Kakovostna starost : časopis za socialno gerontologijo in gerontagogiko

 1. 2008
   47

  OECD publikacija o trendih odvisnosti starih ljudi od pomoči drugih (številka: 1, 2008)
  Drobci iz gerontološke literature (številka: 1, 2008)
  Delo Inštituta Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje v letu 2007 (številka: 1, 2008)
  Geriatrija (številka: 1, 2008)
  Priročnik svetovne zdravstvene organizacije za starosti prijazna mesta (številka: 1, 2008)
  Integrirana oskrba nekoliko drugače (številka: 1, 2008)
  Strategija evropske komisije za področju zdravja (številka: 1, 2008)
  Krajevno medgeneracijsko središče (številka: 1, 2008)
  Okrogla miza: Praktični vidiki in možnosti e-vključenosti in dostopnosti (številka: 1, 2008)
  Zveza medgeneracijskih društev za kakovostno starost Slovenije v letu 2007 (številka: 1, 2008)
  Šestdeset in več: resnica o staranju v Ameriki (številka: 1, 2008)
  Družbena neenakost, zdravje in bolezen v starosti (številka: 1, 2008)
  Izboljšanje vozniških sposobnosti starejših voznikov (številka: 1, 2008)
  Tudi starejši vadimo - vadba za starejše osebe z zmanjšano mobilnostjo (številka: 1, 2008)
  Kaj so kronične nenalezljive bolezni in kaj lahko storimo za njihovo preprečevanje, nadziranje in zdravljenje? (številka: 1, 2008)
  Izkušnja družinskih oskrbovalcev starih ljudi v Evropi pri uveljavljanju in uporabi podpornih storitev (številka: 2, 2008)
  Zgodbe iz doline mlinov (številka: 2, 2008)
  Posvet Revščina in človekove pravice (številka: 2, 2008)
  Prostovoljski dnevnik (številka: 2, 2008)
  Staranje, duhovnost in vera (številka: 2, 2008)
  Arterijska hipertenzija - tihi ubijalec (številka: 2, 2008)
  Velike laži o starosti (številka: 2, 2008)
  Sprejemanje minljivosti - utrinki azijskih kultur (številka: 2, 2008)
  Drobci iz gerontološke literature (številka: 2, 2008)
  Izjemen znanstveni zbornik gerontološke sociale ob 80-letnici delovanja Doma upokojencev Ptuj (številka: 2, 2008)
  Okrogla miza Staranje prebivalstva: izziv in odgovornost države, podjetij in posameznikov (številka: 2, 2008)
  Starost in izobraževanje (številka: 2, 2008)
  Staranje, duhovnost in zdravje (številka: 3, 2008)
  Drobci iz gerontološke literature (številka: 3, 2008)
  Biologija človeške dolgoživosti (številka: 3, 2008)
  Nekirurški lepotni postopki (številka: 3, 2008)
  Bioetika in starost (številka: 3, 2008)
  Migracije in staranje (številka: 3, 2008)
  Gerontološko izrazje (številka: 3, 2008)
  Dr. Franc Pediček (številka: 3, 2008)
  Dolgoživost, dolgotrajna oskrba in etika medgeneracijskih razmerij (številka: 3, 2008)
  Utrip (številka: 3, 2008)
  Zdravje in bolezni v starosti (številka: 4, 2008)
  Knjižnica in uporabniki v tretjem življenjskem obdobju (številka: 4, 2008)
  Družinski obredi - lepilo med generacijami (številka: 4, 2008)
  Zdravila in starostniki (številka: 4, 2008)
  Seminar: Kakovostna skrb za družino (številka: 4, 2008)
  Cvahtetovi dnevi (številka: 4, 2008)
  Razmišljanje na temo prelomnice (številka: 4, 2008)
  Medgeneracijski festival (številka: 4, 2008)
  Pravice in stanje glede pomoči starejšim na domu v Sloveniji (številka: 4, 2008)
  8. festival za tretje življenjsko obdobje (številka: 4, 2008)
 2. 2009
   33

  številka: 1 (2009)
  številka: 2 (2009)
  številka: 3 (2009)
  številka: 4 (2009)
  Boj proti revščini in socialni izključenosti starih ljudi - primeri dobrih praks iz EU (številka: 2, 2009)
  Zdravje in zdravstveno varstvo v Sloveniji (številka: 2, 2009)
  Evropa v številkah - Eurostatov statistični letopis (številka: 2, 2009)
  Evropsko demografsko poročilo o potrebah v starajoči se družbi (številka: 2, 2009)
