Dom in svet : zabavi in pouku

 1. 1888
   136

  letnik: 1 (1888)
  številka: 1 (20.01.1888)
  številka: 2 (20.02.1888)
  številka: 3 (20.03.1888)
  številka: 4 (20.04.1888)
  številka: 5 (20.05.1888)
  številka: 6 (20.06.1888)
  številka: 7 (20.07.1888)
  številka: 8 (20.08.1888)
  številka: 9 (20.09.1888)
  številka: 10 (20.10.1888)
  številka: 11 (20.11.1888)
  številka: 12 (20.12.1888)
  Za cerkveno umetnost (številka: 1, 1888)
  Tristoletnica Gunduličevega rojstva (številka: 1, 1888)
  Slovenska Matica (številka: 1, 1888)
  Stroj za odmetavanje snega (številka: 1, 1888)
  Napredek v kemiji (številka: 1, 1888)
  Brat Pavel (številka: 1, 1888)
  Stroj za striženje las (številka: 1, 1888)
  Naročila (številka: 1, 1888)
  Jezičnik; Knjiga Slovenska v XIX. veku. C (številka: 1, 1888)
  Vabilo (številka: 1, 1888)
  Kratkovidnost (številka: 1/3/6, 1888)
  Naše osolnčje (številka: 2, 1888)
  Nevesta (številka: 2, 1888)
  Dom i svijet (številka: 2, 1888)
  Iz domačih in tujih logov (številka: 2, 1888)
  Bludy a lži v dejinačh; Rozhledy po dejinach cirkevnich a svetskych na obranu pravdy. Alois Hlavinka (številka: 2, 1888)
  Fotografija v zvezdoslovji (številka: 2, 1888)
  Za mokrotomer (številka: 2, 1888)
  Slovenska Matica (številka: 2, 1888)
  Sedanji papež Leon XIII (številka: 2, 1888)
  Češko slovstvo (številka: 2, 1888)
  Matica Hrvatska (številka: 2, 1888)
  Elegija (številka: 2, 1888)
  Okamneli svatje; Po narodni pravljici (številka: 2, 1888)
  Nove kemijske prvine (številka: 2, 1888)
  Moja pesen (številka: 2, 1888)
  Zvončeki; Zbirka pesnij za slovensko mladino (številka: 2, 1888)
  Veliki voz (številka: 2, 1888)
  Reklamacijo (številka: 2, 1888)
  Hrvatsko slovstvo (številka: 3, 1888)
  Izgovarjanje končnice opisovalnega deležnika (številka: 3, 1888)
  O »Wolfovem slovarju« (številka: 3, 1888)
  Robida (številka: 3, 1888)
  Smešnica (številka: 3, 1888)
  Prva slovenska stalna učilska razstava (številka: 3, 1888)
  Uveli cvetki (številka: 3, 1888)
  Kdor hoče postati gluh (številka: 3, 1888)
  Enokoloselj (številka: 3, 1888)
  Iz česa je človeško telo? (številka: 3, 1888)
  Morje (številka: 3, 1888)
  Strijc Tomova koča. Angleški Spisala Henrieta B. Stowe. Iz nemškega Poslovenil Fr. Malavašič. Drugi popravljeni natis. Ljubljana 1888 (številka: 3, 1888)
  Cvetica ognjenica (številka: 3, 1888)
  Beatin dnevnik; Roman (številka: 4, 1888)
  Vstrajnost kitajska (številka: 4, 1888)
  Češko slovstvo (številka: 4, 1888)
  Listnica uredništva (številka: 4, 1888)
  Zlatomešnik sv. Oče Leon XIII; Kratek opis njihovega življenja in delovanja (številka: 4, 1888)
  Na potu; V Harrasu na Niže-Avstrijskem (številka: 4, 1888)
  Prvo cvetje pomladi (številka: 4, 1888)
  Pesmi; Zložil Jos. Cimperman. Ljubljana 1888 (številka: 4, 1888)
  Solze (številka: 4, 1888)
  Angeljček, otrokom učitelj in prijatelj; I.-IV. zvezek (številka: 4, 1888)
  Pomlad (številka: 4, 1888)
  Bolnik (številka: 5, 1888)
  Recimo katero o našem pravorečju! (številka: 5, 1888)
  Molitev Jezusova na vrtu Getzemani (številka: 5, 1888)
  Zgodovina Šmarješke fare pri Novem mestu; Spisal Janez Volčič (številka: 5, 1888)
  Vatikanska razstava (številka: 5, 1888)
  Največji daljnogled (številka: 5, 1888)
  Jubilejna umetnostna razstava na Dunaju (številka: 5, 1888)
  Razstavna omara ženevske nadškofije (številka: 5, 1888)
  Uteha (številka: 5, 1888)
  Zgodovina Šmarješke fare pri Novem mestu; Spisal Janez Volčič (številka: 5, 1888)
  Grundriss der slovenischen Grammatik; Von Jakob Sket (številka: 5, 1888)
  Buditev (številka: 6, 1888)
  Grška mythologija; Po nemški mythologiji Grkov in Latincev (številka: 6, 1888)
  Naš cesar Franc Jožef I; Spomeniški opis o štiridesetletnici njegove vlade. Za slovensko mladino priredil učitelj (številka: 6, 1888)
  Kresna pesem; Pevana v Gribljah, tri četrt ure od Podzemlja pri Metliki (številka: 6, 1888)
  Hrvatsko slovstvo (številka: 6, 1888)
  Vladimira Solovjeva Istorija i buduščnost' teokratii; Tom pervyj (številka: 6, 1888)
  Dve cvetici (številka: 6, 1888)
  Pisma vojaškega kapelana (številka: 6, 1888)
  Društvo sv. Jeronima (številka: 7, 1888)
  Prijatelja (številka: 7, 1888)
  Srbsko slovstvo (številka: 7, 1888)
  Knjige Matice Hrvatske za leto 1887 (številka: 7, 1888)
  Poezije; Ljubljana 1888 (številka: 7, 1888)
  Trije svetniki (številka: 7, 1888)
  Pozor slovničarji! (številka: 8, 1888)
  Rusko slovstvo (številka: 8, 1888)
  Pelin (številka: 8, 1888)
  Rusi (številka: 8, 1888)
  Fran Levstik (številka: 8, 1888)
  Ponočni ples (številka: 8, 1888)
  Osveta (številka: 9, 1888)
  Lepota in nravnost (številka: 9, 1888)
  Uvod v modroslovje; Ljubljana 1887 (številka: 9, 1888)
  Na veke ne bodeš trpin (številka: 9, 1888)
  Brez sadu (številka: 9, 1888)
  Knjige družbe sv. Mohorja (številka: 10, 1888)
  Moja družba (številka: 10, 1888)
  V bolezni (številka: 10, 1888)
  Koledar katoliškega tiskovnega društva v Ljubljani za l. 1889 (številka: 10, 1888)
  Knjižnica Družbe sv. Cirila in Metoda; I. zvezek. Franc Jožef I., cesar avstrijski (številka: 10, 1888)
  Drobtinice XXII. letnik. 1888 (številka: 10, 1888)
  Pedagogika; Po najboljših virih spisal Anton Zupančič (številka: 10, 1888)
  Moj klavir (številka: 10, 1888)
  Rimska božja pot in slovenski romarji; Maribor 1888 (številka: 11, 1888)
  Knjige družbe sv. Mohora (številka: 11, 1888)
  Nada (številka: 11, 1888)
  V bolezni (številka: 11, 1888)
  Vuk Štefanović Karadžić (številka: 11, 1888)
  Pri mrliškem odru Brata Avgusta (številka: 11, 1888)
  Knjige Matice Slovenske (številka: 11, 1888)
  Lepi dol; Povest (številka: 11, 1888)
  Zlati orehi slovenskej mladini v Spomin; I. zvezek (številka: 11, 1888)
  Pisalnica (številka: 12, 1888)
  Knjige društva sv. Jeronima (številka: 12, 1888)
  Oblak - Sreča (številka: 12, 1888)
  Narodni pregovori (številka: 12, 1888)
  Cesarjevo geslo (številka: 12, 1888)
  Morske deklice (številka: 12, 1888)
  Ob sklepu letnika (številka: 12, 1888)
  Matica Slovenska v letu 1888 (številka: 12, 1888)
  Zima (številka: 12, 1888)
  Kranjske muhe so pa hude! (številka: 12, 1888)
  Vodnikovo pismo (številka: 12, 1888)
  Iskrice. Zbirka pesmij in povestij. Spisal in slovenski mladini poklonil janko Leban. I. zvezek. 1888 (številka: 12, 1888)
  Moj Prijatelj Henrik; Iz dijaškega življenja (številka: 12, 1888)
  Oj z Bogom, ti domača vas! (številka: 12, 1888)
  Triglav; O štiridesetletnici vladanja Nj.Veličanstva (številka: 12, 1888)
  Koroške bukvice slovenskemu ljudstvu v poduk in kratek čas, izdaja in zaklada Filip Haderlap; 9., 10. in 11. snopič (številka: 12, 1888)
  Dunajska umetnijska razstava (številka: 12, 1888)
 2. 1889
   172

  letnik: 2 (1889)
  številka: 1 (20.01.1889)
  številka: 2 (20.02.1889)
  številka: 3 (20.03.1889)
  številka: 4 (20.04.1889)
  številka: 5 (20.05.1889)
  številka: 6 (20.06.1889)
  številka: 7 (20.07.1889)
  številka: 8 (20.08.1889)
  številka: 9 (20.09.1889)
  številka: 10 (20.10.1889)
  številka: 11 (20.11.1889)
  številka: 12 (20.12.1889)
  Vede v sedanjem času (številka: 1, 1889)
  Prihajač. Povest. Spisal Fr. Dolinar = Fran Detela. Ljubljana 1888 (številka: 1, 1889)
  Vadnica (številka: 1, 1889)
  Brata; Novela (številka: 1, 1889)
  Polh lišček (številka: 1, 1889)
  Vrtec; Časopis s podobami za slovensko mladino (številka: 1, 1889)
  Uredniška listnica (številka: 1, 1889)
  O spiritizmu; Kritična studija (številka: 1, 1889)
  Garibaldi; Humoreska (številka: 1, 1889)
  Šola in življenje (številka: 1, 1889)
  Staroslovenski Jezičnik; Knjiga Slovenska v dobi od IX. do XVI. veka (številka: 1, 1889)
  Smreka (številka: 1, 1889)
  Pobratimi. Roman. Spisal Jos. Vošnjak. Ljubljana 1889 (številka: 1, 1889)
  Popotnikov koledar za slovenske učitelje; III. leto (številka: 1, 1889)
  Knjige društva sv. Jeronima za l. 1889 (številka: 1, 1889)
  Staroslovenski Jezičnik; Knjiga Slovenska v dobi od IX. do XVI. veka (številka: 2, 1889)
  Illustrierte Bibliothek der Lander- und Volkerkunde (številka: 2, 1889)
  Vabilo k družbi sv. Mohora (številka: 2, 1889)
  Listnica uredništva (številka: 2, 1889)
  Jezikoslovna drobtina (številka: 2, 1889)
  Spomenik Avgusta Šenoe (številka: 2, 1889)
  Frana Erjavca izbrani spisi. Uredil Fran Levec. Prvi del. Ljubljana (številka: 2, 1889)
  Srbsko slovstvo (številka: 2, 1889)
  Cesarjevič Rudolf (številka: 2, 1889)
  Najlepša pravljica (številka: 2, 1889)
  Hrvatsko slovstvo (številka: 2, 1889)
  Nekoliko belokranjskih vraž in praznih ver (številka: 2, 1889)
  Deseti brat (številka: 3, 1889)
  Goram (številka: 3, 1889)
  Prestol (številka: 3, 1889)
  Češko slovstvo (številka: 3, 1889)
  Letopis Matice Slovenske za l. 1888 (številka: 3, 1889)
  Ali je umetnost sama sebi namen? (številka: 3, 1889)
  Vzdih (številka: 3, 1889)
  Postojinsko okrajno glavarstvo; Zemljepisni in zgodovinski spis. Spisali in izdali učitelji v okraji (številka: 3, 1889)
  Vadnica (številka: 4, 1889)
  Spomin; (1869-1910) (številka: 4, 1889)
  Jugoslovanske narodne noše (številka: 4, 1889)
  A. Janežičeva slovenska slovnica; Šesta predelana izdaja (številka: 4, 1889)
  Zgodbe sv. pisma za nižje razrede ljudskih šol; 1889 (številka: 4, 1889)
  Rudolf Habsburški, oče avstrijske cesarske rodovine; Ljubljana 1889 (številka: 4, 1889)
  Mladi gospodič (številka: 4, 1889)
  Upanje (številka: 4, 1889)
  Naše slike (številka: 4, 1889)
  Nekaj o našem mestniku (lokalu) na u in i za možki in srednji spol (številka: 4, 1889)
  Srečen lov (Humoreska) (številka: 4, 1889)
  Anton Mažuranić (številka: 4, 1889)
  Hrvatsko slovstvo (številka: 4, 1889)
  Srce in čut; (1869-1910) (številka: 4, 1889)
  Matej Cigale (številka: 5, 1889)
  Vzdih za Janezom Šubičem (številka: 5, 1889)
  Janko Jurković (številka: 5, 1889)
  Orjaški Eiffelnov stolp (številka: 5, 1889)
  Godec. Poleg narodne pravljice o vrbskem jezeru. Spisal Anton Funtek. Ljubljana 1889 (številka: 5, 1889)
  Črnošolec (številka: 5, 1889)
  Srbsko slovstvo (številka: 5, 1889)
  Tožbe (številka: 5, 1889)
  Eifflov stolp v Parizu (številka: 5, 1889)
  Pomladanske slike (številka: 5, 1889)
  Hrvatsko slovstvo (številka: 5, 1889)
  Assyrien und Babylonien Nach den neusten Entdeckungen (številka: 5, 1889)
  George Stephenson, oče železnic; Po W. Massliebu Vladiboj Šarec (številka: 6, 1889)
  Podporno društvo za slovenske visokošolce na Dunaju (številka: 6, 1889)
  Svetovni promet (številka: 6, 1889)
  Slutnja (številka: 6, 1889)
  Srbsko slovstvo (številka: 6, 1889)
  Slavnostni večer (številka: 6, 1889)
  Groblje; Balada po Narodni pravljici (številka: 6, 1889)
  Belokranjske narodne pesmi (številka: 6, 1889)
  Rodbinska sreča. Roman. Ruski spisal L. N. Tolstoj. Poslovenil P. M. Podravski = Peter Miklavec. Ljubljana 1889 (številka: 6, 1889)
  Domače in tuje živali v podobah; Slovenski mladini v pouk in kratek čas popisal Fran Erjavec. Prvi zvezek (številka: 6, 1889)
  Domača zemlja; (1869-1910) (številka: 6, 1889)
  Vodnikova slavnost v Ljubljani (številka: 6, 1889)
  Valentin Vodnik, prvi slovenski pesnik; Ljubljana 1889 (številka: 7, 1889)
  Gospodov dan (številka: 7, 1889)
  Vadnica (številka: 7, 1889)
  Gomile (številka: 7, 1889)
  Matej Cigale-slovenski jezikoslovec (številka: 7, 1889)
  Slava Vodniku! II. ob slovesnem razkritju Vodnikovega spomenika (številka: 7, 1889)
  Slava Vodniku! III. Vodniku, povodom odkritja njegovega spomenika; (1869-1910) (številka: 7, 1889)
  Dr. Gregorij Oglar (Carbonarius de Wieseneck) (številka: 7, 1889)
  Valentin Vodnik (številka: 7, 1889)
  Slava Vodniku. I. Vodniku (številka: 7, 1889)
  Vijolice; Pesmi za mladost (številka: 7, 1889)
  Cigan je cigan; Slika iz domačega življenja (številka: 7, 1889)
  Pokojni gribeljski cerkovnik; Črtica iz Bele Krajine (številka: 7, 1889)
  Vodnikova slavnost (številka: 7, 1889)
  Hrvatsko slovstvo (številka: 7, 1889)
  Svoji k svojim; Veseloigra v enem dejanji (številka: 8, 1889)
  Adolfo Weber (številka: 8, 1889)
  Levstikova slavnost v Velikih Laščah (številka: 8, 1889)
  Sova povražica (številka: 8, 1889)
  Jezikovna drobtina (številka: 8, 1889)
  Dr. Gr. Oglar (Carbonarius) (številka: 8, 1889)
  Spomini s slovanskega juga (številka: 8, 1889)
  Ivan Kukuljević-Sakcinski (številka: 8, 1889)
  Deklici v Spomin (številka: 8, 1889)
  Knjige Matice Hrvatske za leto 1888 (številka: 8, 1889)
  Josipa Jurčiča zbrani spisi (številka: 8, 1889)
  Josipa Stritar-ja zbrani spisi (številka: 8, 1889)
  Talizman; (1869-1910) (številka: 9, 1889)
  Listnica uredništva (številka: 9, 1889)
  Pravljice in pripovedke za mladino; Ljubljana 1889 (številka: 9, 1889)
  Vadnica (številka: 9, 1889)
  Nekaj narodnega blaga; Razne bajke in kratke pripovedke (številka: 9, 1889)
  Zgodovina Sbora duhovne mladeži zagrebačke (številka: 9, 1889)
  Doma in na tujem; Povest iz preteklega stoletja (številka: 9, 1889)
  Slovnica italijanskega jezika; Spisal Jožef Križman (številka: 9, 1889)
  Kako izgovarjajo opisovalnega deležnika končnico Beli Kranjci; Meja medl/°' (številka: 9, 1889)
  Učenke v petih delih sveta. Spisala Elizabeta Berthet, prevel A Sušnik. III.zvezek. Ljuljana 1889 (številka: 9, 1889)
  Iveri (številka: 9, 1889)
  Mladeniču (številka: 9, 1889)
  Kara Petrovič, osvoboditelj Srbije; zgodovinska povest (številka: 9, 1889)
  Dr. Makso Samec (številka: 9, 1889)
  Izdajalca domovine. Povest. Spisal Vaclav Kredba. Poslovenil in za slovensko ljudstvo priredil H. Podkrajšek. Ljubljana 1889 (številka: 9, 1889)
  Veronika z Malega Grada; Po kamniški (številka: 9, 1889)
  Adolfo Veber-Tkalčević (Črtice) (številka: 9, 1889)
  Pregovori; Nabrani v Motniku 1869-1888 (številka: 9, 1889)
  Nekoliko drobtinic iz Cigaletovega življenja (številka: 10, 1889)
  Dvojna svatba (številka: 10, 1889)
  Nevesta (številka: 10, 1889)
  Hrvatsko slovstvo (številka: 10, 1889)
  Naročilo (številka: 10, 1889)
  Ilustrovan narodni koledar za navadno leto 1890; Ljubljana (številka: 10, 1889)
  Srbske narodne pesmi o boju na Kosovem; Ljubljana 1889 (številka: 10, 1889)
  Knjige družbe sv. Mohora za letošnje leto (številka: 10, 1889)
  Herodot; 1884 (številka: 10, 1889)
  A. Janežičeva Slovenska slovnica (Šesta predelana izdaja) (številka: 10, 1889)
  Narodne pesni koroških Slovencev; Ljubljana 1889 (številka: 10, 1889)
  Logaško okrajno glavarstvo; Zemljepisni in zgodovinski spis (številka: 10, 1889)
  Nemško-slovenski slovar (številka: 10, 1889)
  Slovenska čitanka za prvi razred srednjih šol; Prvi zvezek (številka: 10, 1889)
  Poezija (številka: 11, 1889)
  Kaj vzbudilo bi v življenje? (številka: 11, 1889)
  Archiv fur slavische Philologie (številka: 11, 1889)
  Pročelje stolne cerkve »Jezusovega Srca« v Sarajevu (številka: 11, 1889)
  Spomenica posveti prvostolne crkve Srca Isusova u Sarajevu (številka: 11, 1889)
  Knjige Družbe sv. Mohora (številka: 11, 1889)
  Slovesno Posvečenje temeljnega kamna za novo cerkev na Brezjah dne 9. oktobra 1889; Ljubljana 1889 (številka: 11, 1889)
  Mladim dnem (številka: 11, 1889)
  Pedagogiški letnik; III. leto (številka: 12, 1889)
  Življenje preblažene Device Marije in svetega Jožefa; VIII. snopič (številka: 12, 1889)
  Romarja; Prizor (številka: 12, 1889)
  Poljsko slovstvo (številka: 12, 1889)
  Zimska noč; Slika iz vasi (številka: 12, 1889)
  Uzgojne pripoviedke (F. Soave); 1889 (številka: 12, 1889)
  Koledar Katol. Tiskovnega društva v Ljubljani za l. 1890 (številka: 12, 1889)
  Zimske Misli (številka: 12, 1889)
  Dva brata; (1869-1910) (številka: 12, 1889)
  Vabilo na naročevanje leposlovnega in znanstvenega lista »Dom in svet«-a (številka: 12, 1889)
  Obrtni prirodopis; Pomočna knjiga za šegrtske šole (številka: 12, 1889)
  P. i. naročnikom (številka: 12, 1889)
  Matica Slovenska v letu 1889 (številka: 12, 1889)
  Drobtinice; XIII. letnik (številka: 12, 1889)
  Umetnikova mati; Slika (številka: 12, 1889)
  Apologetični razgovori ali pot do resnice; II. zvezek (številka: 12, 1889)
  Poviest Rusije od početka do danas (številka: 12, 1889)
  Dve resnici; (1869-1910) (številka: 12, 1889)
  Smrtin jok (številka: 12, 1889)
 3. 1890
   201

  letnik: 3 (1890)
  številka: 1 (20.01.1890)
  številka: 2 (20.02.1890)
  številka: 3 (20.03.1890)
  številka: 4 (20.04.1890)
  številka: 5 (20.05.1890)
  številka: 6 (20.06.1890)
  številka: 7 (20.07.1890)
  številka: 8 (20.08.1890)
  številka: 9 (20.09.1890)
  številka: 10 (20.10.1890)
  številka: 11 (20.11.1890)
  številka: 12 (20.12.1890)
  Cvet in sad (številka: 1, 1890)
  Življenje našega Gospoda Jezusa Kristusa po besedah sv. evangelistov; Sp. I. Skuhala (številka: 1, 1890)
  Bela žena ali prva reč med štirimi poslednjimi; Maribor (številka: 1, 1890)
  Schopenhauer; Slika iz novejše modroslovne in kulturne zgodovine (številka: 1, 1890)
  Enaki in različni poti; Studija (številka: 1, 1890)
  Šentjanževec (številka: 1, 1890)
  Selska slika (številka: 1, 1890)
  Črtice o rokovnjačih (številka: 1, 1890)
  Kurent; Po narodni pripovedki (številka: 1, 1890)
  Razpis nagrad (številka: 1, 1890)
  Belokranjski pregovori in reki (številka: 1, 1890)
  Domovini (številka: 1, 1890)
  V cerkniškem jezeru; Balada. Po narodni pravljici (številka: 1, 1890)
  Čutno predstavljanje pa mišljenje in zakoni mišljenja; Modroslovna razprava (številka: 1, 1890)
  Češko slovstvo (številka: 1, 1890)
  Knjige sv. Jeronima za leto 1890 (številka: 1, 1890)
  Durch Asien; Ein Buch mit vielen Bildern fur Die Jugend. Von Jos. Spillmann. I (številka: 1, 1890)
  Pisma iz slovanskih krajev. I (številka: 1, 1890)
  Popotnikov koledar za slovenske učitelje, 1890. I. IV. leto. Sestavil in založila Mihael Nerat (številka: 1, 1890)
  Sestra Vincencija; Povest (številka: 1, 1890)
  Alegorija (številka: 1, 1890)
  Nekaj porabnih mislij o slovenščini v govoru in pismu (številka: 1, 1890)
  Listnica uredništva (številka: 2, 1890)
  Občna zgodovina za slovensko ljudstvo (številka: 2, 1890)
  Hrvatsko slovstvo (številka: 2, 1890)
  Kaj je elektrika? (številka: 2, 1890)
  Jezikoslovne stvari (številka: 2, 1890)
  Frana Erjavca izbrani spisi; Drugi del (številka: 2, 1890)
  Jezičnik; Ljubljana 1889 (številka: 2, 1890)
  Glasovi o našem listu (številka: 2, 1890)
  Pisma iz slovanskih krajev; II. Prev. Frančišek Lampe (številka: 2, 1890)
  Vragova Nevesta (številka: 2, 1890)
  Rimske elegije (številka: 2, 1890)
  Nagrobnica; (1869-1910) (številka: 2, 1890)
  Fizika ali nauk o prirodi s posebnim ozirom na potrebe kmetskega stanu; I. Knjiga (številka: 2, 1890)
  Rafael ali nauki in molitve za odraslo mladino; Ljubljana 1889 (številka: 3, 1890)
  Organizacija vojstva; Celovec 1890 (številka: 3, 1890)
  Junaki; I. knjižica (številka: 3, 1890)
  Cvetje z vrtov sv. Frančiška (številka: 3, 1890)
  Lovec (številka: 3, 1890)
  Nova pesmarica; Zbirka najbolj znanih slovenskih, hrvatskih, srbskih, bolgarskih, čeških, poljskih in ruskih pesmij (številka: 3, 1890)
  Kako je umrl Luter? (številka: 3, 1890)
  Marka Fabija Kvintilijana govorniški pouk; Maribor 1889 (številka: 3, 1890)
  Materni jezik v ljudski šoli; Po Lehrer-Kalender 1889 (številka: 3, 1890)
  Letopis Matice slovenske za leto 1889 (številka: 3, 1890)
  Podobice; I. Bratovska žrtev (številka: 3, 1890)
  Hoja za Marijo Devico ali posnemanje njenih čednostij. Po Sebastijanu Zajlerju posnel B. Bartol. Drugi natis. 1890 (številka: 3, 1890)
  Szczešcie na wsi (Sreča na vasi - kmetih); Povest J. A. Lukaszkiewicza (številka: 3, 1890)
  Teodora; Pripovieda Eugenij Kumičič (številka: 3, 1890)
  Podobice; II. Godec (številka: 3, 1890)
  Nekaj jezikovnih posebnostij v Kranjski Gori (številka: 3, 1890)
  Uzdarje dobroj djeci; Svezka I (številka: 3, 1890)
  Vitovčeva smrt; Balada (številka: 3, 1890)
  Temeljni nauk o knjigovodstvu; I. Jednostavno knjigovodstvo (številka: 3, 1890)
  Službovnik za ces. in kralj. vojsko; Tretji del (številka: 4, 1890)
  Zadnji knez (številka: 4, 1890)
  Češko tiskovno društvo Hlasy katoli- ckeho spolku tiskoveho« je izdalo za 1. 1889 (številka: 4, 1890)
  Pomladi (številka: 4, 1890)
  Dopisi (številka: 4, 1890)
  Angeljček; Otrokom učitelj in prijatelj. V. zvezek (številka: 4, 1890)
  Narodne legende za slovensko mladino; I. zvezek (številka: 4, 1890)
  Dejiny literatury slovenskej (številka: 4, 1890)
  Listnica uredništva (številka: 4, 1890)
  Beseda o poljudni pisavi (številka: 4, 1890)
  Iz bilinskoga svieta; Prirodopisne i kulturne crtice (številka: 5, 1890)
  Šmarnične pesmi za sopran, alt, tenor in bas; Ljubljana 1889 (številka: 5, 1890)
  Prošlih let spomin; (1869-1910) (številka: 5, 1890)
  Slaveni u davnini (številka: 5, 1890)
  W polnocnej Ameryce Atabaska Mackenzi; Krakow 1890 (številka: 5, 1890)
  Zgodovina cerkljanske fare (številka: 5, 1890)
  O kritiki (številka: 5, 1890)
  Balade in romance; Ljubljana 1890 (številka: 5, 1890)
  Tihi pozdrav (številka: 5, 1890)
  Listnica uredništva (številka: 5, 1890)
  Szkice cywilizacije Afrijski Poludniowej skreslil Marcin Czermiriski; Krakow 1890 (številka: 5, 1890)
  Poviest carstva rimskoga (številka: 5, 1890)
  Na grobeh (Povest) (številka: 5, 1890)
  Die osterreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild (številka: 5, 1890)
  V katakombah (številka: 5, 1890)
  Umeti se moramo (številka: 5, 1890)
  Beiträge zur Geschichte der Stenographie bei den Südslaven.von Anton Bezenšek; Berlin 1890 (številka: 6, 1890)
  Podobice IV.; Sirota (številka: 6, 1890)
  Sveta brata; (1869-1910) (številka: 6, 1890)
  Blagoslavljanje zastave akadem. društva Triglav (številka: 6, 1890)
  Nekoliko o fotografiji (številka: 6, 1890)
  Pisma iz slovanskih krajev; III. Prev. Frančišek Lampe (številka: 6, 1890)
  Ars photographica (številka: 6, 1890)
  Kriva prisega (številka: 6, 1890)
  Tinček iz Bosne; Šaljiv obraz (številka: 6, 1890)
  Slovenska prisega iz leta 1735 (številka: 6, 1890)
  Zakleto jezero; Po kameniški bajki (številka: 6, 1890)
  Loterist. Šaloigra v jednem dejanji. Spisal Anton Zavrtanik. Gorica 1889 (številka: 6, 1890)
  Archiv fur slavische Philologie; XII. zvezek, 3. in 4. seš (številka: 6, 1890)
  Josip Ogrinec (številka: 6, 1890)
  Slovensko akademično društvo Triglav v Gradci v XV. letu svojega obstanka; Ljubljana (številka: 6, 1890)
  Novi hrvatski grobovi (številka: 6, 1890)
  Luka Vrbec; Zgodovinska povest iz 16. stoletja (številka: 6, 1890)
  Podobice. III; Na Ferdinandovem mostu (številka: 6, 1890)
  Naše obzorje (številka: 6/10, 1890)
  Nekaj o tvorbi glagolov šeste vrste (številka: 7, 1890)
  Cesaričina Marija Valerija in nadvojvoda Franc Salvator (številka: 7, 1890)
  Podobice; V. Dvoje voznikov (številka: 7, 1890)
  Tajč (številka: 7, 1890)
  Naše slike (številka: 7, 1890)
  Pjesničke pripoviesti (številka: 7, 1890)
  Narodne pripovjesti u Varaždinu i okolici (številka: 7, 1890)
  Častitim naročnikom (številka: 7, 1890)
  Slovensko petje v preteklih dobah; Drobtinice za zgodovino slovenskega petja (številka: 7, 1890)
  Kupčevalci tirajo tropo sužnikov (številka: 7, 1890)
  Opazka (številka: 7, 1890)
  Revni planinar (številka: 7, 1890)
  Spisi Krištova Šmida; IX. zvezek (številka: 7, 1890)
  Krški zmaj; Po narodni pravljici (številka: 7, 1890)
  Za idealom; Slika iz naroda (številka: 7, 1890)
  Podgorske pripovijetke (številka: 7, 1890)
  Psyche; Komedija u tri čina (številka: 8, 1890)
  Ivan Mažuranić (številka: 8, 1890)
  Leo Taxil: Izpovedanja bivšega prostomisleca (številka: 8, 1890)
  Prijateljem slovenske glasbe (številka: 8, 1890)
  Kremlj v Moskvi (številka: 8, 1890)
  Kornelija Tacita manja djela (številka: 8, 1890)
  Vzgojeslovje; Ljubljana 1890 (številka: 8, 1890)
  Iskrice. Zbirka pesmi in povesti. Spisal in slovenskej mladini poklonil Janko Leban. II. zvezek. Ljubljana 1890 (številka: 8, 1890)
  Tvoja Nevesta; Novomašniku gosp. J. D (številka: 8, 1890)
  Reka (številka: 8, 1890)
  Spoznanje (številka: 8, 1890)
  Adam Mickiewicz (številka: 8, 1890)
  Matica Hrvatska (številka: 8, 1890)
  Listnica uredništva (številka: 8, 1890)
  Maričon; pripoviest (številka: 8, 1890)
  Izabrane pjesme (številka: 8, 1890)
  Tržaško-koprski škof Matej Ravnikar, slavni pisatelj in pedagog slovenski; Ljubljana 1890 (številka: 8, 1890)
  Adam Mickiewicz (številka: 8, 1890)
  Grška mythologija.Rimska mythologija; Novomesto (številka: 8, 1890)
  Slov. Beseda (številka: 8, 1890)
  Sabrane pripoviesti; Svezak drugi (številka: 8, 1890)
  Naše slike (številka: 8, 1890)
  Odkritje spomenika Andrije Kačiča Miošiča (številka: 9, 1890)
  Ivan Mažuranić, pesnik in ban hrvatski (številka: 9, 1890)
  Slovenski zemljepisni atlas (številka: 9, 1890)
  Nova beseda (številka: 9, 1890)
  Na tuji zemlji (številka: 9, 1890)
  Don Kišot iz la Manhe, vitez otožnega lica; Slovenski mladini prosto priredil Fr. Nedeljko (številka: 9, 1890)
  Vežbovnik (Exercier-Reglement) za cesarske IN kraljeve peš-čete; 1890 (številka: 9, 1890)
  Dolnjelužičanka v pražnji obleki (številka: 9, 1890)
  Naše slike (številka: 9, 1890)
  Ivan Mažuranič (številka: 9, 1890)
  Zloženke v novej slovenščini; Novo Mesto 1890 (številka: 10, 1890)
  Petnajst obhajilnih pesmij za mešani zbor; Zložil Ig. Hladnik (številka: 10, 1890)
  Marijanišče, sirotišče za dečke, na Spodnjih Poljanah v Ljubljani (številka: 10, 1890)
  Podobice. VI; Vseh mrtvih dan (številka: 10, 1890)
  Podobice. VII; Trpka usoda (številka: 10, 1890)
  Palackega most v Pragi (številka: 10, 1890)
  Doktor Štefan Kočevar, rodoljub in; Spisal in založil Božidar Flegerič (številka: 10, 1890)
  Prof.Weiss-a velika zgodovina (Weltgeschi- chte) (številka: 10, 1890)
  Naše slike (številka: 10, 1890)
  Glasbena Matica (številka: 10, 1890)
  Soror Klara - Velenjska; Legenda (številka: 10, 1890)
  Ilustrovan narodni koledar za navadno leto 1891 (številka: 10, 1890)
  Tri dni pri naših bosanskih bratih; Potna črtica (številka: 10, 1890)
  Koledar katol. tiskovnega društva v Ljubljani za leto 1891; Tretji letnik (številka: 10, 1890)
  Karlov most v Pragi (številka: 10, 1890)
  Slov. Elementarbuch F. Mittelschulen und Lehrerbildungsanstalten (številka: 10, 1890)
  Andrej baron Winkler, deželni predsednik kranjski (številka: 11, 1890)
  Čitanje Dalmatinovega sv. pisma (številka: 11, 1890)
  Knjige družbe sv. Mohora za leto 1890 (številka: 11, 1890)
  Rojaki! (številka: 11, 1890)
  Narodne legende za slovensko mladino; II. zvezek (številka: 11, 1890)
  Dr. Jakob Missia, knezoškof ljubljanski; Za »Dom in svet« (številka: 11, 1890)
  Aula tentaminum - pa sodnijska temnica (Povest) (številka: 11, 1890)
  Češki virtuoz na gosli, Ondriček (številka: 11, 1890)
  Naše slike (številka: 11, 1890)
  Brat Marko i sestra Jeka; Istinit dogodjaj (številka: 11, 1890)
  Matica Slovenska (številka: 11, 1890)
  O prijevodu psalama u njekijem rukopisima hrvatsko-srpsko- i bugarsko-slovenskijem; Zagreb 1890 (številka: 11, 1890)
  Huda žena (številka: 11, 1890)
  Ana Lovičeva, Spjevao I. Trnski; Zagreb 1890 (številka: 11, 1890)
  Matica Hrvatska (številka: 11, 1890)
  Die osterrungarische Monarchie in Wort und Bild (številka: 11, 1890)
  Izvirek Ljubljanice; Retovje pri Vrhniki (številka: 11, 1890)
  Kardinal Karol M. A. Lavigerie, načelnik protisuženjskega gibanja (številka: 12, 1890)
  Naše slike (številka: 12, 1890)
  Drobtinice; XXIV. letnik (številka: 12, 1890)
  J. Giontinijeva knjižnica za otroke (številka: 12, 1890)
  Gojenci Marijaniški pred jaslicami (številka: 12, 1890)
  Nadvojvoda Karol Ludovik, zaščitnik češke akademije ved in umetelnostij (številka: 12, 1890)
  Karolov most v Pragi, porušen v povodni dne 4. septembra t. l (številka: 12, 1890)
  Božič pridnim otrokom. Slovenski mladini poklonil Alojz Vakaj. leto prvo. maribir 1890 (številka: 12, 1890)
 4. 1891
   357

