Število rezultatov iskanja: 133046

Časopisje in članki - naslov
2. mestna ljudska šola - Ljubljana (7)
26! (Ljubljana) (27)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (410)
Amfiteater (Ljubljana) (125)
Ampak (Ljubljana) (16)
Analiza (Ljubljana) (35)
Anthropos (Ljubljana) (1459)
Arhitektura (Ljubljana) (23)
Bela Ljubljana (2)
Bogoljub (Ljubljana) (553)
Communio (Ljubljana) (202)
Čas (Ljubljana) (224)
Danica (Ljubljana) (152)
Dejanje (Ljubljana) (36)
Delegatska tribuna (Ljubljana Moste-Polje) (91)
Delo (Ljubljana) (19498)
Demokracija (Ljubljana, 1996) (244)
Detektiv (Ljubljana) (1)
Dignitas (Ljubljana) (1)
Dnevnik (Ljubljana, 1991) (820)
Dom in svet (Ljubljana) (17385)
Domoljub (Ljubljana) (2456)
Domovina (Ljubljana) (1293)
Don Bosko (Ljubljana) (17)
Druga mestna petrazredna ljudska šola (Ljubljana) (20)
Druga mestna štirirazredna ljudska šola (Ljubljana) (10)
Druga realna gimnazija (Ljubljana) (36)
Društvenik (Ljubljana) (84)
Državna meščanska šola na Viču - Ljubljana (3)
Državna meščanska šola v Šentvidu - Ljubljana (4)
Državna trgovska akademija - Ljubljana (9)
Edinost (Ljubljana) (49)
ELOPE (Ljubljana) (167)
Emzin (Ljubljana) (2)
Etnolog (Ljubljana) (163)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (913)
Farmakon (Ljubljana) (20)
Fizioterapija (Ljubljana) (154)
Gea (Ljubljana) (261)
Glas Juga (Ljubljana, 1914) (2)
Glas svobode (Ljubljana) (61)
Gledališki list (Opera, SNG Ljubljana) (613)
Gospodar (Ljubljana) (189)
Gospodinjska šola v Ljubljani - Ljubljana (1)
Grafičar (Ljubljana) (90)
Handels Lehranstalt - Ljubljana (5)
Hladnikia (Ljubljana) (240)
IB revija (Ljubljana) (279)
Ilustracija (Ljubljana) (36)
Informatica (Ljubljana) (1082)
Inter Alia (Ljubljana) (8)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (10116)
Javnost (Ljubljana) (580)
Jež (Ljubljana) (77)
Jugoslavija (Ljubljana) (1212)
Jutro (Ljubljana) (8112)
Jutro (Ljubljana. 1931-1943) (947)
Kaiserlich königliche selbstständige Unterrealschule (Ljubljana) (3)
Keria (Ljubljana) (180)
Kino (Ljubljana) (15)
Klasična gimnazija - Ljubljana (119)
Klasična gimnazija (Ljubljana) (8)
Klik (Ljubljana) (89)
Klin (Ljubljana) (12)
Knezoškofijska privatna gimnazija v zavodu sv. Stanislava - Ljubljana (24)
Krekova višja gospodinjska šola - Ljubljana (4)
Kres (Ljubljana) (14)
Križ (Ljubljana) (11)
Kronika (Ljubljana) (2334)
Kula (Ljubljana) (7)
Les (Ljubljana) (537)
Lichtenthurnov zavod (dekliška meščanska šola) - Ljubljana (8)
Linguistica (Ljubljana) (758)
Literatura (Ljubljana) (1598)
Ljudska šola - Ljubljana (Trnovo) (1)
Ljudska šola v Polju - Ljubljana (1)
Ljudska šola v spodnji Šiški - Ljubljana (1)
Ljudska šola v Šentvidu - Ljubljana (4)
Ljudski pravnik (Ljubljana) (380)
Lovec (Ljubljana) (79)
Luč (Ljubljana) (86)
Maska (Ljubljana) (3)
Mentor (Ljubljana. 1908) (235)
Mestna nemška dekliška ljudska šola - Ljubljana (13)
Mlada pota (Ljubljana) (9)
Moj dom (Ljubljana) (24)
Monitor (Ljubljana) (75)
Mostovi (Ljubljana) (2)
Naprej (Ljubljana) (78)
Narodni dnevnik (Ljubljana, 1924) (1183)
Naš dom (Ljubljana) (64)
Naša komuna (Ljubljana) (9257)
Naša skupnost (Ljubljana Moste-Polje) (2866)
Naša skupnost (Ljubljana) (14058)
National geographic (Ljubljana) (95)
Nedelo (Ljubljana) (1147)
Nemška deška ljudska šola - Ljubljana (15)
Nika (Ljubljana) (49)
Njiva (Ljubljana) (21)
Normalka - Ljubljana (50)
Novi čas (Ljubljana) (463)
Novi svet (Ljubljana) (1192)
Obisk (Ljubljana) (31)
Odmevi (Ljubljana) (9)
Okno (Ljubljana) (47)
