Knjižnica : revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti
Library : journal for library and information science

 1. 1957
   22

  Novi plačilni sistem (številka: 1, 1957)
  Ob začetku (številka: 1, 1957)
  Poročilo o delu Sekcije za ljudsko knjižničarstvo pri Društvu bibliotekarjev Slovenije v letu 1956 (številka: 1, 1957)
  Kaj je z zakonom o knjižnicah? (številka: 1, 1957)
  Ali so mladinske knjižnice potrebne? (številka: 1, 1957)
  Vzgoja prostovoljnih knjižničarjev na učiteljiščih (številka: 1, 1957)
  Sklepi III. kongresa Zveze društev bibliotekarjev FLRJ (številka: 1, 1957)
  Poročilo tov. Milice Prodanović o Konferenci Jugoslovanske nacionalne komisije za UNESCO (številka: 1, 1957)
  Svoboden pristop v ljudskih knjižnicah (številka: 1, 1957)
  X. občni zbor Društva bibliotekarjev Slovenije (številka: 2, 1957)
  Nekaj temeljnih načel pri projektiranju knjižničnih prostorov v kulturnih domovih (številka: 2, 1957)
  Spremenjeni strokovni izpiti za knjižničarje in bibliotekarje (številka: 2, 1957)
  Priprave na ustanovitev Šole za knjižničarje in arhivske pomočnike (številka: 2, 1957)
  Osnutek pravilnika za ljudske knjižnice (številka: 2, 1957)
  Ob ustanovitvi podružnice DBS v Celju (številka: 2, 1957)
  Osnutek pravilnika za ljudske knjižnice (številka: 3, 1957)
  Vprašanje prostovoljnega knjižničarskega kadra v ljudskih in znanstvenih knjižnicah (številka: 3, 1957)
  Guido Manzini: Itinerario jugoslavo fra libri e biblioteche (številka: 4, 1957)
  Knjižnice s prostim dostopom do polic (številka: 4, 1957)
  Narodna knjižnica (številka: 4, 1957)
  Znanstvene in ljudske knjižnice v Franciji po drugi svetovni vojni (številka: 4, 1957)
  Kako bomo opremili malo ali srednjo ljudsko knjižnico (številka: 341/4, 1957)
 2. 1958
   26

  številka: 1/4 (1958)
  Bibliotekarske revije po svetu (številka: 1/4, 1958)
  A world bibliographv of bibliogra-phies and of Bibliographical catalogues, calendars, abstracts, digests, indexes, and the laik (številka: 1/4, 1958)
  Nekaj besed o nabavni politiki v ljudskih knjižnicah (številka: 1/4, 1958)
  Sporočilo in vabilo (številka: 1/4, 1958)
  Stvarni naslov v ljudskih knjižnicah (številka: 1/4, 1958)
  Občasna šola za knjižničarje in arhivske pomočnike (številka: 1/4, 1958)
  Organizacija in koordinacija znanstvenega dela v knjižnicah (številka: 1/4, 1958)
  Ob osmem zvezku Slovenske bibliografije (številka: 1/4, 1958)
  Problemi pokrajinskih študijskih knjižnic v Sloveniji (številka: 1/4, 1958)
  Družbeno upravljanje pri ljudskih in znanstvenih knjižnicah (številka: 1/4, 1958)
  Bodoča organizacija konservacijsko-restavracijske službe v bibliotekah in arhivih Slovenije (številka: 1/4, 1958)
  Seznam strokovnih članov Društva bibliotekarjev Slovenije (številka: 1/4, 1958)
  Koordinacija nabav v znastvenih knjižnicah (številka: 1/4, 1958)
  Kako se izognemo nakupu dvojnic (številka: 1/4, 1958)
  Bibliografija strokovne literature, ki jo je prejemala Narodna in univerzitetna knjižnica v l. 1954-1957 (številka: 1/4, 1958)
  Po češkoslovaških knjižnicah (številka: 1/4, 1958)
  Kako organizirati potujoče knjižnice (številka: 1/4, 1958)
  Bibliografska novost (številka: 1/4, 1958)
  Alfonz Gspan - Josip Badalič: Inkuna-bule v Sloveniji (številka: 1/4, 1958)
  Nekaj beležk s poti po Poljskem (številka: 1/4, 1958)
  Temeljna knjižna zaloga v ljudski knjižnici (številka: 1/4, 1958)
  Mednarodni sestanek o glasbenih knjižnicah (številka: 1/4, 1958)
  XI. redni letni občni zbor Društva bibliotekarjev Slovenije (številka: 1/4, 1958)
  Bibliografska dejavnost narodnih knjižnic (številka: 1/4, 1958)
  Knjižničarska predavanja v šolah (številka: 1/4, 1958)
 3. 1959
   34

  številka: 1/4 (1959)
  številka: 1/4 (1959)
  številka: 1/4 (1959)
  številka: 1/4 (1959)
  številka: 1/4 (1959)
  številka: 1/4 (1959)
  številka: 1/4 (1959)
  številka: 1/4 (1959)
  številka: 1/4 (1959)
  številka: 1/4 (1959)
  Poletni tečaj za knjižničarje v Kopru (številka: 1/4, 1959)
  Terminološki oris besede "knjižnica" (številka: 1/4, 1959)
  Pravila za katalogizaciju (številka: 1/4, 1959)
  Bulgarska hudožestvena literatura na čuždi ezici 1944-1957 (številka: 1/4, 1959)
  Kdaj so se Slovenci prvič seznanili z decimalno klasifikacijo? (številka: 1/4, 1959)
  Šematizem uslužbencev slovenskih knjižnic (številka: 1/4, 1959)
  Prekmurje in Prekmurci v slovenskem periodičnem tisku (številka: 1/4, 1959)
  Vukovič Milan T. : Mali knjižarski leksikon (številka: 1/4, 1959)
  Pravila Društva bibliotekarjev Slovenije (številka: 1/4, 1959)
  Osebna vest: Janko Glazer (številka: 1/4, 1959)
  Bohanec Franček: Knjižne police za otoke (številka: 1/4, 1959)
  Inštruktorska skupina v okraju Ljubljana (številka: 1/4, 1959)
  Vjesnik bibliotekara Hrvatske (številka: 1/4, 1959)
  Posvetovanje ljudskih knjižničarjev (številka: 1/4, 1959)
  Stanje in osnovna vprašanja ljudskih knjižnic v LR Sloveniji (številka: 1/4, 1959)
  IV. kongres knjižničarjev Jugoslavije (številka: 1/4, 1959)
  Slovenska bibliografija (številka: 1/4, 1959)
  Sodobna knjižnica v Kranju (številka: 1/4, 1959)
  Posvetovanje o znanstvenih in strokovnih knjižnicah (številka: 1/4, 1959)
  Manzini Guido: Gli incunaboli della BibliotecaGovernativa e della BibliotecaCivica di Gorizia (številka: 1/4, 1959)
  Ustanovitev novega organa za knjižnice (številka: 1/4, 1959)
  Vtisi in razmišljanja ob študiju v Gallovem inštitutu v Rimu (številka: 1/4, 1959)
  XII. redni letni občni zbor Društva bibliotekarjev Slovenije (številka: 1/4, 1959)
  Zvezni knjižničarski seminar (številka: 1/4, 1959)
 4. 1960
   34

  številka: 1/4 (1960)
  številka: 1/4 (1960)
  številka: 1/4 (1960)
  številka: 1/4 (1960)
  številka: 1/4 (1960)
  številka: 1/4 (1960)
  številka: 1/4 (1960)
  številka: 1/4 (1960)
  številka: 1-4 (1960)
  Bibliografija tiskov 16. stoletja (številka: 1/4, 1960)
  Bibliotekarstvo (številka: 1/4, 1960)
  Bibliografija jugoslovenskih bibliografija 1945-1955 (številka: 1/4, 1960)
  In memoriam Andreja Kovača (številka: 1/4, 1960)
  Dobrovoljc France: Bibliografija literature o Cankarjevi dramatiki (številka: 1/4, 1960)
  Napredovanje v naziv višji bibliotekar (številka: 1/4, 1960)
  Zapiski s poti po nekaterih zahodnoevropskih knjižnicah (številka: 1/4, 1960)
  Ljudske knjižnice in njih fondi v LR Sloveniji leta 1959 (številka: 1/4, 1960)
  Egyetemes tizedes osztályozás (številka: 1/4, 1960)
  Stanje knjižnic na Tolminskem (številka: 1/4, 1960)
  Jugoslovenska književnost u inostranstvu (številka: 1/4, 1960)
  Teden knjige v Kranju (številka: 1/4, 1960)
  Problematika pokrajinskih študijskih knjižnic (številka: 1/4, 1960)
  Vjesnik bibliotekara Hrvatske (številka: 1/4, 1960)
  Bulovec Štefka - Janko Moder: Bibliografija prevodov v slovenščino (številka: 1/4, 1960)
  Ko je ko u Jugoslaviji (številka: 1/4, 1960)
  XIII. redni letni občni zbor Društva bibliotekarjev Slovenije (številka: 1/4, 1960)
  Bibliografija rasprava, članaka i književnih radova (številka: 1/4, 1960)
  Brecelj Marijan: Bevkova bibliografija I. (številka: 1/4, 1960)
  Resolucija zborovanja slovenskih knjižničarjev (številka: 1/4, 1960)
  Šematizem uslužbencev slovenskih knjižnic (številka: 1/4, 1960)
  (Destovnik Karel) Kajuh: Pesmi (številka: 1/4, 1960)
  Organizacija tehniške dokumentacije (številka: 1/4, 1960)
  Posvetovanje knjižničarjev strokovnih knjižnic (številka: 1/4, 1960)
  130 let Blasnikove tiskarne (številka: 1/4, 1960)
 5. 1961
   37

  številka: 1/4 (1961)
  številka: 1/4 (1961)
  številka: 1/4 (1961)
  številka: 1/4 (1961)
  številka: 1/4 (1961)
  številka: 1/4 (1961)
  številka: 1/4 (1961)
  številka: 1-4 (1961)
  Vjesnik bibliotekara Hrvatske (številka: 1/4, 1961)
  Pregled nekaterih tujih strokovnih časopisov (številka: 1/4, 1961)
  Drobno bibliografsko dopolnilo (številka: 1/4, 1961)
  Repertorio bibliografico delle traduzioni (številka: 1/4, 1961)
  Ljudske knjižnice v celjskem okraju (številka: 1/4, 1961)
  Načela, sprejeta na mednarodni konferenci o katalogizacijskih načelih v Parizu oktobra 1961 (številka: 1/4, 1961)
  Univerzalna decimalna klasifikacija (številka: 1/4, 1961)
  Razgovor o finančnih sredstvih v knjižnicah (številka: 1/4, 1961)
  Matiji Rodetu v spomin (številka: 1/4, 1961)
  Znanstvene in strokovne knjižnice v celjskem okraju (številka: 1/4, 1961)
  Catalogo del fondo cartografico Queriniano (številka: 1/4, 1961)
  Študijska knjižnica v Kopru 1951-1961 (številka: 1/4, 1961)
  50 let Mestne Ljudske knjižnice v Ljubljani (številka: 1/4, 1961)
  Nekateri problemi knjižnic in knjižničarstva na Primorskem (številka: 1/4, 1961)
  Manzini Guido: La lunga strada della cultura (številka: 1/4, 1961)
  Lettere Venete (številka: 1/4, 1961)
  Bibliotekar (številka: 1/4, 1961)
  Zborovanje slovenskih knjižničarjev v Kopru (številka: 1/4, 1961)
  Šlajpah Mara: Ljudske knjižnice (številka: 1/4, 1961)
  Prizadevanja za uvedbo rednega bibliotekarskega šolanja (številka: 1/4, 1961)
  Notizie A. I. B. (številka: 1/4, 1961)
  Bibliotekarstvo (številka: 1/4, 1961)
  Nuovo catalogo della rete dei posti di prestito della provincia di Gorizia (številka: 1/4, 1961)
  Vjesnik bibliotekara Hrvatske (številka: 1/4, 1961)
  Bollettino d'Informazioni (številka: 1/4, 1961)
  Manzini Guido: Le carte geografiche della Biblioteca governativa e civica di Gorizia (številka: 1/4, 1961)
  Resolucija zborovanja slovenskih knjižničarjev (številka: 1/4, 1961)
  Zakon o knjižnicah (številka: 1/4, 1961)
  Bibliografski pregled slovenskih prevodov iz poljske književnosti (številka: 1/4, 1961)
 6. 1962
   53

