Število rezultatov iskanja: 399

Časopisje in članki - naslov
Acta biologica Slovenica (1)
Acta chimica slovenica (1)
Acta geographica Slovenica (1)
Acta Histriae (6)
Acta medico-biotechnica (1)
Acta neophilologica (2)
Annales. Series historia et sociologia (2)
Anthropological notebooks (4)
Arheološki vestnik (6)
Ars et humanitas (2)
Bogoslovni vestnik (2)
CEPS journal (2)
Časopis za kritiko znanosti (13)
Časopis za zgodovino in narodopisje (2)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (2)
Dom in svet (Ljubljana) (9)
Dve domovini (5)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (5)
Filozofski vestnik (2)
Geografski obzornik (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (2)
Informacije MIDEM (1)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (4)
Javnost (Ljubljana) (1)
Jezik in slovstvo (1)
Kakovostna starost (1)
Keria (Ljubljana) (1)
Knjižnica (8)
Lexonomica (7)
Linguistica (Ljubljana) (1)
Ljubljanski zvon (4)
Management (1)
Managing global transitions (1)
Monitor ISH (2)
Naša skupnost (Grosuplje) (3)
Naša skupnost (Ljubljana) (1)
Naše gospodarstvo (3)
Natura Sloveniae (1)
Obzornik zdravstvene nege (1)
Otrok in knjiga (1)
Pedagoška obzorja (2)
Planinski vestnik (3)
Prispevki za novejšo zgodovino (1)
Projektna mreža Slovenije (1)
Radiology and oncology (Ljubljana) (1)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (25)
Revija za elementarno izobraževanje (1)
Revija za javna naročila in javne finance (3)
Romano lil (Ljubljana) (4)
Romano them (48)
Slovenski etnograf (3)
Slovenski gospodar (1)
Slovenski pravnik (2)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (11)
Socialno delo (24)
Sodobna pedagogika (11)
Sodobnost (1963) (2)
Šolska kronika (1)
Šolsko polje (3)
Teorija in praksa (4)
Traditiones (Ljubljana) (2)
Učiteljski tovariš (18)
Urbani izziv (1)
Verba hispanica (2)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (1)
Zbor občanov (4)
Zdravstveno varstvo (4)
Zgodovinski časopis (1)
Izvor
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (2)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor (2)
Društvo antropologov Slovenije (4)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo radiologije in onkologije (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (4)
Inštitut za narodnostna vprašanja (25)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (4)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (2)
Mariborska knjižnica (2)
Mestna knjižnica Ljubljana (12)
Narodna in univerzitetna knjižnica (142)
Pedagoška obzorja (2)
Planinska zveza Slovenije (3)
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (48)
Romski informacijski in znanstveno-raziskovalni center Slovenije - Anglunipe (4)
SIB d.o.o. (3)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenski etnografski muzej (5)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (3)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko združenje za projektni management (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (1)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska založba (13)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (6)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (22)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (7)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (7)
Univerzitetna knjižnica Maribor (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Združenje za socialno pedagogiko (11)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
ZRC SAZU (15)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (11)
Zveza geografov Slovenije (1)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Založnik
... Gio. Giac. Rossi in Roma (1)
Banka Slovenije (1)
bey Joh. Georg Mayr ... (1)
Biotehnical Educational Centre, Vocational College (1)
Biotehniški center Naklo (1)
Biotehniški izobraževalni center, Višja strokovna šola (1)
Cent´r za obučenie i razvitie (3)
Centar za razvoj i obrazovanje (3)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga (2)
Cent'r za obučenie i razvitie (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
Centro di sviluppo e formazione (3)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (1)
Development and Education Centre (8)
Društvo antropologov Slovenije (4)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo ekonomistov Maribor (3)
Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije (1)
Društvo Pravnik (2)
Društvo Romski informacijski center Slovenije Anglunipe (1)
Društvo študentov biologije (1)
Društvo za osvoboditev živali (1)
Družina (2)
Državna založba Slovenije (2)
E. Koželj (1)
Eduvision (1)
Ekonomski center Maribor (3)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (3)
Eno (1)
Etnografski muzej (3)
Evropska pravna fakulteta (2)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (1)
ex typographeo Joannis Baptistae Mayr ... (1)
Faculty of management (1)
Fakulteta za državne in evropske študije (1)
Fakulteta za management (1)
Fakulteta za organizacijske vede (1)
Fakulteta za socialno delo (24)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (4)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (2)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (2)
Fr. Leyrer (1)
Glotta Nova (1)
H. Ledóchowski (1)
in der akadem. Buchhandlung von J. C. B. Mohr (1)
Institute for Ethnic Studies (8)
Institute for Slovene Emigration Research (5)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (4)
Inštitut za narodnostna vprašanja (25)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (5)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (4)
International School for Social and Business Studies (1)
Iscomet, Institute for Ethnic and Regional Studies (2)
J. Pelikan (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (18)
Katoliško tiskovno društvo (9)
Kéntro anáptyxes kai ekpaídeyses (4)
L. Schwentner (1)
M. Kosič (1)
Mariborska knjižnica (1)
Medicinska fakulteta (1)
Mladinska knjiga (1)
National Institute of Public Health of the Republic of Slovenia (1)
Obzorja (2)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2)
OK SZDL Bežigrad (4)
P. Štrukelj (1)
Pedagoška fakulteta (4)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (2)
Pedagoška obzorja (2)
Pedagoški inštitut (2)
Planinska zveza Slovenije (3)
Pravna fakulteta (7)
Razvojno izobraževalni center (4)
Razvojno obrazovni centar (2)
RIC (2)
RIS Dvorec (1)
Romsko društvo Anglunipe (4)
samozal. GolKerKavč (1)
samozal. P. Bratina (1)
Sanje (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
selfpublisher T. Horvat (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (1)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (9)
Slovenski etnografski muzej (5)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (3)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko Združenje za projektni management (1)
SO (3)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (2)
Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (1)
Š. Sanabor (1)
Š. Urh (1)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska založba (13)
Tiskarna sv. Cirila (1)
Tiskovna zadruga (4)
ToKnowPress (1)
typis Joannis Baptistae Mayr ... (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Vesna film (2)
Založba Univerze na Primorskem (4)
Založba ZRC (9)
Zavod IRC (1)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (5)
Zbornica zdravstvene nege (1)
Združenje za socialno pedagogiko (11)
Združenje zdravnikov družinske medicine (6)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (6)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (6)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (8)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (11)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza Romov Slovenije (48)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Išči med rezultati (399)