Ona (Ljubljana) (984)
Onkologija (Ljubljana) (657)
Papir (Ljubljana) (14)
Perspektive (Ljubljana) (36)
Petrol (Ljubljana) (450)
Pevec (Ljubljana) (82)
Phainomena (Ljubljana) (903)
Pogledi (Ljubljana) (131)
Polet (Ljubljana, 1935) (8)
Ponedeljek (Ljubljana) (164)
Poročilo Bolnišničnega registra Onkološkega inštituta Ljubljana (6)
Poročilo o stanju okolja v Mestni občini Ljubljana (1)
Preprint series (Ljubljana) (94)
Prima linea (Ljubljana) (44)
Problemi (Ljubljana) (157)
Prosveta (Ljubljana, 1924) (2)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (883)
Psihološka obzorja Ljubljana (1)
Publikacija (Srednja medijska in grafična šola Ljubljana) (3)
Radio Ljubljana (601)
Radiology and oncology (Ljubljana) (844)
Raketa (Ljubljana) (11)
Razgled (Ljubljana, 1927) (8)
Razpol (Ljubljana) (13)
Rdeči prapor (Ljubljana, Trst) (651)
Realka - Ljubljana (11)
Rehabilitacija (Ljubljana) (548)
Rekord (Ljubljana) (19)
Research annual report (University of Ljubljana, Faculty of Economics) (1)
Revolver (Ljubljana) (23)
Revus (Ljubljana) (223)
Roman (Ljubljana, 1932) (114)
Romano lil (Ljubljana) (4)
Salezijanski zavod na Rakovniku - Ljubljana (1)
Samouprava (Ljubljana, 1925) (9)
Samouprava (Ljubljana, 1933) (72)
Slovan (Ljubljana. 1884) (129)
Slovan (Ljubljana. 1902) (228)
Slovenka (Ljubljana) (5)
Slovenska beseda (Ljubljana) (119)
Slovenska mestna dekliška šola - Ljubljana (31)
Slovenska trgovska šola - Ljubljana (10)
Slovenski pionir (Ljubljana) (3)
Slovenski učitelj (Ljubljana) (470)
Socialist (Ljubljana, 1923) (127)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (516)
Sokolič (Ljubljana, 1919) (197)
Statistične informacije. 15. Kmetijstvo in ribištvo (Ljubljana) (97)
Statistične informacije. 16. Gozdarstvo in lov (Ljubljana) (3)
Statistične informacije. 17. Rudarstvo in predelovalne dejavnosti (Ljubljana) (82)
Statistične informacije. 19. Gradbeništvo (Ljubljana) (102)
Statistične informacije. 20. Trgovina (Ljubljana) (154)
Statistične informacije. 21. Gostinstvo in turizem (Ljubljana) (45)
Statistične informacije. 22. Transport in komunikacije (Ljubljana) (35)
Statistične informacije. 24. Zunanja trgovina (Ljubljana) (25)
Statistične informacije. 4. Cene (Ljubljana) (170)
Statistične informacije. 7. Trg dela (Ljubljana) (210)
Svobodna beseda (Ljubljana) (25)
Šent (Ljubljana) (6)
Šport (Ljubljana) (95)
Tehniška srednja šola - Ljubljana (16)
Tim (Ljubljana) (98)
Tovariš (Ljubljana) (1375)
Traditiones (Ljubljana) (1028)
Trgovski učni zavod - Ljubljana (4)
Trgovsko učilišče Christofov učni zavod - Ljubljana (4)
Tribuna (Ljubljana) (766)
Učiteljišče - Ljubljana (20)
Umetnost (Ljubljana, 1936) (48)
Univerza - Ljubljana (43)
Uporabna informatika (Ljubljana) (250)
Uprava (Ljubljana) (192)
Večernik (Ljubljana) (47)
Ventil (Ljubljana) (654)
Veteran (Ljubljana) (28)
Vikend magazin (Ljubljana) (1257)
VIP (Ljubljana) (15)
Vrtnar (Ljubljana) (146)
Vzgoja (Ljubljana) (552)
Za srce (Ljubljana) (83)
Zarja (1922, Ljubljana) (58)
Zasebna ženska realna gimnazija Uršulink - Ljubljana (10)
Zasebni učni in vzgojni zavod za dečke - Ljubljana (4)
Zasebno žensko učiteljišče in z njim združena vadnica pri Uršulinkah - Ljubljana (2)
Zasebno žensko učiteljišče z vadnico pri uršulinkah - Ljubljana (5)
Zavod za gluhoneme - Ljubljana (2)
Zora (Ljubljana) (169)
Zvonček (Ljubljana) (7313)
Ženska realna gimnazija - Ljubljana (8)
Leto izida
???? (1)
1778 (1)
1789 (1)
1792 (2)
1796 (1)
1797 (1)
1801 (1)
1802 (1)