  številka: 1/2 (1962)
  številka: 3/4 (1962)
  Pogoji za ustanovitev knjižnice (številka: 1/2, 1962)
  Komisija za strokovne izpite (številka: 1/2, 1962)
  Zapiski iz Milana (številka: 1/2, 1962)
  Knjižnice v LR Sloveniji 1961 (številka: 1/2, 1962)
  Strokovne knjižnice v okraju Kranj (številka: 1/2, 1962)
  Stanje in perspektive strokovnih knjižnic v mariborskem okraju (številka: 1/2, 1962)
  K ustanavljanju matičnih knjižnic (številka: 1/2, 1962)
  Vjesnik bibliotekara Hrvatske (številka: 1/2, 1962)
  Biblioteke u Jugoslaviji (številka: 1/2, 1962)
  Bibliografski vjesnik (številka: 1/2, 1962)
  Biblioteca del popolo (številka: 1/2, 1962)
  Stanje knjižnic v novomeškem okraju (številka: 1/2, 1962)
  Komisija za posebne izpite (številka: 1/2, 1962)
  Bibliotekar (številka: 1/2, 1962)
  Ob naprednem tisku... (številka: 1/2, 1962)
  Leninovo delo v slovenskih prevodih (številka: 1/2, 1962)
  Biblioteche Triestine (številka: 1/2, 1962)
  Medknjižnična izposoja (številka: 1/2, 1962)
  Drobci s potovanja po Angliji (številka: 1/2, 1962)
  O izvajanju zakona o knjižnicah (številka: 1/2, 1962)
  Navodilo za poslovanje strokovnih knjižnic (številka: 1/2, 1962)
  O mednarodni zamenjavi publikacij (številka: 1/2, 1962)
  Nekaj misli in pripomb k mednarodni decimalni klasifikaciji (številka: 1/2, 1962)
  Manzini Guido: Bibliografia italiana su Scipio Slataper (številka: 1/2, 1962)
  Register knjižnic (številka: 1/2, 1962)
  Annuario delle biblioteche italiane (številka: 1/2, 1962)
  Bibliotekarski godišnjak Vojvodine (številka: 1/2, 1962)
  Coen Pirani Emma: Manuale del bibliotecario (številka: 3/4, 1962)
  Almanacco dei bibliotecari Italiani 1962 (številka: 3/4, 1962)
  Slovenska bibliografija (številka: 3/4, 1962)
  Navodilo za poslovanje strokovnih knjižnic (številka: 3/4, 1962)
  Informacijska služba v knjižnicah (številka: 3/4, 1962)
  Brecelj Marijan: Bibliografia delle traduzioni slovene di opere italiane dal 1945 al 1961 (številka: 3/4, 1962)
  Godišnjak 1960 (številka: 3/4, 1962)
  Položaj slovenskih bibliotečnih delavcev (številka: 3/4, 1962)
  Leninovo delo v slovenskih prevodih (številka: 3/4, 1962)
  Ex libris (številka: 3/4, 1962)
  Della Corte Carlo: I fumetti (številka: 3/4, 1962)
  Prvinšek Lojze: O vezanju knjig (številka: 3/4, 1962)
  Organizacijska problematika strokovnih knjižnic (številka: 3/4, 1962)
  Republiška matična knjižnica (številka: 3/4, 1962)
  Gerlanc Bogomil: Gradivo za knjigotržni tečaj Delavske univerze 'Boris Kidrič'(Sektor za strokovno izobraževanje), ki je bil v Ljubljani od februarja do aprila 1962 (številka: 3/4, 1962)
  Razgled po tujih strokovnih revijah (številka: 3/4, 1962)
  Seznam literature za pripravo na strokovne izpite za nazive knjižničarski manipulant, knjižničar in bibliotekar (številka: 3/4, 1962)
  Seznam literature za pripravo na posebni izpit za priznanje srednje in višje strokovne izobrazbe uslužbencem v knjižnicah (številka: 3/4, 1962)
  Resolucija zborovanja slovenskih knjižničarjev (številka: 3/4, 1962)
  Zborovanje slovenskih knjižničarjev v Kranju (številka: 3/4, 1962)
  Leto dni zakona o knjižnicah (številka: 3/4, 1962)
  Knjižničarstvo na Gorenjskem (številka: 3/4, 1962)
  Problematika dela za slovensko retrospektivno bibliografijo (številka: 1-2, 1962)
  Novi sistem nagrajevanja v univerznih knjižnicah (številka: 1-2, 1962)
 7. 1963
   53

  številka: 1/2 (1963)
  številka: 3/4 (1963)
  Dopolnilo k izdajam slovenskih brambovskih pesmi (številka: 1/2, 1963)
  Bulletin de l'Unesco a l'intention des bibliotheques (številka: 1/2, 1963)
  Knihovnik (številka: 1/2, 1963)
  Stanje in problematika knjižničarstva na Goriškem (številka: 1/2, 1963)
  Bibliotekar (številka: 1/2, 1963)
  Republiška inštruktorska skupina (številka: 1/2, 1963)
  La parola e il libro (številka: 1/2, 1963)
  Pregled angleških bibliotekarskih revij za leto 1962 (številka: 1/2, 1963)
  Stanje, problematika in perspektive strokovnih tehniških knjižnic na področju ljubljanskega okraja (številka: 1/2, 1963)
  Stanje in perspektive strokovnih knjižnic na področju bivšega okraja Gorica (številka: 1/2, 1963)
  Kongres jugoslovanskih knjižničarjev (številka: 1/2, 1963)
  Ameriške bibliotekarske revije (številka: 1/2, 1963)
  Šolske knjižnice v Sloveniji (številka: 1/2, 1963)
  Enoletna knjižničarska šola (številka: 1/2, 1963)
  Zborovanje slovenskih knjižničarjev (številka: 1/2, 1963)
  Pionirska knjižnica v Ljubljani in mladinsko knjižničarstvo v Sloveniji (številka: 1/2, 1963)
  O odnosih med bibliotekarstvom in dokumentacijo (številka: 1/2, 1963)
  Registracija knjižnic (številka: 1/2, 1963)
  Przegład biblioteczny (številka: 1/2, 1963)
  Nekateri problemi ob razvijanju matične službe (številka: 1/2, 1963)
  Bibliotekarz (številka: 1/2, 1963)
  Sedemletni načrt za razvoj knjižničarstva (številka: 1/2, 1963)
  Sodobna knjižnica v Angliji (številka: 1/2, 1963)
  Registracija knjižnic (številka: 3/4, 1963)
  Domoznanska tradicija in naloge pokrajinskih knjižnic (številka: 3/4, 1963)
  Zbiranje gradiva o stanju knjižnic v Sloveniji (številka: 3/4, 1963)
  Tečaj za matične knjižnice okraja Ljubljana (številka: 3/4, 1963)
  Seminarji za knjižničarje šolarskih knjižnic na osnovnih šolah (številka: 3/4, 1963)
  Latinsko-američka književnost u Jugoslaviji (številka: 3/4, 1963)
  Sklepi V. kongresa Zveze društev bibliotekarjev Jugoslavije v Sarajevu 26. in 27. septembra 1963 (številka: 3/4, 1963)
  Retrospektivna bibliografija jugoslovanskega delavskega gibanja (številka: 3/4, 1963)
  Nekrolog (številka: 3/4, 1963)
  Priprave za novi knjižničarski zakon v Angliji (številka: 3/4, 1963)
  Vzgoja mladega bravca v knjižnici (številka: 3/4, 1963)
  Knjižnice in dokumentacija (številka: 3/4, 1963)
  Knjižnice in bibliografija (številka: 3/4, 1963)
  Domoznanstvena tradicija in naloge pokrajinskih knjižnic (številka: 3/4, 1963)
  Bibliografija kot znanstveno raziskovalno delo (številka: 3/4, 1963)
  Knjižnice v novem sistemu financiranja (številka: 3/4, 1963)
  Knjiga, knjižničar in propaganda (številka: 3/4, 1963)
  Handbook of special librarianship and information work (številka: 3/4, 1963)
  Resolucija zborovanja slovenskih knjižničarjev (številka: 3/4, 1963)
  Drugarice i drugovi (številka: 3/4, 1963)
  Pravila Zveze društev bibliotekarjev Jugoslavije (številka: 3/4, 1963)
  Mirko Rupel (številka: 3/4, 1963)
  Delo z bravcem v ljudski knjižnici (številka: 3/4, 1963)
  Koledarji za Pomurce (številka: 3/4, 1963)
  Nekrolog (številka: 3/4, 1963)
  Bibliografski vjesnik (številka: 3/4, 1963)
  Zborovanje slovenskih knjižničarjev v Mariboru (številka: 3/4, 1963)
  Bibliografija NOB tiska na Goriškem (številka: 3/4, 1963)
 8. 1964
   36

  številka: 1/2 (1964)
  številka: 3/4 (1964)
  Nekaj vtisov z ekskurzije v Carigrad (številka: 1/2, 1964)
  Šolske knjižnice in sedemletni načrt (številka: 1/2, 1964)
  Pregled angleških bibliotekarskih revij za leto 1963 (številka: 1/2, 1964)
  Pomanjkanje prostora v knjižnicah (številka: 1/2, 1964)
  Zakon o varstvu kulturnih spomenikov in knjižnice (številka: 1/2, 1964)
  Šola za knjižničarje (številka: 1/2, 1964)
  Dopolnitve in pripombe k "Bibliografiji prevoda objavljenih u Jugoslaviji 1944-1959" glede na slovenske prevode v skupini DK 8 (številka: 1/2, 1964)
  Przegład biblioteczny (številka: 1/2, 1964)
  Nekrolog dr. Mirku Ruplu v italijanski bibliotekarski reviji (številka: 1/2, 1964)
  Tehniške knjižnice v perspektivnem razvoju 1964-1970 (številka: 1/2, 1964)
  Registracija knjižnic (številka: 1/2, 1964)
  Bibliotekar' (številka: 1/2, 1964)
  Navodilo o ureditvi in delu šolskih knjižnic (številka: 1/2, 1964)
  Slovenske knjižnice v planskem obdobju 1964-1970 (številka: 1/2, 1964)
  Knjižnice v sedemletnem planu (številka: 1/2, 1964)
  O problemu javnih knjižnic ljubljanskega okraja in Zasavja (številka: 1/2, 1964)
  Na obisku pri bibliotekarjih Nemške demokratične republike (številka: 1/2, 1964)
  Bibliotekarz (številka: 1/2, 1964)
  Iz osnutka perspektivnega razvoja knjižnic v SR Sloveniji za obdobje 1964-1970 (številka: 3/4, 1964)
  Roczniki biblioteczne 1960-1962 (številka: 3/4, 1964)
  Jugoslovanske bibliotekarske revije v letu 1964 (številka: 3/4, 1964)
  Ureditev in oprema javnih knjižnic (številka: 3/4, 1964)
  Statistika in statistični obrazci v mariborski Študijski knjižnici (številka: 3/4, 1964)
  Gradnja in oprema strokovnih tehniških knjižnic (številka: 3/4, 1964)
  Študij bibliotekarstva v Sloveniji (številka: 3/4, 1964)
  Zakon o knjižnicah (številka: 3/4, 1964)
  Predmetnik in program za pouk knjižničarstva na Pedagoški akademiji (številka: 3/4, 1964)
  Knjižnice v Pomurju (številka: 3/4, 1964)
  Matične knjižnice (številka: 3/4, 1964)
  Registracija knjižnic (številka: 3/4, 1964)
  Z Zasedanja prosvetno-kulturnega zbora skupščine SR Slovenije (številka: 3/4, 1964)
  Novejša strokovna literatura v Narodni in univerzitetni knjižnici (številka: 3/4, 1964)
  Vprašanje centralne katalogizacije slovenskega tiska (številka: 3/4, 1964)
  Statistika in obrazci v knjižnicah (številka: 3/4, 1964)
 9. 1965
   41

  številka: 1/4 (1965)
  Könyvtaros (številka: 1/4, 1965)
  Marijan Brecelj: Bibliografija partizanskega tiska na Primorskem (številka: 1/4, 1965)
  Struktura sovjetskih univerzitetnih knjižnic (številka: 1/4, 1965)
  Kosta Grubačić: Enciklopedijski leksikon bibliotekarstva (številka: 1/4, 1965)
  Bibliografski vjesnik (številka: 1/4, 1965)
  Slovenske bibliografije v letu 1964 (številka: 1/4, 1965)
  Der Bibliothekar (številka: 1/4, 1965)
  Grada za istoriju Biblioteke Matice srpske (številka: 1/4, 1965)
  Bücherei und Bildung (številka: 1/4, 1965)
  Slovenski komunistični list "Delo" (številka: 1/4, 1965)
  Biblos (številka: 1/4, 1965)
  Aktualna vprašanja decimalne klasifikacije (številka: 1/4, 1965)
  Leopold Šmalc - sedemdesetletnik (številka: 1/4, 1965)
  Biblioteka Matice srpske (številka: 1/4, 1965)
  Statistični podatki o knjižnicah za leto 1964 (številka: 1/4, 1965)
  Pregled dosedanjih izpitov iz bibliotekarske stroke (številka: 1/4, 1965)
  Obvestilo (številka: 1/4, 1965)
  Nekaj besed o naši katalogizacijski terminologiji (številka: 1/4, 1965)
  Uj Könyvek (številka: 1/4, 1965)
  Skupščina Zveze bibliotekarskih društev Jugoslavije (številka: 1/4, 1965)
  Posvetovanje in občni zbor slovenskih knjižničarjev (številka: 1/4, 1965)
  Še en nekrolog dr. Mirku Ruplu v italijanski reviji (številka: 1/4, 1965)
  Knjižne razstave študijskih knjižnic (številka: 1/4, 1965)
  Bibliotekarz (številka: 1/4, 1965)
  Zentralblatt für Bibliothekswesen (številka: 1/4, 1965)
  Inštitut za bibliotekarstvo na Poljskem in na Češkem (številka: 1/4, 1965)
  Knjižnice ljubljanske univerze (številka: 1/4, 1965)
  Konyvtarosokzsebkonye. Országos konyvtárügyi es dokumentációstanács (številka: 1/4, 1965)
  Generalna skupščina Mednarodne federacije bibliotekarskih društev (številka: 1/4, 1965)
  Dve naši pokrajinski glasili (številka: 1/4, 1965)
  Ljubljanske šolske knjižnice (številka: 1/4, 1965)
  Marijan Brecelj: Gradnikova bibliografija (številka: 1/4, 1965)
  Ob smrti Justine Podpačeve (številka: 1/4, 1965)
  Sto let knjižničarstva v Novem mestu (številka: 1/4, 1965)
  Slovensko knjižničarstvo dvajset let po osvoboditvi (številka: 1/4, 1965)
  Nekateri problemi sodelovanja med knjižnicami v Ljubljani (številka: 1/4, 1965)
  Bibliotekarska, bibliografska in dokumentalistična literatura (številka: 1/4, 1965)
  Almanacco dei bibliotecari italiani 1962 (številka: 1/4, 1965)
  Seznam opravljenih nalog za bibliotekarske izpite (številka: 1/4, 1965)
  Slovenska bibliografija 1960-1962 (številka: 1/4, 1965)
 10. 1966
   44

