Javnost
The Public

 1. 1994
   10

 2. 1995
   29

 3. 1996
   32

 4. 1997
   26

 5. 1998
   24

 6. 1999
   24

 7. 2000
   27

 8. 2001
   24

 9. 2002
   23

 10. 2003
   26

 11. 2004
   35

 12. 2005
   24

 13. 2006
   33

 14. 2007
   26

 15. 2008
   34

  številka: 1 (2008)
  Public deliberation goes on-line? (številka: 1, 2008)
  The political economy of convergence (številka: 1, 2008)
  Cultural coup d'etat (številka: 1, 2008)
  Research into Chinese media organisations (številka: 1, 2008)
  "Is this news to you, prime minister?" (številka: 1, 2008)
  Do mass media portray Europe as a community? (številka: 1, 2008)
  A hyperlink network analysis of citizen blogs in South Korean politics (številka: 2, 2008)
  Internet-based political communication research (številka: 2, 2008)
  Examining online public discourse in context (številka: 2, 2008)
  Measuring political debate on the Chinese internet forum (številka: 2, 2008)
  Needles in a haystack (številka: 2, 2008)
  Analysing online political discussions (številka: 2, 2008)
  Mobile civil society in Asia (številka: 3, 2008)
  Information society with Chinese characteristics (številka: 3, 2008)
  Community radio in Indonesia (številka: 3, 2008)
  Habermas, Mouffe and political communication (številka: 3, 2008)
  Democracy across borders (številka: 3, 2008)
  The political role of the press in Spanish transition to democracy, 1975-1978 (številka: 4, 2008)
  Europeanisation of public debate (številka: 4, 2008)
  International language monism and homogenisation of journalism (številka: 4, 2008)
  How to grasp the public? (številka: 4, 2008)
  Agents of transnational debate across Europe (številka: 4, 2008)
  Cultural diversity in the news media (številka: 4, 2008)
  Od Vodnikovega "kramljanja z ljudstvom" do načela obrnjene piramide (supl., 2008)
  O začetkih interneta na Slovenskem (supl., 2008)
  Slovenska revija Tovariš in njeni revialni "tovariši" v drugi polovici dvajsetega stoletja (supl., 2008)
  Kako smo dobili slovenski TV dnevnik (supl., 2008)
  Zgodovina raziskovanja RTV programov in občinstva (supl., 2008)
  Televizija v Sloveniji pred uradnim začetkom (supl., 2008)
  Vloga slovenskega časopisja v združevanju in ločevanju slovenske javnosti od 1797-1945 (supl., 2008)
  Udomačenje televizije na Slovenskem (supl., 2008)
  Neposluš(a)nost radia (supl., 2008)
  Pisanju zgodovine medijev na rob (supl., 2008)
 16. 2009
   24

 17. 2010
   30

  številka: 1 (2010)
  številka: 2 (2010)
  številka: 3 (2010)
  številka: 4 (2010)
  suplement (2010)
  Information policy and the public sphere (številka: 1, 2010)
  Balancing public and private value for the digital television era (številka: 1, 2010)
  A theoretical and analytical framework toward networked communities (številka: 1, 2010)
  Critical interpretation of hybridisation in Korean cinema (številka: 1, 2010)
  Role conceptions of Brussels correspondents from the new member states (številka: 1, 2010)
  An institutionalist view of public relations and the evolution of public relations in transition economies (številka: 2, 2010)
  Understanding the problematic relationship between economics and communication studies and potential solutions (številka: 2, 2010)
  Legitimising the BBC in the digital cultural sphere (številka: 2, 2010)
  Political discussion and news use in the contemporary public sphere (številka: 2, 2010)
  Is talk always silver and silence golden? (številka: 2, 2010)
  The narrative reconstruction of 9/11 in Hollywood films (številka: 3, 2010)
  TV news and "white voices" (številka: 3, 2010)
  Internet policy and regulation through a socio-cultural lens (številka: 3, 2010)
  Pluralism and concentration of media ownership (številka: 3, 2010)
  The popular press and its public in China (številka: 3, 2010)
  Talking politics online within spaces of popular culture (številka: 4, 2010)
  Critical media literacy as curricular praxis (številka: 4, 2010)
  Journalism, deliberative democracy and government communication (številka: 4, 2010)
  Interactivity as a metaphor of online news (številka: 4, 2010)
  On the relationship between voice and authority in on message communication (številka: 4, 2010)
  Anarhistična politična misel in slovensko delavsko gibanje ob koncu 19. stoletja (supl., 2010)
  Politične ideje in družbeni koncepti slovenskega političnega katolicizma pred drugo svetovno vojno (supl., 2010)
  Proučevanje zgodovine političnih idej (supl., 2010)
  Slovenska politična misel o narodu med obema vojnama (supl., 2010)
  Prispevek k interpretaciji zgodovine političnih idej slovenofonega prostora (supl., 2010)
 18. 2011
   32

