Javnost
The Public

 1. 1994
   10

 2. 1995
   29

 3. 1996
   32

 4. 1997
   26

 5. 1998
   24

 6. 1999
   24

 7. 2000
   27

 8. 2001
   24

 9. 2002
   23

 10. 2003
   26

 11. 2004
   35

 12. 2005
   24

 13. 2006
   33

 14. 2007
   26

 15. 2008
   34

  številka: 1 (2008)
  Public deliberation goes on-line? (številka: 1, 2008)
  The political economy of convergence (številka: 1, 2008)
  "Is this news to you, prime minister?" (številka: 1, 2008)
  Do mass media portray Europe as a community? (številka: 1, 2008)
  Research into Chinese media organisations (številka: 1, 2008)
  Cultural coup d'etat (številka: 1, 2008)
  A hyperlink network analysis of citizen blogs in South Korean politics (številka: 2, 2008)
  Internet-based political communication research (številka: 2, 2008)
  Examining online public discourse in context (številka: 2, 2008)
  Needles in a haystack (številka: 2, 2008)
  Analysing online political discussions (številka: 2, 2008)
  Measuring political debate on the Chinese internet forum (številka: 2, 2008)
  Community radio in Indonesia (številka: 3, 2008)
  Habermas, Mouffe and political communication (številka: 3, 2008)
  Information society with Chinese characteristics (številka: 3, 2008)
  Mobile civil society in Asia (številka: 3, 2008)
  Democracy across borders (številka: 3, 2008)
  Cultural diversity in the news media (številka: 4, 2008)
  Europeanisation of public debate (številka: 4, 2008)
  Agents of transnational debate across Europe (številka: 4, 2008)
  International language monism and homogenisation of journalism (številka: 4, 2008)
  The political role of the press in Spanish transition to democracy, 1975-1978 (številka: 4, 2008)
  How to grasp the public? (številka: 4, 2008)
  Neposluš(a)nost radia (supl., 2008)
  O začetkih interneta na Slovenskem (supl., 2008)
  Kako smo dobili slovenski TV dnevnik (supl., 2008)
  Televizija v Sloveniji pred uradnim začetkom (supl., 2008)
  Zgodovina raziskovanja RTV programov in občinstva (supl., 2008)
  Udomačenje televizije na Slovenskem (supl., 2008)
  Vloga slovenskega časopisja v združevanju in ločevanju slovenske javnosti od 1797-1945 (supl., 2008)
  Slovenska revija Tovariš in njeni revialni "tovariši" v drugi polovici dvajsetega stoletja (supl., 2008)
  Od Vodnikovega "kramljanja z ljudstvom" do načela obrnjene piramide (supl., 2008)
  Pisanju zgodovine medijev na rob (supl., 2008)
 16. 2009
   24

 17. 2010
   30

  številka: 1 (2010)
  številka: 2 (2010)
  številka: 3 (2010)
  številka: 4 (2010)
  suplement (2010)
  Role conceptions of Brussels correspondents from the new member states (številka: 1, 2010)
  Critical interpretation of hybridisation in Korean cinema (številka: 1, 2010)
  A theoretical and analytical framework toward networked communities (številka: 1, 2010)
  Information policy and the public sphere (številka: 1, 2010)
  Balancing public and private value for the digital television era (številka: 1, 2010)
  Political discussion and news use in the contemporary public sphere (številka: 2, 2010)
  An institutionalist view of public relations and the evolution of public relations in transition economies (številka: 2, 2010)
  Understanding the problematic relationship between economics and communication studies and potential solutions (številka: 2, 2010)
  Legitimising the BBC in the digital cultural sphere (številka: 2, 2010)
  Is talk always silver and silence golden? (številka: 2, 2010)
  The popular press and its public in China (številka: 3, 2010)
  TV news and "white voices" (številka: 3, 2010)
  The narrative reconstruction of 9/11 in Hollywood films (številka: 3, 2010)
  Internet policy and regulation through a socio-cultural lens (številka: 3, 2010)
  Pluralism and concentration of media ownership (številka: 3, 2010)
  Journalism, deliberative democracy and government communication (številka: 4, 2010)
  On the relationship between voice and authority in on message communication (številka: 4, 2010)
  Interactivity as a metaphor of online news (številka: 4, 2010)
  Talking politics online within spaces of popular culture (številka: 4, 2010)
  Critical media literacy as curricular praxis (številka: 4, 2010)
  Politične ideje in družbeni koncepti slovenskega političnega katolicizma pred drugo svetovno vojno (supl., 2010)
  Proučevanje zgodovine političnih idej (supl., 2010)
  Prispevek k interpretaciji zgodovine političnih idej slovenofonega prostora (supl., 2010)
  Slovenska politična misel o narodu med obema vojnama (supl., 2010)
  Anarhistična politična misel in slovensko delavsko gibanje ob koncu 19. stoletja (supl., 2010)
 18. 2011
   32

