Število rezultatov iskanja: 19358

Časopisje in članki - naslov
11. izobraževalni dan programa ZORA z mednarodno udeležbo : virtualni kongres, 17. november 2021 : zbornik prispevkov (11)
2. šola o sarkomih (9)
32. onkološki vikend (1)
33. onkološki vikend (7)
34. onkološki vikend (52)
5. slovenski kongres paliativne oskrbe z mednarodno udeležbo (2)
Academica turistica (1)
Acrocephalus (1)
Acta agriculturae Slovenica (15)
Acta agriculturae slovenica. Suplement (5)
Acta biologica slovenica (7)
Acta chimica slovenica (57)
Acta dermatovenerologica Alpina, Pannonica et Adriatica (729)
Acta geographica Slovenica (4)
Acta Histriae (12)
Acta medico-biotechnica (227)
Advances in production engineering and management (1)
Agricultura (Maribor) (7)
Akademija MM (3)
Aktualno! (20)
Akutne levkemije (1)
Alkohol in rak (13)
Anali PAZU (29)
Anali PAZU HD (3)
Annales kinesiologiae (Koper) (45)
Annales. Series historia et sociologia (9)
Annales. Series historia naturalis (6)
Annual report on the radiation and nuclear safety in the Republic of Slovenia (7)
Anthropological notebooks (19)
Anthropos (Ljubljana) (26)
AR. Arhitektura, raziskave (3)
Arhivi (9)
AS. Andragoška spoznanja (8)
Asian studies (2)
Bilten (Zbornica radioloških inženirjev Slovenije) (68)
Bilten Slovenske vojske (2)
Bogoslovni vestnik (10)
Bolnik z rakom na zdravljenju doma (18)
Book of abstracts (10)
Celjski tednik (1955-1968) (7)
Celostna obravnava kot odgovor na potrebe onkoloških bolnikov v sodobni družbi (11)
Central European Public Administration Review (1)
CEPS journal (2)
Clotho (1)
Communio (Ljubljana) (1)
Časopis za kritiko znanosti (73)
Časopis za zgodovino in narodopisje (4)
Četrta šola pljučnega raka (12)
Daj življenju priložnost (11)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (2)
Delavci in delodajalci (1)
Delo in varnost (243)
Diagnostika v onkologiji (8)
Dialogi (2)
Didakta (27)
Dimenzije kakovosti in varnosti v onkološki zdravstveni negi (7)
Dnevi internistične onkologije 2022 (24)
Dogovori (1)
Dojke - okras ženske in njena bolečina (13)
Dolžnosti in pravice v zvezi z zdravjem - pravice bolnikov z rakom (11)
Domači odzivi na globalne izzive (2)
Druga šola pljučnega raka (22)
Družboslovne razprave (12)
Državni presejalni programi za raka (12)
Državni program obvladovanja raka (3)
Duševno zdravje v skupnosti (2)
Dve domovini (2)
Dynamic relationships management journal (1)
Economic and business review (3)
Ekran (Ljubljana) (1)
Elektrotehniški vestnik (9)
Endoskopska revija (82)
Epidemiološko spremljanje nalezljivih bolezni v Sloveniji (6)
Etnolog (Ljubljana) (2)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (30)
Evgenika (19)
Farmacevtski vestnik (927)
Farmakon (Ljubljana) (20)
Filozofski vestnik (3)
Fizioterapija (Ljubljana) (265)
Gea (Ljubljana) (22)
Geografski obzornik (3)
Geografski vestnik (3)
Glasba v šoli in vrtcu (1)
Glasbenopedagoški zbornik (Ljubljana) (2)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (28)
Gospodarska gibanja (1)
Gottscheer Zeitung (Kočevje) (2)
Gozdarski vestnik (6)
Gradbeni vestnik (9)
Hmeljar (Žalec) (1)
Hmeljarski bilten (1)
IB revija (Ljubljana) (2)
Igra ustvarjalnosti (2)
Ilustrirani Slovenec (1)
Image analysis and stereology (88)
Incidenca raka v Sloveniji (27)
Informacije MIDEM (7)
Informacijsko poslovna revija (1)
Informatica (Ljubljana) (7)
Informatica Medica Slovenica (142)
International journal of Euro-Mediterranean studies (1)
International journal of management, knowledge and learning (1)
Izbrana poglavja iz ginekološke onkologije (12)
Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici (1)
Izzivi managementu (2)
Izzivi prihodnosti (6)
Izzivi v multidisciplinarni obravnavi bolnikov z rakom sečnega mehurja, prostate, ledvic in mod : zbornik (1)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (1)
Javno zdravje (102)
Javnost (Ljubljana) (1)
Jezik in slovstvo (4)
Jezikoslovni zapiski (1)
Jutro (Ljubljana) (3)
Kaj mora medicinska sestra vedeti o sistemskem zdravljenju raka in zdravstveni negi? (11)
Kaj sporoča prenovljeni evropski kodeks proti raku (17)
Kajenje in rak (11)
Kajenje in rak pri ženskah (11)
Kajenje in zdravje - nikoli končana zgodba (16)
Kakovostna starost (189)
Kemija v šoli in družbi (13)
Kemikalije v okolju in rak (8)
Keria (Ljubljana) (4)
Kinesiologia Slovenica (29)
Knjižnica (4)
Koledar Družbe sv. Mohorja (Celovec) (1)
Komunikacija in njene vrzeli pri delu z onkološkim pacientom (15)
Kovine zlitine tehnologije (2)
Kronika (Ljubljana) (40)
Kula (Ljubljana) (1)
LAHA (Online ed.) (65)
Laibacher Zeitung (4)
Ledvica (11)
Letno poročilo Nacionalnega inštituta za javno zdravje (12)
Lex localis (1)
Linguistica (Ljubljana) (1)
Ljubljanski zvon (1)
Loški razgledi (13)
Maligni melanom (4)
Maligni melanom in ostali kožni raki (34)
Maligni tumorji testisa (5)
Malignomi krvotvornega in limfatičnega tkiva (14)
Management (2)
Managing global transitions (1)
Mariborski večernik Jutra (2)
Materiali in tehnologije (29)
Med bolnišnico in domom (16)
Medical imaging and radiotherapy journal (45)
Medicine, law & society (106)
Medicinska sestra na terenu (22)
Medicinski razgledi (987)
Medicinski razgledi (Supplement) (118)
Mednarodna revija za javno upravo (4)
Mednarodno inovativno poslovanje (2)
Melanom in nemelanomski kožni raki (36)
Metodološki zvezki (5)
Moje zdravje (26)
Monitor ISH (3)
Možganski tumorji (11)
Muzikološki zbornik (1)
Napredovali rak - dodajmo življenje dnevom (14)
Naš rod (1)
Naša moč (1936) (1)
Naša skupnost (Jugoslavija) (1)
Naše delo (Ptuj) (1)
Naše gospodarstvo (1)
National geographic (Ljubljana) (2)
Negovanje zdravja (1)
Neželeni učinki pridruženi cepljenju v Sloveniji (4)
Novi svet (Ljubljana) (2)
Novi tednik (9)
Novice za zdravje (1)
Novine (Murska Sobota) (1)
Novosti na področju radioterapije in radiobiologije (20)
Novosti v imunoterapiji 2022 (12)
Novosti v sistemskem zdravljenju in pri zdravljenju kronične bolečine (8)
Obnovitveni kolposkopski tečaj 2011 (14)
Obnovitveni kolposkopski tečaj 2012 (3)
Obnovitveni kolposkopski tečaj 2013 (4)
Obnovitveni kolposkopski tečaj 2015 (9)
Obnovitveni kolposkopski tečaj 2016 (9)
Obnovitveni kolposkopski tečaj 2018 (5)
Obnovitveni kolposkopski tečaj 2019 (13)
Obvladovanje raka v času COVIDA-19 v luči preventive (15)
Obvladovanje raka v času COVIDA-19 v luči preventive : XXVIII. seminar In memoriam dr. Dušana Reje : Ljubljana, 3. december 2020 (1)
Obzornik za matematiko in fiziko (3)
Obzornik zdravstvene nege (825)
Okno (Ljubljana) (54)
Okužba s HIV v Sloveniji (27)
Okužbe in rak (12)
Oligometastatski rak 2022 (19)
Onkologija (Ljubljana) (708)
Onkološka zdravstvena nega včeraj, danes, jutri (18)
Onkološki vikend (573)
Onko-nefrologija: protitrombotično zdravljenje pri bolnikih z rakom (18)
Organizacija (Kranj) (24)
Pacienti in pljučni rak - trendi in novosti (16)
Pacientke z rakom dojk (2)
Pacientke z rakom dojk - trendi in novosti (14)
Paliativna oskrba odraslih bolnikov z rakom v Sloveniji (13)
Partizanski zdravstveni vestnik (8)
Pedagoška obzorja (4)
Perfectus AC (1)
Perfectus PRO (1)
Phainomena (Ljubljana) (3)
Planinski vestnik (102)
Pljučni rak (9)
Pljučnik (Golnik) (32)
Podjetje in delo (6)
Podporna onkološka zdravstvena nega in zdravljenje (17)
Poligrafi (3)
Pomen prehrane pri nastanku in zdravljenju malignih obolenj (14)
Pomurska obzorja (22)
Poraba alkohola in zdravstveni kazalniki tvegane in škodljive rabe alkohola (1)
Poraba ambulantno predpisanih zdravil v Sloveniji (2)
Poročilo Bolnišničnega registra Onkološkega inštituta Ljubljana (8)
Poročilo o jedrski in radiološki varnosti v Sloveniji (1)
Poročilo o trajnostnem razvoju družbe Lek d.d. (2)
Poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji (17)
Pravni letopis (1)
Pregled in novosti v onkologiji (2021) (16)
Prehrana in rak (12)
Presek (1)
Preventivni pregledi dojk in edukacija žena (10)
Priročnik iz onkološke zdravstvene nege in onkologije (22)
Prispevki za novejšo zgodovino (4)
Projektna mreža Slovenije (1)
Proteus (112)
Prva šola pljučnega raka (15)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (103)
Radiologia Iugoslavica (79)
Radiology and oncology (Ljubljana) (1443)
Rak glave in vratu (1)
Rak jajčnikov (34)
Rak jajčnikov - novosti (7)
Rak materničnega telesa (15)
Rak materničnega vratu (17)
Rak mod (9)
Rak na črevesju (9)
Rak prebavil (10)
Rak pri moškem (10)
Rak pri moških (10)
Rak pri otrocih in mladostnikih (13)
Rak rodil (12)
Rak sečnega mehurja (4)
Rak telesa maternice (15)
Rak uroloških in reproduktivnih organov (13)
Rak v nosečnosti (17)
Rak v Sloveniji (27)
Rak zunanjega spolovila (20)
Raziskave in razprave (3)
Razpotja (18)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (12)
