Število rezultatov iskanja: 827

Časopisje in članki - naslov
Acta biologica slovenica (1)
Acta chimica slovenica (1)
Acta geographica Slovenica (1)
Acta historiae artis Slovenica (2)
Acta Histriae (8)
Acta medico-biotechnica (1)
Acta neophilologica (2)
Anali PAZU (1)
Annales (Koper) (1)
Annales. Series historia et sociologia (7)
Anthropological notebooks (4)
Arheološki vestnik (80)
Arhivi (1)
Arhivistika, zgodovina, pravo (1)
Ars et humanitas (2)
Atlanti (1)
Bogoslovni vestnik (5)
Central European Public Administration Review (1)
CEPS journal (2)
Časopis za kritiko znanosti (13)
Časopis za zgodovino in narodopisje (3)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (2)
Delo in varnost (5)
Didakta (1)
Dom in svet (Ljubljana) (9)
Dve domovini (5)
Edinost in dialog (2)
Ekran (Ljubljana) (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (5)
Filozofski vestnik (2)
Geografski obzornik (1)
Geografski vestnik (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (6)
Gozdarski vestnik (1)
Informacije MIDEM (1)
Instrumentum (11)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (4)
Javnost (Ljubljana) (1)
Jezik in slovstvo (1)
Jezikoslovni zapiski (1)
Jutro (Ljubljana) (1)
Keria (Ljubljana) (2)
Knjižnica (8)
Kronika (Ljubljana) (7)
Laibacher Zeitung (1)
Lex localis (1)
Lexonomica (7)
Linguistica (Ljubljana) (1)
Ljubljanski zvon (4)
Management (1)
Managing global transitions (1)
Mariborski večernik Jutra (1)
Medicine, law & society (1)
Mini Multi (7)
Monitor ISH (3)
Naša skupnost (Grosuplje) (3)
Naša skupnost (Ljubljana) (1)
Naše gospodarstvo (3)
Natura Sloveniae (1)
Obzornik zdravstvene nege (2)
Otrok in knjiga (1)
Papir (Ljubljana) (2)
Pedagoška obzorja (3)
Planinski vestnik (3)
Podjetje in delo (1)
Primerjalna književnost (1)
Prispevki za novejšo zgodovino (1)
Projektna mreža Slovenije (1)
Proteus (1)
Radiology and oncology (Ljubljana) (3)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (42)
Revija za elementarno izobraževanje (1)
Revija za javna naročila in javne finance (3)
Romano lil (Ljubljana) (4)
Romano them (48)
Slavica Tergestina (1)
Slovenski etnograf (3)
Slovenski glasnik (1858) (1)
Slovenski gospodar (1)
Slovenski pravnik (2)
Slovenščina v šoli (2)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (11)
Socialno delo (28)
Sodobna pedagogika (14)
Sodobnost (1963) (2)
Studia mythologica Slavica (1)
Studia universitatis hereditati (1)
Šolska kronika (1)
Šolsko polje (4)
Tekstilec (1)
Teorija in praksa (6)
Traditiones (Ljubljana) (2)
Trojarjev zbornik (1)
Učiteljski tovariš (18)
Uporabna informatika (Ljubljana) (3)
Urbani izziv (1)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (1)
Ventil (Ljubljana) (1)
Verba hispanica (2)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (1)
Vzgoja (Ljubljana) (1)
Vzgoja in izobraževanje (1)
Zbor občanov (4)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 6 (1)
Zbornik mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference (1)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (3)
Zdravstveno varstvo (5)
Zgodovina za vse (2)
Zgodovinski časopis (16)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (1)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (2)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor (2)
Didakta (1)
Društvo antropologov Slovenije (4)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo inženirjev in tehnikov papirništva (2)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo radiologije in onkologije (3)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (3)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (4)
Inštitut za narodnostna vprašanja (42)
Inštitut za novejšo zgodovino (4)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj (1)
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto (2)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (2)
Lexpera d. o. o. (1)
Mariborska knjižnica (3)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (12)
Mirovni inštitut (Ljubljana) (3)
Nacionalni inštitut za biologijo (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (4)
Narodna in univerzitetna knjižnica (285)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper - Biblioteca centrale Srečko Vilhar Capodistria (1)
Pedagoška obzorja (3)
Planinska zveza Slovenije (3)
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (55)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
Romski informacijski in znanstveno-raziskovalni center Slovenije - Anglunipe (4)
SIB d.o.o. (3)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (5)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenska sekcija IEEE (1)
Slovenski etnografski muzej (5)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (3)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (4)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (6)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (3)