1803 (1)
1804 (1)
1806 (1)
1807 (2)
1808 (1)
1814 (2)
1815 (1)
1816 (1)
1817 (1)
1818 (1)
1819 (1)
1820 (1)
1821 (2)
1822 (2)
1823 (2)
1824 (2)
1825 (2)
1826 (2)
1827 (2)
1828 (1)
1829 (2)
1830 (2)
1831 (1)
1832 (1)
1833 (1)
1834 (2)
1835 (2)
1836 (2)
1837 (2)
1838 (1)
1839 (1)
1840 (2)
1841 (2)
1842 (2)
1843 (2)
1844 (2)
1845 (2)
1846 (2)
1847 (2)
1848 (2)
1849 (2)
1850 (2)
1851 (2)
1852 (1)
1853 (2)
1854 (2)
1855 (2)
1856 (1)
1857 (3)
1858 (3)
1859 (2)
1860 (2)
1861 (3)
1862 (2)
1863 (80)
1864 (3)
1865 (3)
1866 (3)
1867 (3)
1868 (3)
1869 (3)
1870 (3)
1871 (3)
1872 (4)
1873 (3)
1874 (2)
1875 (1)
1876 (3)
1877 (3)
1877/1878 (1)
1878 (2)
1878/1879 (1)
1879 (2)
1879/1880 (1)
1880 (2)
1880/1881 (1)
1880-1918 (95)
1880-1922 (1)
1881 (2)
1881/1882 (2)
1882 (1)
1882/1883 (2)
1883 (1)
1883/1884 (3)
1884 (56)
1884/1885 (3)
1885 (26)
1885/1886 (3)
1886 (26)
1886/1887 (3)
1887 (26)
1887/1888 (3)
1887/18888 (1)
1888 (174)
1888/1889 (6)
1889 (221)
1889/1890 (3)
1890 (250)
1890/1891 (3)
1891 (407)
1891/1892 (6)
1892 (402)
1892/1893 (5)
1892/1993 (1)
1893 (382)
1893/1894 (6)
1894 (512)
1894/1895 (4)
1894/1896 (1)
1895 (481)
1895/1896 (4)
1896 (365)
1896/1897 (5)
1897 (443)
1897/1898 (6)
1897/1900 (1)
1897-1909 (1)
1898 (493)
1898/1899 (3)
1898-1901 (1)
1898-1902 (2)
1898-1907 (1)
1899 (479)
1899/1900 (6)
1899-1904 (1)
19?? (3)
190? (1)
1900 (680)
1900/1901 (6)
1901 (739)
1901/1902 (6)
1902 (928)
1902/1903 (7)
1903 (1035)
1903/1904 (2)
1904 (951)
1904/1905 (2)
1905 (1030)
1905/1906 (3)
1905-1909 (1)
1906 (944)
1906/1907 (7)
1906-1907 (1)
1907 (927)
1907/1908 (20)
1908 (869)
1908/1909 (18)
1909 (979)
1909/1910 (31)
191? (1)
1910 (942)
1910/1911 (30)
1911 (677)
1911/1912 (25)
1912 (790)
1912/1913 (26)
1913 (702)
1913/1914 (22)
1914 (622)
1914/1915 (10)
1915 (506)
1915/1916 (9)
1915/1918 (1)
1915/1920 (1)
1916 (495)
1916/1917 (1)
1916/1918 (1)
1917 (460)
1917/1918 (8)
1918 (448)
1918/1919 (12)
1919 (780)
1919/1920 (4)
1920 (1091)
1920/1921 (46)
1921 (1360)
1921/1922 (41)
1922 (1369)
1922/1923 (37)
1923 (970)
1923/1924 (29)
1923/1933 (1)
1924 (1200)
1924/1925 (17)
1925 (1173)
1925/1926 (17)
1926 (1140)
1926/1927 (10)
1926-1927 (7)
1927 (1252)
1927/1928 (33)
1928 (1065)
1928/1929 (28)
1929 (1171)
1929/1930 (33)
1929/2930 (1)
1930 (1195)
1930/1931 (27)
1930-1931 (9)
1931 (1051)
1931/1932 (31)
1932 (917)
1932/1933 (34)
1933 (1002)
1933/1934 (39)
1934 (1043)
1934/1935 (36)
1935 (886)
1935/1936 (35)
1936 (951)
1936/1937 (46)
1936-1939 (1)
1937 (792)
1937/1938 (185)
1937/1939 (1)
1937-1939 (35)
1938 (964)
1938/1939 (41)
1939 (1129)
1939/1940 (41)
1940 (899)
1940/1941 (28)
1941 (643)
1941/1942 (19)
1942 (653)
1942/1943 (19)
1943 (789)
1943/1944 (18)
1944 (540)
1944/1945 (10)
1945 (143)
1945/1946 (14)
1946 (238)
1946/1947 (12)
1947 (227)
1947/1948 (13)
1948 (290)
1948/1949 (12)
1949 (307)
1949/1950 (9)
1950 (301)
1950/1951 (7)
1951 (233)
1951/1952 (16)
1952 (284)
1952/1953 (15)
1953 (105)
1953/1954 (9)
1954 (105)
1954/1955 (11)
1955 (97)
1955/1956 (6)
1956 (97)
1956/1957 (7)
1957 (93)
1957/1958 (6)
1958 (88)
1958/1959 (5)
1959 (334)
1959/1960 (7)
1960 (450)
1960/1961 (19)
1961 (462)
1961/1962 (17)
1962 (486)
1962/1963 (27)
1963 (489)
1963/1964 (11)
1964 (505)
1964/1965 (5)
1965 (480)
1965/1966 (43)
1966 (682)
1966/1967 (31)
1967 (631)
1967/1968 (12)
1968 (572)
1968/1969 (8)
1969 (532)
1969/1970 (13)
1970 (568)
1970/1971 (20)
1971 (943)
1971/1972 (23)
1972 (1082)
1972/1973 (16)
1973 (1369)
1973/1974 (15)