  številka: 1 (2011)
  številka: 2 (2011)
  številka: 3 (2011)
  številka: 4 (2011)
  suplement (2011)
  Popular culture and public imaginary (številka: 1, 2011)
  American internet companies' predicament in China (številka: 1, 2011)
  The digitised public sphere (številka: 1, 2011)
  European communication and cultural policies framework (številka: 1, 2011)
  Mapping Parties' issue agenda in different channels of campaign communication (številka: 1, 2011)
  Media studies and the double dialectic of information (številka: 2, 2011)
  The internationalisation of Chinese Television (številka: 2, 2011)
  Market philosophy and information privacy (številka: 2, 2011)
  Edited participation (številka: 2, 2011)
  Cultivating the democratic mind (številka: 2, 2011)
  The broadcast public and its problems (številka: 2, 2011)
  Community radio in Ireland (številka: 3, 2011)
  Bollywood and Turkish films in Antwerp (Belgium) (številka: 3, 2011)
  Are party activists potential opinion leaders? (številka: 3, 2011)
  Critical multiculturalism and deliberative democracy (številka: 3, 2011)
  When "small" is "beautiful" (številka: 3, 2011)
  The tea party movement (številka: 4, 2011)
  "Do you really think Russia should pay up for that?" (številka: 4, 2011)
  Between trust and suspicion (številka: 4, 2011)
  Listening overlooked (številka: 4, 2011)
  A philosophic contribution to the ecological public opinion (številka: 4, 2011)
  Public sphere alientaion (številka: 4, 2011)
  Stereotipi in mednarodno ekonomsko sodelovanje s trgi nekdanje Jugoslavije (supl., 2011)
  Poročanje o mednarodnem razvojnem sodelovanju v slovenskih medijih (supl., 2011)
  Javnost in tuje neposredne investicije (supl., 2011)
  Dejavniki odnosa državljanov do strukturnih reform (supl., 2011)
  "V imenu objektivnosti" (supl., 2011)
 19. 2012
   27

  številka: 1 (2012)
  številka: 2 (2012)
  številka: 3 (2012)
  številka: 4 (2012)
  Political parties and the politics of diversity in the European public sphere (številka: 1, 2012)
  Trans-europeanising public spaces in Europe (številka: 1, 2012)
  Europeanisation of civil society through the sponsored European publics (številka: 1, 2012)
  Media reporting patterns in Europe (številka: 1, 2012)
  Diversity, polity, and the European public sphere (številka: 1, 2012)
  Inclusion and exclusion in the European public sphere (številka: 1, 2012)
  Ethno-national, religious, ideological and sexual diversity (številka: 1, 2012)
  Subalternity with Chinese characteristics (številka: 2, 2012)
  Introduction to "communication and class divide in China" (številka: 2, 2012)
  Micro-blog and the speech act of China's middle class (številka: 2, 2012)
  Online activism and counter-public spheres (številka: 2, 2012)
  The case of dwelling narrowness (številka: 2, 2012)
  Types of interaction on Israeli political radio phone-in programmes and their relations to the public sphere (številka: 3, 2012)
  Producing prod-users (številka: 3, 2012)
  From "third place" to "third space" (številka: 3, 2012)
  Celebrities' quest for a better world (številka: 3, 2012)
  Which European public sphere? (številka: 3, 2012)
  Language, gender and identity (številka: 4, 2012)
  Contest framing and its effects on voter (de)mobilisation (številka: 4, 2012)
  The medium of the media (številka: 4, 2012)
  The deliberative quality of referendum coverage in direct democracy (številka: 4, 2012)
  Discursive structures in the network society (številka: 4, 2012)
  Reading gays on the small screen (številka: 4, 2012)
 20. 2013
   36