  številka: 1/4 (1966)
  Statistični podatki o knjižnicah za leto 1965 (številka: 1/4, 1966)
  Gore v besedi, podobi in glasbi (številka: 1/4, 1966)
  Bibliografski vjesnik (številka: 1/4, 1966)
  Slovenski primorski koledarji (številka: 1/4, 1966)
  Bibliotekarz. Czasopismo poświecone sprawombibliotek i czytelnictwa (številka: 1/4, 1966)
  Slovenske bibliografije v letu 1965 (številka: 1/4, 1966)
  Zentralblatt für Bibliothekswesen (številka: 1/4, 1966)
  Bücherei und Bildung (številka: 1/4, 1966)
  Rokopisna zbirka v Študijski knjižnici Mirana Jarca (številka: 1/4, 1966)
  Mednarodni kongres znanstvene in tehnične dokumentacije in informacije (številka: 1/4, 1966)
  Stanje in perspektiva šolanja kadrov (številka: 1/4, 1966)
  The Journal of Documentation (številka: 1/4, 1966)
  Razstave v študijskih knjižnicah (številka: 1/4, 1966)
  Skerlove bibliografije o narodnoosvobodilnem boju Slovencev (številka: 1/4, 1966)
  Ob petinsedemdesetletnici Vere Levstikove (številka: 1/4, 1966)
  Library Trends (številka: 1/4, 1966)
  Predmetni katalog v današnji knjižnici (številka: 1/4, 1966)
  Bibliografija izdanja u narodnooslobodi-lačkom ratu 1941-1945 (številka: 1/4, 1966)
  (Oton Berkopec: ) Litteratures vougoslavesen Tchecoslovaquie 1945 - 1964 (številka: 1/4, 1966)
  Accademie e biblioteche d'Italia 1964 (številka: 1/4, 1966)
  Accademie e biblioteche d'Italia 1965 (številka: 1/4, 1966)
  Doktorske disertacije obranjene v Sloveniji 1920-1965 (številka: 1/4, 1966)
  O stanju nekaterih specialnih tehniških knjižnic v Ljubljani v letih 1965 in 1966 (številka: 1/4, 1966)
  Plenum društva bibliotekarjev Slovenije (številka: 1/4, 1966)
  Bibliografija (številka: 1/4, 1966)
  Bogo Komelj: Sto let javnega knjižničarstva v Novem mestu 1865-1965 (številka: 1/4, 1966)
  ZIID-Zeitschrift (številka: 1/4, 1966)
  Razstave v študijskih knjižnicah (številka: 1/4, 1966)
  Strokovni izlet primorskih knjižničarjev v Italiji (številka: 1/4, 1966)
  DK-Mitteilungen (številka: 1/4, 1966)
  The Library Quarterly. A Journal of Investigationand Discussion in the Field ofLibrary Science (številka: 1/4, 1966)
  Bibliotekarska, bibliografska in dokumentalistična literatura (številka: 1/4, 1966)
  Sodelovanje knjižnic pri širjenju dobre knjige (številka: 1/4, 1966)
  Bibliografija Bogomila Magajne (številka: 1/4, 1966)
  Katalogizacija kartografskega gradiva (številka: 1/4, 1966)
  Prvi medfakultetni sestanek bibliotekarjev pravnih fakultet v Jugoslaviji (številka: 1/4, 1966)
  Rezultati dosedanjih prizadevanj za razvid knjižnic v Sloveniji (številka: 1/4, 1966)
  Financiranje knjižničarstva in reforma (številka: 1/4, 1966)
  Biblos (številka: 1/4, 1966)
  Naše knjižnice in gospodarska reforma (številka: 1/4, 1966)
  Stanje in problematika slovaške retrospektivne bibliografije (številka: 1/4, 1966)
  Dantejeve slovenske bibliografije v letu1965 (številka: 1/4, 1966)
  Narodna in študijska knjižnica v Trstu (številka: 1/4, 1966)
 11. 1967
   48

  številka: 1/4 (1967)
  Pogovor s predstavniki knjižnic tehniških fakultet univerze vLjubljani (številka: 1/4, 1967)
  Slovenske bibliografije v letu 1966 (številka: 1/4, 1967)
  Dr. Fran Kovačič in Studijska knjižnica v Mariboru (številka: 1/4, 1967)
  Antonija Kolerič: Bibliografija slovenskega tiska v Italiji med dvema vojnama 1918 -30. IV. 1945 (številka: 1/4, 1967)
  Joannes Baptista Mayr: Catalogus librorumqui nundinis Labacensibus antumnalibus inofficina libraria Joannis Baptistae Mayr, venales prostant (številka: 1/4, 1967)
  Bibliografu Ujeviču v spomin (številka: 1/4, 1967)
  Prevodi Marxa in Engelsa v slovenščino (številka: 1/4, 1967)
  Franjo Tominec: Bibliografski pregled I. do XX. letnika (številka: 1/4, 1967)
  Sprehod med starimi vezavami (številka: 1/4, 1967)
  Bücherei und Bildung (številka: 1/4, 1967)
  O našem izseljenskem časopisju (številka: 1/4, 1967)
  Knjižničarsko delo Albina Kjudra (številka: 1/4, 1967)
  Knjižne razstave študijskih knjižnic od novembra 1965 do konca leta 1966 (številka: 1/4, 1967)
  Knjižnice občinskih upravnih organov (številka: 1/4, 1967)
  Informativno - dokumentacijska služba v knjižnici Visoke šole za ekonomijo Berlin-Karlshorst (številka: 1/4, 1967)
  Anketa "Kaj najraje berem - tudi naskrivaj?" (številka: 1/4, 1967)
  Statistični podatki o javnih knjižnicah za leto 1966 (številka: 1/4, 1967)
  ZIID-Zeitschrift (številka: 1/4, 1967)
  Jože Povšič: Bibliografija Franca Močnika (številka: 1/4, 1967)
  Vjesnik bibliotekara Hrvatske (številka: 1/4, 1967)
  Izobraževanje knjižničarjev v Bolgariji (številka: 1/4, 1967)
  Bibliotekarz. Czasopismo poświecone sprawombibliotek i czytelnictwa (številka: 1/4, 1967)
  Periodični tisk v knjižnicah (številka: 1/4, 1967)
  Posvetovanje Društva bibliotekarjev Slovenije v Kopru (številka: 1/4, 1967)
  Ruth Unger und Margit Wille: Verzeichnisbibliotekarischer Fachzitschriften (številka: 1/4, 1967)
  The School Librarian and School LibraryReview (številka: 1/4, 1967)
  Melita Pivec-Stele: Biblioteka Kmetijske družbe za Kranjsko (Slovenijo) 1820-1945 (številka: 1/4, 1967)
  Nachrichten für Dokumentation (številka: 1/4, 1967)
  Spremenjeni obrazci za poslovanje v knjižnicah (številka: 1/4, 1967)
  Nekaj beležk o italijanski bibliografiji (številka: 1/4, 1967)
  S. H. Steinberg: Cinque secoli di stampa. Tipografia e caratteri, libri ed editoria. Tit. orig (številka: 1/4, 1967)
  Knjižnice na Primorskem v srednjeročnem načrtu do leta 1970 (številka: 1/4, 1967)
  Novo poslopje Študijske knjižnice v Celju (številka: 1/4, 1967)
  Organizacija slovenskih bibliotekarjev 1931 - 1947- 1967 (številka: 1/4, 1967)
  Biblos (številka: 1/4, 1967)
  Plenum Društva bibliotekarjev Slovenije (številka: 1/4, 1967)
  The Journal of Documentation. Deveted tothe recording. organization and disseminationof specialized knowledge (številka: 1/4, 1967)
  Knjižna polica (številka: 1/4, 1967)
  Knjižnice v Mežiški dolini (številka: 1/4, 1967)
  Egyetemes tizedes osztályozás. Rovidettkiadas (številka: 1/4, 1967)
  Ob objavi univerzalne decimalne klasifikacije v slovenščini (številka: 1/4, 1967)
  Društveni zbor in zvezni kongres (številka: 1/4, 1967)
  Kratka bibliografska raziskava o doslej neznanem prevajalcu Prešerna (številka: 1/4, 1967)
  Novomeški tiskar in založnik Janez Krajec (številka: 1/4, 1967)
  V letu 1593 natisnjeni slovenski očenaš (številka: 1/4, 1967)
  Knjižnice v Grčiji (številka: 1/4, 1967)
  Nekaj misli o fondu splošnih ljudskih knjižnic (številka: 1/4, 1967)
 12. 1968
   57

  številka: 1/4 (1968)
  Repertoar slovenskih gledališč 1867 do 1967 (številka: 1/4, 1968)
  Anton Ingolič: Bibliografija (številka: 1/4, 1968)
  Prof. Janko Glazer (številka: 1/4, 1968)
  Prekmuriana 1941 - 1945 (številka: 1/4, 1968)
  Društvo ljubiteljev drobne grafike Exlibris Sloveniae (številka: 1/4, 1968)
  Dr. Franc Sušnik (številka: 1/4, 1968)
  Biblos (številka: 1/4, 1968)
  Zentralblatt für Bibliothekswesen (številka: 1/4, 1968)
  Zeitschrift fur Bibliothekswesen und Bibliographie (številka: 1/4, 1968)
  Janez Höfler in Ivan Klemencic: Glasbeni rokopisi in tiski na Slovenskem do leta1800 (številka: 1/4, 1968)
  Uporaba obrazcev v knjižnicah (številka: 1/4, 1968)
  Slovenska izdaja univerzalne decimalne klasifikacije (številka: 1/4, 1968)
  O bibliografijah ameriškoslovenskega izseljenskega tiska (številka: 1/4, 1968)
  XVIII. občni zbor Društva bibliotekarjev Slovenije (številka: 1/4, 1968)
  Centralna katalogizacija slovenskega tiska (številka: 1/4, 1968)
  Catalogo della Biblioteca Internazionaledel Fanciullo 1963-1866 (številka: 1/4, 1968)
  Bibliografija "Pregleda" 1910 - 1912 (številka: 1/4, 1968)
  Dvajset let knjižnice biotehniške fakultete vLjubljani (številka: 1/4, 1968)
  Francesco Barberi: Biblioteca e bibliotecario (številka: 1/4, 1968)
  Nada Prašelj - Bogomil Gerlanc: Biblio-grafija založbe Mladinska knjiga 1945-1965 (številka: 1/4, 1968)
  Nachrichten für Dokumentation (številka: 1/4, 1968)
  Bibliotekar (številka: 1/4, 1968)
  Štefka Bulovec: Bibliografija slovenskega tiskarstva 1868-1968 (številka: 1/4, 1968)
  Bulletin de l'Unesco a l'intention des bibliotheques (številka: 1/4, 1968)
  Ob izidu Abecednega imenskega kataloga (številka: 1/4, 1968)
  Krajevni DK-vrstilci za Slovenijo (številka: 1/4, 1968)
  Slovenske bibliografije v letu 1967 (številka: 1/4, 1968)
  La Parola e il libro (številka: 1/4, 1968)
  Branko Berčič: Das slowenische Wort in den Drucken des 16. Jahrhunderts (številka: 1/4, 1968)
  Eva Bauman: Bibliografija Vladimira Levstika (številka: 1/4, 1968)
  Delo z mladim bralcem (številka: 1/4, 1968)
  Ob stoletnici splošne tekoče bibliografije pri Slovencih (številka: 1/4, 1968)
  Accademie e biblioteche d'Italia (številka: 1/4, 1968)
  Naša društva in podružnice (številka: 1/4, 1968)
  Bücherei und Bildung (številka: 1/4, 1968)
  Bibliotekarz (številka: 1/4, 1968)
  Knjižničarstvo na Tolminskem (številka: 1/4, 1968)
  Antonija Kolerič in Marijan Pertot: Bibliografija Šolskih knjig in skript za slovenske šole v Italiji 1945 - 1966 (številka: 1/4, 1968)
  Dvajset let Društva bibliotekarjev Slovenije (številka: 1/4, 1968)
  The Journal of Documentation (številka: 1/4, 1968)
  Priznavanje strokovnih kvalifikacij v bibliotekarski stroki (številka: 1/4, 1968)
  Tri dragocene pridobitve NUK (številka: 1/4, 1968)
  Knjižne razstave študijskih knjižnic v letu 1967 (številka: 1/4, 1968)
  Vjesnik bibliotekara Hrvatske (številka: 1/4, 1968)
  Ameriške bibliotekarske revije v letu 1967 (številka: 1/4, 1968)
  Referatni časopisi inštituta za znanstveno informacijo v Philadelphiji (številka: 1/4, 1968)
  ZIID-Zeitschrift (številka: 1/4, 1968)
  Bibliotekarska, bibliografska in dokumentalistična literatura (številka: 1/4, 1968)
  Richard C. Lewanski: The Literature of the World in English Translation. A Bibliography. Vol. II. The slavic Literatures (številka: 1/4, 1968)
  Stanislav Kos: Bibliografsko kazalo Časopisa za zgodovino in narodopisje XXI-XXXV (številka: 1/4, 1968)
  Statistika o javnih knjižnicah za leto 1967 (številka: 1/4, 1968)
  Statut Društva bibliotekarjev Slovenije (številka: 1/4, 1968)
  Dve italijanski fotomehanski izdaji (številka: 1/4, 1968)
  Vilher Srečko in Adamov Radmila: O morju in pomorstvu (številka: 1/4, 1968)
  Stanje specialnih tehniških knjižnic vSloveniji in analiza njihovih problemov (številka: 1/4, 1968)
  Dr. Valter Bohinec (številka: 1/4, 1968)
 13. 1969
   41

