Kakovostna starost : časopis za socialno gerontologijo in gerontagogiko

 1. 2008
   47

  Zveza medgeneracijskih društev za kakovostno starost Slovenije v letu 2007 (številka: 1, 2008)
  Okrogla miza: Praktični vidiki in možnosti e-vključenosti in dostopnosti (številka: 1, 2008)
  Krajevno medgeneracijsko središče (številka: 1, 2008)
  Strategija evropske komisije za področju zdravja (številka: 1, 2008)
  Družbena neenakost, zdravje in bolezen v starosti (številka: 1, 2008)
  Šestdeset in več: resnica o staranju v Ameriki (številka: 1, 2008)
  Izboljšanje vozniških sposobnosti starejših voznikov (številka: 1, 2008)
  Kaj so kronične nenalezljive bolezni in kaj lahko storimo za njihovo preprečevanje, nadziranje in zdravljenje? (številka: 1, 2008)
  Tudi starejši vadimo - vadba za starejše osebe z zmanjšano mobilnostjo (številka: 1, 2008)
  OECD publikacija o trendih odvisnosti starih ljudi od pomoči drugih (številka: 1, 2008)
  Drobci iz gerontološke literature (številka: 1, 2008)
  Delo Inštituta Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje v letu 2007 (številka: 1, 2008)
  Geriatrija (številka: 1, 2008)
  Priročnik svetovne zdravstvene organizacije za starosti prijazna mesta (številka: 1, 2008)
  Integrirana oskrba nekoliko drugače (številka: 1, 2008)
  Okrogla miza Staranje prebivalstva: izziv in odgovornost države, podjetij in posameznikov (številka: 2, 2008)
  Starost in izobraževanje (številka: 2, 2008)
  Izkušnja družinskih oskrbovalcev starih ljudi v Evropi pri uveljavljanju in uporabi podpornih storitev (številka: 2, 2008)
  Zgodbe iz doline mlinov (številka: 2, 2008)
  Posvet Revščina in človekove pravice (številka: 2, 2008)
  Prostovoljski dnevnik (številka: 2, 2008)
  Staranje, duhovnost in vera (številka: 2, 2008)
  Drobci iz gerontološke literature (številka: 2, 2008)
  Velike laži o starosti (številka: 2, 2008)
  Sprejemanje minljivosti - utrinki azijskih kultur (številka: 2, 2008)
  Arterijska hipertenzija - tihi ubijalec (številka: 2, 2008)
  Izjemen znanstveni zbornik gerontološke sociale ob 80-letnici delovanja Doma upokojencev Ptuj (številka: 2, 2008)
  Migracije in staranje (številka: 3, 2008)
  Bioetika in starost (številka: 3, 2008)
  Nekirurški lepotni postopki (številka: 3, 2008)
  Gerontološko izrazje (številka: 3, 2008)
  Dr. Franc Pediček (številka: 3, 2008)
  Dolgoživost, dolgotrajna oskrba in etika medgeneracijskih razmerij (številka: 3, 2008)
  Utrip (številka: 3, 2008)
  Staranje, duhovnost in zdravje (številka: 3, 2008)
  Drobci iz gerontološke literature (številka: 3, 2008)
  Biologija človeške dolgoživosti (številka: 3, 2008)
  Pravice in stanje glede pomoči starejšim na domu v Sloveniji (številka: 4, 2008)
  8. festival za tretje življenjsko obdobje (številka: 4, 2008)
  Zdravje in bolezni v starosti (številka: 4, 2008)
  Knjižnica in uporabniki v tretjem življenjskem obdobju (številka: 4, 2008)
  Seminar: Kakovostna skrb za družino (številka: 4, 2008)
  Zdravila in starostniki (številka: 4, 2008)
  Družinski obredi - lepilo med generacijami (številka: 4, 2008)
  Razmišljanje na temo prelomnice (številka: 4, 2008)
  Cvahtetovi dnevi (številka: 4, 2008)
  Medgeneracijski festival (številka: 4, 2008)
 2. 2009
   33

  številka: 1 (2009)
  številka: 2 (2009)
  številka: 3 (2009)
  številka: 4 (2009)
  Švicarska študija o odnosih med najstniki in njihovimi starimi starši (številka: 2, 2009)
  Priročnik za starejše (številka: 2, 2009)
  Starost in staranje - stilski vodič za novinarje, oglaševalce in ljudi iz zabavne industrije (številka: 2, 2009)
  Prebivalstvo Slovenije se stara (številka: 2, 2009)
  Boj proti revščini in socialni izključenosti starih ljudi - primeri dobrih praks iz EU (številka: 2, 2009)
  Zdravje in zdravstveno varstvo v Sloveniji (številka: 2, 2009)
  Evropa v številkah - Eurostatov statistični letopis (številka: 2, 2009)
  Evropsko demografsko poročilo o potrebah v starajoči se družbi (številka: 2, 2009)
  Medgeneracijska solidarnost in celostna gerontologija (številka: 1, 2009)
  Gerontološko izrazje (številka: 1, 2009)
  Menedžment socialnega in zdravstvenega okolja starosti in staranja (številka: 1, 2009)
  Gerontološki in medgeneracijski dogodki leta 2008 v Sloveniji (številka: 1, 2009)
  Staranje prebivalstva iz vidika razvoja zdravstvenega zavarovanja (številka: 1, 2009)
  Kako nas (ne)vidijo in kako naj se vidimo (številka: 1, 2009)
  Uresničevanje strategije varstva starejših do leta 2010 (številka: 1, 2009)
  Partnerstva pri uresničevanju zdravstvenih in socialnih ciljev (številka: 1, 2009)
  Poslanstvo, pogoji in okoliščine delovanja gerontološkega društva Slovenije (številka: 1, 2009)
  Vloga in razvoj inštitutov za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje v Sloveniji (številka: 1, 2009)
  Aktivno staranje (številka: 1, 2009)
  Uvodne besede v Konsenzus konferenco (številka: 1, 2009)
  Delo Inštituta Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje v letu 2008 (številka: 1, 2009)
  Dolgotrajna oskrba (številka: 1, 2009)
  Realnost izvajanja svobodne volje starostnika z vidika Svetovne zdravstvene organizacije (številka: 2, 2009)
  Medgeneracijski dialog, trajnostni družbeni razvoj in primeri dobrih praks (številka: 2, 2009)
  Drobci iz gerontološke literature (številka: 2, 2009)
  Staranje, prizadetost in duhovnost (številka: 2, 2009)
  Gerontopsihologija (številka: 2, 2009)
  Dedovanje v Švici (številka: 2, 2009)
  Prožno zaposlovanje starejših (številka: 2, 2009)
 3. 2010
   26

  številka: 1 (2010)
  številka: 2 (2010)