  letnik: 4 (1891)
  številka: 1 (01.01.1891)
  številka: 2 (01.02.1891)
  številka: 3 (01.03.1891)
  številka: 4 (01.04.1891)
  številka: 5 (01.05.1891)
  številka: 6 (01.06.1891)
  številka: 7 (01.07.1891)
  številka: 8 (01.08.1891)
  številka: 9 (01.09.1891)
  številka: 10 (01.10.1891)
  številka: 11 (01.11.1891)
  številka: 12 (01.12.1891)
  Oče naš (številka: 1, 1891)
  Misli (številka: 1, 1891)
  Češko slovstvo (številka: 1, 1891)
  Beseda - kje si? (številka: 1, 1891)
  Sebi (številka: 1, 1891)
  Črtice iz zgodovine slikarstva, zlasti slovenskega (številka: 1, 1891)
  Povodnji Mož (številka: 1, 1891)
  Obdarjevanje konj v Št. Jerneju na Dolenjskem (številka: 1, 1891)
  Sveta družina v betlehemskem hlevu (številka: 1, 1891)
  Kakor - nekdaj! (številka: 1, 1891)
  Časnikarstvo poljsko (varšavsko) (številka: 1, 1891)
  Andrej Kačič-Miošič, narodni hrvaški pesnik (številka: 1, 1891)
  Poziv slovenskim pisateljem! (številka: 1, 1891)
  Razpis častnih daril (številka: 1, 1891)
  Povodni mož (številka: 1, 1891)
  Ljubljanska stolnica in škofijska palača (številka: 1, 1891)
  P. Ladislav Hrovat (številka: 1, 1891)
  Porabne misli o slovenščini v govoru in pismu (številka: 1, 1891)
  P. i. naročnikom (številka: 1, 1891)
  Narodne pripovijesti i presude iz života po Boki Kotorskoj, Hercegovini i Crnojgori; Dubrovnik 1890 (številka: 1, 1891)
  Gostačeva hči (številka: 1, 1891)
  Kam? (številka: 1, 1891)
  Florijan Skomljan; Za pouk in kratek čas (številka: 1, 1891)
  Dva kralja.; Romanca (številka: 1, 1891)
  P. Ladislav Hrovat, C. kr. gimnazijski profesor v pokoju, slovenski pisatelj (številka: 1, 1891)
  Andrej Kačič - Miošič, narodni hrvaški pesnik (številka: 1, 1891)
  Naše slike (številka: 1, 1891)
  Ladija v ljubljanskem barju (številka: 1, 1891)
  Erazem Tattenbach (Žaloigra v petih dejanjih) (številka: 1, 1891)
  Slikar (številka: 1, 1891)
  Na valovih Savinje (številka: 1, 1891)
  Hlidka literarni (številka: 2, 1891)
  Valentina Vodnika izbrani spisi (številka: 2, 1891)
  Hrvaško slovstvo (številka: 2, 1891)
  Memoiren eines Esels; Von der Grafin v. Segur, geb. Rostophine (številka: 2, 1891)
  Andersenove izabrane priče za mladež; Ukrašene Sa mnogo slika (številka: 2, 1891)
  Jugoslovanska akademija; Po »Slov.« in »Vienc-u« (številka: 2, 1891)
  Beppo der Lazzaroniknabe; F-r Die Jugend erzahlt von Karl Rolfus (številka: 2, 1891)
  František Ondriček, slavni češki virtuoz na gosli (številka: 2, 1891)
  P. Didon: Jesus-Christ; Paris (številka: 2, 1891)
  Vir Vipave; »Pod skalco.« Po prirodi za »Dom in svet« (številka: 2, 1891)
  Rusko slovstvo (številka: 2, 1891)
  Listina iz 1. 1170-1190 (številka: 2, 1891)
  Szkice z Indyj; Nap. Ks. Marcin Czermiriski. Krakow 1891 (številka: 2, 1891)
  Der kleine Radetzky. Eine osterreichische Soldatengeschichte. Für Die Jugend erzahlt von Karl Rolfus. 1890 (številka: 2, 1891)
  Paberki staroslovenski (številka: 2, 1891)
  Nekoliko iz indijskega bajeslovja (številka: 2, 1891)
  Valvazorjeva knjižmica (številka: 2, 1891)
  Matica Hrvatska (številka: 2, 1891)
  Mythologija Grka i Rimljana; Zagreb 1890 (številka: 2, 1891)
  Popotnikov koledar za slovenske učitelje 1891; V. leto (številka: 2, 1891)
  Češko društvo Vlast' (številka: 2, 1891)
  Družba sv. Mohorja (številka: 2, 1891)
  Elektrika v fotografiji (številka: 2, 1891)
  František Ondriček (številka: 2, 1891)
  poljska katoliško-narodna zavest (številka: 2, 1891)
  Abbazia; Idylle von der Adria. von A. v. Schweiger-Lerchenfeld (številka: 2, 1891)
  Na grobu Prešernovem (številka: 2, 1891)
  Sobica (številka: 2, 1891)
  Trioleti (številka: 2, 1891)
  Vir Vipave »Pod skalco« (številka: 2, 1891)
  Naše slike (številka: 2, 1891)
  Na grobu Prešernovem; Na dan 8. februarja (številka: 2, 1891)
  Veldes; Eine Idylle am den Julischen Alpen, geschildert von Amand Schweiger-Lerchenfeld (številka: 2, 1891)
  Podobe iz naroda. I; Nočni čuvaj (številka: 2, 1891)
  Zastavica (številka: 2, 1891)
  Ruska Akademija v Petrogradu (številka: 2, 1891)
  Ognjoslav Utiešinović Ostrožinski (številka: 2, 1891)
  Svetozor (številka: 2, 1891)
  Durch Asien; Ein Buch mit vielen Bildern fur Die Jugend. Von Josef Spillmann. Zweite Halfte (številka: 2, 1891)
  Josip Marn, c. kr. profesor, predsednik »Matice Slovenske« (številka: 3, 1891)
  Jezičnik; Knjiga Slovenska v XIX. veku (številka: 3, 1891)
  Podoba Trnovske cerkve v Ljubljani (številka: 3, 1891)
  V severnem morju med ledovjem (številka: 3, 1891)
  Pepel in spomin; (1869-1910) (številka: 3, 1891)
  Izabrane pjesme (številka: 3, 1891)
  Zur Geschichte der nominalen Declination im Slovenischen; Von V. oblak (številka: 3, 1891)
  Trnovo v Ljubljani; Po fotografiji (številka: 3, 1891)
  Dragutin Hirc: Hrvatsko Primorje; Slike, opisi i putopisi. Sv. I. i II (številka: 3, 1891)
  Slike iz občega zemljopisa; 1889 (številka: 3, 1891)
  Lazar Lazarević; Po Viencu (številka: 3, 1891)
  Obvestilo, da začasno prevzema uredništvo (številka: 3, 1891)
  Škofja Loka (številka: 3, 1891)
  Čudežna jezera (številka: 3, 1891)
  Sen in up; (1869-1910) (številka: 3, 1891)
  Josip Marn (številka: 3, 1891)
  Nekdanji Francozi o Rusih (številka: 3, 1891)
  Škofja Loka (številka: 3, 1891)
  Mlada seljanka (številka: 3, 1891)
  Tekel ali Pravična tehtnica božja; Spisal Slovencem za novo leto 1891 Ivan Križanič (številka: 3, 1891)
  Človeška srca; Povest (številka: 3, 1891)
  Velehrad (številka: 4, 1891)
  Naše slike (številka: 4, 1891)
  Mana (številka: 4, 1891)
  Stenograf (številka: 4, 1891)
  Velehrad (številka: 4, 1891)
  Misli; (1869-1910) (številka: 4, 1891)
  Narodu slovenskemu! (številka: 4, 1891)
  Josip Ogrinec, Slovenski pisatelj (številka: 4, 1891)
  Kalvarija (številka: 4, 1891)
  Slovenske Večernice za pouk in kratek čas; 44. zvezek (številka: 4, 1891)
  Doslov ke Kreutzerove sonate, (številka: 4, 1891)
  Lepota v prirodi (številka: 4, 1891)
  Josip Ogrinec (številka: 4, 1891)
  Materino veselje (številka: 4, 1891)
  Kalvarija pri Kranju (številka: 4, 1891)
  Švedi v Pragi l. 1648 (številka: 4, 1891)
  Podobe iz naroda (II. V uboštvu) (številka: 4, 1891)
  Odabrane crtice i pripoviesti.; S uvodom o Nikoli Tordincu (številka: 4, 1891)
  Gore Gelboe (številka: 4, 1891)
  Egiptovski muzej v Gize-ju (številka: 4, 1891)
  Archiv f. slavische Philologie; XIII. zvezka 3. seš (številka: 4, 1891)
  Pedagogiški letnik; IV. leto 1890 (številka: 4, 1891)
  Domači živinozdravnik (številka: 4, 1891)
  Mokronog (številka: 4, 1891)
  Fran Ks. vitez Miklošič (številka: 4, 1891)
  Mokronog (številka: 4, 1891)
  Tvar in lik (številka: 4, 1891)
  Spomini s planin; (1869-1910) (številka: 4, 1891)
  Nekaj redkejših besedij iz Poljan pri Ribnici (številka: 5, 1891)
  Naše slike (številka: 5, 1891)
  Iz potne torbe (številka: 5, 1891)
  Sv. Lucija ob Soči (številka: 5, 1891)
  Rimski dostojanstvenik (številka: 5, 1891)
  Izvirne krasne platnice za »Dom in Svet« (številka: 5, 1891)
  Listnica uredništva (številka: 5, 1891)
  Slovenska Prisega iz začetka 18. stoletja (številka: 5, 1891)
  Hadrijan (številka: 5, 1891)
  Zabluda matere; Igrokaz u četiri čina, (številka: 5, 1891)
  Matica Slovenska (številka: 5, 1891)
  Glavna seja društva sv. Jeronima (številka: 5, 1891)
  Doktor Janez Gogala, ustanovnik Marijanišča (številka: 5, 1891)
  O srbskem slovstvu leta 1890; Pismo iz Slavonije (številka: 5, 1891)
  Pomladni glasi, posvečeni slovenski mladini; Ljubljana 1891 (številka: 5, 1891)
  Dr. Janez Gogala (številka: 5, 1891)
  Odkrivanje prazgodovinskega grobišča pri sv. Luciji ob Soči (številka: 5, 1891)
  Divje deklice (številka: 5, 1891)
  Zjutraj (številka: 5, 1891)
  Na rodjenoj grudi; Ladanjske slike (številka: 5, 1891)
  Rimski dostojanstvenik (številka: 5, 1891)
  Sveta Lucija na Primorskem kot prazgodovinsko grobišče (številka: 5, 1891)
  Podobica svetega Alojzija ali njegova pot v nebesa (številka: 5, 1891)
  Kako je izginil gozd. Povest. Spisal Hans Hopfen. Preložil Anton Funtek. Ljubljana 1891 (številka: 5, 1891)
  Tiun-Lin, kitajski morski razbojnik; Ljubljana 1891 (številka: 5, 1891)
  Marijaniški otroci pri delu (številka: 5, 1891)
  Ave Maria: k sliki na strani 225 (številka: 5, 1891)
  Prazgodovinske izkopine na Slovenskem; V Letopisu Matice slovenske za l. 1889 (številka: 5, 1891)
  Gregorij Krek: »Einleitung in Die slavische Literaturgeschichte«, II. Anflage (številka: 5, 1891)
  Ave Maria (številka: 5, 1891)
  Gorske cvetlice; Slovenski napevi za mešani zbor (številka: 5, 1891)
  Kita cvieča, veseloigra u jednom činu (številka: 5, 1891)
  Iz primorskog života (številka: 5, 1891)
  Jurij Eisenhut (številka: 5, 1891)
  V babilonski sužnosti; Po 136. psalmu (številka: 5, 1891)
  Sv. Lucija ob Soči (številka: 5, 1891)
  Obrambni govori, Slovencem v premislek in prid; Ljubljana 1890 (številka: 5, 1891)
  Vrbica (številka: 5, 1891)
  Mihael Lazar (številka: 6, 1891)
  Starorimska dvorana za bivanje in obedovanje (številka: 6, 1891)
  Jetnik (številka: 6, 1891)
  Avstrijska Vojska na laškem leta 1866 (številka: 6, 1891)
  Listnica uredništva (številka: 6, 1891)
  Hieroglifi, ki jih je kupil Američan Wibour (številka: 6, 1891)
  Slava Avstriji! (številka: 6, 1891)
  Procesija pri sv. Jakobu v Ljubljani (številka: 6, 1891)
  Pred bitvo; (K sliki na strani 249.) (številka: 6, 1891)
  Mittheilungen des Musealvereins fur Krain; Vierter Jahrgang (številka: 6, 1891)
  Radoslav Lopašić: Bihać i bihaćka krajina (številka: 6, 1891)
  Nadvojvoda Franc Ferdinand (številka: 6, 1891)
  Samsonova smrt (številka: 6, 1891)
  Na Plaču (številka: 6, 1891)
  Izvestja muzejskega društva za Kranjsko; Prvi letnik (številka: 6, 1891)
  Pred bitvo pri Custozzi, dne 24. junija l. 1866 (številka: 6, 1891)
  Na Samovcu; Povest (številka: 6, 1891)
  Dr. Josip Poklukar, deželni glavar kranjski (številka: 6, 1891)
  Pogovori (številka: 6, 1891)
  Prijatelja (številka: 6, 1891)
  Kako so prišli Američani v sedanjo svojo domovino (številka: 6, 1891)
  Naše slike (številka: 6, 1891)
  Narodne Legende za slovensko mladino; III. zvezek (številka: 6, 1891)
  Dolenjska železnica; Humoreska (številka: 7, 1891)
  Darwinizem (številka: 7, 1891)
  Črtice o Idriji (številka: 7, 1891)
  Iz Crne Gore i Hercegovine; Uspomene vojevanja za narodno oslobodjenje 1876 (številka: 7, 1891)
  Sv. Alojzij kot mladenič; Po sliki iz njegovega 17. leta (številka: 7, 1891)
  EISERMANN Richard (številka: 7, 1891)
  V spomin avstrijskim vojakom, padlim pri Visu 1. 1866. Elegija (številka: 7, 1891)
  Povesti slovenskemu ljudstvu v poduk in zabavo. Sostavil in uredil Andrej Kalan. I.zvezek. 1981 (številka: 7, 1891)
  Toaleta; Nova učna metoda o prikrojevanji oblačil za dame (številka: 7, 1891)
  Mati sunamljanka (številka: 7, 1891)
  Prijegled grčke i rimske literature s izvadkom iz starina; Zagreb 1890 (številka: 7, 1891)
  Tudi v srcu...; (K sliki na strani 297.) (številka: 7, 1891)
  Slepčeva prošnja; (1869-1910) (številka: 7, 1891)
  New-York (številka: 7, 1891)
  Nekaj slik iz tujine (številka: 7, 1891)
  Svetišče Matere Božje na Trsatu; 1890 (številka: 7, 1891)
  Sv. Alojzij Goncaški; Po sliki iz njegove prve mladosti (številka: 7, 1891)
  Jubilejna deželna razstava v Pragi (številka: 7, 1891)
  Naše slike (številka: 7, 1891)
  Prorok Elizej obudi sina žene Sunamljanke (številka: 7, 1891)
  Slovenska čitanka za drugi razred srednjih šol; Celovec 1891 (številka: 7, 1891)
  Spomenik avstrijskim vojakom, padlim pri Visu; Po fotografiji A. Beera (številka: 7, 1891)
  Avstrijski poljski vseučilišči (številka: 8, 1891)
  Borba za život; Nekoliko lepih lističa iz Gorskog Vijenca P. P. Njegoša od Petra Despotovića (številka: 8, 1891)
  Poetika; Spisal Pavel Vychodil (številka: 8, 1891)
  Jurij baron Vega (številka: 8, 1891)
  Ein spaziergang um die Welt von Alexander Hiibner; Leipzig (številka: 8, 1891)
  Slovanstvo ve svych zpevech (številka: 8, 1891)
  Grof Tolstoj o ljubezni (številka: 8, 1891)
  Velkostatkar (Veleposestnik), drama v treh dejanjih (številka: 8, 1891)
  Pamietnik niewolnika afrykariskiego, Daniela Sorur Pharim Den; Krakow 1891 (številka: 8, 1891)
  Dejiny umeni vytvarnych (zgodovina utvorne umetelnosti) (številka: 8, 1891)
  Ruska biblioteka in naši prevodi slovanskih izvirnikov (številka: 8, 1891)
  Žetev na otoku Ciper (številka: 8, 1891)
  Ognjenik Jorullo (številka: 8, 1891)
  Dvojni pokop (številka: 8, 1891)
  Dejiny Čech a Moravy nove doby; 1891 (številka: 8, 1891)
  Mehika (številka: 8, 1891)
  Obrazy z kulturnich dejin češkych. I. del (številka: 8, 1891)
  Medaljon (številka: 8, 1891)
  Mrtvi kapitali; Pripoviest (številka: 8, 1891)
  Brata Filena (številka: 8, 1891)
  Naše slike (številka: 8, 1891)
  Vuhred (Wuchern) (številka: 8, 1891)
  Ottüv Slovnik naučny (številka: 8, 1891)
  Jurij baron Vega (številka: 8, 1891)
  Sebrane spisy Al; Jiraska (številka: 8, 1891)
  Kneži katoličti o pisemnictvi novoč (številka: 8, 1891)
  Trst (številka: 8, 1891)
  Fiihrer durch Bulgarien in Wort in Bild; 1889 (številka: 8, 1891)
  Češka Akademija znanostij (številka: 8, 1891)
  Nove češke pesmi (številka: 8, 1891)
  Spominska plošča dr. Janez Bleiweisa (številka: 8, 1891)
  Savel; Dramatičen Prizor (številka: 8, 1891)
  Izlet na Konjiško goro (številka: 8, 1891)
  Daj mi pesnij! (številka: 8, 1891)
  Matica Slovenska in Matica hrvatska (številka: 8, 1891)
  F. L. Vek; Podoba iz časa češkega narodnega prebujenja (številka: 8, 1891)
  Josip Ogrinec (številka: 8, 1891)
  Evropejska naselbina v južni Afriki (številka: 8, 1891)
  Wierna Rozia czyli zwyciestwo wiary katolickiej. Powiešč z obecnego szasu tolmaczyl Karol Miarka. Wydanie drugie. 1889 (številka: 8, 1891)
  Školni vystava Pražske malirske akademije (številka: 8, 1891)
  Dvojni pokop (številka: 8, 1891)
  Bilder aus Krain; I. Im Gebiete der SteinerBahn. Schilderungen von Joh. Sima, Zeichnungen von Lad. Benesch (številka: 9, 1891)
  Slavonska hiša; Potopisna črtica (številka: 9, 1891)
  V obrambo (številka: 9, 1891)
  Naše slike (številka: 9, 1891)
  Spljet v Dalmaciji (številka: 9, 1891)
  Podobe iz naroda. IV; Materina smrt (številka: 9, 1891)
  Vojaški stan v narodnih pesmih slovenskih (številka: 9, 1891)
  Vodotoč v Polici (številka: 9, 1891)
  Srce; Ljubljana 1891 (številka: 9, 1891)
  Idrija nekdaj (številka: 9, 1891)
  Nekoliko belokranjskih izrazov in slovniških nenavadnostij iz Adlešič (številka: 9, 1891)
  Alojzij Plut, slovenski misijonar v Ameriki (številka: 9, 1891)
  Podobe iz naroda. III; Babica (številka: 9, 1891)
  Brez domovja (številka: 9, 1891)
  O slovenskih gimnazijah in njih letošnjih izvestjih (številka: 9, 1891)
  Pesmi (številka: 9, 1891)
  Matice lidu; Slika iz novejšega slovstva češkega (številka: 9, 1891)
  Griže pri Celju (številka: 9, 1891)
  Naši rojaki za morjem (številka: 9, 1891)
  Janez Vertin, slovenski škof v Ameriki (številka: 9, 1891)
  Listnica uredništva (številka: 9, 1891)
  Zur Ortsnamenforschung in Karnten (številka: 9, 1891)
  O sedemletni lakoti za časa Jožefa egiptovskega (številka: 9, 1891)
  V samoti (številka: 9, 1891)
  Odlomek iz skritega življenja (številka: 9, 1891)
  Slovenec Čehu. V spominsko knjigo bogoslov- cu F. l. = Francu l. 1886 (številka: 10, 1891)
  Iz popotnega dnevnika (številka: 10, 1891)
  Mihael Jurjevič Lermontov (številka: 10, 1891)
  Marija sedem žalosti; Molitvena knjiga (številka: 10, 1891)
  Pod lipo; (1869-1910) (številka: 10, 1891)
  Angeljček, otrokom učitelj in prijatelj; VI. zvezek (številka: 10, 1891)
  Vodnik v novi izdaji (številka: 10, 1891)
  Splošnji pregled (številka: 10, 1891)
  Jurče na jablani (številka: 10, 1891)
  Nova brambovska vojašnica v Ljubljani (številka: 10, 1891)
  Mihail Jurjevič Lermontov (številka: 10, 1891)
  Spljet z morskega brega (številka: 10, 1891)
  Delavsko vprašanje; Okrožnica svetega Očeta Leona XIII (številka: 10, 1891)
  60 malih povestij za otroke; Ljubljana 1891 (številka: 10, 1891)
  Zlato srce (številka: 10, 1891)
  Znamenita stoletnica (številka: 10, 1891)
  Sv. Alojzij v nebeški slavi (številka: 10, 1891)
  Usoda Japoda (številka: 10, 1891)
  Listnica uredništva (številka: 10, 1891)
  Marijanišče od južne strani; Po fotografiji (številka: 10, 1891)
  Bratom v pomoč! (številka: 10, 1891)
  Naše slike (številka: 10, 1891)
  Junak sedanjega časa; Odlomek iz življenja (številka: 10, 1891)
  Kulturno gibanje avstrijskih Slovanov (številka: 10, 1891)
  Janez Neruda (številka: 11, 1891)
  Izdajnik; Balada (številka: 11, 1891)
  Listnica uredništva (številka: 11, 1891)
  S hrvaške razstave v Zagrebu:dalmatinski paviljon (številka: 11, 1891)
  Naše slike (številka: 11, 1891)
  Blaž Potočnik (številka: 11, 1891)
  Pogled v praško razstavo (številka: 11, 1891)
  Dijaški koledar za leto 1892; I. letnik (številka: 11, 1891)
  Nada (številka: 11, 1891)
  Blaž Potočnik, župnik šentviški (številka: 11, 1891)
  Koledar katoliškega tiskovnega društva v Ljubljani za leto 1892; Četrti letnik (številka: 11, 1891)
  Nada; (1869-1910) (številka: 11, 1891)
  Luis de Camoens (številka: 11, 1891)
  Podobe iz naroda; VI. Grbin (številka: 11, 1891)
  Nekoliko praških spominov (številka: 11, 1891)
  Podobe iz naroda. VII; Prosjak (številka: 11, 1891)
  Romarska cerkev na Trsatu (številka: 11, 1891)
  Podobe iz naroda. V; Moja sestrica (številka: 11, 1891)
  V jeseni (številka: 11, 1891)
  S hrvaške razstave v Zagrebu:paviljon šumarskega društva (številka: 11, 1891)
  Listnica uredništva (številka: 12, 1891)
  Svetišče sv. Romedija v južnih Tirolah (številka: 12, 1891)
  Urednik »Dom in Svet«-a fotografuje staro- egiptovske spomenike (številka: 12, 1891)
  Podobe iz narave. VIII; Hudi jeziki (številka: 12, 1891)
  Vse bo minulo (številka: 12, 1891)
  Drobtinice; XXV. letnik (številka: 12, 1891)
  Družba sv. Mohora (številka: 12, 1891)
  Dr. Ljudevit Gaj (številka: 12, 1891)
  Naše slike (številka: 12, 1891)
  General-Karte von Krain; Laibach (številka: 12, 1891)
  Državnozborska palača na Dunaju (številka: 12, 1891)
  Kako je bilo na zagrebški razstavi? (številka: 12, 1891)
  Sfinga in piramide pri Gizah v Egiptu; Po fotografiji urednikovi = Frančišek Lampe (številka: 12, 1891)
  Blejski grad (številka: 12, 1891)
  Obrtno spisje; Celje 1891 (številka: 12, 1891)
  Torka ali Torklja, slovenska klotho (številka: 12, 1891)
  Idrija okoli leta 1850; Po litografovi sliki (številka: 12, 1891)
  Od pluga do krone. Zgodovinski roman iz minulega stoletja. Preprostemu narodu spisal Jakob Bedenek. Ljubljana 1891 (številka: 12, 1891)
  Gospogja sa kamelijama; Zagreb 1891 (številka: 12, 1891)
  Vabilo na naročbo (številka: 12, 1891)
  Društvo sv. Jeronima (številka: 12, 1891)
  Svetišče sv. Romedija v južnih Tirolah; Črtica (številka: 12, 1891)
  Po zimi (številka: 12, 1891)
  Podobe iz naroda. IX; Pisar (številka: 12, 1891)
  Češko društvo Vlast' (številka: 12, 1891)
  Grad - življenje (številka: 12, 1891)
  Dr. Ljudevit Gaj; oprsni kip (številka: 12, 1891)
  Si, Deus,Te homines nossent!; (1869-1910) (številka: 12, 1891)
  Predavanje v muzejskem društvu (številka: 12, 1891)
  Pri selskem zdravniku (številka: 12, 1891)
  Sbirka zagonetaka; Zagreb (številka: 12, 1891)
  Duša spokorna, ali Prigovori in zgledi za dušo hrepenečo po spokornosti, ali Dušna pomoč za zdrave in bolne grešnike in pravične. Janez Župančič. Drugi natis. 1890 (številka: 12, 1891)
 5. 1892
   352

  letnik: 5 (1892)
  številka: 1 (01.01.1892)
  številka: 2 (01.02.1892)
  številka: 3 (01.03.1892)
  številka: 4 (01.04.1892)
  številka: 5 (01.05.1892)
  številka: 6 (01.06.1892)
  številka: 7 (01.07.1892)
  številka: 8 (01.08.1892)
  številka: 9 (01.09.1892)
  številka: 10 (01.10.1892)
  številka: 11 (01.11.1892)
  številka: 12 (01.12.1892)
  Naš jezik in naša književnost (letnik: 2, 1892)
  Letopis Matice Slov. za l. 1891; 1891 (številka: 1, 1892)
  Misijonski list (številka: 1, 1892)
  Iz davne prošlosti; Starinoslovne črtice o novejših izkopinah (številka: 1, 1892)
  Puška repetirka (Repetier-Gewehr); Ljubljana 1891 (številka: 1, 1892)
  Rudar (številka: 1, 1892)
  Zemska jubilejni vystava v Praze 1891 (številka: 1, 1892)
  Jezus obudi Lazarja; Po sliki (številka: 1, 1892)
  Knjige društva sv. Jeronima za leto 1891 (številka: 1, 1892)
  Zle moči; Novela (številka: 1, 1892)
  Arabec iz Egipta (številka: 1, 1892)
  Mlada Arabka iz Egipta (številka: 1, 1892)
  Vaška pravda; Resnična povest (številka: 1, 1892)
  Putne crtice iz svete zemlje; Sarajevo 1891 (številka: 1, 1892)
  Podstawy etyki i prawa. (Podlage etike in prava.); Napisal Ks. Maryan Morawski (številka: 1, 1892)
  Mornar v čolnu in ladja (številka: 1, 1892)
  Listnica uredništva in upravništva (številka: 1, 1892)
  Lev Nikolajevič Tolstoj (številka: 1, 1892)
  Naše slike (številka: 1, 1892)
  Obča zgodovina za slovensko ljudstvo; 1891 (številka: 1, 1892)
  Pred Frančiškansko cerkvijo v Ljubljani - nekdaj; Po litografirani sliki (številka: 1, 1892)
  Sveti Trije kralji; Po sliki (številka: 1, 1892)
  Pred 125. leti; Zanimivosti iz prve dobe c. kr. kmetijskega dru?tva v Gorici (številka: 1, 1892)
  Rudarske pesmi (številka: 1, 1892)
  Na tuji zemlji (številka: 1, 1892)
  Diabolus vagabundus; Peklenšček Potepenšček. Kratkočasnica. Po narodnih pripovedkah (številka: 1, 1892)
  Kako bode človeštvo še napredovalo? (številka: 1, 1892)
  Koledar družbe sv. Mohorja za prestopno leto 1892 (številka: 1, 1892)
  Življenje preblažena Device in Matere Marije in njenega prečistega ženina sv. Jožefa; 10. snopič (številka: 1, 1892)
  Narodni koledar za prestopno leto 1892 (številka: 1, 1892)
  Še nekoliko o gimnazijskih izvestjih za 1; 1891 (številka: 1, 1892)
  Grof Lev Nikolajevič Tolstoj (številka: 1, 1892)
  P. i. naročnikom veselo, srečno novo leto! (številka: 1, 1892)
  Mezi proudy; Tri zgodovinske povesti od Alojzija Jiraska (številka: 1, 1892)
  Zgodovina novega mesta; Ljubljana 1891 (številka: 1, 1892)
  Kardinal Manning (številka: 2, 1892)
  Celowosć w naturze. (Smotrenost v prirodi.); Napisal Ks. Maryan Morawski (številka: 2, 1892)
  Česky lid (številka: 2, 1892)
  Jezičnik; Knjiga Slovenska v XIX. veku (številka: 2, 1892)
  Vrt v Aleksandriji (številka: 2, 1892)
  Starine (številka: 2, 1892)
  Gospod, teci mi pomagat!; Molitvene bukvice (številka: 2, 1892)
  Moderni humanita dle rüznych dokladü napsal Vilem Sladomel; Brno 1890 (številka: 2, 1892)
  Popotnikov koledar za slovenske učitelje; VI. leto (številka: 2, 1892)
  Slovenska citrarica; Po sliki (številka: 2, 1892)
  A. de Quatrefages (številka: 2, 1892)
  Katoliško američansko vseučilišče v Washingtonu (številka: 2, 1892)
  Dobljena igra; Romanca (številka: 2, 1892)
  Naše slike (številka: 2, 1892)
  Janez šubic, slikar, U. 1. 1899 (številka: 2, 1892)
  Vsak začetek je težak (številka: 2, 1892)
  Pegam in Lambergar; Povest (številka: 2, 1892)
  Zimski spomini (številka: 2, 1892)
  Petero čutov; Po sliki (številka: 2, 1892)
  P. Didon (številka: 2, 1892)
  Oljska gora; Po fotografiji (številka: 2, 1892)
  v Muzejskem društvu (številka: 2, 1892)
  Slovenskim pisateljem in bralcem (številka: 2/5, 1892)
  Stare maloruske noše (številka: 2/6, 1892)
  Pokrcljeva ura; Slika (številka: 3, 1892)
  Pekel ali Tretja reč med štirimi poslednjimi; Maribor (številka: 3, 1892)
  Dejiny umeni vytvarnych od Karla B. Madla (številka: 3, 1892)
  Listnica uredništva (številka: 3, 1892)
  Knjige Matice Hrvatske za leto 1891 (številka: 3, 1892)
  Slovenske Večernice za pouk in kratek čas; 45. zvezek (številka: 3, 1892)
  Mohamedansko grobišče v Aleksandriji in Pompejev steber; Pogled s severne strani (številka: 3, 1892)
  Nakres slovenskeho bajeslovi (številka: 3, 1892)
  Nadangelj Gabrijel; Oznanjenje Marijino. Po sliki (številka: 3, 1892)
  Ottuv Slovnik naučny (številka: 3, 1892)
  Dr. L. Toman, u. l. 1870 (številka: 3, 1892)
  Naše slike (številka: 3, 1892)
  Slovenski prodajalec kostanja na Dunaju (številka: 3, 1892)
  Ruska škola (številka: 3, 1892)
  Dr. Blaž Lorković (številka: 3, 1892)
  Pogled na lansko jubilarno razstavo v Zagrebu (številka: 3, 1892)
  Cesarizam i bizantinstvo u poviesti iztočnog razkola; Zagreb 1891 (številka: 3, 1892)
  Matej Frelih (številka: 3, 1892)
  Novo Mesto s severno-zapadne strani (številka: 3, 1892)
  Angelski most in Angelski grad v Rimu (številka: 3, 1892)
  Cerkev Božjega Groba v Jeruzalemu (številka: 3, 1892)
  Znameniti grobovi (številka: 3, 1892)
  Stary dluh od Koldy Malinskeho; Praga 1891 (številka: 3, 1892)
  Archiv fur slavische Philologie von V. Jagić (številka: 3, 1892)
  Blažena Devica Marija; Oznanjenje Marijino. Po sliki (številka: 3, 1892)
  Flores medici oblati hominibus bonae voluntatis; Collegit et in lucem protulit Chrysogonus Majar (številka: 3, 1892)
  Slovenske pesmi za sopran, alt, tenor in bas; Ljubljana (številka: 3, 1892)
  Starec in tica (številka: 3, 1892)
  Povesti slovenskemu ljudstvu v poduk in zabavo. Zbral in uredil Andrej Kalan. II. zv. 1891 (številka: 3, 1892)
  Museum; List bohoslovcu česko-moravskych. Ročnik XXV. Leto 1890-91 (številka: 3, 1892)
  Skritek v lidovem podani staročeskem (številka: 3, 1892)
  Starec in tica (številka: 3, 1892)
  Učiteljski koledar za prestupno godinu 1892 (številka: 3, 1892)
  Ljudska osveta; Povest (številka: 3, 1892)
  Fran Cegnar (številka: 3, 1892)
  Vesna; Mesečnik slovenskega dijaštva. Štev. 1. Leto I (številka: 4, 1892)
  Zamorska naselbina z redovnicami škofa Sogara v Geziri pri Kajiri (številka: 4, 1892)
  Časov tek; (1869-1910) (številka: 4, 1892)
  Gucul na Čeremošu (številka: 4, 1892)
  Učimo se jezika od naroda! (številka: 4, 1892)
  Književnost ogrskih Slovencev (številka: 4, 1892)
  Povoden; Žaloigra v petih oddelkih (številka: 4, 1892)
  Luči; Celje 1891 (številka: 4, 1892)
  Jan Amos Komensky; V spomin 300-letnice njegovega rojstva (številka: 4, 1892)
  Fizika ali nauk o prirodi s posebnim ozirom na potrebe kmetskega stanu; II. knjiga. O kemiji (številka: 4, 1892)
  Rusko slovstvo (številka: 4, 1892)
  Jurij Šubic, slikar, u. I. 1890 (številka: 4, 1892)
  Le mladost se več ne glasi (številka: 4, 1892)
  Janez Šubic (številka: 4, 1892)
  Pavliha, humoristični list (številka: 4, 1892)
  Kristus, k stebru privezan (številka: 4, 1892)
  Pomladna (številka: 4, 1892)
  Iz Jenkove ostaline (številka: 4, 1892)
  Vzdelavaci biblioteka; Izdaje jo uredništvo časopisa češkega studentstva. Zvezek 8 (številka: 4, 1892)
  Josip Josipovič Pervolf (številka: 4, 1892)
  Naše slike (številka: 4, 1892)
  Kalendar pani a divek českych (koledar čeških gospa in gospodičen); Letnik peti (številka: 4, 1892)
  Letno poročilo narodnih šol v ljutomer- skem glavarstvu o šolskem letu 1890/1 (številka: 4, 1892)
  Mati Božja pri sv. Volbenku (številka: 4, 1892)
  Levstikovi zbrani spisi; Levec 1891 (številka: 4, 1892)
  Sv. Peter pri sv. Volbenku; Po fot. urednikovi = Frančišek Lampe (številka: 4, 1892)
  Nekoliko moških in ženskih priimkov iz mengeške fare (številka: 4, 1892)
  Znameniti grobovi (številka: 4, 1892)
  Tigran in Tala; Romanca (številka: 4, 1892)
  Slovenski rokopis iz XVII. veka; Ovitek (številka: 4, 1892)
  Fran Cegnar (številka: 4, 1892)
  Gornjelužičanka pristopa v sv. obhajilu (številka: 4, 1892)
  Bojarinka; Po sliki (številka: 5, 1892)
  Sonet; (1869-1910) (številka: 5, 1892)
  Commentarius in evangelia s. Marci et s. Lucae; Concinnatus per Leonardum Klofutar (številka: 5, 1892)
  Planinska (številka: 5, 1892)
  Mednarodna glasbena in gledališka razstava (številka: 5, 1892)
  Weltgeschichte von Joh. Bapt. v. Weiss; Dritte verbesserte Auflage (številka: 5, 1892)
  Egiptovski prevodniki (številka: 5, 1892)
  Idrija: pogled z južne stani; Po fotografiji (številka: 5, 1892)
  Poviest srednjega vieka; Zagreb 1891 (številka: 5, 1892)
  Potrpežljivost; Črtica za muzej v Kaiserslauternu. Po fotografiji (številka: 5, 1892)
  Naše slike (številka: 5, 1892)
  Franc Cegnar, U. 14. feb.l. 1892 (številka: 5, 1892)
  Pomladni glasi, posvečeni slovenski mladini. II; Ljubljana 1892 (številka: 5, 1892)
  Slike iz svjetske književnosti; Svesak prvi. Pjesnički prvaci v prvoj polovini XIX. veka (številka: 6, 1892)
  Prodana nevesta (številka: 6, 1892)
  Grof Radecki, oče naših vojakov (številka: 6, 1892)
  Karnijolija v ljubljanskem Rudolfinumu (številka: 6, 1892)
  Crte o magnetizmu i elektricitetu (številka: 6, 1892)
  Naše slike (številka: 6, 1892)
  Josip Karol Tertnik, dvorni operni pevec (številka: 6, 1892)
  Dvojen spomin (številka: 6, 1892)
  Kip sv. Janeza Nep. v Loki; Po fotografiji (številka: 6, 1892)
  Znameniti grobovi (številka: 6, 1892)
  Trebnica, rojstveni kraj Radeckega (številka: 6, 1892)
  Železniki; Po fotografiji (številka: 6, 1892)
  Slovenska domovina (številka: 6, 1892)
  Črtice o Gončarovu on Kojaloviču; Črtica (številka: 6, 1892)
  Smrt - nevesta; Balada (številka: 6, 1892)
  V rodni vasi (številka: 6, 1892)
  Železniki (številka: 6, 1892)
  Konjice (številka: 6, 1892)
  Kako je bil Kolenarjev Aleš za fanta potrjen; Humoreska (številka: 6, 1892)
  Medju svjetlom i tminom, (številka: 6, 1892)
  Josip Juraj Strossmayer (številka: 6, 1892)
  Spomenik maršala grofa Radeckega na Dunaju (številka: 6, 1892)
  Miečislav kardinal Ledochowski, prefekt Propagande (številka: 6, 1892)
  Hajduška Nevesta (številka: 6, 1892)
  Glavni trg v Konjicah; Po fotografiji (številka: 6, 1892)
  Josip Karol Tertnik (številka: 6, 1892)
  Z gore (številka: 7, 1892)
  Naša železnica (številka: 7, 1892)
  Pogled na Aleksandrijo; Po fotografiji (številka: 7, 1892)
  Obraz iz japonskega življenja:kuhinja (številka: 7, 1892)
  Frančišek Pustavrh, slovenski slikar (številka: 7, 1892)
  Osnovni nauki iz fizike in kemije za ljudske in meščanske šole; I. del (številka: 7, 1892)
  Zagreb i okolica; Kažiput za urodjenika i strance (številka: 7, 1892)
  Nove iznajdbe (številka: 7, 1892)
  Češko slovstvo (številka: 7, 1892)
  Naše slike (številka: 7, 1892)
  Dolenji Egipt (številka: 7, 1892)
  Listnica uredništva (številka: 7, 1892)
  Znameniti grobovi v l. 1891/2 (številka: 7, 1892)
  Muzejsko društvo za Kranjsko (številka: 7, 1892)
  Spoznanje; Kar svet ima sladkostij, z vsemi (številka: 7, 1892)
  Radecki (številka: 7, 1892)
  Kameleon; Črtica iz sedanjega življenja (številka: 7, 1892)
  Obraz iz japonskega življenja: pri nauku (številka: 7, 1892)
  Frančišek Pustavrh, slovenski slikar (številka: 7, 1892)
  Maršal Grof Radecki (številka: 7, 1892)
  Rimsko mesto Virunum na Koroškem (številka: 7, 1892)
  Sv. Martin v šmartinski cerkvi pod Šmarno goro (številka: 7, 1892)
  Teuta, Grobničko polje (številka: 7, 1892)
  Slovenskemu kresu (številka: 7, 1892)
  Obraz iz japonskega življenja: v gostilni (številka: 7, 1892)
  Mlinarjev Janez, slovenski junak, ali vplemenitba Teharjanov; Spisal po narodni pripovedki iz srede 15. stoletja F. Kočevar (številka: 7, 1892)
  Matice Slovenske (številka: 7, 1892)
  Obraz iz japonskega življenja:obisk (številka: 7, 1892)
  Na kresni večer (številka: 7, 1892)
  Pavel Butara (številka: 7, 1892)
  Zdaj in nekdaj; (1869-1910) (številka: 7, 1892)
  Z ognjem in mečem. Zgodovinski roman. Poljski spisal H. Sienkiewicz. Poslovenil Podravski = PeterMiklavec. I. zvezek. Novo mesto 1892 (številka: 7, 1892)
  Pot v nebesa. Spisal O. Nik. Mežnarič. Četrti natis. Ljubljana 1892 (številka: 7, 1892)
  Glasbena in gledališka razstava in češke operne predstave na Dunaju (številka: 7, 1892)
  Znameniti grobovi (številka: 8, 1892)
  Duhovski Poslovnik; I. in II. del (številka: 8, 1892)
  Sveti kelih; Balada (številka: 8, 1892)
  Pobratim (številka: 8, 1892)
  Grb stenografov; Sestavil (številka: 8, 1892)
  Obrtno knjigovodstvo s kratkim poukom o menicah; Celje 1892 (številka: 8, 1892)
  Naše slike (številka: 8, 1892)
  Jurij Šubic (številka: 8, 1892)
  Ptolemej (številka: 8, 1892)
  Sirotina tožba; (1869-1910) (številka: 8, 1892)
  Kako se nosijo Slavonke (številka: 8, 1892)
  Nagrobni napis (številka: 8, 1892)
  V celicah; (1869-1910) (številka: 8, 1892)
  Ribič (številka: 8, 1892)
  Slavonska noša (številka: 8, 1892)
  Slavonska noša (številka: 8, 1892)
  Cesarizam i bizantinstvo u poviesti iztočnog razkola; Zagreb 1891 (številka: 8, 1892)
  Sonetje (številka: 8, 1892)
  Mittheilungen des Musealvereines fur Krain (številka: 8, 1892)
  Levstikovi zbrani spisi; Uredil Frančišek Levec. III. zvezek. Ljubljana 1892 (številka: 8, 1892)
  Mati in oče bratov Šubicev (številka: 8, 1892)
  Kanal Mahmudije; Po fotografiji Al. Beer-a (številka: 8, 1892)
  Sveti kelih (številka: 8, 1892)
  Gorica (številka: 8, 1892)
  Izvestja muzejskega društva za Kranjsko; Drugi letnik (številka: 8, 1892)
  Gorica; Krajepisna in zgodovinska črtica (številka: 8, 1892)
  Mornar (številka: 8, 1892)
  O vychovani a vyučovani hluchonemych; 1891 (številka: 9, 1892)
  Sebrane spisy Alojzija Jiraska (številka: 9, 1892)
  Zmota in povrat; Povest (številka: 9, 1892)
  Japonska cesarica (številka: 9, 1892)
  Vojteh Pakosta (številka: 9, 1892)
  Zabavna knjižnica za slovensko mladi. Urejuje in izdaje Anton Kosi. I. in II. zvezek (številka: 9, 1892)
  Slovenci in rusko slovstvo (številka: 9, 1892)
  Ilirstvo pa Slovenci; Književno-povestniška črtica (številka: 9, 1892)
  Česke album, izdaje Jos. Vilimkova tiskarna (številka: 9, 1892)
  Katalog wydawnicto akademii Umiejetnošči w Krakowie 1873-1891, uložyl Maurycy Stankiewicz; Krakow 1891 (številka: 9, 1892)
  Obraz iz japonskega življenja:v nosilnici (številka: 9, 1892)
  Skupni zajutrek (številka: 9, 1892)
  Prvi Slovenski katoliški shod (številka: 9, 1892)
  Agro; Zeitschrift für krainische Landeskunde (številka: 9, 1892)
  Glasbena in gledališka razstava na Dunaju (številka: 9, 1892)
  Pogled na glavni del Idrije; Po fotografiji (številka: 9, 1892)
  Naše slike (številka: 9, 1892)
  Prikazen, katero je videl prerok Ecehijel; Po sliki (številka: 9, 1892)
  O Vrazovoj kritici; Zagreb 1892 (številka: 9, 1892)
  Prirodopis za ljudske in meščanske šole v treh delih; Ljubljana 1892 (številka: 9, 1892)
  Koper v Istriji (številka: 9, 1892)
  Hudebni album (številka: 9, 1892)
  Z ognjem in mečem; II. zvezek (številka: 9, 1892)
  SlavischeVorlesungen An der Universitat in Leipzig... 1892/93 (številka: 9, 1892)
  Archiv fur slavische Philologie etc. von v. Jagić (številka: 9, 1892)
  Zakladove živnostenskeho malirstvi pisma (številka: 9, 1892)
  Vychovatel (številka: 9, 1892)
  Očetova tajnost; Povest (številka: 9, 1892)
  O Sibilah; Studija (številka: 9, 1892)
  Papež Pij IX. v čolniču sv. Petra (številka: 9, 1892)
  Izvestja naših srednjih šol (številka: 9, 1892)
  Prošnja (številka: 10, 1892)
  Jindrich Urban. Drama iz praškega življanja v štirih dejanjih. Spisal Fr. Ruth. Upravil J. Seifert (številka: 10, 1892)
  Naše slike (številka: 10, 1892)
  Galileo Galilei; V spomin 250-letnice njegove smrti (številka: 10, 1892)
  Krištof Kolumb (številka: 10, 1892)
  Sinda; Pjesan iz hrvatske prošlosti (številka: 10, 1892)
  Naš Domov; Obrazkovy časopis zabavny a poučny pro lid. Ročnik I (številka: 10, 1892)
  Materino pismo (številka: 10, 1892)
  Stara Božja pot Marije Device v nebo vzete na Dobrovi pri Ljubljani; Spisal Anton Lesjak (številka: 10, 1892)
  Deklice z Madagaskarja (številka: 10, 1892)
  Junaki; Spisal slovenski mladini Franc Hubad. II. knjižica (številka: 10, 1892)
  Pogled na Budišin od zahoda (številka: 10, 1892)
  Portret Jurija Šubica, kakor se je sam narisal (številka: 10, 1892)
  Mehemet-Alijev trg v Aleksandriji; Po fotografiji Al. Beer-a (številka: 10, 1892)
  Občni zemljevid Kranjske; Izdala in narisala Emilij Jahnz in Ferd. Genzić (številka: 10, 1892)
  Ladije v aleksandrijski luki; Po fotografiji Al. Beer-a (številka: 10, 1892)
  Krištof Kolumb; V spomin 400-letnice odkritja Amerike (številka: 10, 1892)
  Sirotam pribramskym; Izdali češki umetniki v prospeh ostalih po žrtvah katastrofe (številka: 10, 1892)
  V založbi Giontini-jevi so izšle povesti (številka: 10, 1892)
  Življenje in delovanje rajnega gospoda Martina Skubica; Opisal Jožef Lesar (številka: 10, 1892)
  Naše slike (številka: 10, 1892)
  Grof Paližna; Drama u pet činova (številka: 10, 1892)
  Plutarhovi izabrani životopisi znamenitih Grka i Rimljana; Dio Drugi (številka: 10, 1892)
  Jurij Šubic na mrtvaškem odru (številka: 10, 1892)
  Jurij Šubic pri vojaški pošti v Bosni (številka: 10, 1892)
  Angelj varih novomašniku (številka: 10, 1892)
  Zemljepis za meščanske šole in višje razrede ljudskih šol; Ljubljana 1891 (številka: 10, 1892)
  Znameniti grobovi (številka: 10, 1892)
  Na razpotju (številka: 10, 1892)
  Janez Cigler, slovenski pisatelj; Spisal Ivan Vrhovnik (številka: 11, 1892)
  Koledar katol. tiskovnega društva v Ljubljani za l. 1893 (številka: 11, 1892)
  Dve sliki iz Wieliczke (številka: 11, 1892)
  Povesti slovenskemu ljudstvu v pouk in zabavo. Zbral in uredil Andrej Kalan. III. zvezek (številka: 11, 1892)
  27. vinotok (številka: 11, 1892)
  Slano jezero v rudniku Wieliczka (številka: 11, 1892)
  Še enkrat! (številka: 11, 1892)
  Rusko slovstvo (številka: 11, 1892)
  Peter Preradovič (številka: 11, 1892)
  Kamnik (Prirodopisno-zgodovinski obraz) (številka: 11, 1892)
  Most na čolnih v Kolombu na Ceylonu; Po fotografiji (številka: 11, 1892)
  Žalujoča deklica v cerkvi (številka: 11, 1892)
  Azma; (1869-1910) (številka: 11, 1892)
  Slikarjeva molitev (številka: 11, 1892)
  Knjige družbe sv. Mohorja za l. 1892 (številka: 11, 1892)
  Zima v Tatrah (številka: 11, 1892)
  O koleri (številka: 11, 1892)
  Naše slike (številka: 11, 1892)
  Prizor iz francoske prekucije (številka: 11, 1892)
  Svitoslav. Povest za slovensko ljudstvo. Spisal Vonomir-Križan. Novo Mesto 1892 (številka: 11, 1892)
  Archiv fur slavische Philologie von V. Jagić (številka: 11, 1892)
  Pogled na severni del Kamnika z vshodne strani; Po fotografiji Davorina Rovška (številka: 11, 1892)
  Skopuh (številka: 11, 1892)
  Preradovič (številka: 11, 1892)
  Pogled na Kamnik s severo-vshodne strani; Po fotografiji Davorina Rovška (številka: 11, 1892)
  Domači zdravnik po naukih in izkušnjah župnika Kneippa; Za vsakdanje potrebe našega ljudstva sestavil Valentin Podgorec (številka: 12, 1892)
  Naše slike (številka: 12, 1892)
  Tihotapčeva žena (številka: 12, 1892)
  Msgr. Frančišek Sogaro, apostolski vikar osrednje Afrike (številka: 12, 1892)
  Vuk Štefanovič Karadžič (številka: 12, 1892)
  Bošnjakuše; Pripovijesti (številka: 12, 1892)
  Ilustrovani narodni koledar za navadno leto 1893; V. leto (številka: 12, 1892)
  Tunjice; Po fotografiji (številka: 12, 1892)
  Sofoklejev Edip na Kolonu; Životopis Sofoklejev in uvod napisal, dramo Prevel i opomnje dodal R. Perušek (številka: 12, 1892)
  Zima v Tatrah (številka: 12, 1892)
  P. i. naročnikom (številka: 12, 1892)
  Prijatelju (številka: 12, 1892)
  Maksimiljan I., cesar mehikanski; Slovenskemu ljudstvu spisal Fr. Nedeljko (številka: 12, 1892)
  Nujna prošnja (številka: 12, 1892)
  Vrata v kamniških planinah (številka: 12, 1892)
  Svet (številka: 12, 1892)
  Msgr. Frančišek Sogaro (številka: 12, 1892)
  Vetrecu; (1869-1910) (številka: 12, 1892)
  Ribička (številka: 12, 1892)
  Zamrtnik; (1869-1910) (številka: 12, 1892)
  Mali grad nad Kamnikom; Po fotografiji (številka: 12, 1892)
  Izvirek Kamniške Bistrice; Po fotografiji (številka: 12, 1892)
  Jeruzalemski romar; Opisovanje svete dežele in svetih krajev (številka: 12, 1892)
  Mekine pri Kamniku; Po fotografiji (številka: 12, 1892)
  Psalmi; Ljubljana 1892 (številka: 12, 1892)
  Pogled na nekdanje mesto Hartum (številka: 12, 1892)
  Slovenske večernice za pouk in kratek čas; 46. zvezek (številka: 12, 1892)
  Naš jezik in naša književnost (številka: 12, 1892)
 6. 1893
   333