1974 (1290)
1974/1975 (56)
1975 (1377)
1976 (1548)
1977 (1634)
1977/1978 (14)
1978 (1866)
1978/1979 (14)
1978-1980 (1)
1979 (2702)
1979/1980 (14)
1980 (2299)
1980/1981 (15)
1981 (2462)
1981/1982 (14)
1982 (2349)
1982/1983 (13)
1983 (2310)
1983/1984 (8)
1984 (2633)
1984/1985 (82)
1985 (2646)
1985/1986 (15)
1986 (2386)
1986/1987 (14)
1987 (2499)
1987/1988 (16)
1988 (2313)
1988/1989 (23)
1989 (2415)
1990 (1571)
1991 (958)
1992 (1818)
1993 (2061)
1993/1994 (7)
1994 (2176)
1994/1995 (7)
1995 (781)
1995/1996 (6)
1996 (825)
1997 (866)
1998 (824)
1998-1999 (2)
1999 (951)
2000 (770)
2001 (946)
2002 (881)
2003 (943)
2004 (1683)
2005 (1421)
2006 (1214)
2007 (1185)
2007/2008 (1)
2008 (1138)
2009 (1214)
2009/2010 (1)
2010 (1323)
2011 (1682)
2012 (1218)
2013 (1462)
2014 (1470)
2015 (1445)
2016 (1305)
2017 (1202)
2018 (1210)
2018-2019 (2)
2019 (976)
2020 (740)
2021 (7)
Izvor
Botanično društvo Slovenije (240)
DELO, d.d. (10712)
Dnevnik (893)
Društvo inženirjev in tehnikov papirništva (14)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (498)
Društvo onkoloških bolnikov Slovenije (47)
Društvo psihologov Slovenije (884)
Društvo radiologije in onkologije (842)
Društvo radioloških inženirjev Slovenije (2)
Društvo študentov novinarstva FEJS Slovenija (12)
Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti (35)
Društvo za bolezni srca in ožilja Slovenije (83)
Društvo za širjenje filmske kulture Kino (15)
Društvo znanstvenih in tehniških prevajalcev Slovenije (2)
Družina d.o.o. (202)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (580)
Fakulteta za slovenske in mednarodne študije v Kranju (1)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (903)
Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko (94)
IUS SOFTWARE d.o.o. (223)
Lovska zveza Maribor (2)
Lovska zveza Slovenije (8)
Lud Literatura (5)
Mariborska knjižnica (79)
Maska, Zavod za založniško kulturno in producentsko dejavnost (3)
Mestna knjižnica Ljubljana (43942)
Mestna občina Ljubljana (1)
Mladina (75)
Mladinska knjiga (261)
MOBIN Zavod za mobilnost in informiranje mladih (27)
Narodna in univerzitetna knjižnica (61369)
Nova obzorja (244)
Nova revija (16)
Onkološki inštitut Ljubljana (663)
Osrednja knjižnica Celje (68)
Petrol d.d. (450)
Prirodoslovni muzej Slovenije (410)
Pro anima, d.o.o. (89)
Rokus Klett d.o.o. (95)
Romski informacijski in znanstveno-raziskovalni center Slovenije - Anglunipe (4)
Salezijanski inšpektorat (17)
Slovenski etnografski muzej (665)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (125)
Slovensko društvo Informatika (1332)
Slovensko etnološko in antropološko združenje Kula (7)
Slovensko farmacevtsko društvo (20)
Slovensko filozofsko društvo (393)
Slovensko združenje za duševno zdravje - ŠENT (6)
Srednja medijska in grafična šola Ljubljana (3)
Statistični urad Republike Slovenije (923)
ŠKUC (23)
Študentska organizacija univerze v Ljubljani (43)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (654)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (95)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (192)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (753)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (346)
Univerzitetna knjižnica Maribor (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (548)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (279)
Zavod Ulala (114)
Zavod za kreativno produkcijo - Emzin (2)
Združenje fizioterapevtov Slovenije (154)