  Švicarska študija o odnosih med najstniki in njihovimi starimi starši (številka: 2, 2009)
  Priročnik za starejše (številka: 2, 2009)
  Starost in staranje - stilski vodič za novinarje, oglaševalce in ljudi iz zabavne industrije (številka: 2, 2009)
  Prebivalstvo Slovenije se stara (številka: 2, 2009)
  Uresničevanje strategije varstva starejših do leta 2010 (številka: 1, 2009)
  Partnerstva pri uresničevanju zdravstvenih in socialnih ciljev (številka: 1, 2009)
  Kako nas (ne)vidijo in kako naj se vidimo (številka: 1, 2009)
  Poslanstvo, pogoji in okoliščine delovanja gerontološkega društva Slovenije (številka: 1, 2009)
  Vloga in razvoj inštitutov za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje v Sloveniji (številka: 1, 2009)
  Aktivno staranje (številka: 1, 2009)
  Uvodne besede v Konsenzus konferenco (številka: 1, 2009)
  Dolgotrajna oskrba (številka: 1, 2009)
  Delo Inštituta Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje v letu 2008 (številka: 1, 2009)
  Medgeneracijska solidarnost in celostna gerontologija (številka: 1, 2009)
  Gerontološko izrazje (številka: 1, 2009)
  Menedžment socialnega in zdravstvenega okolja starosti in staranja (številka: 1, 2009)
  Gerontološki in medgeneracijski dogodki leta 2008 v Sloveniji (številka: 1, 2009)
  Staranje prebivalstva iz vidika razvoja zdravstvenega zavarovanja (številka: 1, 2009)
  Dedovanje v Švici (številka: 2, 2009)
  Prožno zaposlovanje starejših (številka: 2, 2009)
  Realnost izvajanja svobodne volje starostnika z vidika Svetovne zdravstvene organizacije (številka: 2, 2009)
  Medgeneracijski dialog, trajnostni družbeni razvoj in primeri dobrih praks (številka: 2, 2009)
  Drobci iz gerontološke literature (številka: 2, 2009)
  Staranje, prizadetost in duhovnost (številka: 2, 2009)
  Gerontopsihologija (številka: 2, 2009)
 3. 2010
   26

  številka: 1 (2010)
  številka: 2 (2010)
  številka: 3 (2010)
  številka: 4 (2010)
  Zdravila v tretjem življenjskem obdobju (številka: 1, 2010)
  Onemoglost (številka: 1, 2010)
  Prva znanstvena delavnica o družbenoekonomskih virih v okviru projekta FUTURAGE - a roadmap for ageing research (številka: 1, 2010)
  Lastnice gozda kot prezrt zgled (številka: 1, 2010)
  Življenjske zgodbe starih ljudi (številka: 1, 2010)
  Izbor citatov o starosti (številka: 1, 2010)
  Drobci iz gerontološke literature (številka: 1, 2010)
  Delo Inštituta Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje v letu 2009 (številka: 1, 2010)
  24-urno varstvo na domu v Avstriji (številka: 1, 2010)
  Sveti Alojzij (številka: 1, 2010)
  Hipoglikemija - pomemben izziv sladkorne bolezni v starosti (številka: 1, 2010)
  Nasveti nemškega zveznega ministrstva za zdravje o negi in oskrbi (številka: 1, 2010)
  Dolgotrajna oskrba v Evropski uniji (številka: 1, 2010)
  Knjiga socioloških prispevkov o staranju v slovenski družbi (številka: 1, 2010)
  Dolgotrajna oskrba v razvitih evropskih državah (številka: 1, 2010)
  Pomoč ostarelim staršem v vzhodni in zahodni Evropi (številka: 1, 2010)
  Zakon o dolgotrajni oskrbi (številka: 1, 2010)
  Avstrijski oskrbovalni sistem (številka: 1, 2010)
  Oskrba starejših - mora ali izziv jutrišnjega dne (številka: 1, 2010)
  Raziskava o kakovosti bivanja v eno- in dvoposteljnih sobah v domovih za stare ljudi (številka: 1, 2010)
  Oskrba na domu (številka: 1, 2010)
  40. letnica obstoja in delovanja Gerontološkega društva Slovenije (številka: 1, 2010)
 4. 2011
   75

  številka: 1 (2011)
  številka: 2 (2011)
  številka: 3 (2011)
  številka: 4 (2011)