  številka: 3 (2010)
  številka: 4 (2010)
  Zdravila v tretjem življenjskem obdobju (številka: 1, 2010)
  Onemoglost (številka: 1, 2010)
  Izbor citatov o starosti (številka: 1, 2010)
  Prva znanstvena delavnica o družbenoekonomskih virih v okviru projekta FUTURAGE - a roadmap for ageing research (številka: 1, 2010)
  Lastnice gozda kot prezrt zgled (številka: 1, 2010)
  Življenjske zgodbe starih ljudi (številka: 1, 2010)
  Delo Inštituta Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje v letu 2009 (številka: 1, 2010)
  24-urno varstvo na domu v Avstriji (številka: 1, 2010)
  Hipoglikemija - pomemben izziv sladkorne bolezni v starosti (številka: 1, 2010)
  Sveti Alojzij (številka: 1, 2010)
  Nasveti nemškega zveznega ministrstva za zdravje o negi in oskrbi (številka: 1, 2010)
  Knjiga socioloških prispevkov o staranju v slovenski družbi (številka: 1, 2010)
  Dolgotrajna oskrba v Evropski uniji (številka: 1, 2010)
  Drobci iz gerontološke literature (številka: 1, 2010)
  Dolgotrajna oskrba v razvitih evropskih državah (številka: 1, 2010)
  Zakon o dolgotrajni oskrbi (številka: 1, 2010)
  Pomoč ostarelim staršem v vzhodni in zahodni Evropi (številka: 1, 2010)
  Avstrijski oskrbovalni sistem (številka: 1, 2010)
  Oskrba starejših - mora ali izziv jutrišnjega dne (številka: 1, 2010)
  Raziskava o kakovosti bivanja v eno- in dvoposteljnih sobah v domovih za stare ljudi (številka: 1, 2010)
  Oskrba na domu (številka: 1, 2010)
  40. letnica obstoja in delovanja Gerontološkega društva Slovenije (številka: 1, 2010)
 4. 2011
   75

  številka: 1 (2011)
  številka: 2 (2011)
  številka: 3 (2011)
  številka: 4 (2011)
  Teorija stikov v nedružinskih medgeneracijskih programih kot primer dopolnjevanja raziskovalnega in teoretičnega dela v praksi (številka: 1, 2011)
  Kako zmanjšati nevarnost padcev v starosti? (številka: 1, 2011)
  Tehnološke rešitve za samostojno življenje (številka: 1, 2011)
  Iztekanje časa, sredstev in samostojnosti (številka: 1, 2011)
  Okoljsko prostovoljstvo koristi starejšim in družbi (številka: 1, 2011)
  Ohranitev okolja - etični imperativ medgeneracijskega sožitja (številka: 1, 2011)
  V starosti zorijo vrednote (številka: 1, 2011)
  Spregovorimo o depresiji in samomoru med starejšimi (številka: 1, 2011)
  Delo Inštituta Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje v letu 2010 (številka: 1, 2011)
  Drobci iz gerontološke literature (številka: 1, 2011)
  Nasilje nad starejšimi intelektualci in intelektualna diskriminacija (številka: 1, 2011)
  Staranje, ekologija in družba z vidika psihologa in pisatelja (številka: 1, 2011)
  Projekt: Z roko v roki (številka: 1, 2011)
  Psihološki vidiki onesnaževanja (številka: 1, 2011)
  Družinska oskrba starih dementnih ljudi (številka: 1, 2011)
  Evropska listina pravic in odgovornosti starejših, potrebnih dolgotrajne oskrbe in podpore (številka: 1, 2011)
  Proizvodi, prijazni do uporabnika (številka: 1, 2011)
  Gerontološko izrazje (številka: 1, 2011)
  Pomoč fizioterapevta pri nehotenem uhajanju urina pri starejših (številka: 1, 2011)
  Recepti za dolgo življenje (številka: 1, 2011)
  Zasvojenosti v starosti (številka: 1, 2011)
  Strokovna skrb za nekdanje pripadnike MORS, njihovo kakovostno staranje in medgeneracijsko sodelovanje (številka: 1, 2011)
  Pravice starejših kot ogledalo družbe, Ljubljana, Pravna fakulteta, 10. december 2010 (številka: 1, 2011)
  O staromrzništvu v Veliki Britaniji (številka: 2, 2011)
  Usklajevanje poklica in zasebnega življenja v negi (številka: 2, 2011)
  Kakovostna mladost - potenciali mladinskih organizacij na področju sodelovanja in sožitja med generacijami (številka: 2, 2011)
  Prostovoljstvo v Domu Petra Uzarja (številka: 2, 2011)
  Potrebe, zmožnosti in stališča starejših ljudi v Sloveniji (številka: 2, 2011)
  Tek mi pomeni sprostitev, svobodo in užitek (številka: 2, 2011)
  Epidemiološka tranzicija in spremenjena narava staranja (številka: 2, 2011)
  Drobci iz gerontološke literature (številka: 2, 2011)
  Gerontološko izrazje (številka: 2, 2011)
  Cvetje v jeseni: Tavčarjeva pozna ustvarjalnost (številka: 2, 2011)
  Presojanje družbenih konfliktov se s starostjo izboljša (številka: 2, 2011)
  Ključni koncepti v socialni gerontologiji (številka: 2, 2011)
  Metulji otrok (številka: 2, 2011)
  Socialna gerontologija (številka: 2, 2011)
  Priročnik o demenci (številka: 2, 2011)
  Globalni vidiki staranja (številka: 2, 2011)
  Kako generacije doživljajo druga drugo (številka: 2, 2011)
  Arhivsko avdiovizualno gradivo kot pomoč ljudem, ki so oboleli za demenco (številka: 3, 2011)
  Socialne razsežnosti strategije Evrope do leta 2020 - poročilo Evropske komisije, Odbora za socialno varnost (številka: 3, 2011)
  Kakšne so predstave odraslih v Sloveniji o starosti in starejših osebah? (številka: 3, 2011)
  Želje bodočih medicinskih sester glede dela s starejšo populacijo (številka: 3, 2011)
  Drugačen pogled na ustvarjalnost starejših ljudi (številka: 3, 2011)
  Aktivno in zdravo staranje, zaključek projekta Zdravstvene fakultete (številka: 3, 2011)
  Drobci iz gerontološke literature (številka: 3, 2011)
  Od novinarja do predsednika AGE-a (številka: 3, 2011)
  Gerontološko izrazje (številka: 3, 2011)
  Biodemografija človeškega staranja (številka: 3, 2011)
  Doživljanje sreče pri starejših Slovencih (številka: 3, 2011)
  Zgodbe iz celjskih in koroških domov za stare ljudi (številka: 3, 2011)
  Preusmeritev pozornosti pri preprečevanju zlomov od osteoporoze k padcem (številka: 3, 2011)
  Nega in oskrba starih ljudi v Švici (številka: 4, 2011)