Združenje za socialno pedagogiko (368)
ZRC SAZU (393)
Zveza lesarjev Slovenije (537)
Zveza potrošnikov Slovenije (15)
Zveza veteranov vojne za Slovenijo (28)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (98)
Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije (25)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (889)
Vsebina
Založnik
[s. n.] (2)
Achtklassige atädtische deutsche Mädchenvolksschule in Laibach (1)
Adolf Ribnikar (47)
Adrijan Janc (9)
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (93)
Anton Pesek (732)
Archiducali academia Labacensi (1)
Archiducali gymnasio Labacensi (1)
Archiducali lycaeo Labacensi (2)
Association of Radiology and Oncology (2)
Bela Ljubljana (2)
Bibliofilska založba (48)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (43)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (240)
C. kr. državna nižja gimnazija (7)
Caesareo regii gymnasium academicum (1)
Caesareo regii lyceo Labacensi (8)
Christofov učni zavod v Ljubljani (1)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (823)
Četverorazredna ljudska šola v Trnovem (1)
Dekliška meščanska šola v Lichtenthurnovem zavodu v Ljubljani (1)
Dekliška meščanska šola v Lichtenturnovem zavodu v Ljubljani (2)
Delo (24396)
Detektivska zbornica Slovenije (1)
Deutschen Knaben - Volksschule des deutschen Schulvereines (4)
Dnevnik (893)
Dopisna trgovska šola, trgovski učni zavod (1)
Dr. Krekova višja gospodinjska šola (1)
Dr. Krekova višja gospodinjska šola Ljubljana VII. (3)
Druga mestna 4 razredna ljudska šola (10)
Društvo fizioterapevtov Slovenije (144)
Društvo fizioterapevtov Slovenije - strokovno združenje (10)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (84)
Društvo inženirjev in tehnikov grafike Slovenije (90)
Društvo inženirjev in tehnikov papirništva (14)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (552)
Društvo onkoloških bolnikov Slovenije (47)
Društvo pravnikov LRS (380)
Društvo psihologov Slovenije (2343)
Društvo študentov novinarstva FEJS Slovenija (12)
Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti (35)
Društvo za bolezni srca in ožilja Slovenije (73)
Društvo za širjenje filmske kulture Kino! (15)
Društvo za teoretsko psihoanalizo, Ljubljana (170)
Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije (10)
Društvo znanstvenih in tehniških prevajalcev Slovenije (2)
Družba Jezusova (552)
Družina (4)
Državna dvorazredna tgovska šola v Ljubljani (1)
Državna dvorazredna trgovska šola v Ljubljani (5)
Državna dvorazredna trgovska šola v Ljubljani in združena šola v Ljubljani (2)
Državna dvorazredna trgovska šola v Ljubljani in Združena šola v Ljubljani (1)
Državna klasična gimnazija v Ljubljani (11)
Državna mešana meščanska šola na Viču (1)
Državna mešana meščanske šole na Viču (1)
Državna meščanska šola v Št. Vidu nad Ljubljano (1)
Državna meščanska šola Andreja Bitenca v št. Vidu nad Ljubljano (3)
Državna meščanska šola v št. Vidu nad Ljubljano (1)
Državna realka z realnogimnazijskimi oddelki v Ljubljani (1)
Državna srednja tehnika šola v Ljubljani (1)
Državna tehniška srednja šola Ljubljana (3)
Državna tehniška srednja šola v Ljubljani (3)
Državna trgovska akademija v Ljubljani (9)
Državna učiteljska šola v ljubljani (5)
Državna učiteljska šola v Ljubljani (3)
Državna založba Slovenije (1228)
Državna ženska realna gimnazija v Ljubljani (1)
Državna ženska relna gimnazija v Ljubljani (1)
Državno moško učiteljišče in državno žensko učiteljišče v Ljubljani (1)