  številka: 1/4 (1969)
  Seznam literature za pripravo na strokovne izpite za prizanje kvalifikacij iz bibliotekarske stroke (številka: 1/4, 1969)
  The Journal of Documentation (številka: 1/4, 1969)
  Mariborska tovarniška glasila ob lanskem mesecu knjige (številka: 1/4, 1969)
  Knjižnice v termalnih in mineralnih zdraviliščih (številka: 1/4, 1969)
  Statistika o javnih knjižnicah za leto 1968 (številka: 1/4, 1969)
  O problemih knjižnic v obmorskih in turističnih središčih (številka: 1/4, 1969)
  Marko Aljančič in Primož Schauer: Proteus (številka: 1/4, 1969)
  Vjesnik bibliotekara Hrvatske (številka: 1/4, 1969)
  Bibliografija člankov o delavskem gibanju na Slovenskem od začetkov do leta 1941 (številka: 1/4, 1969)
  Ustanovitev skupnosti študijskih knjižnic Slovenije (številka: 1/4, 1969)
  Strokovno posvetovanje slovenskih knjižničarjev v Radovljici (številka: 1/4, 1969)
  Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie (številka: 1/4, 1969)
  Slovenske bibliografije v letu 1968 (številka: 1/4, 1969)
  Dokumenti slovenskega gledališkega muzeja (številka: 1/4, 1969)
  Nakupovalna centrala za javne knjižnice v Reutlingemu (številka: 1/4, 1969)
  ZIID-Zeitschrift (številka: 1/4, 1969)
  Zentralblatt für Bibliothekswesen (številka: 1/4, 1969)
  Knjižne razstave študijskih knjižnic v letu 1968 (številka: 1/4, 1969)
  Delo matične knjižnice v radovljiški občini (številka: 1/4, 1969)
  Pripravništvo v bibliotekarski stroki (številka: 1/4, 1969)
  Naše okno v svet (številka: 1/4, 1969)
  Univerza v Ljubljani (številka: 1/4, 1969)
  Bibliotekarska, bibliografska in dokumentalistična literatura (številka: 1/4, 1969)
  Pravilnik o pridobivanju strokovnih kvalifikacij bibliotekarske stroke (številka: 1/4, 1969)
  Centralna medicinska knjižnica v Ljubljani (številka: 1/4, 1969)
  Katalogizacija faksimiliranih izdaj (številka: 1/4, 1969)
  Zbiranje gradiva v študijskih knjižnicah (številka: 1/4, 1969)
  Bibliotekarz (številka: 1/4, 1969)
  Biblos (številka: 1/4, 1969)
  Library Trends (številka: 1/4, 1969)
  Bibliografija slovenskega časopisja 1937-1945 (številka: 1/4, 1969)
  Josef Vinarek in Alois Tešitel: Knihovni v USA (številka: 1/4, 1969)
  Nachrichten für Dokumentation (številka: 1/4, 1969)
  Bücherei und Bildung (številka: 1/4, 1969)
  Knjižnice v turističnih krajih (številka: 1/4, 1969)
  Program strokovnih izpitov za priznavanje kvalifikacij bibliotekarske stroke (številka: 1/4, 1969)
  Ureditev prostega pristopa v ljudski knjižnici (številka: 1/4, 1969)
  The Library Quarterly (številka: 1/4, 1969)
  Dr. Melitta Pivec-Stele (številka: 1/4, 1969)
  Prizadevanja za učiteljske in šolske knjižnice na Slovenskem dve desetletji po sprejetju šolskega zakona leta 1869 (številka: 1/4, 1969)
 14. 1970
   52

  številka: 1/4 (1970)
  Bücherei und Bildung (številka: 1/4, 1970)
  Poslovanje občinskih matičnih knjižnic in sodobni normativi (številka: 1/4, 1970)
  19. občni zbor Društva bibliotekarjev Slovenije (številka: 1/4, 1970)
  Janez Fugina (številka: 1/4, 1970)
  O katalogizaciji: operna besedila in dodatni vpisi (številka: 1/4, 1970)
  Preimenovanje Študijske knjižnice v Mariboru (številka: 1/4, 1970)
  Vjesnik bibliotekara Hrvatske (številka: 1/4, 1970)
  Bibliotekarstvo (številka: 1/4, 1970)
  Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie (številka: 1/4, 1970)
  Biblos (številka: 1/4, 1970)
  Dvajset let Pionirske knjižnice v Ljubljani (številka: 1/4, 1970)
  Zentralblatt für Bibliothekswesen (številka: 1/4, 1970)
  Informacijska služba v znanstvenih knjižnicah (številka: 1/4, 1970)
  Lenin in knjižnice (številka: 1/4, 1970)
  Bibliografija člankov o delavskem gibanju na Slovenskem od začetkov do leta 1941 (številka: 1/4, 1970)
  The School Librarian (številka: 1/4, 1970)
  Tretja skupščina Zveze društev bibliotekarjev Jugoslavije (številka: 1/4, 1970)
  Obisk v nekaterih munchenskih knjižnicah (številka: 1/4, 1970)
  Bulletin de l'Unesco a l'intention des bibliotheques (številka: 1/4, 1970)
  Jože Munda: Bibliografija slovenskega marksističnega tiska 11. april 1920 - 26. marec 1941 (številka: 1/4, 1970)
  Slovenske bibliografije v letu 1969 (številka: 1/4, 1970)
  Razvoj in stanje knjižničarstva v Ptuju (številka: 1/4, 1970)
  Odprto pismo slovenski javnosti (številka: 1/4, 1970)
  Strokovno društvo italijanskih bibliotekarjev (številka: 1/4, 1970)
  Vtisi z ogleda informacijskega dokumentacijskega centra VINITI v Moskvi in informacijskega centra v Pragi (številka: 1/4, 1970)
  Anglo-American cataloging rules (številka: 1/4, 1970)
  Standardi in norme v znanstveni knjižnici (številka: 1/4, 1970)
  The Journal of Documentation (številka: 1/4, 1970)
  Knjižne razstave študijskih knjižnic v letu 1969 (številka: 1/4, 1970)
  Libri (številka: 1/4, 1970)
  Nachrichten für Dokumentation (številka: 1/4, 1970)
  Bibliotekarska, bibliografska in dokumentalistična literatura (številka: 1/4, 1970)
  Dvajset let Centralne tehniške knjižnice (številka: 1/4, 1970)
  Stanko Bunc (številka: 1/4, 1970)
  Stanislav Kos: Mariborsko gledališče 1919-1941 (številka: 1/4, 1970)
  Bibliotekar. Beograd. XX/1968 (številka: 1/4, 1970)
  Prof. Pavle Kalan - sedemdesetletnik (številka: 1/4, 1970)
  A. Kolerič - M. Pertot: Bibliografija slovenskega tiska v Italiji od 1. V. 1945 do 31. XII. 1954 (številka: 1/4, 1970)
  Faksimilirane izdaje naših tiskov, rokopisov in grafičnih listov, ki so jih izdale slovenske založbe v letih 1909 do 1969 (številka: 1/4, 1970)
  S potovanja po Veliki Britaniji in Tuniziji (številka: 1/4, 1970)
  Bibliotekarska iskra (številka: 1/4, 1970)
  Informatik (številka: 1/4, 1970)
  Jože Kokole: Bibliografija doktorskih disertacij Univerze in drugih visokošolskih in znanstvenih ustanov v Ljubljani 1920-1968 (številka: 1/4, 1970)
  Stanje in delo študijskih knjižnic v letu 1968 (številka: 1/4, 1970)
  Bogo Pregelj (številka: 1/4, 1970)
  Bibliotekarz (številka: 1/4, 1970)
  Statistika o javnih knjižnicah za leto 1969 (številka: 1/4, 1970)
  Pintarič Ivan (številka: 1/4, 1970)
  Terminologičeskij slovar po naučnoj informacii (številka: 1/4, 1970)
  Marijan Vujčič (številka: 1/4, 1970)
  Občinske matične knjižnice in normativi (številka: 1/4, 1970)
 15. 1971
   54

  številka: 1/2 (1971)
  številka: 3/4 (1971)
  Knjižnični sistem Slovenije (številka: 1/2, 1971)
  Standardi univerznih knjižnic (številka: 1/2, 1971)
  Ob razpravah o standardih v knjižnicah (številka: 1/2, 1971)
  Vloga visokošolskih knjižnic (številka: 1/2, 1971)
  Osnutek standardov šolskih knjižnic (številka: 1/2, 1971)
  Osnove za standarde javnih knjižnic (številka: 1/2, 1971)
  Knjižnice za pripadnike italijanske in madžarske narodnosti v SR Sloveniji (številka: 1/2, 1971)
  Še o knjižnicah za pripadnike madžarske narodnosti v SR Slovenije (številka: 1/2, 1971)
  Še o knjižnicah za pripadnike italijanske narodnosti v SR Sloveniji (številka: 1/2, 1971)
  Bulletin des bibliotheques de France (številka: 3/4, 1971)
  Die Aufhebung der kroatischen Klosterbibliotheken unter Josef II (številka: 3/4, 1971)
  Ludvik Zepič (številka: 3/4, 1971)
  Periodični tisk v Italiji (številka: 3/4, 1971)
  Bibliotekarska, bibliografska in dokumentalistična literatura (številka: 3/4, 1971)
  A. Kolerič - M. Pertot: Bibliografija slovenskega tiska v Italiji od 1. 1. 1955 do 31. XII. 1964 (številka: 3/4, 1971)
  Eva Verona: Pravilnik i priručnik za izradbu abecednih kataloga. Prvi deo: odrednice- redalice (številka: 3/4, 1971)
  Zentralblatt für Bibliothekswesen (številka: 3/4, 1971)
  Zeitschrift fur Bibliothekswesen und Bibliographie (številka: 3/4, 1971)
  Dunajska dvorna knjižnica in njeni slovenski knjižničarji (številka: 3/4, 1971)
  Študijska knjižnica, Murska Sobota (številka: 3/4, 1971)
  Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana (številka: 3/4, 1971)
  Jesensko posvetovanje v Mariboru (številka: 3/4, 1971)
  Bücherei und Bildung (številka: 3/4, 1971)
  Srednjeveške knjižnice v Sloveniji (številka: 3/4, 1971)
  Specialne tehniške knjižnice v SR Sloveniji (številka: 3/4, 1971)
  Nachrichten für Dokumentation (številka: 3/4, 1971)
  Študijska knjižnica, Celje (številka: 3/4, 1971)
  Bogomil Gerlanc: Bibliografija Antona Sovreta (številka: 3/4, 1971)
  Alojz Hrovat (številka: 3/4, 1971)
  O potujoči knjižnici v mariborski občini (številka: 3/4, 1971)
  Bulletin de l'Unesco a l'intention des bibliotheques (številka: 3/4, 1971)
  Bibliografija člankov o delavskem gibanju na Slovenskem do leta 1941 (številka: 3/4, 1971)
  International Library Review (številka: 3/4, 1971)
  Študijska knjižnica, Koper (številka: 3/4, 1971)
  Slovenske bibliografije v letu 1970 (številka: 3/4, 1971)
  Osrednja knjižnica občine Kranj, Kranj (številka: 3/4, 1971)
  Bibliotekar (številka: 3/4, 1971)
  Študijska knjižnica Mirana Jarca, Novo mesto (številka: 3/4, 1971)
  Visokošolska in študijska knjižnica, Maribor (številka: 3/4, 1971)
  Študijska knjižnica, Ravne (številka: 3/4, 1971)
  Ljudska in študijska knjižnica, Ptuj (številka: 3/4, 1971)
  Biblioteki SSSR (številka: 3/4, 1971)
  Goriška knjižnica, Nova Gorica (številka: 3/4, 1971)
  Informatik (številka: 3/4, 1971)
  Statistika o javnih knjižnicah za leto 1970 (številka: 3/4, 1971)
  Nekaj metodičnih napotkov za skupinske (razredne) oblike dela z obiskovalci šolske knjižnice (številka: 3/4, 1971)
  Narodnoosvobodilni boj Slovencev (številka: 3/4, 1971)
  Priročnik za poslovanje specialnih knjižnic (številka: 3/4, 1971)
  Boža Pleničar: Ciciban (številka: 3/4, 1971)
  Bibliotekarz (številka: 3/4, 1971)
  Josip Rijavec (številka: 3/4, 1971)
  Branko Berčič: Tiskarstvo na Slovenskem (številka: 3/4, 1971)
 16. 1972
   56