Razredni pouk (1)
Razširjeno poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji leta (4)
Razvoj onkologije in onkološke zdravstvene nege (14)
Redki raki (11)
Rehabilitacija (Ljubljana) (762)
Research in social change (1)
Retrospektive (2)
Revija za ekonomske in poslovne vede (10)
Revija za elementarno izobraževanje (4)
Revija za geografijo (2)
Revija za univerzalno odličnost (13)
Revija za zdravstvene vede (133)
Revus (Ljubljana) (7)
RMZ-materials and geoenvironment (7)
Sanitarno inženirstvo (52)
Savinjski vestnik (5)
Science of gymnastics journal (2)
Sevanja in rak (15)
Skupaj odstiramo tančice upanja : zbornik (21)
Slavistična revija (1)
Slovenian veterinary research (182)
Slovenka (11)
Slovenska bčela (1)
Slovenski čebelar (11)
Slovenski etnograf (4)
Slovenski glasnik (1858) (4)
Slovenščina v šoli (2)
Socialna pedagogika (2)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (24)
Socialno delo (49)
Sodobna pedagogika (23)
Sodobni pristop k obravnavi bolnic z rakom jajčnikov (7)
Sodobni trendi v onkologiji in onkološki zdravstveni negi (18)
Sodobni vojaški izzivi (2)
Sodobnost (1963) (4)
Spolno prenoslijve okužbe v Sloveniji (18)
Standardi onkološke zdravstvene nege (6)
Starost - izzivi historičnega raziskovanja (1)
Starost in rak (14)
Strojniški vestnik (13)
Studia Historica Slovenica (6)
Studia mythologica Slavica (1)
Svet ptic (4)
Šent (Ljubljana) (6)
Šola raka dojk 2016 (18)
Šola raka dojk 2019 (18)
Šola raka prostate (36)
Šola rakov glave in vratu (16)
Šolska knjižnica (5)
Šolska kronika (3)
Šolsko polje (1)
Šolsko svetovalno delo (10)
Šport (Ljubljana) (30)
Štefan Kočevar - rodoljub slovenski (1)
Tarčna zdravila - trendi in novosti (12)
Tekstilec (1)
Teorija in praksa (16)
Traditiones (Ljubljana) (6)
Trdoživ (2)
Tretja šola pljučnega raka (19)
Tumorji prebavil (26)
Tumorji v otroški dobi (7)
Učiteljev glas (1)
Ujma (Ljubljana) (2)
Ukrepajmo danes, da bomo živeli jutri (21)
Uporabna informatika (Ljubljana) (4)
Uprava (Ljubljana) (2)
Urbani izziv. Posebna izdaja (2)
Urbani izziv. Thematic issue (3)
Urgentna stanja v onkologiji in hormonsko zdravljenje raka dojk (15)
V luči dostojanstva življenja : zbornik (14)
Vakuumist (5)
Varnost bolnikov in osebja v onkologiji in onkološki zdravstveni negi (24)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (7)
Ventil (Ljubljana) (9)
Verba hispanica (1)
Vita (Ljubljana) (1)
Vloga genetike pri nastanku, zdravljenju in preprečevanju raka (10)
Vzgoja (Ljubljana) (58)
Vzgoja in izobraževanje (4)
Z dokazi v prakso - obvladovanje simptomov v onkološki zdravstveni negi (12)
Z znanjem in izkušnjami do kakovostne paliativne oskrbe : zbornik (13)
Za srce (Ljubljana) (101)
Zadovoljna, celovito urejena medicinska sestra (7)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 1 (5)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 2 (12)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 3 (13)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 4 (15)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 5 (20)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 6 (26)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 7 (11)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 8 (15)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 9 (15)
Zbornik mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference (3)
Zdravje za vse (Spletna izd.) (36)
Zdravljenje z imunoterapijo in radioterapijo pri bolnikih z rakom (18)
Zdravniški vestnik (2584)
Zdravstvena pismenost (5)
Zdravstveni statistični letopis Pomurja (1)
Zdravstveni vestnik (1)
Zdravstveno varstvo (588)
Zgodnje odkrivanje raka - izzivi za prihodnost (11)
Zgodovina v šoli (1)
Zgodovina za vse (27)
Zgodovinski časopis (17)
Zgodovinski zapisi (5)
Zlata jesen (1)
Železne niti (3)
Ženske in ginekološki raki (24)
Ženske, moški in rak (25)
Leto izida
1477 (1)
1479 (1)
1484 (1)
1489 (2)
1489-1490 (1)
1490 (1)
1493 (1)
1500-1550 (1)
1507 (1)
1551 (1)
1554 (1)
1555 (1)
1561 (1)
1565 (1)
1572 (1)
1582 (1)
1601 (1)
1608 (2)
1616 (1)
1618 (2)
1626 (1)
1630 (1)
1642 (1)
1661 (1)
1662 (1)
1673 (1)
1680 (1)
1683 (1)
1691 (1)
1692 (2)
1699-1705 (1)
1710 (2)
1713 (1)
1731 (1)
1743 (1)
1755 (1)
1762 (1)
1764 (1)
1770 (1)
1771 (1)
1774 (1)
1777 (2)
1782 (1)
1785 (1)
1788 (2)
1790 (1)
1792 (1)
1794 (1)
1795 (1)
1796 (2)
1797 (1)
1798 (1)
1799 (1)
1800-1816 (1)
1800-1900 (1)
1802 (1)
1803 (1)
1804 (1)
1806 (1)
1807 (1)
1816 (1)
1817 (3)
1818 (1)
1819 (2)
1821 (1)
1822 (2)
1823-1828 (1)
1825 (1)
1829 (1)
1830 (2)
1830-1850 (1)
1831 (5)
1832 (1)
1833 (3)
1834 (3)
1835 (4)
1836 (2)
1837 (3)
1838 (1)
1840 (1)
1841 (1)
1842 (1)
1846 (2)
1847 (2)
1848 (1)
1849 (1)
1850 (3)
1852 (1)
1854 (2)
1855 (1)
1857 (3)
1859 (2)
1860 (2)
1861 (2)
1862 (2)
1863 (4)
1864 (1)
1867 (3)
1868 (4)
1870 (1)
1871 (1)
1872 (1)
1873 (1)
1874 (4)
1876 (1)
1877 (2)
1878 (3)
1880 (6)
1881 (4)
1882 (3)
1883 (1)
1884 (1)
1885 (1)
1886 (11)
1887 (1)
1888 (2)
1889 (2)
1890 (5)
1891 (5)
1892 (2)
1893 (3)
1894 (4)
1895 (1)
1896 (1)
1897 (13)
1898 (4)
1899 (6)
19-- (1)
19?? (11)
190? (1)
1900 (4)
1901 (1)
1902 (2)
1902-1903 (1)
1903 (2)
1904 (3)
1905 (3)
1906 (3)
1907 (1)
1908 (1)
1909 (2)
1910 (3)
1913 (3)
1914 (2)
1915 (1)
1917 (1)
1920 (1)
1921 (1)
1922 (3)
1923 (1)
1924 (5)
1924-1925 (1)
1925 (1)
1926 (2)
1927 (3)
1928 (1)
1929 (8)
1930 (15)
1930-1931 (1)
1930-1940 (1)
1931 (10)
1932 (12)
1933 (16)
1934 (15)
1935 (18)
1936 (20)
1936/37 (1)
1937 (19)
1937-1939 (2)
1938 (19)
1939 (12)
1940 (12)
1941 (5)
1942 (5)
1943 (1)
1944 (9)
1945 (6)
1946 (2)
1947 (2)
1949 (1)
1950 (2)
1951 (2)
1952 (1)
1953 (2)
1954 (5)
1955 (5)
1956 (7)
1957 (6)
1958 (8)
1959 (4)
1960 (6)
1961 (4)
1962 (3)
1963 (5)
1964 (7)
1965 (10)
1966 (4)
1967 (4)
1968 (6)
1969 (5)
197? (11)
1970 (8)
1971 (1)
1972 (4)
1973 (6)
1974 (5)
1974-1975 (1)
1975 (4)
1976 (7)
1977 (5)
1978 (5)
1979 (4)
1980 (4)
1981 (1)
1982 (8)
1983 (7)
1983-1987 (2)
1984 (6)
1985 (5)
1986 (6)
1987 (17)
1988 (6)
1988-1990 (1)
1989 (22)
1990 (20)
1991 (9)
1992 (111)
1992- (1)
1993 (91)
1994 (133)
1995 (193)
1996 (233)
1997 (266)
1998 (283)
1999 (252)
2000 (288)
2001 (308)
2002 (317)
2003 (423)
2004 (553)
2005 (494)
2006 (538)
2007 (514)
2008 (697)
2008-2009 (1)
2009 (641)
2010 (726)
2011 (724)
2012 (802)
2012-2011 (1)
2012-2013 (1)
2013 (827)
2014 (811)
2015 (913)
2016 (971)
2017 (869)
2018 (840)
2018-2016 (3)
2018-2017 (3)
2019 (966)
2020 (871)
2021 (919)
2022 (1027)
2022-2023 (1)
2023 (830)
2024 (132)
s. d. (1)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (9)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (39)
Bayerische StaatsBibliotek (1)
Biteks d.o.o. (9)
Botanično društvo Slovenije (2)
BRIŠI (1)
Center UROL (1)
Čebelarska zveza Slovenije (11)
Didakta (27)
Dnevnik (26)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (2)
Društvo antropologov Slovenije (19)
Društvo biologov Slovenije (7)
Društvo humanistov Goriške (18)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (56)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (4)
Društvo Medicinski razgledi (1105)
Društvo onkoloških bolnikov Slovenije (54)
Društvo psihologov Slovenije (103)
Društvo radiologije in onkologije (985)
Društvo radioloških inženirjev Slovenije (113)
Društvo Slovenska akademija za management (3)
Društvo za bolezni srca in ožilja Slovenije (101)
Društvo za marketing Slovenije (3)
Društvo za ohranjanje, raziskovanje in trajnostni razvoj Dinaridov - DINARICUM (2)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (5)
Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije (2)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (88)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (5)
Družina d.o.o. (1)
EIPF, Ekonomski inštitut d.o.o. (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (9)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (1)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (19)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (4)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (4)
Frančiškanski samostan v Novem mestu (1)
Georg-August-Universität Göttingen (1)
Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica (6)
Herpetološko društvo - Societas herpetologica slovenica (2)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (3)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (189)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (3)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (2)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (30)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (12)
Inštitut za novejšo zgodovino (11)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (1)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (52)