Državno moško učiteljišče v Ljubljani (1)
Državno žensko učiteljišče v Ljubljani (3)
Ekonomska fakulteta (2)
emzin Zavod za kreativno produkcijo (2)
Etnografski muzej (149)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (579)
Fakulteta za telesno kulturo (95)
Fakulteta za upravo (192)
Fenomenološko društvo (4)
Fran Jaklič (470)
Frančišek Pavletič (169)
Fünfclassigen städtischen deutschen Knaben - Volksschule (3)
Gospodinjska šola, društvo za ustanovo in vzdrževanje gospodinjskih šol v Ljubljani (1)
GV Revije (223)
Gymnasii academici Labacensis (28)
Gymnasii academici Labaci (5)
Gymnasii Labacensis (3)
Gymnasiums (2)
Handels - Lehranstalt in Laibach (5)
I. državna realna gimnazija z realčnimi oddelki v Ljubljani (10)
II. državna gimnazija (17)
II. mestna osemrazredna deška ljudska šola (1)
II. mestna osemrazredna deška ljudska šola in strokovna nadaljevalna šola za stavbne obrti v Ljubljani (1)
II. mestna osemrazredna deška ljudska šola na Cojzovi cesti in obrtna pripravljanica v Ljubljani (1)
II. mestna osemrazredna deška ljudska šola v Ljubljani (2)
II. mestna petrazredna deška ljudska šola (20)
II. mestna šestrazredna deška ljudska šola v Ljubljani (1)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (395)
Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko (28)
J. Giontini (1)
Janez Krizostom Pogačar (152)
Jugoslov. novinsko d.d. (151)
Jugoslovanska tiskarna (86)
K. k. academischen Gymnasium zu Laibach (1)
K. k. academischen Gymnasium zu Laibach (1)
K. k. Bildungsanstalt für Lehrerinnen zu Laibach (1)
K. k. ersten Staatsgymnasiums (1)
K. k. Gymnasium zu Laibach (1)
K. k. I. Staatsgymnasiums (17)
K. k. Lehrerbildungsanstalt zu Laibach (2)
K. K. Muster - Haupt - Schule zu Laibach (2)
K. K. Muster - Hauptschule zu Laibach (17)
k. k. Musterhauptschule (1)
K. k. Musterhauptschule (5)
K. k. Obergymnasium zu Laibach (2)
K. k. Obergymnasiums (26)
K. k. Staats - Obergymnasiums (3)
K. k. Staats-Obergymnasiums (6)
K. k. Staats-Untergymnasiums (1)
Kais. kön. selbstständigen Unterrealschule (3)
Kais. königl. Bildungsanstalten (1)
Kais. konigl. Obergymnasium zu Laibach (2)
Kaiserl. konigl. academischen Gymnasium zu Laibach (2)
Kaiserl. Königl. Muster - Hauptschule zu Laibach (8)
Kaiserl. Königl. Muster - Hauptschule zu Laibach in Krain (1)
Kaiserl. Königl. Normal - Hauptschule in Laibach (1)
Kaiserl. konigl. Obergymnasium zu Laibach (3)
Kaiserlichen königlichen Muster - Hauptschule in Laibach (14)
Kaiserlichen königlichen Normal - Hauptschule in Laibach (4)
Katoliška bukvarna (553)
Katoliško tiskovno društvo (17385)
Klub Revus (126)
Knezoškofijska privatna gimnazija v zavodu sv. Stanislava v Št. Vidu nad Ljubljano (12)
konzorcij (329)
Konzorcij (4935)
Konzorcij Arhitekture (Dragotin Fatur) (23)
Konzorcij Glas Juga (2)
Konzorcij Ilustracije (36)
Konzorcij jutra (5357)
Konzorcij Jutra (973)
Konzorcij Jutra, Ljubljana (164)
Konzorcij jutro (2749)
Konzorcij Jutro (1)
Konzorcij Križa (11)
Konzorcij Ženski svet (64)
Kr. univerza v Ljubljani (5)
Krainischen Taubstummen - Stiftungsanstalt in Laibach (1)
Kranjski ustanovni zavod za gluhoneme v Ljubljani (1)
Kunstverlag Albin Sussitz (1)
Kuratorij Slovenske trgovske šole v Ljubljani (1)
Laibach (1)
Lastnina in tisk Dragotin Hribar (77)
LDS (1598)
Leonova družba (224)
Lichtenthurnov zavod v Ljubljani (5)
Ljubljana (Občina Ljubljana-Šiška) (16)
Ljubljana [Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje] (60)
Ljudska tiskarna (31)