Slovensko združenje za projektni management (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (1)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska založba (13)
Universita degli Studi di Trieste (1)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (8)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (26)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (17)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Oddelek za zgodovino) (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (2)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (7)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (5)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (1)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (8)
Univerzitetna knjižnica Maribor (4)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Zavod RS za šolstvo (3)
Zavod Ulala (114)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (5)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (2)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Združenje za socialno pedagogiko (11)
Zgodovinski arhiv Ljubljana (1)
Zgodovinsko društvo Celje (2)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (8)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
ZRC SAZU (46)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (14)
Zveza geografov Slovenije (2)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (17)
Vsebina
Založnik
(3)
... Gio. Giac. Rossi in Roma (1)
= Institute for Ethnic Studies (14)
= Slovenian Section IEEE (1)
= Slovensko združenje Rimskega kluba (1)
= Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Annales ZRS (1)
A. Maček (1)
A. Morel (1)
Andr. Leykam'schen Erben (1)
Anton Janežič (1)
Arhive Centre for Professional and Technical Problems (1)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Arthea (1)
Association of Radiology and Oncology (2)
Audibook (1)
avtor (1)
Banka Slovenije (1)
bey Adam Freiderich Reichhardt (1)
bey Joh. Georg Mayr ... (1)
Biotehnical Educational Centre, Vocational College (1)
Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Biotehniški center Naklo (1)
Biotehniški izobraževalni center, Višja strokovna šola (1)
Cent´r za obučenie i razvitie (3)
Centar za razvoj i obrazovanje (3)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga (4)
Cent'r za obučenie i razvitie (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (3)
Centro di sviluppo e formazione (3)
Chiara (3)
Croatian Association of the Club of Rome (1)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (1)
D. Hribar (1)
D. Romih (1)
Development and Education Centre (8)
Didakta (1)
Dream studio Krt (1)
Društvo antropologov Slovenije (4)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo ekonomistov (6)
Društvo ekonomistov Maribor (5)
Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo Mozaik - društvo otrok (1)
Društvo Pravnik (2)
Društvo Romski informacijski center Slovenije Anglunipe (1)
Društvo študentov biologije (1)
Društvo za osvoboditev živali (1)
Družba Jezusova (1)
Družina (4)
Državna založba Slovenije (1)
durch Johann Blancken (1)
E. Koželj (1)
Eduvision (2)
Ekonomski center Maribor (3)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (3)
Eno (1)
Etnografski muzej (3)
Evropska pravna fakulteta (2)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (1)
ex typographeo Joannis Baptistae Mayr ... (1)
Faculty of management (1)
Fakulteta za državne in evropske študije (1)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (1)
Fakulteta za management (1)
Fakulteta za socialno delo (28)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (4)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko (1)
Fakulteta za upravo (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (2)
Fr. Leyrer (1)
Frekvenca, socialno-kulturno združenje nemirnih in aktivnih (1)
Glotta Nova (1)
GPZ Sraka (2)
Groupe de travail européen sur l'artisanat et les productions manufacturées dans l'Antiquité (11)
GZS - Združenje papirne in papirno predelovalne industrije (2)
Helidon (3)
Ignaz Alois Edler v. Kleinmayr (1)
in der akadem. Buchhandlung von J.C.B. Mohr (1)
in der Edel von Kleinmayerschen Buchhandlung (1)
Institute for Ethnic Studies (8)
Institute for Slovene Emigration Research (5)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (3)
Inštitut IRRIS za raziskave, razvoj in strategije družbe, kulture in okolja (1)
Inštitut Stanka Janežiča za dogmatično, osnovno in ekumensko teologijo ter religiologijo in dialog, Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani (2)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (4)
Inštitut za narodnostna vprašanja (42)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (5)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
Interesansa-zavod (1)
International School for Social and Business Studies (1)
Iscomet, Institute for Ethnic and Regional Studies (2)