  številka: 1 (01.01.1893)
  številka: 2 (01.02.1893)
  številka: 3 (01.03.1893)
  številka: 4 (01.04.1893)
  številka: 5 (01.05.1893)
  številka: 6 (01.06.1893)
  številka: 7 (01.07.1893)
  številka: 8 (01.08.1893)
  številka: 9 (01.09.1893)
  številka: 10 (01.10.1893)
  številka: 11 (01.11.1893)
  številka: 12 (01.12.1893)
  kazalo (1893)
  Šmarnice naše ljube Gospe presvetega Srca; Druga knjiga (številka: 1, 1893)
  Trije popravki (številka: 1, 1893)
  Rafael slika Boga v »Prikazni Ecehijelovi« (številka: 1, 1893)
  Slovenska dramatika (številka: 1, 1893)
  Družba sv. Cirila in Metoda (številka: 1, 1893)
  Iz Novega Mesta v Bosno (številka: 1, 1893)
  Kopališče Kneippovo v Kamniku na Kranjskem; Ljubljana 1893 (številka: 1, 1893)
  Slovenska čitanka za tretji rezred srednjih šol; Celovec 1892 (številka: 1, 1893)
  Svetilnik (številka: 1, 1893)
  Rafael Santi (številka: 1, 1893)
  V Gradcu (številka: 1, 1893)
  Knjigarstvo na Ruskem l. 1891 (številka: 1, 1893)
  Naše slike (številka: 1, 1893)
  Slovensko slikarstvo in kiparstvo (številka: 1, 1893)
  Letno izvestje c. kr. obrtne strokovne šole za lesno industrijo v Ljubljani o šolskem letu 1891/92; Ljubljana 1892 (številka: 1, 1893)
  Oklic! (številka: 1, 1893)
  Agro; Zeitschrift fur krainische Landeskunde (številka: 1, 1893)
  Ime za novi denar (številka: 1, 1893)
  Matica Srbska (številka: 1, 1893)
  Kardinal Lavigerie in »beli očetje« (številka: 1, 1893)
  Ljubezen domovinska; (1869-1910) (številka: 1, 1893)
  Pedagogiški letnik; V. leto (številka: 1, 1893)
  Angelj z obrazom mladega Rafaela (številka: 1, 1893)
  Prvi tatarsko-ruski list (številka: 1, 1893)
  Glasbena Matica (številka: 1, 1893)
  Božično kajenje pri Slovencih (številka: 1, 1893)
  Umirajoči Rafael (številka: 1, 1893)
  Iskrice. Zbirka pesmi in povesti. Spisal in slovenskej mladini poklonil Janko Leban. III. zvezek. Gorica 1892 (številka: 1, 1893)
  Umetnikoma bratoma Janezu in Juriju Šubicu (številka: 1, 1893)
  Podoba mladeniča; Mladostna slika (številka: 1, 1893)
  Pogled na trg v Betlehemu izpred cerkve Zveličarjevega rojstva; Po fotografiji urednikovi = Frančišek Lampe (številka: 1, 1893)
  Deželno gledišče v Ljubljani (številka: 1, 1893)
  Kateri bo?; Prizor iz domačega življenja (številka: 1, 1893)
  Vabilo na naročbo »Dom in svet«-a za leto 1893 (številka: 1, 1893)
  Saharski prvoborilci (številka: 1, 1893)
  Venec; Posvečen blagi gospe Tereziji Samcevi (številka: 1, 1893)
  Imena rodbine in svaščine (številka: 2, 1893)
  Venček pravljic in pripovedek; Celje 1892 (številka: 2, 1893)
  Letopis Matice slovenske za leto 1892; 1892 (številka: 2, 1893)
  Davorin Trstenjak; Celotna slika (številka: 2, 1893)
  Popotnikov koledar za slovenske učitelje; 1893 (številka: 2, 1893)
  Bosanki, mohamedanki (številka: 2, 1893)
  Pri učenju talmuda (številka: 2, 1893)
  Podkraljeva palača »Ras et-Tin« ob Aleksandrijski luki (številka: 2, 1893)
  Gosp. Anton Turk (številka: 2, 1893)
  Menjajva!; (1869-1910) (številka: 2, 1893)
  Jezičnik; Knjiga Slovenska v XIX. veku (številka: 2, 1893)
  Voditelja kmetov (Črtica iz časa kmetovskih uporov) (številka: 2, 1893)
  Belokranjski pregovori in reki (številka: 2, 1893)
  Zapuščena pevka (številka: 2, 1893)
  Martin Skubic, dekan Ribniški; Iz dr. Jos. Lesarja knjige: Martin Skubic itd (številka: 2, 1893)
  Davorin Trstenjak, slovenski pisatelj (številka: 2, 1893)
  Naše slike (številka: 2, 1893)
  Hrvatsko slovstvo (številka: 2, 1893)
  Trije snubci.; (1869-1910) (številka: 2, 1893)
  Deček z oslom v Kajiri (številka: 2, 1893)
  Egiptovski podkralj Abbas (številka: 2, 1893)
  Davorin Trstenjak; Doprsna slika (številka: 2, 1893)
  Papež Leon III., v škofa Posvečen 19. svečana 1843 (številka: 2, 1893)
  Spoznanje; Po letih sem dolgih se vrnil (številka: 3, 1893)
  Bosanski Turek (številka: 3, 1893)
  Poknežena grofija Goriška in Gradiščanska. I. del; Ljubljana 1892 (številka: 3, 1893)
  Labodja pesem; (1869-1910) (številka: 3, 1893)
  Naše slike (številka: 3, 1893)
  Pobrežje v Beli Krajini; Po fotografiji (številka: 3, 1893)
  Kolunićev zbornik; Hrvatski glagolski rukopis od godine 1486 (številka: 3, 1893)
  Zbirka zakonov zadevajočih posle občin- skega področja; I. zvezek (številka: 3, 1893)
  Gregor Rihar na Blejskem jezeru; Po fotografiji Pucherjevi (številka: 3, 1893)
  Josip Marn (številka: 3, 1893)
  Anton Janežičev slovensko-nemški slovar; Tretji natis (številka: 3, 1893)
  Kako se je ženil Kobaležev Matija?; Vesela povest (številka: 3, 1893)
  Pagoda Alu-Wihara pri Malali na Ceylonu; Po fotografiji (številka: 3, 1893)
  Med valovi življenja; Povest (številka: 3, 1893)
  Kratek nauk o glasbi; Ljubljana 1893 (številka: 3, 1893)
  Slovensko-nemški slovar; Uredil M. Pleter- šnik. Prvi sešitek (številka: 3, 1893)
  Grad Podbrežje v Beli krajini (številka: 3, 1893)
  Baudoin de Courtenay (številka: 3, 1893)
  Levstikovi zbrani spisi; IV. zvezek (številka: 3, 1893)
  Jan Ignacyj Mieczislaw Baudouin de Courtenay; Po fotografiji (številka: 3, 1893)
  Lovčeva poroka (številka: 3, 1893)
  Duhovski Poslovnik; III. in IV. snopič (številka: 3, 1893)
  Imenitna egipčanska gospa; Podkraljeva mati (številka: 3, 1893)
  O tiskanih slikah (številka: 3, 1893)
  V izdelovalnici tiskanih slik (številka: 3, 1893)
  Slovensko gledališče; Ljubljana 1892 (številka: 3, 1893)
  Ivan Pucher, svetlopisec (številka: 3, 1893)
  Dolina Bele Vode v Tatrah (številka: 3, 1893)
  O svečnici (številka: 3, 1893)
  Ivan Pucher, svetlopisec (številka: 3, 1893)
  Vaški pohajač; Povest (številka: 4, 1893)
  Z ognjem in mečem; Del I. in II (številka: 4, 1893)
  Velikonočni blagoslov (številka: 4, 1893)
  Nebeški venec ali Vesela reč med štirimi poslednjimi; Slovencem za novo leto 1893 (številka: 4, 1893)
  Srebrna kupa; (1869-1910) (številka: 4, 1893)
  Anton Martin Slomšek, Knezoškof lavantinski (številka: 4, 1893)
  Most čez nil pri Kajiri; Po fotografiji Al. Beera (številka: 4, 1893)
  Naše slike (številka: 4, 1893)
  Razpis častnega darila (številka: 4, 1893)
  Kampanjskemu dečku (številka: 4, 1893)
  Miedzy Slowianami; Przez Ks. Jana Badeniego. Zeszyt pierwszy (številka: 4, 1893)
  Albania; Zarisy etnograficzne, kulturalne i religijne (številka: 4, 1893)
  Cvet čajevega grma (Camelia thea); Po fotografiji (številka: 4, 1893)
  Jezusa devajo v grob (številka: 4, 1893)
  Konstantin premaga Maksencija; Slika v Vatikanu (številka: 4, 1893)
  Naše škodljive rastline v podobi in besedi (številka: 4, 1893)
  Piramide gizejske (številka: 4, 1893)
  Wyspy Sandwickie i Gambier w Oceanii przez Jozefa Holubowicza; Krakow 1892 (številka: 4, 1893)
  Naša pesem (številka: 4, 1893)
  Žalostna Mati Božja (številka: 4, 1893)
  Jagica i Mijo; Slika iz seoskoga i obrtničkoga života (številka: 4, 1893)
  Metodika zemljepisnega pouka; Ljubljana 1891 (številka: 4, 1893)
  Ingov pir; Epična pesem (številka: 4, 1893)
  Henryk Sienkiewicz, pisatelj povesti z ognjem in mečem (številka: 4, 1893)
  Prizor s ceste, ki vodi k piramidam; Po fotografiji Al. Beera (številka: 4, 1893)
  Matica Hrvatska od godine 1842. do godine 1892; Spomen knjiga. Napisali Tade Smičiklas I Franjo Marković (številka: 4, 1893)
  Bosanski kavedžija (številka: 4, 1893)
  Izvestja muzejskega društva za Kranjsko; Letnik III. Sešitek I (številka: 4, 1893)
  Gorenjska deklica z narodno pečo (številka: 5, 1893)
  Naše slike (številka: 5, 1893)
  Stanley in njegovo potovanje po Afriki; Ljubljana 1892 (številka: 5, 1893)
  Zastavica in slovstvena vaja (številka: 5, 1893)
  Izza mladih let; Pesmi Frana Gestrina (številka: 5, 1893)
  Osvit; Slike iz tridesetih godina (številka: 5, 1893)
  Ivan Pucher; Po Pucherjevi fotografiji (številka: 5, 1893)
  V pomladnem cvetju; Po sliki (številka: 5, 1893)
  O pusti ga, naj spi!; (1869-1910) (številka: 5, 1893)
  Angeljček otrokom učitelj in prijatelj; VII. zvezek (številka: 5, 1893)
  Deklica na vrtu; (1869-1910) (številka: 5, 1893)
  Slovenski romarji v Rimu (številka: 5, 1893)
  A zdaj!; (1869-1910) (številka: 5, 1893)
  Sv. oče Leon XIII. na nosilnem prestolu (številka: 5, 1893)
  Solnce in senca. Povest. Spisal J. Bedenek. Novo Mesto 1891 (številka: 5, 1893)
  Notranjska deklica v narodni noši (številka: 5, 1893)
  Žalostna gora na Dolenjskem; Po fotografiji (številka: 5, 1893)
  Domača fotogr. umetelnost (številka: 5, 1893)
  Postaja Rtnek na dolenjski železnici (številka: 5, 1893)
  Matija Majar Ziljski (številka: 5, 1893)
  Pod nehajem; pripovest (številka: 5, 1893)
  Peča (številka: 5, 1893)
  Hoja na veliko piramido; Po fotografiji (številka: 5, 1893)
  Povesti slovenskemu ljudstvu v poduk in zabavo. Zbral in uredil Andrej Kalan. IV. letnik. 1893 (številka: 5, 1893)
  Matija Majar Ziljski (številka: 5, 1893)
  Ku svetlu križe; Čtyri povidky od dekana Bedricha Kamaryta (številka: 5, 1893)
  Listnica uredništva (številka: 6, 1893)
  Srca odgovor (številka: 6, 1893)
  Strta pomlad (številka: 6, 1893)
  Slavni dan Slovencev pri Sisku; 22. dan rožnika 1593.V proslavo 300-letnice (številka: 6, 1893)
  Narodni pesmi o boju pri Sisku (številka: 6, 1893)
  Nagrobnica Josipu Cimpermanu; (1869-1910) (številka: 6, 1893)
  Josip Cimperman (številka: 6, 1893)
  Ave Maria!; (1869-1910) (številka: 6, 1893)
  Rad. Lopašić (številka: 6, 1893)
  Mirko Bogović (številka: 6, 1893)
  Dobra prijatelja (številka: 6, 1893)
  Mladike; (1869-1910) (številka: 6, 1893)
  Bitev pri Sisku; Posnetek slike, ki je v ljublj. muzeju (številka: 6, 1893)
  Kmetijsko gospodarstvo; Učna knjiga za kmetijske šole (številka: 6, 1893)
  Pastorak; Pučki igrokaz u četiri čina (številka: 6, 1893)
  Matija Čop; Po sliki (številka: 6, 1893)
  Pobožna duša o presvetom oltarskom sakramentu (številka: 6, 1893)
  Sfinga v Gizeh (številka: 6, 1893)
  Jožef Ressel (V spomin stoletnice njegovega rojstva) (številka: 6, 1893)
  Pčelarenje sa pokretnim sačem (satovjem) (številka: 6, 1893)
  Slava Levu XIII; Ob petdesetletnici škofovanja (številka: 6, 1893)
  Naše slike (številka: 6, 1893)
  Hrvatska antologija (številka: 6, 1893)
  Jožef Ressel (številka: 6, 1893)
  Adolfo Veber-Tkalčević, hrvaški pisatelj; Umrl 6. vel. srpana 1. 1889 (številka: 6, 1893)
  Josip Cimperman (številka: 6, 1893)
  Načrt bitve pri Sisku (številka: 6, 1893)
  Pravdoznanstvo; Slika v Vatikanu (številka: 6, 1893)
  Ostra nasprotnika (številka: 6, 1893)
  Kacijanar; (1869-1910) (številka: 6, 1893)
  V kapeli sv. Cirila in Metoda; V Rimu, v cerkvi sv. Klementa (številka: 7, 1893)
  Ljubezen do mamice; Povest za mladino (številka: 7, 1893)
  Sveto Rešnje Telo; Slika v Vatikanu (številka: 7, 1893)
  Smrt slovenskega duhovnika v Egiptu (številka: 7, 1893)
  Bitev pri Sisku; Narisana po sliki ljubljanskega muzeja (številka: 7, 1893)
  Domača glasba (številka: 7, 1893)
  Češko slovstvo (številka: 7, 1893)
  Napis na pergamenu na plašču Hasanovem; Po fotografiji (številka: 7, 1893)
  Mašni plašč iz Hasanovega plašča; Sprednja plat (številka: 7, 1893)
  Spominki z bojišča pri Sisku (številka: 7, 1893)
  Boj pri Sisku (številka: 7, 1893)
  Koča v Tatrah (številka: 7, 1893)
  Slap pri Jajcu (številka: 7, 1893)
  Mašni plašč iz Hasanovega plašča; Zadnja plat (številka: 7, 1893)
  Rusko slovstvo (številka: 7, 1893)
  Vzorec s plašča Hasanovega; Po fotografiji (številka: 7, 1893)
  Matija Majar (številka: 7, 1893)
  Pomladni glasi, posvečeni slovenski mladini. III; Ljubljana 1893 (številka: 7, 1893)
  Mesto in trdnjava Jajce; Po fotografiji (številka: 7, 1893)
  Solza; (1869-1910) (številka: 8, 1893)
  Jan Kollar (številka: 8, 1893)
  Mokronoški grad (številka: 8, 1893)
  Brata Rajhenburška (številka: 8, 1893)
  Naše slike (številka: 8, 1893)
  Jan Kollar (številka: 8, 1893)
  Statistika slov. dijakov na kranjskih gimnazijah v šolskem letu 1892/93 (številka: 8, 1893)
  Pesmi za visoki glas s spremljevanjem klavirja zložil K. Hoffmeister (številka: 8, 1893)
  Glavna seja Matice Hrvatske (številka: 8, 1893)
  Mračni hipi; (1869-1910) (številka: 8, 1893)
  Poročilo pripravljalnega odbora o I. slovenskem katoliškem shodu, ki se je vršil 1892. leta v Ljubljani; Ljubljana 1893 (številka: 8, 1893)
  Nagrobni spomenik Kollerjev (številka: 8, 1893)
  Almanak hrvatske bogoslovne mladeži (številka: 8, 1893)
  Blagoslavljanje novega savskega mostu pri Smledniku (številka: 8, 1893)
  Grad Krupa v Beli Krajini (številka: 8, 1893)
  Petdesetletnica »Novic« (številka: 8, 1893)
  Sv. Janez Krstnik (številka: 8, 1893)
  Žalostna gora na Dolenjskem (številka: 8, 1893)
  Moja bučela (številka: 8, 1893)
  Hymnus de victoria Christianorum de Hassan, Bosnensi Bassa, 22. Junii anno 1593. gloriose relata (številka: 8, 1893)
  Slovenska stenografija po sestavu Frančiška Ks. Gabelsbergerja, priredil Anton Bezenšek; Ljubljana 1893 (številka: 8, 1893)
  Mlada junaška četa (številka: 8, 1893)
  Grad Krupa (številka: 8, 1893)
  Friderik Smetana, češki glasbenik; + leta 1884 (številka: 8, 1893)
  Mokronoški grad (številka: 8, 1893)
  K Resselovemu življenjepisu (številka: 8, 1893)
  Požar v rimskem predmestju (Borgo); Slika v Vatikanu (številka: 8, 1893)
  Izvestja naših slovensko-nemških srednjih šol za leto 1892/93 (številka: 8, 1893)
  Veliki oltar sv. Mihaela v cerkvi na Blokah (številka: 8, 1893)
  Amerikanski Slovenec (številka: 8, 1893)
  Štirje duhovi; (1869-1910) (številka: 9, 1893)
  Valvazorju ob dvestoletnici njegove smrti; (1869-1910) (številka: 9, 1893)
  Helijodor; (II. Mak. 3, 7-40.) (številka: 9, 1893)
  Naše slike (številka: 9, 1893)
  F. M. A. Mignet: Poviest francuske revo- lucije; Zagreb 1892 (številka: 9, 1893)
  Dr.Gašpar Rojko (številka: 9, 1893)
  Razklani hrast (številka: 9, 1893)
  Dr. Gašper Rojko (številka: 9, 1893)
  Narodne pesmi; Z Belokranjskega (številka: 9, 1893)
  Shod pri sv. Roku v Dravljah pri Ljubljani (številka: 9, 1893)
  Ivan Vajkard Valvazor; V spomin dvestoletnice njegove smrti (številka: 9, 1893)
  Valvazor; Slika v Rudolfinumu (številka: 9, 1893)
  Notranjska deklica v nekdanji narodni noši; Fot. Drag. ! Davorin Rovšek (številka: 9, 1893)
  Sreča (številka: 9, 1893)
  Kristof Kolumbo i otkriče Amerike; Zagreb 1892 (številka: 9, 1893)
  Prizor iz Ljubljanske ljudske veselice dne 22. rožnika T. l (številka: 9, 1893)
  Mrtvemu dekletcu (številka: 9, 1893)
  Pogled na Kajiro s citadele; Po fotografiji (številka: 9, 1893)
  Železnica iz Jafe v Jeruzalem (številka: 9, 1893)
  Mesto Jajce; Po fotografiji (številka: 9, 1893)
  Frančišek Gestrin (številka: 9, 1893)
  Helijodor izgnan iz templja; Slika v Vatikanu (številka: 9, 1893)
  Slovensko-nemški slovar (številka: 10, 1893)
  III. Letopis Slovenskih posojilnic; Celje 1893 (številka: 10, 1893)
  Knjižni glasnik (številka: 10, 1893)
  Profesor Tade Smičiklas (številka: 10, 1893)
  Dr. Jos. Vošnjaka zbrani dramatični in pripovedni spisi; II. zvezek (številka: 10, 1893)
  Zgodovina fara Ljubljanske škofije (številka: 10, 1893)
  Zbrani spisi Pavline Pajkove; Prvi zvezek (številka: 10, 1893)
  Jos. Ressel leta 1816 (številka: 10, 1893)
  Pogled na Kranj (številka: 10, 1893)
  Sodje; (1869-1910) (številka: 10, 1893)
  Resselov rojstveni dom v Hrudimu; Po fotografiji (številka: 10, 1893)
  Listnica uredništva (številka: 10, 1893)
  Drobtinice; XXVII. letnik (številka: 10, 1893)
  Koprivnik in koprivniška Vodnikova slavnost (številka: 10, 1893)
  Z ognjem in mečem. Zgodovinski roman. Poljski spisal H. Sienkiewicz. Poslovenil Podravski = PeterMiklavec. Ii. - IV. del. Novo mesto 1892 (številka: 10, 1893)
  Pogled na vrt Ezbekijev v Kajiri; Po fotografiji Al. Beera (številka: 10, 1893)
  Jurij Grabrijan (številka: 10, 1893)
  Naše slike (številka: 10, 1893)
  Metelkov dom v Škocijanu (številka: 10, 1893)
  Pogled na citadelo v Kajiri; Po fotografiji (številka: 10, 1893)
  Modrec Levi; (1869-1910) (številka: 10, 1893)
  Kranj; Fot. Alois Beer (številka: 10, 1893)
  Kralj Mena in Bak (številka: 10, 1893)
  Pred lovom; Lesorez (številka: 10, 1893)
  Češko slovstvo (številka: 11, 1893)
  Naše slike (številka: 11, 1893)
  Župna cerkev v Kranju (številka: 11, 1893)
  Usmiljenost (številka: 11, 1893)
  Jesenska; (1869-1910) (številka: 11, 1893)
  Glas Naroda; List slovenskih delavcev v Ameriki (številka: 11, 1893)
  Na veke svečenik; Novomašniku dr. Fr. Ušeničniku (številka: 11, 1893)
  Slike iz občega zemljopisa; Zagreb 1892 (številka: 11, 1893)
  Krojni vzorci s konstrukcijskimi tabelami za moške obleke; Dopolnjeni zvezek k »knjigi krojaštva« (številka: 11, 1893)
  Notranjščina župne cerkve v Kranju (številka: 11, 1893)
  Slovenska slovstvena čitanka za sedmi in osmi razred srednjih šol (številka: 11, 1893)
  Sirotici, gredoči na grob starišev; Po sliki v ljublj. Rudolfinumu (številka: 11, 1893)
  Tade Smičiklas (številka: 11, 1893)
  Poslednji cvet; (1869-1910) (številka: 11, 1893)
  De scientia media seu thomismi cum molinismo concordia; Goritiensis 1893 (številka: 11, 1893)
  Očetu ob smrti; (1869-1910) (številka: 11, 1893)
  Zgodovina Dobrovske fare pri Ljubljani; Spisal Anton Lesjak (številka: 11, 1893)
  Pred lovom; Olje (številka: 11, 1893)
  Marijino drevo in obelisk v Matarijehu (številka: 11, 1893)
  Ali bo, ali ne bo? (številka: 11, 1893)
  Dr. Benjamin Ipavec, Slovenski skladatelj (številka: 11, 1893)
  Jurij Grabrijan (številka: 11, 1893)
  Papež Leon Veliki in kralj Atila; Slika v Vatikanu (številka: 11, 1893)
  Slovanska knjižnica. Urejuje in zalaga Andrej Gabršček (številka: 11, 1893)
  Na prvi listopadov večer (številka: 11, 1893)
  Kristus pastir in ženin naših duš (številka: 12, 1893)
  Na sveti večer; (1869-1910) (številka: 12, 1893)
  Pogled na Kranj pred železnico (pred 1. 1871); Po fotografiji Paierjevi (številka: 12, 1893)
  Iz nove dobe (številka: 12, 1893)
  Cesar Konstantin podarja Rim papežu Silvestru; Slika v Vatikanu (številka: 12, 1893)
  Rusko slovstvo (številka: 12, 1893)
  Morilčev oče; (1869-1910) (številka: 12, 1893)
  Kokrski most pri Kranju (številka: 12, 1893)
  Glavni trg v Kranju (številka: 12, 1893)
  Madonna (številka: 12, 1893)
  Kranj s Savo z južne strani (številka: 12, 1893)
  Marija moli novorojenega Jezusa (številka: 12, 1893)
  Vabilo na naročbo za l. 1894 (številka: 12, 1893)
  Stekanje Kokre in Save pod Kranjem (številka: 12, 1893)
  Jezus uči farizeje (številka: 12, 1893)
  Kranj (Črtice) (številka: 12, 1893)
  Oesterreichisches Litteraturblatt (številka: 12, 1893)
  Joannes studiosus (številka: 12, 1893)
  Dr. Benjamin Ipavic (številka: 12, 1893)
  Na Koprivniku odkrijejo spominsko ploščo Vodniku dne 27. Vel. srpana 1893 (številka: 12, 1893)
  Koledar družbe sv. Mohorja za navadno leto 1894 (številka: 12, 1893)
  Sveti Ivan Kancij (številka: 12, 1893)
  Bonifacij Platz: Die Völker der Erde (številka: 12, 1893)
  Jeruzalemski romar; Opisovanje svete dežele in svetih krajev (številka: 12, 1893)
  Učitelj in vzornik v vedi in umetnosti; Slovencem v premislek (številka: 12, 1893)
  Slovanska knjižnica (številka: 12, 1893)
  Pogled na Koprivnik (številka: 12, 1893)
 7. 1894
   483