Inštitut za varovanje zdravja RS (266)
Invalidsko društvo Kengurujček Slovenije (1)
IUS SOFTWARE d.o.o. (11)
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj (4)
Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka (4)
Knjižnica Litija (1)
Knjižnica Logatec (4)
Knjižnica Medvode (1)
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto (6)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (3)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (4)
LAHA Akademija za laserje in zdravje (65)
Lexpera d. o. o. (2)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (1)
Mestna knjižnica in čitalnica Idrija (1)
Mestna knjižnica Izola - Biblioteca civica di Isola (1)
Mestna knjižnica Kranj (3)
Mestna knjižnica Ljubljana (13)
Ministrstvo za obrambo RS (4)
Mladinska knjiga (22)
MOREL tiskovna agencija d.o.o. (1)
Morigenos - slovensko društvo za morske sesalce (2)
Muzejsko društvo Škofja Loka (13)
Muzejsko društvo Železniki (3)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (451)
Narodna in univerzitetna knjižnica (2947)
Onkološki inštitut Ljubljana (3907)
Osrednja knjižnica Celje (2)
Osrednja knjižnica Mozirje (3)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper - Biblioteca centrale Srečko Vilhar Capodistria (3)
Pedagoška obzorja (4)
Perfectus, svetovanje in izobraževanje (2)
Planinska zveza Slovenije (102)
Pomurska akademsko znanstvena unija (22)
Prirodoslovno društvo Slovenije (112)
Prostovoljno gasilsko društvo Radomerje (1)
Rokus Klett d.o.o. (2)
Semeniška knjižnica (2)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovenska sekcija IEEE (3)
Slovenski etnografski muzej (26)
Slovenski šolski muzej (3)
Slovensko društvo Informatika (11)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (142)
Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev (2)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michiellija (2)
Slovensko etnološko društvo (28)
Slovensko etnološko in antropološko združenje Kula (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (947)
Slovensko filozofsko društvo (20)
Slovensko kemijsko društvo (57)
Slovensko odonatološko društvo (2)
Slovensko sociološko društvo (12)
Slovensko zdravniško društvo (2362)
Slovensko zdravniško društvo, Združenje za endoskopsko kirurgijo (82)
Slovensko združenje za duševno zdravje - ŠENT (8)
Slovensko združenje za intenzivno medicino (1)
Slovensko združenje za projektni management (1)
Strašno hudi (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (7)
Študentska založba (43)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije (2)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (3)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za naravoslovje, matematiko in informacijske tehnologije (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju (4)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (3)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (60)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (82)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (7)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (23)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (12)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo (122)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (8)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (49)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (23)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (67)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (8)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (48)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (12)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (328)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (8)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (11)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (12)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (209)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko računalništvo in informatiko (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (7)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (33)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (9)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede (3)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (357)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (4)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (106)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za ekonomijo in informatiko (6)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (133)
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo (Golnik) (32)
Univerzitetna knjižnica Maribor (27)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (762)
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje (2)
Uprava RS za jedrsko varnost (29)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (5)
Večer (1)
Visoka šola za poslovne vede Ljubljana (1)
Založba Univerze na Primorskem (3)
Zavod RS za presaditve organov in tkiv Slovenija-transplant (11)
Zavod RS za šolstvo (24)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (243)
Zavod za zdravstveno varstvo Koper (36)
Zavod za zdravstveno varstvo Murska Sobota (1)
Zbornica radioloških inženirjev Slovenije (68)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (847)
Združenje fizioterapevtov Slovenije (265)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (32)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (730)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij Retrospektive (2)
Združenje za socialno pedagogiko (26)
Zgodovinski arhiv Ljubljana (1)
Zgodovinsko društvo Celje (29)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru (6)
Zgodovinsko društvo Ormož (5)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (4)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (15)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (3)
ZRC SAZU (15)
ZRC SAZU, Glasbenonarodopisni inštitut (1)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (4)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (9)
Zveza društev ledvičnih bolnikov Slovenije (11)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (23)
Zveza geografov Slovenije (6)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (6)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (39)
Vsebina
Založnik
(38)
[s. n.] (1)
= Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia etc. (1)
= im Selbstverlage der freiwilligen Feuerwehr (1)
= Institute for Rehabilitation, Republic of Slovenia (1)
= Institute for Transplantation of Organs and Tissues of the Republic of Slovenia Slovenija-transplant (1)
= Institute of Oncology (16)
= Sinapsa, Slovenian Neuroscience Association (1)
= Slovene Anthropological Society (3)
= Slovenian Biophysical Society (1)
= Slovenian Orthodontic Society (1)
= Slovenian Section IEEE (1)
= University of Novo mesto Press (2)
= University of Primorska Press (4)
=Onkološki inštitut, Register raka za SR Slovenijo (1)
1A internet (2)
A. Anžič Drofenik (1)
A. Bombač (1)
A. Brožič (1)
A. Cokan (1)
A. Cokan Vujkovac (1)
A. Čelofiga (1)
A. Čufar (1)
A. Dekleva (1)
A. Detiček (1)
A. Djordjević (1)
A. Dobaj Štiglic (1)
A. Dobovišek (1)
A. Dolenc (1)
A. Dovnik (1)
A. Fekonja (1)
A. Fifolt (1)
A. Golež (1)
A. Goličnik (1)
A. Gornjec (1)
A. Goropevšek (1)
A. Gračner (1)
A. Hari (1)
A. Herman (1)
A. Hočevar (1)
A. Horvat (1)
Á. Ivánecz (1)
A. Janev (1)
A. Janžič (1)
A. Jevšek (1)
A. Jošt (1)
A. Kabaklić (1)
A. Kamišalić Latifić (1)
A. Klein & Comp. (2)
A. Knoll (1)
A. Kodrič (1)
A. Kolarič (1)
A. Koložvari (1)
A. Koren (1)
A. Kotnik Pirš (1)
A. Kovač (2)
A. Kravos (1)
A. Krese (1)
A. Krvavica, Š. Likar (1)
A. L. P. Peca (3)
A. Lemut (1)
A. Lopert (1)
A. Margan (1)
A. Marin (2)
A. Markota (1)
A. Matjašič (1)
A. Maver (1)
A. Meszaroš (1)
A. Miklavžin (1)
A. Mitrović (1)
A. Moličnik (1)
A. Möller Petrun (1)
A. Morel (1)
A. Nemec (1)
A. Olenšek (1)
A. Orel (1)
A. Ovca (1)
A. Oven (1)
A. P. Mivšek (1)
A. Pajtler Rošar (1)
A. Perdih (1)
A. Pleskovič (1)
A. Plut (1)
A. Podbregar (1)
A. Podlesnik Fetih (1)
A. Premuš Marušič (1)
A. Prevc (1)
A. Radšel (1)
A. Rebolj Kodre (1)
A. Rozman (1)
A. S. Šalamon (1)
A. Sočan (1)
A. Starc (1)
A. Stožer (1)
A. Širca (1)
A. Škoberne (1)
A. Šmon (1)
A. Štelcar (1)
A. Štraser (1)
A. Šubic (1)
A. Tenyi (1)
A. Trampuš Bakija (1)
A. Trojner Bregar (1)
A. Trošt Rupnik (1)
A. Turčin (1)
A. Turin (1)
A. Ulčnik (1)
A. Velikonja (1)
A. Visnovič Poredoš (1)
A. Zahirović (1)
A. Zottel (1)
A. Županič (1)
A.-M. Yazbeck (1)
Adriatikus (2)
AHS (1)
Akademija Arhimed (4)
Akademija Arhimed, zavod za izobraževanje, rehabilitacijo in dizajn (1)