ISCOMET, Institute for Ethnic and Regional Studies (2)
J. Krajec (1)
J. Pelikan (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (18)
Jugoton (3)
Katoliško tiskovno društvo (9)
Kéntro anáptyxes kai ekpaídeyses (4)
Konzorcij (1)
Konzorcij jutra (1)
KUD Sodobnost International (1)
L. Schwentner (2)
Langa (1)
Lexpera (1)
M. Hadler (1)
M. Kosič (1)
M. Logar (1)
M. Malnar (1)
Magy Fénynyomdal Részv. (1)
Mariborska knjižnica (1)
McMillan Music, Euro Trend Production (1)
Medicinska fakulteta (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (1)
Mirovni inštitut - Inštitut za sodobne družbene in politične študije (3)
Mladinska knjiga (1)
Mladinsko društvo (1)
N. Romih (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (4)
National Institute of Public Health of the Republic of Slovenia (1)
Obzorja (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
OK SZDL Bežigrad (4)
Onkološki inštitut (1)
P. Štrukelj (1)
PAZU (1)
Pedagoška fakulteta (5)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (2)
Pedagoška obzorja (3)
Pedagoški inštitut (4)
per G. Gregorio de Gregori, 1510 Cal. Iulias 1 VII (1)
Planinska zveza Slovenije (3)
Podukcija gramofonskih ploča Radio-Televizije Beograd (1)
Pomurje Cancer Society (1)
Pomursko društvo za boj proti raku (1)
Pravna fakulteta (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
Razvojno izobraževalni center (4)
Razvojno obrazovni centar (2)
RIC (2)
RIS Dvorec (3)
Romani union (7)
Romsko društvo Anglunipe (4)
RTV (3)
RTV Slovenija, Založba kaset in plošč (1)
RTV Slovenija, ZKP (1)
S. Kosmač Brezar (1)
samozal. (1)
samozal. avtor (1)
samozal. GolKerKavč (7)
samozal. H. Ledóchowski (1)
samozal. P. Bratina (1)
Sanje (1)
Science and Research Centre Koper, Annales ZRS (1)
selfpublisher T. Horvat (1)
SIGIC - Slovenski glasbenoinformacijski center (5)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (1)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovenian Association for Clinical Chemistry (1)
Slovenian Association for the Club of Rome (1)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (83)
Slovenska kinoteka (1)
Slovenska sekcija IEEE (1)
Slovenski etnografski muzej (5)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (3)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (4)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (6)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (3)
Slovensko združenje za klinično kemijo (1)
Slovensko Združenje za projektni management (1)
SO (3)
Societá storica del Litorale (5)
Splošna bolnišnica, Oddelek za anesteziologijo in intenzivno medicino operativnih strok, Enota za intenzivno medicino (1)
Splošno združenje tekstilne industrije (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (1)
Š. Sanabor (1)
Š. Urh (1)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska založba (13)
T. Železnik Ramuta (1)
Teološka fakulteta (1)
Tiskarna sv. Cirila (1)
Tiskovna zadruga (4)
ToKnowPress (2)
Tóth Géza (1)
typis Joannis Baptistae Mayr ... (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (1)
Universita degli Studi di Trieste (1)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza na Primorskem, Znanstvenoraziskovalno središče (6)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru (3)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (7)
Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
V. Kamin Kajfež (1)
Vesna film (2)
Visoka šola za politične vede (2)
Založba /*cf (1)
Založba Audibook (1)
Založba Univerze na Primorskem (4)
Založba ZRC (29)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavod IRC (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (3)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (5)
Zavod za varnostne strategije pri Univerzi Maribor (1)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (3)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu (1)
Zbornica zdravstvene nege (2)
Združenje za socialno pedagogiko (11)
Združenje zdravnikov družinske medicine (7)
Zgodovinski arhiv (1)
Zgodovinsko društvo Celje (2)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (8)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (8)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za krajevno zgodovino (2)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za lokalno zgodovino (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (11)
Znanstveni inštitut Filozofske fakultete (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (3)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (37)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (8)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (14)
Zveza ekonomistov Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (1)
Zveza Romov Slovenije (48)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (17)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (2)
Išči med rezultati (827)