  Teorija stikov v nedružinskih medgeneracijskih programih kot primer dopolnjevanja raziskovalnega in teoretičnega dela v praksi (številka: 1, 2011)
  Kako zmanjšati nevarnost padcev v starosti? (številka: 1, 2011)
  Tehnološke rešitve za samostojno življenje (številka: 1, 2011)
  Iztekanje časa, sredstev in samostojnosti (številka: 1, 2011)
  Okoljsko prostovoljstvo koristi starejšim in družbi (številka: 1, 2011)
  Ohranitev okolja - etični imperativ medgeneracijskega sožitja (številka: 1, 2011)
  V starosti zorijo vrednote (številka: 1, 2011)
  Spregovorimo o depresiji in samomoru med starejšimi (številka: 1, 2011)
  Delo Inštituta Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje v letu 2010 (številka: 1, 2011)
  Drobci iz gerontološke literature (številka: 1, 2011)
  Nasilje nad starejšimi intelektualci in intelektualna diskriminacija (številka: 1, 2011)
  Staranje, ekologija in družba z vidika psihologa in pisatelja (številka: 1, 2011)
  Projekt: Z roko v roki (številka: 1, 2011)
  Psihološki vidiki onesnaževanja (številka: 1, 2011)
  Evropska listina pravic in odgovornosti starejših, potrebnih dolgotrajne oskrbe in podpore (številka: 1, 2011)
  Družinska oskrba starih dementnih ljudi (številka: 1, 2011)
  Proizvodi, prijazni do uporabnika (številka: 1, 2011)
  Gerontološko izrazje (številka: 1, 2011)
  Pomoč fizioterapevta pri nehotenem uhajanju urina pri starejših (številka: 1, 2011)
  Recepti za dolgo življenje (številka: 1, 2011)
  Zasvojenosti v starosti (številka: 1, 2011)
  Strokovna skrb za nekdanje pripadnike MORS, njihovo kakovostno staranje in medgeneracijsko sodelovanje (številka: 1, 2011)
  Pravice starejših kot ogledalo družbe, Ljubljana, Pravna fakulteta, 10. december 2010 (številka: 1, 2011)
  O staromrzništvu v Veliki Britaniji (številka: 2, 2011)
  Usklajevanje poklica in zasebnega življenja v negi (številka: 2, 2011)
  Kakovostna mladost - potenciali mladinskih organizacij na področju sodelovanja in sožitja med generacijami (številka: 2, 2011)
  Prostovoljstvo v Domu Petra Uzarja (številka: 2, 2011)
  Potrebe, zmožnosti in stališča starejših ljudi v Sloveniji (številka: 2, 2011)
  Tek mi pomeni sprostitev, svobodo in užitek (številka: 2, 2011)
  Epidemiološka tranzicija in spremenjena narava staranja (številka: 2, 2011)
  Drobci iz gerontološke literature (številka: 2, 2011)
  Gerontološko izrazje (številka: 2, 2011)
  Cvetje v jeseni: Tavčarjeva pozna ustvarjalnost (številka: 2, 2011)
  Presojanje družbenih konfliktov se s starostjo izboljša (številka: 2, 2011)
  Ključni koncepti v socialni gerontologiji (številka: 2, 2011)
  Metulji otrok (številka: 2, 2011)
  Socialna gerontologija (številka: 2, 2011)
  Globalni vidiki staranja (številka: 2, 2011)
  Kako generacije doživljajo druga drugo (številka: 2, 2011)
  Priročnik o demenci (številka: 2, 2011)
  Socialne razsežnosti strategije Evrope do leta 2020 - poročilo Evropske komisije, Odbora za socialno varnost (številka: 3, 2011)
  Arhivsko avdiovizualno gradivo kot pomoč ljudem, ki so oboleli za demenco (številka: 3, 2011)
  Kakšne so predstave odraslih v Sloveniji o starosti in starejših osebah? (številka: 3, 2011)
  Želje bodočih medicinskih sester glede dela s starejšo populacijo (številka: 3, 2011)
  Drugačen pogled na ustvarjalnost starejših ljudi (številka: 3, 2011)
  Aktivno in zdravo staranje, zaključek projekta Zdravstvene fakultete (številka: 3, 2011)
  Od novinarja do predsednika AGE-a (številka: 3, 2011)
  Drobci iz gerontološke literature (številka: 3, 2011)
  Gerontološko izrazje (številka: 3, 2011)
  Biodemografija človeškega staranja (številka: 3, 2011)