  Nenamerna izguba telesne teže pri starejših (številka: 4, 2011)
  Medgeneracijsko središče v Logatcu, Logatec, 18. september 2011 (številka: 4, 2011)
  Gerontološko izrazje (številka: 4, 2011)
  Gerontologija in geriatrija 2011, Melbourne, 23. do 27. oktober 2011 (številka: 4, 2011)
  Trstenjak o sožitju - knjiga Med ljudmi (številka: 4, 2011)
  Vpliv beljakovin na zdravje kosti (številka: 4, 2011)
  Prehrana starejših ljudi (številka: 4, 2011)
  Drobci iz gerontološke literature (številka: 4, 2011)
  Zloraba alkohola pri starejših (številka: 4, 2011)
  Festival za tretje življenjsko obdobje, Ljubljana, 27.-29. september 2011 (številka: 4, 2011)
  Starejši delavci (številka: 4, 2011)
  Obravnavanje težav s spanjem pri starejših (številka: 4, 2011)
  Socialno-ekonomski položaj starejših ljudi v Sloveniji (številka: 4, 2011)
  Vloga prehranskih beljakovin pri sarkopeniji (izgubi skeletne mišične mase) pri starostnikih (številka: 4, 2011)
  Uživanje tekočine pri starejših (številka: 4, 2011)
  Socialna nevroznanost in nevroekonomija staranja (številka: 4, 2011)
  Preventiva in obravnava možganske kapi pri starejših (številka: 4, 2011)
 5. 2012
   70

  številka: 1 (2012)
  številka: 2 (2012)
  številka: 3 (2012)
  številka: 4 (2012)
  Ocene tveganja za padce pri starejših (številka: 1, 2012)
  Poročilo o udeležbi na prvi svetovni konferenci starosti prijaznih mest, Dublin, 28. do 30. december (številka: 1, 2012)
  Rehabilitacijska bolnišnica (številka: 1, 2012)
  Samo da bo denar in zdravje (številka: 1, 2012)
  Delo Inštituta Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje v letu 2011 (številka: 1, 2012)
  Poklicni priročnik za nudenje pomoči zapuščenim starostnikom (številka: 1, 2012)
  Drobci iz gerontološke literature (številka: 1, 2012)
  Vpliv tai chi programov vadbe na stabilnost in preprečevanje padcev v starejšem življenjskem obdobju (številka: 1, 2012)
  Kaj je v Sloveniji starosti prijazno in kaj ne? (številka: 1, 2012)
  Negovalni oddelek Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana (številka: 1, 2012)
  Uporaba računalnika pri 50 in več let starih prebivalcih Slovenije (številka: 1, 2012)
  Zakaj pri nas starejši bolniki zamenjajo zdravnika? (številka: 1, 2012)
  Rehabilitacija na negovalnem oddelku UKC Ljubljana (številka: 1, 2012)
  Prof. Drago Ulaga o gibanju in športni dejavnosti starejših ljudi (številka: 1, 2012)
  Negovalni dom za stare ljudi (številka: 1, 2012)
  Vpliv telesne vadbe na kvaliteto življenja starostnikov (številka: 1, 2012)
  Generacije v medsebojnem pogovoru (številka: 1, 2012)
  Vmesna generacija in trendi v štirigeneracijskih družinah (številka: 1, 2012)
  Negovalna bolnišnica (številka: 1, 2012)
  Med nami - novoletni časopis medgeneracijskih prostovoljcev (številka: 1, 2012)
  Pomembnost hidroterapije za ohranjanje kakovosti življenja oseb v starejšem življenjskem obdobju (številka: 1, 2012)
  Vitamin D v povezavi s padci pri starejših (številka: 1, 2012)
  Starosti prijazna Slovenija v letu 2012 (številka: 1, 2012)
  Zloraba starejših in alkohol (številka: 1, 2012)
  Prilagajanje gospodarskih dejavnosti demografskim spremembam (številka: 1, 2012)
  Izpostavljenost revščini med starejšimi ženskami v Sloveniji (številka: 2, 2012)
  Preprečimo osteoporozo (številka: 2, 2012)
  Praznovanje 10-letnice delovanja Medgeneracijskega društva za kakovostno starost Ljubljana (številka: 2, 2012)
  Staranje prebivalstva in patronažno zdravstveno varstvo (številka: 2, 2012)
  Gerontološko izrazje (številka: 2, 2012)
  Ukvarjanje s prostočasnimi dejavnostmi v pozni odraslosti (številka: 2, 2012)
  Staranje in generacijske spremembe (številka: 2, 2012)
  Starosti prijazno mlado mesto - Velenje (številka: 2, 2012)
  Zdravje doda letom življenje (številka: 2, 2012)
  Življenjski nasveti starejših (številka: 2, 2012)
  Družinski oskrbovalci starejših ljudi z demenco (številka: 2, 2012)
  Švicarsko poročilo o generacijah (številka: 2, 2012)
  Drobci iz gerontološke literature (številka: 2, 2012)
  Nove oblike bivanja, nove oblike sožitja (številka: 3, 2012)
  Urjenje spoznavnih sposobnosti v starosti (številka: 3, 2012)
  Družinska oskrba v Kanadi (številka: 3, 2012)
  Oskrba onemoglih ljudi (številka: 3, 2012)
  Praznovanje 10-letnice delovanja Zveze medgeneracijskih društev za kakovostno starost Slovenije (številka: 3, 2012)
  Družinska oskrba starejšega svojca (številka: 3, 2012)
  Gerontološko izrazje (številka: 3, 2012)
  Nova slovenska knjiga o oskrbi starejših kot izzivu za prihodnost (številka: 3, 2012)
  Občina Ravne na Koroškem in program Mladi za starejše (številka: 3, 2012)
  Ciceronov pogled na medgeneracijski dialog (številka: 3, 2012)
  Samostojnost in pomoč starim ljudem pri vsakodnevnih opravilih (številka: 3, 2012)
  O okrevanju po kapi (številka: 3, 2012)
  Drobci iz gerontološke literature (številka: 3, 2012)
  Aktivno staranje in medgeneracijska solidarnost v Evropski uniji - v številkah (številka: 3, 2012)
  Priročnik za oskrbovalce starejših ljudi (številka: 3, 2012)
  Stari kralj v izgnanstvu - življenje z Alzheimerjevo boleznijo (številka: 4, 2012)
  Zdravstvena nega starostnika (številka: 4, 2012)
  Zgodnje upokojevanje (številka: 4, 2012)
  Zdravnik za srce in s srcem (številka: 4, 2012)
  Terapija z glasbo za ljudi z demenco (številka: 4, 2012)
  Zid molka (številka: 4, 2012)
  Starosti prijazen Maribor (številka: 4, 2012)
  Pričakovano trajanje življenja in vzdržnost pokojninskih sistemov (številka: 4, 2012)
