Ars et humanitas : journal of arts and humanities : revija za umetnost in humanistiko

 1. 2007
   9

 2. 2008
   23

  Traduire l'Europe (številka: 1, 2008)
  Moška dominacija Pierra Bourdieuja (številka: 1, 2008)
  Mit srednje Evrope v literarnem diskurzu 20. stoletja (številka: 1, 2008)
  Slovanski miti o Evropi kot oblika dialoga z Zahodom (številka: 1, 2008)
  Značaj in funkcije političnih meja v Evropi (številka: 1, 2008)
  Evropski jeziki (številka: 1, 2008)
  Mateja Sedmak in Zorana Medarič (ur.). Med javnim in zasebnim. Ženske na trgu dela (številka: 1, 2008)
  Orlando Figes: Natašin ples: kulturna zgodovina Rusije (številka: 1, 2008)
  Evropska glasba? - nemuzikološko vprašanje (številka: 1, 2008)
  Jure Gašparič: SLS pod kraljevo diktaturo (diktatura kralja Aleksandra in politika Slovenske ljudske stranke v letih 1929-1935) (številka: 1, 2008)
  Tema Dajdala in Ikara v evropski književnosti (številka: 1, 2008)
  Moško telešenje (številka: 2, 2008)
  A life without health is a useless life (številka: 2, 2008)
  Tatjana Greif: Arheologija in spol. Podobe spolov v interpretaciji prazgodovinskih kultur v Sloveniji (številka: 2, 2008)
  Slovenski arhitekt Ciril Metod Koch v evropski perspektivi (številka: 2, 2008)
  Telo (v podobo) ujeto (številka: 2, 2008)
  Post-fenomenologija telesa (številka: 2, 2008)
  Amor hereos (številka: 2, 2008)
  Lepotni ideal v upodabljanju Marije v florentinskem slikarstvu druge polovice 15. stoletja (številka: 2, 2008)
  Milan Hosta, Etika športa. Manifest za 21. stoletje (številka: 2, 2008)
  Od golote Ingresove Odaliske do nagote na podobi s plakata Guerrilla girls (številka: 2, 2008)
  Matjaž Uršič in Marjan Hočevar: Protiurbanost kot način življenja (številka: 2, 2008)
  Avtorja Veleumnega plemiča Don Kihota iz Manče (letn. 2, 2008)
 3. 2009
   17

 4. 2010
   16

 5. 2011
   27

  Ut pictura poesis in konsi. Pesem kot slika, pesem kot prostor - nesporazumi (številka: 1, 2011)
  Ruska televizija leta 2010 skozi prizmo nacionalne mentalitete (številka: 1, 2011)
  Ne živi ne mrtvi (številka: 1, 2011)
  Vagabundske figure v slovenski likovni umetnosti in literaturi na začetku 20. stoletja (številka: 1, 2011)
  Literatura in elektronska komunikacija (številka: 1, 2011)
  Vrt ob škofijski palači v Ljubljani (številka: 1, 2011)
  Slika kot nadomestek za pisano besedo? (številka: 1, 2011)
  Ljubimec z dolgim vratom (številka: 1, 2011)
  Ut pictura poesis (številka: 1, 2011)
  Ben Shepard: The Long Road Home: The Aftermath of the Second World War, London: The Bodley Head, 2010, 489 str. (številka: 1, 2011)
  Motivi norosti, brezbrižnosti in kanibalizma kot simboli družbene izprijenosti v Lu Xunovih novelah (številka: 1, 2011)
  Lev S. Vigotski: Mišljenje in govor (številka: 1, 2011)
  Sabrina P. Ramet (ur.): Central and Southeast European politics since 1989 (številka: 1, 2011)
  Teater, govor, luč (številka: 1, 2011)
  Matthew Beaumont, Andrew Hemingway, Esther Leslie, John Roberts (ed.): As redical as reality itself. Essays on Marxism and art for the 21th century (številka: 2, 2011)
  Mirjam Milharčič Hladnik (zbrala in uredila): IN - IN: življenjske zgodbe o sestavljenih identitetah (številka: 2, 2011)
  Hortuli animae iz let 1516 in 1548 v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani (številka: 2, 2011)
  Z margin srednjeveških rokopisov (številka: 2, 2011)
  Ikone industrijskega oblikovanja (številka: 2, 2011)
  Ars saturae: misli o satiri in njenih obrazih (številka: 2, 2011)
  Réflexions sur le langage d'un relief de 1512: ni Renaissance ni gothique ou comment dépasser les limites de l'histoire de l'art (številka: 2, 2011)
  Satira v glasbi (številka: 2, 2011)
  Belial, procurator infernalis ali Kdo je v resnici kriv (številka: 2, 2011)
  Resnica in lažbeseda v renesančni satiri (številka: 2, 2011)
  Zdenka Šadl: Umazano delo med stigmo in ponosom: plačane gospodinjske delavke v Sloveniji (številka: 2, 2011)
  Landscapes of Istanbul as an imaginary oriental city through the eyes of English painters (številka: 2, 2011)
  Ladislav Benesch o svojem spomeniškovarstvenem delu (številka: 2, 2011)
 6. 2012
   28