  Doživljanje sreče pri starejših Slovencih (številka: 3, 2011)
  Zgodbe iz celjskih in koroških domov za stare ljudi (številka: 3, 2011)
  Preusmeritev pozornosti pri preprečevanju zlomov od osteoporoze k padcem (številka: 3, 2011)
  Socialna nevroznanost in nevroekonomija staranja (številka: 4, 2011)
  Nega in oskrba starih ljudi v Švici (številka: 4, 2011)
  Nenamerna izguba telesne teže pri starejših (številka: 4, 2011)
  Gerontologija in geriatrija 2011, Melbourne, 23. do 27. oktober 2011 (številka: 4, 2011)
  Gerontološko izrazje (številka: 4, 2011)
  Trstenjak o sožitju - knjiga Med ljudmi (številka: 4, 2011)
  Medgeneracijsko središče v Logatcu, Logatec, 18. september 2011 (številka: 4, 2011)
  Vpliv beljakovin na zdravje kosti (številka: 4, 2011)
  Prehrana starejših ljudi (številka: 4, 2011)
  Drobci iz gerontološke literature (številka: 4, 2011)
  Zloraba alkohola pri starejših (številka: 4, 2011)
  Festival za tretje življenjsko obdobje, Ljubljana, 27.-29. september 2011 (številka: 4, 2011)
  Starejši delavci (številka: 4, 2011)
  Vloga prehranskih beljakovin pri sarkopeniji (izgubi skeletne mišične mase) pri starostnikih (številka: 4, 2011)
  Socialno-ekonomski položaj starejših ljudi v Sloveniji (številka: 4, 2011)
  Obravnavanje težav s spanjem pri starejših (številka: 4, 2011)
  Preventiva in obravnava možganske kapi pri starejših (številka: 4, 2011)
  Uživanje tekočine pri starejših (številka: 4, 2011)
 5. 2012
   70

  številka: 1 (2012)
  številka: 2 (2012)
  številka: 3 (2012)
  številka: 4 (2012)
  Poročilo o udeležbi na prvi svetovni konferenci starosti prijaznih mest, Dublin, 28. do 30. december (številka: 1, 2012)
  Ocene tveganja za padce pri starejših (številka: 1, 2012)
  Samo da bo denar in zdravje (številka: 1, 2012)
  Rehabilitacijska bolnišnica (številka: 1, 2012)
  Delo Inštituta Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje v letu 2011 (številka: 1, 2012)
  Poklicni priročnik za nudenje pomoči zapuščenim starostnikom (številka: 1, 2012)
  Drobci iz gerontološke literature (številka: 1, 2012)
  Vpliv tai chi programov vadbe na stabilnost in preprečevanje padcev v starejšem življenjskem obdobju (številka: 1, 2012)
  Kaj je v Sloveniji starosti prijazno in kaj ne? (številka: 1, 2012)
  Negovalni oddelek Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana (številka: 1, 2012)
  Uporaba računalnika pri 50 in več let starih prebivalcih Slovenije (številka: 1, 2012)
  Zakaj pri nas starejši bolniki zamenjajo zdravnika? (številka: 1, 2012)
  Rehabilitacija na negovalnem oddelku UKC Ljubljana (številka: 1, 2012)
  Prof. Drago Ulaga o gibanju in športni dejavnosti starejših ljudi (številka: 1, 2012)
  Negovalni dom za stare ljudi (številka: 1, 2012)
  Vpliv telesne vadbe na kvaliteto življenja starostnikov (številka: 1, 2012)
  Generacije v medsebojnem pogovoru (številka: 1, 2012)
  Vmesna generacija in trendi v štirigeneracijskih družinah (številka: 1, 2012)
  Negovalna bolnišnica (številka: 1, 2012)
  Med nami - novoletni časopis medgeneracijskih prostovoljcev (številka: 1, 2012)
  Pomembnost hidroterapije za ohranjanje kakovosti življenja oseb v starejšem življenjskem obdobju (številka: 1, 2012)
  Vitamin D v povezavi s padci pri starejših (številka: 1, 2012)
  Zloraba starejših in alkohol (številka: 1, 2012)
  Starosti prijazna Slovenija v letu 2012 (številka: 1, 2012)
  Prilagajanje gospodarskih dejavnosti demografskim spremembam (številka: 1, 2012)
  Ukvarjanje s prostočasnimi dejavnostmi v pozni odraslosti (številka: 2, 2012)
  Drobci iz gerontološke literature (številka: 2, 2012)