Akademija za glasbo, Oddelek za glasbeno pedagogiko (2)
Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (1)
Alergološka in imunološka sekcija SZD (4)
Alma Mater Europaea - ECM, Alma Mater Press (2)
Alma Mater Europaea-Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Alternativa (9)
AMEU - ECM, Alma Mater Press (5)
AMEU – ECM, Alma Mater Press (2)
Andreas Freitag (1)
Angela Boškin Faculty of Health Care (2)
Angelini Pharma (1)
Anton Janežič (4)
Anžela Boškin atyndagy densaulyk saktau fakul'teti Anjela Boşkin atindagi densawliq saqtaw fakwl'teti (1)
appresso Domenico Occhi (1)
Apresso Lucio Spineda (1)
apud Guilielmum Rouillium (1)
apud Guilielmum Simonem (1)
apud haeredes Lucaeantonii Iuntae (1)
Apud Iacobum Faure (1)
Apud Iacobum Sarcinam (1)
apud Iuntas (1)
apud Joann. Guil. Hartung (1)
apud Petrum Guilielmum Cavelier (1)
apud viduam B. Abrami Vandenhoeck (1)
Ara (15)
Arhivsko društvo Slovenije (9)
Artros, center za ortopedijo in športne poškodbe (1)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (8)
Association of Radiology and Oncology (873)
Audibook (4)
B. Ambrožič (1)
B. Antolič (1)
B. Banič (1)
B. Berlot (1)
B. Blažina (1)
B. Bregar (1)
B. Breznik (1)
B. Brus (1)
B. Brzin (1)
B. Dvoršak (1)
B. Filej (1)
B. Gabrovec (1)
B. Hercog (1)
B. Jakše (1)
B. Jančar (1)
B. Jenko (1)
B. Kokot (1)
B. Kopilović (1)
B. Kotnik Kevorkijan (1)
B. Krhin (1)
B. M. Girardi (1)
B. Ošlak (1)
B. Podpečan (1)
B. Pogorelčnik (1)
B. Pohlen (1)
B. Rejc (1)
B. Robnik (1)
B. Rojc (1)
B. Rozman (1)
B. Skopec (1)
B. Šegedin (1)
B. Šenk (1)
B. Štern (1)
B. Vajdič Trampuž (1)
B. Valič (1)
B. Vogrin (1)
B. Vrhnjak (1)
B.H. Zobec Logar (1)
Badeverwaltung (1)
Banovinska zaloga šolskih knjig in učil (1)
Beekeepers' Association of Slovenia, Public Advisory Service in Beekeeping (1)
bei Ignaz Merk ... (1)
bei Iohann Georg Licht (1)
bei Johann Georg Licht (1)
bei Jos. Franz Kaiser (1)
Beletrina (4)
bey Christian Egenolffs seligen Erben (1)
bey Joseph Thadaeo Mayr ... (1)
BIA Separations d.o.o. Podjetje za separacijske tehnologije d.o.o. (1)
Biblioteka Miklova hiša (1)
Biotechnical Faculty, Department of Animal Science (1)
Biotehniška fakulteta (18)
Biotehniška fakulteta, Interdisciplinarni doktorski študijski program Biomedicine (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo in Oddelek za zootehniko (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo (7)
Biotehniška fakuteta, Oddelek za živilstvo (1)
Biotehniška šola (1)
Biotehniški izobraževalni center (3)
Bird Publisher (5)
Biteks (12)
Biteks d.o.o. (2)
Bolnišnica Golnik - Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergijo (19)
Braumüller (2)
Bubina Baita (1)
Buča (2)
C. Limbäck-Stokin (1)
C. Marhold (1)
C. Pernat Drobež (1)
Cankarjeva založba (1)
CELICA, biomedicinski center, d.o.o. (2)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (1)
Center Motus (1)
Center odličnosti za biosenzoriko, instrumentacijo in procesno kontrolo (1)
Center RS za poklicno izobraževanje (3)
Center UROL (1)
Center za izboljševanje kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave - PROSUNT (1)
Center za socialno psihologijo, Fakulteta za družbene vede (1)
Centralni higienski zavod (22)
Centre for Cognitive Impairments, Department of Neurology, University Medical Centre (2)
Centre for Social Psychology, Faculty of Social Sciences (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (6)
Cesarska kraljeva zaloga šolskih knjig (2)
College of Nursing (2)
Community Health Centre (2)
Covirias (21)
COVIRIAS (1)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (569)
Csesarsko kraljeva zaloga šolskih knjig (1)
Curanstalt (1)
Cur-Commision Abbazia (1)
Č. Ahlin (1)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
D. Andrejc (1)
D. Benedetto Tiz (1)
D. Bitenc Logar (1)
D. Bratuš (1)
D. Brilej (1)
D. Bukleta (1)
D. Ćeranić (1)
D. Drobne (1)
D. Gerbec (1)
D. Golo (1)
D. Gramec Skledar (1)
D. Hribar (1)
D. Klančar (1)
D. Knez (1)
D. Košir (1)
D. Krgović (1)
D. Kuhelj (1)
D. Manojlović (1)
D. Martinčič (1)
D. Milaščević (1)
D. Novak (1)
D. Novak Mlakar (1)
D. Obradović (1)
D. Omersa (1)
D. Pavlin (1)
D. Perko (1)
D. Plut (1)
D. Podgoršek (1)
D. Popović (1)
D. Ružić (1)
D. Saboti (1)
D. Semenič (2)
D. Šfiligoj Planjšek (1)
D. Štrbac (1)
D. Šuran (1)
D. Urlep (1)
D. Valentinuzzi (1)
D. Vasić (1)
D. Vozel (1)
D. Vrbnjak (1)
Delo (3)
Delo Revije (1)
Department of Abdominal Surgery, University Medical Centre (1)
Department of Biotechnology, Jožef Stefan Institute (1)
Dermatovenerologic Society of Slovenia (50)
Devayani yoga & dance lifestyle (19)
Deželni odbor kranjski (1)
Deželni odbor Kranjski (1)
Didakta (28)
distribucija Projekt Geji v boju s HIV (1)
dLib distributer (4)
DMFA-založništvo (1)
Dnevnik (26)
Doba (1)
Doba Epis (9)
Domus (1)
DP ZORA - Onkološki inštitut (2)
Druck von Rosalia Eger & Sohn (1)
Druck. U. Verlag V. R. Oldenbourg (1)
Društva onkoloških bolnikov (20)
Društvo antropologov Slovenije (19)
Društvo biofizikov Slovenije (1)
Društvo biologov Slovenije (7)
Društvo biopsihologov Slovenije (1)
Društvo DOVES - FEE Slovenia (4)
Društvo DOVES - FEE Slovenia, program Ekošola (1)
Društvo EDMED (1)
Društvo ekonomistov Maribor (1)
Društvo ekonomistov v zdravstvu (2)
Društvo fizioterapevtov Slovenije (130)
Društvo humanistov Goriške (18)
Društvo Ibis (1)
Društvo IndiJanez (2)
Društvo informacijski center Legebitra (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (58)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (3)
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov (1)
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske (8)
Društvo novinarjev Slovenije (1)
Društvo onkoloških bolnikov Slovenije (57)
Društvo psihologov Slovenije (129)
Društvo radioloških inženirjev Slovenije (20)
Društvo Salezijanski mladinski center (1)
Društvo slovenska akademija za management (1)
Društvo Slovenska akademija za management (1)
Društvo Slovenska sekcija IEEE (2)
Društvo slovenskih pisateljev (1)
Društvo študentov medicine (4)
Društvo študentov medicine Slovenije (5)
Društvo varnostnih inženirjev (1)
Društvo za bolezni srca in ožilja Slovenije (73)
Društvo za izobraževanje in raziskovanje v medicini (5)
Društvo za krepitev zavesti in zdravja Vetrnica (1)
Društvo za KVČB (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (4)
Društvo za oskrbo ran Slovenije (1)
Društvo za oskrbo ran Slovenije - DORS (2)
Društvo za oskrbo ran Slovenije (DORS) (1)
Društvo za osvoboditev živali in njihove pravice (1)
Društvo za preprečevanje možganskih in žilnih bolezni (12)
Društvo za primerjalno religiologijo (3)
Društvo za razvoj gledališča v izobraževanju (1)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (88)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (5)
Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije (27)
Društvo za zdravje srca in oživlja Slovenije (1)
Družba Jezusova (58)
Družba sv. Mohora (1)
Družba Sv. Mohora (1)
Družba sv. Mohorja (2)
Družina (15)
Državna založba Slovenije (5)
Državni progam ZORA, Onkološki inštitut (2)
Državni program Zora - Onkološki inštitut (2)
Državni program ZORA, Onkološki inštitut (2)
Državni svet Republike Slovenije (1)
durch Josiam Rihel (1)
DZS (7)
E. Benedik (1)
E. Cedilnik Gorup (1)
E. Dornik (1)
E. Homšak (1)
E. Jakopin (1)
E. Lovšin (1)
E. Matos (1)
E. Mičović (1)
E. Pal (1)
E. Shannon Schiffrer (1)
E. Španinger (1)
E. Tavčar Benković (1)
E. Uršej (1)
E. V. Brovč (1)
E. Vičič (1)
E. Županič (1)
Eduardus Colloretto (1)
EDUCELL podjetje za celično biologijo d.o.o. Ljubljana (2)
Eger (1)
Eigenverlag M. Gross (1)
Ekonomska fakulteta (3)
Ekonomski center Maribor (1)
Ekonomski institut Pravne fakultete (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Elektrotehniška prosveta Slovenije (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (8)
Eno (3)
Enost, M. Ogorevc (2)
ERA, Working group Diabesity (1)
Etnografski muzej (6)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (1)
ex officinâ Hackiana (1)
ex officina Petri Horst (1)
ex officina Plantiniana, apud Christophorum Raphelengium (1)
ex typographéo Mayriano (1)
ex typographia Cribelliana (1)
Ex typographia J. E. Akkermann ... (1)
excudebat Christophorus Kraus (1)
excudebat Joannes Baskerville ... = by John Baskerville ... (1)
excusus typis Christophori Kraus chalcographi Campodunensis (1)
F. Erjavec (1)
F. Novak (1)
F. Urzi (1)
fA. Plošnik (1)
Faculty of Architecture (2)
Faculty of Civil and Geodetic Engineering (1)
Faculty of Health Science (1)
Faculty of Health Sciences (4)
Faculty of management (1)
Faculty of medicine (1)
Faculty of Medicine (36)
Faculty of Organizational Sciences (1)
