Na temeljih preteklosti snujemo prihodnost : 1949-1999 : zbornik ob 50-letnici Mariborske knjižnice