  Staranje prebivalstva in patronažno zdravstveno varstvo (številka: 2, 2012)
  Gerontološko izrazje (številka: 2, 2012)
  Starosti prijazno mlado mesto - Velenje (številka: 2, 2012)
  Preprečimo osteoporozo (številka: 2, 2012)
  Staranje in generacijske spremembe (številka: 2, 2012)
  Zdravje doda letom življenje (številka: 2, 2012)
  Izpostavljenost revščini med starejšimi ženskami v Sloveniji (številka: 2, 2012)
  Švicarsko poročilo o generacijah (številka: 2, 2012)
  Življenjski nasveti starejših (številka: 2, 2012)
  Družinski oskrbovalci starejših ljudi z demenco (številka: 2, 2012)
  Praznovanje 10-letnice delovanja Medgeneracijskega društva za kakovostno starost Ljubljana (številka: 2, 2012)
  Praznovanje 10-letnice delovanja Zveze medgeneracijskih društev za kakovostno starost Slovenije (številka: 3, 2012)
  Nove oblike bivanja, nove oblike sožitja (številka: 3, 2012)
  Oskrba onemoglih ljudi (številka: 3, 2012)
  Gerontološko izrazje (številka: 3, 2012)
  O okrevanju po kapi (številka: 3, 2012)
  Drobci iz gerontološke literature (številka: 3, 2012)
  Nova slovenska knjiga o oskrbi starejših kot izzivu za prihodnost (številka: 3, 2012)
  Družinska oskrba starejšega svojca (številka: 3, 2012)
  Občina Ravne na Koroškem in program Mladi za starejše (številka: 3, 2012)
  Urjenje spoznavnih sposobnosti v starosti (številka: 3, 2012)
  Samostojnost in pomoč starim ljudem pri vsakodnevnih opravilih (številka: 3, 2012)
  Družinska oskrba v Kanadi (številka: 3, 2012)
  Ciceronov pogled na medgeneracijski dialog (številka: 3, 2012)
  Priročnik za oskrbovalce starejših ljudi (številka: 3, 2012)
  Aktivno staranje in medgeneracijska solidarnost v Evropski uniji - v številkah (številka: 3, 2012)
  Zid molka (številka: 4, 2012)
  Gerontološko izrazje (številka: 4, 2012)
  Preprečevanje zlomov pri starejših (številka: 4, 2012)
  Zdravnik za srce in s srcem (številka: 4, 2012)
  Pričakovano trajanje življenja in vzdržnost pokojninskih sistemov (številka: 4, 2012)
  Starosti prijazen Maribor (številka: 4, 2012)
  Terapija z glasbo za ljudi z demenco (številka: 4, 2012)
  Drobci iz gerontološke literature (številka: 4, 2012)
  Stari kralj v izgnanstvu - življenje z Alzheimerjevo boleznijo (številka: 4, 2012)
  Stališča starejših v Pomurju o zadovoljstvu z življenjem in o samospoštovanju (številka: 4, 2012)
  Zdravstvena nega starostnika (številka: 4, 2012)
  Zgodnje upokojevanje (številka: 4, 2012)
  Navdušenje in staranje (številka: 4, 2012)
 6. 2013
   56

  številka: 1 (2013)
  številka: 2 (2013)
  številka: 3 (2013)
  številka: 4 (2013)
  Prastarševstvo v 14 evropskih državah (številka: 1, 2013)
  Zadovoljstvo s svojim življenjem v luči življenjskih sprememb (številka: 1, 2013)
  Kaj lahko naredim sam, da bi se staral počasneje? (številka: 1, 2013)
  Babica in vnuk v Proustovem romanu Iskanje izgubljenega časa (številka: 1, 2013)
  Medgeneracijsko sodelovanje in skavti (številka: 1, 2013)
  Bivalne razmere starih ljudi (številka: 1, 2013)
  Delo Inštituta Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje v letu 2012 (številka: 1, 2013)
  Center starejših Hiša generacij Laško (številka: 1, 2013)
  Drobci iz gerontološke literature (številka: 1, 2013)
  Starosti prijazen Kostel (številka: 1, 2013)
  Stigmatizacija demence (številka: 1, 2013)
  Socialna kronika življenja v 20. stoletju ob rudniku Zabukovca (številka: 1, 2013)
  Za novo solidarnost med generacijami (številka: 1, 2013)
  Gerontološko izrazje (številka: 1, 2013)
  Visoka umetnost staranja (številka: 2, 2013)
  Drobci iz gerontološke literature (številka: 2, 2013)