Faculty of Pharmacy (1)
Fakul'tet zdravoohranenija im. Anžely Boškin (1)
Fakulteta za arhitekturo (5)
Fakulteta za družbene vede (21)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za farmacijo (18)
Fakulteta za farmacijo, Katedra za klinično biokemijo (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (2)
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Katedra za biokemijo (1)
Fakulteta za management (2)
Fakulteta za organizacijske študije (19)
Fakulteta za poslovne in upravne vede (3)
Fakulteta za socialno delo (49)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (11)
Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (1)
Fakulteta za strojništvo, Katedra za modeliranje v tehniki in medicini (1)
Fakulteta za šport (31)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (29)
Fakulteta za šport, Inštitut za šport (1)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (2)
Fakulteta za uporabne družbene študije (3)
Fakulteta za upravo (7)
Fakulteta za zdarvstvene vede (1)
Fakulteta za zdravstvene vede (10)
Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin (7)
Fakulteto za upravljanje, poslovanje in informatiko (6)
FIHO (11)
Filozofska fakulteta (2)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (3)
Focus Association for Sustainable Development (1)
Focus, društvo za sonaraven razvoj (1)
Fondacija 'Docent dr. J. Cholewa' (8)
Fota-cop (1)
Fotona proizvodnja optoelektronskih naprav d.d. (2)
Fran Kulovec (1)
Frančiškanski družinski inštitut (1)
Freiw. Feuerwehr (1)
FUDŠ - Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij Republike Slovenije (2)
G. Brecl Jakob (1)
G. Grubelnik (1)
G. Hawlina (1)
G. Hudovornik (1)
G. Jereb (1)
G. Jezernik (1)
G. Jug (1)
G. Južnič (1)
G. Klančar (1)
G. Košir (1)
G. Kurillo (1)
G. Norčič (1)
G. Novak (1)
G. Pivec (1)
G. Prosen (1)
G. Razdevšek (1)
G. Stanković (1)
G. Taleska Štupica (1)
G. Vlatković (1)
G. Zemljič (1)
G. Zupan (1)
Gasilska župa korotanska (1)
Gasilsko društvo (2)
gedruckt bei Ignaz Aloys Edlen v. Kleinmayr (1)
gedruckt bei Joseph Blasnik (1)
gedruckt bey Ignaz Aloys Edlen v. Kleinmayr (1)
gedruckt bey Johann Friedrich Eger (2)
gedruckt bey Johann Georg Mayr ... (1)
gedruckt bey Joseph Blasnik (1)
gedruckt bey Joseph Edlen von Kurzböck ... (1)
gedruckt bey Leopold Eger ... (2)
gedruckt in der Eger''schen Gubernial-Buchdruckerei (1)
gedruckt mit Retzerischen Schriften (1)
gedruckt, durch Johann Georgen Mayr ... (1)
Generalštab Slovenske vojske (4)
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU (1)
Gerold (1)
Giboland (1)
Glavni odbor društva Rdečega križa kraljevine Jugoslavije (2)
Glavni odbor Podmladka RK (1)
Glaxo (54)
Glaxo Wellcome (22)
Gollner (1)
Goričar & Leskovšek (1)
Goriška matica (5)
Goriška Matica (1)
Grm - center biotehnike in turizma (1)
Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma, Višja strokovna šola (1)
GRSOFT Structural Engineering (2)
GV Revije (7)
GV Založba (2)
H. Kocić (1)
H. Korošec Jagodič (1)
H. Možina (1)
H. Rupnik (1)
H. Vrbanac (1)
Harc a rák ellen muravidéki egyesülete (2)
Harc s rák ellen muravidéki egyvesülete (1)
I. Blajić (1)
I. Caglič (1)
I. Cikajlo (1)
I. Frangež (1)
I. Jurgec (1)
I. Karnjuš (1)
I. Kleinmayr & F. Bamberg (1)
I. Klopčič (1)
I. Kneževič (1)
I. Krajnc (1)
I. Kregar (1)
I. Križnar (1)
I. Lenart (1)
I. Makivić (1)
I. Movrin (1)
I. Osojnik (1)
I. Plantan (1)
I. Prodan Žitnik (1)
I. Raišp (1)
I. Ratoša (1)
I. Roškar (1)
I. Sedej (1)
I. Srebotnik Kirbiš (1)
I. Tominec (1)
I. v. Kleinmayr & F. Bamberg (3)
I. Vivod-Rajh (1)
I. Vrečar (1)
Iarmr (1)
IARMR (1)
Ig. pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg (2)
Ig. V. Kleinmayr & Fed. Bamberg (1)
Ignaz Alois Edler v. Kleinmayr (4)
im Selbstverlage des Verfassers (1)
Immunology Society of Slovenia (1)
impensis Octaviani Scoti (1)
in Commision bei Jakob Fr. Dirnböck (1)
in der Akademischen Buchhandlung (1)
in der Arnoldischen Buchhandlung (1)
in der Baumgärtnerschen Buchhandlung (1)
in Kommission bei H.W. Korn (1)
in Kommission bei I. A. Edlem v. Kleinmayr (1)
in verlegung Lazari Zessners seligen Erben (1)
Infekcijski oddelek Splošne bolnišnice (1)
Institut Jožef Stefan (5)
Institut 'Jožef Stefan' (6)
Institute for Local Self-Government (2)
Institute for the Development of Empathy and Creativity Eneja (1)
Institute of Oncology (13)
Institute of Oncology Ljubljana (1)
Institute of Oncology, Epidemiology and Cancer Registry, Slovenian Cancer Registry (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (189)
Inštitut Antona Trstenjaka za psihologijo, logoterapijo in antropohigieno (1)
Inštitut IRRIS za raziskave, razvoj in strategije družbe, kulture in okolja (5)
Inštitut Karakter (1)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (52)
Inštitut RS za rehabilitacijo (29)
Inštitut za biofiziko, Medicinska fakulteta (2)
Inštitut za biokemijo, Medicinska fakulteta (1)
Inštitut za celično regenerativno medicino (1)
Inštitut za delo, Pravna fakulteta (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (32)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (12)
Inštitut za neionizirna sevanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (8)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (7)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (56)
Inštitut za skotopični sindrom (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (2)
Inštitut za socialno medicino, socialno varstvo ... (1)
Inštitut za varovanje zdravja (7)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (303)
Inštitut za varovanje zdravja RS (37)
Intelyway webmedia (2)
Invalidsko društvo Kengurujček Slovenije (1)
IRSR (1)
Istituto IRRIS di ricerca, sviluppo e strategie della societa, cultura e ambiente (1)
Istituto nazionale di salute pubblica (1)
IUS Software (1)
IUS SOFTWARE (2)
IVZ RS (1)
Izobraževalni center Pika, Center Janeza Levca (1)
Izobraževalni center PIKA, Center Janeza Levca (2)
J. Ambrožič (1)
J. Antonić (1)
J. Avsenik (1)
J. Bedenk (1)
J. Berden (1)
J. Blasnik (3)
J. Blasnika nasl., Univerzitetna tiskarna in litografija (1)
J. Blaznik (1)
J. Bon (1)
J. Borišek (1)
J. Brankovič (1)
J. Brecelj (1)
J. Bremec (1)
J. Brguljan Hitij (1)
J. But Hadžić (1)
J. Cotič (1)
J. Dolenšek (1)
J. Fettich (1)
J. Gorjanc (1)
J. Grmaš (1)
J. Grosek (1)
J. Grželj (1)
J. Gugić (1)
J. Hanžel (1)
J. Hensel (1)
J. Horvat (1)
J. J. Hodnik (1)
J. Jamšek (1)
J. Jazbar (1)
J. Jeras (1)
J. Kerčmar (1)
J. Košir (1)
J. Krsteski (1)
J. Leon (1)
J. Lučev (1)
J. Luzar (1)
J. Mandić (1)
J. Mirtič (1)
J. Mohar (1)
J. Mohorič (1)
J. Murray (1)
J. Naranđa (1)
J. Novak (1)
J. Palancsai Šiftar (1)
J. Pavčič (1)
J. Peklar (1)
J. Primožič (1)
J. R. Millitz. (1)
J. Springer (1)
J. Stana (1)
J. Stergar (1)
J. Stričević (1)
J. Strnad (1)
J. Šelb (1)
J. Toplišek (1)
J. Vrhovec (1)
J. Wagner Kovačec (1)
J. Zakrajšek (1)
J. Završnik (1)
J. Žel (1)
J. Žmuc (1)
Jacobus de Fivizano (1)
Jamarska zveza Slovenije (1)
Jamarska zveza Slovenije, Jamarska reševalna služba (2)
Janssen-Cilag, Farmacevtski del Johnson & Johnson (1)
Javni zavod Cene Štupar - center za izobraževanje (1)
Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije (1)
Josef Eppich (2)
Josip Cholewa Foundation (1)
Jožef Klekl (1)
Jugoslovanska gasilska zveza Ljubljana (1)
Jugoslovanska knjigarna (1)
Jugoslovenski sokolski savez (1)
K. Bedenčič (1)
K. Bergant Loboda (1)
K. Blagotinšek Cokan (1)
K. Boršič (1)
K. Čamernik (1)
K. Čeh (1)
K. Čerpnjak (1)
K. Čuček Trifkovič (1)
K. Dovč (1)
K. Drusany Starič (1)
K. Fink (1)
K. G. Sršen (1)
K. Gros (1)
K. Groti Antonić (1)
K. Henn (1)
K. Hočevar (1)
K. Jazbec (1)
K. Jenko (1)
K. K. Landes-Sanitätsrat (1)
K. Kacjan Žgajnar (1)
K. Kladnik Stabej (1)
K. Kodrič (1)
K. Kolmačič (1)
K. Korasa (1)
K. Kouter (1)
K. Kumer (1)
K. Lah (1)
K. Lampič (1)
K. Merše Lovrinčević (1)
K. Mlakar (1)
K. Molan (1)
K. Ogrizek Pelkič (1)
K. Pavlič (1)
K. Pavšič (1)
K. Pirc (1)
K. Ravnihar (1)
K. Ražem (1)
K. Resman Rus (1)
K. Rojnik (1)
K. Rožman (1)
K. Schara (1)
K. Sedej (1)
K. Skok (1)
K. Stanič (1)
K. Strojnik (1)
K. Škrinjar, M. Čakarić (1)
K. Škrlec (1)
K. Trčko (1)
K. Uršič (1)
K. Vrabec (1)
K. Zdešar Kotnik (1)
K. Železnik (1)
K. Žnidar (1)
Kanal A, televizijska postaja (1)
Kancerološka sekcija Slovenskega zdravniškega društva (17)
Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva (370)
Kancerološko združenje SZD (76)
Katedra za anesteziologijo in reanimatologijo, Medicinska fakulteta (7)
Katedra za čeljustno in zobno ortopedijo, Medicinska fakulteta (1)
Katedra za družinsko medicino Medicinske fakultete (3)
Katedra za družinsko medicino, Medicinska fakulteta (46)
Katedra za ginekologijo in porodništvo, Medicinska fakulteta (1)