  letnik: 7 (1894)
  številka: 1 (1894)
  številka: 2 (1894)
  številka: 3 (1894)
  številka: 4 (1894)
  številka: 5 (1894)
  številka: 6 (1894)
  številka: 7 (1894)
  številka: 8 (1894)
  številka: 9 (1894)
  številka: 10 (1894)
  številka: 11 (1894)
  številka: 12 (1894)
  številka: 13 (1894)
  številka: 14 (1894)
  številka: 15 (1894)
  številka: 16 (1894)
  številka: 17 (1894)
  številka: 18 (1894)
  številka: 19 (1894)
  številka: 20 (1894)
  številka: 21 (1894)
  številka: 22 (1894)
  številka: 23 (1894)
  številka: 24 (1894)
  Silvestrova noč; (1869-1910) (številka: 1, 1894)
  Na krivih potih; Priprostemu ljudstvu v pouk in zabavo spisal Žaljski = Fran Zbašnik (številka: 1, 1894)
  Naše slike (številka: 1, 1894)
  Novo mestno gledišče v Krakovu; Pogled z mestnega trga (številka: 1, 1894)
  Andrej Komel pl. Sočebran (številka: 1, 1894)
  O vanitas! (1869-1910) (številka: 1, 1894)
  Selanov zet (Povest) (številka: 1, 1894)
  Kitajci in Japonci; Spisal J. Stare (številka: 1, 1894)
  Glava »belvederskega Apolona« v Vatikanu (številka: 1, 1894)
  Slovanska knjižnica (številka: 1, 1894)
  Koledar katoliškega tiskovnega društva v Ljubljani za leto 1894; Šesti letnik (številka: 1, 1894)
  Glasba (številka: 1, 1894)
  V božični noči; (1869-1910) (številka: 1, 1894)
  Sarajevo (številka: 1, 1894)
  Ilustrovani narodni koledar za navadno leto 1894; Leto VI (številka: 1, 1894)
  Sotrudnikom »Dom in Svet«-a; (1869-1910) (številka: 1, 1894)
  Gornjigrad na Štajerskem (Krajepisno-zgodovinska črtica) (številka: 1, 1894)
  Andrej Komel pl. Sočebran; Posnetek po Komelovem opisu svojega življenja (številka: 1, 1894)
  Cerkev in grajščina v Gornjemgradu; Po fotografiji F. Weinhandla (številka: 1, 1894)
  Gospa s pristave; Zgodovinski roman (številka: 1, 1894)
  Sveti Trije Kralji (številka: 1, 1894)
  Poljska in hrvaška umetnost (številka: 1, 1894)
  Mal spomin dveh slovenskih pesnikov - za kratek čas (številka: 1, 1894)
  Zabavnik. Zbirka družbinskih iger za v sobi in pod milim nebom. Nabral in izdal Anton Brezovnik. Celje 1893 (številka: 1, 1894)
  Ilustracije Janežičevega romana Gospa s pristave (številka: 1, 1894)
  Stavbarstvo (številka: 1, 1894)
  Slovenska umetnost (številka: 1, 1894)
  Gornjigrad; Po fotografiji Dav. Rovška (številka: 2, 1894)
  Srebro (številka: 2, 1894)
  Most Čez Canal la Manche (številka: 2, 1894)
  Pravljica (številka: 2, 1894)
  John Tyndall (številka: 2, 1894)
  Železnico za ladije (številka: 2, 1894)
  Jurij Japelj; Po jeklorezu (številka: 2, 1894)
  Dvanajstletni Jezus v templju (številka: 2, 1894)
  Josip Freuensfeld (številka: 2, 1894)
  Naše slike (številka: 2, 1894)
  Jurij Japelj, stolni kanonik in slovenski pisatelj (številka: 2, 1894)
  K zvezdam (številka: 2, 1894)
  Knjige društva sv. Jeronima (številka: 2, 1894)
  Plutarhovi izabrani životopisi znamenitih Grka i Rimljana; Dio prvi (številka: 2, 1894)
  Nesudjenica; Epska pjesma (številka: 2, 1894)
  Gospod, še mene (številka: 2, 1894)
  Ravbar; Narodna pesem (številka: 2, 1894)
  Na poti v Nazaret; Po španski legendi (številka: 3, 1894)
  Življenja srečen pot (številka: 3, 1894)
  Jan Matejko; Po fotografiji (številka: 3, 1894)
  Ob sveči; (1869-1910) (številka: 3, 1894)
  Misijon za srednjo Afriko (številka: 3, 1894)
  Razjasnilo zastran »nenavadnih« besed (številka: 3, 1894)
  Slovanske knjižnice 6. in 7. snopič (številka: 3, 1894)
  Na poti v Nazaret (številka: 3, 1894)
  Notranjščina džamije »El-azhar« (številka: 3, 1894)
  Goslar (številka: 3, 1894)
  Profil ženske glave; Studija (številka: 3, 1894)
  Angel miru; Nagrobni spomenik v Pragi (številka: 4, 1894)
  Dr. Jožef Križan (številka: 4, 1894)
  Dr. Ivan Broz (številka: 4, 1894)
  O nevihti (številka: 4, 1894)
  Bolgarski pravopis (številka: 4, 1894)
  Izprememba; (1869-1910) (številka: 4, 1894)
  Vse je Tvoje (številka: 4, 1894)
  Gora Atos (številka: 4, 1894)
  Cerkveno leto, to je njegovi sveti časi in dnevi; 1893 (številka: 4, 1894)
  Josip Jaklič (številka: 4, 1894)
  Tragedija; Kip na dež. gledališču v Ljubljani (številka: 4, 1894)
  Komedija; Kip na dež. gledališču v Ljubljani (številka: 4, 1894)
  Dr. Jožef Križan (številka: 4, 1894)
  Naše slike (številka: 4, 1894)
  Karolina Karlovna Pavlova (številka: 4, 1894)
  Sarajevo z južno-zapadne strani (številka: 4, 1894)
  Črtice z avstrijskega juga (številka: 4, 1894)
  Pevec in svet; (1869-1910) (številka: 4, 1894)
  Spomenik na gomili Josipa Marna (številka: 4, 1894)
  Zanimiva ženska (številka: 4, 1894)
  Mestni trg v Škofji Loki (številka: 5, 1894)
  Mittheilungen des Musealvereines fur Krain; Sechster Jarhgang. Zweite Abtheilung: Naturkundlicher Theil (številka: 5, 1894)
  Jupiter in njegovih petero lun (številka: 5, 1894)
  Jahrbuch und Deutscher Kalender fur Krain; 1894 (številka: 5, 1894)
  Milanska stolna cerkev (številka: 5, 1894)
  Msgr. Lazar Demetrij Mladenov; Po poročilih (številka: 5, 1894)
  Giovanni Pier Luigi de Palestrina (številka: 5, 1894)
  Pogreb dr. Franja Račkega (številka: 5, 1894)
  Razgled znad gradu škofjeloškega l. 1649 (številka: 5, 1894)
  V pustiv je šla.«; Dogodba (številka: 5, 1894)
  Naše slike (številka: 5, 1894)
  Album; Dvanajst pesmi za višji glas s (številka: 5, 1894)
  Kristijan Pajer; Po fotografiji (številka: 5, 1894)
  Večerno zvonenje (številka: 5, 1894)
  Izvestja muzejskega društva za Kranjsko; Letnik III (številka: 5, 1894)
  Žalne pesmi ob jeruzalemskem mestu; Prev. Anton Medved (številka: 5, 1894)
  Dijoniz in Filoksen (številka: 5, 1894)
  Pomenek; (1869-1910) (številka: 5, 1894)
  Msgr. Lazar Demetrij Mladenov (številka: 5, 1894)
  Mittheilungen der Musealvereines fur Krain; Sechster Jarhg. Erste Abtheilung: HistorischerTheil (številka: 5, 1894)
  Delo na panamskem prekopu (številka: 5, 1894)
  Gospod je res vstal, aleluja! (številka: 6, 1894)
  Ivan vitezTrnski (številka: 6, 1894)
  Palestrina v cerkveni glasbi (številka: 6, 1894)
  Vabilo slovenskim pisateljem (številka: 6, 1894)
  Letopis Matice Slovenske za leto 1893; 1893 (številka: 6, 1894)
  Ivan vitez Trnski (številka: 6, 1894)
  Naše škodljive rastline v podobi in besedi; II. snopič (številka: 6, 1894)
  Pomladanska; (1869-1910) (številka: 6, 1894)
  Poncij Pilat, oskrbnik Judeji in sodnik Jezusa, Izveličarja sveta (številka: 6, 1894)
  Jezik (številka: 6, 1894)
  Palestrina (številka: 6, 1894)
  Prijateljev sin (Izvirna povest) (številka: 6, 1894)
  Naše slike (številka: 6, 1894)
  Pogled na Staro Loko; Po fotografiji (številka: 6, 1894)
  Molitev v sili (številka: 6, 1894)
  Pokop Jezusov; Slikal ok. l. 1600 v Rimu (številka: 6, 1894)
  Sedanja in nekdanja starološka župna cerkev (številka: 7, 1894)
  Silvio Pellico in Ljubljana (številka: 7, 1894)
  O pojedynku; Kilka uwag skreslil Ks. Maryan Moravski (številka: 7, 1894)
  Glavni del Školje Loke; Po fotografiji Lergetporerjevi (številka: 7, 1894)
  Učenca v Emavsu (številka: 7, 1894)
  Kraška cvetka (številka: 7, 1894)
  Tudi vejicam treba časa (številka: 7, 1894)
  Henrik Sienkiewicz: Z ognjem in mečem. Povest iz davnih dni. Iz poljščine preložil M. M. = Matija Mrače. Del III. in IV. Ljubljana 1893 (številka: 7, 1894)
  Ivan vitez Trnski (številka: 7, 1894)
  Pevčeva izpoved (številka: 7, 1894)
  Bacili na bankovcih (številka: 7, 1894)
  Kapela božjega groba v veliki cerkvi v Jeruzalemu (številka: 7, 1894)
  Učenjaki v Koreji (številka: 7, 1894)
  Umetnost (številka: 7, 1894)
  Za posnemanje (številka: 7, 1894)
  Zyciorys bl. Rudolfa Akwawiwy i towarzyszy meczennikow T. J (številka: 7, 1894)
  Pogled na kraljevski grad v Budapešti; Po fotografiji (številka: 8, 1894)
  Jutro; (1869-1910) (številka: 8, 1894)
  Mihael Hornik (številka: 8, 1894)
  Ali so ribe mutaste? (številka: 8, 1894)
  Zanimiv nemški prevod slovenske pesmi (številka: 8, 1894)
  Igre in pesmi za otroška zabavišča in ljudske šole; Ljubljana 1893 (številka: 8, 1894)
  Ribe; Prirodoslovne i kulturne crtice (številka: 8, 1894)
  Die Auszeichnung (številka: 8, 1894)
  Mihael Hornik; Spominska beseda (številka: 8, 1894)
  V prirodi; (1869-1910) (številka: 8, 1894)
  Kranjski kmečki starček; Studija (številka: 8, 1894)
  Begova džamija v Sarajevu; Po fotografiji (številka: 8, 1894)
  Nevernost sv. Tomaža (številka: 8, 1894)
  Pogled na Budapešto s kraljevskega gradu; Po fotografiji (številka: 8, 1894)
  Trtna uš in trtoreja; Navod, kako se je mogoče vkljub trtni uši s trtorejo uspešno baviti (številka: 8, 1894)
  Ilirski glasbenici; Prilozi za poviest hrvatskoga preporoda (številka: 8, 1894)
  Besede oratoriju Haydnovemu Stvarjenje; Slovenski priredil E. Gangel (številka: 8, 1894)
  Hudi časi; Povest (številka: 8, 1894)
  Das Dekanat Neukirchen.Von Ignaz Orožen; 1893 (številka: 9, 1894)
  Dr. Frančišek Rački (številka: 9, 1894)
  Crte i slike; Zagreb 1893 (številka: 9, 1894)
  Zoper kačji pik (številka: 9, 1894)
  Kaj pripovedujejo Lahi o ženi (številka: 9, 1894)
  Novi listovi iz Afrike od Dragutina Lermana (številka: 9, 1894)
  Vladimir in Varjag; (1869-1910) (številka: 9, 1894)
  Salve Regina ali razlaganje molitve Češčena bodi Kraljica za Šmarnično opravilo; Ljubljana 1894 (številka: 9, 1894)
  Goethe in emancipacija Judov (številka: 9, 1894)
  Aus Dem Suden; Agramer Skizzenblatter von Gojmir Krek (številka: 9, 1894)
  Pomladni glasi, posvečeni slovenski mladini. IV; Ljubljana 1894 (številka: 9, 1894)
  O sultanu Bimbambumu (številka: 9, 1894)
  Imovita domačinka v Sveti deželi (številka: 9, 1894)
  Pol. Corr. poroča o nesreči (številka: 9, 1894)
  Naše slike (številka: 9, 1894)
  Lijepa naša Domovina; Zemljepisne slike. Piše Dragutin Hirc II. sv (številka: 9, 1894)
  Svetišče Gospodovega rojstva v Betlehemu (številka: 9, 1894)
  Bosanka (številka: 9, 1894)
  Tudi jaz; (1869-1910) (številka: 9, 1894)
  Dr. Fr. Rački (številka: 9, 1894)
  Ženin kos (številka: 9, 1894)
  Božje dete spava (številka: 9, 1894)
  43.000 raznašalcev »strašnih romanov« (številka: 10, 1894)
  Družina (številka: 10, 1894)
  Slepi konji (številka: 10, 1894)
  Fremdenzeitung (številka: 10, 1894)
  Nov leteči stroj (številka: 10, 1894)
  Poslednja beseda (številka: 10, 1894)
  Listnica uredništva (številka: 10, 1894)
  Zlate sanje (številka: 10, 1894)
  Pomlad (številka: 10, 1894)
  Gmotno stanje pri Slovencih (številka: 10, 1894)
  Odiseja; Povest Slovenski Mladini (številka: 10, 1894)
  Doma (številka: 10, 1894)
  Elekrična železnica (številka: 10, 1894)
  Barbana v Istri (številka: 10, 1894)
  Otrok med obadom in kačjim pastirjem (številka: 10, 1894)
  Mati Božja (številka: 10, 1894)
  Ali govore opice? (številka: 10, 1894)
  Pestunji; (1869-1910) (številka: 10, 1894)
  Fotografične razstave (številka: 10, 1894)
  P. i. naročnikom ob novem letu (številka: 10, 1894)
  Novo Mesto; Po fotografiji (številka: 10, 1894)
  Pusti konju rep! (številka: 10, 1894)
  Slovanska knjižnica; 8., 9., 10. snopič (številka: 10, 1894)
  Kdo je naučil ptičice peti?; Po akvarelni sliki (številka: 10, 1894)
  Ogled po stari povestnici slovenski (Nekaj zgodovinskih črtic, zlasti iz dobe Rimljanov) (številka: 10, 1894)
  Elegija (številka: 10, 1894)
  Rudnik (številka: 10, 1894)
  Zdravišče v Iki; Po fotografiji (številka: 10, 1894)
  Dr. Frančišek Rački (številka: 10, 1894)
  Grad Rakovnik (številka: 10, 1894)
  Spomenik ob Novi dolenjski železnici (številka: 10, 1894)
  Poviest srednjega vieka; Zagreb 1893 (številka: 10, 1894)
  Peisem od tega ressvetlenga Sveta (številka: 11, 1894)
  V hladnici; (1869-1910) (številka: 11, 1894)
  Šmarije (na Dolenjskem) (številka: 11, 1894)
  Postaja Grosuplje (številka: 11, 1894)
  Star grob pri sv. Magdaleni (številka: 11, 1894)
  Staroločanka v nekdanji zimski noši; Fot. dr. Fr. L (številka: 11, 1894)
  Ivan Tomšič (številka: 11, 1894)
  Ivan Tomšič (številka: 11, 1894)
  Travnik (številka: 11, 1894)
  To je moje telo (številka: 11, 1894)
  Pesem od teh sedaineh novih caitou (številka: 11, 1894)
  V kmetiški hiši; (1869-1910) (številka: 11, 1894)
  Božji grob pri Novem mestu (številka: 11, 1894)
  Višnja gora, kakoršna je bila pred železnico (številka: 11, 1894)
  Slovenska Zemlja. I. del; Poknežena grofija Goriška in Gradiščanska (številka: 11, 1894)
  Jernej Pečnik (številka: 11, 1894)
  Žalostnemu prijatelju (številka: 11, 1894)
  Preprosta pobožnost (številka: 11, 1894)
  Kiparstvo (številka: 12, 1894)
  Brizinški mestni glavar v Škofji Loki; Po sliki Ljubljanskega mestnega muzeja (številka: 12, 1894)
  Tolažba (številka: 12, 1894)
  P. Florentin Hrovat, vodja ljudske šole in slovenski pisatelj (številka: 12, 1894)
  Višnja gora; Fot. Davorin Rovšek (številka: 12, 1894)
  Povesti, slovenskemu ljudstvu v poduk in zabavo. Zbral in uredil Andrej Kalan. VI. zvezek. 1893 (številka: 12, 1894)
  Zabavna knjižnica za slovensko mladino; III. zvezek (številka: 12, 1894)
  Vaje v petji; Ljubljana (številka: 12, 1894)
  Mladosti ni! (številka: 12, 1894)
  Slovenski rojaki! (številka: 12, 1894)
  P. Florentin Hrovat (številka: 12, 1894)
  Št. Lovrenc ob Temenici (številka: 12, 1894)
  Popievke za četiri mužka grla; Skladao M. B. Rašan iz Istre (številka: 12, 1894)
  Koncert »Glasbene Matice« (številka: 12, 1894)
  Vidovin in Vidovina (številka: 12, 1894)
  Pastirju; (1869-1910) (številka: 12, 1894)
  Viljem Ostrovrhar (Tragedija v petih dejanjih) (številka: 12, 1894)
  Missa »Ave, Regina coelorum!« composita ad quatuor voces inaequales; Auctore Ignatio Hladnik. Op. 20 (številka: 12, 1894)
  Predor pod Šmarijem (številka: 12, 1894)
  Dolenjski poštni voz v pokoju; Fot. Fr. A. = Frančišek Avsec (številka: 12, 1894)
  Naše slike (številka: 12, 1894)
  Trebnje (številka: 12, 1894)
  Početni nauk o petji za ljudske šole; Ljubljana 1894 (številka: 12, 1894)
  Kažipot po pokneženi grofovini goriško-gradiščanski; Uredil in izdal Andrej Gabršček (številka: 12, 1894)
  Glavna seja društva sv. Jeronima (številka: 12, 1894)
  Pogled s Trebanjskega vrha na Trebnje in severno stran (številka: 12, 1894)
  Najnavadnejše jezikovne napake učencev ptujskega okrajnega glavarstva; Govoril Anton Kosi (številka: 12, 1894)
  Loka (krajepisno-zgodovinska črtica) (številka: 12, 1894)
  Cigaletov spomenik (številka: 13, 1894)
  Cenjenim sotrudnikom in naročnikom (številka: 13, 1894)
  Nadvojvoda Rudolf IV., ustanovitelj Novega mesta (številka: 13, 1894)
  Spomeniki rimski stari in novi (številka: 13, 1894)
  Južina ob košnji na planinah (številka: 13, 1894)
  Weltgeschichte von Joh. Bapt. von Weiss; Dritte verbesserte Auflage (številka: 13, 1894)
  Kamnik; Zemljepisno-zgodovinski opis. Sestavil Ljudevit Stiasny (številka: 13, 1894)
  Rim; Središče lepih umetnostij (številka: 13, 1894)
  Marijino obiskanje; Slika na rožniku (številka: 13, 1894)
  Epična pesem; Janičar (številka: 13, 1894)
  Die Basko-Slavische Spracheinheit von Johann Topolovšek; I. Band (številka: 13, 1894)
  Novo Mesto (številka: 13, 1894)
  Naše slike (številka: 13, 1894)
  Pogled na kapucinski (Franc-Jožefov) most v Škofji Loki (številka: 14, 1894)
  Kako zdravo je kajenje (številka: 14, 1894)
  Oj Pridi zopet! (številka: 14, 1894)
  Boštanj ob dolenjski železnici (številka: 14, 1894)
  D. I. Mendeljejev (številka: 14, 1894)
  Pjesnička djela; Svezak prvi (številka: 14, 1894)
  Nezvenelka (številka: 14, 1894)
  Zapisci iz mrtvoga doma,; Zagreb 1891 (številka: 14, 1894)
  Turpin in Dowe (številka: 14, 1894)
  Špirit ali alkohol (številka: 14, 1894)
  Kdaj se najbolje poseka drevo? (številka: 14, 1894)
  Pergamenski papir (številka: 14, 1894)
  Loški okoličan (številka: 14, 1894)
  Prievodi novijih pjesnika; Svezak prvi (številka: 14, 1894)
  Liturgija ali služba božja s staroslovenskim jezikom v senjski biskupiji (številka: 14, 1894)
  F. V. Weber + (številka: 14, 1894)
  Fotografija in zvezdoznanstvo (številka: 14, 1894)
  Demeter Ivanovič Mendeljejev (številka: 14, 1894)
  Kuhinjski ščurek (številka: 14, 1894)
  Najlepše peresce bratu; Za »Dom in Svet« (številka: 14, 1894)
  Nauk slovenskim gospodarjem, kako je zboljšati rejo goveje živine; 1894 (številka: 14, 1894)
  Krka na Dolenjskem (številka: 14, 1894)
  Laokoon (številka: 14, 1894)
  Dr. Jos. Vošnjaka zbrani dramatični in pripovedni spisi; III. zvezek (številka: 14, 1894)
  Slovanska knjižnica (številka: 14, 1894)
  Popotnik (številka: 15, 1894)
  Iz počitniškega dnevnika (številka: 15, 1894)
  Železniški most čez Ljubljanico (številka: 15, 1894)
  Frančišek Kosar (številka: 15, 1894)
  Dva slavospeva Antonu Martinu Slomšku ob imenovanju za škofa (številka: 15, 1894)
  Predilnica v Ajdovščini po požaru (številka: 15, 1894)
  Naše slike (številka: 15, 1894)
  Frančišek Kosar (številka: 15, 1894)
  Bumba ali pinija (številka: 15, 1894)
  Smrt Rafaelova (številka: 15, 1894)
  Slovensko-nemškega slovarja (številka: 15, 1894)
  Spletke; Povest iz nedavnih časov (številka: 15, 1894)
  Jezus, Marija Magdalena in Marta (številka: 16, 1894)
  Veter (številka: 16, 1894)
  Listnica uredništva (številka: 16, 1894)
  Vojvoda Albreht »s kito« (številka: 16, 1894)
  Bora (številka: 16, 1894)
  Slava cesarju Francu Jožefu! (številka: 16, 1894)
  Loški okoličan (številka: 16, 1894)
  Domača fotografska umetnost (številka: 16, 1894)
  Varujte naše koristne ptice glada in mraza in nastavljajte jim valilnice!; Rumež bl. Ormoža (številka: 16, 1894)
  Osnovni nauki iz fizike in kemije za meščanske šole; Ljubljana 1894 (številka: 16, 1894)
  Loški okoličan (številka: 16, 1894)
  Slovenske narodne pesmi; 1894 (številka: 16, 1894)
  Naše slike (številka: 16, 1894)
  Izvestje Glasbene matice v Ljubljani... 1893/93; Ljubljana 1894 (številka: 16, 1894)
  Davorin Trstenjak in Matija Majar (številka: 16, 1894)
  Ruska književnost (številka: 16, 1894)
  Orehovski Bračko pa »Slovenski Gospodar«; Maribor 1894 (številka: 16, 1894)
  Ob hudi uri (številka: 16, 1894)
  Nazaret s cerkvijo Marijinega oznanjenja; Po fotografiji (številka: 16, 1894)
  Pouk o črtežih (planih); Drugi pomnoženi natis (številka: 16, 1894)
  Vile (številka: 16, 1894)
  Slovensko delavsko pevsko društvo Slavec v Ljubljani ob svoji desetletnici. Sestavila Anton Trsenjak in Anton Slatnar. Ljubljaba 1894 (številka: 16, 1894)
  Trije jahači (tri jezdci); Melodramna pesem N. Lenaua (številka: 16, 1894)
  Slovenska šolska letna poročila za l. 1893- 94 (številka: 16, 1894)
  Čemu?; (1869-1910) (številka: 17, 1894)
  Naše slike (številka: 17, 1894)
  Bosanske noše (številka: 17, 1894)
  Na nizozemskem morskem obrežju (številka: 17, 1894)
  Uporaba elektrike (številka: 17, 1894)
  Umetno frčanje (številka: 17, 1894)
  Mostar (številka: 17, 1894)
  Prijatelju M. Opeku; (1869-1910) (številka: 17, 1894)
  Kupite jabolk! (številka: 17, 1894)
  Vabljivi ptič (številka: 17, 1894)
  Škofja Loka (številka: 17, 1894)
  Nadvojvoda Viljem (številka: 17, 1894)
  Slovenija in svetla habsburška hiša; Ob smrti nadvojvode Viljema (številka: 17, 1894)
  Hrvaška Lira; Sbirka popievaka u narodnom duhu, glasbotvorio F. S. Vilhar (številka: 18, 1894)
  Slovo od Bele Krajine; (1869-1910) (številka: 18, 1894)
  Nepotrebna pokušnja (številka: 18, 1894)
  Mateju Cigaletu v spomin (številka: 18, 1894)
  Kolo (številka: 18, 1894)
  Narodno blago s Pohorja (številka: 18, 1894)
  Aforizmi o ženstvu; Berilo dne 13. prosinca t. l. v »Slovenskem klubu« na Dunaju (številka: 18, 1894)
  Danica; Koledar i ljetopis društva svetojeronimskoga za god. 1895 (številka: 18, 1894)
  Boj pri Vogastogradu (številka: 18, 1894)
  Matej Cigale (številka: 18, 1894)
  Sedanji Loški grad (številka: 18, 1894)
  Pesem o vojski; 1848 (številka: 18, 1894)
  Slovanska knjižnica (številka: 18, 1894)
  Naše slike (številka: 18, 1894)
  Kolosej v Rimu (številka: 18, 1894)
  Vladislav Vežić (številka: 18, 1894)
  Na bregu (številka: 18, 1894)
  Jubilej bolgarskega časopisja (številka: 18, 1894)
  Narodne pesmi z Murskega polja (številka: 18, 1894)
  Spominski list k otvorjenju proge Ljubljana - Novo mesto (številka: 18, 1894)
  Egiptovski kačji krotilec (številka: 19, 1894)
  Skrinja; Svatovska pesem (številka: 19, 1894)
  Pesmi; (1869-1910) (številka: 19, 1894)
  Notranjščina Koloseja (številka: 19, 1894)
  Leopold III (številka: 19, 1894)
  Ribici (številka: 19, 1894)
  Vojvoda Leopold III (številka: 19, 1894)
  Notranjščina starološke župne cerkve (številka: 19, 1894)
  Pantheon v Rimu (številka: 19, 1894)
  Vnanjščina Koloseja (številka: 19, 1894)
  Crtice iz primorskoga malogradskoga života; Senj 1893 (številka: 20, 1894)
  Umevaš ga le ti (številka: 20, 1894)
  Prepozno; (1869-1910) (številka: 20, 1894)
  Knjižnica za klasični starinu; Knjiga prva. August Mušić: Poviest grčke književnosti. Dio prvi (številka: 20, 1894)
  Piešni bialoruskie z powiatu Dzišni- eriskiego gubernii Wileriskiej; Krakow 1894 (številka: 20, 1894)
  Kako si ustvarimo Slovenci vzoren knjižni jezik? (številka: 20, 1894)
  Češka proza (številka: 20, 1894)
  Jednotni slovenski knjižni Jezik (številka: 20, 1894)
  Umor Galeazza M. Viscontija v milanski stolnici (številka: 20, 1894)
  Apostolsko pismo papeža Leona XIII (številka: 20, 1894)
  Naše slike (številka: 20, 1894)
  I. T. Turkuš, slovenski pesnik (številka: 20, 1894)
  Cerkev sv. Petra v Rimu (številka: 20, 1894)
  Cerngrobska cerkev (številka: 20, 1894)
  Slavenska knjižnica. Knjiga prva. Turgenjev: Izbrane pripoviesti. Svezak prvi. Zagreb 1893 (številka: 20, 1894)
  Staro znamenje ob poti k Cerngrobu (številka: 20, 1894)
  Niedziela w Krakowie (številka: 20, 1894)
  Roži; (1869-1910) (številka: 20, 1894)
  J. T. Turkuš (številka: 20, 1894)
  Vran; (1869-1910) (številka: 21, 1894)
  Novorojencu (številka: 21, 1894)
  Zatičina (številka: 21, 1894)
  Na grobeh; (1869-1910) (številka: 21, 1894)
  Pesem o vinski trti (številka: 21, 1894)
  Pavlina Pajk (številka: 21, 1894)
  Kongres krščanskih starinoslovcev v Spletu; Solinu (številka: 21, 1894)
  Poročilo (številka: 21, 1894)
  Lateranska Cerkev v Rimu (številka: 21, 1894)
  Zlate jagode; Zbirka basnij za slovensko mladino in preprosto ljudstvo (številka: 21, 1894)
  Šaljivi Jaka ali zbirka najboljših kratkočasnic za slovensko mladino. Nabral in priredil Anton Kosi. II. zvezek. Ljubljana 1894 (številka: 21, 1894)
  Naše slike (številka: 21, 1894)
  Venček pravljic in pripovedek; Drugi natis (številka: 21, 1894)
  Moč; Črtica za muzej v Kaiserslauternu (številka: 21, 1894)
  Obrazovalna umetnost; Črtica za muzej v Kaiserslauternu (številka: 21, 1894)
  V delu je rešitev; Poučna povest (številka: 21, 1894)
  Notranjščina lateranske cerkve (številka: 21, 1894)
  Slovenski cerkveni govor iz l. 1706 (številka: 21, 1894)
  Pavlina Pajkova (številka: 21, 1894)
  Ob babičinem pokopu (številka: 21, 1894)
  50 letnica našega pesnika Simona Gregorčiča (številka: 21, 1894)
  Belokranjske narodne pesmi; Zapisal v podzemlju J. Barle (številka: 22, 1894)
  Vest; (1869-1910) (številka: 22, 1894)
  Spomenica o petidvajsetletnici akademi- čnega društva Slovenija na Dunaji; Ljubljana 1894 (številka: 22, 1894)
  Dva brata; Povest iz obmejnega kraja (številka: 22, 1894)
  Janez Parapat (številka: 22, 1894)
  Na pregazu (številka: 22, 1894)
  Kristusova glava; Slika v S. Ponzianu (številka: 22, 1894)
  Janez Parapat, župnik in pisatelj (številka: 22, 1894)
  Nočna poroka (številka: 22, 1894)
  Titov slavolok v Rimu (številka: 22, 1894)
  Naše slike (številka: 22, 1894)
  Petelin; Slika (številka: 22, 1894)
  Mati božja v katakombi sv. Priscille (številka: 22, 1894)
  Berta Leščinska, operna pevka (številka: 22, 1894)
  Slovanske knjižnice (številka: 22, 1894)
  Glasnik (številka: 22, 1894)
  Jesenska v Sibiriji (številka: 23, 1894)
  Čovjek od rodjenja do ženitbe (številka: 23, 1894)
  Slovenci! (številka: 23, 1894)
  Segregacija u Jurjevici; pripoviest (številka: 23, 1894)
  Loška okoličanka v stari noši (številka: 23, 1894)
  Jan Matejko (številka: 23, 1894)
  Loška okoličanka v stari noši (številka: 23, 1894)
  Miklavžev večerni semenj v Ljubljani (številka: 23, 1894)
  Št. Vid na Dolenjskem; Po fotografiji (številka: 23, 1894)
  Oznanilo (številka: 23, 1894)
  Marjetica. Idila. Spisal Anton Koder. Drugi natis. Ljubljana 1894 (številka: 23, 1894)
  Vojvoda Ernest Zelezni, sin Viridin; + 1424 (številka: 23, 1894)
  Virida; Po sliki v ljubljanskem Rudolfinumu (številka: 23, 1894)
  Zgodovina starega veka; Ljubljana 1894 (številka: 23, 1894)
  Mati (številka: 23, 1894)
  Ivan Matejko (številka: 23, 1894)
  Domoznanstvo v ljudski šoli; Metodično navodilo (številka: 23, 1894)
  Sv. Anton (številka: 24, 1894)
  Vse po ptuje (številka: 24, 1894)
  O besedni razporedbi glede na naš rodilnik (genitiv) (številka: 24, 1894)
  Nekdanja samostanska, sedaj župna cerkev v Zatičini (številka: 24, 1894)
  Koncert »Glasbene Matice« dne 12. listopada t.l (številka: 24, 1894)
  Virida; Po sliki v ljubljanskem Rudolfinumu (številka: 24, 1894)
  J. Podmilšak kot dijak (številka: 24, 1894)
  Leopold III; Po sliki v Ljubljanskem Rudolfinumu. Fot. dr. Fr. L. = Frančišek Lampe (številka: 24, 1894)
  Grb Viridin (številka: 24, 1894)
  Murillo (številka: 24, 1894)
  Sveta noč; Po fotografiji Brogijevi (številka: 24, 1894)
  Murillo (številka: 24, 1894)
  Brezmadežno spočetje Matere Božje (številka: 24, 1894)
  Grb brizinških škofov; Na grajski kapeli v Škofji Loki (številka: 24, 1894)
  Sveti večer; (1869-1910) (številka: 24, 1894)
  Beraški deček (številka: 24, 1894)
  Kakšen si žele naši prijatelji »Dom in Svet« l. 1895 (številka: 24, 1894)
  Vabilo na naročbo (številka: 24, 1894)
  Jožef Podmilšak, slovenski pisatelj (številka: 24, 1894)
  Staroslovenska čitanka za višje razrede srednjih šol; Dunaj 1894 (številka: 24, 1894)
  Iz češke poezije (številka: 24, 1894)
  Železnica Ljubljana - Novo mesto (številka: 10 do 12, 1894)
 8. 1895
   453

  letnik: 8 (1895)
  številka: 1 (1895)
  številka: 2 (1895)
  številka: 3 (1895)
  številka: 4 (1895)
  številka: 5 (1895)
  številka: 6 (1895)
  številka: 7 (1895)
  številka: 8 (1895)
  številka: 9 (1895)
  številka: 10 (1895)
  številka: 11 (1895)
  številka: 12 (1895)
  številka: 13 (1895)
  številka: 14 (1895)
  številka: 15 (1895)
  številka: 16 (1895)
  številka: 17 (1895)
  številka: 18 (1895)
  številka: 19 (1895)
  številka: 20 (1895)
  številka: 21 (1895)
  številka: 22 (1895)
  številka: 23 (1895)
  številka: 24 (1895)
  Ilirija oživljena; Po sliki v ljubljanskem Rudolfinumu fot. dr. Fr. l. = Frančišek Lampe (številka: 1, 1895)
  Češki duhovniki in katoliško socijalno slovstvo (številka: 1, 1895)
  Materi svoji (številka: 1, 1895)
  Tlačanje; Povest (številka: 1, 1895)
  Nikolaj II (številka: 1, 1895)
  Mrtvoj majci (številka: 1, 1895)
  Aleksander III., car ruski (številka: 1, 1895)
  Ladija v ledovju (številka: 1, 1895)
  Lepi Tonček; Povest (številka: 1, 1895)
  Črna gora ali Ptujska gora (številka: 1, 1895)
  Najdaljši most na svetu (številka: 1, 1895)
  Duhovno pastirstvo; Ljubljana 1894 (številka: 1, 1895)
  Slovenski koledarji in koledarniki. V 100-letni spomin prve Vodnikove in v 50-letni spomin prve Bleiweisove »Nove Pratike« (številka: 1, 1895)
  Simon Gregorčič ob svoji petdesetletnici (številka: 1, 1895)
  Ruska književnost (številka: 1, 1895)
  Dom in Svetu ob novem letu (številka: 1, 1895)
  Prekop čez srednjeameriško ožino (številka: 1, 1895)
  Nikolaj II., car ruski (številka: 1, 1895)
  Simon Gregorčič (številka: 1, 1895)
  Naša zemlja se preminja še vedno (številka: 1, 1895)
  Notranjščina cerkve na Ptujski gori (številka: 1, 1895)
  Krščansko devištvo; Nauki , vzgledi in molitve za dekleta (številka: 1, 1895)
  Ptujska Gora (številka: 1, 1895)
  Gospodarska lučba Mat. Vrtovca (številka: 1, 1895)
  V hudem mrazu (številka: 1, 1895)
  Ilustrovani narodni koledar za navadno leto 1895; Leto VII (številka: 1, 1895)
  V večnem ledu (številka: 1, 1895)
  Ledene gore (številka: 1, 1895)
  Aleksander III (številka: 1, 1895)
  Naše slike (številka: 1, 1895)
  Koledar katoliškega tiskovnega društva v Ljubljani za l. 1895; Sedmi letnik (številka: 1, 1895)
  Dijaški koledar za navadno leto 1895; IV. letnik (številka: 1, 1895)
  Ob robu leta; (1869-1910) (številka: 1, 1895)
  Vprašanje nad vprašanje! (številka: 1, 1895)
  Koledar družbe sv. Mohorja za navadno leto 1895 (številka: 1, 1895)
  Lesseps (številka: 1, 1895)
  Smrt nedolžnih betlehemskih otročičev (številka: 1, 1895)
  Anton Grigorij Rubinstein (številka: 2, 1895)
  Huda ura (številka: 2, 1895)
  Vdova (številka: 2, 1895)
  Slovenske pesmi za štiri moške glasove (številka: 2, 1895)
  Zimsko veselje (številka: 2, 1895)
  Planinska cvetlica; Umrlemu gojencu v spomin (številka: 2, 1895)
  Glasbena Matica; 1894 (številka: 2, 1895)
  Zameteni vlak v ruskih stepah (številka: 2, 1895)
  Upi in spomini; (1869-1910) (številka: 2, 1895)
  Pozdrav Gorenjskej; Valček, po slovanskih napevih za glasovir zložil Parma Viktor (številka: 2, 1895)
  Slovenske večernice; 48. zvezek (številka: 2, 1895)
  Naše škodljive rastline v podobi in besedi; III. snopič (številka: 2, 1895)
  Pogled na Ptujsko goro (številka: 2, 1895)
  Prof. Ant. Bezenšek nam naznanja to-le (številka: 2, 1895)
  Zakaj premineš?; (1869-1910) (številka: 2, 1895)
  Fonetične posebnosti v jeziku Kolemonovega Žegna (številka: 2, 1895)
  Frančišek Pečar (številka: 2, 1895)
  Domotožje (številka: 2, 1895)
  Josip Dobrovsky, slavni učenjak češki (številka: 2, 1895)
  Sanje; (1869-1910) (številka: 3, 1895)
  Ruski car ima podložnike (številka: 3, 1895)
  Drobtinice; XXVIII. letnik (številka: 3, 1895)
  Če ti močno teče kri (številka: 3, 1895)
  Koncert pevskega zbora »Glasbene Matice« (številka: 3, 1895)
  Knjigarstvo v Rusiji (številka: 3, 1895)
  Razvaline zajčkega samostana (številka: 3, 1895)
  Mati božja (številka: 3, 1895)
  Z elektriko razsvetljene kmečke koče (številka: 3, 1895)
  Da spraviš rjo z železa ali jekla (številka: 3, 1895)
  Prizor ob Dunavu (številka: 3, 1895)
  Vabilo na naročbo za l. 1895 (številka: 3, 1895)
  L. N. Tolstoj: Cesarstvo božje je med vami (številka: 3, 1895)
  Zycie X.Wojciecha Meciriskiego; Krakow 1895 (številka: 3, 1895)
  Stavnica (številka: 3, 1895)
  Kako si tolmači preprosto ljudstvo postanek imen: Kolovrat, Križate, Peče, Drtija, Moravče in Vače (številka: 3, 1895)
  Zgodbe sv. pisma. Slovencem priredil in razložil Frančišek Lamnpe. I. del (številka: 3, 1895)
  Meta in Jaka (številka: 3, 1895)
  Josip Dobrovsky (številka: 3, 1895)
  Zycie S; Ignacego Loyoli. Založyciela Zakonu Towarzystwa Jesusowego przez Ks. Jana Badeniego (številka: 3, 1895)
  Dve jelki. Jos. Benkoviču; (1869-1910) (številka: 3, 1895)
  Škofovske mitre iz aluminija (številka: 3, 1895)
  Neresničen glas (številka: 3, 1895)
  Zajčki samostan pri Konjicah (številka: 3, 1895)
  Naše slike (številka: 3, 1895)
  Ruska deklica (številka: 3, 1895)
  Brata; (1869-1910) (številka: 3, 1895)
  Stavnice (številka: 3, 1895)
  Jurij Pinkert je izumil trikolesnik (številka: 3, 1895)
  Die deutsche Sprachinsel Gottschee; Graz 1895 (številka: 3, 1895)
  Umna živinoreja; Slovenskim gospodarjem v pouk popisal Franjo Dular. I. knjiga (številka: 3, 1895)
  Gius; Verdi (številka: 3, 1895)
  Ivan pl. Zajc (številka: 4, 1895)
  Pri vaškem brivcu (številka: 4, 1895)
  Naše slike (številka: 4, 1895)
  Srečni Janko nesrečen (številka: 4, 1895)
  Razvaline cerkve zajčkega samostana (številka: 4, 1895)
  Roditelja rimskega cesarja Romula (številka: 4, 1895)
  Ostanki zajčkega samostana (številka: 4, 1895)
  Letopis Slovenske Matice za leto 1894; 1894 (številka: 4, 1895)
  Ivan pl. Zajc (številka: 4, 1895)
  Slovensko-nemški slovar; Prvi del A-O (številka: 4, 1895)
  Iz belega Zagreba (številka: 4, 1895)
  Prvi amerikansko-slovenski koledar in kažipot za l. 1895; New York (številka: 4, 1895)
  Nekdanji zajčki samostan (številka: 4, 1895)
  Ferd. Lesseps (številka: 4, 1895)
  Limbarska gora (številka: 5, 1895)
  Izvestja muzejskega društva za Kranjsko; Letnik IV (številka: 5, 1895)
  Nadvojvoda Albrecht (številka: 5, 1895)
  Nadvojvoda Albreht (številka: 5, 1895)
  Historicka mluvnice jazyka českeho; 1894 (številka: 5, 1895)
  Jožefu Cimpermanu; (1869-1910) (številka: 5, 1895)
  Stara podoba sv. Peregrina na Brdu (številka: 5, 1895)
  Prosjaku; (1869-1910) (številka: 5, 1895)
  Sv. Jožef, rednik Jezusov (številka: 5, 1895)
  Grobni spomenik Leona XIII (številka: 5, 1895)
  Zora; Glasilo slovenskega katoliškega dijaštva (številka: 5, 1895)
  Slovanska knjižnica; 29. - 33. snopič (številka: 5, 1895)
  Josip Dobrovsky (številka: 5, 1895)
  Jugoslavjanski stenograf i glasnik; Lastnik A. Bezenšek (številka: 5, 1895)
  Biserji (številka: 5, 1895)
  Cerkev sv. Valentina na Limbarski gori (številka: 5, 1895)
  Ilirizm; Izsledovanie po istorii horvatskoj literatury perioda vozroždenija. Platon Kulakovskij (številka: 5, 1895)
  Podgorka; Slika iz hrvatskoga Primorja, (številka: 5, 1895)
  Veliki oltar na Limbarski gori (številka: 5, 1895)
  Davčni denar (številka: 5, 1895)
  Spomini na Jožefa Cimpermana (številka: 5, 1895)
  Zimski počitek (številka: 5, 1895)
  Kumski romar (številka: 5, 1895)
  Južna vrata v korejskem glavnem mestu Seulu (številka: 6, 1895)
  Zakaj? - Zato!; Zbirka pravljic, pripovedk in legend za šolo in dom (številka: 6, 1895)
  Za gospodinje (številka: 6, 1895)
  Kitajski zid (številka: 6, 1895)
  Premlajenje (številka: 6, 1895)
  Sv. Duh na Ostrem vrhu (številka: 6, 1895)
  Jožef Cimperman (številka: 6, 1895)
  Kananejska žena (številka: 6, 1895)
  Dve svatbi (številka: 6, 1895)
  Ant. Knezova knjižnica; I. zvezek (številka: 6, 1895)
  Naše slike (številka: 6, 1895)
  Popotnikov koledar za slovenske učitelje 1895; VIII. leto (številka: 6, 1895)
  Stara pesem (številka: 6, 1895)
  Nekoliko praznih ver z dolenjskih krajev (številka: 6, 1895)
  Sv. Duh na Ostrem vrhu, ob Slovensko-nemški jezikovni meji štajerski (številka: 6, 1895)
  Fra Grgo Martič (številka: 7, 1895)
  Veliki oltar v župni cerkvi v Železnikih (številka: 7, 1895)
  Ljubezen prerokova; (1869-1910) (številka: 7, 1895)
  Korejci (številka: 7, 1895)
  Zima beži (številka: 7, 1895)
  Sevnica (številka: 7, 1895)
  Fra Grgo Martić (številka: 7, 1895)
  Sevnica ob Savi (številka: 7, 1895)
  Japonka (številka: 7, 1895)
  Pjesnička djela; Svezak Drugi (številka: 7, 1895)
  Prvi cvetki (številka: 7, 1895)
  Mi smo mi! (številka: 7, 1895)
  Dar vdovin; Po sliki (številka: 7, 1895)
  Male pripoviesti; Svezak prvi (številka: 7, 1895)
  Naše slike (številka: 7, 1895)
  Davica ali difteritis (številka: 7, 1895)
  Zbirka narodnega blaga (številka: 7, 1895)
  Doneski k zgodovini Škofje Loke in njenega okraja; Spisal Franc Kos (številka: 7, 1895)
  Kako pridemo do sreče? (številka: 7, 1895)
  Drugi redni koncert »Glasbene Matice« (številka: 7, 1895)
  Velikonočna procesija v Ljubljani l. 1821, pri kateri sta cesar Franc I. in cesarica Karolina Avgusta (številka: 8, 1895)
  Žalostna Mati Božja (številka: 8, 1895)
  Vstajenje (številka: 8, 1895)
  Srednji odprtini mostu čez forth pri Edinburgu (številka: 8, 1895)
  Ogled po bolgarski književnosti (številka: 8, 1895)
  Tiberija v Palestini (številka: 8, 1895)
  Večna luč. Novela. Angleški spisal Wiseman. Iz nemščine prevedel V. Steska. Ljubljana 1895 (številka: 8, 1895)
  Zrna ob poti (številka: 8, 1895)
  Pomladanska; (1869-1910) (številka: 8, 1895)
  Dott. g. Baudouin de Courtenay: I1 catechismo resiano; Udine 1894 (številka: 8, 1895)
  Žene pred Izveličarjevim grobom (številka: 8, 1895)
  Naše slike (številka: 8, 1895)
  Županova hči (številka: 8, 1895)
  Največje stavbe na svetu med seboj primerjane (številka: 8, 1895)
  Mati prečudna; Šmarnice (številka: 8, 1895)
  Levstikovi zbrani spisi; V. zvezek (številka: 8, 1895)
  Tretji redni koncert »Glasbene Matice« (številka: 8, 1895)
  Slovensko umetniško delo na češkem odru (številka: 8, 1895)
  Moje ječe. Italijanski spisal Silvio Pellico. Poslovenil F. Guzelj. Ljubljana 1895 (številka: 8, 1895)
  Madonna della sedia (številka: 9, 1895)
  Knjižnica za mladino, 1., 2., 3. snopič (številka: 9, 1895)
  Nova dolenjska (številka: 9, 1895)
  Ljubljanski potres (številka: 9, 1895)
  Tokio, glavno mesto japonsko (številka: 9, 1895)
  Kukavica v kraljičkovem gnezdu (številka: 9, 1895)
  Jarem pregrehe (Povest) (številka: 9, 1895)
  Most čez Savo pri Radečah; Od spredaj (številka: 9, 1895)
  Most čez Savo pri Radečah; Od strani (številka: 9, 1895)
  Pogled na Ljubljano z Golovca ob prvem snegu (številka: 9, 1895)
  Zabavna knjižnica za slovensko mladino; IV. zvezek (številka: 9, 1895)
  Dobrim srcem in dobrim rokam; Podpis Vodstvo Marijanišča in lastništvo »Dom in Svet«-a (številka: 9, 1895)
  Atenska šola (številka: 9, 1895)
  Mati božja (številka: 9, 1895)
  Presvetli cesar v Ljubljani (številka: 10, 1895)
  Marijanišče pred l. 1891 (številka: 10, 1895)
  Vojvoda; Povest (številka: 10, 1895)
  Sikstinska Madonna (številka: 10, 1895)
  P. Aleksander Roblek (številka: 10, 1895)
  P. Aleksander Roblek, slikar (številka: 10, 1895)
  Naše slike (številka: 10, 1895)
  Razpis častnih nagrad (številka: 10, 1895)
  Ne obupuj, Ljubljana bela! (številka: 10, 1895)
  Magdalena (številka: 10, 1895)
  Darovi za Marijanišče; Podpis Vodstvo Marijanišča (številka: 10, 1895)
  O ljubljanskem potresu (številka: 10, 1895)
  Ob slavčevih glasih; (1869-1910) (številka: 10, 1895)
  Prizor v Ljubljani ob potresu; Fot. H. Dolenec (številka: 10, 1895)
  S pomladanskim bremenom (številka: 10, 1895)
  Pri samostanskem umetniku (številka: 11, 1895)
  V majniku; (1869-1910) (številka: 11, 1895)
  Bivanje v sodih ob Ljubljanskem potresu; V Krakovem (številka: 11, 1895)
  Bilo - ne bilo (številka: 11, 1895)
  Sv. Cecilija (številka: 11, 1895)
  Tomaž Fantoni (številka: 11, 1895)
  Katehetski sastanak (god. 1894) (številka: 11, 1895)
  Oblaka (številka: 11, 1895)
  Kažipot po pokneženi grofovini goriški in gradiški ter obmejnih krajih kranjskih; Uredil in izdal Andrej Gabršček. II. letnik (številka: 11, 1895)
  Celje in okolica (Povestne in mestopisne črtice. Poleg »Celjske Kronike« i. dr) (številka: 11, 1895)
  Razne misli po potresu (številka: 11, 1895)
  Tomaž Fantoni, slikar (številka: 11, 1895)
  Slovanska knjižnica.; 34. in 35. sn (številka: 11, 1895)
  Hrvatski naslov u našoj starijoj književnosti (številka: 11, 1895)
  Srce (številka: 11, 1895)
  Cvetka in sokol (številka: 11, 1895)
  Prizor na trnovskem bregu ob Ljubljanskem potresu (številka: 11, 1895)
  Nj. veličanstvo, cesar Franc Jožef v Ljubljani dne 7. vel. travna l.1895 (številka: 11, 1895)
  Naše slike (številka: 11, 1895)
  Spomini tete Klare; Povest (številka: 11, 1895)
  Celje (številka: 11, 1895)
  Krokodilov jok (številka: 12, 1895)
  Naše slike (številka: 12, 1895)
  Sveta družina; Po reliefu Ivana Zajca (številka: 12, 1895)
  Prevarjeni kavalir (številka: 12, 1895)
  Marijanišče med popravljanjem (številka: 12, 1895)
  Pred gozdno kapelo; (1869-1910) (številka: 12, 1895)
  Ljubljana po potresu: Kolodvorske ulice (številka: 12, 1895)
  Ivan Navratil (številka: 12, 1895)
  Bivanje v konjušnici (jahalnici) po potresu; Fot. H. Dolenec (številka: 12, 1895)
  Ivan Navratil (številka: 12, 1895)
  Denašnji Svet; (1869-1910) (številka: 12, 1895)
  Vodni požiralnik pri Planini; Delo Fr. ! Viljema Puticka (številka: 12, 1895)
  Bratje, zapojmo!; (1869-1910) (številka: 12, 1895)
  Svet (številka: 12, 1895)
  Ljubljana po potresu: St. Jakopski breg (številka: 12, 1895)
  Odlikovanje »Dom in Svet«-a (številka: 13, 1895)
  Ob sestanku; Drju A. U šeničniku (številka: 13, 1895)
  Počitek pastirja (številka: 13, 1895)
  Del Marijanišča po potresu (številka: 13, 1895)
  Pavel Josip Šafarik; V spomin stoletnice njegovega rojstva (številka: 13, 1895)
  Deželni muzej »Rudolfinum« v Ljubljani (številka: 13, 1895)
  Ljubljana po potresu: pred šotorom; Fot. A. Jerkič (številka: 13, 1895)
  Zgodovina slovenskega slovstva; I. zvezek (številka: 13, 1895)
  Kacijanar (številka: 13, 1895)
  P. J. Šafarik (številka: 13, 1895)
  Pripovedka o bedastem carju (številka: 13, 1895)
  Kresne ali ivanjske pesmi belokranjskih kresnic (številka: 14, 1895)
  Zrna ob poti. II (številka: 14, 1895)
  Ljubljana po potresu: delitev jedil na Križevniškem trgu (številka: 14, 1895)
  Pri sramotnem kamenu; Povest (številka: 14, 1895)
  Izbrane pesmi; Gorica 1895 (številka: 14, 1895)
  Zvečer (številka: 14, 1895)
  Najlepši biser (številka: 14, 1895)
  Nj. veličanstvo cesar Franc Jožef I (številka: 14, 1895)
  V znamenju miru in ljubezni (številka: 14, 1895)
  Campo vaccino (nekdanji Forum romanum) v Rimu (številka: 14, 1895)
  Razvaline »Starega gradu« celjskega (številka: 14, 1895)
  Slovanska knjižnica; Sn. 36 (številka: 14, 1895)
  Viktor baron Hein, deželni predsednik Kranjski (številka: 14, 1895)
  Nadvojvoda Ivan, dobrotnik Štajerskega, umrl l. 1859 (številka: 14, 1895)
  Ljubljana po potresu: podiranje hiše (štev. 4) na Šentpeterski cesti (številka: 14, 1895)
  Ljubljana po potresu: Gosposke ulice (številka: 14, 1895)
  Naše slike (številka: 14, 1895)
  Razvaline saneškega gradu (številka: 15, 1895)
  Iz Belokranjskega; Svatovske pesmi. V Podzemlju Zapisal J. Barle (številka: 15, 1895)
  Dragemu prijatelju Aleksiju o njega prihodu v domovino pozdrav iz ptujine (številka: 15, 1895)
  Ljubljana po potresu: Pogled na stari trg z reduto (številka: 15, 1895)
  A. S. Puškin (številka: 15, 1895)
  Junona (Juno); kip (številka: 15, 1895)
  Ruta (številka: 15, 1895)
  Ljubljana po potresu: Kadi za zelje bivališča Krakovčanom (številka: 15, 1895)
  Še nekaj o besedni razporedbi glede na naš rodilnik (številka: 15, 1895)
  Sv. Jakop; Črtica za Šentjakobsko cerkev v Ljubljani (številka: 15, 1895)
  Ljubljana po potresu: v Vegovih ulicah (številka: 15, 1895)
  Aleksander Sergejevič Puškin (številka: 15, 1895)
  Trije zdravniki; Humoreska (številka: 15, 1895)
  Iz Zadrečke doline; Kako je spravil zajec lisico na led (številka: 15, 1895)
  Iz Naklega; Nabral v Naklem F. B (številka: 15, 1895)
  Kovačigrajska hči (številka: 15, 1895)
  Zabava na podstrešju (številka: 16, 1895)
  Razne stvari (številka: 16, 1895)
  Glasba (številka: 16, 1895)
  Našim Amerikancem (številka: 16, 1895)
  Mittheilungen des Musealvereines für Krain; Siebenter Jahrgang. Zweite Abtheilung: NaturkundlicherTheil (številka: 16, 1895)
  Ljubljana po potresu: pri deželnem glavarju (številka: 16, 1895)
  Poviest srednjega vieka; Zagreb 1894 (številka: 16, 1895)
  Nevesta (številka: 16, 1895)
  Naše slike (številka: 16, 1895)
  Polidor pl. Montagnana; Spisal Matej Slekovec (številka: 16, 1895)
  Vurberg na Štajerskem (številka: 16, 1895)
  Skupina Laokoonova, zgornji del (številka: 16, 1895)
  Košana na Notranjskem (številka: 16, 1895)
  To in ono; Črtica (številka: 16, 1895)
  Ruska književnost (številka: 16, 1895)
  Pred petdesetimi leti; Črtica (številka: 16, 1895)
  Vinski brat (številka: 16, 1895)
  Život i djela dra Franje Račkoga (številka: 16, 1895)
  Slovenski leposlovni izdelki v laškem prevodu (številka: 16, 1895)
  Glavna seja Matice Hrvatske (številka: 16, 1895)
  Msgr. Dochi, opat v Albaniji (številka: 16, 1895)
  Mittheilungen des Musealvereines für Krain; Siebenter Theil. Erste Abtheilung: Historischer Theil (številka: 16, 1895)
  Monsignore Fran Kosar; Opisal Ivan Križanič (številka: 16, 1895)
  Ljubljana po potresu: služba božja v Zvezdi (številka: 16, 1895)
  Ubogi pevec (številka: 16, 1895)
  Lončar; Kratkočasna povest (številka: 17, 1895)
  Nakatere narodne vraže pri Hrvatih (številka: 17, 1895)
  Razvaline šaleškega gradu in šaleška dolina (številka: 17, 1895)
  A. Praprotnik (številka: 17, 1895)
  Veliki oltar v košanski župni cerkvi (številka: 17, 1895)
  V mesečnem svetu (številka: 17, 1895)
  Pri stanu (številka: 17, 1895)
  Ljubljana po potresu: Na Šempeterski cesti; Fot. A. Beer (številka: 17, 1895)
  Poglavje iz zgodovine jugoslovanskih jezikov (številka: 17, 1895)
  Spomin na potres; Bivanje v sodih (številka: 17, 1895)
  Izlet ob Dunavu (številka: 17, 1895)
  Odkletje (številka: 17, 1895)
  Župna cerkev v Vodicah po potresu (številka: 17, 1895)
  Andrej Praprotnik (številka: 17, 1895)
  Plastika v pesništvu (številka: 17, 1895)
  Vlahinja in Žid (številka: 17, 1895)
  Odpusti!; (1869-1910) (številka: 18, 1895)
  Naše slike (številka: 18, 1895)
  Postojna (številka: 18, 1895)
  Slike iz Opatije (številka: 18, 1895)
  Srečna vrnitev; Črtica (številka: 18, 1895)
  Nekoliko črtic iz mojih mladih let (številka: 18, 1895)
  Anton Sušnik (številka: 18, 1895)
  Matija Torkar (številka: 18, 1895)
  Prvi idejal (številka: 18, 1895)
  Sv. Frančišek zamaknjen (številka: 18, 1895)
  Najstarejši umetelniški slovanski spominik in njegova zgodovina (številka: 18, 1895)
  Reki sedmerih modrijanov (številka: 18/20, 1895)
  Notranjščina Pantheona v Rimu (številka: 19, 1895)
  Zidarski donašalki (številka: 19, 1895)
  Martin Schleyer, izumitelj volapüka (številka: 19, 1895)
  Povesti, slovenskemu ljudstvu v poduk in zabavo. Zbral in uredil Andrej Kalan. VII. zvezek. VIII. zvezek (številka: 19, 1895)
  Boginski Martin; Črtica (številka: 19, 1895)
  Krištofa Šmida sto malih pripovedek za mladino; Drugi popravljeni natisek (številka: 19, 1895)
  Robinzon; Povest za mladino (številka: 19, 1895)
  Predaja Roda (številka: 19, 1895)
  Dva grobova (številka: 19, 1895)
  Antona Martina Slomšeka spisi, zbrani za mladino. I (številka: 19, 1895)
  Posavček; Slike iz življenja v polpretekli dobi (številka: 19, 1895)
  Naše slike (številka: 19, 1895)
  Bele noči. Sentimentalen roman. Ruski spisal Th. M. Dostojevski. Poslovenil J. J. Kogej (številka: 19, 1895)
  Pred samostanskimi vrati (številka: 19, 1895)
  Mane,Tekel, Fares (številka: 19, 1895)
  Blazna žena; Slika (številka: 19, 1895)
  Materin blagoslov; Igra v treh dejanjih (številka: 19, 1895)
  Kraška kuhinja (številka: 19, 1895)
  Večerne pesmi (številka: 19, 1895)
  Pokrajina v Japoniji (številka: 20, 1895)
  Zbrani spisi Pavline Pajkove; drugi zvezek (številka: 20, 1895)
  Lanska levovska razstava (številka: 20, 1895)
  Pod mrklim nebom; (1869-1910) (številka: 20, 1895)
  Sv. Kancijan in tovariši mučeniki pred sodbo (številka: 20, 1895)
  Na pol pota (Slika) (številka: 20, 1895)
  Naše slike (številka: 20, 1895)
  Kip žalostne Matere Božje v hrenoviški župni cerkvi (številka: 20, 1895)
  Smrt sv. Kancijana in tovarišev mučenikov (številka: 20, 1895)
  Leonardo da Vinci (številka: 20, 1895)
  Trnjev venec (Roman) (številka: 20, 1895)
  Ženski portret (številka: 20, 1895)
  Anton Krempl (številka: 21, 1895)
  Ukrajinec (številka: 21, 1895)
  Kip sv. Jakopa v hrenoviški župni cerkvi (številka: 21, 1895)
  V jeseni (številka: 21, 1895)
  Stara selska soba v slanski »chalupi«. Narodopisna č. sl. razstava (številka: 21, 1895)
  Anton Krempl (številka: 21, 1895)
  Kip sv. Janeza Ev. v hrenoviški župni cerkvi (številka: 21, 1895)
  Novo hrvaško narodno gledišče (številka: 21, 1895)
  Narodopisna češko-slovanska razstava v Pragi (številka: 21, 1895)
  Spominska plošča Ignacija Knobleharja v škocijanski cerkvi (številka: 21, 1895)
  Jenkov nagrobni spomenik na Kranjskem grobišču (številka: 21, 1895)
  Kip sv. Katarine muč (številka: 21, 1895)
  Antonin Dvorak (številka: 22, 1895)
  Hoja na plavž; Karton (številka: 22, 1895)
  Skupina ogerskih Slovencev (Slovakov); Na češki narodopisni razstavi (številka: 22, 1895)
  Valaški godci na češki narodopisni razstavi (številka: 22, 1895)
  Hiša v Vodicah po potresu (številka: 22, 1895)
  Valaški oddelek na češki narodopisni razstavi (številka: 22, 1895)
  Antonin Dvorak (številka: 22, 1895)
  Jezikovni opomini (številka: 22, 1895)
  Cerkev D. M. v Polju pri Ljubljani po potresu (številka: 23, 1895)
  Cerkev sv. Jožefa nad Celjem (številka: 23, 1895)
  Mestni trg v Celju (številka: 23, 1895)
  Veliki oltar v župni cerkvi celjski (številka: 23, 1895)
  Naše slike (številka: 23, 1895)
  Cerkev D. M. v polju pred potresom (številka: 23, 1895)
  Črne bukve kmečkega stanu; Ljubljana 1895 (številka: 23, 1895)
  Zrna ob poti. III (številka: 23, 1895)
  Umno čebelarstvo; Ljubljana 1895 (številka: 23, 1895)
  Odlomki iz narodnega gospodarstva; Spisal Anton Kupljen (številka: 23, 1895)
  Navod o osnovanji in poslovanji slovenskih posojilnic; Spisal Ivan Lapajne (številka: 23, 1895)
  Paul Louis Leger, profesor slovanskih jezikov v Parizu (številka: 23, 1895)
  Okrajno glavarstvo v Celju (številka: 23, 1895)
  Naše slike (številka: 23, 1895)
  Od krsta; Češka narodopisna razstava (številka: 23, 1895)
  Predjamski grad (številka: 24, 1895)
  Louis Pasteur (številka: 24, 1895)
  Rimski kamen na celjski župni cerkvi (številka: 24, 1895)
  Louis Pasteur (številka: 24, 1895)
  Vabilo na naročbo (številka: 24, 1895)
  Lesena pratika (številka: 24, 1895)
  Lev nad vrati celjske hiše (številka: 24, 1895)
  Oltar rožnivenski v Hrenovicah (številka: 24, 1895)
  Lobanje celjskih grofov v nemški cerkvi; Desna je poslednjega grofa Ulrika (številka: 24, 1895)
  Srednjeveški lev, vzidan v celjsko hišo (številka: 24, 1895)
  Stolp iz nekdanje celjske trdnjave (številka: 24, 1895)
  Steber s pokopališča (številka: 24, 1895)
  Rimski nagrobni spominik v Celju (številka: 24, 1895)
  Slovensko-angleška slovnica; Spisal Peter Jos. Jeram (številka: 24, 1895)
  Oltar v kapelici M. B. pri sv. Jožefu (številka: 24, 1895)
  Bilo je; (1869-1910) (številka: 24, 1895)
  Vedni Strah (številka: 24, 1895)
  Lesena pratika (številka: 24, 1895)
  Hrabroslav Volarič, slovenski skladatelj; Življenjepisna črtica (številka: 7, 1895)
  Spomin na škofa Barago (številka: 13, 1895)
  Kmečka šola holandska (številka: 1, 1895)
 9. 1896
   337