  Stališča starejših v Pomurju o zadovoljstvu z življenjem in o samospoštovanju (številka: 4, 2012)
  Drobci iz gerontološke literature (številka: 4, 2012)
  Preprečevanje zlomov pri starejših (številka: 4, 2012)
  Navdušenje in staranje (številka: 4, 2012)
  Gerontološko izrazje (številka: 4, 2012)
 6. 2013
   56

  številka: 1 (2013)
  številka: 2 (2013)
  številka: 3 (2013)
  številka: 4 (2013)
  Delo Inštituta Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje v letu 2012 (številka: 1, 2013)
  Medgeneracijsko sodelovanje in skavti (številka: 1, 2013)
  Bivalne razmere starih ljudi (številka: 1, 2013)
  Babica in vnuk v Proustovem romanu Iskanje izgubljenega časa (številka: 1, 2013)
  Prastarševstvo v 14 evropskih državah (številka: 1, 2013)
  Zadovoljstvo s svojim življenjem v luči življenjskih sprememb (številka: 1, 2013)
  Kaj lahko naredim sam, da bi se staral počasneje? (številka: 1, 2013)
  Center starejših Hiša generacij Laško (številka: 1, 2013)
  Drobci iz gerontološke literature (številka: 1, 2013)
  Starosti prijazen Kostel (številka: 1, 2013)
  Stigmatizacija demence (številka: 1, 2013)
  Socialna kronika življenja v 20. stoletju ob rudniku Zabukovca (številka: 1, 2013)
  Za novo solidarnost med generacijami (številka: 1, 2013)
  Gerontološko izrazje (številka: 1, 2013)
  Visoka umetnost staranja (številka: 2, 2013)
  Drobci iz gerontološke literature (številka: 2, 2013)
  Peka potice kot smiselna okupacija (dejavnost) starejših v Sloveniji in sredstvo za medgeneracijsko sodelovanje (številka: 2, 2013)
  Sobivanje in samovanje v starosti (številka: 2, 2013)
  Gerontološko izrazje (številka: 2, 2013)
  Dublinška deklaracija o starosti prijaznih mestih in skupnostih v Evropi 2013 (številka: 2, 2013)
  Vloga zdravstvene nege pri prehranski ogroženosti starostnikov (številka: 2, 2013)
  Priročnik za družinske oskrbovalce (številka: 2, 2013)
  Depresija pri starejših (številka: 2, 2013)
  106-letna zgodba najstarejšega Slovenca (številka: 3, 2013)
  Številke in dejstva o zdravem staranju in dolgotrajni oskrbi (številka: 3, 2013)
  Starost kot srečen slučaj (številka: 3, 2013)
  Gospodinjska skupina (številka: 3, 2013)
  Negovalna oaza (številka: 3, 2013)
  Medgeneracijska informativno-družabna središča slovenske vojske (številka: 3, 2013)
  Adaptacija stanovanja za starejše (številka: 3, 2013)
  Javni domovi na razpotju (številka: 3, 2013)
  Prostovoljsko druženje s starim človekom (številka: 3, 2013)
  Dom za stare ljudi (številka: 3, 2013)
  Drobci iz gerontološke literature (številka: 3, 2013)
  Dom četrte generacije (številka: 3, 2013)
  Spremljanje medijev in kulture (številka: 3, 2013)
  Izpuščanje (številka: 4, 2013)
  Umiranje (številka: 4, 2013)
  Drobci iz gerontološke literature (številka: 4, 2013)
  Medgeneracijsko sožitje in solidarnost (številka: 4, 2013)
  Strategija oskrbe umirajočih (številka: 4, 2013)
  Stari starši v odnosih z vnuki in njihovimi starši (številka: 4, 2013)
  Spremljanje umirajočih in žalujočih (številka: 4, 2013)
  Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020 (številka: 4, 2013)
  Hospic (številka: 4, 2013)
  Vid in očesne bolezni pri starejših (številka: 4, 2013)
  Predstavitev irske nacionalne strategije staranja prebivalstva (številka: 4, 2013)
  Hospic (številka: 4, 2013)
  Starejši na trgu dela (številka: 4, 2013)
  Žalovanje (številka: 4, 2013)
  Spremljanje (umirajočih in žalujočih) (številka: 4, 2013)
  Minljivost (številka: 4, 2013)
 7. 2014
   54

  številka: 1 (2014)
  številka: 2 (2014)
  številka: 3 (2014)
  številka: 4 (2014)
  20. IAGG svetovni gerontološko-geriatrični kongres, Seul, Koreja, 23-27. junij 2013 (številka: 1, 2014)
  Nov program o staranju (številka: 1, 2014)
  Socialna mreža (številka: 1, 2014)
  Kakovost življenja - staranje in Downov sindrom (številka: 1, 2014)
  Psihosocialni vidiki staranja in starosti ljudi z Downovim sindromom (številka: 1, 2014)
  Življenjska obdobja (številka: 1, 2014)
  Gerontehnologija (številka: 1, 2014)
  Delo Inštituta Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje v letu 2013 (številka: 1, 2014)
  Tehnologija za starejše - gerontehnologija (številka: 1, 2014)
  5-letni razvojni program starosti prijazne občine ali mesta (številka: 1, 2014)
  Vitomil Zupan in njegova babica (številka: 1, 2014)
  Študija primera bolnice z demenco ob teoretičnih spoznanjih Naomi Feil, prikazanih v knjigi Zid molka (številka: 1, 2014)
  Staranje (številka: 1, 2014)
  Drobci iz gerontološke literature (številka: 1, 2014)
  Tradicionalne socialne mreže najstarejših ljudi v Sloveniji (številka: 1, 2014)
  Arhitektura (številka: 2, 2014)
  Aktivnosti in terapija s pomočjo živali - vpliv živali na počutje starejših (številka: 2, 2014)
  Medgeneracijsko središče v starosti prijaznem kraju (številka: 2, 2014)
  Monografija o zaključevanju kariere (številka: 2, 2014)
  Nasilje nad starejšimi (številka: 2, 2014)
  Drobci iz gerontološke literature (številka: 2, 2014)
  Raziskava o staranju v Sloveniji (številka: 2, 2014)
  Prostor za starost naj dobro služi človeku in naj bo lep (številka: 2, 2014)
  Indeks aktivnega staranja 2012 (številka: 2, 2014)
  Da je skupaj lažje biti sam (številka: 2, 2014)
  Sodobne oblike bivanja starejših v zahodni Evropi (številka: 2, 2014)
  Vloga osebnostnih in osebnih dejavnikov pri oblikovanju stališč do upokojitve (številka: 2, 2014)
  Krajevna medgeneracijska središča - dvig kulture kraja (številka: 3, 2014)
  Domača nega (številka: 3, 2014)
  Občina Ivančna Gorica, starosti prijazna in prijetno domača (številka: 3, 2014)