Katedra za infekcijske bolezni in epidemiologijo MF (1)
Katedra za interno medicino, Katedra za kirurgijo, Medicinska fakulteta (1)
Katedra za interno medicino, Medicinska fakulteta (1)
Katedra za javno zdravje Medicinske fakultete (1)
Katedra za javno zdravje, Medicinska fakulteta (1)
Katedra za mikrobiologijo in imunologijo, Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (1)
Katedra za nevrologijo, Medicinska fakulteta (2)
Katedra za onkologijo (157)
Katedra za onkologijo, Sekcija za internistično onkologijo (2)
Katedra za otorinolaringologijo Medicinske fakultete (3)
Katedra za psihiatrijo Medicinske fakultete (1)
Katoliška bukvarna (2)
KeAQ Semey medicina wniversiteti (1)
Kemijski inštitut (3)
Klein & Kovač (Eger) (1)
Klein in Kovač (2)
Kleinmayr (1)
Kleinmayr & B. (1)
Klinički bolnički centar Ljubljana, Klinika za pedijatriju, Djelatnost za plućne bolesti, Centar za cističnu fibrozu djece i mladeži (1)
Klinični oddelek za abdominalno kirurgijo, UKC (1)
Klinični oddelek za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok, Kirurška klinika, Univerzitetni klinični center (1)
Klinični oddelek za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo, Kirurška klinika, Univerzitetni klinični center (1)
Klinični oddelek za vaskularno nevrologijo in intenzivno nevrološko terapijo, Nevrološka klinika, Univerzitetni klinični center (1)
Klinični oddelek za vaskularno nevrologijo in intenzivno nevrološko terapijo, Univerzitetni klinični center (1)
Klinični oddelek za žilne bolezni, Interna klinika, Univerzitetni klinični center (1)
Klinika (1)
Klinika za ginekologijo in perinatologijo, Univerzitetni klinični center (1)
Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja, Univerzitetni klinični center (1)
Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo, Univerzitetni klinični center (1)
Klub Revus (5)
Kmečki glas (1)
Kmetijski inštitut Slovenije (1)
'Knjigarna tiskovne zadruge' (1)
Knjižnica Miklova hiša (5)
Knjižnica za tehniko, medicino in naravoslovje - TeMeNa (11)
KO PREKO, UKC (1)
KO za ginekologijo, Ginekološka klinika UKC (1)
KO za kardiologijo, UKC (1)
Kočevar (1)
Konzorcij (2)
Konzorcij Edinosti (11)
Konzorcij jutra (3)
Konzorcij šolskih centrov (2)
Konzorcij šolskih centrov Slovenije (5)
Konzorcij Zdravniškega vestnika (1)
Krainischer Landes-Feuerwehrverband (1)
Krajevna protituberkulozna liga (1)
Kranjska deželna zaveza gasilnih društev (1)
Krka (113)
KS (1)
KUD Sodobnost International (1)
L. Andjelković (1)
L. Boltežar (1)
L. C. Zamarski (1)
L. Cilar Budler (1)
L. Čavka (1)
L. Elena Maria (1)
L. Fernau (2)
L. Goričan (1)
L. Hočevar (1)
L. Jeraj (1)
L. Kocbek (1)
L. Kolenc (1)
L. Lapajne (1)
L. Leskovic (1)
L. Lipar (1)
L. Markova (1)
L. Perša (1)
L. Peternelj Uran (1)
L. Rogelj (1)
L. Savšek (1)
L. Schwentner (1)
L. Vidmar (1)
L. Vidovič (1)
LAHA, Laser and Health Academy (65)
Laibacher freiwilligen Feuerwehr (1)
Lek (4)
LEON - makrobiotično društvo (1)
Lexpera (1)
LEXPERA (2)
Leykam (1)
Lichtenthurnov zavod sirotih deklic (1)
Lichtenthurnovi zavod sirotih deklic (1)
Limnos, podjetje za aplikativno ekologijo, d.o.o. (1)
Ljubljana: N. Trošt (1)
Ljubljanski oblastni odbor Rdečega Križa (1)
Ljubljansko prostovoljno gasilno in reševalnego društvo (1)
Ljudska univerza (1)
Logos (1)
LPKF LASER AND ELECTRONICS d.o.o. (1)
M Škerget (1)
M. Antanasova (1)
M. Atanasovska Velkovska (1)
M. Bartolić (1)
M. Baruca (1)
M. Bervar (1)
M. Betetto (1)
M. Bizjak (3)
M. Boncelj Svetek (1)
M. Bozhinovska (1)
M. Bračič (1)
M. Brajović (1)
M. Bunc (1)
M. Cerovšek (1)
M. Cvijić (1)
M. Česen Mazić (1)
M. Čuk (1)
M. Čuš (1)
M. Delić (1)
M. Dobnik (1)
M. Dolenc (1)
M. Durcik (1)
M. Đokić (1)
M. Ebert Moltara (1)
M. Fister (1)
M. Frangež (1)
M. Garbajs (1)
M. Gjorgjieva (1)
M. Glogovšek (1)
M. Gorenjak (1)
M. Grandič (1)
M. Gregorič (1)
M. Groznik (1)
M. Holcar (1)
M. Homšak (1)
M. Horvat (1)
M. Hribar (1)
M. Humar (1)
M. Hussein (1)
M. Jakimovska Stefanovska (1)
M. Janić (1)
M. Jevšnik (1)
M. Jug (1)
M. Jukič (1)
M. Kališnik (1)
M. Kavčič (1)
M. Kenda (1)
M. Kerin Povšič (1)
M. Keršič (1)
M. Klemenak (1)
M. Kolenc (1)
M. Korva (1)
M. Kos (1)
M. Kralj (1)
M. Križmarić (2)
M. Krofič Žel (1)
M. Krošelj (1)
M. Kusterle (1)
M. Likar (1)
M. Lisjak (1)
M. Logar (1)
M. Lovrečič (1)
M. Lumpert (1)
M. Majhen (1)
M. Makovec (1)
M. Malnar (1)
M. Marovt (1)
M. Marušić (1)
M. Menih (1)
M. Merc (1)
M. Milek (1)
M. Milojević (1)
M. Mitrovič (1)
M. Muhič (1)
M. Munda (1)
M. Nikšić Žakelj (1)
M. Novaković (1)
M. Oblak (1)
M. Ogrič (1)
M. Omerzu (1)
M. Pal (1)
M. Penko (1)
M. Perovnik (1)
M. Petrovič (1)
M. Pezdirc (1)
M. Pirnat (1)
M. Pišlar (1)
M. Plankar (1)
M. Pokorn (1)
M. Preskar (1)
M. Prikeržnik (1)
M. Prosen (1)
M. Pukl (1)
M. Radivojša Matanović (1)
M. Rakuša (1)
M. Rauber (1)
M. Ravljen (1)
M. Repovž Lisec (1)
M. Rogl Butina (1)
M. Rok Simon (1)
M. Rosič (1)
M. Rožič (1)
M. Rupreht (1)
M. Rutar (2)
M. Sajovic (1)
M. Savarin (1)
M. Schell''shen Buchdruckerei (1)
M. Selmani Bukleta (1)
M. Serdt (1)
M. Sirše (1)
M. Skelin (1)
M. Skerbinjek Kavalar (1)
M. Sova (1)
M. Srpčič (1)
M. Starbek Zorko (1)
M. Staut (1)
M. Strnad (1)
M. Šantl Letonja (1)
M. Šeruga (1)
M. Štimec (1)
M. Štuhec (1)
M. Tajnik (1)
M. Tisovec (1)
M. Tomaževič (1)
M. Trapečar (1)
M. Tršan (1)
M. Turk (2)
M. Turk Veselič (1)
M. Tuta (1)
M. Veber (1)
M. Vidak (1)
M. Vodičar (1)
M. Voga (2)
M. Volk (1)
M. Vrtovec (1)
M. Weiss (1)
M. Zadel (1)
M. Zajc Avramovič (1)
M. Zdravković (1)
M. Zemljič (1)
M. Zupan (1)
M. Zupančič (1)
M. Žavbi (1)
M. Žlajpah (1)
M. Žli��ar (1)
M. Žulec (1)
M. Žunić (1)
Malinc (1)
Manicipality of Maribor (1)
MANZ''ova c. k. dvorna založna in vseučiliška knjigarna I. Kohlmarkt (1)
Marketing magazin (3)
Matica Slovenska (4)
Mavrica (3)
Medical Chamber of Slovenia (1)
Medical Faculty (1)
Medicinska fakulteta (253)
Medicinska fakulteta, Inštitut za biokemijo in molekularno genetiko (1)
Medicinska fakulteta, Inštitut za farmakologijo in eksperimentalno toksikologijo (3)
Medicinska fakulteta, Inštitut za sodno medicino (1)
Medicinska fakulteta, Katedra z družinsko medicino (1)
Medicinska fakulteta, Katedra za anesteziologijo in reanimatologijo (1)
Medicinska fakulteta, Katedra za čeljustno in zobno ortopedijo (6)
Medicinska fakulteta, Katedra za druzˇinsko medicino (1)
Medicinska fakulteta, Katedra za družinsko medicino (3)
Medicinska fakulteta, Katedra za onkologijo (3)
Medicinska fakulteta, Katedra za pediatrijo (1)
Medicinska fakulteta, Katedra za zobne bolezni in normalno morfologijo zobnega organa (4)
Medicinska fakultete, Katedra za interno medicino, Katedra za pediatrijo (1)
Medicinska knjiga (1)
Medicinski razgledi (1058)
Medicinski simulacijski center, Univerzitetni klinični center (7)
Medicinski simulacijski center, Univerzitetni klinični center Ljubljana (1)
Medija Marketing (1)
Medijski partner (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
Medobčinska komisija za zdravstveno vzgojo, ZCC TOZD Center za socialno medicino in higieno (1)
Merkantile (1)
Merkur (4)
Mestna občina (4)
Mestna občina, Oddelek za zdravje in socialno varstvo (1)
Mestni magistrat (1)
Mestno gledališče Ljubljansko (1)
MiB (2)
MIB (3)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (5)
Ministrstvo za obrambo (2)
Ministrstvo za zdravje (12)
Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije (6)
Ministrstvo za zdravje RS (1)
Mladinska knjiga (46)
Moderna organizacija (24)
Moksha (1)
Mosinger (1)
Muck Blažina (2)
Municipality (1)
Muzejsko društvo (14)
Muzejsko društvo Železniki (3)
MycoMedica (1)
N. A. Kravos Tramšek (1)
N. Battelino (1)
N. Bedernjak Bajuk (1)
N. Bizjak (1)
N. Brezovec (1)
N. Čebron Lipovec (1)
N. Čelesnik Smodiš (1)
N. Fokter Dovnik (1)
N. Gorišek Miksić (1)
N. Grgurevič (1)
N. Habjanič (1)
N. Hero (1)
N. Hojs (1)
N. Hropot Pleško (1)
N. Jamar (1)
N. Jordan (1)
N. Kenda Šuster (1)
N. Kmet Lunaček (1)
N. Kosmač (1)
N. Kozar (1)
N. Kragelj Lapanja (1)
N. Krajnc (1)
N. Krčevski Škvarč (1)
N. Lakič (1)
N. Lamovšek (1)
N. Majdič (1)
N. Marđetko (1)
N. Milevoj (1)
N. Mlinar Reljić (1)
N. Pavšelj (1)
N. Piko (1)
N. Sibinovska (1)
N. Smrekar (1)
N. Snedec (1)
N. Šamec (1)
N. Šegrec (1)
N. Šestan (1)
N. Škorja Milić (1)
N. Trošt (1)
N. Turnšek Hitij (1)
N. Verdel (1)
N. Zupanič (1)
N. Žigart (2)
N. Žlak (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (653)
Nacionalni inštitut za javno zdravje, Območna enota (5)
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (1)
Nacional'nyj instytut gromads'kogo zdorov'ja (1)
NAO Medicinskij universitet Semej (1)
Naravni začetki, združenje za informiranje, svobodno izbiro in podporo na področju nosečnosti, poroda in starševstva (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (7)