  Peka potice kot smiselna okupacija (dejavnost) starejših v Sloveniji in sredstvo za medgeneracijsko sodelovanje (številka: 2, 2013)
  Sobivanje in samovanje v starosti (številka: 2, 2013)
  Gerontološko izrazje (številka: 2, 2013)
  Dublinška deklaracija o starosti prijaznih mestih in skupnostih v Evropi 2013 (številka: 2, 2013)
  Vloga zdravstvene nege pri prehranski ogroženosti starostnikov (številka: 2, 2013)
  Priročnik za družinske oskrbovalce (številka: 2, 2013)
  Depresija pri starejših (številka: 2, 2013)
  106-letna zgodba najstarejšega Slovenca (številka: 3, 2013)
  Številke in dejstva o zdravem staranju in dolgotrajni oskrbi (številka: 3, 2013)
  Starost kot srečen slučaj (številka: 3, 2013)
  Gospodinjska skupina (številka: 3, 2013)
  Negovalna oaza (številka: 3, 2013)
  Medgeneracijska informativno-družabna središča slovenske vojske (številka: 3, 2013)
  Adaptacija stanovanja za starejše (številka: 3, 2013)
  Javni domovi na razpotju (številka: 3, 2013)
  Dom za stare ljudi (številka: 3, 2013)
  Prostovoljsko druženje s starim človekom (številka: 3, 2013)
  Drobci iz gerontološke literature (številka: 3, 2013)
  Dom četrte generacije (številka: 3, 2013)
  Spremljanje medijev in kulture (številka: 3, 2013)
  Izpuščanje (številka: 4, 2013)
  Umiranje (številka: 4, 2013)
  Drobci iz gerontološke literature (številka: 4, 2013)
  Medgeneracijsko sožitje in solidarnost (številka: 4, 2013)
  Stari starši v odnosih z vnuki in njihovimi starši (številka: 4, 2013)
  Strategija oskrbe umirajočih (številka: 4, 2013)
  Spremljanje umirajočih in žalujočih (številka: 4, 2013)
  Hospic (številka: 4, 2013)
  Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020 (številka: 4, 2013)
  Vid in očesne bolezni pri starejših (številka: 4, 2013)
  Predstavitev irske nacionalne strategije staranja prebivalstva (številka: 4, 2013)
  Hospic (številka: 4, 2013)
  Starejši na trgu dela (številka: 4, 2013)
  Žalovanje (številka: 4, 2013)
  Spremljanje (umirajočih in žalujočih) (številka: 4, 2013)
  Minljivost (številka: 4, 2013)
 7. 2014
   54

  številka: 1 (2014)
  številka: 2 (2014)
  številka: 3 (2014)
  številka: 4 (2014)
  Tehnologija za starejše - gerontehnologija (številka: 1, 2014)
  5-letni razvojni program starosti prijazne občine ali mesta (številka: 1, 2014)
  Vitomil Zupan in njegova babica (številka: 1, 2014)
  Študija primera bolnice z demenco ob teoretičnih spoznanjih Naomi Feil, prikazanih v knjigi Zid molka (številka: 1, 2014)
  Staranje (številka: 1, 2014)
  Drobci iz gerontološke literature (številka: 1, 2014)
  Tradicionalne socialne mreže najstarejših ljudi v Sloveniji (številka: 1, 2014)
  20. IAGG svetovni gerontološko-geriatrični kongres, Seul, Koreja, 23-27. junij 2013 (številka: 1, 2014)
  Nov program o staranju (številka: 1, 2014)
  Psihosocialni vidiki staranja in starosti ljudi z Downovim sindromom (številka: 1, 2014)
  Kakovost življenja - staranje in Downov sindrom (številka: 1, 2014)
  Socialna mreža (številka: 1, 2014)
  Gerontehnologija (številka: 1, 2014)
  Življenjska obdobja (številka: 1, 2014)
  Delo Inštituta Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje v letu 2013 (številka: 1, 2014)
  Aktivnosti in terapija s pomočjo živali - vpliv živali na počutje starejših (številka: 2, 2014)
  Arhitektura (številka: 2, 2014)
  Medgeneracijsko središče v starosti prijaznem kraju (številka: 2, 2014)
  Monografija o zaključevanju kariere (številka: 2, 2014)
  Nasilje nad starejšimi (številka: 2, 2014)
  Drobci iz gerontološke literature (številka: 2, 2014)
  Raziskava o staranju v Sloveniji (številka: 2, 2014)
