Napredek učencov v mestni poglavitni deški šoli pri sv. Jakobu v Ljubljani v drugi polovici šolskega leta...
Fortgang der Schüler an der städtischen Knabenhauptschule zu St. Jakob in Laibach im zweiten Semester...