  MEDGEN borza (številka: 3, 2014)
  Uporaba in dostopnost zelenih površin v Ljubljani in okolici (številka: 3, 2014)
  Drobci iz gerontološke literature (številka: 3, 2014)
  O sreči staranja (številka: 3, 2014)
  Staranje in sožitje med generacijami v Občini Ivančna Gorica (številka: 3, 2014)
  Osebna intimnost (številka: 3, 2014)
  Aleš Kogoj - slovenski gerontopsihiater (številka: 3, 2014)
  Majhni posegi za velike učinke (številka: 4, 2014)
  Dolgotrajna oskrba v starajočih se družbah (številka: 4, 2014)
  Raziskava o prostovoljstvu in zdravju starejših ljudi na Severnem Irskem (številka: 4, 2014)
  Blagoslov dolgega življenja (številka: 4, 2014)
  Obravnava bolnika z demenco, Ljubljana, 16. september 2014 (številka: 4, 2014)
  Možne strategije razvoja domov za starejše (številka: 4, 2014)
  Hoja in planinarjenje v skupini za kakovostno starost Zimzelen Žalec (številka: 4, 2014)
  Oskrba (številka: 4, 2014)
  Drobci iz gerontološke literature (številka: 4, 2014)
  Raziskava o medgeneracijskih odnosih in sožitju na Irskem (številka: 4, 2014)
  Starosti prijazna skupnost (številka: 4, 2014)
  Vrtnarjenje kot medij za medgeneracijsko sodelovanje (številka: 4, 2014)
  Urbanistične zasnove za krajevno medgeneracijsko središče Žiri (številka: 4, 2014)
 8. 2015
   55

  številka: 1 (2015)
  številka: 2 (2015)
  številka: 3 (2015)
  številka: 4 (2015)
  Smeh - naravno zdravilo starejših (številka: 1, 2015)
  Zagovorništvo starejših onemoglih ljudi (številka: 1, 2015)
  Uvodnik (številka: 1, 2015)
  Globalna platforma starosti prijaznih mest in občin pri Svetovni zdravstveni organizaciji (številka: 1, 2015)
  Konferenca "O demenci", Nova Gorica, 26. februar 2015 (številka: 1, 2015)
  Neformalni oskrbovalci (številka: 1, 2015)
  Gerontološki dogodki (številka: 1, 2015)
  Etika življenja in razmisleki ob njej (številka: 1, 2015)
  Drobci iz gerontološke literature (številka: 1, 2015)
  Zagovorništvo starejših (številka: 1, 2015)
  Duhovnost in staranje (številka: 1, 2015)
  Povezanost odraslih žensk s svojimi starši (številka: 1, 2015)
  Medgeneracijski programi za kakovostno staranje (številka: 1, 2015)
  Drobci iz gerontološke literature (številka: 2, 2015)
  Načela in smernice za dobro počutje in dostojanstvo starejših, potrebnih dolgotrajne oskrbe (številka: 2, 2015)
  Konferenca EAST raziskovalne mreže "Depopulacija v ruralnih področjih v Srednji vzhodni Evropi: vzroki, posledice in rešitve", Görlitz, 11. do 13. junij 2015 (številka: 2, 2015)
  Razbremenitev družinskih oskrbovalcev z vidika ZDA in nekaterih evropskih držav (številka: 2, 2015)
  Nasveti Ivanke Bižal za negovanje bolnika v domačem okolju (številka: 2, 2015)
  Uvodnik (številka: 2, 2015)
  Svetovni atlas paliativne oskrbe ob koncu življenja (številka: 2, 2015)
  Stari starši v življenju vnukov (številka: 2, 2015)
  Fizioterapija postavi starega človeka ponovno na noge (številka: 2, 2015)
  Obravnavanje problematike trpinčenja starejših na evrpski ravni (številka: 2, 2015)
  Gerontološki dogodki (številka: 2, 2015)
  Drobci iz gerontološke literature (številka: 3, 2015)
  Evropski forum o socialnih inovacijah in aktivnem staranju (številka: 3, 2015)
  Korelacija med procesom staranja in tipom osebnosti v geriatrični populaciji (številka: 3, 2015)
  Deinstitucionalizacija dolgotrajne oskrbe (številka: 3, 2015)
  Institucionaliziranost (številka: 3, 2015)
  Uvodnik (številka: 3, 2015)
  Poročilo Evropske komisije o staranju za leto 2015 (številka: 3, 2015)
  Deinstitucionalizacija (številka: 3, 2015)
  Uporaba spletnih družbenih omrežij med starejšimi in najstniki (številka: 3, 2015)
  Gerontološki dogodki (številka: 3, 2015)
  Kazalniki depresije in telesna dejavnost pri starejših prebivalcih Slovenije (številka: 3, 2015)
  Komunikacija in staranje (številka: 3, 2015)
  Štiri desetletja izkušenj s skupinami (številka: 3, 2015)
  Vsiljivka v družini (številka: 3, 2015)
  Gerontološki dogodki (številka: 4, 2015)
  Drobci iz gerontološke literature (številka: 4, 2015)
  Uvodnik (številka: 4, 2015)
  E-Qalin za kakovostno staranje v domu za starejše (številka: 4, 2015)
  Kakovost življenja starih ljudi s kroničnimi obolenji (številka: 4, 2015)
  Indeks telesne mase in splošna umrljivost pri starejših (številka: 4, 2015)
  Uvajanje novega koncepta doma za starejše ni enostavno, a rezultati so boljši od pričakovanih (številka: 4, 2015)
  Osvežitveni tečaj za prostovoljce v medgeneracijski mreži za kakovostno staranje (številka: 4, 2015)
  E-Qalin (številka: 4, 2015)
  Vzorci psihološkega prilagajanja na izgubo zakonca v starosti (številka: 4, 2015)
  Pomen glasbe za osebe z demenco (številka: 4, 2015)
  Dejstva o glasbeni terapiji (številka: 4, 2015)
  Informiranje v starosti prijazni občini (številka: 4, 2015)
 9. 2016
   39

  številka: 1 (2016)
  številka: 2 (2016)
  številka: 3 (2016)
  številka: 3 (2016)
  številka: 3 (2016)
  številka: 3 (2016)
  številka: 3 (2016)
  številka: 3 (2016)
  številka: 3 (2016)
  številka: 3 (2016)
  številka: 3 (2016)
  številka: 3 (2016)
  številka: 3 (2016)
  Zmerno in čezmerno pitje starejših ljudi (številka: 1, 2016)
  Oskrbovana stanovanja (številka: 1, 2016)
  Dnevna oskrba (številka: 1, 2016)
  Nočna oskrba (številka: 1, 2016)
  Razvojna usmeritev domov za starejše (številka: 1, 2016)
  Uvodnik (številka: 1, 2016)
  Globalni obseg problema nasilja nad starejšimi in ukrepanje po podatkih SZO (oktober 2015) (številka: 1, 2016)
  Ubrana vodstvena ekipa vodstva Doma štarejših Šentjur prenavlja koncept (številka: 1, 2016)