  številka: 1/4 (1972)
  Library Quarterly 1971 (številka: 1/4, 1972)
  Savremeni književni prevodioci Jugoslavije (številka: 1/4, 1972)
  Pionirska knjižnica, Ljubljana (številka: 1/4, 1972)
  France Dobrovoljc: Ukrainistika slovensk'oju movoju (številka: 1/4, 1972)
  Statistika o javnih knjižnicah za leto 1971 (številka: 1/4, 1972)
  Študijska knjižnica, Koper (številka: 1/4, 1972)
  Visokošolska in študijska knjižnica, Maribor (številka: 1/4, 1972)
  Elektronski računalnik v knjižnični informatiki (številka: 1/4, 1972)
  Študijska knjižnica, Ravne na Koroškem (številka: 1/4, 1972)
  Drago Cvetko: Bibliografija prof. Janka Orožna (številka: 1/4, 1972)
  Zoran Pišl (številka: 1/4, 1972)
  Empfehlungen fur die Zusammenarbeit zvrischen Hochschulbibliothek und Institutsbibliotheken (številka: 1/4, 1972)
  Znanstvene knjižnice (številka: 1/4, 1972)
  Univerzalna decimalna klasifikacija (številka: 1/4, 1972)
  Vilma Krapež: Članki in razprave o morju in pomorstvu v slovenskem primorskem časopisju do leta 1940 (številka: 1/4, 1972)
  Obdelava gradiva s področja tehnične standardizacije (številka: 1/4, 1972)
  Vjesnik bibliotekara Hrvatske (številka: 1/4, 1972)
  Univerzitetna tehniška in informacijska knjižnica v Hannovru (številka: 1/4, 1972)
  Knjiga pri nas in za nas v svojem mednarodnem letu (številka: 1/4, 1972)
  Slovenske bibliografije v letu 1971 (številka: 1/4, 1972)
  Darja Ravnihar (številka: 1/4, 1972)
  Perspektive starega kataloga NUK (številka: 1/4, 1972)
  Libri (številka: 1/4, 1972)
  Profil in lik knjižničnega delavca (številka: 1/4, 1972)
  Standardi za specialne knjižnice (številka: 1/4, 1972)
  Buch und Bibliothek (številka: 1/4, 1972)
  Leopold Šmalc (številka: 1/4, 1972)
  Zentralblatt für Bibliothekswesen (številka: 1/4, 1972)
  Manifest o javnih knjižnicah (številka: 1/4, 1972)
  Nachrichten für Dokumentation (številka: 1/4, 1972)
  Bibliotekar (številka: 1/4, 1972)
  20. skupščina Društva bibliotekarjev Slovenije (številka: 1/4, 1972)
  International Library Review (številka: 1/4, 1972)
  Šolanje in vzgoja knjižničnih kadrov (številka: 1/4, 1972)
  Knjižnica Romunske akademije znanosti in romunska nacionalna bibliografija (številka: 1/4, 1972)
  Bulletin de l'Unesco a l'intention des bibliotheques (številka: 1/4, 1972)
  Marijan Brecelj - France Dobrovoljc: Bibliographie traductions des belles-lettres slovenes (številka: 1/4, 1972)
  Študijska knjižnica Mirana Jarca, Novo mesto (številka: 1/4, 1972)
  Ljudska in študijska knjižnica, Ptuj (številka: 1/4, 1972)
  Goriška knjižnica "France Bevk", Nova Gorica (številka: 1/4, 1972)
  Biblioteki SSSR (številka: 1/4, 1972)
  Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana (številka: 1/4, 1972)
  Informatik (številka: 1/4, 1972)
  Nekaj vtisov iz knjižnic v Nemški demokratični republiki (številka: 1/4, 1972)
  Stanislav Kos: Bibliografija založbe Obzorja Maribor (številka: 1/4, 1972)
  Študijska knjižnica, Celje (številka: 1/4, 1972)
  Janez Logar: Uvod u bibliografiju (številka: 1/4, 1972)
  Uporedna analiza bibliotečke delatnosti u SR Srbiji (številka: 1/4, 1972)
  Munda Jože: Bibliografija izdaj Državne založbe Slovenije (številka: 1/4, 1972)
  IV. skupščina Zveze društev bibliotekarjev Jugoslavije (številka: 1/4, 1972)
  Literatura s področja bibliotekarstva v CTK (številka: 1/4, 1972)
  Resolucija IV. skupščine Zveze društev bibliotekarjev Jugoslavije (številka: 1/4, 1972)
  Bibliotekarska, bibliografska in dokumentalistična literatura v NUK (številka: 1/4, 1972)
  Accademie e biblioteche d'Italia (številka: 1/4, 1972)
  Študijska knjižnica, Murska Sobota (številka: 1/4, 1972)
 17. 1973
   64

  številka: 1/4 (1973)
  Razvoj splošnoizobraževalnih knjižnic v Ljubljani in okolici (številka: 1/4, 1973)
  Obravnavanje dokumentacijskih informacij z računalnikom po SAIDC (številka: 1/4, 1973)
  Borri Giusto: Indice delle Pagine istriane 1903-1971 a cura di Giusto Borri (številka: 1/4, 1973)
  Osrednja knjižnica, Kranj (številka: 1/4, 1973)
  Kajetan Kavčič (številka: 1/4, 1973)
  Literatura s področja bibliotekarstva v CTK (številka: 1/4, 1973)
  Festschrift Josef Stummvoll. Am Beispil eines Bibliotekars (številka: 1/4, 1973)
  Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie 1971, 1972 (številka: 1/4, 1973)
  Milan Dodič (številka: 1/4, 1973)
  Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana (številka: 1/4, 1973)
  Študijska knjižnica, Murska Sobota (številka: 1/4, 1973)
  Francoske univerzitetne knjižnice (številka: 1/4, 1973)
  Zdenka Karlin: Bibliografija sodelavcev Veterinarskega zavoda Slovenije in Veterinarskega oddelka biotehniške fakultete (številka: 1/4, 1973)
  Dr. Melitta Pivec-Stele (številka: 1/4, 1973)
  Mladina in branje (številka: 1/4, 1973)
  Študijska knjižnica Mirana Jarca, Novo mesto (številka: 1/4, 1973)
  Statistika o javnih knjižnicah za leto 1972 (številka: 1/4, 1973)
  Library Quarterly 1972 (številka: 1/4, 1973)
  Slovenske bibliografije v letu 1972 (številka: 1/4, 1973)
  Vjesnik bibliotekara Hrvatske 1971 (številka: 1/4, 1973)
  Libri 1972 (številka: 1/4, 1973)
  Buch und Bibliothek 1971 (številka: 1/4, 1973)
  Analiza statističnih podatkov splošnoizobraževalnih knjižnic v Ljubljani za leto 1972 (številka: 1/4, 1973)
  Katalog 72 (številka: 1/4, 1973)
  Bulletin des Bibliotheques de France (številka: 1/4, 1973)
  Ljudska in študijska knjižnica, Ptuj (številka: 1/4, 1973)
  Ura pravljic (številka: 1/4, 1973)
  Biliotekarstvo Jugoslavije 1969 do 1971 (številka: 1/4, 1973)
  Bulletin de I'Unesco a l'intention des bibliotheques 1972 (številka: 1/4, 1973)
  Visokošolska in študijska knjižnica, Maribor (številka: 1/4, 1973)
  Bibliotekar 1971 (številka: 1/4, 1973)
  Marija Klemenčič: Biblioteka in publikacije Slovenske akademije znanosti in umetnosti v letih 1952 - 1971 (številka: 1/4, 1973)
  Bibliotekarska, bibliografska in dokumentalistična literatura v NUK (številka: 1/4, 1973)
  Jakob Oblak (številka: 1/4, 1973)
  Prvi seminar Zveze društev bibliotekarjev Jugoslavije o uporabi računalnikov v knjižnicah (številka: 1/4, 1973)
  Slovenska bibliografija. XXII. 1968 (številka: 1/4, 1973)
  Strokovno posvetovanje slovenskih knjižničarjev v Velenju (številka: 1/4, 1973)
  Študijska knjižnica, Koper (številka: 1/4, 1973)
  Biblos 1970 (številka: 1/4, 1973)
  Kako uveljaviti moderen regionalni knjižnični sistem (številka: 1/4, 1973)
  Medicinske knjižnice v Veliki Britaniji (številka: 1/4, 1973)
  Library Trends 1971/1972 (številka: 1/4, 1973)
  International Library Review (številka: 1/4, 1973)
  Zentralblatt für Bibliothekswesen 1972 (številka: 1/4, 1973)
  Študijska knjižnica, Ravne na Koroškem (številka: 1/4, 1973)
  Jože Zrim (številka: 1/4, 1973)
  Boža Pleničar: Mladi svet (številka: 1/4, 1973)
  Biblioteka Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Ljubljana (številka: 1/4, 1973)
  Informacija o posredovanju tehniške literature in informacij (številka: 1/4, 1973)
  Med knjigami 1972/1973 (številka: 1/4, 1973)
  Študijska knjižnica, Celje (številka: 1/4, 1973)
  Razvoj splošnoizobraževalnega knjižničarstva na ljubljanskem območju (številka: 1/4, 1973)
  Nova izdaja kataloga periodičnih publikacij Centralne tehniške knjižnice v Ljubljani, izdelanega z računalnikom (številka: 1/4, 1973)
  Drobni tiski v Visokošolski in študijski knjižnici v Mariboru (številka: 1/4, 1973)
  Bežen pogled na vzgojno delo ASLIBa za knjižničarsko in informacijsko službo (številka: 1/4, 1973)
  Pionirska knjižnica, Ljubljana (številka: 1/4, 1973)
  Nachrichten für Dokumentation 1972 (številka: 1/4, 1973)
  Dr. Dušan Kermavner - sedemdesetletnik (številka: 1/4, 1973)
  Otrok in knjiga (številka: 1/4, 1973)
  Goriška knjižnica "France Bevk", Nova Gorica (številka: 1/4, 1973)
  Bibliotekarz 1972 (številka: 1/4, 1973)
  Kako šolati knjižnične delavce (Anketa) (številka: 1/4, 1973)
  Primož Simoniti: Bibliografija filozofskih tekstov (rokopisov in tekstov) na Slovenskem do leta 1800 (številka: 1/4, 1973)
 18. 1974
   79

  številka: 1/2 (1974)
  številka: 3/4 (1974)
  številka: 3/4 (1974)
  številka: 3/4 (1974)
  številka: 3/4 (1974)
  številka: 3/4 (1974)
  številka: 3/4 (1974)
  številka: 3/4 (1974)
  številka: 3/4 (1974)
  številka: 3/4 (1974)
  številka: 3/4 (1974)
  številka: 3/4 (1974)
  številka: 3/4 (1974)
  številka: 3/4 (1974)
  številka: 1-4 (1974)
  Accademie e biblioteche d´Italia (številka: 1/2, 1974)
  "Mariborska različica" UDK (številka: 1/2, 1974)
  Kronika (številka: 1/2, 1974)
  Zentralblatt für Bibliothekswesen (številka: 1/2, 1974)
  Uvajanje študentov prvih letnikov univerze v uporabo knjižnice in primarne vire literature (številka: 1/2, 1974)
  Bibliotekarska, bibliografska in dokumentalistična literatura v CTK (številka: 1/2, 1974)
  Biblioteka Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Ljubljana (številka: 1/2, 1974)
  Študijska knjižnica, Ravne na Koroškem (številka: 1/2, 1974)
  Visokošolska in študijska knjižnica, Maribor (številka: 1/2, 1974)
  Poročilo o kongresu FIAB v Grenoblu 1973 (številka: 1/2, 1974)
  Dobrovoljc France: Bibliographie de la litterature slovene en langue francaise (številka: 1/2, 1974)
  Pavel Kalan (številka: 1/2, 1974)
  Library Quarterly (številka: 1/2, 1974)
  Mariborska knjižnica, Maribor (številka: 1/2, 1974)
  Ob tridesetletnici oblikovanja temeljev sodobnega slovenskega knjižničarstva (številka: 1/2, 1974)
  Združitev knjižnic v duhu nove ustave (številka: 1/2, 1974)
  Emeršič Jakob: Bibliografija Ormoža in okolice (številka: 1/2, 1974)
  Pionirska knjižnica - Zavod Pionirski dom, Ljubljana (številka: 1/2, 1974)
  Predlog za združitev Študijske knjižnice in Mestne ljudske knjižnice v Celju v eno delovno organizacijo (številka: 1/2, 1974)
  Kronika (številka: 1/2, 1974)
  Nachrichten für Dokumentation (številka: 1/2, 1974)
  Biblos (številka: 1/2, 1974)
  "Mariborska različica" UDK (številka: 1/2, 1974)
  Strokovno posvetovanje in XXI. občni zbor Društva bibliotekarjev Slovenije (številka: 1/2, 1974)
  Uvajanje študentov višjih letnikov in podiplomskih študentov v vire literature (številka: 1/2, 1974)
  Pričevanje o osnovah slovenskega knjižničarstva (številka: 1/2, 1974)
  Strokovno posvetovanje in XXI. Občni zbor društva bibliotekarjev Slovenije (številka: 1/2, 1974)
  V. skupščina Zveze društev bibliotekarjev Jugoslavije (številka: 1/2, 1974)
  Druge prireditve v knjižnicah - primer (številka: 1/2, 1974)
  Bibliotekarska, bibliografska in dokumentalistična literatura v CTK (številka: 1/2, 1974)
  Knjižne razstave v letu 1973 (številka: 1/2, 1974)
  Buch und Bibliothek (številka: 1/2, 1974)
  Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana (številka: 1/2, 1974)
  Logar Janez: Uvod u bibliografiju (številka: 1/2, 1974)
  Delo z otrokom od predšolskega obdobja do 10. leta (številka: 1/2, 1974)
  Spomladansko posvetovanje Društva bibliotekarjev Slovenije (številka: 1/2, 1974)
  Scandinavian Public Library Quarterly (številka: 1/2, 1974)
  Bibliotekarz (številka: 1/2, 1974)
  Libri (številka: 1/2, 1974)
  Na kongresu italijanskih bibliotekarjev (številka: 1/2, 1974)
  V. skupščina zveze društev bibliotekarjev Jugoslavije (številka: 1/2, 1974)
  Spomladansko posvetovanje društva bibliotekarjev Slovenije (številka: 1/2, 1974)
  Petindvajset let zvestega in ustvarjalnega dela za uporabnike tehniške literature (številka: 1/2, 1974)
  Library Trands (številka: 1/2, 1974)
  Ob tridesetletnici oblikovanja temeljev sodobnega slovenskega knjižničarstva (številka: 1/2, 1974)
  Pokrajinska in študijska knjižnica, Murska Sobota (številka: 1/2, 1974)
  Osrednja knjižnica, Kranj (številka: 1/2, 1974)
  Poročilo o kongresu FIAB v Grenoblu 1973 (številka: 1/2, 1974)
  O oblikah dela in vključevanja doraščajoče mladine v knjižnicah (številka: 1/2, 1974)
  Literatura s področja bibliotekarstva v Visokošolski in študijski knjižnici v Mariboru (številka: 1/2, 1974)
  Pavel Kalan (številka: 1/2, 1974)
  Literatura s področja bibliotekarstva v Visokošolski in študijski knjižnici v Mariboru (številka: 1/2, 1974)
  Ljudska in študijska knjižnica, Ptuj (številka: 1/2, 1974)
  Študijska knjižnica Mirana Jarca, Novo mesto (številka: 1/2, 1974)
  Goriška knjižnica "France Bevk", Nova Gorica (številka: 1/2, 1974)
  Na kongresu italijanskih bibliotekarjev (številka: 1/2, 1974)
  Petindvajset let naše zveze (številka: 3/4, 1974)
  Pregled zgodovinopisja o knjižnicah na Slovenskem (številka: 3/4, 1974)
  Bibliotekarjeve reminiscence (številka: 3/4, 1974)
  Nekaj spominov na stike med Narodno in univerzitetno knjižnico v Ljubljani in Študijsko knjižnico v Mariboru (številka: 3/4, 1974)
  Teh naših dvesto let (številka: 3/4, 1974)
  Narodna in univerzitetna knjižnica med okupacijo (številka: 3/4, 1974)
  Povšič Jože: Bibliografija Jurija Vege (številka: 3/4, 1974)
  Bajec Jože: Slovenski časniki in časopisi (številka: 3/4, 1974)
 19. 1975
   50