  številka: 1 (2011)
  številka: 2 (2011)
  številka: 3 (2011)
  številka: 4 (2011)
  suplement (2011)
  Popular culture and public imaginary (številka: 1, 2011)
  Mapping Parties' issue agenda in different channels of campaign communication (številka: 1, 2011)
  European communication and cultural policies framework (številka: 1, 2011)
  American internet companies' predicament in China (številka: 1, 2011)
  The digitised public sphere (številka: 1, 2011)
  The broadcast public and its problems (številka: 2, 2011)
  Market philosophy and information privacy (številka: 2, 2011)
  The internationalisation of Chinese Television (številka: 2, 2011)
  Cultivating the democratic mind (številka: 2, 2011)
  Media studies and the double dialectic of information (številka: 2, 2011)
  Edited participation (številka: 2, 2011)
  When "small" is "beautiful" (številka: 3, 2011)
  Community radio in Ireland (številka: 3, 2011)
  Are party activists potential opinion leaders? (številka: 3, 2011)
  Critical multiculturalism and deliberative democracy (številka: 3, 2011)
  Bollywood and Turkish films in Antwerp (Belgium) (številka: 3, 2011)
  Listening overlooked (številka: 4, 2011)
  Between trust and suspicion (številka: 4, 2011)
  Public sphere alientaion (številka: 4, 2011)
  A philosophic contribution to the ecological public opinion (številka: 4, 2011)
  "Do you really think Russia should pay up for that?" (številka: 4, 2011)
  The tea party movement (številka: 4, 2011)
  Dejavniki odnosa državljanov do strukturnih reform (supl., 2011)
  Stereotipi in mednarodno ekonomsko sodelovanje s trgi nekdanje Jugoslavije (supl., 2011)
  Poročanje o mednarodnem razvojnem sodelovanju v slovenskih medijih (supl., 2011)
  "V imenu objektivnosti" (supl., 2011)
  Javnost in tuje neposredne investicije (supl., 2011)
 19. 2012
   27

  številka: 1 (2012)
  številka: 2 (2012)
  številka: 3 (2012)
  številka: 4 (2012)
  Inclusion and exclusion in the European public sphere (številka: 1, 2012)
  Political parties and the politics of diversity in the European public sphere (številka: 1, 2012)
  Ethno-national, religious, ideological and sexual diversity (številka: 1, 2012)
  Diversity, polity, and the European public sphere (številka: 1, 2012)
  Media reporting patterns in Europe (številka: 1, 2012)
  Trans-europeanising public spaces in Europe (številka: 1, 2012)
  Europeanisation of civil society through the sponsored European publics (številka: 1, 2012)
  Micro-blog and the speech act of China's middle class (številka: 2, 2012)
  Introduction to "communication and class divide in China" (številka: 2, 2012)
  The case of dwelling narrowness (številka: 2, 2012)
  Subalternity with Chinese characteristics (številka: 2, 2012)
  Online activism and counter-public spheres (številka: 2, 2012)
  Which European public sphere? (številka: 3, 2012)
  Producing prod-users (številka: 3, 2012)
  Types of interaction on Israeli political radio phone-in programmes and their relations to the public sphere (številka: 3, 2012)
  From "third place" to "third space" (številka: 3, 2012)
  Celebrities' quest for a better world (številka: 3, 2012)
  The deliberative quality of referendum coverage in direct democracy (številka: 4, 2012)
  The medium of the media (številka: 4, 2012)
  Contest framing and its effects on voter (de)mobilisation (številka: 4, 2012)
  Language, gender and identity (številka: 4, 2012)
  Discursive structures in the network society (številka: 4, 2012)
  Reading gays on the small screen (številka: 4, 2012)
 20. 2013
   36