  Da je skupaj lažje biti sam (številka: 2, 2014)
  Prostor za starost naj dobro služi človeku in naj bo lep (številka: 2, 2014)
  Indeks aktivnega staranja 2012 (številka: 2, 2014)
  Sodobne oblike bivanja starejših v zahodni Evropi (številka: 2, 2014)
  Vloga osebnostnih in osebnih dejavnikov pri oblikovanju stališč do upokojitve (številka: 2, 2014)
  Krajevna medgeneracijska središča - dvig kulture kraja (številka: 3, 2014)
  Občina Ivančna Gorica, starosti prijazna in prijetno domača (številka: 3, 2014)
  Domača nega (številka: 3, 2014)
  MEDGEN borza (številka: 3, 2014)
  Uporaba in dostopnost zelenih površin v Ljubljani in okolici (številka: 3, 2014)
  Drobci iz gerontološke literature (številka: 3, 2014)
  O sreči staranja (številka: 3, 2014)
  Staranje in sožitje med generacijami v Občini Ivančna Gorica (številka: 3, 2014)
  Aleš Kogoj - slovenski gerontopsihiater (številka: 3, 2014)
  Osebna intimnost (številka: 3, 2014)
  Majhni posegi za velike učinke (številka: 4, 2014)
  Dolgotrajna oskrba v starajočih se družbah (številka: 4, 2014)
  Blagoslov dolgega življenja (številka: 4, 2014)
  Raziskava o prostovoljstvu in zdravju starejših ljudi na Severnem Irskem (številka: 4, 2014)
  Obravnava bolnika z demenco, Ljubljana, 16. september 2014 (številka: 4, 2014)
  Možne strategije razvoja domov za starejše (številka: 4, 2014)
  Hoja in planinarjenje v skupini za kakovostno starost Zimzelen Žalec (številka: 4, 2014)
  Oskrba (številka: 4, 2014)
  Drobci iz gerontološke literature (številka: 4, 2014)
  Raziskava o medgeneracijskih odnosih in sožitju na Irskem (številka: 4, 2014)
  Starosti prijazna skupnost (številka: 4, 2014)
  Vrtnarjenje kot medij za medgeneracijsko sodelovanje (številka: 4, 2014)
  Urbanistične zasnove za krajevno medgeneracijsko središče Žiri (številka: 4, 2014)
 8. 2015
   55

  številka: 1 (2015)
  številka: 2 (2015)
  številka: 3 (2015)
  številka: 4 (2015)
  Konferenca "O demenci", Nova Gorica, 26. februar 2015 (številka: 1, 2015)
  Neformalni oskrbovalci (številka: 1, 2015)
  Gerontološki dogodki (številka: 1, 2015)
  Etika življenja in razmisleki ob njej (številka: 1, 2015)
  Drobci iz gerontološke literature (številka: 1, 2015)
  Zagovorništvo starejših (številka: 1, 2015)
  Duhovnost in staranje (številka: 1, 2015)
  Povezanost odraslih žensk s svojimi starši (številka: 1, 2015)
  Medgeneracijski programi za kakovostno staranje (številka: 1, 2015)
  Smeh - naravno zdravilo starejših (številka: 1, 2015)
  Zagovorništvo starejših onemoglih ljudi (številka: 1, 2015)
  Uvodnik (številka: 1, 2015)
  Globalna platforma starosti prijaznih mest in občin pri Svetovni zdravstveni organizaciji (številka: 1, 2015)
  Drobci iz gerontološke literature (številka: 2, 2015)
  Načela in smernice za dobro počutje in dostojanstvo starejših, potrebnih dolgotrajne oskrbe (številka: 2, 2015)
  Konferenca EAST raziskovalne mreže "Depopulacija v ruralnih področjih v Srednji vzhodni Evropi: vzroki, posledice in rešitve", Görlitz, 11. do 13. junij 2015 (številka: 2, 2015)
  Razbremenitev družinskih oskrbovalcev z vidika ZDA in nekaterih evropskih držav (številka: 2, 2015)
  Nasveti Ivanke Bižal za negovanje bolnika v domačem okolju (številka: 2, 2015)
  Uvodnik (številka: 2, 2015)
  Svetovni atlas paliativne oskrbe ob koncu življenja (številka: 2, 2015)
  Stari starši v življenju vnukov (številka: 2, 2015)
  Fizioterapija postavi starega človeka ponovno na noge (številka: 2, 2015)
  Obravnavanje problematike trpinčenja starejših na evrpski ravni (številka: 2, 2015)
  Gerontološki dogodki (številka: 2, 2015)