  številka: 1/4 (1975)
  številka: 1/4 (1975)
  številka: 1/4 (1975)
  številka: 1/4 (1975)
  številka: 1/4 (1975)
  številka: 1/4 (1975)
  številka: 1/4 (1975)
  številka: 1/4 (1975)
  številka: 1/4 (1975)
  številka: 1/4 (1975)
  številka: 1/4 (1975)
  Analiza statističnih podatkov splošnoizobraževalnih knjižnic v Ljubljani za leto 1972 (številka: 1/4, 1975)
  Görner Franz: Osteuropaische bibliographische Abkürzungen. Teil 1: Ost - u. südeuropaische Sprachen einschliesslich der Sprachen im Westen der Sowjetunion (številka: 1/4, 1975)
  Pokrajinska in študijska knjižnica, Murska Sobota (številka: 1/4, 1975)
  Sociološki vidiki bibliotekarskega dela (številka: 1/4, 1975)
  Zbornik Narodne in univerzitetne knjižnice (številka: 1/4, 1975)
  Druge prireditve v letu 1974 (številka: 1/4, 1975)
  Povojnih trideset let knjižničarstva v Sloveniji (številka: 1/4, 1975)
  Pomen sodobnih povezovalnih procesov v knjižnični mreži za specialne knjižnice (številka: 1/4, 1975)
  Zentralblatt für Bibliothekswesen 1974 (številka: 1/4, 1975)
  Repertoar slovenskih gledališč (številka: 1/4, 1975)
  Nekaj misli ob uvajanju univerzalne bibliografske kontrole pri nas (številka: 1/4, 1975)
  Bibliografija znanstvenih in strokovnih objav v letu 1973 (številka: 1/4, 1975)
  Statistika o delu javnih knjižnic v letu 1974 (številka: 1/4, 1975)
  Študijska knjižnica Mirana Jarca, Novo mesto (številka: 1/4, 1975)
  Bibliotečne instrukcije (številka: 1/4, 1975)
  Spomladansko posvetovanje Društva bibliotekarjev Slovenije (številka: 1/4, 1975)
  Mariborska knjižnica, Maribor (številka: 1/4, 1975)
  Accademie e biblioteche d´Italia 1974 (številka: 1/4, 1975)
  Kocijan Gregor: Knjiga in bralci (številka: 1/4, 1975)
  Literatura s področja bibliotekarstva v NUK in CTK v Ljubljani ter VŠK v Mariboru (številka: 1/4, 1975)
  Buck und Bibliothek (številka: 1/4, 1975)
  Osrednja knjižnica, Koper (številka: 1/4, 1975)
  Kalanov sklad (številka: 1/4, 1975)
  Visokošolska in študijska knjižnica, Maribor (številka: 1/4, 1975)
  La Bibliofilia 1972-1973 (številka: 1/4, 1975)
  Brumen Niku: Bibliografija Štefana Kuzmiča (številka: 1/4, 1975)
  Druge prireditve v letu 1974 (številka: 1/4, 1975)
  Visoka odlikovanja Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani (številka: 1/4, 1975)
  ISBD(M). Mednarodni standardni bibliografski opis monografskih publikacij (številka: 1/4, 1975)
  Statistika knjižnic visokih in višjih šol v letu 1974 (številka: 1/4, 1975)
  Ljudska in študijska knjižnica, Ptuj (številka: 1/4, 1975)
  Biblos (številka: 1/4, 1975)
  L´ora del Racconto (številka: 1/4, 1975)
  Goriška knjižnica "France Bevk", Nova Gorica (številka: 1/4, 1975)
  Slikanje kazal najpomembnejših bibliotekarskih revij (številka: 1/4, 1975)
  Primerjalno bibliotekarstvo kot visokošolski predmet (številka: 1/4, 1975)
  Mariborska študijska knjižnica iz razpada v obnovo (številka: 1/4, 1975)
  Nachrichten für Dokumentation (številka: 1/4, 1975)
  Brecelj Marijan: Bibliografija Danila Lokarja (številka: 1/4, 1975)
 20. 1976
   60

  številka: 1/4 (1976)
  številka: 1/4 (1976)
  številka: 1/4 (1976)
  številka: 1/4 (1976)
  številka: 1/4 (1976)
  številka: 1/4 (1976)
  številka: 1/4 (1976)
  številka: 1/4 (1976)
  številka: 1/4 (1976)
  številka: 1/4 (1976)
  številka: 1/4 (1976)
  številka: 1/4 (1976)
  številka: 1/4 (1976)
  številka: 1/4 (1976)
  številka: 1/4 (1976)
  številka: 1/4 (1976)
  številka: 1/4 (1976)
  številka: 1/4 (1976)
  številka: 1/4 (1976)
  številka: 1/4 (1976)
  številka: 1/4 (1976)
  številka: 1/4 (1976)
  številka: 1/4 (1976)
  številka: 1/4 (1976)
  številka: 1/4 (1976)
  številka: 1/4 (1976)
  številka: 1/4 (1976)
  številka: 1/4 (1976)
  številka: 1/4 (1976)
  številka: 1/4 (1976)
  številka: 1/4 (1976)
  številka: 1/4 (1976)
  številka: 1/4 (1976)
  številka: 1/4 (1976)
  O možnostih racionalizacije v knjižnicah (številka: 1/4, 1976)
  Das slowenische Bibliothekswesen (številka: 1/4, 1976)
  Popravki in dostavki (številka: 1/4, 1976)
  Beseda o dvajsetem letniku (številka: 1/4, 1976)
  Buck und Bibliothek 1975 (številka: 1/4, 1976)
  Literatura s področja bibliotekarstva in informatike v NUK in CTK v Ljubljani ter UK v Mariboru (številka: 1/4, 1976)
  Razpis Kalanovega sklada (številka: 1/4, 1976)
  Bulovec Štefka: Prešernova bibliografija (številka: 1/4, 1976)
  Bibliografija znanstvenih in strokovnih objav v letu 1974 (številka: 1/4, 1976)
  International Cataloguing 1972-1975 (številka: 1/4, 1976)
  Knjižničarstvo pri Slovencih v Italiji (številka: 1/4, 1976)
  Bibliotekarz 1974 (številka: 1/4, 1976)
  Vloga splošnoizobraževalnih knjižnic v koncepciji splošnega ljudskega odpora (SLO) (številka: 1/4, 1976)
  Informacijsko delo v knjižnicah glede na analizo informacij, informacijskih virov in uporabnikov (številka: 1/4, 1976)
  Libri 1975 (številka: 1/4, 1976)
  Vjesnik bibliotekara Hrvatske 1972 (številka: 1/4, 1976)
  Biblos 1975 (številka: 1/4, 1976)
  Novi obliki knjižne in knjižnične vzgoje mladih bralcev (številka: 1/4, 1976)
  Nachrichten für Dokumentation 1975 (številka: 1/4, 1976)
  Bralni nagibi šolarjev osnovnih šol, ki obiskujejo Pionirsko knjižnico v Ljubljani (številka: 1/4, 1976)
  Zentralblatt für Bibliothekswesen 1975 (številka: 1/4, 1976)
  Katalog rokopisov Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani (številka: 1/4, 1976)
  "Zdelo se mu je, da je legel prah na njegove knjige. . . " (Ob stoletnici rojstva Ivana Cankarja) (številka: 1/4, 1976)
  Jugoslawien. Literatur fur Kinder auslandischer Arbeitnehmer in slowenischer Sprache (številka: 1/4, 1976)
  Cankariana v celjski Osrednji knjižnici (številka: 1/4, 1976)
  Problemi Študijske knjižnice Mirana Jarca v Novem mestu (številka: 1-4, 1976)
 21. 1977
   54

  številka: 1/4 (1977)
  številka: 1/4 (1977)
  številka: 1/4 (1977)
  številka: 1/4 (1977)
  številka: 1/4 (1977)
  številka: 1/4 (1977)
  številka: 1/4 (1977)
  številka: 1/4 (1977)
  številka: 1/4 (1977)
  številka: 1/4 (1977)
  številka: 1/4 (1977)
  številka: 1/4 (1977)
  številka: 1/4 (1977)
  številka: 1/4 (1977)
  številka: 1/4 (1977)
  številka: 1/4 (1977)
  številka: 1/4 (1977)
  številka: 1/4 (1977)
  številka: 1/4 (1977)
  številka: 1/4 (1977)
  številka: 1/4 (1977)
  številka: 1/4 (1977)
  številka: 1/4 (1977)
  številka: 1/4 (1977)
  številka: 1/4 (1977)
  številka: 1/4 (1977)
  številka: 1/4 (1977)
  številka: 1/4 (1977)
  številka: 1/4 (1977)
  številka: 1/4 (1977)
  številka: 1/4 (1977)
  številka: 1/4 (1977)
  številka: 1/4 (1977)
  številka: 1/4 (1977)
  številka: 1/4 (1977)
  številka: 1/4 (1977)
  številka: 1/4 (1977)
  Avtomatizacija in informatika v knjižnicah SR Slovenije s posebnim ozirom na slovensko bibliografijo in centralno evidenco knjižnih fondov (številka: 1/4, 1977)
  Knjižničarstvo in množična občila (številka: 1/4, 1977)
  Bukovec Štefka: Bibliografija slovenskih bibliografij 1961 do 1973 (številka: 1/4, 1977)
  Sedanji trenutek hrvaškega bibliotekarstva (številka: 1/4, 1977)
  Popis knjižnih delavcev, ki so opravili strokovne in specialistične izpite ali jim je bila priznana višja strokovna kvalifikacija (številka: 1/4, 1977)
  Pobude za študentsko knjižnico v Mariboru (številka: 1/4, 1977)
  Specifični pogoji razvoja in projekcija organizacijske strukture knjižničarstva v Pomurju (številka: 1/4, 1977)
  Panek Jaroslav: Dr. Oton Berkopec (številka: 1/4, 1977)
  "Vrtec na obisku" v pionirski knjižnici (številka: 1/4, 1977)
  Trideset let Študijske knjižnice Mirana Jarca v Novem mestu (številka: 1/4, 1977)
  "Slovenska bibliografija" in njeni problemi (številka: 1/4, 1977)
  Biografije in bibliografije znanstvenih in strokovnih sodelavcev Slovenske akademije znanosti in umetnosti (številka: 1/4, 1977)
  Seznam pismenih del, predloženih za bibliotekarski strokovni izpit (številka: 1/4, 1977)
  Literatura s področja bibliotekarstva in informatike v NUK in CTK v Ljubljani ter UK v Mariboru (številka: 1/4, 1977)
  Problemi naše knjige (številka: 1/4, 1977)
  Smolik Marijan: Semeniška knjižnica v Ljubljani (številka: 1/4, 1977)
  Jugoslovanske bibliotekarske revije (številka: 1/4, 1977)
 22. 1978
   74