  M. Victoria Escandell Vidal, Manuel Leonetti, Cristina Sánchez López (eds.): 60 problemas de gramática. Dedicados a Ignacio Bosque (številka: 1, 2012)
  Šport kot predmet refleksije in osebna izkušnja (številka: 1, 2012)
  Pregled nekaterih fenomenov v športni psihologiji z doživljajskega vidika (številka: 1, 2012)
  Michel Freitag: Brodolom univerze in drugi eseji iz politične epistemologije (številka: 1, 2012)
  Šport in humanistika (številka: 1, 2012)
  Prenos športnega dogodka kot televizijska kulturna forma (številka: 1, 2012)
  Antonio Pamies, Dmitrij Dobrovol'skij: Linguo-Cultural Competence and Phraseological Motivation (številka: 1, 2012)
  Šport, biopolitika in kritika politične ekonomije (številka: 1, 2012)
  Graciozno gibanje (številka: 1, 2012)
  Sonja Bezjak: Kristusove neveste. Žensko redovništvo na Slovenskem v 20. stoletju (številka: 1, 2012)
  Igra (številka: 1, 2012)
  Televizijski šport (številka: 1, 2012)
  The aesthetic experience of the Taekwondo athlete (številka: 1, 2012)
  Tihi Don Juan (številka: 1, 2012)
  O dveh pogledih na šport (številka: 1, 2012)
  Izključeni iz izključenosti (številka: 1, 2012)
  Oltre il tempo attraverso il mito (številka: 2, 2012)
  Vloga glagolske perifraze haber de + nedoločnik v časovni strukturi romana Sto let samote (številka: 2, 2012)
  Prednost upanja pred spoznanjem (številka: 2, 2012)
  Znanost, zgodovina, napredek (številka: 2, 2012)
  Tiempo, realidad y ficción en Anatomia de un instante de Javier Cercas (številka: 2, 2012)
  Časovnost in pomenska tipologija samostalnikov (številka: 2, 2012)
  Medkulturno skozi čas (številka: 2, 2012)
  Pogled z različnih perspektiv (številka: 2, 2012)
  "Zgodovina ne teče naravnost, cikcakasto gre" (številka: 2, 2012)
  Percepcija časa v jeziku in književnosti (številka: 2, 2012)
  Sveti in posvetni (številka: 2, 2012)
  Časovnost španskega glagola (številka: 2, 2012)
 7. 2013
   35