  letnik: 9 (1896)
  številka: 1 (01.01.1896)
  številka: 2 (15.01.1896)
  številka: 3 (01.02.1896)
  številka: 4 (15.02.1896)
  številka: 5 (01.03.1896)
  številka: 6 (15.03.1896)
  številka: 7 (01.04.1896)
  številka: 8 (15.04.1896)
  številka: 9 (01.05.1896)
  številka: 10 (15.05.1896)
  številka: 11 (01.06.1896)
  številka: 12 (15.06.1896)
  številka: 13 (01.07.1896)
  številka: 14 (15.07.1896)
  številka: 15 (01.08.1896)
  številka: 16 (15.08.1896)
  številka: 17 (01.09.1896)
  številka: 18 (15.09.1896)
  številka: 19 (01.10.1896)
  številka: 20 (15.10.1896)
  številka: 21 (01.11.1896)
  številka: 22 (15.11.1896)
  številka: 23 (01.12.1896)
  številka: 24 (15.12.1896)
  Sin; Krajinska idila (številka: 1, 1896)
  Fotografovanje v prirodnih barvah (številka: 1, 1896)
  Bolgarska književnost (številka: 1, 1896)
  Vabilo na naročbo (številka: 1, 1896)
  Koledar za goriško nadškofijo; 1896 (številka: 1, 1896)
  Majka u radu za Boga I Hrvatsku (številka: 1, 1896)
  Prijateljem; (1869-1910) (številka: 1, 1896)
  Pismo Davorina Trstenjaka (številka: 1, 1896)
  Avstrijska Riviera (številka: 1, 1896)
  Črtice iz zgodovine lepih umetnostij (številka: 1, 1896)
  Bodočnost slovenskega naroda (številka: 1, 1896)
  Iz ljubezni; Novela (številka: 1, 1896)
  Sv. Trije Kralji (številka: 1, 1896)
  Missa pro defunctis ad IV. voces inaequales aut una voce cum organo; Auctore Ig. Hladnik, Op. 23 (številka: 1, 1896)
  Ilustrovani narodni koledar za prestopno leto 1896 (številka: 1, 1896)
  Pogled na Opatijo (s poti na Veprinac) (številka: 1, 1896)
  Božični podprtniki (številka: 1, 1896)
  Poduk v igranju na citrah; I. zvezek (številka: 1, 1896)
  Knez Ljudevit (številka: 1, 1896)
  Ob mlinskem kolesu (številka: 1, 1896)
  Ob izviru selške Sore (številka: 1, 1896)
  Brezdimni železnični stroji (številka: 1, 1896)
  Slovanska knjižnica; Snopič 42-43 (številka: 1, 1896)
  Domu in ljubezni (številka: 1, 1896)
  Skupina iz igre »Živela Avstrija!«; Igra se v Marijanišču dne 1., 5. in 6. prosinca t. l (številka: 1, 1896)
  Skladbe Glasbene Matice (številka: 1, 1896)
  Zvezdoslovni koledar za mesec (številka: 1, 1896)
  Listnica uredništva (številka: 2, 1896)
  Veda; Kip (številka: 2, 1896)
  Banka propadla; Po sliki (številka: 2, 1896)
  Stavba; Kip (številka: 2, 1896)
  Zmagovita moč duha nad telesom (številka: 2, 1896)
  Drsalci na ledu (številka: 2, 1896)
  Zgodbe sv. pisma, 2. snopič (številka: 2, 1896)
  Vremenske stvari (številka: 2, 1896)
  Pod lipo; Knjiga za mladino s podobami (številka: 2, 1896)
  Andreas Freiherr von Čehovin, k. k. Artilerie-Hauptmann; Biographische Skizze von Joh (številka: 2, 1896)
  Valentin Vodnik; Kip-spomenik v Ljubljani (številka: 2, 1896)
  Park in Cerkvica sv. Jakopa v Opatiji (številka: 2, 1896)
  Koledar družbe sv. Mohorja za prestopno l. 1896 (številka: 2, 1896)
  Prilogi iz predloga »po« in prilogov zloženi; Jezikoslovna razpravica (številka: 2, 1896)
  Prilogi iz predloga »po« in prilogov zloženi (številka: 2, 1896)
  Naš program (številka: 2, 1896)
  Legenda (številka: 2, 1896)
  Naše slike (številka: 2, 1896)
  Sveti Jožef (številka: 2, 1896)
  Domača vzgoja; Ljubljana 1895 (številka: 3, 1896)
  Listnica uredništva (številka: 3, 1896)
  Katoličanstvo in narodnost (številka: 3, 1896)
  Opatija z morja (številka: 3, 1896)
  Kdor z višjega stališča pretehta (številka: 3, 1896)
  Apologetični govori, katere je v postu l. 1895 govoril krščanskim možem P. Hugolin Sattner; Ljubljana 1896 (številka: 3, 1896)
  Naše slike (številka: 3, 1896)
  Naše škodljive rastline v podobi in besedi; IV. snopič (številka: 3, 1896)
  Beatrika Cenci (številka: 3, 1896)
  Zviti Hafiz; Orijentalska pripovedka (številka: 3, 1896)
  Koledniki so tu! (številka: 3, 1896)
  Vabilo k družbi sv. Mohorja (številka: 3, 1896)
  Počitek med begom v Egipet; Po sliki (številka: 3, 1896)
  Urota Zrinsko-Frankopanska; Drugo izdanje (številka: 4, 1896)
  Opatija: morje ob »široku« (morniku) (številka: 4, 1896)
  Obhajilo sv. Hijeronima; Po sliki (številka: 4, 1896)
  Kočevje (številka: 4, 1896)
  Pustne šeme (številka: 4, 1896)
  Književno društvo sv. Jeronima (številka: 4, 1896)
  Iz belokranjskega besednega zaklada (številka: 4, 1896)
  Kolo na otoku Krku (številka: 4, 1896)
  Nova svetloba (številka: 4, 1896)
  Sv. Hijeronim (številka: 4, 1896)
  Judita; Roman (številka: 4, 1896)
  Po novi šegi (številka: 4, 1896)
  Slovenska pesmarica (številka: 4, 1896)
  Bajeslovne opazke (številka: 4, 1896)
  Kako ti je, dete? (številka: 5, 1896)
  Tunara (številka: 5, 1896)
  Lublani; Sporadal Jar. Vrchlicky (številka: 5, 1896)
  Aurora (zarja); Po sliki (številka: 5, 1896)
  W Dalmacyi i Czernogorze; X. Marcin Czermiriski (številka: 5, 1896)
  V cerkvi sv. Marka v Benetkah (številka: 5, 1896)
  Naše slike (številka: 5, 1896)
  Češka Akademija za vedo, slovstvo in umetnost (številka: 5, 1896)
  Listnica uredništva (številka: 5, 1896)
  Fotografovanje nevidnih stvarij (številka: 5, 1896)
  Sv. Jožef (številka: 6, 1896)
  Oltar v kapeli Marijaniški (številka: 6, 1896)
  Naše nebo; Črtice iz astronomije (številka: 6, 1896)
  Letopis Slovenske Matice za leto 1895; 1895 (številka: 6, 1896)
  Abrahamova daritev (številka: 6, 1896)
  Umna živinoreja; Slovenskim gospodarjem v pouk popisal Franjo Dular. II. knjiga (številka: 6, 1896)
  Obrežje pri Volovskem (številka: 6, 1896)
  Magdalena mazili noge Gospodove pri pojedini farizejevi (številka: 6, 1896)
  Odbor podpornega društva za slovenske visokošolce na Dunaju (številka: 6, 1896)
  Slavenske knjižnice III. knjiga (številka: 6, 1896)
  Ženin in nevesta s Krka (številka: 6, 1896)
  Zahvala dobrotnikom Marijanišča (številka: 6, 1896)
  Opazke k spevu »Knez Ljudevit». I; Opazke zgodovinske (številka: 7, 1896)
  Pesem od potresa v Ljubljani (številka: 7, 1896)
  Vstajenje (številka: 7, 1896)
  Božena Nemcova; Medaljon (številka: 7, 1896)
  Kočevje (številka: 7, 1896)
  Pieta (številka: 7, 1896)
  Naše slike (številka: 7, 1896)
  Poštenost in pravica (številka: 7, 1896)
  Ruska Cerkev v Jeruzalemu (številka: 7, 1896)
  Slovenske narodne pesmi; I. snopič (številka: 7, 1896)
  Menelik II., neguš abesinski (številka: 7, 1896)
  Darovi za Marijanišče (številka: 7, 1896)
  Slovenska glasba (številka: 7, 1896)
  Zabavna Knjižnica Matice Hrvatske; Svezak 176-178 (številka: 8, 1896)
  Dunajsko koncertovanje »Glasbene Matice« (številka: 8, 1896)
  Na kosilu pri cesarju; Po resnični dogodbi (številka: 8, 1896)
  Pevski zbor Glasbene Matice v sušcu 1. 1896 (številka: 8, 1896)
  Da bi stotero rodilo! (številka: 8, 1896)
  Dobri pastir (številka: 8, 1896)
  Beatrika Cenci; Po sliki (številka: 8, 1896)
  Zabavna knjižnica; IX. zv (številka: 8, 1896)
  Hrabroslav Volarič (številka: 8, 1896)
  Izabrane pjesme (številka: 8, 1896)
  Ant. Knezova knjižnica; II. zvezek (številka: 8, 1896)
  Sonet; Očaku Jakopu je bil uteha (številka: 8, 1896)
  Sonet; Na lov smo šli na divje peteline (številka: 9, 1896)
  Folkloristika (številka: 9, 1896)
  Džamija El-Azhar v Kajiri (številka: 9, 1896)
  Pomladni glasi. VI; Posvečeni slovenski mladini (številka: 9, 1896)
  Zakaj solze? (številka: 9, 1896)
  Kočevski grb (številka: 9, 1896)
  Pogled na župno cerkev in župnišče (številka: 9, 1896)
  Morana in Vesna (številka: 9, 1896)
  Glavni trg v Kočevju (številka: 9, 1896)
  Dva nova grobova (številka: 9, 1896)
  Sejh ide na boj (številka: 9, 1896)
  Doctor Thomas (Prelokar) de Cilia; Ob štiristoletnici njegove smrti (številka: 9, 1896)
  Sonet; Na svatbo me povabit (številka: 9, 1896)
  Materina obljuba; Povest (številka: 10, 1896)
  Spominik (Orfejev) Septimija Severa (številka: 10, 1896)
  Ekvinokcij (številka: 10, 1896)
  Za kralja - za dom; Dio Drugi (številka: 10, 1896)
  Sofoklove tragedije; Zagreb 1895 (številka: 10, 1896)
  Pomladno cvetje (številka: 10, 1896)
  Pjesnička djela; Svezka treča (številka: 10, 1896)
  Ruska književnost u osamnaestom stoljeću; Zagreb 1894 (številka: 10, 1896)
  Umetnost in oltar (Črtica iz cerkvene umetnosti) (številka: 10, 1896)
  Oko Kupe i Korane; Mjestopisne i poviesne crtice. Napisao Radoslav Lopašič. Dopunio Emilij Laszowski (številka: 10, 1896)
  Pogled na Kremlj z južne strani (številka: 10, 1896)
  Kronanje ruskega carja v Moskvi (številka: 10, 1896)
  Pogled na Ptuj (številka: 10, 1896)
  Zaroka Marije in sv. Jožefa (številka: 10, 1896)
  Petrovskoje pri Moskvi (številka: 10, 1896)
  Ptuj (Krajepisno-zgodovinska črtica) (številka: 10, 1896)
  Nove muzikalije (številka: 11, 1896)
  Listnica uredništva (številka: 11, 1896)
  Die Slovenen und das osterreichische Verfassungswerk von 1848/49; Von J. Apih (številka: 11, 1896)
  Klicar pri kronanju (številka: 11, 1896)
  Renesančni oltar v cerkvi sv. Barbare pri Konjicah (številka: 11, 1896)
  Nadvojvoda Karol Ludvik (številka: 11, 1896)
  Notranja stran Izveličarjevih vrat v Moskvi (številka: 11, 1896)
  Rdeči trg v Moskvi (številka: 11, 1896)
  Klicarji naznanjajo kronanje (številka: 11, 1896)
  Ruske carske insignije (številka: 11, 1896)
  V rožniku (številka: 11, 1896)
  Novo delo Al. Gangl-a (številka: 12, 1896)
  Na kresni večer (številka: 12, 1896)
  Zgodovina slovenskega slovstva; II. zvezek (številka: 12, 1896)
  Luka Jeran (številka: 12, 1896)
  Stolp Ivan Veliki v Kremlju (številka: 12, 1896)
  Luka Jeran (številka: 12, 1896)
  Na paši (številka: 12, 1896)
  Najlepši dan (številka: 12, 1896)
  Nove nade za bodočnost (številka: 12, 1896)
  Notranjščina Uspenskega sobora (številka: 12, 1896)
  Arhangelski sobor v Kremlju (številka: 12, 1896)
  Uspenski sobor v Kremlju (številka: 12, 1896)
  Carski orel (številka: 13, 1896)
  Dolenjke v narodni noši (številka: 13, 1896)
  Človeško telo - prozorno (številka: 13, 1896)
  Blagoveščenski sobor v Kremlju (številka: 13, 1896)
  Skleda za kruh in posodica za sol v pozdrav carju (številka: 13, 1896)
  Kronanje ruskega carja (številka: 13, 1896)
  Biser-ljubav zlasti za Slovane, kakor jo je pojasnil dr. Bratoljubič Domobranski = Jožef Meglič; Ljubljana 1896 (številka: 13, 1896)
  Granovitaja palata v Kremlju (številka: 13, 1896)
  Car Nikolaj II (številka: 13, 1896)
  Davek na kolesarje (številka: 14, 1896)
  Pri obedu (številka: 14, 1896)
  Slovanske knjižnice (številka: 14, 1896)
  Narodna vzgoja; Ljubljana 1896 (številka: 14, 1896)
  Vsem bratom pozdrav (številka: 14, 1896)
  Maloruska književnost (številka: 14, 1896)
  Šaljivi Slovenec. Nabral in izdal Anton Brezovnik. Druga izdaja. Ljubljana 1896 (številka: 14, 1896)
  Solnčna gorkota in nje vzrok (številka: 14, 1896)
  Ob zapuščenem gradu; (1869-1910) (številka: 14, 1896)
  Še vedno »Rudolfovo« (številka: 14, 1896)
  Žetev (številka: 14, 1896)
  Zabavna jnjižnica za slovensko mladino; V. zvezek (številka: 14, 1896)
  Dr. Vatroslav Oblak (številka: 14, 1896)
  Balkan; Svezak I (številka: 14, 1896)
  V Vipavi pred 60 leti (številka: 14, 1896)
  Vlahinji; (1869-1910) (številka: 14, 1896)
  Pesmi. Zložil Simon Jenko. Za tisek priredil Anton Funtek. I. Ljubljana 1896 (številka: 14, 1896)
  Ptuj od vshodne strani (številka: 14, 1896)
  V slovo Bohinju (številka: 14, 1896)
  Vrnitev (številka: 15, 1896)
  Župnišče v Vipavi (številka: 15, 1896)
  Herminija - pastirica (številka: 15, 1896)
  Ptuj od večerne strani (številka: 15, 1896)
  Šola v Vipavi (številka: 15, 1896)
  Notranjščina vipavske cerkve (številka: 15, 1896)
  Naše slike (številka: 15, 1896)
  Trenutki hudi; (1869-1910) (številka: 15, 1896)
  Miruj srce!; (1869-1910) (številka: 15, 1896)
  Pogreb nedolžnega otroka (številka: 15, 1896)
  Kopališče v Gradežu (številka: 15, 1896)
  Kaj spoštuj!; (1869-1910) (številka: 16, 1896)
  Šturije in Ajdovščina (številka: 16, 1896)
  Florijanski trg v Ptuju (številka: 16, 1896)
  Frisinske pamatki; Jich vznik a vyznam v slovanskem pisemnictvi (številka: 16, 1896)
  Samostan Troicki pri Moskvi (številka: 16, 1896)
  Knežji dvorec (številka: 17, 1896)
  Za pravdo in srce; Tragedija v iz časa kmečkih uporov l. 1573 (številka: 17, 1896)
  Lirske in epske poezije; Ljubljana 1896 (številka: 17, 1896)
  Na Gorenjskem (številka: 17, 1896)
  Naše slike (številka: 17, 1896)
  Brizinški škof Janez Franc (številka: 17, 1896)
  Izveličar; Slika iz bistrskega samostana (številka: 17, 1896)
  Poziv! (številka: 17, 1896)
  Poziv! (številka: 17, 1896)
  Na jezeru (številka: 17, 1896)
  Ilustracije Finžgarjeve pesnitve Triglav (številka: 17, 1896)
  Most čez Dunav v Budapešti (številka: 17, 1896)
  Riharjeva slavnost (številka: 18, 1896)
  Pot na Otlico (številka: 18, 1896)
  Jesen na jugu (številka: 18, 1896)
  Otlica (številka: 18, 1896)
  Najmlajši mojster (Povest iz leta 1608) (številka: 18, 1896)
  Trstenjakova slavnost (številka: 18, 1896)
  Forum Romanum; Nekdanji Glavni trg v Rimu (številka: 18, 1896)
  Dva stara rokopisa (številka: 19, 1896)
  Kmetiško domovanje Zalogom (številka: 19, 1896)
  Pozdravljena, Idrija! (številka: 19, 1896)
  Gregor Rihar (številka: 19, 1896)
  Vipavsko ali Divje jezero pri Idriji (številka: 19, 1896)
  Zgornji del Idrije (številka: 19, 1896)
  Beatrice; Po kipu v Milanu (številka: 19, 1896)
  Glagolica v Selcih (številka: 19, 1896)
  Ob stoletnici Riharjevega rojstva (številka: 19, 1896)
  Kobila pri Idriji (številka: 19, 1896)
  Prve hiše; Povest (številka: 19, 1896)
  K Jordanu in Mrtvemu morju (številka: 20, 1896)
  Glavni oltar v mestni župni cerkvi na Ptuju; Z imenitnimi stoli (številka: 20, 1896)
  Lisica premagana (številka: 20, 1896)
  Oljska gora v jutranjem mraku (številka: 20, 1896)
  Arabski jezdeci (številka: 20, 1896)
  Pripravljeni na pot (številka: 20, 1896)
  Archiv fur slavische Philologie; XVII. Bd. 3. u. 4. Heft (številka: 20, 1896)
  Cerkev sv. Ožbalta v Ptuju (številka: 20, 1896)
  Sonder-Abdruck; Archiv Fiir slavische Philologie. XVIII. B. Berlin (številka: 20, 1896)
  Obljuba (številka: 20, 1896)
  Glavni trg v Ptuju (številka: 20, 1896)
  Poziv slovenskim skladateljem (številka: 21, 1896)
  Poslednje maziljenje (številka: 21, 1896)
  Doneski k zgodovini Alojzijevišča; Ljubljana 1896 (številka: 21, 1896)
  Jesenski obraz (številka: 21, 1896)
  Pravoslavni pogreb v Bosni (številka: 21, 1896)
  Betanija (številka: 21, 1896)
  Pot proti Jerihi (številka: 22, 1896)
  Predmestje Kaniža v Ptuju; Pogled s severovshodne strani (številka: 22, 1896)
  Polžje hišice (številka: 22, 1896)
  Minoritska cerkev in samostan v Ptuju (številka: 22, 1896)
  Svojemu ptiču; V Bohinju (številka: 22, 1896)
  Han el-Hadrur (številka: 22, 1896)
  Triglav (številka: 22, 1896)
  Na lovu; Črtica (številka: 22, 1896)
  Kako je?; Slika (številka: 22, 1896)
  Narodni dom v Ljubljani (številka: 22, 1896)
  Slovenska šola v Št. Rupertu pri Velikovcu (številka: 22, 1896)
  Olepšaj se, Ljubljana! (številka: 22, 1896)
  Beduvini (številka: 23, 1896)
  Puščava med Betanijo in Jeriho (številka: 23, 1896)
  Koncert »Glasbene Matice« (številka: 23, 1896)
  Sv. Miklavž (številka: 23, 1896)
  Še enkrat!; (1869-1910) (številka: 23, 1896)
  Dražani; Slika (številka: 23, 1896)
  Dve polžji hišici (številka: 23, 1896)
  Samota (številka: 23, 1896)
  Miklavž je tu! (številka: 23, 1896)
  Riha (Jeriha) (številka: 23, 1896)
  Ob Mrtvem morju (številka: 23, 1896)
  Jordanska dolina (številka: 23, 1896)
  Reka Jordan (številka: 23, 1896)
  Sv. Miklavž (številka: 23, 1896)
  O prvinah; (1869-1910) (številka: 23, 1896)
  L. Jeranu v spomin (številka: 24, 1896)
  Sveta Devica (Seviljska) (številka: 24, 1896)
  Noša kočevska (številka: 24, 1896)
  Gregorju Riharju (številka: 24, 1896)
  Ivan Navratil (številka: 24, 1896)
  Dve polžji hišici (številka: 24, 1896)
  Jeran (romar) (številka: 24, 1896)
  Ponočni gost; (1869-1910) (številka: 24, 1896)
  Socijalni Pomenki (številka: 24, 1896)
  Ptuj od juga (številka: 24, 1896)
  Naše slike (številka: 24, 1896)
  Vabilo na naročbo (številka: 24, 1896)
  Sveta noč (številka: 24, 1896)
  Gornji Ptuj (številka: 24, 1896)
  Ptujski grad (številka: 24, 1896)
  Glavna vrata v ptujskem gradu (številka: 24, 1896)
  Ptujski kolodvor (številka: 24, 1896)
  Andrejeva dvorana s prestolom v Kremlju (številka: 24, 1896)
  Rdeče stopnice v Kremlju (številka: 24, 1896)
  Jordanova struga (številka: 24, 1896)
  Listnica uredništva (številka: 24, 1896)
  Roži; Pesniku Ganglu za Spomin (številka: 24, 1896)
 10. 1897
   407