  Kratkotrajna nastanitev (številka: 1, 2016)
  Drobci iz gerontološke literature (številka: 1, 2016)
  Vpliv staranja na ravnanje z denarjem (številka: 2, 2016)
  Umovadba za bistre možgane v poznih letih (številka: 2, 2016)
  Demografsko staranje zahteva rešitve za finančno vzdržnost sistemov (številka: 2, 2016)
  Vpliv vegeterijanske prehrane na kosti (številka: 2, 2016)
  Kultura usklajenih odnosov (številka: 2, 2016)
  Čisto sam na svetu (številka: 2, 2016)
  Možnosti in priložnosti tehnološke podpore pri oskrbi ljudi z demenco v skupnosti (številka: 2, 2016)
  Prilagajanje podjetij na staranje zaposlenih (številka: 2, 2016)
  Uvodnik (številka: 2, 2016)
  Resolucija o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015 - 2025 (številka: 2, 2016)
  Kongruentna odnosna nega (številka: 2, 2016)
  Drobci iz gerontološke literature (številka: 2, 2016)
  Izobraževanje je motor pri razvoju oskrbe starih ljudi (številka: 2, 2016)
  Ciceronovi pogovori o starosti (številka: 2, 2016)
  Obzornik zdravstvene nege (številka: 2, 2016)
  Uživanje jogurta v starosti (številka: 2, 2016)
 10. 2017
   59

  številka: 1 (2017)
  številka: 2 (2017)
  številka: 3 (2017)
  številka: 4 (2017)
  Drobci iz gerontološke literature (številka: 1, 2017)
  Raziskava o dnevnih centrih za starejše v EU (številka: 1, 2017)
  Gerontološki dogodki (številka: 1, 2017)
  Cerkev vseh in za vse (številka: 1, 2017)
  Širitelj (številka: 1, 2017)
  Podroben prikaz nekaterih poglavij iz knjige Dolgotrajna oskrba v Evropi (številka: 1, 2017)
  Dramatičen razkorak med dolgotrajno socialno oskrbo na domu in v instituciji? (številka: 1, 2017)
  Dnevni center za starejše (številka: 1, 2017)
  Vzgoja - revija za učitelje, vzgojitelje in starše (številka: 1, 2017)
  Dobro razumevanje v družini olajša oskrbo starejšega svojca (številka: 1, 2017)
  Uspešno staranje s pomočjo čuječnosti (številka: 1, 2017)
  Prof. dr. Nandu Goswami: predavanje o poletih v vesolje in padcih v starosti, Maribor, 9. 3. 2017 (številka: 1, 2017)
  Organizirano medgeneracijsko družabništvo za kakovostno staranje (številka: 1, 2017)
  Tehnologija in starejši na Japonskem (številka: 1, 2017)
  Uvodnik (številka: 1, 2017)
  Slovenija ubira nove poti pri oskrbi starejših (številka: 1, 2017)
  Zadovoljstvo z življenjem v pozni odraslosti (številka: 2, 2017)
  Validacija (številka: 2, 2017)
  Zveza medgeneracijskih društev za kakovostno starost Slovenije (številka: 2, 2017)
  Gerontološki dogodki (številka: 2, 2017)
  Pregled raziskav o oskrbovalcih ljudi z demenco (številka: 2, 2017)
  Uvodnik (številka: 2, 2017)
  Globalni akcijski načrt o odzivu javnega zdravstva na demenco (številka: 2, 2017)
  V središču razvoja pomoči ljudem z demenco v Sloveniji (številka: 2, 2017)
  Angažirani za družinske oskrbovalce - Evropsko združenje Eurocarers (številka: 2, 2017)
  Drobci iz gerontološke literature (številka: 2, 2017)
  Socialno-emocionalno funkcioniranje in staranje (številka: 2, 2017)
  Bazalna stimulacija (številka: 2, 2017)
  Drobci iz gerontološke literature (številka: 3, 2017)
  Tabor medgeneracijskega društva MORS (številka: 3, 2017)
  Zadovoljstvo oskrbovancev v domovih s kakovostjo življenja (številka: 3, 2017)
  Pomen kakovosti in količine spanja za spomin v starosti (številka: 3, 2017)
  Oskrba v avstrijski občini Grafenwörth (številka: 3, 2017)
  Oskrba starejših na Švedskem (številka: 3, 2017)
  Uvodnik (številka: 3, 2017)
  Sodelovanje profesionalnih delavcev in neformalnih oskrbovalcev pri oskrbovanju oseb z demenco v Nemčiji (številka: 3, 2017)
  Kaj je na koncu pomembno? (številka: 3, 2017)
  Zdravo staranje (številka: 3, 2017)
  Gerontološki dogodki (številka: 3, 2017)
  Rojstvo otrok s posebnimi potrebami in pot k osamosvojitvi v starosti njihovih staršev (številka: 3, 2017)
  Ljudje z motnjami v duševnem razvoju in njihovi starejši družinski oskrbovalci (številka: 3, 2017)
  21. IAGG svetovni gerontološki-geriatrični kongres, San Francisco, Kalifornija, ZDA, od 23-27. julija 2017 (številka: 3, 2017)
  Starostna puščobnost v Dolgočasni storiji Čehova (številka: 3, 2017)
  Stališče in pripombe Mestne občine Ljubljana na Predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi in obveznem zavarovanju za dolgotrajno oskrbo (številka: 4, 2017)
  Strokovna konferenca o preprečevanju nasilja nad starejšimi, Radlje ob Dravi, 24. oktobra 2017 (številka: 4, 2017)
  Predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi v luči sodobnih konceptov oskrbe starejših (številka: 4, 2017)
  Kljubovalna moč duha zdravi telo (številka: 4, 2017)
  Družbena odgovornost v iskanju sistemskih rešitev dolgotrajne oskrbe (številka: 4, 2017)
  Ob predlogu Zakona o dolgotrajni oskrbi v Sloveniji (številka: 4, 2017)
  Dolgotrajna oskrba kot nova in posebna veja socialne varnosti (številka: 4, 2017)
  Teze ob diskusiji o zakonu o dolgotrajni oskrbi in ob vzpostavljanju sistema dolgotrajne oskrbe (številka: 4, 2017)
  Uvodnik (številka: 4, 2017)
  Predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi (številka: 4, 2017)
  Izjava ob sprejemanju sistema za dolgotrajno oskrbo v Sloveniji (številka: 4, 2017)
  Prilagoditve stanovanj za starejše ljudi (številka: 1, 2017)
 11. 2018
   60

  številka: 1 (2018)
  številka: 2 (2018)
  številka: 3 (2018)
  številka: 4 (2018)
  Gerontološki dogodki (številka: 1, 2018)
  Kaj drži pokonci ljudi v težkih časih, da dosežejo visoko starost? (številka: 1, 2018)
  Prilagajanje bivališč za starost (številka: 1, 2018)
