Vodni stolp v Mariboru in gradnja elektrarn na Dravi : 50 let od dviga vodnega stolpa leta 1968 : spominski zbornik