Lovska zveza Slovenije (79)
M. Kolar (276)
M. Kolar, Ljubljana (2417)
M. Vilhar (78)
Mednarodni institut za potrošniške raziskave (15)
Mestna občina Ljubljana, Oddelek za varstvo okolja (1)
Mestna osemrazredna dekliška ljudsak šola v Ljubljani (1)
Mestna osemrazredna dekliška ljudska šola v Ljubljani (5)
Mestna peterorazredna dekliška ljubljanksa šola v Ljubljani (1)
Mestna peterorazredna dekliška ljudska šola (1)
Mestna slovenska 8 razredna dekliška ljudska šola pri Sv. Jakobu v Ljubljani (1)
Mestna slovenska osemrazredna dekliška ljudska šola pri Sv. Jakobu v Ljubljani (3)
Mestna slovenska osemrazredna ljudska šola v Ljubljani (2)
Mestna slovenska osemrazredna redna dekliška ljudska šola pri Sv. Jakobu v Ljubljani (1)
Mestna šestrazredna dekliška ljudska šola (2)
Mestna ženska realna gimnazija v Ljubljani (3)
MEstna ženska realna gimnazija v Ljubljani (1)
Mladina (75)
Mladinska knjiga (261)
Mladinska zveza J.S.Z (8)
MOVIT-EURO<26 (27)
Narodna tiskarna (129)
Niko Župančič (9)
Nova obzorja (244)
Nova revija (900)
Novinski biro (8)
Občina Ljubljana Moste-Polje (91)
Občina Ljubljana Vič-Rudnik (139)
Občina Ljubljana-Šiška (333)
Občinski odbor SZDL (58)
Odbor za proslavo petdesetletnice II. mestne deške osnovne šole v Ljubljani (1)
Onkološki inštitut (627)
Onkološki inštitut Ljubljana (6)
Osemrazredna dekliška ljudska šola v Ljubljani (1)
Osemrazredna mestna dekliška ljudska šola v Ljubljani (4)
Petrol (450)
Pevska zveza (82)
Pevsko društvo Ljubljana (13)
Pokrajinsko načelstvo SSJ za Slovenijo (127)
Popolna državna ženska realna gimnazija v Ljubljani (1)
Popolna državna ženska relana gimnazija v Ljubljani (1)
Pravna praksa (223)
Prirodoslovni muzej Slovenije (12)
Privat- Lehr- und Erziehungsanstalt für Knaben des Dr. Josef Waldherr in Laibach (3)
Privat- Lehr- und Erziehungs-Anstalt für Knaben des Dr. Josef Waldherr in Laibach (1)
Privatna dvorazredna trgovska šola zbornice za TOI (1)
Pro Anima (89)
Radio Ljubljana (25)
Radivoj Peterlin-Petruška (Ljubljana) (9)
Ravnateljistvo (1)
Ravnateljstvo (10)
Rdeči prapor (Ljubljana, Trst) (43)
Revesz (1)
Rokus (81)
Rokus Klett (17)
Romsko društvo Anglunipe (4)
Roza klub (23)
Ruba (1)
S. Marković (1)
S. n. (10)
s.n. (1)
Salezijanski dijaški konvikt na Rakovniku v Ljubljani (1)
Salezijanski inšpektorat (17)
Salve (17)
Sedemrazredna mestna dekliška ljudska šola v Ljubljani (1)
Sender Laibach (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (16806)
Slavistično društvo Slovenije (6)
Slovene Society Informatika (107)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (823)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1028)
Slovenska mestna dekliška ljudska šola (1)
Slovenski etnografski muzej (927)
Slovenski gledališki inštitut (1)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (1)
Slovensko društvo Informatica (7)
Slovensko društvo Informatika (1218)
Slovensko društvo učiteljev tujega strokovnega jezika (8)
Slovensko društvo za angleške študije (119)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (410)
Slovensko etnološko in antropološko združenje Kula (7)
Slovensko farmacevtsko društvo (20)
Slovensko filozofsko društvo (1459)
Slovensko glasbeno društvo Ljubljana (14)
Slovensko narodno gledališče (613)
Slovensko pevsko društvo Ljubljana (1)
Slovensko združenje za duševno zdravje (6)
Splošna delavska izobraževalna zveza Svoboda za Slovenijo (14)
Srednja medijska in grafična šola Ljubljana (3)
Städtischen deutschen Knaben - Volksschule (6)