Narodna in univerzitetna knjižnica (3)
Naše delo (1)
National Institute of Chemistry (1)
National Institute of Public Health (18)
National Institute of Public Health of the Republic of Slovenia (2)
National Institute of Public Health Slovenia (1)
natiskal sa vtroshik pisavzhov, Joseph Skarbina bukvotis, ima na prodaj pisaviz (1)
natisnen per Joa. Fridr. Egerju na Polanah (1)
natisnil Eger (2)
natisnil ino na prodaj ima Janes Leon (1)
natisnil ino na prodaj ima Joan Leon (1)
natisnil Janes Leon, natiskaviz (1)
natisnil Joshef Sassenberg (1)
natisnila in založila Klein & Kovač (1)
natisnjene per Rosalii Eger (1)
Natural beginnings – Society for education, free choice and support in pregnancy, childbirth and parenthood (1)
nella Stamperia de Giunti (1)
Nemzeti Közegészségügyi Intézet (1)
Neva (1)
NIJZ - Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Nova revija (3)
NPJSC Semey Medical University (1)
O. Mosa (1)
O. Naneh (1)
O. Petrovič (1)
O. Stanojević Jerković (1)
Občina (1)
Območno združenje Rdečega križa (1)
Obzorja (2)
Očesna klinika, Univerzitetni klinični center (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Oddelek za ginekološko onkologijo in onkologijo dojk, Klinika za ginekologijo in perinatologijo, Univerzitetni klinični center (1)
Oddelek za onkologijo, UKC (1)
OK SZDL Ljubljana Center (1)
Okrajni odbor SZDL (13)
Oncological Institute, Cancer registry of Slovenia (1)
Onkološki inštitut (1330)
Onkološki Inštitut (16)
Onkološki inštitut etc. (1)
Onkološki inštitut Ljubljana (764)
Onkološki Inštitut Ljubljana (1)
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA (1)
Onkološki inštitut Ljubljana, Sekcija za internistično onkologijo (12)
Onkološki inštitut, Dejavnost zdravstvene nege in oskrbe (2)
Onkološki inštitut, DP ZORA (1)
Onkološki inštitut, Državni program Zora (1)
Onkološki inštitut, Epidemiologija in register raka (2)
Onkološki inštitut, Epidemiologija in register raka, Register raka Republike Slovenije (28)
Onkološki inštitut, Oddelek akutne paliativne oskrbe (1)
Onkološki inštitut, Register raka za Slovenijo (27)
Onkološki inštitut, Sekcija za internistično onkologijo (2)
Onkološki inštitut, Sektor za internistično onkologijo (2)
Onkološki inštitut, Služba za zdravstveno nego (2)
Onkološki inštitut, Združenje za radioterapijo in onkologijo SZD (1)
Oosthoek (1)
opera et impensis Reinaldi Novimagii ... (1)
opere et impensis Dionysij Berthocum (3)
OPTOTEK razvoj in proizvodnja optične in laserske opreme d.o.o. (1)
Ortopedska klinika, UKC (2)
Osrednji reševalni odsek SPD (1)
Oulun Yliopisto (1)
Ozara (1)
P. Bajuk Franko (1)
P. Benedik (1)
P. Bogovič (1)
P. Bratina (1)
P. Došenović Bonča (1)
P. Draksler (1)
P. Gradišnik (1)
P. Grdešič (1)
P. Klemen (1)
P. Kocbek (1)
P. Konečnik Kresnik (1)
P. Kopač (1)
P. Ovniček (1)
P. Pečlin (1)
P. Petrič (1)
P. Popović (1)
P. Poredoš (1)
P. Ratajc (1)
P. Rižnik (1)
P. Rogina Skvarč (1)
P. Rus Prelog (1)
P. Schauer (1)
P. Smrdel (1)
P. Stegel (1)
P. Šinigoj (1)
P. Tomše (1)
PAZU (25)
Pedagoška fakulteta (14)
Pedagoška fakulteta Univerze (1)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Pedagoška obzorja (4)
Pedagoški inštitut (1)
Pediatrična klinika, Služba za pljučne bolezni (1)
Pedosana, center gibalnega razvoja dojenčkov in otrok (1)
Pension and Disability Insurance Institute of Slovenia (1)
per Ioannem Oporinum (1)
per Joshefu od Bacho (1)
per La stamperia camerale (2)
per magistrum Andream Parmensem ... (1)
per presbyterum Bonetum Locatellum Bergomensium mandato & sumptibus heredum ... Octauiani Scoti ciuis modoetiensis (1)
Perfectus, Svetovanje in izobraževanje (2)
PGD (7)
Pichler`s Witwe & Sohn (1)
Pisarna kn. šk. ordinarijata (1)
pisatelj (2)
pismen' Kralevskago vseučilišča Peštanskago (1)
Pivec (10)
Planinska zveza Slovenije (102)
Pokrajinsko gasilsko poveljstvo (1)
Pomurje Cancer Society (1)
Pomurska akademsko znanstvena unija (22)
Pomursko društvo za boj proti raku (7)
Portucalense University Infante D. Henrique (1)
Poučna biblioteka (1)
Požarna skupnost (1)
Pravna fakulteta (86)
Pravna praksa (7)
Prehransko izobraževanje (1)
Prehransko izobraževanje, Špela Vehar (3)
Prelomi - Inštitut za družinsko terapijo, svetovanje in izobraževanje (1)
prireditelj (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (112)
Prohealth (4)
Projekt FORUM EMS (1)
prostant venales apud Gulielmum Creech (1)
Prostovoljna požarna bramba (1)
Prostovoljno gasilsko društvo (7)
Prostovoljno gasilsko društvo Dolnji Logatec (1)
Prostovoljno gasilsko društvo Log (1)
Providio (30)
Providio d.o.o. (1)
published by Effingham Wilson, Royal exchange: Oliver and Boyd, Edinburgh; John Cumming, Dublin (1)
R. Berlot (1)
R. Ekart (1)
R. Frlan (1)
R. Injac (1)
R. Jereb (1)
R. Kamnik (1)
R. Kelc (1)
R. Kobentar (1)
R. Korpar (1)
R. Martinčič (1)
R. Mihalič (1)
R. Pavlič (1)
R. Pavlin (1)
R. Petrič (1)
R. Režonja Kukec (1)
R. Schwarzlin (1)
R. Šifrer (1)
R. Vantur Setnikar (1)
Radiologia Iugoslavica (1)
Raziskovalna postaja ZRC SAZU (1)
Razvojni center (2)
RC IKTS (1)
Rdeči križ Slovenije (2)
Rdeči križ Slovenije, Območno združenje (1)
Remina libris (2)
RIC (1)
RIS Dvorec (9)
RKS Območno združenje (4)
Rokus (2)
Ruslica (1)
S. Bertok (1)
S. Bogićević (1)
S. Breznik (1)
S. Černe (1)
S. Ferjan (1)
S. Fileković Ribarič (1)
S. Frljak (1)
S. Frol (1)
S. Guzelj (1)
S. Hawlina (1)
S. Horvat (1)
S. Imamović Kumalić (1)
S. Kalender Smajlović (1)
S. Kert (1)
S. Kirbiš (1)
S. Kosler (1)
S. Kozar (1)
S. Ličen (1)
S. Malić Vončina (1)
S. Melink (1)
S. Mencej Bedrač (1)
S. Merlo (1)
S. Mlinar (1)
s. n. (4)
S. Nabergoj (1)
S. Pivač (1)
S. Ponorac (1)
S. Pustivšek (1)
S. Rabzelj (1)
S. Redenšek (1)
S. Ropret (1)
S. Rožman (1)
S. Sekulić (1)
S. Stopinšek (1)
S. Temnik (1)
S. Terlep (1)
S. Ukaj (1)
S. Vidovič (1)
S. Vodička (1)
S. Zadel Topić (1)
S. Žigon-Branc (1)
S. Žurga (1)
S.n. (5)
samozal. (8)
samozal. A. Rozman (1)
samozal. A. Trampuš Bakija (1)
samozal. D. Hribar (1)
samozal. I. Jurgec (2)
samozal. I. Matko (1)
samozal. I. Pangeršič (1)
samozal. Ivan Jan (1)
samozal. J. Leban (1)
samozal. M. Božič Mijovski (1)
samozal. M. Horvat (1)
samozal. M. Potočnik (1)
samozal. M. Prelog (1)
samozal. N. Pavlič (1)
samozal. pisatelj (1)
samozal. prevajalca (1)
samozal. S. Pušenjak (1)
samozal. U. Bukovnik (1)
samozal. Unipar (1)
samozaložba (5)
Sanje (4)
Schell (1)
Schering-Plough CE (1)
Schweizer Spiegel (1)
Scientific Institute of Public Health (2)
Secija za šolsko, študentsko in adolescentno medicino pri SZD (1)
Secondo natura (1)
'Section Krain' des deutschen und österreichischen Alpenvereines (1)
Sekcija internistične onkologije SZD (37)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (120)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege - Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (18)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (17)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (87)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (35)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v sterilizaciji, Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Sekcija medicinskih sester v onkologiji pri Zbornici zdravstvene nege Slovenije (10)
Sekcija medicinskih sester v onkologiji pri Zbornici zdravstvene nege Slovenije - Zvezi društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije (52)
Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju (1)
Sekcija za internistično onkologijo (140)
Sekcija za internistično onkologijo pri SZD (1)
Sekcija za internistično onkologijo SZD (38)
Sekcija za kemoterapijo SZD (1)
Sekcija za klinično mikrobiologijo in bolnišnične okužbe Slovenskega zdravniškega društva (1)
Sekcija za medicinsko izvedenstvo in zavarovalniško medicino Slovenskega zdravniškega društva (2)
Sekcija za onkološko kirurgijo pri SZD (10)
Sekcija za preventivno medicino Slonenskega zdravniškega društva (1)
Sekcija za preventivno medicino Slovenskega zdravniškega društva (4)
Sekcija za protimikrobno zdravljenje pri Slovenskem zdravniškem društvu (1)
Sekcija za šolsko, študentsko in adolescentno medicino pri SZD (1)
Selbstverl. des Verfassers (1)
Selbstverlag (2)
Selbstverlag des Verfassers (1)
self-published by R. Kobilica Ramšak (1)
selfpublisher T. Horvat (1)
selfpublisher U. Hrovat (1)
Senološka sekcija SZD (1)
SFU (1)
SFU Ljubljana (1)
SFU Press (1)
Sinapsa, Slovenian Neuroscience Association (4)
Sinapsa, slovensko društvo za nevroznanost (1)
SKZP (1)
SKZP - Slovenska krovna zveza za psihoterapijo (1)
Slavistično društvo Slovenije (5)
Slovene Anthropological Society (7)
Slovene Welding Society (680)