  številka: 1 (2013)
  številka: 2 (2013)
  številka: 3 (2013)
  številka: 4 (2013)
  suplement (2013)
  On the role of technology in political communication research (številka: 1, 2013)
  At the sandbanks of critical communication studies (številka: 1, 2013)
  Transformation of newspapers' thematic structure in the 20th century (številka: 1, 2013)
  Exclusions of the public sphere conception (številka: 1, 2013)
  In defence of a political economy of the media (številka: 1, 2013)
  Representation or participation? (številka: 1, 2013)
  Political participation in an age of mediatisation (številka: 2, 2013)
  New media, new research challenges (številka: 2, 2013)
  Mediated identity formation (številka: 2, 2013)
  The agency of content creators (številka: 2, 2013)
  What is the "digital divide" and why is it important? (številka: 2, 2013)
  From protection to public participation (številka: 2, 2013)
  Corporate social (ir)responsibility in media and communication industries (številka: 3, 2013)
  The true Finns identity politics and populist leadership on the threshold of the party's electoral triumph (številka: 3, 2013)
  Remote, elitist, or non-existent? (številka: 3, 2013)
  Creating counter-publics against the Italian mafia (številka: 3, 2013)
  The critical linkage between online and offline media (številka: 3, 2013)
  In memoriam Karol Jakubowicz (številka: 3, 2013)
  Liberal or radical? (številka: 3, 2013)
  "Brand China" in the olympic context (številka: 4, 2013)
  "China going out" or "the world going in"? (številka: 4, 2013)
  China and the world's first freedom of information act (številka: 4, 2013)
  De-americanising media studies and the rise of "Chindia" (številka: 4, 2013)
  China's quest for "soft power" (številka: 4, 2013)
  Retrospection, prospection and the pursuit of an integrated approach for China's communication and journalism studies (številka: 4, 2013)
  Bistvo in tipologija intelektualca (supl., 2013)
  O (ne)odgovornosti intelektualcev (supl., 2013)
  "Javni intelektualec" med zgodovinopisjem in politiko zgodovine (supl., 2013)
  Izziv za levičarsko usmerjeno znanstvenoraziskovalno zavezo (supl., 2013)
  Prenašati bit - nekritičnost kritičnega intelektualca (supl., 2013)
  Intelektualec v postintelektualni dobi (supl., 2013)
 21. 2014
   33

  številka: 2 (2014)
  številka: 3 (2014)
  številka: 4 (2014)
  suplement (2014)
  Public service media under pressure (številka: 1, 2014)
  The radio in Spain (številka: 1, 2014)
  Politics as "customer relations" (številka: 1, 2014)
  The dilemma of group membership in the internet age (številka: 1, 2014)
  Hip Hop and the public sphere (številka: 1, 2014)
  Manufacturing consent among newsworkers at Slovenian public radio (številka: 1, 2014)
  Confronting European diversity (številka: 2, 2014)
  (Dis)Like Facebook? (številka: 2, 2014)
  Public discourse between counterfactual idealisations and practical realisation in public sphere (številka: 2, 2014)
  Mediatisation and regional campaigning in a party-centred system (številka: 2, 2014)
  Government intervention in marriages of convenience between TV broadcasters and distributors (številka: 2, 2014)
  Mediatisation of politics (številka: 2, 2014)
  Communication policy and the "double movement" (številka: 3, 2014)
  A call to arms (številka: 3, 2014)
  An analysis of citizens' jury on the Korean national pandemic response system (številka: 3, 2014)
  Rebordering the perspective on the EU (številka: 3, 2014)
  Critical intellectuals, Europe and the small nations (številka: 3, 2014)
  Injecting immediacy into media logic (številka: 3, 2014)
  Financial crisis in the Cyprus Republic (številka: 4, 2014)
  Ireland (številka: 4, 2014)
  Greece, the Eurozone crisis and the media (številka: 4, 2014)
  Changing faces of Slovenia (številka: 4, 2014)
  Etične dileme slovenskih spletnih novinarjev in urednikov (supl., 2014)
  Kvantifikacija občinstev kot ključni dejavnik odločanja v spletnih uredništvih (supl., 2014)
  Novičarski dejavniki in internetna družbena omrežja (supl., 2014)
  Paradoks odbiranja tvitov na javni radioteleviziji (supl., 2014)
  Vizualni tviti v predvolilni kampanji za EP 2014 (supl., 2014)
  Med politično propagando in verodostojnejšim poročanjem (supl., 2014)
  Od profesionalizma do "odmevne komore" (supl., 2014)
 22. 2015
   1