  letnik: 10 (1897)
  številka: 1 (01.01.1897)
  številka: 2 (15.01.1897)
  številka: 3 (01.02.1897)
  številka: 4 (15.02.1897)
  številka: 5 (01.03.1897)
  številka: 6 (15.03.1897)
  številka: 7 (01.04.1897)
  številka: 8 (15.04.1897)
  številka: 9 (01.05.1897)
  številka: 10 (15.05.1897)
  številka: 11 (01.06.1897)
  številka: 12 (15.06.1897)
  številka: 13 (01.07.1897)
  številka: 14 (15.07.1897)
  številka: 15 (01.08.1897)
  številka: 16 (15.08.1897)
  številka: 17 (10.09.1897)
  številka: 18 (15.09.1897)
  številka: 19 (01.10.1897)
  številka: 20 (15.10.1897)
  številka: 21 (01.11.1897)
  številka: 22 (15.11.1897)
  številka: 23 (01.12.1897)
  številka: 24 (15.12.1897)
  Matica Hrvatska (številka: 7, 1897)
  Vrbsko jezero; 8. mal. srpana 1896 (številka: 1, 1897)
  Tri hčeri; Narodna pesem iz ptujske okolice (številka: 1, 1897)
  Knjige družbe sv. Mohorja za 1. 1896 (številka: 1, 1897)
  Povjest župa i crkava zagrebačkih; I. Župa sv. Marka (številka: 1, 1897)
  Bog i Hrvatska ili ozbiljne misli za vjeru i domovinu; Hrvatskom narodu poklanja Ivan Nepomuk Jemeršič (številka: 1, 1897)
  st. dete Jezus (številka: 1, 1897)
  Zemljevid planeta Marta; Po Schiaparelliju (številka: 1, 1897)
  Čez leto dnij (številka: 1, 1897)
  Drugačne pesmi; (1869-1910) (številka: 1, 1897)
  Ribnjak v ljudskem vrtu pri Ptuju (številka: 1, 1897)
  Izpremenjenje na gori (številka: 1, 1897)
  Družba sv. Jeronima (številka: 1, 1897)
  Nevesta Ančika; Narodna pesem iz ptujske okolice (številka: 1, 1897)
  Slovenka pesmarica; I. zvezek (številka: 1, 1897)
  Marija Devica, majnikova Kraljica; 1896 (številka: 1, 1897)
  Ptujski okoličani (številka: 1, 1897)
  Vabilo na naročbo (številka: 1, 1897)
  Sv. Trije Kralji (številka: 1, 1897)
  Več luči! (številka: 1, 1897)
  Listnica uredništva (številka: 1, 1897)
  Kristus (številka: 1, 1897)
  Predavanja o knjizi staroslovenskoj; Senj 1896 (številka: 1, 1897)
  Herodijada (številka: 2, 1897)
  Zvezdoslovec pod streho (številka: 2, 1897)
  Izpreminjenje na gori (številka: 2, 1897)
  Nekaj ur v Pompejih (številka: 2, 1897)
  Nikolaj Kopernik (številka: 2, 1897)
  Naše škodljive rastline v podobi in besedi (številka: 2, 1897)
  Gloria in excelsis Deo; Trije božični napevi (številka: 2, 1897)
  Okolica ptujska z Donačko goro (številka: 2, 1897)
  Mati v »Samoti« (številka: 2, 1897)
  Kakošen sad?; (1869-1910) (številka: 2, 1897)
  Nisem sam! (številka: 2, 1897)
  Ženski trupli v Pompejih (številka: 2, 1897)
  Prijateljem »Dom in svet«-a (številka: 2, 1897)
  Naše časopisje (številka: 2, 1897)
  Najina sreča; (1869-1910) (številka: 2, 1897)
  Misli o slovenskem krajepisnem slovniku (številka: 3, 1897)
  Naše slike (številka: 3, 1897)
  Ali bivajo ljudje na bližnji zvezdi Martu? (številka: 3, 1897)
  Slika v »Casa nuova« v Pompejih (številka: 3, 1897)
  Ostanki bazilike v Pompejih (številka: 3, 1897)
  Slovanska knjižnica. Snop. 53, 56. Kapitanova hči, ruski spisal A. S. Puškin, poslov. Semen Semenovič = Ivan Prijatelj. Gorica 1896 (številka: 3, 1897)
  Najdražji zaklad; (1869-1910) (številka: 3, 1897)
  Marcel Charlot: pripovijetke gospodar- stvenog sadržaja; Zagreb 1896 (številka: 3, 1897)
  Mesto Pompeji zasuto (številka: 3, 1897)
  Dekadentizem v glasbi (številka: 3, 1897)
  Angel (številka: 3, 1897)
  Dvojne črte na Martu (številka: 3, 1897)
  Koledar družbe sv. Moharja za navadno leto 1897 (številka: 3, 1897)
  Kako je učenec oženil mojstra (Dogodba) (številka: 3, 1897)
  Forum (trg) v Pompejih (številka: 3, 1897)
  Pred Garibaldijevim spomenikom; Na Janikulu v Rimu (številka: 3, 1897)
  Slovenske večernice za pouk in kratek čas; 49. zvezek (številka: 3, 1897)
  Luč sveta! (številka: 4, 1897)
  Sv. Katarina M; Kip (številka: 4, 1897)
  Glasbena Matica (številka: 4, 1897)
  Ljudstvu (številka: 4, 1897)
  Krivda; (1869-1910) (številka: 4, 1897)
  Slovensko-amerikanski koledar za leto 1897; New York (številka: 4, 1897)
  Za kaj se gre?; Črtica (številka: 4, 1897)
  Vabilo Slovenske Matice (številka: 4, 1897)
  Švicarjem (številka: 4, 1897)
  Slepi ubožec; Model (številka: 4, 1897)
  Popotnikov koledar za slovenske učitelje; IX. leto (številka: 4, 1897)
  Planinska pokrajina po zimi (številka: 4, 1897)
  Večna ljubezen, usmili se me (številka: 4, 1897)
  Glasbena Matica (številka: 4, 1897)
  Kateheze; I. zvezek (številka: 4, 1897)
  Vojna ladija »Albatros«; Po prijateljskih dopisih (številka: 4, 1897)
  Prodiranje proti severnemu zemskemu tečaju (številka: 4, 1897)
  Venec slovanskih povestij. I (številka: 4, 1897)
  Črna ali Ptujska gora (številka: 4, 1897)
  Listnica uredništva (številka: 4, 1897)
  Prvi uredniki slovenskega gospodarja (številka: 4, 1897)
  Krvni obtok (številka: 5, 1897)
  Ptičji prijatelj; Črtica (številka: 5, 1897)
  V Pulju (številka: 5, 1897)
  Kamenene podobe v Petrovčah (številka: 5, 1897)
  Die Geheimsprachen bei den Slaven (številka: 5, 1897)
  Ob Rinži (številka: 5, 1897)
  Šolska higijena (številka: 5, 1897)
  Je zmota kratka - dolg je kes; 1896 (številka: 5, 1897)
  Izvještaj Matice Hrvatske za upravnu godinu 1895; Zagreb 1896 (številka: 5, 1897)
  Sv. Katarina; En face (številka: 5, 1897)
  Triglavu; (1869-1910) (številka: 5, 1897)
  Kaj bo pa jutri z vremenom? (številka: 5, 1897)
  Podporno dru?tvo za slovenske visoko?olce na Dunaju (številka: 5, 1897)
  Vratna vnetica (številka: 5, 1897)
  Izvestje C. kr. nižje gimazije v Ljubljani v šolskih letih 1894/95 in 1895/96; Ljubljana 1896 (številka: 5, 1897)
  Družba sv. Cirila in Metoda (številka: 5, 1897)
  Tiščanje v prsih (številka: 5, 1897)
  Kašelj (številka: 5, 1897)
  Vprašanje o sežiganju mrličev (številka: 5, 1897)
  Narodna šola Družbe sv. Cirila in Metoda v št. Rupertu pri Velikovcu; Celovec 1896 (številka: 5, 1897)
  Doctor Thomas de Cilia; Zusammengestellt von M. Ljubša (številka: 5, 1897)
  Ob križu rešenje (številka: 5, 1897)
  Vprašanje o sežiganju mrličev (številka: 5, 1897)
  Materine sanje; Slika v jednem dejanju (številka: 5, 1897)
  Katar ali nahod (številka: 5, 1897)
  Spokane roke (številka: 5, 1897)
  Vroči ovitki (številka: 5, 1897)
  Hladnica ob tvornici; V spominsko knjigo A. K-č (številka: 5, 1897)
  Stari dolg (Povest) (številka: 5, 1897)
  Macedonische Studien (številka: 5, 1897)
  Rane (številka: 5, 1897)
  Nagrobni križ v Naklem (številka: 5, 1897)
  Nagrobni križ v Naklem (številka: 5, 1897)
  Sv. Katarina; Profil (številka: 5, 1897)
  Celje in okolica (Narodno-društvene črtice. Poleg raznih spisov) (številka: 5, 1897)
  Kuga v Indiji (številka: 5, 1897)
  Naše slike (številka: 5, 1897)
  Nagrobni križ Podbrezjem (številka: 5, 1897)
  Moja zgodovina; (1869-1910) (številka: 5, 1897)
  Materinska ljubezen (številka: 6, 1897)
  Naš spomin; (1869-1910) (številka: 6, 1897)
  Novi grobovi (številka: 6, 1897)
  Pet samospevov s spremljevanjem klavirja (številka: 6, 1897)
  Črnogorska kneginja Milena (številka: 6, 1897)
  Ladija »Fram« (številka: 6, 1897)
  Sovražne sile; Zgodovinska slika (številka: 6, 1897)
  Listnica uredništva (številka: 6, 1897)
  Drugi redni koncert »Glasbene Matice« (številka: 6, 1897)
  Vzpomladna Pesem; Mešan zbor (številka: 6, 1897)
  Propali dvori; Pripovijest (številka: 6, 1897)
  Duhovniki v odboru Slovenske Matice (številka: 6, 1897)
  Fridtjof Nansen (številka: 6, 1897)
  Črnogorski knez Nikola I (številka: 6, 1897)
  Moja soba; (1869-1910) (številka: 6, 1897)
  Nemškar; Slika iz Belokrajine (številka: 6, 1897)
  Prav!; (1869-1910) (številka: 6, 1897)
  Naše slike (številka: 6, 1897)
  Zagorje ob južni železnici (številka: 6, 1897)
  Povesti; I. zvezek (številka: 6, 1897)
  Zbornik za narodni život i običaje južnih Slavena (številka: 6, 1897)
  Ant. Knezova knjižnica; Zbirka zabavnih in poučnih spisov. III. zvezek (številka: 6, 1897)
  Trije dvospevi s spremljevanjem klavirja (številka: 6, 1897)
  Ob luči spomina!; (1869-1910) (številka: 7, 1897)
  Zgodovina slovenskega slovstva; III. zv (številka: 7, 1897)
  Jelena, črnogorska kneginja in soproga laškega kraljeviča (številka: 7, 1897)
  Matija Valjavec (številka: 7, 1897)
  Resedico pozna (številka: 7, 1897)
  2. sonet; Veselo se topi tvoj glas (številka: 7, 1897)
  Kristus in prešestnica (številka: 7, 1897)
  Njeguš, rojstveno mesto kneza Nikole I (številka: 7, 1897)
  1. sonet; Ni dobro samemu človeku (številka: 7, 1897)
  Zemljevid severnega tečaja; Pregled Nansenovega potovanja (številka: 7, 1897)
  O našem novem leposlovju; Pismo prijatelju (številka: 7, 1897)
  Cesta iz Kotora do Črnogore (številka: 7, 1897)
  Zadnji potomec knezov Babonič-Blagajskih (številka: 7, 1897)
  Pomladi; (1869-1910) (številka: 7, 1897)
  Letopis Slovenske Matice za leto 1896 (številka: 7, 1897)
  Gore albanske od strani Črnogore (številka: 7, 1897)
  Simon Robič (številka: 7, 1897)
  Srce; (1869-1910) (številka: 8, 1897)
  Kristusa devajo v grob (številka: 8, 1897)
  Zagorje ob Savi (številka: 8, 1897)
  Mladi vrtnarji (številka: 8, 1897)
  Slika (številka: 8, 1897)
  Zidani most ob južni železnici (številka: 8, 1897)
  Pozdrav Nansenove ladije v tromsoskem pristanišču (številka: 8, 1897)
  Miserere...!; (1869-1910) (številka: 8, 1897)
  Kristus pri spečih učencih (številka: 8, 1897)
  Molitev; (1869-1910) (številka: 8, 1897)
  Darovi za Marijanišče (številka: 8, 1897)
  Kristus v »Zadnji večerji« (številka: 8, 1897)
  Pogovar Od pijače, inu ventočejna tega Vina med enim G. Fajmoštram, inu med šterjim Farmanim, katerih imena so tukaj le izmislene (številka: 8/16, 1897)
  Gospod Ignacij Hladnik (številka: 9, 1897)
  Ana, kneginjica črnogorska (številka: 9, 1897)
  Literat; (1869-1910) (številka: 9, 1897)
  Naše slike (številka: 9, 1897)
  Prirodoslovec; S. Robič (številka: 9, 1897)
  Vera in Ksenija, kneginjici črnogorski (številka: 9, 1897)
  Sodba sveta; (1869-1910) (številka: 9, 1897)
  Pijančev sin (Povest) (številka: 9, 1897)
  Črnogorski knez Nikola in njegovi sinovi (številka: 9, 1897)
  Slovenska zemlja, II. Del; Samosvoje mesto Trst in mejna grofija Istra. Spisal S. Rutar. I. snopič (številka: 9, 1897)
  Nebeška mati (številka: 9, 1897)
  Cetinje, črnogorska prestolnica (številka: 9, 1897)
  Tretji letošnji koncert »Glasbene Matice« (številka: 9, 1897)
  K Lendovšek-Štritofovi Slovenski čitanki za Nemce in Slovensko- nemškemu slovarju (številka: 10, 1897)
  Nepovabljeni gostje (številka: 10, 1897)
  Pomladni glasi; 7. zvezek (številka: 10, 1897)
  Pevčev poklic; (1869-1910) (številka: 10, 1897)
  Saj ne pozna te svet, Gospod (številka: 10, 1897)
  Velenje na Štajerskem (številka: 10, 1897)
  Opravičen Strah; (1869-1910) (številka: 10, 1897)
  Pogled na Velenje (številka: 10, 1897)
  Kar čez noč (številka: 10, 1897)
  Prijateljstvo (številka: 10, 1897)
  Skrb za družinico (številka: 11, 1897)
  Zabavna knjižnica za slovensko mladino; VI. zvezek (številka: 11, 1897)
  Mati Italijanka (številka: 11, 1897)
  Obraz iz srednje Evrope v predzgodovinskem času (številka: 11, 1897)
  Listnica uredništva (številka: 11, 1897)
  Katoliški obzornik. Leto I. Štev. I (številka: 11, 1897)
  Drobtinice; XXIX. letnik (številka: 11, 1897)
  Rajnemu Lovretu; 8. velikega travna (številka: 11, 1897)
  Moja pot (številka: 11, 1897)
  Delavcu (številka: 11, 1897)
  G. F. Grotefend (številka: 11, 1897)
  Krojač in smrt (številka: 12, 1897)
  Črnogorski minister Petrovič z ženo (številka: 12, 1897)
  Dolenji Istrijanec; Narodopisna črtica (številka: 12, 1897)
  Poezije; Gorica 1897 (številka: 12, 1897)
  Život Svete Lucje, djevice i mučenice, opjevan od N. Batističa; Zadar 1896 (številka: 12, 1897)
  Kraljica Omfala; Kip (številka: 12, 1897)
  Od novega leta (številka: 12, 1897)
  Iz domovine. III (številka: 12, 1897)
  Ban Berislavić (številka: 12, 1897)
  Narodni dom v Celju (številka: 12, 1897)
  Barage risarski umetniški spominiki (številka: 12, 1897)
  Deutsche Einflusse auf die Anfange der bohmischen Romantik; Von Matthias Murko (številka: 12, 1897)
  Irenej Friderik Baraga (številka: 12, 1897)
  Hrvaška znanost je izgubila (številka: 12, 1897)
  Osveta; (1869-1910) (številka: 12, 1897)
  Zabavna knjižnica Mat. Hrvatske; Svezak 193-195 (številka: 12, 1897)
  Iz domovine. II (številka: 12, 1897)
  Črnogorski vojvoda (številka: 12, 1897)
  Zabavna Knjižnica Mat. Hrvatske; Svezak 190-192 (številka: 12, 1897)
  Iz domovine. I (številka: 12, 1897)
  Milovanka; Zagreb 1896 (številka: 12, 1897)
  Pesimizem (številka: 12, 1897)
  Prekop ob Tigru z zajemalnico in s pletenim čolnom (številka: 13, 1897)
  Iz domovine. IV (številka: 13, 1897)
  Naše kritično stališče (številka: 13, 1897)
  I. F. Baraga; Kip (številka: 13, 1897)
  Huda luknja v Savinjski dolini (številka: 13, 1897)
  Gradič (številka: 13, 1897)
  Iz domovine. VI (številka: 13, 1897)
  Nadvojvode Ivana jama (številka: 13, 1897)
  Behistanska stena (številka: 13, 1897)
  Nimrud; Razvaline, južno od Ninive (številka: 13, 1897)
  Iz domovine. V (številka: 13, 1897)
  Jernej Friderik Baraga (številka: 13, 1897)
  Zdrava Marija! (številka: 13, 1897)
  Lužiško-srbska književnost (številka: 14, 1897)
  Glagolica na Slovenskem (številka: 14, 1897)
  Z malo sestrico (številka: 14, 1897)
  Maria Maggiore; Cerkev Marije Snežnice v Rimu (številka: 14, 1897)
  Iz domovine. VII (številka: 14, 1897)
  O. Evzebij Fermendžin (številka: 14, 1897)
  Slovenski kolesar (številka: 14, 1897)
  Sprejemna dvorana v asirski palači (številka: 14, 1897)
  Za vero in dom; Iz dobe narodnega probujanja (številka: 14, 1897)
  Doma in po svetu (številka: 14, 1897)
  O Debevčevi oceni Murkove knjige Deutsche Einflusse auf Die Anfange der bohmischen Romantik v Domu in svetu (številka: 14, 1897)
  Pri Klemenčku; Slika (številka: 14, 1897)
  Iz domovine. VIII (številka: 14, 1897)
  Iz domovine. IX (številka: 14, 1897)
  Črnogorec iznad Kotora (številka: 15, 1897)
  Pečene vrane (številka: 15, 1897)
  Življenje na ladiji (številka: 15, 1897)
  Trnovski zvonovi po ljubljan. potresu (številka: 15, 1897)
  Črnogorec (številka: 15, 1897)
  Večer; (1869-1910) (številka: 15, 1897)
  Sitna Micika (številka: 15, 1897)
  Črnogorka (številka: 15, 1897)
  Voz dunajske pomožne družbe v Ljubljani ob potresu (številka: 15, 1897)
  Vojsko, najvišja župnija na Kranjskem; Krajepisna črtica (številka: 15, 1897)
  Župna cerkev sv. Jožefa na Vojskem; Od vshodne strani (številka: 15, 1897)
  Grobovi staroperzijskih kraljev v Nakši- Rustamu (številka: 16, 1897)
  Balkan jedinstvu i bratskoj slogi (številka: 16, 1897)
  Janko Krsnik (številka: 16, 1897)
  Madonna (številka: 16, 1897)
  Knjige Matice Hrvatske. Prievodi grških i rimskih klasika. Svezak 13. Virgilova Eneida. Zagreb 1896 (številka: 16, 1897)
  Čez morje (številka: 16, 1897)
  Jezus pri Marti in Mariji (številka: 16, 1897)
  Obraz iz okolice celjske (številka: 16, 1897)
  Ben Hur; pripovest (številka: 16, 1897)
  Telegraf brez elektrovodnih vezij (številka: 16, 1897)
  Pred nevihto (številka: 16, 1897)
  Iz domovine. X (številka: 16, 1897)
  Kamenar; Iz delavskega življenja (številka: 16, 1897)
  Popotnikov koledar za slovenske učitelje; IX. leto (številka: 16, 1897)
  Zapadna stran Kserksove palače v Perzepolju (številka: 17, 1897)
  Arabeske (številka: 17, 1897)
  V kahirski (arabski) deški šoli (številka: 17, 1897)
  Ob Balkanu; Spomini iz Bolgarije (številka: 17, 1897)
  Slovenski polharji (številka: 17, 1897)
  Iz domovine. XI (številka: 17, 1897)
  Ilija Okrugić; Nekrolog (številka: 17, 1897)
  Na arabskem vseučilišču v Kahiri (številka: 17, 1897)
  Poviest srednjega vieka (številka: 17, 1897)
  Tabernakel iz jekla (številka: 17, 1897)
  Ciklame (številka: 18, 1897)
  Prošnja (številka: 18, 1897)
  Pridna Micika (številka: 18, 1897)
  Usmiljeni Samarijan (številka: 18, 1897)
  Monstrancija v Slavini (številka: 18, 1897)
  Arabski praznik v Kahiri (številka: 18, 1897)
  Prigodnica prijatelju J. K (številka: 19, 1897)
  Humor (številka: 19, 1897)
  Pri čitanju (številka: 19, 1897)
  Iz bilinskoga svieta; Knjiga četvrta (številka: 19, 1897)
  Vodovnik - Siegenfeld (številka: 19, 1897)
  Jugoslavenska Akademija znanostij in umetnostij leta 1896 (številka: 19, 1897)
  Slovenske narodne pesmi; II. snopič (številka: 19, 1897)
  Mozirje v Savinjski dolini (številka: 19, 1897)
  Nikola Baretič (številka: 19, 1897)
  Vodovnik - Siegenfeld (številka: 19, 1897)
  V kahirski brivnici (številka: 19, 1897)
  Danica; Koledar i ljetopis društva svetojeronimskoga za god. 1898 (številka: 19, 1897)
  An Die Heimat (številka: 19, 1897)
  Zaloga premoga po Evropi (številka: 19, 1897)
  Zmota in kes; (1869-1910) (številka: 19, 1897)
  Asirija in Babilonija po klinopisnih spomenikih (številka: 19, 1897)
  Torka; Zapisal Jan. Sajovec !Sajovic (številka: 20, 1897)
  Gimnazijsko poslopje v Kranju (številka: 20, 1897)
  Madonna (številka: 20, 1897)
  Ob nemih citrah (številka: 20, 1897)
  Beroča; kip (številka: 20, 1897)
  Bosanska deklica (številka: 20, 1897)
  Jeseni; (1869-1910) (številka: 20, 1897)
  Romarska cerkev na Brezjah (številka: 20, 1897)
  Divji lov; Zapisal Jan. Sajovec !Sajovic (številka: 20, 1897)
  Črnogorska deklica (številka: 20, 1897)
  Nova gimnazija v Kranju (številka: 20, 1897)
  Vile; Zapisal I. Šašelj (številka: 20, 1897)
  Kovač se uda smrti; Ciklus risb Kovač in smrt (številka: 21, 1897)
  Sveto drevo s sedečima osebama ob straneh;zadaj jedna kača.; Po nekem starobabi- lonskem cilindru (številka: 21, 1897)
  Sveto drevo s kerubima čuvajema ob straneh; Po nekem asirskem cilindru (številka: 21, 1897)
  Celi okraj prihaja gledat priklenjeno smrt; Ciklus risb Kovač in smrt (številka: 21, 1897)
  Kovaču se prikaže Bog; Ciklus risb Kovač in smrt (številka: 21, 1897)
  Dolgčas zavlada po deželi; Ciklus risb Kovač in smrt (številka: 21, 1897)
  Merodah-Belov boj s pošastjo Tiamat; Po nekem babilonskem cilindru (številka: 21, 1897)
  Bolezen pride; Ciklus risb Kovač in smrt (številka: 21, 1897)
  Glad se pridruži; Ciklus risb Kovač in smrt (številka: 21, 1897)
  Glava sv. Cecilije (številka: 21, 1897)
  Smrt prišla po kovača; Ciklus risb Kovač in smrt (številka: 21, 1897)
  Američan (številka: 21, 1897)
  Tudi znak »nove struje« (številka: 21, 1897)
  Naše slike (številka: 21, 1897)
  Plov na reki sv. Lovrenca (številka: 22, 1897)
  Birs Nimrud (številka: 22, 1897)
  Plov na reki sv. Lovrenca (številka: 22, 1897)
  Elevzinska Cerera; Po rimskem kipu (številka: 22, 1897)
  Županova Minka; Idila (številka: 22, 1897)
  Narodna pesem iz kranjskogorske doline (številka: 22, 1897)
  Naš dom; Zbirka povesti, pesmi in narodnega blaga, zanimivosti itd. II. zvezek (številka: 22, 1897)
  Kopitarja in Vuka Karadžića (številka: 22, 1897)
  Listnica uredništva (številka: 22, 1897)
  Iz luči in teme (številka: 22, 1897)
  Sokrat; Kip v Milanu (številka: 22, 1897)
  Svojemu ptiču; V pozni jeseni (številka: 22, 1897)
  Dijakov pokop (številka: 22, 1897)
  Knjige družbe sv.Mohorja za 1. 1897 (številka: 22, 1897)
  Kovač in smrt; Zapisal Fr. Gostl (številka: 22, 1897)
  Železnica v Andih v Južni Ameriki (številka: 22, 1897)
  Bolgarija in Srbija; 1897 (številka: 23, 1897)
  Planinska balada; Po ljudski pravljici v Bohinju (številka: 23, 1897)
  Knjige društva sv. Jeronima za leto 1897 (številka: 23, 1897)
  Sveti rožni venec; Poučna in nabožna knjiga za krščansko ljudstvo (številka: 23, 1897)
  O pomnjivosti (številka: 23, 1897)
  Flora; Kip rimski (številka: 23, 1897)
  O literarnem boju v Slovencih (številka: 23, 1897)
  Pri starem slikarju (številka: 23, 1897)
  Notranjščina cerkve sv. Pavla v Rimu (številka: 23, 1897)
  Naše slike (številka: 23, 1897)
  Obris in barva (številka: 23, 1897)
  Slovanska knjižnica; 64. snopič: Punčika (številka: 23, 1897)
  Kralj in kraljica, obedujoča na vrtu; Asirski relijef (številka: 24, 1897)
  Od kdaj je v navadi ob nevihti prekriževati se (številka: 24, 1897)
  Doma med polnočnico (številka: 24, 1897)
  Materina ljubezen; Francoska pripovedka (številka: 24, 1897)
  Narodna pesem (številka: 24, 1897)
  Cvetje s polja modroslovskega (številka: 24, 1897)
  Nebeški glas (številka: 24, 1897)
  Nebesa na zemlji (številka: 24, 1897)
  Tri narodne pesmi; V Kamni gorici zapisal L. Arh (številka: 24, 1897)
  Angeljček z oltarja frančiškanske cerkve v Ljubljani (številka: 24, 1897)
  K polnočnici (številka: 24, 1897)
  Snežec (številka: 24, 1897)
  Muze, boginje petja (številka: 24, 1897)
  Priprave na jaslice (številka: 24, 1897)
  Verski dvom (številka: 24, 1897)
  Vabilo na naročbo (številka: 24, 1897)
  Breza (številka: 24, 1897)
  Zahvala (številka: 24, 1897)
  Klinopisni spominiki in sv. pismo (številka: 24, 1897)
  Ob desetletnici (številka: 24, 1897)
 11. 1898
   461

  letnik: 11 (1898)
  številka: 1 (01.01.1898)
  številka: 2 (15.01.1898)
  številka: 3 (01.02.1898)
  številka: 4 (15.02.1898)
  številka: 5 (01.03.1898)
  številka: 6 (15.03.1898)
  številka: 7 (01.04.1898)
  številka: 8 (15.04.1898)
  številka: 9 (01.05.1898)
  številka: 10 (15.05.1898)
  številka: 11 (01.06.1898)
  številka: 12 (15.06.1898)
  številka: 13 (01.07.1898)
  številka: 14 (15.07.1898)
  številka: 15 (01.08.1898)
  številka: 16 (15.08.1898)
  številka: 17 (01.09.1898)
  številka: 18 (15.09.1898)
  številka: 19 (01.10.1898)
  številka: 20 (15.10.1898)
  številka: 21 (01.11.1898)
  številka: 22 (15.11.1898)
  številka: 23 (01.12.1898)
  številka: 24 (15.12.1898)
  Knezoškof ali knez in škof? (številka: 1, 1898)
  Koledar družbe sv. Mohorja za leto 1898 (številka: 1, 1898)
  Ribnica na Pohorju; S severne strani (številka: 1, 1898)
  Anton Nedved (številka: 1, 1898)
  Ob smrti; (1869-1910) (številka: 1, 1898)
  Sodba sveta; (1869-1910) (številka: 1, 1898)
  Ribnica na Pohorju (številka: 1, 1898)
  Vabilo na naročbo (številka: 1, 1898)
  Kdo je kriv; (1869-1910) (številka: 1, 1898)
  Spanec; (1869-1910) (številka: 1, 1898)
  Ribnica na Pohorju; Z vshodne strani (številka: 1, 1898)
  Anton Nedved, slovenski glasbenik (številka: 1, 1898)
  Listnica uredništva (številka: 1, 1898)
  Zadnji gospod Kamenski (Zgodovinska povest) (številka: 1, 1898)
  Papež Leon XIII (številka: 1, 1898)
  Izmail; 1874 (številka: 1, 1898)
  A iste nikdar; (1869-1910) (številka: 1, 1898)
  Dobrovska gospa; Po narodni legendi (številka: 1, 1898)
  Anton Nedved (številka: 1, 1898)
  Na obisku (številka: 1, 1898)
  Slučaji usode; Roman (številka: 1, 1898)
  Žive fotografije (številka: 1, 1898)
  Ob knjigi podob; (1869-1910) (številka: 1, 1898)
  Notranjščina cerkve sv. Petra v Rimu (številka: 1, 1898)
  Petindvajsetletnica Glasbene matice (številka: 1, 1898)
  V tretje gre rado (številka: 1, 1898)
  Poljedelstvo; Slovenskim gospodarjem v pouk spisal Viljem Rohrman. I. del (številka: 1, 1898)
  Uganjka; (1869-1910) (številka: 2, 1898)
  Iz časa bivanja Francozov v Beli Krajini (številka: 2, 1898)
  Non omnis moriar (številka: 2, 1898)
  Slovensko-amerikanski koledar za leto 1898; Četrti letnik (številka: 2, 1898)
  Naše slike (številka: 2, 1898)
  Tertnik kot Evangelimann; V 1. dejanju (številka: 2, 1898)
  Pred votlino Kristusovega rojstva (številka: 2, 1898)
  Listnica uredništva (številka: 2, 1898)
  V albanskih gorah; Potopisni spomini iz Rimske okolice. Po svojem dnevniku (številka: 2, 1898)
  Darovi za Marijanišče (številka: 2, 1898)
  Poduk v igranju na citrah; 3. zvezek (številka: 2, 1898)
  Gozdni izprehodi (številka: 2, 1898)
  Zgodovina župnij in zvonov v dekaniji Radolica; Spisal Jožef Lavtižar (številka: 2, 1898)
  Kaj pripovedujejo v Podzemlju o kačah? (številka: 2, 1898)
  Beneška Slovenija (Črtice) (številka: 2, 1898)
  Tertnik kot Evangelimann; V 2. dejanju (številka: 2, 1898)
  Josip Karol Tertnik, operni pevec; Spominske črtice (številka: 2, 1898)
  Most čez Nadižo v Čedadu (številka: 2, 1898)
  Dedova zabava (številka: 2, 1898)
  Oko; (1869-1910) (številka: 2, 1898)
  Drugi redni koncert »Glasbene Matice« (številka: 2, 1898)
  Narodni sebeochrana; Praha 1898 (številka: 2, 1898)
  Knjižnica za mladino (številka: 2, 1898)
  Francuzka drama; Napisao J. Adamović (številka: 2, 1898)
  Ročni kažipot po Goriškem, Trstu in Istri za 1898. IV. letnik; Gorica 1897 (številka: 2, 1898)
  J. K. Tertnik (številka: 2, 1898)
  Missa in honorem sacratissimi Rosarii Beate Mariae Virginis (številka: 3, 1898)
  Prijateljstvo; (1869-1910) (številka: 3, 1898)
  Prva fantazija, poklonil Ignacij Hladnik (številka: 3, 1898)
  Štacunar Andrej; Črtica (številka: 3, 1898)
  Skladbe; Fran Korun. 1. zvezek (številka: 3, 1898)
  Vesel trenutek (številka: 3, 1898)
  Sv. Družina (številka: 3, 1898)
  Kokoduče in krpuče (številka: 3, 1898)
  Ilustrovani narodni koledar; Leto X (številka: 3, 1898)
  Amico Cvetkoni (številka: 3, 1898)
  Snubač (številka: 3, 1898)
  Šempeter Slovenov na Laškem; Južni del (številka: 3, 1898)
  Listnica uredništva (številka: 3, 1898)
  Kaj bo pa jutri z vremenom? (številka: 3, 1898)
  Pridelovanje električnega toka iz premoga (številka: 3, 1898)
  Šempeter Slovenov na Laškem; Gornji severni del (številka: 3, 1898)
  Štefan Modrinjak (številka: 3, 1898)
  Iz koša; (1869-1910) (številka: 3, 1898)
  Šempeter Slovenov na Laškem; Ob Nadiži (številka: 3, 1898)
  Stefan Modrinjak (številka: 3, 1898)
  Prav je bilo; Slika (številka: 4, 1898)
  Šestdesetletnica biskupa Strossmayerja (številka: 4, 1898)
  Dr. Alojzij Zorn (številka: 4, 1898)
  Ženitovanjske šege bosanskih mohamedancev (številka: 4, 1898)
  Listnica uredni?tva (številka: 4, 1898)
  Dvajsetletnica papeževanja Leona XIII (številka: 4, 1898)
  Napravljanje (številka: 4, 1898)
  Materino pismo (številka: 4, 1898)
  Goriška metropolija; Cerkveno-zgodovinska in življenjepisna črtica iz novejše dobe (številka: 4, 1898)
  Peter Hicinger (številka: 4, 1898)
  Dr.Andrej Gollmayr (številka: 4, 1898)
  Letopis Slovenske Matice za leto 1897; 1897 (številka: 4, 1898)
  Ant. Knezova knjižnica; IV. zv (številka: 4, 1898)
  Tolažniku; (1869-1910) (številka: 4, 1898)
  Narodne noše (številka: 4, 1898)
  Peter Hicinger (številka: 4, 1898)
  Naše slike (številka: 5, 1898)
  Strossmayerjeva katedrala v Djakovu (številka: 5, 1898)
  Listnica uredništva (številka: 5, 1898)
  Dr. Anton Jeglič (številka: 5, 1898)
  Prestar (številka: 5, 1898)
  Poljska književnost (številka: 5, 1898)
  Košček življenja (številka: 5, 1898)
  Povesti. Spisal Ivan Tavčar. II. zv. Ljubljana 1897 (številka: 5, 1898)
  Josip Juraj Strossmayer (številka: 5, 1898)
  Dr. Anton Jeglič, novoimenovani škof ljubljanski (številka: 5, 1898)
  P. Emanuel Drevenšek (številka: 5, 1898)
  Zabavna knjižnica slovenske Matice; X. zv. Trojka (številka: 5, 1898)
  Gorica; Pogled s Kostanjevice (številka: 5, 1898)
  Gorica; Pogled od jugo-zahoda (številka: 5, 1898)
  P. Emanuel Drevenšek (številka: 6, 1898)
  Spomladi na božji njivi (številka: 6, 1898)
  Vatroslav Lisinski (številka: 6, 1898)
  Vas Landar (številka: 6, 1898)
  Naše slike (številka: 6, 1898)
  Sv. Ivan v čele; Landarska jama (številka: 6, 1898)
  Dr. Anton Mahnič (številka: 6, 1898)
  Dr. Jakob Missia (številka: 6, 1898)
  Vatroslav Lisinski (številka: 6, 1898)
  Stara gora (številka: 6, 1898)
  Slovenske narodne pesmi; III. snopič (številka: 6, 1898)
  Zabavna knjižnica Matice Hrvatske (številka: 6, 1898)
  Glavna seja društva sv. Jeronima (številka: 6, 1898)
  Megla in srce; (1869-1910) (številka: 6, 1898)
  Elektrika, nje proizvajanje in uporaba; Ljubljana 1897 (številka: 6, 1898)
  Pred sodiščem (številka: 6, 1898)
  Nekdanji samostan in grad Kamen v Velesalu (Velesovem); Po stari sliki (številka: 6, 1898)
  Nadiška dolina pri Šempetru (številka: 6, 1898)
  Landarska jama; Vhod v svetišče (številka: 6, 1898)
  Med peklom in zemljo; (1869-1910) (številka: 6, 1898)
  Vjekoslav Klaič: Bribirski knezovi od plemena Šubic do god; 1347 (številka: 6, 1898)
  Pred božjim grobom (številka: 7, 1898)
  Podporno društvo za slovenske visokošolce na Dunaju (številka: 7, 1898)
  Nekomu (številka: 7, 1898)
  Istočniki dlja istorii slavjanskoj filologii. Tom II; Novija pis'ma Dobrovskago, Kopitara I drugih jugozapadnyh Slavjan. Trud. I.V. Jagiča (številka: 7, 1898)
  Družina socijalistova (številka: 7, 1898)
  Veronikin prt s Kristusovim obrazom (številka: 7, 1898)
  Dvoboj (številka: 7, 1898)
  Zavod šolskih sester III. reda v Mariboru (številka: 7, 1898)
  Rontgenova luč in človeško telo (številka: 7, 1898)
  Čestitka; (1869-1910) (številka: 7, 1898)
  Škrjančki so peli (številka: 7, 1898)
  Signora Maria (številka: 7, 1898)
  Herman Lud; Helmholtz (številka: 7, 1898)
  Listnica uredništva (številka: 7, 1898)
  Nove slovenske oglednice (številka: 7, 1898)
  Česky katalog bibliograficky za rok 1895; Praha 1897 (številka: 7, 1898)
  Zavod šolskih sester III. reda v Mariboru (številka: 7, 1898)
  Mesto Krk; Na otoku Krku (številka: 7, 1898)
  Omarjeva džamija v Jeruzalemu (številka: 7, 1898)
  Poletel bi, poletel bi...!; Silhueta (številka: 7, 1898)
  Bez svrhe; Slika iz života (številka: 8, 1898)
  Našim bralcem (številka: 8, 1898)
  Družbe sv. Cirila in Metoda kava (številka: 8, 1898)
  Slovenski duhovniki iz Minnesote, zbrani pri gosp. J.Trobcu..; 5. kimovca 1895 (številka: 8, 1898)
  Koncert »Glasbene Matice« (številka: 8, 1898)
  Narodna pravljica; Zapisal Ivan Trinko (številka: 8, 1898)
  Aleluja (številka: 8, 1898)
  Naše slike (številka: 8, 1898)
  Občinska hiša in župnišče na Stari gori (številka: 8, 1898)
  Vrnitev (številka: 8, 1898)
  Srednji del nadiške doline pri Briščah (številka: 8, 1898)
  Smrt in življenje; (1869-1910) (številka: 8, 1898)
  Nove orgle (številka: 8, 1898)
  Davorin Trstenjak (številka: 8, 1898)
  Listnica uredništva (številka: 8, 1898)
  Davorin Trstenjak (številka: 8, 1898)
  Blatenski padar (številka: 8, 1898)
  Zgodovina slovenskega slovstva; III. del, 2. snopič (številka: 8, 1898)
  Nestalnost; (1869-1910) (številka: 9, 1898)
  Narodno blago (številka: 9, 1898)
  Frančišek Ks. vitez Miklošič (številka: 9, 1898)
  Moj prijatelj; Črtica (številka: 9, 1898)
  Pastirica z ovcami (številka: 9, 1898)
  Krona stvarstva (številka: 9, 1898)
  Knjige Matice Hrvatske za leto 1897 (številka: 9, 1898)
  Češka književnost (številka: 9, 1898)
  Med svet! (številka: 9, 1898)
  Družba sv. Mohorja in Slovenska Matica (številka: 9, 1898)
  Naše slike (številka: 9, 1898)
  Mačeha; Iz Srednje vasi. Priobčil Ivan Barle (številka: 9, 1898)
  Voditelj v bogoslovnih vedah; Leto I. Zv. I. 1898 (številka: 9, 1898)
  Listnica uredništva (številka: 9, 1898)
  Frančišek Ks. vitez Miklošič (številka: 9, 1898)
  Fiesole (številka: 9, 1898)
  Škof Jakop Trobec (številka: 9, 1898)
  Nekrolog Matiji Valjavcu (številka: 9, 1898)
  Zavržena ljubezen (številka: 9, 1898)
  Fra Angelico (številka: 9, 1898)
  Socijalni pomenki (številka: 10, 1898)
  Svarilni glasovi škorpijonov in pajkov (številka: 10, 1898)
  Nekdaj in sedaj (številka: 10, 1898)
  Solnčna toplota (številka: 10, 1898)
  Perici (številka: 10, 1898)
  Iz našega kota; Povest (številka: 10, 1898)
  Perugia (številka: 10, 1898)
  Ivo Trošt (številka: 10, 1898)
  Za sadjerejce (številka: 10, 1898)
  Naši sotrudniki (številka: 10, 1898)
  Opeklina (številka: 10, 1898)
  Peter Muhič (številka: 10, 1898)
  Gospodov dan (številka: 10, 1898)
  Suhi čevlji (številka: 10, 1898)
  Jaropolk; (1869-1910) (številka: 10, 1898)
  Pansimfonik (številka: 10, 1898)
  Frančišek de Paula Hladnik (številka: 10, 1898)
  Živalstvo severnega tečaja (številka: 10, 1898)
  Janko Barle (številka: 10, 1898)
  Tobak (številka: 10, 1898)
  Lesketanje zvezd in izpreminjanje vremena (številka: 10, 1898)
  Anton Medved (številka: 10, 1898)
  Pozdrav (številka: 10, 1898)
  Frančišek de Paula Hladnik (številka: 10, 1898)
  Lombroso o tobaku (številka: 10, 1898)
  Madonna (številka: 10, 1898)
  Tobak (številka: 10, 1898)
  Trg pri Kajiri (številka: 10, 1898)
  P. Peter Singer (številka: 10, 1898)
  Fr. Jaklič (Podgoričan) (številka: 10, 1898)
  Listnica uredništva (številka: 10, 1898)
  Hrvatske narodne pjesme; Odio prvi (številka: 11, 1898)
  Duhovsko zdravišče v Dobrni (številka: 11, 1898)
  Ena pošta j prišla do nebes (številka: 11, 1898)
  Pomladni glasi. 8. zvezek. Ljubljana 1898 (številka: 11, 1898)
  Listnica uredništva (številka: 11, 1898)
  Nekaj domačih nazorov o vremenu (številka: 11, 1898)
  Dobre glave (številka: 11, 1898)
  V kapelici (številka: 11, 1898)
  Prstan (številka: 11, 1898)
  Bratska ljubezen; (1869-1910) (številka: 11, 1898)
  Junij Palmotić (številka: 11, 1898)
  Ob vrnitvi. prijatelju dr. M. Opeku; (1869-1910) (številka: 11, 1898)
  Spomenica petdesetgodišnjice Hercegovačke Franjevačke Redodržave; Mostar 1897 (številka: 11, 1898)
  Kdaj bo ljudem zmanjkalo prostora na svetu? (številka: 11, 1898)
  Zadnja večerja (številka: 11, 1898)
  Junij Palmotič (številka: 11, 1898)
  Hodnik v samostanu sv. Marka (številka: 11, 1898)
  Dubrovnik; Rojstveno mesto Palmotičevo (številka: 11, 1898)
  Florencija (številka: 11, 1898)
  Pri uljnjaku (številka: 11, 1898)
  Bled (številka: 12, 1898)
  Stoji stoji en zelen gozd (številka: 12, 1898)
  Sveža piča (številka: 12, 1898)
  Na potovanju (številka: 12, 1898)
  Pri malici (številka: 12, 1898)
  Duhovsko zdravišče v Dobrni (številka: 12, 1898)
  Kristus pred peklom (številka: 12, 1898)
  Rad b to vedu, kako za naprej bo (številka: 12, 1898)
  Jovan Sundečič (številka: 12, 1898)
  Razglednice Bonačeve (številka: 12, 1898)
  Jovan Sundečić; V spomin 50-letnice njegovega književnega delovanja (številka: 12, 1898)
  Med cvetjem cvet (številka: 12, 1898)
  Pri senu (številka: 12, 1898)
  Končano je...! (številka: 12, 1898)
  Vse se bo zravnalo (številka: 12, 1898)
  Listnica uredništva (številka: 12, 1898)
  Nekaj pregovorov, vraž, in nekaj o vremenu; V bližini Vač nabral Janko (številka: 12, 1898)
  Venčanje Marije; V galeriji degli Uffici v Florenci (številka: 13, 1898)
  Kommodore George Dewey, poveljnik ameriškega brodovja, zmagovalec pri Manili (številka: 13, 1898)
  Admiral Montojo, poveljnik španskega brodovja pri Manili (številka: 13, 1898)
  Koseskega stoletnost (številka: 13, 1898)
  Pogovori (številka: 13, 1898)
  Španska Vojska v Ameriki (številka: 13, 1898)
  Angel s trobento (številka: 13, 1898)
  Listnica uredništva (številka: 13, 1898)
  Škocijanska jama pri Divači (številka: 13, 1898)
  Mickiewicza slavnost (številka: 13, 1898)
  Cerkev S. Maria sopra Minerva v Rimu (številka: 13, 1898)
  Slovanska knjižnica; Snop. 73-74 (številka: 13, 1898)
  Palazzo Pitti v Florenciji (številka: 13, 1898)
  Palackega slavnost v Pragi (številka: 13, 1898)
  Maksim Gomez, vodja vstašev na Kubi (številka: 13, 1898)
  Dr. Gregor Jožef Plohel (številka: 13, 1898)
  Dr. Gregorij Jožef Plohel; Slika iz prejšnjega stoletja (številka: 13, 1898)
  Pole s podobami za šolo in dom (številka: 13, 1898)
  Manila; Na filipinskem otoku Luzonu (številka: 14, 1898)
  Ustavljeni oklici (številka: 14, 1898)
  Venčanje Marije (številka: 14, 1898)
  Sam; Črtica (številka: 14, 1898)
  Lastovičja družinica (številka: 14, 1898)
  Frančišek Palacky. k stoletnici njegovega rojstva (številka: 14, 1898)
  František Palacky (številka: 14, 1898)
  Prihod vojaka na dom (številka: 14, 1898)
  Lovčeve bilježke; Zagreb 1897 (številka: 14, 1898)
  S. Bonaventura (številka: 14, 1898)
  Zadnje jutro (številka: 14, 1898)
  Pogovori (številka: 15, 1898)
  Prof. M. M. Hostnik: Ručnoj Russko-Slovinskij Slovar' in Kratka slovnica ruskega jezika; Gorica 1897 (številka: 15, 1898)
  Angel z bobenčkom; V galeriji v Florenciji (številka: 15, 1898)
  Luka S. Juan na otoku Portoriku (številka: 15, 1898)
  Mesto Havana na Kubi (številka: 15, 1898)
  Po noči; (1869-1910) (številka: 15, 1898)
  Zbor prerokov; V Orvietu (številka: 15, 1898)
  Frančišek Ks. Baron Tauffrer (številka: 15, 1898)
  Luka Sant-Jago na Kubi (številka: 15, 1898)
  Admiral Cervera (številka: 15, 1898)
  General Schafter (številka: 15, 1898)
  Na stare dni; Krajinska slika (številka: 15, 1898)
  Andree, njegovi častniki in Machuron (številka: 15, 1898)
  Admiral Sampsom (številka: 15, 1898)
  Sv. Janez Evangelist; V kapeli papeža Nikolaja V. v Rimu (številka: 15, 1898)
  Narodni pregovori (številka: 15, 1898)
  Zbornik za narodni život i običaje južnih Slavena (številka: 16, 1898)
  Po dedščini; Črtica (številka: 16, 1898)
  Glasbena Matica; Zbori za štiri moške glasove (številka: 16, 1898)
  Preroki (številka: 16, 1898)
  Slovenska liturgija pri Južnih Slovenih (številka: 16, 1898)
  Prigodnica Josipu Marnu (številka: 16, 1898)
  Sitna sestrica (številka: 16, 1898)
  Andree in tovariša pri balonu (številka: 16, 1898)
  Svojemu tiču; (1869-1910) (številka: 16, 1898)
  Matej Froelich (številka: 16, 1898)
  Častitljiva starost (številka: 16, 1898)
  Najhujša kazen; (1869-1910) (številka: 16, 1898)
  Viestnik hrvatskoga arheološkoga društva (številka: 16, 1898)
  Pesem o vojski; 1848 (številka: 16, 1898)
  O jetiki, sušici ali deri; Novo Mesto 1898 (številka: 16, 1898)
  Port-Sajd; Ob Sueškem prekopu (številka: 16, 1898)
  Volja in nevolja (Slika iz življenja v pismih) (številka: 16, 1898)
  Pogovori (številka: 16, 1898)
  Matej Froelich (številka: 16, 1898)
  Na koroških planinah (številka: 16, 1898)
  Biserojla jasna vila. Bajka iz postojnske pečine. Speval Ivo Ivanovič Bučar. Ljubljana (številka: 17, 1898)
  Mrlič in bolnik; (1869-1910) (številka: 17, 1898)
  Kremser-Schmidt, slaven slikar (številka: 17, 1898)
  Ecce sacerdos magnus za mešan zbor, zložil Ign. Hladnik. Op. 37 (številka: 17, 1898)
  Koseskega slavnost (številka: 17, 1898)
  Drobtine (številka: 17, 1898)
  Bled (številka: 17, 1898)
  Pogovori (številka: 17, 1898)
  Napitnica (številka: 17, 1898)
  Kremser-Schmidt (številka: 17, 1898)
  Muza Melpomena; Star kip v Vatikanu (številka: 17, 1898)
  Glasi radosti; Ljubljana 1898 (številka: 17, 1898)
  Moravče (številka: 17, 1898)
  Dvanajst mašnih pesmi za mešan zbor; Ljubljana (številka: 17, 1898)
  Naše slike (številka: 17, 1898)
  Mladenka (številka: 17, 1898)
  Le pevaj! (številka: 17, 1898)
  Sudanec na kameli (številka: 18, 1898)
  Gospodinjska šola: spalnica (številka: 18, 1898)
  Naša cesarica umorjena (številka: 18, 1898)
  Gospodinjska šola: soba (številka: 18, 1898)
  Na tvojem grobu; Umrlemu Francu Goršiču (1869-1910) (številka: 18, 1898)
  Gospodinjska šola c. kr. kmetijske družbe; Z dvorišča (številka: 18, 1898)
  Džamija El-Aksa v Jeruzalemu; Nekdaj Cerkev Marijinega darovanja (številka: 18, 1898)
  Pogovori (številka: 18, 1898)
  Listnica uredništva (številka: 18, 1898)
  Slovenska književnost (številka: 18, 1898)
  Srcu; (1869-1910) (številka: 18, 1898)
  Gospodinjska šola v Ljubljani za kmetiške deklice (številka: 18, 1898)
  Pred tvoj oltar (številka: 18, 1898)
  Znamenita zmaga (številka: 18, 1898)
  Pesmi samotarja (številka: 18, 1898)
  Božidar Rajič (številka: 18, 1898)
  Gospodinjska šola: veža (številka: 18, 1898)
  Gospodinjska šola c. kr. kmetijske družbe; Glavni vhod (številka: 18, 1898)
  Sežiganje mrličev (številka: 18, 1898)
  Z doma (številka: 18, 1898)
  Skrivalnica (številka: 18, 1898)
  Sv. Jošt (številka: 19, 1898)
  Trenutek vsak (številka: 19, 1898)
  Na razstanku; Gorica 1898 (številka: 19, 1898)
  Pogovori (številka: 19, 1898)
  Cesarica Elizabeta (številka: 19, 1898)
  Naše slike (številka: 19, 1898)
  Plešoči derviši v džamiji El-Akbar v Kajiri (številka: 19, 1898)
  Asuan v gorenjem Egiptu (številka: 19, 1898)
  Sv.Jožef (številka: 19, 1898)
  Sežiganje mrličev (številka: 20, 1898)
  Madona (številka: 20, 1898)
  Dose v Kajiri; Jahanje po telesih dervišev (številka: 20, 1898)
  Mihael Verne (številka: 20, 1898)
  Mihael Verne (številka: 20, 1898)
  Belim menihom v pozdrav; O priliki otvorjenja stiške opatije (številka: 20, 1898)
  Pri kopi (številka: 20, 1898)
  Ruska književnost (številka: 20, 1898)
  Stiskanje mošta (številka: 20, 1898)
  Naše modroslovje; »Zvon«-u za odgovor (številka: 20, 1898)
  Pogovori (številka: 20, 1898)
  Jesenski sliki; (1869-1910) (številka: 20, 1898)
  Prejeli smo iz Prage (številka: 20, 1898)
  A. N. Pypin: Zgodovina ruskega slovstva. I. in II. zvezek. St. Peterburg 1898 (številka: 20, 1898)
  Anton Cej (številka: 20, 1898)
  F. S. Vilhar (številka: 21, 1898)
  Dom družbe sv. Mohorja v Celovcu (številka: 21, 1898)
  Slovenskim pisateljem! (številka: 21, 1898)
  Der Suden (številka: 21, 1898)
  Dunajska jubilejna razstava (številka: 21, 1898)
  Pogovori (številka: 21, 1898)
  Do miru (številka: 21, 1898)
  Pesmi nagrobnice (številka: 21, 1898)
  Slovenska književnost (številka: 21, 1898)
  O derviših (številka: 21, 1898)
  Andrej Einspieler (številka: 21, 1898)
  Glagolica med Slovenci (številka: 21, 1898)
  Andrej Einspieler (številka: 21, 1898)
  Palmov gozd v Egiptu (številka: 21, 1898)
  Bela Ljubljana; Valček po slovanskih napevih za glasovir zložil Parma Viktor (številka: 22, 1898)
  Celovec (številka: 22, 1898)
  Pod smreko (številka: 22, 1898)
  Na očetovem grobu (številka: 22, 1898)
  Wil. Ewart Gladstone (številka: 22, 1898)
  Savinji (številka: 22, 1898)
  Gradba in bramba jeruzalemskega mesta (številka: 22, 1898)
  Jesen (številka: 22, 1898)
  Izvestja muzejskega društva za Kranjsko (številka: 22, 1898)
  Sedanji Rim; Pogled na Monte Pincio (številka: 22, 1898)
  Historija srednjega vijeka za narod hrvatski i srbski. I. Sveska; Zagreb 1898 (številka: 22, 1898)
  Wil. Ewart Gladstone (številka: 22, 1898)
  Pri stricu; Povest (številka: 22, 1898)
  Ljubljana (številka: 23, 1898)
  Dvoglavi orel (številka: 23, 1898)
  Ivanu Veselu Koseskemu (številka: 23, 1898)
  Prvi oblak (številka: 23, 1898)
  Cesarjeva petdesetletnica (številka: 23, 1898)
  Ko Slovani spe (številka: 23, 1898)
  Slovenka krasi cesarjev kip (številka: 23, 1898)
  K petdesetletnici vladanja Nj.Veličanstva Franca Jožefa I; (Dne 2. grudna 1. 1898.) (številka: 23, 1898)
  Ivan Vesel - Koseski, slovenski pesnik; V spomin stoletnice njegovega rojstva (številka: 23, 1898)
  Ivan Vesel-Koseski (številka: 23, 1898)
  Cesar Franc Jožef 1848-1898 (številka: 23, 1898)
  Rajhenburg na Štajerskem (številka: 23, 1898)
  Sv. Dominik; Slika v cerkvi velesalski. Fot. dr. Fr. L. = Frančišek Lampe (številka: 24, 1898)
  Koledar katoliškega tiskovnega društva v Ljubljani za leto 1899; Enajsti letnik (številka: 24, 1898)
  Sv. Barbara; Slika v cerkvi velesalski. Fot. dr. Fr. L. = Frančišek Lampe (številka: 24, 1898)
  Frascati; Villa Torlonia (številka: 24, 1898)
  Ob smrtni postelji (številka: 24, 1898)
  Stenski Koledar za l. 1899 (številka: 24, 1898)
  Ilustrovani narodni koledar za l. 1899 (številka: 24, 1898)
  Notranjščina veleselske cerkve (številka: 24, 1898)
  Vabilo na naročbo (številka: 24, 1898)
  I. redni koncert »Glasbene Matice« v (številka: 24, 1898)
  I. Glasbeni večer (številka: 24, 1898)
  Velesalska cerkev (številka: 24, 1898)
  Prijateljici (številka: 24, 1898)
  Skladni koledar za navadno l. 1899 (številka: 24, 1898)
  Marijino oznanjenje; Slika v velikem oltarju velesalskem. Fot. dr. Fr. L. = Frančišek Lampe (številka: 24, 1898)
  Šopek, utrgan na gomili prijateljeve soproge; Posvečen dr. F. M-ču (številka: 24, 1898)
  Marijino oznanjenje; Slika v ljubljanski vojaški bolnici. Fot. dr. Fr. L. = Frančišek Lampe (številka: 24, 1898)
  Za up! (številka: 24, 1898)
  Blaž Kocen; Življenjepis (številka: 24, 1898)
  Blaž Kocen (številka: 24, 1898)
 12. 1899
   446