  Drobci iz gerontološke literature (številka: 3, 2015)
  Evropski forum o socialnih inovacijah in aktivnem staranju (številka: 3, 2015)
  Korelacija med procesom staranja in tipom osebnosti v geriatrični populaciji (številka: 3, 2015)
  Institucionaliziranost (številka: 3, 2015)
  Deinstitucionalizacija dolgotrajne oskrbe (številka: 3, 2015)
  Uvodnik (številka: 3, 2015)
  Poročilo Evropske komisije o staranju za leto 2015 (številka: 3, 2015)
  Deinstitucionalizacija (številka: 3, 2015)
  Uporaba spletnih družbenih omrežij med starejšimi in najstniki (številka: 3, 2015)
  Gerontološki dogodki (številka: 3, 2015)
  Komunikacija in staranje (številka: 3, 2015)
  Štiri desetletja izkušenj s skupinami (številka: 3, 2015)
  Kazalniki depresije in telesna dejavnost pri starejših prebivalcih Slovenije (številka: 3, 2015)
  Vsiljivka v družini (številka: 3, 2015)
  Gerontološki dogodki (številka: 4, 2015)
  Drobci iz gerontološke literature (številka: 4, 2015)
  Uvodnik (številka: 4, 2015)
  E-Qalin za kakovostno staranje v domu za starejše (številka: 4, 2015)
  Kakovost življenja starih ljudi s kroničnimi obolenji (številka: 4, 2015)
  Uvajanje novega koncepta doma za starejše ni enostavno, a rezultati so boljši od pričakovanih (številka: 4, 2015)
  Indeks telesne mase in splošna umrljivost pri starejših (številka: 4, 2015)
  Osvežitveni tečaj za prostovoljce v medgeneracijski mreži za kakovostno staranje (številka: 4, 2015)
  E-Qalin (številka: 4, 2015)
  Vzorci psihološkega prilagajanja na izgubo zakonca v starosti (številka: 4, 2015)
  Pomen glasbe za osebe z demenco (številka: 4, 2015)
  Dejstva o glasbeni terapiji (številka: 4, 2015)
  Informiranje v starosti prijazni občini (številka: 4, 2015)
 9. 2016
   39

  številka: 1 (2016)
  številka: 2 (2016)
  številka: 3 (2016)
  številka: 3 (2016)
  številka: 3 (2016)
  številka: 3 (2016)
  številka: 3 (2016)
  številka: 3 (2016)
  številka: 3 (2016)
  številka: 3 (2016)
  številka: 3 (2016)
  številka: 3 (2016)
  številka: 3 (2016)
  Razvojna usmeritev domov za starejše (številka: 1, 2016)
  Uvodnik (številka: 1, 2016)
  Globalni obseg problema nasilja nad starejšimi in ukrepanje po podatkih SZO (oktober 2015) (številka: 1, 2016)
  Kratkotrajna nastanitev (številka: 1, 2016)
  Ubrana vodstvena ekipa vodstva Doma štarejših Šentjur prenavlja koncept (številka: 1, 2016)
  Drobci iz gerontološke literature (številka: 1, 2016)
  Zmerno in čezmerno pitje starejših ljudi (številka: 1, 2016)
  Dnevna oskrba (številka: 1, 2016)
  Oskrbovana stanovanja (številka: 1, 2016)
  Nočna oskrba (številka: 1, 2016)
  Vpliv staranja na ravnanje z denarjem (številka: 2, 2016)
  Umovadba za bistre možgane v poznih letih (številka: 2, 2016)
  Vpliv vegeterijanske prehrane na kosti (številka: 2, 2016)
  Demografsko staranje zahteva rešitve za finančno vzdržnost sistemov (številka: 2, 2016)
  Kultura usklajenih odnosov (številka: 2, 2016)
  Možnosti in priložnosti tehnološke podpore pri oskrbi ljudi z demenco v skupnosti (številka: 2, 2016)
  Čisto sam na svetu (številka: 2, 2016)
  Prilagajanje podjetij na staranje zaposlenih (številka: 2, 2016)
  Uvodnik (številka: 2, 2016)
  Resolucija o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015 - 2025 (številka: 2, 2016)
  Kongruentna odnosna nega (številka: 2, 2016)
  Drobci iz gerontološke literature (številka: 2, 2016)
  Izobraževanje je motor pri razvoju oskrbe starih ljudi (številka: 2, 2016)
  Ciceronovi pogovori o starosti (številka: 2, 2016)
  Obzornik zdravstvene nege (številka: 2, 2016)
  Uživanje jogurta v starosti (številka: 2, 2016)
 10. 2017
   4

 11. 2018
   2