  Bivanje starejših ljudi in prilagajanje grajenega okolja za funkcionalno ovirane (številka: 1, 2018)
  Bivališča, prostor in infrastrukturo prilagajamo za starost (številka: 1, 2018)
  Elektronsko in mobilno zdravstvo (številka: 1, 2018)
  Uvodnik (številka: 1, 2018)
  Drobci iz gerontološke literature (številka: 1, 2018)
  Soočanje z demografskimi izzivi, Ljubljana, Inštitut Jožef Štefan, 9. do 13. oktober 2017 (številka: 1, 2018)
  Funkcionalna oviranost in odprava ovir v bivalnem prostoru (številka: 1, 2018)
  Ukrepi za prilagajanje mest starejšim ljudem (številka: 1, 2018)
  9. mednarodna konferenca o demenci (številka: 1, 2018)
  Prilagoditvena strategija partnerjev dementnih po odhodu v institucionalno oskrbo (številka: 1, 2018)
  Prostovoljstvo in spolna vloga (številka: 1, 2018)
  Merilo je celosten človeški odnos (številka: 1, 2018)
  Dobre prakse pomoči družinskim oskrbovalcem v Sloveniji (številka: 2, 2018)
  Gerontološki dogodki (številka: 2, 2018)
  Uvodnik (številka: 2, 2018)
  Fizioterapija in rehabilitacija na domu nenadomestljivo pomagata domačim in starejšemu človeku po kapi, poškodbah in oslabelosti zaradi akutne ali kronične bolezni (številka: 2, 2018)
  Kako skrbimo za staro mamo (številka: 2, 2018)
  Pomoč na domu je osnovni razbremenilni program družinskim oskrbovalcem (številka: 2, 2018)
  Prva slovenska konferenca o družinski in drugi neformalni oskrbi (številka: 2, 2018)
  Sistematični pristop in spoznanja Občine Ivančna Gorica (številka: 2, 2018)
  Oskrbovanje (številka: 2, 2018)
  Neformalna oskrba kot politični izziv (številka: 2, 2018)
  Program Starejši za starejše - višja kakovost življenja starejših, ki živijo doma (številka: 2, 2018)
  Sprejet evropski steber socialnih pravic (številka: 2, 2018)
  Spominčica - Alzheimer Slovenija, pomoč bolnikom z demenco in njihovim svojcem (številka: 2, 2018)
  Občina Žiri dela za celovito dolgotrajno oskrbo v kraju (številka: 2, 2018)
  Patronažna medicinska sestra je tesna sodelavka družinskih oskrbovalcev (številka: 2, 2018)
  Občina Kamnik ima dobre izkušnje z usposabljanjem družinskih oskrbovalcev (številka: 2, 2018)
  Pozdravni nagovor na 1. slovenski konferenci o neformalni oskrbi, 8. maja 2018 na Brdu pri Kranju (številka: 2, 2018)
  Družinski in drugi neformalni oskrbovalci v Sloveniji (številka: 2, 2018)
  Potrebujemo solidarnost in vzajemnost (številka: 2, 2018)
  Občina Kanal ob Soči dejavno skrbi za povezovanje in drugo pomoč neformalnim oskrbovalcem (številka: 2, 2018)
  Organizacija paliativne oskrbe v Sloveniji z vidika državne koordinacije (številka: 2, 2018)
  Oddelek za akutno paliativno oskrbo Onkološkega inštituta v Ljubljani in projekt Metulj - pomoč in podpora bolnikom z neozdravljivo boleznijo in njihovim bližnjim (številka: 2, 2018)
  Tečaj za družinske in druge neformalne oskrbovalce (številka: 3, 2018)
  Skrivnost, imenovana Alzheimer (številka: 3, 2018)
  Neformalni oskrbovalci (številka: 3, 2018)
  Gerontološki dogodki (številka: 3, 2018)
  Uvodnik (številka: 3, 2018)
  Potrebe in podpora neformalnim oskrbovalcem (številka: 3, 2018)
  Obiskovanje dnevnega centra za ljudi z demenco in kakovost življenja (številka: 3, 2018)
  Pomoč z likovno umetnostjo za večje zadovoljstvo z življenjem v domu upokojencev (številka: 3, 2018)
  Glas družinskih in drugih neformalnih oskrbovalcev (številka: 3, 2018)
  Zdravo staranje na globalni ravni (številka: 3, 2018)
  Funkcionalna sposobnost in zaznavanje socialne vključenosti (številka: 4, 2018)
  Pomen usposabljanja iz prve pomoči za starejše (številka: 4, 2018)
  Drobci iz gerontološke literature (številka: 4, 2018)
  Cicely Sauders, utemeljiteljica moderne paliativne in hospic oskrbe (številka: 4, 2018)
  Vloga negativnih prepričanj in pomen optimizma za zdravo staranje (številka: 4, 2018)
  Prenos vrednot iz roda v rod (številka: 4, 2018)
  Pojavnost bivanjske praznote in simptomov depresije ter telesna aktivnost pri starostnikih (številka: 4, 2018)
  Lepota, duhovnost in sožitje z naravo v liku starejše ženske (številka: 4, 2018)
  Osnovna vsakdanja opravila (številka: 4, 2018)
 12. 2019
   52

  številka: 1 (2019)
  številka: 2 (2019)
  številka: 3 (2019)
  številka: 4 (2019)
  Starost ni nekaj obrobnega v življenju (številka: 1, 2019)
  Poglavja iz socialne gerontologije (številka: 1, 2019)
  Ne zamudi svojega življenja (številka: 1, 2019)
  Nasilje nad starejšimi v domovih za starejše in v domačem okolju (številka: 1, 2019)
  Ekonomsko breme krhkosti (številka: 1, 2019)
  Za vedrejšo starost (številka: 1, 2019)
  Krhkost in zadovoljstvo z življenjem pri starejših prebivalcih Šanghaja (številka: 1, 2019)
  Nehoteno trpinčenje starih ljudi (številka: 1, 2019)
  Pomen vitamina D za kakovostno staranje (številka: 1, 2019)
  Ali je lahko učenje v športu vseživljenjsko? (številka: 1, 2019)
  Kognitivni trening krepi zmožnosti možganov v starosti (številka: 1, 2019)
  Povezanost procesa staranja z ravnijo kognicije pri starejših osebah (številka: 1, 2019)
  Prva nacionalna konferenca o duhovni in religiozni oskrbi v Sloveniji (številka: 2, 2019)
  Generationes - medgeneracijski kompendij v 17 jezikih (številka: 2, 2019)
  Učinek kreativne delavnice Risanje mandal za starejše (številka: 2, 2019)
  Pregled nacionalnih strategij obvladovanja demence (številka: 2, 2019)
  Uveljavljene oblike medgeneracijskega bivanja v evropskih državah (številka: 2, 2019)
  Ukrepi za reševanje staranja zaposlenih (številka: 2, 2019)
  Kultura daje staranju čar (številka: 2, 2019)
  Socialne reprezentacije starejših o Katoliški Cerkvi v Sloveniji v luči staranja prebivalstva (številka: 2, 2019)