Städtischen deutschen Knabenvolksschule (2)
Städtischen deutschen Mädchen - Volksschule (10)
Städtischen deutschen Mädchenvolksschule (2)
Städtischen fünfklassigen Mädchen - Volksschule (2)
Städtischen vierklasigen Mädchen - Volksschule (1)
Städtischen vierklassigen Mädchen - Volksschule (3)
Städtischen vierklassigen Mädchen - Volksschule in Laibach (1)
Statistični urad Republike Slovenije (923)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (202)
Šestrazredna ljudska šola v spodnji Šiški (1)
Škofijska gimnazija v zavodu sv. Stanislava v Št. Vidu nad Ljubljano (3)
Škofijska klasična gimnazija v Št. Vidu nad Ljubljano (9)
Štirirazredna ljudska šola in z njo združena obrtno - nadaljevalna šola v Šent-Vidu nad Ljubljano (1)
Štirirazredna ljudska šola in z no združena obnrtno - nadaljevalna šola v Šent-Vidu nad Ljubljano (1)
Štirirazredna ljudska šola pri D. M. v Polji (1)
Štirirazredna ljudska šola v Šent-Vidu nad Ljubljano (2)
Študentska organizacija Univerze (766)
Tehniška srednja šola Ljubljana (1)
Tehniška srednja šola v Ljubljani (7)
Tehniška založba Slovenije (98)
Tehnišla srednja šola v Ljubljani (1)
Trgovski Učni Zavod (1)
Trgovski učni zavod v Ljubljani (1)
Trgovsko učilišče Christofov učni zavod v Ljubljani (3)
Učiteljska tiskarna (197)
University of Ljubljana Institute of Mathematics, Physics and Mechanics Department of Mathematics (66)
University Press, Faculty of Arts (48)
Univerza kralja Alkesandra I. v Ljubljani (19)
Univerza kraljestva Srbov, Hrvatov in Slovencev v Ljubljani (1)
Univerza kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Ljubljani (4)
Univerza Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Ljubljani (14)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (654)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča (48)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Slovenije - Soča (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (34)
Uradni list Republike Slovenije (126)
Uršulinka ženska realna gimnazija z internatom v Ljubljani (1)
Uršulinksi samostan v Ljubljani (1)
Uršulinska učiteljska šola (1)
Uršulinska ženska realna gimnazija z internatom v Ljubljani (2)
Uršulinski samostan (7)
Uršulinski samostan v Ljubljani (2)
Uršulinsko učiteljišče (1)
Zadružna tiskarna (Ljubljana) (36)
Založba c. kr. kmetijske družbe kranjske (146)
Založba ZRC (393)
ZAsebna realna gimnazija uršiulink z internatom v Ljubljani (1)
Zasebna ženska realna gimnazija uršulink z internatom v Ljubljani (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (245)
Zavod Sv. Stanislava (235)
Zavod za tehnično kulturo Slovenije (5)
Zdravniško društvo Slovenije (19)
Združenje fizioterapevtov Slovenije (35)
Združenje za socialno pedagogiko (516)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo (131)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, Ljubljana (20)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (932)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (506)
Zveza kulturnih organizacij Slovenije (3)
Zveza slovenske mladine (3)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (95)
Zveza veteranov vojne za Slovenijo (28)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (135)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (1947)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (101)
Zvezna tiskarna (228)
ZZB za vrednote NOB Slovenije (25)
Življenje in tehnika (5)
Županska zveza (72)
Išči med rezultati (133046)