958)
  številka: 255 (28.10.1958)
  številka: 255 (28.10.1958)
  številka: 280 (28.11.1958)
  številka: 303 (28.12.1958)
  številka: 24 (29.01.1958)
  številka: 24 (29.01.1958)
  številka: 74 (29.03.1958)
  številka: 74 (29.03.1958)
  številka: 102 (29.04.1958)
  številka: 102 (29.04.1958)
  številka: 124 (29.05.1958)
  številka: 124 (29.05.1958)
  številka: 151 (29.06.1958)
  številka: 177 (29.07.1958)
  številka: 203 (29.08.1958)
  številka: 203 (29.08.1958)
  številka: 230 (29.09.1958)
  številka: 304 (29.12.1958)
  številka: 75 (30.03.1958)
  številka: 102 (30.04.1958)
  številka: 125 (30.05.1958)
  številka: 125 (30.05.1958)
  številka: 152 (30.06.1958)
  številka: 152 (30.06.1958)
  številka: 204 (30.08.1958)
  številka: 204 (30.08.1958)
  številka: 231 (30.09.1958)
  številka: 231 (30.09.1958)
  številka: 256 (30.10.1958)
  številka: 256 (30.10.1958)
  številka: 280 (30.11.1958)
  številka: 305 (30.12.1958)
  številka: 305 (30.12.1958)
  številka: 25 (31.01.1958)
  številka: 76 (31.03.1958)
  številka: 126 (31.05.1958)
  številka: 126 (31.05.1958)
  številka: 178 (31.07.1958)
  številka: 178 (31.07.1958)
  številka: 205 (31.08.1958)
  številka: 257 (31.10.1958)
  številka: 257 (31.10.1958)
  številka: 306 (31.12.1958)
  številka: 306 (31.12.1958)
 20. 1959
   157

  številka: 25 (01.02.1959)
  številka: 49 (01.03.1959)
  številka: 1 (02.01.1959)
  številka: 1 (02.01.1959)
  številka: 26 (02.02.1959)
  številka: 50 (02.03.1959)
  številka: 76 (02.04.1959)
  številka: 76 (02.04.1959)
  številka: 27 (03.02.1959)
  številka: 27 (03.02.1959)
  številka: 51 (03.03.1959)
  številka: 51 (03.03.1959)
  številka: 77 (03.04.1959)
  številka: 77 (03.04.1959)
  številka: 78 (04.04.1959)
  številka: 78 (04.04.1959)
  številka: 2 (05.01.1959)
  številka: 28 (05.02.1959)
  številka: 28 (05.02.1959)
  številka: 52 (05.03.1959)
  številka: 52 (05.03.1959)
  številka: 79 (05.04.1959)
  številka: 79 (05.04.1959)
  številka: 3 (06.01.1959)
  številka: 29 (06.02.1959)
  številka: 29 (06.02.1959)
  številka: 53 (06.03.1959)
  številka: 53 (06.03.1959)
  številka: 80 (06.04.1959)
  številka: 30 (07.02.1959)
  številka: 30 (07.02.1959)
  številka: 54 (07.03.1959)
  številka: 54 (07.03.1959)
  številka: 81 (07.04.1959)
  številka: 81 (07.04.1959)
  številka: 4 (08.01.1959)
  številka: 4 (08.01.1959)
  številka: 31 (08.02.1959)
  številka: 55 (08.03.1959)
  številka: 5 (09.01.1959)
  številka: 5 (09.01.1959)
  številka: 32 (09.02.1959)
  številka: 56 (09.03.1959)
  številka: 82 (09.04.1959)
  številka: 6 (10.01.1959)
  številka: 6 (10.01.1959)
  številka: 33 (10.02.1959)
  številka: 33 (10.02.1959)
  številka: 57 (10.03.1959)
  številka: 83 (10.04.1959)
  številka: 83 (10.04.1959)
  številka: 7 (11.01.1959)
  številka: 84 (11.04.1959)
  številka: 84 (11.04.1959)
  številka: 8 (12.01.1959)
  številka: 34 (12.02.1959)
  številka: 34 (12.02.1959)
  številka: 58 (12.03.1959)
  številka: 58 (12.03.1959)
  številka: 85 (12.04.1959)
  številka: 9 (13.01.1959)
  številka: 9 (13.01.1959)
  številka: 35 (13.02.1959)
  številka: 35 (13.02.1959)
  številka: 36 (13.02.1959)
  številka: 59 (13.03.1959)
  številka: 59 (13.03.1959)
  številka: 86 (13.04.1959)
  številka: 36 (14.02.1959)
  številka: 60 (14.03.1959)
  številka: 87 (14.04.1959)
  številka: 87 (14.04.1959)
  številka: 10 (15.01.1959)
  številka: 10 (15.01.1959)
  številka: 37 (15.02.1959)
  številka: 61 (15.03.1959)
  številka: 11 (16.01.1959)
  številka: 11 (16.01.1959)
  številka: 38 (16.02.1959)
  številka: 62 (16.03.1959)
  številka: 88 (16.04.1959)
  številka: 88 (16.04.1959)
  številka: 12 (17.01.1959)
  številka: 12 (17.01.1959)
  številka: 39 (17.02.1959)
  številka: 39 (17.02.1959)
  številka: 63 (17.03.1959)
  številka: 63 (17.03.1959)
  številka: 89 (17.04.1959)
  številka: 89 (17.04.1959)
  številka: 13 (18.01.1959)
  številka: 90 (18.04.1959)
  številka: 14 (19.01.1959)
  številka: 40 (19.02.1959)
  številka: 40 (19.02.1959)
  številka: 64 (19.03.1959)
  številka: 91 (19.04.1959)
  številka: 15 (20.01.1959)