  Staranje in verovanje (številka: 2, 2019)
  Staranje in kultura (številka: 2, 2019)
  Sedem pomembnih dimenzij paliativne oskrbe v patronažnem varstvu (številka: 2, 2019)
  Moji utrinki in spoznanja ob usposabljanju družinskih oskrbovalcev (številka: 3, 2019)
  Tudi v starosti graditi življenje po lastnih merilih (številka: 3, 2019)
  Otroške bralne izkušnje današnjih starostnikov (številka: 3, 2019)
  Alkohol in starejše osebe (številka: 3, 2019)
  Integrirana dolgotrajna oskrba (številka: 3, 2019)
  O dilemi plačevanja družinskim oskrbovalcem (številka: 3, 2019)
  Zakonske in izvenzakonske zveze ter ločitve v poznejšem življenju (številka: 3, 2019)
  Pogled Svetovne zdravstvene organizacije na razvoj starosti prijaznih skupnosti (številka: 3, 2019)
  Učinki vadbenih programov Specialne olimpijade na telesno zdravje odraslih ljudi z intelektualno in razvojno motnjo (številka: 3, 2019)
  Vpliv kulturnega udejstvovanja na pojav depresije pri starih ljudeh (številka: 3, 2019)
  Kako živeti večno (številka: 3, 2019)
  Zgodbe staranja (številka: 3, 2019)
  Uvodnik (številka: 4, 2019)
  IKT kot pomoč zaposlenim družinskim oskrbovalcem (številka: 4, 2019)
  Sodobne tehnologije in reševanje staranja prebivalstva (številka: 4, 2019)
  IKT trendi v oskrbi (številka: 4, 2019)
  Informacijsko komunikacijska tehnologija (IKT) za kakovostno staranje in sožitje (številka: 4, 2019)
  Zaradi digitalizacije finančnih storitev narašča število "nesposobnih starejših" oseb (številka: 4, 2019)
  Socialni robot Pepper (številka: 4, 2019)
  Uspehi pri zagotavljanju kakovostnega staranja v občini Kočevje (številka: 4, 2019)
  Psihogeritehnologija za preventivno in kurativno pomoč pri demenci (številka: 4, 2019)
  Kako informacijsko tehnologijo približati starejšim? (številka: 4, 2019)
  Slovenska Strategija dolgožive družbe (številka: 4, 2019)
  Gerontološki dogodki (številka: 4, 2019)
  Terapevtski robot Paro (številka: 4, 2019)
 13. 2020
   52

  številka: 1 (2020)
  številka: 2 (2020)
  številka: 3 (2020)
  številka: 4 (2020)
  Starosti prijazna mesta in občine v mednarodni primerjavi (številka: 1, 2020)
  Starostna modrost in tegobe v zadnji Sofoklovi tragediji (številka: 1, 2020)
  Kako do kakovostne in dostopne dolgotrajne oskrbe? (številka: 1, 2020)
  Nova dejstva in pristopi k oskrbi starejših s storitvami na podeželju - primer Idrijsko-Cerkljanskega (številka: 1, 2020)
  Pomen termalne vode na počutje starejših in njen vpliv na zdravje kože (številka: 1, 2020)
  Uvodnik (številka: 1, 2020)
  Starostna modrost (številka: 1, 2020)
  Osvežitveni tečaj za medgeneracijske prostovoljce (številka: 1, 2020)
  UNECE o neformalnih oskrbovalcih (številka: 1, 2020)
  Prizadevanja za razvoj kulture varnosti v domovih za starejše (številka: 1, 2020)
  Kako zagotoviti smiselno življenje osebam v zgodnji fazi demence? (številka: 2, 2020)
  Bivalno zadovoljstvo in socialni kapital starejših ljudi (številka: 2, 2020)
  Epidemija in dolgotrajna oskrba (številka: 2, 2020)
  Neformalni oskrbovalci in njihova zaposlenost - multidisciplinarni pregled področja in priporočila za nadaljnje raziskovanje (številka: 2, 2020)
  Priročnik za nekdanje družinske oskrbovalce (številka: 2, 2020)
  Revija Outsider (številka: 2, 2020)
  Uvodnik (številka: 2, 2020)
  Posvet o staranju doma (številka: 2, 2020)
  Epidemija Covid-19 v domu in sistem dolgotrajne oskrbe v Sloveniji (številka: 2, 2020)
  Vodnik za zdravo življenje po upokojitvi (številka: 2, 2020)
  COVID 19 in stari ljudje - dejstva in neresnice v komunikaciji (številka: 2, 2020)
  Odnos starejših oseb do sodobne tehnologije (številka: 2, 2020)
  COVID-19 in starejši - kaj omogočajo tehnološke inovacije (številka: 3, 2020)
  Filozofski dialog v paliativni oskrbi in delu hospica (številka: 3, 2020)
  Zakon o dolgotrajni oskrbi (številka: 3, 2020)
  Življenje v domovih starejših v Avstriji med pandemijo COVID-19 (številka: 3, 2020)
  Manchester (številka: 3, 2020)
  Kako do kakovostne in dostopne dolgotrajne oskrbe? (številka: 3, 2020)
  Motivacija starejših ljudi za učenje in komuniciranje s pomočjo informacijske tehnologije (številka: 3, 2020)
  Izjava o predlogu zakona o dolgotrajni oskrbi v Sloveniji (številka: 3, 2020)
  Skrb za starejše v času pandemije COVID-19 (številka: 3, 2020)
  Delitvena ekonomija za starejše (številka: 3, 2020)
  Izbrane in prilagojene aktivnosti v vodi za boljšo mobilnost starejših (številka: 3, 2020)
  Uvodnik (številka: 3, 2020)
  Odnos med starimi starši in vnuki v času pandemije (številka: 3, 2020)
  Žalovanje in COVID-19 - poslavljanje v času omejevanja telesnih stikov (številka: 3, 2020)
  Nasilje do otrok, žensk in starejših ljudi v času pandemije COVID-19 (številka: 4, 2020)
  Odnos do smrti in umiranja (številka: 4, 2020)
  izzivi oseb z okvaro sluha (številka: 4, 2020)
  Kdo so starostniki, ki se odločajo za udeležbo na tečaju prve pomoči? (številka: 4, 2020)
  Znanstveno pisanje v naši reviji (številka: 4, 2020)
  Poznavanje demence in odnos do ljudi z demenco med dijaki nezdravstvenih srednjih šol v Sloveniji (številka: 4, 2020)
  Pomen empatije pri staranju in duševnem zdravju (številka: 4, 2020)
  Staromrzništvo v času bolezni COVID-19 (številka: 4, 2020)
  Izpoved avtorice hospica (številka: 4, 2020)
  Rejniška oskrba za starejše (številka: 4, 2020)
  Socialni položaj v Sloveniji 2018-2019 (številka: 4, 2020)
  Konzorcij 17 - projekt integrirane dolgotrajne oskrbe v slovenski h občinah (številka: 4, 2020)
 14. 2021
   4