  številka: 1/2 (1978)
  številka: 1/2 (1978)
  številka: 1/2 (1978)
  številka: 1/2 (1978)
  številka: 1/2 (1978)
  številka: 1/2 (1978)
  številka: 1/2 (1978)
  številka: 1/2 (1978)
  številka: 1/2 (1978)
  številka: 1/2 (1978)
  številka: 1/2 (1978)
  številka: 1/2 (1978)
  številka: 1/2 (1978)
  številka: 1/2 (1978)
  številka: 1/2 (1978)
  številka: 1/2 (1978)
  številka: 1/2 (1978)
  številka: 1/2 (1978)
  številka: 1/2 (1978)
  številka: 1/2 (1978)
  številka: 1/2 (1978)
  številka: 1/2 (1978)
  številka: 1/2 (1978)
  številka: 1/2 (1978)
  številka: 1/2 (1978)
  številka: 3/4 (1978)
  številka: 1-4 (1978)
  Knjižničarstvo v Beli krajini (številka: 1/2, 1978)
  Knjiga in bralec v izobraževalmen sistemu (številka: 1/2, 1978)
  Delež in mesto bibliotekarstva v učnovzgojnem procesu usmerjenega izobraževanja (številka: 1/2, 1978)
  "Knjižnica" v očeh bralcev (številka: 1/2, 1978)
  Modernizacija centralnega kataloga monografskih publikacij z avtomatsko obdelavo podatkov (številka: 1/2, 1978)
  Zentralbatt für Bibliothekswesen 1977 (številka: 1/2, 1978)
  Bibliografski vjestnik (številka: 1/2, 1978)
  Ugotavljanje potreb bralcev v univerzitetnih knjižnicah (številka: 1/2, 1978)
  Seznam tujih periodičnih publikacij, ki jih v letu 1977 prejemajo knjižnice visokošolskih zavodov v Sloveniji (številka: 1/2, 1978)
  Poimenovanje in vsebinska usmeritev Študijske knjižnice v Mariboru po prvi svetovni vojski (številka: 1/2, 1978)
  Koblar-Horetzky Ana: Zapuščina Ivana Jagra (številka: 1/2, 1978)
  Javne knjižnice v Sloveniji in Jugoslaviji (številka: 1/2, 1978)
  Ob upokojitvi Vide Dernulc (številka: 1/2, 1978)
  Jugoslovanske bibliotekarske revije (številka: 1/2, 1978)
  Glonar Joža: Die Slowenen im Schrifttum 1914-1940 (številka: 1/2, 1978)
  Kronika (številka: 1/2, 1978)
  Vojvodinsko knjižničarstvo danes (številka: 3/4, 1978)
  Kulturno srečanje Alpe-Jadran 1976 (številka: 3/4, 1978)
  Pomladna epistola o Alfonzu Gspanu (številka: 3/4, 1978)
  Obnove in načrti v Mariborski knjižnici (številka: 3/4, 1978)
  Strokovno posvetovanje DBS v Mariboru 1978 (številka: 3/4, 1978)
  Iz prvih časov knjižnice (številka: 3/4, 1978)
  Iz izkušenj pri delu z mladim bralcem (številka: 3/4, 1978)
  Jugoslovanski standardi za specialne knjižnice (številka: 3/4, 1978)
  Avgust Vižintin - dobitnik Župančičeve nagrade mesta Ljubljane (številka: 3/4, 1978)
  Petinsedemdeset let Univerzitetne knjižnice Maribor (številka: 3/4, 1978)
  Literatura s področja bibliotekarstva in informatike v NUK in CTK v Ljubljani ter UK v Mariboru (številka: 3/4, 1978)
  Izobraževanje delavcev v CTK (številka: 3/4, 1978)
  Uvod k jugoslovanskim standardom za specialne knjižnice (številka: 3/4, 1978)
  Mednarodni kongres o nacionalni bibliografiji (številka: 3/4, 1978)
  Spomladanski plenum DBS na Ravnah 1978 (številka: 3/4, 1978)
  Knjižnica Pedagoške akademije v Mariboru (številka: 3/4, 1978)
  Priznanje Študijski knjižnici na Ravnah (številka: 3/4, 1978)
  Slovenske bibliografije v letu 1977 (številka: 3/4, 1978)
  Obnovljena knjižnica v Rogaški Slatini (številka: 3/4, 1978)
  Delovanje splošnoizobraževalnih knjižnic v letu 1977 (številka: 3/4, 1978)
  Ali je reorganizacija IFLA uspela ? (številka: 3/4, 1978)
  Dr. Franc Sušnik - 80-letnik (številka: 3/4, 1978)
  Informacija o študiji "Izobraževanje uporabnikov znanstvenih in tehničnih informacij" (številka: 3/4, 1978)
  Dvajset let Cankarjeve knjižnice na Vrhniki (številka: 3/4, 1978)
  O knjižnici in slovenski knjigi (številka: 3/4, 1978)
  Program dela Komisije za specialne knjižnice pri Zvezi društev bibliotekarjev Jugoslavije 1978-1979 (številka: 3/4, 1978)
  Statistični pregled dela visokošolskih knjižnic in knjižnic nekaterih znanstvenih ustanov v letu 1977 (številka: 3/4, 1978)
  Živahna dejavnost koroških knjižničarjev (številka: 3/4, 1978)
  Dragocena knjižna pridobitev (številka: 3/4, 1978)
  Obisk v angleških knjižnicah (številka: 3/4, 1978)
  Visoko priznanje Univerzitetni knjižnici Maribor (številka: 3/4, 1978)
 23. 1979
   50

  številka: 1/4 (1979)
  številka: 1/4 (1979)
  številka: 1/4 (1979)
  številka: 1/4 (1979)
  številka: 1/4 (1979)
  številka: 1/4 (1979)
  številka: 1/4 (1979)
  številka: 1/4 (1979)
  številka: 1/4 (1979)
  številka: 1/4 (1979)
  številka: 1/4 (1979)
  številka: 1/4 (1979)
  številka: 1/4 (1979)
  številka: 1/4 (1979)
  številka: 1/4 (1979)
  številka: 1/4 (1979)
  številka: 1/4 (1979)
  številka: 1/4 (1979)
  številka: 1/4 (1979)
  številka: 1/4 (1979)
  številka: 1/4 (1979)
  številka: 1/4 (1979)
  številka: 1/4 (1979)
  številka: 1/4 (1979)
  številka: 1/4 (1979)
  številka: 1/4 (1979)
  številka: 1/4 (1979)
  številka: 1/4 (1979)
  Tujejezični oddelki splošnoizobraževalnih knjižnic v Ljubljani (številka: 1/4, 1979)
  International Cataloguing 1976-1978 (številka: 1/4, 1979)
  Vodič kroz informaciono dokumentacione službe i specialne biblioteke u SFRJ (številka: 1/4, 1979)
  Biblos 1978 (številka: 1/4, 1979)
  Literatura s področja bibliotekarstva in informatike v NUK in CTK v Ljubljani ter UK v Mariboru (številka: 1/4, 1979)
  Zbrane izbrane misli o vlogi igralnega gradiva v splošnoizobraževalnih knjižnicah (številka: 1/4, 1979)
  Upokojitev dveh zaslužnih delavcev Univerzitetne knjižnice Maribor (številka: 1/4, 1979)
  Pravni vidik dostopnosti gradiva pri nas (številka: 1/4, 1979)
  Sušnik Franc: Opomnje (številka: 1/4, 1979)
  Accademie e biblioteche d´Italia 1978 (številka: 1/4, 1979)
  Seznam pismenih del, predloženih za bibliotekarski strokovni izpit (številka: 1/4, 1979)
  Jugoslovanske bibliotekarske revije (številka: 1/4, 1979)
  Zentralblatt für Bibliothekswesen 1978 (številka: 1/4, 1979)
  Das kroatische Bibliothekswesen (številka: 1/4, 1979)
  Univerzitetna knjižnica Maribor 1903-1978 (številka: 1/4, 1979)
  Vtisi s tečaja o uporabi računalnikov v britanskih knjižnicah (številka: 1/4, 1979)
  Obvezni izvod na Slovenskem (številka: 1/4, 1979)
  Bibliotekarz 1978 (številka: 1/4, 1979)
  Libri 1978 (številka: 1/4, 1979)
  Aktualni problemi knjižničarstva v SR Makedoniji (številka: 1/4, 1979)
  Nacionalna knjižnica in univerzalna dostopnost publikacij (številka: 1/4, 1979)
  Bibliografija rednih učiteljev Pedagoške akademije (v Ljubljani) v šolskem letu 1977/1978 (številka: 1/4, 1979)
 24. 1980
   44

  številka: 1/4 (1980)
  številka: 1/4 (1980)
  številka: 1/4 (1980)
  številka: 1/4 (1980)
  številka: 1/4 (1980)
  številka: 1/4 (1980)
  številka: 1/4 (1980)
  številka: 1/4 (1980)
  številka: 1/4 (1980)
  številka: 1/4 (1980)
  številka: 1/4 (1980)
  številka: 1/4 (1980)
  številka: 1/4 (1980)
  številka: 1/4 (1980)
  številka: 1/4 (1980)
  številka: 1/4 (1980)
  številka: 1/4 (1980)
  številka: 1/4 (1980)
  številka: 1/4 (1980)
  številka: 1/4 (1980)
  številka: 1/4 (1980)
  številka: 1/4 (1980)
  številka: 1/4 (1980)
  številka: 1/4 (1980)
  številka: 1/4 (1980)
  Na obisku v švicarskem vzorčnem srednješolskem multimedijskem centru College Voltaire (številka: 1/4, 1980)
  Knjižnica Pedagoške centrale v Mariboru (številka: 1/4, 1980)
  Prof. Bogo Teplý (številka: 1/4, 1980)
  Kronika (številka: 1/4, 1980)
  Škafar Ivan: Bibliografija prekmurskih tiskov od 1715 do 1919 (številka: 1/4, 1980)
  Zentralblatt für Bibliothekswesen (številka: 1/4, 1980)
  Biblos (številka: 1/4, 1980)
  Občni zbor Društva bibliotekarjev Maribor (številka: 1/4, 1980)
  Ob pripravi kataloga standardov za gradnjo in opremo splošnoizobraževalnih knjižnic III. skupine (številka: 1/4, 1980)
  Pripravništvo v bibliotekarski stroki (številka: 1/4, 1980)
  Buck und Bibliothek (številka: 1/4, 1980)
  Literatura s področja bibliotekarstva in informatike v NUK in CTK v Ljubljani ter UK v Mariboru (številka: 1/4, 1980)
  Sodobna knjižnična mreža v zakonodaji SR Slovenije (1961-1979) (številka: 1/4, 1980)
  Brumen Niki: Bibliografija Pomurske založbe 1954-1978 (številka: 1/4, 1980)
  Pozdrav Knjižnici Cirila Kosmača v Tolminu (številka: 1/4, 1980)
  Peter Kersche, Gunhild Kersches: Bibliographie der Literaturen Jugoslaviens in deutscher Übersetzung 1775-1977 (številka: 1/4, 1980)
  Pavla Reberšek (številka: 1/4, 1980)
  30 let študijske knjižnice v Ptuju (številka: 1/4, 1980)
  Proučevanje potreb uporabnikov splošnoizobraževalne knjižnice (številka: 1/4, 1980)
 25. 1981
   51

  številka: 1/4 (1981)
  številka: 1/4 (1981)
  številka: 1/4 (1981)
  številka: 1/4 (1981)
  številka: 1/4 (1981)
  številka: 1/4 (1981)
  številka: 1/4 (1981)
  številka: 1/4 (1981)
  številka: 1/4 (1981)
  številka: 1/4 (1981)
  številka: 1/4 (1981)
  številka: 1/4 (1981)
  številka: 1/4 (1981)
  številka: 1/4 (1981)
  številka: 1/4 (1981)
  številka: 1/4 (1981)
  številka: 1/4 (1981)
  številka: 1/4 (1981)
  številka: 1/4 (1981)
  številka: 1/4 (1981)
  številka: 1/4 (1981)
  številka: 1/4 (1981)
  številka: 1/4 (1981)
  številka: 1/4 (1981)
  številka: 1/4 (1981)
  številka: 1/4 (1981)
  Skupnost knjižnic Slovenije (številka: 1/4, 1981)
  Unescov program NATIS (številka: 1/4, 1981)
  Knjižnično in dokumentacijsko gradivo v Goriškem muzeju (številka: 1/4, 1981)
  Literatura s področja bibliotekarstva in informatike v NUK in CTK v Ljubljani ter UK v Mariboru (številka: 1/4, 1981)
  Mladostnik in knjižnica (številka: 1/4, 1981)
  O novi stavbi Univerzitetne knjižnice Maribor (številka: 1/4, 1981)
  Horizontalne in vertikalne povezave med različnimi tipi knjižnic v enovitem knjižnično-informacijskem sistemu SR Slovenije (številka: 1/4, 1981)
  Ružica Milkić: Bibliografski pregled dela Borislava Stnkovića (številka: 1/4, 1981)
  Zentralblatt für bibliothekswesen (številka: 1/4, 1981)
  Die Bibliographie in Bulgarien, der ČSSR, der DDR, Jugoslawien, Polen, Rumänien, Ungarn (številka: 1/4, 1981)
  Jaro Dolar - sedemdesetletnik (številka: 1/4, 1981)
  Bukovec Štefka: Bibliografija Edvarda Kardelja (številka: 1/4, 1981)
  Bajec Jože: Slovensko izseljensko časopisje 1981-1945 (številka: 1/4, 1981)
  Dokumentacija v splošnoizobraževalni knjižnici (številka: 1/4, 1981)
  Studi Goriziani (številka: 1/4, 1981)
  Bibliografija o Mariboru (številka: 1/4, 1981)
  Sedemdesetletnica dr. Stanislava Kosa (številka: 1/4, 1981)
  Kalanov sklad in naša stroka (številka: 1/4, 1981)
  Izposojevalne knjižnice v Mariboru (številka: 1/4, 1981)
  Biblos. Österrische Zeitschrift für Buch- und Bibliothekswesen, Dokumentation und Bibliographie (številka: 1/4, 1981)
  Strokovno izpopolnjevanje knjižničnih delavcev ljubljanskih splošnoizobraževalnih knjižnic v tujini po drugi svetovni vojni (številka: 1/4, 1981)
  O Domoznanskem oddelku pri Osrednji knjižnici S.Vilharja v Kopru (številka: 1/4, 1981)
  Pleničar Boža: Slovenska slikanica v svetu (številka: 1/4, 1981)
  Kronika (številka: 1/4, 1981)
  Društvo bibliotekarjev Maribor v letih 1980-1981 (številka: 1/4, 1981)
 26. 1982
   35