  številka: 1 (2013)
  številka: 2 (2013)
  Marxova znanstvena revolucija in njena relevantnost za sodobno družboslovje (številka: 1, 2013)
  Ekonomski boj in razredna kultura delavcev (številka: 1, 2013)
  Oris problematik v sociologiji kulture (številka: 1, 2013)
  Marx postmarksizma (številka: 1, 2013)
  Smilja Amon, Karmen Erjavec: Slovensko časopisno izročilo 1: od začetka do 1918 (številka: 1, 2013)
  Razmerja med občo sociologijo in sociologijo kulture (številka: 1, 2013)
  Med postsocializmom in protosocializmom (številka: 1, 2013)
  Kaj je kultura? (številka: 1, 2013)
  Janko M. Lozar: Fenomenologija razpoloženja. S posebnim ozirom na Heideggra in Nietzscheja (številka: 1, 2013)
  O epistemološki izbiri (številka: 1, 2013)
  Knjižne objave domače produkcije v sociologiji kulture (številka: 1, 2013)
  Znanstveni predmet sociologije kulture (številka: 1, 2013)
  Sodobna umetnost in obvezne izbirne vsebine v gimnaziji (številka: 1, 2013)
  Sociologija literature in prešernoslovje: nacija od revolucioniranja prek fetišizma do teorije (številka: 1, 2013)
  Carlo Spartaco Capogreco: Fašistična taborišča. Internacije civilistov v fašistični Italiji (1940-1943) (številka: 2, 2013)
  Tjaša Žakelj: Sodobna partnerstva. Spoznavanje po spletu (številka: 2, 2013)
  Chinese traders in Serbia (številka: 2, 2013)
  Transnational mobilities and gender in Europe (številka: 2, 2013)
  Selitve prebivalcev z ustvarjalnim poklicem v Sloveniji (številka: 2, 2013)
  The foreigner counts (številka: 2, 2013)
  A bidesh in the middle of the Mediterranean Sea (številka: 2, 2013)
  Migrations in the Yugoslav region (številka: 2, 2013)
  Migrant women's work (številka: 2, 2013)
  Vključitev del Ladislava pl. Benescha v muzejsko zbirko slik Kranjskega deželnega muzeja (številka: 2, 2013)
  Tomaž Krpič: Telo, umetnost in družba (številka: 2, 2013)
  Jernej Mlekuž: Abc migracij (številka: 2, 2013)
  Discursive representations of asylum seekers and illegal immigrants in Ireland (številka: 2, 2013)
  Poskusno o Benečiji s konceptom odročnosti (številka: 2, 2013)
  Številni obrazi migracij (številka: 2, 2013)
  Negotiations on tradition and modernity in the German migration context (številka: 2, 2013)
  Psevdoprostovoljne migracije (številka: 2, 2013)
  Tujci v antični Grčiji (številka: 2, 2013)
  Hribovske migracije in nova antropologija Alp (številka: 2, 2013)
 8. 2014
   16

 9. 2015
   30

  številka: 1 (2015)
  številka: 2 (2015)
  Miradas sobre Edipo en Tebas Land (številka: 1, 2015)
  "Dejarse caer para después poder quizá levantarse ..." o el tema mitológico del descenso a los infiernos en Rayuela de Julio Cortázar (številka: 1, 2015)
  La métamorphose du regard de Polypheme dans la peinture de Marij Pregelj (1913-1967) (številka: 1, 2015)
  Qui est Méduse? (številka: 1, 2015)
  Cruce de miradas sobre Lepa Vida (Hermosa Vida) (številka: 1, 2015)
  Vedere o sentire? Ulisse e le sirene (številka: 1, 2015)
  Myth and Creolisation of Cultures and Performing Arts in the Mediterranean (številka: 1, 2015)
  How to know whether a dog is dangerous (številka: 1, 2015)
  Peter Klepec (številka: 1, 2015)
  The Gaze of the Soul and of the Angel in the Renaissance Philosophy of Marsilio Ficino (številka: 1, 2015)
  Regard critique sur une période sans but (številka: 1, 2015)
  Miradas ved(l)adas (številka: 1, 2015)
  Lo sguardo attraverso il mito (številka: 1, 2015)
  Vzpostavljanje nacionalnega izraza v delovanju Kluba neodvisnih slovenskih likovnih umetnikov (številka: 2, 2015)
  Problematika literarnozgodovinske umestitve Kafkovih besedil (številka: 2, 2015)
  How style became famous and irrelevant at the same time (številka: 2, 2015)
  Recepcija Poslednje sodbe münchenskega slikarja Christopha Schwarza in odmevi Michelangelove Poslednje sodbe na Slovenskem od začetka protireformacije do konca 17. stoletja (številka: 2, 2015)
  Aleš Erjavec (ur.): Aesthetic revolutions and twentieth century avant-garde movements (številka: 2, 2015)
  Narrative metamorphosis through images (številka: 2, 2015)
  Paradigma zaton-preobrazba-preporod v likovni umetnosti (številka: 2, 2015)
  Discussing medieval dialogue between the soul and the body and question of dualism (številka: 2, 2015)
  Utopija 1515-2015 Thomas More: Utopija 1515 (prev. Bogdan Gradišnik). Stephen Duncombe: Odprta utopija 2015 (številka: 2, 2015)
  Vloga žensk v črni umetnosti (številka: 2, 2015)
  Le coeur imputrescible ali Poezija za konec časov (številka: 2, 2015)
  Venetian political iconography and architectural decoration in Cres in the 15th century (številka: 2, 2015)
  Botanični vrtovi in zbiranje rastlin v luči preobrazbe botaničnih zbirk na Kranjskem v začetku 19. stoletja (številka: 2, 2015)
  The sculpture of Rudina Abbey in a European context (številka: 2, 2015)
  Z Vzhoda na Zahod (številka: 2, 2015)
 10. 2016
   2

 11. 2017
   2

 12. 2018
   2

 13. 2019
   1