  letnik: 12 (1899)
  številka: 1 (01.01.1899)
  številka: 2 (15.01.1899)
  številka: 3 (01.02.1899)
  številka: 4 (15.02.1899)
  številka: 5 (01.03.1899)
  številka: 6 (15.03.1899)
  številka: 7 (01.04.1899)
  številka: 8 (15.04.1899)
  številka: 9 (01.05.1899)
  številka: 10 (15.05.1899)
  številka: 11 (01.06.1899)
  številka: 12 (15.06.1899)
  številka: 13 (01.07.1899)
  številka: 14 (15.07.1899)
  številka: 15 (01.08.1899)
  številka: 16 (15.08.1899)
  številka: 17 (01.09.1899)
  številka: 18 (15.09.1899)
  številka: 19 (01.10.1899)
  številka: 20 (15.10.1899)
  številka: 21 (01.11.1899)
  številka: 22 (15.11.1899)
  številka: 23 (01.12.1899)
  številka: 24 (15.12.1899)
  Dve starejši manj znani slovenski knjigi v drugem izdanju (številka: 9, 1899)
  Vabilo na naročbo za l. 1899 (številka: 1, 1899)
  Redovnikova prikazen; Legenda (1869-1910) (številka: 1, 1899)
  Jaslice (številka: 1, 1899)
  Knjige društva sv. Jeronima za l. 1898 (številka: 1, 1899)
  Frascati: Vila Aldobrandini (številka: 1, 1899)
  Lovro Pintar (številka: 1, 1899)
  Samo; ! (1869-1910) (številka: 1, 1899)
  Slovenske večernice; 51. zv (številka: 1, 1899)
  Osebne novice (številka: 1, 1899)
  Na izprehodu (številka: 1, 1899)
  Vodovod Klavdijev; Pri Rimu (številka: 1, 1899)
  Slovencem ob novem letu (številka: 1, 1899)
  Prihod novega leta (številka: 1, 1899)
  Slovensko župnišče v Ohio-u (Amerika) (številka: 1, 1899)
  Naše slike (številka: 1, 1899)
  Sončnice in angelček (številka: 1, 1899)
  Listnica uredništva (številka: 1, 1899)
  Deteljica; Novela (številka: 1, 1899)
  Slovenska cerkev v Ohio-u (Amerika) (številka: 1, 1899)
  Zimska slika (številka: 1, 1899)
  Paški zagovornik (številka: 1, 1899)
  Škrat in sova (številka: 1, 1899)
  Lovro Pintar (številka: 1, 1899)
  Ruska književnost (številka: 2, 1899)
  Portret. Dekliška glava (številka: 2, 1899)
  Godci (Pifferari) (številka: 2, 1899)
  Črtice s potovanja v Afriko (Črtica) (številka: 2, 1899)
  Koledar družbe sv. Mohorja za navadno leto 1899 (številka: 2, 1899)
  Naš cesar, spomenica ob petdesetletnici njegove vlade; Spisal Jožef Apih (številka: 2, 1899)
  Veliki katekizem ali krščanski nauk (številka: 2, 1899)
  Frascati:Trg in cerkev sv. Petra (številka: 2, 1899)
  Der Suden (številka: 2, 1899)
  Studija. Ženski portret (številka: 2, 1899)
  Predgodnica (številka: 2, 1899)
  Ivan Macun (številka: 2, 1899)
  Vrt, vrt!; Povest (številka: 2, 1899)
  Listnica uredništva (številka: 2, 1899)
  Poljedelstvo; Slovenskim gospodarjem v pouk spisal v. Rohrman. II. snopič (številka: 2, 1899)
  Dr. Vatroslav Jagič (številka: 2, 1899)
  II. redni koncert »Glasbene Matice« v (številka: 2, 1899)
  Madona z blagoslovljajočim Jezuščkom (številka: 2, 1899)
  Naše slike (številka: 2, 1899)
  Prevarjena (številka: 2, 1899)
  Die Reformation und Gegenreformation in den innerösterreichischen Ländern im XVI. Jahrhundert; Stuttgart 1898 (številka: 3, 1899)
  Naše slike (številka: 3, 1899)
  Ozdravel (številka: 3, 1899)
  Giuseppe Loschi: Resia; Paese, abitanti, parlate. Udine (številka: 3, 1899)
  Rocca di Papa (številka: 3, 1899)
  Darovanje v templu (številka: 3, 1899)
  Galileo Galilei (številka: 3, 1899)
  Ročni kažipot po Goriškem, Trstu in Istri za 1899; Sestavil Andrej Gabršček (številka: 3, 1899)
  Kdo je za kulturo? (številka: 3, 1899)
  Z Adrije (številka: 3, 1899)
  Koledar Katol. Tiskovnega društva v Ljubljani za l. 1899; II. letnik (številka: 3, 1899)
  Slovenisches Lesebuch Fiir Deutsche An Mittelschulen und Lehrerbil- dungsanstalten; Slovenisch-deutsches Worterbuch Zum slovenischen Lesebuch Fiir Deutsche von Lendovšek-Stritof (številka: 3, 1899)
  Dr. Matija Murko: Die ersten Schritte des russischen Romanes; Wien 1897 (številka: 3, 1899)
  V imenu znanstva (številka: 3, 1899)
  Samostan Camaldoli (številka: 3, 1899)
  Slobodna zidarija u obče i u nas; Od 1848 do 1898 (številka: 3, 1899)
  Pogovori (številka: 3, 1899)
  II. glasbeni večer (številka: 3, 1899)
  Pogovori (številka: 4, 1899)
  Popevčice milemu narodu; Anton Hribar Korinjski (številka: 4, 1899)
  V mislih (številka: 4, 1899)
  Grottaferrata: grški samostan (številka: 4, 1899)
  Dr. Andrej Čebašek (številka: 4, 1899)
  Berač (številka: 4, 1899)
  Trg v Zanzibaru (številka: 4, 1899)
  Albansko jezero: pogled s Castel Gandolfo (številka: 4, 1899)
  Listnica uredništva (številka: 4, 1899)
  Dr. Andrej Čebašek (številka: 4, 1899)
  Od doma (številka: 4, 1899)
  Slovanska knjižnica (številka: 5, 1899)
  Spavaj! (številka: 5, 1899)
  Padel je (številka: 5, 1899)
  Poslanec (številka: 5, 1899)
  Glavni pogled na Zanzibar (številka: 5, 1899)
  Ob mamici (številka: 5, 1899)
  Sultanova palača v Zanzibaru pred l. 1896 (številka: 5, 1899)
  Časopis Der Suden (številka: 5, 1899)
  Tuskulski amfiteater; Leva stran (številka: 5, 1899)
  Nemsko jezero (številka: 5, 1899)
  Adriatische Post (številka: 5, 1899)
  Slovensko-amerikanski koledar za l. 1899; Peti letnik (številka: 5, 1899)
  Pristanišče Mombassa (številka: 5, 1899)
  I. I. Sreznevskij na Slovenskem (številka: 5, 1899)
  Pogled na Dar-es-Salaam (številka: 5, 1899)
  Pogovori (številka: 5, 1899)
  V tihi sobi (številka: 5, 1899)
  Moja želja (številka: 5, 1899)
  Sreznevskij (številka: 5, 1899)
  Vintgar (številka: 6, 1899)
  Sv. Katarina nad Zasipom (številka: 6, 1899)
  Dober lov (številka: 6, 1899)
  Simfonije; 1898 (številka: 6, 1899)
  Ben Hur; Pripoviest iz dobe Kristove (številka: 6, 1899)
  Luka Jeran; Iz mlajše dobe (številka: 6, 1899)
  Poziv (številka: 6, 1899)
  Dva prehoda v Vintgarju; Dolina gornje Radolne, restavracija »Vintgar« z žagami (številka: 6, 1899)
  Življenja realizem (številka: 6, 1899)
  Šum v Vintgarju; Fot. Benedikt Lergetporer (številka: 6, 1899)
  Dr. M. Murko: Prvi uspoređivači sanskrita sa slovenskim jezicima (številka: 6, 1899)
  Pjesme; 1896 (številka: 6, 1899)
  Pogovori (številka: 6, 1899)
  Potopljen čoln (številka: 6, 1899)
  Louis Jacques Daguerre, izumitelj fotografije (številka: 7, 1899)
  Mladi cvet...; + S. H. U (številka: 7, 1899)
  Listnica uredniška (številka: 7, 1899)
  Most pod Šumom (številka: 7, 1899)
  III. redni koncert »Glasbene Matice« v (številka: 7, 1899)
  Restavracija »Vintgar« in »Žumrov šum« (številka: 7, 1899)
  Pekel (številka: 7, 1899)
  Delo v Vintgarju (številka: 7, 1899)
  V zadnjih hipih (številka: 7, 1899)
  Sredi gozda (številka: 7, 1899)
  Pogovori (številka: 7, 1899)
  Ben-Hur. Roman iz časov Kristusovih. Angleški spisal ludvik Wallace. Poslovenil Podravski = Peter Miklavec. Gorica (številka: 7, 1899)
  Skala kranjske hranilnice (številka: 7, 1899)
  Most nad Šumom (številka: 7, 1899)
  Pogled v bodočnost; Dekle gleda v vodo (številka: 7, 1899)
  Restavracija »Vintgar« (številka: 8, 1899)
  Želja bolnice v pomladi (številka: 8, 1899)
  Sedaj poješ (številka: 8, 1899)
  Poziv! 7. svečana 1. 1898 (številka: 8, 1899)
  Železnična nesreča pri Vuzenici dne 17. rožnika 1. 1898 (številka: 8, 1899)
  Ivan Krstnik Tkalčić (številka: 8, 1899)
  Sedež modrosti; Slika v gimnazijski kapeli v Kranju (številka: 8, 1899)
  Železnična nesreča pri Vuzenici dne 17. rožnika 1. 1898 (številka: 8, 1899)
  Nezgoda na železnici (številka: 8, 1899)
  Pogled z Žumrove galerije navzdol (številka: 8, 1899)
  Naše slike (številka: 8, 1899)
  Narekovanje za umrlo materjo; Zapisal v Drašičih med Belimi Kranjci J. Barle (številka: 8, 1899)
  Oltar v gimnazijski kapeli v Kranju (številka: 8, 1899)
  Pot skozi Vintgar (številka: 8, 1899)
  Gimnazijska kapela v Kranju (številka: 8, 1899)
  Povjest Hrvata od najstarijih vremena do svršetka XIX. stoljeća; Zagreb (številka: 8, 1899)
  Ivan Krstnik Tkalčič (številka: 8, 1899)
  Žumrova galerija (številka: 8, 1899)
  Šola v boju proti pijančevanju; Von Victor Krauss (številka: 8, 1899)
  Nade in prevare; Povest iz umetniškega življenja (številka: 8, 1899)
  Praktisches Lehrbuch der slovenischen Sprache fur den Selbstunterricht; Von Karl Pečnik.Zweite Auflage (številka: 8, 1899)
  Ruska književnost (številka: 8, 1899)
  Transvaal: Pretoria; Pogled z višave (številka: 9, 1899)
  Pesem; Po narodnem motivu (številka: 9, 1899)
  III. Glasbeni večer (številka: 9, 1899)
  Knezova knjižnica; Zbirka zabavnih in poučnih spisov. V. zv (številka: 9, 1899)
  Narodna pesem (številka: 9, 1899)
  Transvaal: Church Street v Pretoriji. (»Cerkvena cesta«.) (številka: 9, 1899)
  Prizor iz Vintgarja; Na levi »Skala kranjske hranilnice«, v ozadju Karavanke (številka: 9, 1899)
  Učiteljica (številka: 9, 1899)
  Žumrova galerija v Vintgarju (številka: 9, 1899)
  Vintgar in okolica; Mera 1 : 60 000 (številka: 9, 1899)
  Transvaal: Johannesburg; Commissioner-Street (številka: 9, 1899)
  Zemljevid transvaalske republike (številka: 9, 1899)
  Najožji prehod v Vintgarju (številka: 9, 1899)
  Vintgar; Mera 1 : 21 500 (številka: 9, 1899)
  Pod Rančo pečjo v Vintgarju (številka: 9, 1899)
  Transvaal: »The banks corner« v Pretoriji. (»Bančni vogal«.) (številka: 9, 1899)
  Listnica uredništva (številka: 9, 1899)
  Pogoji in program romanja Slovencev v sveto deželo (številka: 9, 1899)
  Angelček trga jabolka (številka: 9, 1899)
  Dr. Milivoj Šrepel (številka: 9, 1899)
  Pogovori (številka: 9, 1899)
  Dr. Milivoj Šrepel (številka: 9, 1899)
  Vabilo k romanju v sv. deželo (številka: 9, 1899)
  Dr. K. Glaser: Zgodovina slovenskega slovstva; IV. zvezek (številka: 9, 1899)
  Gad; Črtica (številka: 9, 1899)
  Voznik iz rimske okolice (številka: 10, 1899)
  Razpis častnih nagrad (številka: 10, 1899)
  Na pašnji v rimski okolici (številka: 10, 1899)
  Kdo bi mislil? (številka: 10, 1899)
  Pesem o domu (številka: 10, 1899)
  Najstarejša (številka: 10, 1899)
  Vas Aricia z Bertolonijevim mostom (številka: 10, 1899)
  Ledena doba (številka: 10, 1899)
  Slov. Matica in Zvon (številka: 10, 1899)
  Pogovori (številka: 10, 1899)
  Slovenske narodne pesmi; Četrti zvezek (številka: 10, 1899)
  Maksimilijan Leopold baron Rasp in njegova šola (številka: 10, 1899)
  Maksimilijan Leopold baron Rasp (številka: 10, 1899)
  Listnica uredniška (številka: 11, 1899)
  Irenej Friderik Baraga, oče indijanske književnosti (številka: 11, 1899)
  Zadnji pozdrav umrlemu pesniku (številka: 11, 1899)
  Soča na Primorskem (številka: 11, 1899)
  Josipina Turnogradska-Tomanova (številka: 11, 1899)
  Rojstveni grad Baragov v Mali vasi (številka: 11, 1899)
  Janez Vertin, škof (številka: 11, 1899)
  Hrvatska plemena od XII. do XVI. stolječa; Zagreb 1897 (številka: 11, 1899)
  Album slovenskih napevov; 50 slovenskih narodnih napevov za klavir priredil Parma Viktor (številka: 11, 1899)
  Arabsko kosilo (številka: 11, 1899)
  Grajska kapelica (številka: 11, 1899)
  Josipina Turnogradska-Tomanova, prva slovenska pisateljica in pesnica (številka: 11, 1899)
  Slovenski pravopis; Dunaj 1899 (številka: 11, 1899)
  Dekliška glava z okraskom iz vrtnic (številka: 11, 1899)
  Primorska Švica (številka: 11, 1899)
  Ob šumeči Idrijci (številka: 11, 1899)
  Grad Turn pri Preddvoru (številka: 11, 1899)
  Baumbachova koča s pogledom na goro Travnik, pod katerim izvira Soča (številka: 12, 1899)
  A meni (številka: 12, 1899)
  Mirta (številka: 12, 1899)
  Oltar v Trenti (številka: 12, 1899)
  Izabrana djela; Zagreb 1898 (številka: 12, 1899)
  Oton Zupančič: Čaša opojnosti; Ljubljana 1899 (številka: 12, 1899)
  Triglavsko pogorje z Zadnjico (številka: 12, 1899)
  Svet (številka: 12, 1899)
  Martin Nedič (številka: 12, 1899)
  Trenta; Fot. P. = Karel Perinčič (številka: 12, 1899)
  Martin Nedić (številka: 12, 1899)
  Dekadentizem; Slovstvena črtica (številka: 12, 1899)
  Indijanski glavar na Towerski reservaciji (številka: 13, 1899)
  F. S. Vilhar; Spominska črtica (številka: 13, 1899)
  Pot v gorah (številka: 13, 1899)
  Zabavna knjižnica Matice Hrvatske; Svezak CCX-CCXII (številka: 13, 1899)
  Nekaj o hribolastvu (številka: 13, 1899)
  Otroku (številka: 13, 1899)
  Gorje mu, kdor jih draži! (številka: 13, 1899)
  Stoletnica Puškinova (številka: 13, 1899)
  Vintgar; Slika iz gorenjske Švice (številka: 13, 1899)
  O mraku (številka: 13, 1899)
  Grobokop (številka: 13, 1899)
  Pod cipreso (številka: 13, 1899)
  Usoda (številka: 13, 1899)
  Pogovori (številka: 13, 1899)
  Katoliška Indijanka z Bele zemlje (številka: 13, 1899)
  Čipevec iz sedanje dobe (številka: 13, 1899)
  Pogovori (številka: 13, 1899)
  F. S. Vilhar (številka: 13, 1899)
  Letopis Slovenske Matice za leto 1898 (številka: 13, 1899)
  Hoja na lednik: Ob vrvi (številka: 13, 1899)
  Moj stari kanape (številka: 14, 1899)
  Hoja na lednik: Čez razpoke (številka: 14, 1899)
  Missa in honorem B.M.V. de perpetuo succursu; Auctore Joanne Pogačnik. Op. IX (številka: 14, 1899)
  Večer; Relief (številka: 14, 1899)
  Laudes Eucharisticae tam in processionibus quam in expositionibus servientes; Labaci 1899 (številka: 14, 1899)
  Jutro; Relief (številka: 14, 1899)
  Frančišek Gestrin (številka: 14, 1899)
  Jezus Kristus pravi Bog; Ljubljana (številka: 14, 1899)
  Bravec ali bralec?; napisal R. Perušek (številka: 14, 1899)
  Listnica uredništva (številka: 14, 1899)
  Božična noč. Plašč. Ruski spisal N. V. Gogolj. Poslovenil Miloradović = Franc Grivec (številka: 14, 1899)
  Frančišek Gestrin (številka: 14, 1899)
  Dopis iz Kalifornije (številka: 14, 1899)
  Indijansko šotorišče na Beli zemlji (številka: 14, 1899)
  Hoja na lednik: Ob prepadu (številka: 14, 1899)
  Hoja na lednik: Z vsemi štirimi (številka: 14, 1899)
  V Lourdes (številka: 15, 1899)
  Knjižnica za ljudstvo (številka: 15, 1899)
  Poleti v hladu (številka: 15, 1899)
  Zadnji pozdrav mučenice; Prizor iz amfiteatra v Rimu (številka: 15, 1899)
  Ivan vitezTrnski (številka: 15, 1899)
  Listnica uredništva (številka: 15, 1899)
  Pri vodnjaku (številka: 15, 1899)
  Zbornik za narodni život i običaje južnih Slavena; Sv. III. Prva polovin (številka: 15, 1899)
  Indijansko misijonišče na Beli zemlji (s slovenskim dušnim pastirjem) (številka: 15, 1899)
  Frančišek Peruci (številka: 15, 1899)
  S težko vrečo (številka: 15, 1899)
  Venček Mariji. Prvi zvezek. Zložil P. A. Hribar. Ljubljana 1899 (številka: 15, 1899)
  Hoja na lednik: Sproženo kamenje (številka: 15, 1899)
  Ob drobni pesmi (številka: 15, 1899)
  S težko vrečo (številka: 15, 1899)
  Ivan vitez Trnski (številka: 15, 1899)
  Frančišek Peruci (številka: 15, 1899)
  Poviest najnovijega vremena; Zagreb 1898 (številka: 15, 1899)
  Cerkniško jezero (številka: 15, 1899)
  Pomladni glasi, posvečeni slovenski mladini; Ljubljana 1899 (številka: 15, 1899)
  Ob drobni pesmi (številka: 15, 1899)
  Ni kazalo...; Z naših gora (številka: 15, 1899)
  Naše slike (številka: 16, 1899)
  1849 (številka: 16, 1899)
  Rojstvena hiša Prešernova (številka: 16, 1899)
  Pogovori (številka: 16, 1899)
  Umetnik in kritiki (številka: 16, 1899)
  Dr. Prešerin (številka: 16, 1899)
  France Prešeren; Kip (številka: 16, 1899)
  Sv. Trojica; Relief za župno cerkev v Krškem (številka: 16, 1899)
  Pred križem (številka: 16, 1899)
  V slovo (številka: 16, 1899)
  Cilji (številka: 16, 1899)
  Ver sacrum. II (številka: 16, 1899)
  Elektrika, nje proizvajanje in uporaba; Ljubljana 1899 (številka: 16, 1899)
  Prstan (številka: 16, 1899)
  Dr. France Prešeren (številka: 16, 1899)
  Zabavna knjižnica; drugo izdanje (številka: 16, 1899)
  Blagoslov sv. Janeza; Relief za župno Cerkev v Krškem (številka: 17, 1899)
  Sv. Janez prejme Skrivno Razodetje; relief (številka: 17, 1899)
  Jos. F. Buh, urednik Amerik; Slovenca (številka: 17, 1899)
  Angelček barva mesec (številka: 17, 1899)
  Kdo ve? (številka: 17, 1899)
  Zaobljubljena slika ljubljanskega škofa Antona Bonav; Jegliča (številka: 17, 1899)
  Ni sreča? (številka: 17, 1899)
  Življenja slana (številka: 17, 1899)
  Spomin (številka: 17, 1899)
  Prijatelju (številka: 17, 1899)
  Jan Gebauer (Literarna črtica) (številka: 17, 1899)
  Dr. Vatroslav Jakop Jagič, vseučiliški profesor slavistike na Dunaju (številka: 17, 1899)
  Jama Matere Božje v Lourdesu (številka: 17, 1899)
  Lourdes (številka: 17, 1899)
  Konec sveta ali kali (številka: 17, 1899)
  Pesmim (številka: 17, 1899)
  Žena in trepetlika (številka: 17, 1899)
  Zapeljana deklica; Zapisala v Vižmarjih Manica Koman (številka: 18, 1899)
  Prvo splošno avstrijsko jubilejno romanje v sveto deželo; Maribor 1899 (številka: 18, 1899)
  Kip Matere Božje v votlini lourški (številka: 18, 1899)
  Na blejskem jezeru (številka: 18, 1899)
  Pot v nebesa ali Življenje udov tretjega reda sv. Frančiška Serafinskega; Ljubljana 1899 (številka: 18, 1899)
  Sv. Frančiška Saleškega Filoteja, ali navod k bogoljubnemu življenju; Ljubljana 1899 (številka: 18, 1899)
  Vzgoja in omika ali izvir sreče; Ljubljana 1899 (številka: 18, 1899)
  Listnica uredništva (številka: 18, 1899)
  Romarska cerkev v Lourdesu (številka: 18, 1899)
  Naše slike (številka: 18, 1899)
  Novomašnikov blagoslov (številka: 18, 1899)
  V domačih logih (številka: 18, 1899)
  Pogovori (številka: 18, 1899)
  Lovro Perosi (številka: 18, 1899)
  Konec sveta; Premišljevanja o uzrokih pogina naše zemlje. Sestavil Amon Zagoršek 1899 (številka: 18, 1899)
  Lovro Perosi (številka: 18, 1899)
  Platnice za kranjsko udanostno adreso (številka: 18, 1899)
  Jager; Zapisala v Vižmarjih Manica Koman (številka: 18, 1899)
  Notranjščina frančiškanske cerkve v Ljubljani (številka: 19, 1899)
  Roža in trn; Slika iz naroda (številka: 19, 1899)
  Večer (številka: 19, 1899)
  Občutljivcu (številka: 19, 1899)
  Male pesmi; Celje 1899 (številka: 19, 1899)
  Šime Ljubić, hrvaški zgodovinar (številka: 19, 1899)
  Mlaj (številka: 19, 1899)
  Upi v zvezde (številka: 19, 1899)
  Naše slike (številka: 19, 1899)
  Posnetek po Rembrandtu. Ženski portret (številka: 19, 1899)
  Iz duševne narodne zakladnice (številka: 19, 1899)
  Pogovori (številka: 19, 1899)
  Na Prešernovem grobu; 8. avgusta 1851 (številka: 19, 1899)
  Pred Jafo na morju (številka: 19, 1899)
  Naš dom; Zbirka povesti, pesmi in narodnega blaga, zanimivosti itd. III. zvezek (številka: 19, 1899)
  Občutljivcu (številka: 19, 1899)
  Josip Germ, akad. slikar (številka: 19, 1899)
  Eros in Nejkos; Dušeslovna črtica (številka: 19, 1899)
  V nedeljo iz cerkve (številka: 19, 1899)
  Solzam (številka: 19, 1899)
  Večer na leskovem listu (številka: 19, 1899)
  Prijatelj živalic. Studija.- (številka: 19, 1899)
  Ustavoznanstvo; Ljubljana 1899 (številka: 19, 1899)
  Mlaj (številka: 19, 1899)
  Josip Germ (številka: 19, 1899)
  Iz Budejevic smo prejeli (številka: 20, 1899)
  Ob grobu (številka: 20, 1899)
  Slovenski zemljevidi (številka: 20, 1899)
  Moj trdni sklep (številka: 20, 1899)
  Portret. Moški z očali (številka: 20, 1899)
  V Jesenski noči (številka: 20, 1899)
  Daj! (številka: 20, 1899)
  V atelieru (številka: 20, 1899)
  Sv. Frančišek (številka: 20, 1899)
  Slikarska in reprodukcijska umetnost (številka: 20, 1899)
  Ob grobu (številka: 20, 1899)
  Portretna študija. Dekle (številka: 20, 1899)
  Študija. Glava starca (številka: 20, 1899)
  Ruska književnost (številka: 20, 1899)
  Vaclav Vladivoj Tomek: Povjest kraljevine Česke; 1899 (številka: 20, 1899)
  Portret. Dečkova glava (številka: 20, 1899)
  Poljska književnost (številka: 20, 1899)
  Pevec (številka: 20, 1899)
  Študija. Ženski portret s klobukom (številka: 20, 1899)
  Hrvatski narod; Zagreb 1899 (številka: 20, 1899)
  Razlaga novega Velikega katekizma; Prvi del (številka: 20, 1899)
  Črtice iz maloruske književnosti (številka: 20, 1899)
  Dekadent (številka: 20, 1899)
  Moj trdni sklep (številka: 20, 1899)
  Čitajoča deklica (številka: 20, 1899)
  Spominik Čehovinov v Branici (številka: 21, 1899)
  Umrlemu očetu; 24. prosinca 1899 (številka: 21, 1899)
  Listnica uredniška (številka: 21, 1899)
  Književno naznanilo (številka: 21, 1899)
  Ob odkritju spominika Čehovinovega dne 14. vel. srpna 1898 (številka: 21, 1899)
  Dr. Jernej Levičnik (številka: 21, 1899)
  Vseh vernih duš dan (številka: 21, 1899)
  Na grobeh (številka: 21, 1899)
  Dr. Jernej Levičnik (številka: 21, 1899)
  Poziv (številka: 21, 1899)
  Poziv (številka: 21, 1899)
  Lovec z zajcema na gredi (številka: 21, 1899)
  Lev Nikolajevič Tolstoj (številka: 21, 1899)
  Dekadentski biseri (številka: 21, 1899)
  Očetova ljubljenka (številka: 21, 1899)
  Prijatlam (številka: 21, 1899)
  Ojstrica na Štajerskem; Fot. M. Helff (številka: 21, 1899)
  Pogovori (številka: 22, 1899)
  Barski zaliv (številka: 22, 1899)
  Mrtvaški zvon (številka: 22, 1899)
  Fr. Strukelj-Jaroslav (številka: 22, 1899)
  Ljubno na Spodnjem Štajerskem (številka: 22, 1899)
  Madonna; V akademiji v Benetkah (številka: 22, 1899)
  Listnica uredniška (številka: 22, 1899)
  Pogovori (številka: 22, 1899)
  Postanek (številka: 22, 1899)
  Frančišek Štrukelj -Jaroslav (številka: 22, 1899)
  Listnica uredniška (številka: 23, 1899)
  Boer (Bur) z desetero sinovi (številka: 23, 1899)
  Noč (številka: 23, 1899)
  Dr. Janko Pajk (številka: 23, 1899)
  Vladna palača v Pretoriji (številka: 23, 1899)
  Pri slačenju koruze (številka: 23, 1899)
  Dr. Janko Pajk (številka: 23, 1899)
  Zlati rudnik pri Johannesburgu v Transvaalu (številka: 23, 1899)
  Krasoslovne črtice; Predaval v Slovenskem klubu na Dunaju (številka: 23, 1899)
  Pod Ojstrico (številka: 24, 1899)
  Božična idila (številka: 24, 1899)
  Vabilo na naročbo za l. 1900 (številka: 24, 1899)
  Andrej baron Čehovin; Kip na spominiku v Branici (številka: 24, 1899)
  Kvišku (številka: 24, 1899)
  Luis Coloma (številka: 24, 1899)
  Listnica uredniška (številka: 24, 1899)
  Priprošnja; Fot. Fr. Hanfstaengl (številka: 24, 1899)
  Nikar med svet! (številka: 24, 1899)
  Jesenski dihi (številka: 24, 1899)
  P. Luis Coloma (številka: 24, 1899)
  Naše slike (številka: 24, 1899)
  Grad Lemberg pri Celju (številka: 24, 1899)
  Celje in okolica (Proste črtice) (številka: 24, 1899)
  General Joubert, poveljnik transvaalske vojne (številka: 24, 1899)
  Pogovori (številka: 24, 1899)
 13. 1900
   462