Slovenian academy of management (1)
Slovenian Association for Clinical Chemistry (1)
Slovenian Association of Medical Genetics (1)
Slovenian Chemical Society (25)
Slovenian Medical Association, Slovenian Association of Medical Genetics (1)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (569)
Slovenian Respiratory Society (1)
Slovenian Senologic Society (2)
Slovenian Society for Physical & Rehabilitation Medicine - ESPRM (1)
Slovenian Society of Biopsychologists (1)
Slovenian Society of Clinical Neurophysiology (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (10)
Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva (2)
Slovenska kinoteka (1)
Slovenska komisija za ugotavljanje občutljivosti za protimikrobna zdravila (3)
Slovenska komisija za ugotavljanje občutljivosti za protimikrobna zdravila (SKUOPZ) (4)
Slovenska sekcija IEEE (1)
Slovenski debatni zdravniški klub (1)
Slovenski etnografski muzej (30)
Slovenski knjižni zavod (2)
Slovenski svet za reanimacijo, Slovensko združenje za urgentno medicino (SZUM) (1)
Slovenski šolski muzej (3)
Slovensko društvo Informatika (11)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (142)
Slovensko etnološko društvo (28)
Slovensko etnološko in antropološko združenje Kula (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (948)
Slovensko filozofsko društvo (26)
Slovensko kemijsko društvo (57)
Slovensko odonatološko društvo etc. (2)
Slovensko ortodontsko društvo (1)
Slovensko osteološko društvo (2)
Slovensko sociološko društvo (12)
Slovensko strokovno združenje za limfedem (1)
Slovensko toksikološko društvo (5)
Slovensko zdravniško društvo (2693)
Slovensko zdravniško društvo - Slovensko združenje za anesteziologijo in intenzivno medicino (1)
Slovensko zdravniško društvo, Delovna skupina Onko-nefrologija (19)
Slovensko zdravniško društvo, Sekcija internistične onkologije (5)
Slovensko zdravniško društvo, Sekcija za hipertenzijo (1)
Slovensko zdravniško društvo, Sekcija za internistično onkologijo (4)
Slovensko zdravniško društvo, Sekcija za ustne bolezni, parodontologijo in stomatološko implantologijo (1)
Slovensko zdravniško društvo, Sekcija za zobne bolezni in endodontijo (1)
Slovensko zdravniško društvo, Slovensko združenje za anesteziologijo in intenzivno medicino (2)
Slovensko zdravniško društvo, Združenje za hipertenzijo (5)
Slovensko zdravniško društvo, Združenje za radioterapijo in onkologijo (38)
Slovensko zdravniško društvo, Združenje za radioterapijo in onkologijo SZD (33)
Slovensko zdravniško društvo, Združenje za žilne bolezni (1)
Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo, L&L (9)
Slovensko združenje paliativne in hospic oskrbe (4)
Slovensko združenje paliativne in hospic oskrbe, Onkološki inštitut (1)
Slovensko združenje paliativne in hospic oskrbe, SZD (39)
Slovensko združenje paliativne medicine (20)
Slovensko združenje paliativne medicine SZD (16)
Slovensko združenje za anesteziologijo in intenzivno medicino (5)
Slovensko združenje za duševno zdravje (6)
Slovensko združenje za endoskopsko kirurgijo (1)
Slovensko združenje za intenzivno medicino (1)
Slovensko združenje za klinično kemijo (1)
Slovensko združenje za klinično prehrano (3)
Slovensko združenje za pretočno citometrijo (3)
Slovensko Združenje za projektni management (1)
Slovensko združenje za urgentno medicino (11)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (1)
Societá storica del Litorale (8)
Sožitje Association (6)
Speleological Association of Slovenia (1)
Splošna bolnišnica (13)
Splošna bolnišnica, Oddelek za anesteziologijo in intenzivno medicino operativnih strok, Enota za intenzivno medicino (1)
Splošno združenje tekstilne industrije (1)
Spominčica - Alzheimer Slovenija (2)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (1)
Statistični urad Republike Slovenije (3)
Stichting WONCA Europe (2)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (2)
Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov (1)
Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja (2)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (7)
Strokovno združenje radioloških inženirjev Slovenije (31)
suis sumptibus excudi curavit Johannes Adolphus Stock (1)
Sumptibus Friderici Volke (1)
sumtibus Leopoldi Vossii (1)
Supra (1)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (1)
Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše (1)
Svetovni slovenski kongres (1)
Swedish University of Agricultural Sciences, Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science, Department of Clinical Sciences (1)
SZD, Slovensko združenje za akupunkturo (1)
SZD, Združenje za radioterapijo in onkologijo (1)
Szlovén vöröskereszt muraszombati egysége (3)
SZO (1)
Š. Bogataj (1)
Š. Borštnar (1)
Š. Glišović (1)
Š. Knežević-Krivak (1)
Š. Kos (1)
Š. Miroševič (1)
Š. Šalamon (1)
Š. Škrajnar (1)
Š. Zupančič (1)
Š. Žerovnik (1)
ŠENT - Slovensko združenje za duševno zdravje (2)
Šent, Slovensko združenje za duševno zdravje (2)
Škuc (3)
ŠKUC (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (74)
Študentski svet Medicinske fakultete Univerze v Mariboru (1)
T. Belčič Mikič (1)
T. Benderla (1)
T. Bizjak (1)
T. Bokan (1)
T. Botić (1)
T. Božič (1)
T. Büdefeld (1)
T. Cvitanović Tomaš (1)
T. Dovšak (1)
T. Fabjan (1)
T. Filipović (1)
T. Finkšt (1)
T. Gelebeševa Mateska (1)
T. Golli (1)
T. Grapar Žargi (1)
T. Grieben (2)
T. Hitij (1)
T. Jakoš (1)
T. Jakus (1)
T. Jerina (1)
T. Jordan (1)
T. Južnič Šetina (1)
T. Knific (2)
T. Kolar (1)
T. Kotar (1)
T. Kuret (1)
T. Lekan Kraševec (1)
T. Malgaj (1)
T. Markovič (1)
T. Mikuletič (1)
T. Nerat (1)
T. Novak (1)
T. Omerzu (1)
T. Pevec (1)
T. Planinšek Ručigaj (1)
T. Poklar Vatovec (1)
T. Puš (1)
T. Remic (1)
T. Roblek (1)
T. Roškar (1)
T. Rozman Peterka (1)
T. Sattler (1)
T. Selič Kurinčič (1)
T. Sentočnik (1)
T. Serdinšek (1)
T. Soklič Košak (1)
T. Soršak (1)
T. Šarenac (1)
T. Štemberger Kolnik (1)
T. Štupnik (1)
T. Švara (1)
T. Tesovnik (1)
T. Tibaut (1)
T. Tušar (1)
T. V. Plavec (1)
T. Vižin (1)
T. Zajmi (5)
T. Zupančič (1)
T. Železnik Ramuta (1)
Teološka fakulteta (3)
Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
The Advocate of the Principle of Equality of the Republic of Slovenia (2)
The National Institute of Public Health of the Republic of Slovenia (1)
tipografia della Minerva (1)
tiskal in založil D. Hribar (1)
Tiskarna sv. Cirila (1)
Tiskovna agencija Morel (1)
Tiskovna zadruga (1)
Transcendentalni svet (1)
Trapez Media (7)
typis Antonii de Haykul (1)
typis Bartholomaei Locatelli (1)
typis Caroli Ueberreuter (1)
typis Cartallier (1)
typis Joannis Baptistae Mayr (1)
Typis Joannis Thomae de Trattnern ... (1)
typis Johannis Baueri (1)
typis Josephi Thaddaei Mayr ... (2)
typis Leopoldi Eger ... (1)
Typis Leopoldi Grund (1)
typis Math. Andr. Schmidt (1)
typis Matthaei Cosmerovij, S.C.M. Typogr. (1)
typis Nicolai Tebaldini (1)
typis Valentini Crescinii (1)
typis, Joannis Thoma Trattner ... (1)
U. Bajc (1)
U. Brulc (1)
U. Dragin Jerman (1)
U. Ivanuš (1)
U. Klopčič (1)
U. Kostevšek Šegula (1)
U. Košak (1)
U. Kovač (1)
U. Krivec (1)
U. Lampreht Tratar (1)
U. Marolt (1)
U. Mezeg (1)
U. Nabergoj Makovec (1)
U. Potočar (1)
U. Salobir Gajšek (1)
U. Smrdel (1)
U. Štok (1)
U. Vrtačnik (1)
U. Železnik (1)
Udruženje jugoslovanskega učiteljstva (1)
Udruženje za nuklearnu medicinu Jugoslavije (79)
Udruženje za radiologiju Jugoslavije (79)
UKC (2)
UKC, Klinični oddelek za anesteziologijo in intenzivno terapijo (2)
UKC, Klinični oddelek za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok (1)
UKC, Oddelek za anesteziologijo, intenzivno terapijo in terapijo bolečin (5)
UKC, Oddelek za anesteziologijo, intenzivno terapijo in terapijo bolečin etc. (1)
Umanotera, (1)
Umco (1)
UMco (4)
Umni, zavod za ustvarjalne rešitve s pomočjo mnenj (1)
Unione editoriale goriziana (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (1)
Universita di Padova, Instituto do medicina legale e delle assicurazioni (1)
University (1)
University Clinical Centre (1)
University Medical Centre (1)
University Medical Centre, Department of Gynaecologic and Breast Oncology (1)
University of Ljubljana Press (7)
University of Maribor Press (23)
University of Maribor, University Press (1)
University of Padova, Department of Animal Medicine, Production and Health (1)
University of Press (1)
University of Primorska Press (13)
University of Torino, Department of Agricultural, Forest and Food Sciences (1)
University Press (2)
University Rehabilitation Institute Republic of Slovenia (2)
Univertitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo (Golnik) (13)
Univerza (2)
Univerza na Primorskem, Znanstvenoraziskovalno središče (14)