Skrb za zdravje in varnost zaposlenih v Mestni knjižnici Ljubljana : priprava predloga načrta promocije zdravja
Care for the health and safety of the employees at the Ljubljana City Library : preparation of a health promotion plan proposal