  letnik: 13 (1900)
  številka: 1 (01.01.1900)
  številka: 2 (15.01.1900)
  številka: 3 (01.02.1900)
  številka: 4 (15.02.1900)
  številka: 5 (01.03.1900)
  številka: 6 (15.03.1900)
  številka: 7 (01.04.1900)
  številka: 8 (15.04.1900)
  številka: 9 (01.05.1900)
  številka: 10 (15.05.1900)
  številka: 11 (01.06.1900)
  številka: 12 (15.06.1900)
  številka: 13 (01.07.1900)
  številka: 14 (15.07.1900)
  številka: 15 (01.08.1900)
  številka: 16 (15.08.1900)
  številka: 17 (01.09.1900)
  številka: 18 (15.09.1900)
  številka: 19 (01.10.1900)
  številka: 20 (15.10.1900)
  številka: 21 (01.11.1900)
  številka: 22 (15.11.1900)
  številka: 23 (01.12.1900)
  številka: 24 (15.12.1900)
  Ob vrbi (številka: 1, 1900)
  1900 (številka: 1, 1900)
  Naše slike (številka: 1, 1900)
  Prehod burske pošte čez reko (številka: 1, 1900)
  Pretorija (številka: 1, 1900)
  Najlepši dan (številka: 1, 1900)
  Mir s teboj! (številka: 1, 1900)
  Pogovori (številka: 1, 1900)
  Koledar družbe sv. Mohorja za navadno l. 1900 (številka: 1, 1900)
  Casopis (številka: 1, 1900)
  I. redni koncert »Glasbene Matice« (številka: 1, 1900)
  Za narod (številka: 1, 1900)
  Burska družina (številka: 1, 1900)
  Pavel Kruger, predsednik transvaalski (številka: 1, 1900)
  Povesti; III. zvezek (številka: 1, 1900)
  O lepoti (številka: 1, 1900)
  Jagode; Knjiga za odraslo mladino (številka: 1, 1900)
  Uslišana; Novela (številka: 1, 1900)
  Vabilo na naročbo za l. 1900 (številka: 1, 1900)
  Krilati genij s kipom in modelom (številka: 1, 1900)
  Romanca (številka: 1, 1900)
  Tiho božično veselje (številka: 1, 1900)
  Popevčice milemu narodu; Anton Hribar Korinjski. II. zvezek (številka: 1, 1900)
  Janez Nep. Šlakar (številka: 1, 1900)
  Glava rubrike Naše slike (številka: 1, 1900)
  Socijalni pomenki (številka: 1, 1900)
  Pogovori (številka: 1, 1900)
  M. Th. Steijn, predsednik oranjski (številka: 1, 1900)
  Rokovnjači, Narodna igra v petih dejanjih s petjem; 1899 (številka: 1, 1900)
  Hamlet, kraljevič danski. Žaloigra v petih dejanjih. Spisal William Shakespeare. Preložil Ivan Cankar. Gorica 1899 (številka: 1, 1900)
  Listnica uredništva (številka: 1, 1900)
  Idile planinke (številka: 2, 1900)
  Pogovori (številka: 2, 1900)
  Po žledu poškodovano drevje na Pivki; Dne v 15. grudna 1899. Fot. R. Šeber (številka: 2, 1900)
  Na oknu (številka: 2, 1900)
  Pogovori (številka: 2, 1900)
  Huda nesreča na Notranjskem (številka: 2, 1900)
  Venec slovanskih povestij; Prevodi iz raznih slovanskih jezikov. II (številka: 2, 1900)
  Slovensko-amerikanski koledar za l. 1900; VI. letnik (številka: 2, 1900)
  Cerkev sv. Petra in Vatikan v Rimu (številka: 2, 1900)
  Žled na sadnem drevju v Pivki; Dne 15. grudna 1899. Fot. R. Šeber (številka: 2, 1900)
  Hrvatske narodne pjesme; Knjiga treča (številka: 2, 1900)
  Koledar katol. tiskovnega društva v Ljubljani za leto 1900; VII. letnik (številka: 2, 1900)
  Povesti; IV. zvezek (številka: 2, 1900)
  Na pragu v življenje (številka: 2, 1900)
  Glasbena Zora (številka: 2, 1900)
  Knjige društva sv. Jeronima za god. 1899 (številka: 2, 1900)
  Drobtine (številka: 2, 1900)
  Unija Ljublinska (številka: 2, 1900)
  Listnica uredništva (številka: 2, 1900)
  Zimski prizor (številka: 2, 1900)
  Oživljanje pomladi (številka: 2, 1900)
  Ilustrovani narodni koledar 1900; Leto XI (številka: 2, 1900)
  Jutranji slavospev (številka: 3, 1900)
  II. redni Koncert »Glasbene Matice« v Ljubljani dne 17. prosinca t. l (številka: 3, 1900)
  Postrežba bolnikom; Za domačo porabo in bolniške strežnice (številka: 3, 1900)
  Slovanska knjižnica; Snopiči 86, 87, 88 (številka: 3, 1900)
  Šmarnic nikar!; Slika iz življenja (številka: 3, 1900)
  Pogovori (številka: 3, 1900)
  Kužne bolezni po nazorih sedanje znanosti (številka: 3, 1900)
  Avstralija in nje otoki; Spisal Ivan Vrhovec (številka: 3, 1900)
  Premišljevanja o presv. Rešnjem Telesu. Spisal Janez K. Pagani. Priredil duhovnik krške škofije =Valentin Podgorc? (številka: 3, 1900)
  Peričniku (številka: 3, 1900)
  Poezije doktorja Franceta Prešerna; Ljubljana 1900 (številka: 3, 1900)
  Naše slike (številka: 3, 1900)
  Listnica uredništva (številka: 3, 1900)
  Madonna (številka: 3, 1900)
  Zabavna knjižnica za slovensko mladino; VIII. zvezek (številka: 3, 1900)
  Fontana Trevi v Rimu (številka: 3, 1900)
  Spominom (številka: 3, 1900)
  Slovensko gledišče (številka: 3, 1900)
  Cerkev sv. Trojice v trnjski duhovniji na Notranjskem (številka: 3, 1900)
  Predica (številka: 3, 1900)
  Razvaline cerkve sv. Trojice pri Trnju (številka: 3, 1900)
  Tri Aškerčeve balade za srednji glas s spremljevanjem klavirja zložil Savin Risto (številka: 3, 1900)
  Listnica uredništva (številka: 4, 1900)
  Fatima; Portret (številka: 4, 1900)
  Cerkev sv. Antona v Padovi (številka: 4, 1900)
  Sin; drama (številka: 4, 1900)
  Študija (številka: 4, 1900)
  Tempel Sibilin v Tivoliju (številka: 4, 1900)
  Z nekdanjega kapucinskega samostana v Amalfiju (številka: 4, 1900)
  Gozdna idila (številka: 4, 1900)
  Dimitrij Vasiljev Grigorovič (številka: 4, 1900)
  Samostan Melk ob Dunavu (številka: 4, 1900)
  Krilati genij s krono in cvetličnim okraskom (številka: 4, 1900)
  Češka književnost (številka: 4, 1900)
  Po maškeradi; Predpustna slika (številka: 4, 1900)
  Dopis iz Kalifornije (številka: 4, 1900)
  Gledališke igre; I. zvezek (številka: 4, 1900)
  Pravijo (številka: 4, 1900)
  Pogovori (številka: 4, 1900)
  Naše slike (številka: 5, 1900)
  Pogovori (številka: 5, 1900)
  Ljubite svoje sovražnike!; Povest (številka: 5, 1900)
  Prof. dr. Gregor Krek; Ob njegovi šestdesetletnici (številka: 5, 1900)
  Katedrala v Amalfiju (številka: 5, 1900)
  Listnica uredništva (številka: 5, 1900)
  List iz knjige življenja (številka: 5, 1900)
  Sv. Anton Puščavnik (številka: 5, 1900)
  Zbirka ljudskih iger; I. snopič (številka: 5, 1900)
  Kako je tiho (številka: 5, 1900)
  Sv. Anton Padovan (številka: 5, 1900)
  Memento, homo! (številka: 5, 1900)
  Moja doba in podoba; V spomin sedemdesetletnice 1828-1898 spisal Andrej Marušič (številka: 5, 1900)
  Od devjiga moža; Zapisal Gašper Križnik (številka: 5, 1900)
  Amalfi (številka: 5, 1900)
  Usad hriba v Amalfiju (številka: 5, 1900)
  Povjest Hrvata od najstarijih vremena do svršetka XIX. stolječa; Zagreb 1900 (številka: 5, 1900)
  Prijazna; Novela (številka: 5, 1900)
  Življenje moje (številka: 5, 1900)
  Družba sv. Mohorja (številka: 5, 1900)
  Ko stare sem svoje pesmi bral (številka: 5, 1900)
  Pogovori (številka: 5, 1900)
  Ženska glava s krono in cvetličnim okraskom (številka: 5, 1900)
  Pogled na Amalfi z nekdanjega kapucinskega hotela (številka: 5, 1900)
  Oznanilo (številka: 6, 1900)
  Naš Janko (številka: 6, 1900)
  Govori o raznih cerkvenih slovesnostih v Čadramu; Maribor 1900 (številka: 6, 1900)
  Pogovori (številka: 6, 1900)
  Grobni spomenik Iv. Bapt. Valvasorja (številka: 6, 1900)
  Ne verjemi! (številka: 6, 1900)
  Slak (številka: 6, 1900)
  Čudna senca (številka: 6, 1900)
  Dr. Gregor Krek (številka: 6, 1900)
  Zimzelen (številka: 6, 1900)
  Dvorana v wagensperškem gradu (številka: 6, 1900)
  Giordano Bruno in svobodna misel (številka: 6, 1900)
  Uvod v narodno gospodarstvo; Po Maurice Block-ovi knjigi uredil Vekoslav Kukovec (številka: 6, 1900)
  Predsednik Pavel Krüger pri svojih vojakih (številka: 6, 1900)
  Naše slike (številka: 6, 1900)
  Rožmarin (številka: 6, 1900)
  Srečanje (številka: 6, 1900)
  Nekaj pesmij (številka: 7, 1900)
  Naše slike (številka: 7, 1900)
  Sfinga (Sfinks) pri piramidah v Egiptu (številka: 7, 1900)
  Oljska gora (številka: 7, 1900)
  Zamena (številka: 7, 1900)
  Pogovori (številka: 7, 1900)
  Bolnik (številka: 7, 1900)
  Pogovori (številka: 7, 1900)
  Utrinki (številka: 7, 1900)
  Listnica uredništva (številka: 7, 1900)
  Pod rimskim orlom (Povest) (številka: 7, 1900)
  Zamena (številka: 7, 1900)
  Narcise (številka: 7, 1900)
  Kristus pri Mariji in Marti (številka: 7, 1900)
  Listnica uredništva (številka: 8, 1900)
  Naše slike (številka: 8, 1900)
  Vigilije vstajenja (številka: 8, 1900)
  Poljska književnost (številka: 8, 1900)
  III. redni koncert »Glasbene Matice« v Ljubljani (številka: 8, 1900)
  Pogovori (številka: 8, 1900)
  Cvet (številka: 8, 1900)
  O rada zrem (številka: 8, 1900)
  Žarki in snežinke (številka: 8, 1900)
  Castel S. Angelo; »Angelski Grad in angelski most« v Rimu (številka: 8, 1900)
  Kapitol (Campidoglio) v Rimu (številka: 8, 1900)
  Zbornik; Na svetlo daje Slovenska Matica. I. zvezek (številka: 8, 1900)
  Izveličar, sedeč na mavrici (številka: 8, 1900)
  Msgr. Ireland, nadškof Šentpavelski (Minn.) (številka: 8, 1900)
  Sveta ljubezen (številka: 8, 1900)
  O Franč. Štruklju - Jaroslavu (številka: 8, 1900)
  IX. Letopis Slovenskih posojilnic za l. 1899; Celje 1899 (številka: 8, 1900)
  Dekliški obrazi in tulipan (številka: 8, 1900)
  Butara (številka: 8, 1900)
  Ant. Knezova knjižnica; VI. zvezek (številka: 8, 1900)
  Letopis slovenske Matice za l. 1899 (številka: 8, 1900)
  Jezdec v oklepu in zmaja (številka: 8, 1900)
  Ruska književnost (številka: 9, 1900)
  Beneška Slovenija; Prirodoznanski in zgodovinski spis (številka: 9, 1900)
  Bor (številka: 9, 1900)
  Stari srakoper; Črtica iz njegovega življenja (številka: 9, 1900)
  Pomlad se poslavlja; List iz umetnikovega dnevnika (številka: 9, 1900)
  Portret; Moška glava (številka: 9, 1900)
  Naše slike (številka: 9, 1900)
  Dr. Benjamin Ipavic, skladatelj slovenski; Življenjepisna črtica. Ob sedemdesetletnici njegovega rojstva (številka: 9, 1900)
  Matija Kračmanov-Valjavec: Poezije; Ljubljana (številka: 9, 1900)
  Načrti za Prešernov spomenik (številka: 9, 1900)
  Osamela mladika (številka: 9, 1900)
  Mladeniški cvet; Dijaški Molitvenik (številka: 9, 1900)
  Ženska glava s bršljanom (številka: 9, 1900)
  Listnica uredništva (številka: 9, 1900)
  Morju (številka: 9, 1900)
  Portret; Ženska glava (številka: 9, 1900)
  Pogovori (številka: 9, 1900)
  Iz tržaške okolice (številka: 9, 1900)
  Nova cerkev pri D. M. v Polju (številka: 10, 1900)
  Prošnja uredništva (številka: 10, 1900)
  Pomladni glasi; X.zvezek (številka: 10, 1900)
  Solčni mrak dne 28. vel. travna t. l (številka: 10, 1900)
  Puci; Z naših gora (številka: 10, 1900)
  Pomladna bajka (številka: 10, 1900)
  Naše slike (številka: 10, 1900)
  Poljska književnost (številka: 10, 1900)
  Madona s liščkom (številka: 10, 1900)
  Pro Charitate; Strenna agli Orfanelli di Betlemme (številka: 10, 1900)
  Čebelnjak (številka: 10, 1900)
  Moj Maj (številka: 10, 1900)
  Kam sedaj? (številka: 11, 1900)
  Šopek; Slika (številka: 11, 1900)
  Oblakom (številka: 11, 1900)
  Na prijateljevem grobu; V spomin J. P-u (številka: 11, 1900)
  Naše slike (številka: 11, 1900)
  Mlada Zora (številka: 11, 1900)
  Metulji na regratu (številka: 11, 1900)
  Prof. dr. K. Glaser: Zgodovina slovenskega slovstva; IV. del. Drugi zvezek (številka: 11, 1900)
  Bosanska devojka (številka: 11, 1900)
  Jutro vstaja (številka: 11, 1900)
  Mladost (številka: 11, 1900)
  Listnica uredništva (številka: 11, 1900)
  Arheološke izkopanine (številka: 11, 1900)
  Tam na zahodu (številka: 12, 1900)
  Karlovci v Slavoniji (številka: 12, 1900)
  O ta testament!; Novela (številka: 12, 1900)
  Pogovori (številka: 12, 1900)
  Listnica uredništva (številka: 12, 1900)
  Bolnik (številka: 12, 1900)
  Slovenska ženska narodna oprava (številka: 12, 1900)
  Takšni so!; Povest (številka: 12, 1900)
  Jutro (številka: 12, 1900)
  Prenašanje delujočih močij z elektriko (številka: 12, 1900)
  V narodni noši (številka: 12, 1900)
  Pisanice; pesmi (številka: 12, 1900)
  Na nebes (številka: 12, 1900)
  Ženska emancipacija (številka: 12, 1900)
  Električni voz (številka: 12, 1900)
  Sonce in petelina (številka: 12, 1900)
  Kranjska dežela; 1899 (številka: 12, 1900)
  Narodna pesem (številka: 12, 1900)
  Fantič, le vstani gor, greva za Jezusam! (številka: 13, 1900)
  Žalosten poskus (številka: 13, 1900)
  Dragotin Kette: Poezije; Ljubljana 1900 (številka: 13, 1900)
  Bare Poparič: O pomorskoj sili Hrvata za dobe narodnih vladara; Zagreb 1899 (številka: 13, 1900)
  Ptice; Dio prvi (številka: 13, 1900)
  Ženjica (številka: 13, 1900)
  Pojasnilo o »Zgodovini slovenskega slovstva« (številka: 13, 1900)
  Češka književnost (številka: 13, 1900)
  K slovesu (številka: 13, 1900)
  Lepa Vida (številka: 13, 1900)
  Naše slike (številka: 13, 1900)
  Finlandija (številka: 13, 1900)
  Ireg v Slavoniji (številka: 13, 1900)
  Pogovori (številka: 13, 1900)
  Roman Quo vadis na indeksu? (številka: 13, 1900)
  Milivoj Šrepel: Preporod v Italiji v XV. IN XVI. stoljeću (številka: 13, 1900)
  Dar pisatelju H. Sienkiewiczu (številka: 13, 1900)
  Lucifer (številka: 13, 1900)
  Nagon posnemanja (številka: 13, 1900)
  Listnica uredništva (številka: 13, 1900)
  Izprehodi po Slavoniji (številka: 14, 1900)
  Dan se z mrakom v boju vnema (številka: 14, 1900)
  Svetnica in lilije (številka: 14, 1900)
  Slovensko društvo sv. Cirila in Metoda za Ely (Minn.) v Ameriki (zdaj Katoliška cerkev) iz l. 1894 (številka: 14, 1900)
  Mitrovica v Slavoniji (številka: 14, 1900)
  Sv. Helena; V Vatikanu (številka: 14, 1900)
  Srbsko-hrvaška književnost (številka: 14, 1900)
  V logu (številka: 14, 1900)
  Ilok v Slavoniji (številka: 14, 1900)
  Spomini (številka: 14, 1900)
  Listnica uredništva (številka: 14, 1900)
  Nadvojvoda Franc Ferdinand, kneginja S. Hohenberg (grofica Chotek) poročena 1. mal. srpna 1. 1900 v Zakopih (številka: 15, 1900)
  Jakob Ruda; drama (številka: 15, 1900)
  V slovenski cerkvi sv. Janeza Krstnika v Biwabiku (Minn.) v Ameriki (številka: 15, 1900)
  Drugi Slovenski katoliški shod (številka: 15, 1900)
  Listnica uredništva (številka: 15, 1900)
  Naše slike (številka: 15, 1900)
  Gutenbergova prva tiskarna (številka: 15, 1900)
  Berač (številka: 15, 1900)
  Janez Gutenberg (številka: 15, 1900)
  Streljanje zoper točo (številka: 15, 1900)
  Avstrijski paviljon na pariški razstavi (številka: 15, 1900)
  Zofka Kvedrova: Misterij žene; Praga 1900 (številka: 15, 1900)
  Gradič in lokvanji (številka: 15, 1900)
  Slomšekova stoletnica (številka: 15, 1900)
  Zimska noč in makove glavice (številka: 16, 1900)
  Vzorom (številka: 16, 1900)
  Vrata in ulica v Pekingu (številka: 16, 1900)
  Janka Kersnika zbrani spisi; Zvezek I. Sešitek 1: Cyclamen (številka: 16, 1900)
  Visoka cesta v Pekingu (številka: 16, 1900)
  Glavna vrata v Pekingu (številka: 16, 1900)
  Sinov sen? (številka: 16, 1900)
  Ali sem res umrl? (številka: 16, 1900)
  Kitajski cesar Kuang-ssü (številka: 16, 1900)
  Sibirska železnica (številka: 16, 1900)
  Poviest novoga vieka od god. 1453. do god. 1789; Zagreb 1899 (številka: 16, 1900)
  Včasi na vasi (številka: 16, 1900)
  Sibirska železnica (številka: 16, 1900)
  Darovi za »Marijanišče« (številka: 16, 1900)
  Anton Martin Slomšek (številka: 16, 1900)
  Mislice — iskrice; Pregovori, prilike, pametnice. Nabral in napisal J. V. Suhorski = Jože Volk (številka: 16, 1900)
  Listnica uredništva (številka: 16, 1900)
  Lužarji; Slika (številka: 16, 1900)
  Naše slike (številka: 16, 1900)
  Razlaga drugega lista sv. apostola Pavla do Korinčanov; Maribor 1900 (številka: 16, 1900)
  Grešnica; Slika (številka: 17, 1900)
  Pariška razstava: Pogled čez Seino na Trocadero in na naselbinsko razstavo (številka: 17, 1900)
  Nekaj spominov s pariške razstave (številka: 17, 1900)
  Pariška razstava: zgradbe za azijsko Rusijo (številka: 17, 1900)
  Pšenica (številka: 17, 1900)
  Slovo (številka: 17, 1900)
  Razpis nagrad (številka: 17, 1900)
  Pariška razstava: Eifflov stolp in okolica s palačo Trocadero (številka: 17, 1900)
  Kitajska cesarica-vdova Tsu-Hssi (številka: 17, 1900)
  Madona (številka: 17, 1900)
  Oberammergau (številka: 17, 1900)
  Jurij Vodovnik, slovenski trubadur (številka: 18, 1900)
  Pariška razstava: prizor iz švicarske vasi (številka: 18, 1900)
  Otresanje jablane (številka: 18, 1900)
  Pariška razstava: veliki daljnogled (številka: 18, 1900)
  Velikanski daljnogled na razstavi l. 1900 v Parizu (številka: 18, 1900)
  Gospa Marija; Z naših gora (številka: 18, 1900)
  Pariška razstava: Palais de Lumiere (številka: 18, 1900)
  Li-Hung-Cang, podkralj kantonski (številka: 18, 1900)
  Materi (številka: 18, 1900)
  Povest od belih cest (številka: 18, 1900)
  Novo življenje (Povest iz našega trga) (številka: 18, 1900)
  Razne stvari (številka: 18, 1900)
  Rozeta (številka: 18, 1900)
  Listnica uredništva (številka: 19, 1900)
  Cesta v Pekingu (številka: 19, 1900)
  Valentin Mandelc (številka: 19, 1900)
  Kanonik dr. Frančišek Lampe (številka: 19, 1900)
  Nova izdaja »Reimskega Evangelija«; L'Evangelistaire slavon Cyrillique glagolitique du Texte du sacre, edition facsimile en heliogravure Par Louis Legel (številka: 19, 1900)
  Katoliška stolnica v Tientsinu (številka: 19, 1900)
  Valentin Mandelc (številka: 19, 1900)
  Koprnenje (številka: 19, 1900)
  Lož pri Starem trgu; Notranjsko (številka: 19, 1900)
  Spominom (številka: 19, 1900)
  Stolna Cerkev v Djakovu (številka: 19, 1900)
  Modroslovec dekandentizma (številka: 19, 1900)
  Prva slovenska umetniška razstava v Ljubljani (številka: 19, 1900)
  Bare Poparič: O Pomorskoj sili Hrvata za dobe narodnih vladara; Zagreb 1899 (številka: 19, 1900)
  Srečanje (številka: 19, 1900)
  Delavska pesem (številka: 20, 1900)
  Dr. Frančišek Lampe (številka: 20, 1900)
  Boj z levi (številka: 20, 1900)
  V molitev potopljena; Fot. Anton Jerkič (številka: 20, 1900)
  Lilije (številka: 20, 1900)
  Mak (številka: 20, 1900)
  Posljednji Stipančiči (številka: 20, 1900)
  Les Escargot (številka: 20, 1900)
  Stari capin (številka: 20, 1900)
  Nekaj vraž štajerskih Slovencev med Muro in Dravo (številka: 20, 1900)
  Služba mi preroška narekuje (številka: 20, 1900)
  Slovanske hymny (številka: 20, 1900)
  Ruska književnost (številka: 20, 1900)
  Cerkvena pesmarica za učence slovenskih ljudskih šol; Opus 163. I. zvezek (številka: 20, 1900)
  Golob in krokar po vesoljnem potopu (številka: 20, 1900)
  Ob smrti (številka: 20, 1900)
  Dr. Frančišku Lampetu v Spomin (številka: 20, 1900)
  Predragim sotrudnikom in naročnikom »Doma in Sveta« (številka: 20, 1900)
  Missa solemnis ad IV. voces; Composuit Ignatius Hladnik (številka: 20, 1900)
  Narodno blago (številka: 20, 1900)
  Spomini na dr. Frančiška Lampeta (številka: 20, 1900)
  Vaja v potrpežljivosti (številka: 20, 1900)
  Marco Visconti; roman (številka: 21, 1900)
  Čutilo za ohranitev ravnotežja (številka: 21, 1900)
  Jakob Voljč (številka: 21, 1900)
  Trnovo na Notranjskem (številka: 21, 1900)
  Angelček slikar (številka: 21, 1900)
  Raznoterosti (številka: 21, 1900)
  Slomšekovo rojstvo; Dramatični prizori ob stoletnici njegovi (številka: 21, 1900)
  Resolucije tiskovnega odseka na drugem slovenskem katoliškem shodu (številka: 21, 1900)
  Naši narodni grehi; Kako bo z vojsko? Slovencem v svarilo in pouk napisal Ivan Fajdiga (številka: 21, 1900)
  Mejnarodni shod katoliških učenjakov (številka: 21, 1900)
  Listnica uredništva (številka: 21, 1900)
  Simboli glasbe, slikarstva in kiparstva (številka: 21, 1900)
  Spomini na dr. Frančiška Lampeta; I (številka: 21, 1900)
  Pred praznikom v Marijaniški kapeli (številka: 21, 1900)
  Zgodovina horjulske fare; Sestavil Jožef Kržišnik (številka: 21, 1900)
  Naznanilo (številka: 21, 1900)
  Dr. Frančišek Lampe pri svojih gojencih (številka: 21, 1900)
  Prva slovenska umetniška razstava (številka: 21, 1900)
  Spravni dan (številka: 21, 1900)
  Igra na paši (številka: 21, 1900)
  Naše slike (številka: 21, 1900)
  Cviječe Srca Isusova; Skitili njekoji prijatelji Srca Isusovog (številka: 21, 1900)
  Dr. Fr. Lampetu (številka: 21, 1900)
  Nevestin sen (številka: 21, 1900)
  Ob tamburici (številka: 22, 1900)
  Žužemperk (številka: 22, 1900)
  Listnica uredništva (številka: 22, 1900)
  Piskrovešček (številka: 22, 1900)
  Pjesme; Zagreb 1899 (številka: 22, 1900)
  Ob koncu leta (številka: 22, 1900)
  Perica; Po narodnem motivu (številka: 22, 1900)
  Njiva; Črtica iz vasi (številka: 22, 1900)
  Ob Dantejevem spomeniku (številka: 22, 1900)
  Skopulja (številka: 22, 1900)
  Lanena žetev v Tatrah (številka: 22, 1900)
  Missa pro defunctis pro quatuor, tribus, vel una voce, cum organo; Composuit Ign. Hladnik (številka: 22, 1900)
  Vrba v snegu, kralj in kraljica (številka: 22, 1900)
  Spomini na dr. Frančiška Lampeta; III (številka: 22, 1900)
  Vrbi žalujki (številka: 22, 1900)
  Spomini na dr. Frančiška Lampeta; II (številka: 22, 1900)
  Solza (številka: 22, 1900)
  Naše slike (številka: 22, 1900)
  Dantejev spomenik v Tridentu (številka: 22, 1900)
  Poroka sv. Katarine (številka: 22, 1900)
  Lepak, ki poziva Kitajce, naj pomore tujce (številka: 23, 1900)
  Prva slovenska umetniška razstava v Ljubljani (številka: 23, 1900)
  Prva slovenska umetniška razstava v Ljubljani (številka: 23, 1900)
  Slomšku (številka: 23, 1900)
  Prešeren - Slomšek; Ob stoletnici njunega rojstva (številka: 23, 1900)
  Sovražniku (številka: 23, 1900)
  Vstaja v Kini (številka: 23, 1900)
  M. P. Klimov (številka: 23, 1900)
  Pogovori (številka: 23, 1900)
  Didonov Jezus Kristus; Prvi zvezek (številka: 23, 1900)
  Ilustracija v spomin »Prešernu« (številka: 23, 1900)
  Ilustracija v spomin »Slomšku« (številka: 23, 1900)
  Škof Anzer (številka: 23, 1900)
  Rešetar (številka: 23, 1900)
  Listnica uredništva (številka: 23, 1900)
  Prešernu (številka: 23, 1900)
  Roblje (številka: 23, 1900)
  U Rimu; Uspomene na putovanje zagrebačkih učiteljskih pripravnika u Rim (številka: 23, 1900)
  Nagrade (številka: 23, 1900)
  Kitajski motiv (številka: 23, 1900)
  Jabolka (številka: 23, 1900)
  Zemlja in zvezda Mart (številka: 23, 1900)
  Dr. pl. Körber, avstrijski ministerski predsednik (številka: 24, 1900)
  Dr. pl. Korber, Avstrijski ministrski predsednik (številka: 24, 1900)
  Serajevski kupec (številka: 24, 1900)
  Sveta noč; Polnočnica (številka: 24, 1900)
  Ženska glava in cvetlični okrasek (številka: 24, 1900)
  Moja sreča (številka: 24, 1900)
  Spomini na dr. Frančiška Lampeta. IV (številka: 24, 1900)
  Božična pokrajina (številka: 24, 1900)
  Pogovori (številka: 24, 1900)
  Vinjeta k pesmi (številka: 24, 1900)
  Sveta noč (številka: 24, 1900)
  Ob spominih...; Emeriki (številka: 24, 1900)
  Prešernovo slavlje (številka: 24, 1900)
  Uredniške skrbi (številka: 24, 1900)
  Listnica uredništva (številka: 24, 1900)
 14. 1901
   501

  letnik: 14 (1901)
  številka: 1 (01.01.1901)
  številka: 2 (01.02.1901)
  številka: 3 (01.03.1901)
  številka: 4 (01.04.1901)
  številka: 5 (01.05.1901)
  številka: 6 (01.06.1901)
  številka: 7 (01.07.1901)
  številka: 8 (01.08.1901)
  številka: 9 (01.09.1901)
  številka: 10 (01.10.1901)
  številka: 11 (01.11.1901)
  številka: 12 (01.12.1901)
  Vrane, zimska krajina, drevje (številka: 1, 1901)
  Moja duša poveličuje Gospoda (številka: 1, 1901)
  Božične predigre (številka: 1, 1901)
  Grob dr. Frančiška Lampeta v Ljubljani (številka: 1, 1901)
  Hrvatske povjesne gradjevine, izdaje E. Laszowski (številka: 1, 1901)
  Usmiljenka; Odlomek iz duhovnega življenja (številka: 1, 1901)
  Gorski odmevi. Zbirka moških zborov in četverospevov. Uglasbil Janez Laharnar.Delo 8. Ljubljana 1900 (številka: 1, 1901)
  Dr. Frančišek Lampe (številka: 1, 1901)
  Gazelice (številka: 1, 1901)
  Sloni (številka: 1, 1901)
  Najmanjša knjiga (številka: 1, 1901)
  Do zmage!; Po prijateljevih pismih (številka: 1, 1901)
  Čudo moderne tehnike (številka: 1, 1901)
  Ob njegovi gomili; Trenutni spomini na Lampetovem grobu (številka: 1, 1901)
  Na vojvodskem prestolu; Povest iz slovenske starodavnosti (številka: 1, 1901)
  Janez Vesel (številka: 1, 1901)
  Nestor čeških pisateljev dr. Jan Melichar (številka: 1, 1901)
  Drobnogled in drobni svet (številka: 1, 1901)
  Pod oknom; Samospev za bariton s spremljevanjem klavirja (številka: 1, 1901)
  V zarji novega stoletja (številka: 1, 1901)
  XIX-XX (številka: 1, 1901)
  Slavimo domovino (številka: 1, 1901)
  Starčev »Confiteor« (številka: 1, 1901)
  Gospa Sveta (številka: 1, 1901)
  Češka »katoliška moderna«; Literarna črtica (številka: 1, 1901)
  Cesar Franc Jožef I. v Gorici (številka: 1, 1901)
  Prešeren in Slovanstvo; Ljubljana 1900 (številka: 1, 1901)
  Olševski cerkvenik; Kratkočasna povestica (številka: 1, 1901)
  Odkar me ni (številka: 1, 1901)
  Slovenske večernice (številka: 1, 1901)
  V sobici tihi (številka: 1, 1901)
  Starorimska pošta; Relief vzidan v gospesvetsko cerkev (številka: 1, 1901)
  Gospa sveta (Zgodovinsko-krajepisna črtica) (številka: 1, 1901)
  Ničemurnost (številka: 1, 1901)
  Cesar Franc Jožef I. v Gorici (številka: 1, 1901)
  Prešernove slavnosti (številka: 1, 1901)
  Srečno novo leto 1901 (številka: 1, 1901)
  Cerkev »dei Frari« v Benetkah (številka: 1, 1901)
  Prvi sneg (številka: 1, 1901)
  Poljana (številka: 1, 1901)
  Netopirji (številka: 1, 1901)
  Zdenek Fibich (številka: 1, 1901)
  Knjige Družbe sv. Mohorja za l. 1900 (številka: 1, 1901)
  Zimska idila; Za srednji glas s (številka: 1, 1901)
  Pejsem od Napoljona; V Šmariju zapisal 20. sušca 1900 I. L. = Ivan Lah (številka: 1, 1901)
  Srečno novo leto! (številka: 1, 1901)
  V cerkvi »dei Frari« v Benetkah (številka: 1, 1901)
  Svetovni jezik (številka: 1, 1901)
  Prijateljici (številka: 1, 1901)
  Gospesvetsko polje z južne strani (številka: 1, 1901)
  Dr. Anton Dolničar pl. Thalberg; Kip v ljubljanski stolni cerkvi (številka: 2, 1901)
  Knezoškof lavantinski Anton Martin Slomšek; 1900 (številka: 2, 1901)
  Gospesvetsko polje s severne strani (številka: 2, 1901)
  Tanzenberški spomenik v Gospe Sveti (številka: 2, 1901)
  O pokojnem dr. Frančišku Lampetu (številka: 2, 1901)
  Samoti (številka: 2, 1901)
  Pesem o bajki (številka: 2, 1901)
  Čitajoča deklica (številka: 2, 1901)
  Češki slikarji (številka: 2, 1901)
  Naše slike (številka: 2, 1901)
  Prvič na konju (številka: 2, 1901)
  V gospesvetski cerkvi (številka: 2, 1901)
  Petdesetletnico svojega obstanka (številka: 2, 1901)
  Knjižnice v Avstriji (številka: 2, 1901)
  Osmerokotnik v Gospe Sveti (številka: 2, 1901)
  Kako naj dam ti pesem? (številka: 2, 1901)
  Dr. Alfonz Mosche (številka: 2, 1901)
  Objavljenje, spevao Milivoj Strahinič (številka: 2, 1901)
  Oče je..; Akt iz tragike življenja (številka: 2, 1901)
  Olivier Destree (številka: 2, 1901)
  Moji dnevi (številka: 2, 1901)
  Nemško knjigotrštvo (številka: 2, 1901)
  Stepni kralj; Slika z barja (številka: 2, 1901)
  Glava starca in okrasek iz planik (številka: 2, 1901)
  Povjestni spomenici slobodnoga kralj. grada Zagreba (številka: 2, 1901)
  Romarji v svetem letu (številka: 2, 1901)
  Gosposvetska cerkev (številka: 2, 1901)
  Dr. Anton Dolničar pl.Thalberg; 1662?1714 (številka: 2, 1901)
  Matica Hrvatska (številka: 2, 1901)
  Pri zibeli; Besede A. M. Slomškove (številka: 2, 1901)
  V malin (številka: 2, 1901)
  Pogovori (številka: 2, 1901)
  Arabske žene na oslih (številka: 2, 1901)
  Glavni oltar v baziliki sv. Pavla v Rimu iz 13. stoletja z mozaikom iz 5. stoletja (številka: 3, 1901)
  Henrik Sienkiewicz; K petindvajsetletnici njegovega pisateljevanja (številka: 3, 1901)
  Julij Zeyer (številka: 3, 1901)
  Sienkiewicz in njegova otroka (številka: 3, 1901)
  Zvečer (številka: 3, 1901)
  Sestanek na grobu. + Ivanki (številka: 3, 1901)
  Jug (številka: 3, 1901)
  Možiček; Za klavir dvoročno zložil J. Ipavec (številka: 3, 1901)
  Henrik Sienkiewicz (številka: 3, 1901)
  Nova pesem (številka: 3, 1901)
  Porta S. Paolo s Cestijevo piramido v Rimu (številka: 3, 1901)
  Izlet v Ostijo; Potopisna in kulturnozgodovinska črtica (številka: 3, 1901)
  Pogovori (številka: 3, 1901)
  Svetovaclavska krona (številka: 3, 1901)
  Kronanje bl. Device Marije (številka: 3, 1901)
  Križ v gozdu (številka: 3, 1901)
  Bršljan in bodičje (številka: 3, 1901)
  Razni koledarji za l. 1901 (številka: 3, 1901)
  Angleška kraljica Viktorija (številka: 3, 1901)
  Kadar vince duše vnema (številka: 3, 1901)
  Naša znanstvena lista (številka: 3, 1901)
  Giuseppe Verdi (številka: 3, 1901)
  Izgubljen biser; pripoviest (številka: 3, 1901)
  Poezije doktorja Franceta Prešerna; Ljubljana 1901 (številka: 3, 1901)
  Rak in okraski (številka: 3, 1901)
  Iver (številka: 3, 1901)
  Neljubi gostje pred tisoč leti (številka: 3, 1901)
  Umno kletarstvo (številka: 3, 1901)
  Družba sv. Mohorja (številka: 3, 1901)
  Naše slike (številka: 3, 1901)
  Moj gozd molči (številka: 3, 1901)
  Krokodilji lov (številka: 3, 1901)
  Na tihem in na skrivnem; Sličica (številka: 3, 1901)
  Janka Kersnika zbrani spisi; zvezek I. Sešitek II (številka: 3, 1901)
  Svetovaclavska krona (številka: 3, 1901)
  Viktorija, angleška kraljica (številka: 3, 1901)
  Listnica uredništva (številka: 3, 1901)
  Knjige društva sv. Jeronima za l. 1901 (številka: 3, 1901)
  Prizor z rimske Kampanje; Apijeva cesta pred Klavdijevim vodovodom z razgledom na lacijske griče (številka: 3, 1901)
  Slovenska pesmarica; II. del (številka: 3, 1901)
  Dedova pipa (številka: 3, 1901)
  Zgodbe sv. pisma; Sedmi snopič (številka: 4, 1901)
  Skladbe; I. Samospevi s klavirjem (številka: 4, 1901)
  Idealy vychovy; Praha 1900 (številka: 4, 1901)
  Moja bela stran; Študija (številka: 4, 1901)
  Pa zašumelo (številka: 4, 1901)
  Stari grad v Ostiji (številka: 4, 1901)
  Pregršt sušnja; Skupio Neurastenicus =Vicko Mihaljevič (številka: 4, 1901)
  In ti tudi!; velikotedenska sličica (številka: 4, 1901)
  Ignacij Nikolaevič Potapenko (številka: 4, 1901)
  Ecce homo; Kip (številka: 4, 1901)
  Japonci in evropska omika (številka: 4, 1901)
  Mitrov svečenik; kip (številka: 4, 1901)
  Pri učenju (številka: 4, 1901)
  Rdeči sneg (številka: 4, 1901)
  Listnica uredništva (številka: 4, 1901)
  Moja zvezda (številka: 4, 1901)
  Velikonočna romanca (številka: 4, 1901)
  Ilijada. Povest slovenski mladini. Prosto po Homerju pripoveduje Andrej kragelj. Gorica 1900 (številka: 4, 1901)
  Najdražje kovine (številka: 4, 1901)
  Kristusa snemajo s križa (številka: 4, 1901)
  Izkopine v Ostiji (številka: 4, 1901)
  Zamotana stvar (številka: 4, 1901)
  Nova zvezda (številka: 4, 1901)
  Mladinski glasi; I. zvezek. II. zvezek (številka: 4, 1901)
  Srce - knjiga (številka: 4, 1901)
  Prešernov sonetni venec (številka: 4, 1901)
  O pričinach chorob nervovych a dušev- nich, a kterak jim predchazeti; Prednesl Ladislav Haškovec (številka: 4, 1901)
  Vetrec črez grobove (številka: 4, 1901)
  Narodna noša na severnem Ogrskem (številka: 4, 1901)
  Hosana, aleluja! (številka: 4, 1901)
  Zemljopis Hrvatske; Napisal dr. pl. Hranilovič, D. Hirc (številka: 4, 1901)
  Deklica in roža (številka: 4, 1901)
  Prvi Hrvatski katolički sastanak (številka: 4, 1901)
  Razpis nagrad (številka: 4, 1901)
  Velikonočni motiv (številka: 4, 1901)
  Slovenska stenografija; Prvi del (številka: 4, 1901)
  Za narodov blagor. Komedija v štirih dejanjih. Spisal Ivan Cankar. Ljubljana 1901 (številka: 4, 1901)
  Ah, ve moja leta (številka: 4, 1901)
  Stjepan Ivičević (številka: 4, 1901)
  Priprava na smrt ali premišljevanje večnih resnic. Spisal sv. Alfonz Marija Liguorski. Poslovenil Andrej Karlin (številka: 4, 1901)
  Splenotherapie tuberkulosy; Vaclav Moravec (številka: 4, 1901)
  Pogovori (številka: 4, 1901)
  Za bratoljubje; Povest za slovensko ljudstvo (številka: 5, 1901)
  Pogovori (številka: 5, 1901)
  Toma Erdedi Bakač, ban hrvatski; Zagreb 1900 (številka: 5, 1901)
  Boj s Saraceni in zmaga Leona IV. pri Ostiji (številka: 5, 1901)
  Pot v mesto in okrasek iz šmarnic (številka: 5, 1901)
  Carletto; Iz bolniških prostorov (številka: 5, 1901)
  Oranže in citrone (številka: 5, 1901)
  Proslava zaslužnih mož (številka: 5, 1901)
  kaj hočemo?; Poslanica Slovenski mladini (številka: 5, 1901)
  Anton Čehov; Literarno-kritična črtica (številka: 5, 1901)
  Gozdni tat (številka: 5, 1901)
  Katoliški misijoni (številka: 5, 1901)
  Listnica uredništva (številka: 5, 1901)
  Buri pred angleškim vlakom (številka: 5, 1901)
  Križ na Ševčenkovi mogili (številka: 5, 1901)
  Soba poleg Sevčenkove mogile (številka: 5, 1901)
  Sv. Devica z Detetom (številka: 5, 1901)
  Izkopine v stari Ostiji: Glavna cesta (številka: 5, 1901)
  Izabrane pripoviesti; Svezak prvi (številka: 5, 1901)
  Oranže in citrone (Pod italijanskim nebom utrgal) (številka: 5, 1901)
  Poljska književnost (številka: 5, 1901)
  A. K. Šeller (številka: 5, 1901)
  V Ljubljani (številka: 5, 1901)
  Kesanje (številka: 5, 1901)
  Ševčenkova gora (številka: 5, 1901)
  Krščanska Akademija v Pragi (številka: 5, 1901)
  Slikar Jožef Plank (številka: 5, 1901)
  Za nagrobni spomenik Vaclava Kosrnaka (številka: 5, 1901)
  Slovanski časnikarji (številka: 5, 1901)
  Ko mine zime sneg in mraz (številka: 5, 1901)
  Doktorat tehničnih znanosti (številka: 5, 1901)
  Jupiter Serapis (številka: 5, 1901)
  K tebi (številka: 5, 1901)
  Ob Taras-Ševčenkovem grobu; Za štiridesetletnico pesnikove smrti (številka: 5, 1901)
  Socijalizem; 1. snopič (številka: 5, 1901)
  Finale (številka: 5, 1901)
  Moči! (številka: 5, 1901)
  Ruska književnost (številka: 5, 1901)
  Moja deca; Ivan N. Resman (številka: 5, 1901)
  Taras Ševčenko (številka: 5, 1901)
  Ponarejeni dragi kamni (številka: 5, 1901)
  Zabavna knjižnica; XII. zvezek. Z viharja v zavetje (številka: 5, 1901)
  Spomen-cvieče iz hrvatskih I Slovenskih dubrava; Zagreb 1900 (številka: 5, 1901)
  Ševčenkova mogila nad Dniprom (številka: 5, 1901)
  Zrakoplovstvo (številka: 5, 1901)
  Naše slike (številka: 5, 1901)
  Lovec Roman; Gozdna slika (številka: 5, 1901)
  Moji gradovi (številka: 5, 1901)
  Kitajci obglavljajo morilca barona Kettelerja (številka: 6, 1901)
  Nove Basne (številka: 6, 1901)
  František Sasinek (številka: 6, 1901)
  Pogovori (številka: 6, 1901)
  Jovan Ilič (številka: 6, 1901)
  Sv. Lovrenc (številka: 6, 1901)
  Almanah; Ljubljana 1901 (številka: 6, 1901)
  Vypravy k Ja; 1901 (številka: 6, 1901)
  V gondoli pred trgom sv. Marka v Benetkah (številka: 6, 1901)
  Kitajski igravci (številka: 6, 1901)
  P. Luis Coloma; Življenjepisna in literarna črtica (številka: 6, 1901)
  Na božjo pot (številka: 6, 1901)
  Posvečenje hrvaške mladine presv; Srcu Jezusovemu (številka: 6, 1901)
  Nova Štifta pri Ribnici (številka: 6, 1901)
  Časnikarski jubilej (številka: 6, 1901)
  Sen (številka: 6, 1901)
  Listnica uredništva (številka: 6, 1901)
  Umetniški dom v Krakovu (številka: 6, 1901)
  Skrivalnica; Kje je palček? (številka: 6, 1901)
  Henrik Sienkiewicz (številka: 6, 1901)
  Na planino! (številka: 6, 1901)
  Hrvaška umetnost (številka: 6, 1901)
  Pred poroko (številka: 6, 1901)
  Jan Szczepanik (številka: 6, 1901)
  Portretna študija; Mladenič (številka: 6, 1901)
  Konture (številka: 6, 1901)
  Deček leži na travi (številka: 6, 1901)
  Buri pridejo! Koračnica. Zložil Jos. Skorpik. Ljubljana 1901 (številka: 6, 1901)
  Cerkev sv. Marka v Benetkah (številka: 6, 1901)
  Hrvatska omladina pod zastavom Srca Isusova; Spomenica i Budnica (številka: 6, 1901)
  Na zemi i na nebi; Basne (številka: 6, 1901)
  Ob dragem grobu. + Josipini (številka: 6, 1901)
  Nekaj misli grofa Tolstega (številka: 6, 1901)
  Sklep (številka: 6, 1901)
  Posvečenje hrvaške mladine presv; Srcu Jezusovemu (številka: 6, 1901)
  O sacrum convivium; Za mešani zbor, solospeve in spremljevanje orgelj zložil Hladnik Ig (številka: 6, 1901)
  Zgodovina slovenskega slovstva; IV. zvezek (številka: 6, 1901)
  Ornament (številka: 6, 1901)
  Dve latinski maši (številka: 6, 1901)
  Nemška prevoda spisov P. L; Colome (številka: 6, 1901)
  Cvetice v lončkih (številka: 6, 1901)
  Poviest novoga vieka od god. 1453. do god. 1789; Zagreb 1900 (številka: 6, 1901)
  Slovenska stenografija; Drugi del (številka: 6, 1901)
  Naše slike (številka: 6, 1901)
  P. Luis Coloma (številka: 6, 1901)
  Filistrom (številka: 6, 1901)
  Jan Szczepanik (številka: 6, 1901)
  Nova Štifta pri Ribnici (številka: 6, 1901)
  Ant. Knezova knjižnica; VII. zvezek (številka: 6, 1901)
  Poljski modernisti (številka: 6, 1901)