  številka: 1 (2013)
  številka: 2 (2013)
  številka: 3 (2013)
  številka: 4 (2013)
  suplement (2013)
  Transformation of newspapers' thematic structure in the 20th century (številka: 1, 2013)
  On the role of technology in political communication research (številka: 1, 2013)
  Exclusions of the public sphere conception (številka: 1, 2013)
  Representation or participation? (številka: 1, 2013)
  At the sandbanks of critical communication studies (številka: 1, 2013)
  In defence of a political economy of the media (številka: 1, 2013)
  What is the "digital divide" and why is it important? (številka: 2, 2013)
  The agency of content creators (številka: 2, 2013)
  Mediated identity formation (številka: 2, 2013)
  From protection to public participation (številka: 2, 2013)
  New media, new research challenges (številka: 2, 2013)
  Political participation in an age of mediatisation (številka: 2, 2013)
  The true Finns identity politics and populist leadership on the threshold of the party's electoral triumph (številka: 3, 2013)
  Liberal or radical? (številka: 3, 2013)
  Remote, elitist, or non-existent? (številka: 3, 2013)
  The critical linkage between online and offline media (številka: 3, 2013)
  Corporate social (ir)responsibility in media and communication industries (številka: 3, 2013)
  In memoriam Karol Jakubowicz (številka: 3, 2013)
  Creating counter-publics against the Italian mafia (številka: 3, 2013)
  Retrospection, prospection and the pursuit of an integrated approach for China's communication and journalism studies (številka: 4, 2013)
  China and the world's first freedom of information act (številka: 4, 2013)
  China's quest for "soft power" (številka: 4, 2013)
  "China going out" or "the world going in"? (številka: 4, 2013)
  De-americanising media studies and the rise of "Chindia" (številka: 4, 2013)
  "Brand China" in the olympic context (številka: 4, 2013)
  Bistvo in tipologija intelektualca (supl., 2013)
  Izziv za levičarsko usmerjeno znanstvenoraziskovalno zavezo (supl., 2013)
  "Javni intelektualec" med zgodovinopisjem in politiko zgodovine (supl., 2013)
  Intelektualec v postintelektualni dobi (supl., 2013)
  Prenašati bit - nekritičnost kritičnega intelektualca (supl., 2013)
  O (ne)odgovornosti intelektualcev (supl., 2013)
 21. 2014
   33

  številka: 2 (2014)
  številka: 3 (2014)
  številka: 4 (2014)
  suplement (2014)
  Politics as "customer relations" (številka: 1, 2014)
  The dilemma of group membership in the internet age (številka: 1, 2014)
  Manufacturing consent among newsworkers at Slovenian public radio (številka: 1, 2014)
  Hip Hop and the public sphere (številka: 1, 2014)
  Public service media under pressure (številka: 1, 2014)
  The radio in Spain (številka: 1, 2014)
  Confronting European diversity (številka: 2, 2014)
  (Dis)Like Facebook? (številka: 2, 2014)
  Mediatisation of politics (številka: 2, 2014)
  Government intervention in marriages of convenience between TV broadcasters and distributors (številka: 2, 2014)
  Public discourse between counterfactual idealisations and practical realisation in public sphere (številka: 2, 2014)
  Mediatisation and regional campaigning in a party-centred system (številka: 2, 2014)
  Injecting immediacy into media logic (številka: 3, 2014)
  Communication policy and the "double movement" (številka: 3, 2014)
  Critical intellectuals, Europe and the small nations (številka: 3, 2014)
  A call to arms (številka: 3, 2014)
  Rebordering the perspective on the EU (številka: 3, 2014)
  An analysis of citizens' jury on the Korean national pandemic response system (številka: 3, 2014)
  Ireland (številka: 4, 2014)
  Changing faces of Slovenia (številka: 4, 2014)
  Greece, the Eurozone crisis and the media (številka: 4, 2014)
  Financial crisis in the Cyprus Republic (številka: 4, 2014)
  Med politično propagando in verodostojnejšim poročanjem (supl., 2014)
  Kvantifikacija občinstev kot ključni dejavnik odločanja v spletnih uredništvih (supl., 2014)
  Vizualni tviti v predvolilni kampanji za EP 2014 (supl., 2014)
  Novičarski dejavniki in internetna družbena omrežja (supl., 2014)
  Od profesionalizma do "odmevne komore" (supl., 2014)
  Paradoks odbiranja tvitov na javni radioteleviziji (supl., 2014)
  Etične dileme slovenskih spletnih novinarjev in urednikov (supl., 2014)
 22. 2015
   1