Hmeljarski bilten

 1. 2005
   13

 2. 2006
   9

 3. 2007
   10

 4. 2008
   13

 5. 2009
   12

 6. 2010
   11

 7. 2011
   10

 8. 2012
   11

 9. 2013
   10

 10. 2014
   11

 11. 2015
   12

 12. 2016
   10

 13. 2017
   15

 14. 2018
   12

 15. 2019
   17

  številka: 1 (2019)
  Hmeljevina kot vhodni material za kompostiranje (številka: 26, 2019)
  Terpeni v navadni konoplji (Cannabis sativa L.) (številka: 26, 2019)
  Simulation model for economic analysis in organic agriculture (številka: 26, 2019)
  Metode žlahtnjenja industrijske konoplje (Cannabis sativa L.) (številka: 26, 2019)
  Fertigation experiment on Saaz hops in 2017-2019 (številka: 26, 2019)
  Preiskušanje biotičnih pripravkov za zatiranje verticilijske uvelosti in fuzarijskih obolenj paradižnika (številka: 26, 2019)
  Vpliv staranja na kemijsko sestavo hmelja (številka: 26, 2019)
  Sustainable hop crop support using compostable PLA twines (številka: 26, 2019)
  Določanje perspektivnih starševskih kombinacij križanj hmelja (Humulus lupulus L.) za povečanje odpornosti potomcev na hmeljevo pepelovko in hmeljevo peronosporo (številka: 26, 2019)
  Ekonomsko ovrednotenje pridelave industrijske konoplje (številka: 26, 2019)
  Global hop market analysis within the international hop growers' convention (številka: 26, 2019)
  Vpliv različnih načinov namakanja na kakovost hmelja (Humulus lupulus L.) (številka: 26, 2019)
  Preizkušanje različnih metod okuževanja rastlin s CBCVd (številka: 26, 2019)
  Vpliv rastnih razmer na pridelek stebel in morfološke lastnosti 12 sort navadne konoplje (Cannabis sativa L.) v letih 2018 in 2019 (številka: 26, 2019)
  Opis žlahtniteljskih poti pridobitve nakaterih evropskih sort industrijske konoplje (Cannabis sativa L.) in registracija novih sort (številka: 26, 2019)
  Genetske raziskave hmelja in njegovih škodljivih organizmov v Sloveniji - pogled nazaj (številka: 26, 2019)
 16. 2020
   16

 17. 2021
   1