  številka: 1/2 (1982)
  številka: 3/4 (1982)
  Dejavnost Knjižnice "Ksaverja Meška" Slovenj Gradec (številka: 1/2, 1982)
  Listina o knjigi 1972 (številka: 1/2, 1982)
  80 let Bogomila Gerlanca (številka: 1/2, 1982)
  9. skupščina Zveze društev bibliotekarjev Jugoslavije (številka: 1/2, 1982)
  Strokovno posvetovanje in 25. občni zbor Društva bibliotekarjev Slovenije (številka: 1/2, 1982)
  Knjižničarstvo v občini Šmarje pri Jelšah (številka: 1/2, 1982)
  Nekatere možne oblike dela z otroki s posebnim ozirom na izkušnje v delu otroškega oddelka Narodne biblioteke na Cetinju (številka: 1/2, 1982)
  Umrla je Zlata Kert (številka: 1/2, 1982)
  Bogu Komelju v spomin (številka: 1/2, 1982)
  Razstavna dejavnost Univerzitetne knjižnice Maribor (številka: 1/2, 1982)
  Periodični tisk, njegova izraba in namembnost v splošnoizobraževalnih knjižnicah (številka: 1/2, 1982)
  Mati revolucij (številka: 1/2, 1982)
  Kako je pri nas z razvojem bibliotekarske vede? (številka: 1/2, 1982)
  Nekaj drobcev iz dejavnosti Koroške osrednje knjižnice Ravne na Koroškem v letu 1980 (številka: 1/2, 1982)
  Delež avtomatizacije pri razvoju knjižnično-informacijskega sistema v Sloveniji (številka: 1/2, 1982)
  Nekatera izhodišča visokošolskega študija knjižničarstva (številka: 1/2, 1982)
  Bibliotekarstvo in nova organiziranost raziskovalne dejavnosti (številka: 1/2, 1982)
  3. jugoslovansko posvetovanje o uporabi računalnika v knjižnicah (številka: 1/2, 1982)
  Anketa o strokovnem in raziskovalnem delu na področju bibliotekarstva in informatike (številka: 1/2, 1982)
  Študij katalogizacije na Pedagoški akademiji v Ljubljani (številka: 1/2, 1982)
  Splošnoizobraževalne knjižnice v letu 1981 (številka: 3/4, 1982)
  Umrl je dr. Josef Stummvoll (številka: 3/4, 1982)
  Prostorski problemi splošnoizobraževalnih knjižnic na Gorenjskem (številka: 3/4, 1982)
  Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani zbira in hrani tudi tisk s sovražno vsebino (številka: 3/4, 1982)
  Bibliografska zbirka slovenskega verskega tiska v Semeniški knjižnici v Ljubljani (številka: 3/4, 1982)
  Knjižnica Oton Župančič v Ljubljani (številka: 3/4, 1982)
  Slovenske bibliografije v letu 1981 (številka: 3/4, 1982)
  Tri dragocene pridobitve Knjižnice Narodnega muzeja (številka: 3/4, 1982)
  Pregled dela visokošolskih knjižnic in knjižnic nekaterih znanstvenih ustanov v letu 1981 (številka: 3/4, 1982)
  O razstavi "Zakladi Narodne in univerzitetne knjižnice" (številka: 3/4, 1982)
  Strokovno posvetovanje slovenskih knjižničarjev v Tolminu (številka: 3/4, 1982)
  Literatura s področja bibliotekarstva in informatike v NUK in CTK v Ljubljani ter v Mariboru (številka: 3/4, 1982)
  Umrl je Jože žužek (številka: 3/4, 1982)
 27. 1983
   29

  Knjižnica (številka: 1/4, 1983)
  Kaj prinaša novi zakon o knjižničarstvu? (številka: 1/4, 1983)
  Pregled dela visokošolskih knjižnic in knjižnic nekaterih znanstvenih ustanov v letu 1982 (številka: 1/4, 1983)
  Slovenske bibliografije v letu 1982 (številka: 1/4, 1983)
  Novosti med nacionalnimi bibliografijami v Jugoslaviji (številka: 1/4, 1983)
  Uveljavljanje bibliotekarske stroke na Slovenskem (številka: 1/4, 1983)
  Nekdanji bralci Goriške knjižnice Franceta Bevka (številka: 1/4, 1983)
  Delo Matične knjižnice Piran v prenovljenih prostorih (številka: 1/4, 1983)
  Knjižnica Jamarske zveze Slovenije (številka: 1/4, 1983)
  Dela in naloge šolskega knjižničarja v sodobnem vzgojno-izobraževalnem procesu (številka: 1/4, 1983)
  Iz Univerzitetne knjižnice Maribor (številka: 1/4, 1983)
  Kronika dejavnosti Koroške osrednje knjižnice za pospeševanje bralne kulture v letu 1981 (številka: 1/4, 1983)
  Informatika v družboslovni knjižnici (številka: 1/4, 1983)
  Knjižničarstvo na Kamniškem (številka: 1/4, 1983)
  Pomladanska plenumska seja izvršilnega odbora DBS (številka: 1/4, 1983)
  Jože (Joka) Žigon (številka: 1/4, 1983)
  Zakon o knjižničarstvu (številka: 1/4, 1983)
  Literatura s področja bibliotekarstva in informatike v NUK in CTK v Ljubljani ter Univerzitetni knjižnici v Mariboru (številka: 1/4, 1983)
  Pogovori o knjigah - sodelovanje med knjižnico in založbami (številka: 1/4, 1983)
  Perspektive Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper (številka: 1/4, 1983)
  Iz goriške knjižnice Franceta Bevka (številka: 1/4, 1983)
  Splošnoizobraževalne knjižnice v letu 1982 (številka: 1/4, 1983)
  Glasbena srečanja mladih v Knjižnici Jožeta Mazovca (številka: 1/4, 1983)
  Knjižnica na igrišču (številka: 1/4, 1983)
  Meni so všeč, preberi jih še ti (številka: 1/4, 1983)
  Iz delovanja Slovenske knjižnice (številka: 1/4, 1983)
  Pleničar Boža: Slovenska bibliotekarska bibliografija 1945-1980 (številka: 1/4, 1983)
  Mariborske sokolske knjižnice (številka: 1/4, 1983)
  Razvojne perspektive Matične knjižnice Izola v pogojih zaostrene stabilizacijske politike (številka: 1/4, 1983)
 28. 1984
   42

  Umrl je Jože Bajec (številka: 1/2, 1984)
  Seznam katalogov in kartotek v Univerzitetni knjižnici Maribor (številka: 1/2, 1984)
  49. generalna konferenca IFLA (številka: 1/2, 1984)
  Delovna praksa (številka: 1/2, 1984)
  Uvajanje študentov s področja gradbeništva v uporabo znanstvenih in tehničnih informacij (številka: 1/2, 1984)
  Prehod na računalniško obdelavo slovenske bibliografije (številka: 1/2, 1984)
  Strokovno posvetovanje in 1. skupščina Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (številka: 1/2, 1984)
  Kako uresničujemo novi zakon o knjižničarstvu (številka: 1/2, 1984)
  Podelitev Čopovih diplom (številka: 1/2, 1984)
  Razpis Kalanovega sklada (številka: 1/2, 1984)
  NUK uveljavlja referalno dejavnost na področju bibliotekarstva (številka: 1/2, 1984)
  Računalniška obdelava podatkov v specializiranem INDOK centru za ekonomijo (številka: 1/2, 1984)
  Opis zaključenih publikacij v slovenski bibliografiji in v bibliografiji Jugoslavije (številka: 1/2, 1984)
  Knjižnica (številka: 1/2, 1984)
  O Leverkusenski splošnoizobraževalni knjižnici (številka: 1/2, 1984)
  Dijaki na delovni praksi v Univerzitetni knjižnici Maribor (številka: 1/2, 1984)
  Med počitnicami - v knjižnico! (številka: 1/2, 1984)
  Slovenski knjižnično-informacijski sistem in možnosti avtomatizacije (številka: 1/2, 1984)
  Knjižničar in knjižnica v osnovni šoli (številka: 1/2, 1984)
  Obiskovalci o delu v Pokrajinski in študijski knjižnici v Murski Soboti (številka: 1/2, 1984)
  Bibliografsko kazalo. Popotnik - sodobna pedagogika 1880-1980 (številka: 3/4, 1984)
  Univerza v Mariboru (številka: 3/4, 1984)
  Nekaj značilnosti razvoja slovenskega knjižničarstva v novejšem obdobju (številka: 3/4, 1984)
  Pravilnik Kalanovega sklada (številka: 3/4, 1984)
  Knjižnica (številka: 3/4, 1984)
  Slovenske bibliografije v letu 1983 (številka: 3/4, 1984)
  Obvestilo in popravek (številka: 3/4, 1984)
  Sistem specialnih knjižnic v SR Sloveniji: afirmacija zakona o knjižničarstvu (številka: 3/4, 1984)
  Oblikovanje in priznanje v UKM (številka: 3/4, 1984)
  Ure knjižne in knjižnične vzgoje na osnovni šoli (številka: 3/4, 1984)
  Novi Statut Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (številka: 3/4, 1984)
  Literatura s področja bibliotekarstva in informatike v NUK in CTK v Ljubljani ter UK v Mariboru (številka: 3/4, 1984)
  Opozorilo na neko nespremenjeno stanje (številka: 3/4, 1984)
  Računalniška obdelava podatkov s področja izposoje v Univerzitetni knjižnici Maribor (številka: 3/4, 1984)
  Mesto šolskih knjižnic v sodobnem knjižnično-informacijskem sistemu (številka: 3/4, 1984)
  Priznavanje kvalifikacij bibliotekarske stroke in izpiti od junija 1981 dalje (številka: 3/4, 1984)
  EADI bibliotečno-informacijsko-dokumentacijska družina se je zbrala (številka: 3/4, 1984)
  Zaživela je najmlajša sekcija Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (številka: 3/4, 1984)
  Slovenski tisk v begunskih taboriščih v Avstriji in Italiji 1945-1948 (številka: 3/4, 1984)
  Splošnoizobraževalno knjižničarstvo v občini Brežice (številka: 3/4, 1984)
  Dva zelo dragocena tiska (številka: 3/4, 1984)
  Zapustila nas je Dušica Marnova (številka: 3/4, 1984)
 29. 1985
   41

  številka: 1 (1985)
  številka: 2/3 (1985)
  številka: 4 (1985)
  Splošna dostopnost informacij in publikacij (številka: 1, 1985)
  Knjižnice in uporaba nove informacijske tehnologije (številka: 1, 1985)
  Mikroračunalnik v knjižnicah in INDOK centrih (številka: 1, 1985)
  Mikrofilm kot novi nosilec informacij v knjižnicah in INDOK centrih (številka: 1, 1985)
  Dostopnost informacij za uporabnike INDOK centra s knjižnico v SOZD Sava Kranj (številka: 1, 1985)
  "Siva literatura" - Kaj je to? (številka: 1, 1985)
  Priprave za zajemanje podatkov o raziskovalnem delu Univerze v Mariboru (številka: 1, 1985)
  Rezultati raziskovanja o uporabnikih visokošolske biblioteke (številka: 1, 1985)
  Literatura s področja bibliotekarstva in informatike v NUK in CTK v Ljubljani ter UK v Mariboru (številka: 2/3, 1985)
  Domoznanska zbirka v luči razmerja med občinsko matično knjižnico in občinskim INDOK centrom (številka: 2/3, 1985)
  Deset let dela glasbenega oddelka pri Knjižnici Cirila Kosmača v Tolminu (številka: 2/3, 1985)
  Ob smrti knjižničarja Draga Cvetka (številka: 2/3, 1985)
  Vzgoja in pridobivanje uporabnika v šolski knjižnici (številka: 2/3, 1985)
  Obisk Kongresne knjižnice v Washingtonu (številka: 2/3, 1985)
  Čitalnica v šolski knjižnici in njen uporabnik (številka: 2/3, 1985)
  Jože Munda: Bibliografija Slovenske matice od 1964 do 1983 (številka: 2/3, 1985)
  Knjižnica in samoupravljanje (številka: 2/3, 1985)
  Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (številka: 2/3, 1985)
  Sodelovanje med pionirsko knjižnico splošnoizobraževalne knjižnice in šolsko knjižnico (številka: 2/3, 1985)
  Oblikovanje knjižničnega fonda in nabavna politika v šolskih knjižnicah (številka: 2/3, 1985)
  Uporabna vrednost AV gradiva v šolskih knjižnicah (številka: 2/3, 1985)
  Knjižnica v okviru dejavnosti kulturnega centra (številka: 2/3, 1985)
  Slovenske bibliografije v letu 1984 (številka: 2/3, 1985)
  Pomembnejše nove pridobitve s področja slovenske pisne kulturne dediščine v NUK (številka: 2/3, 1985)
  Poslovanje v šolskih knjižnicah (številka: 2/3, 1985)
  Ob smrti Štefke Bulovec (številka: 2/3, 1985)
  Delovni postopki in obdelava podatkov v poslovanju knjižnic (številka: 2/3, 1985)
  Robert L. Clark: Archive - Library Relations (številka: 2/3, 1985)
  Informacija je učinkovita šele tedaj, ko je dostopna vsakomur (številka: 2/3, 1985)
  Tehnični, ekonomski in sanitarni optimumi pri načrtovanju knjižnic (številka: 4, 1985)
  (Ne)primernost nekaterih prostorskih rešitev in opreme v Centralni ekonomski knjižnici (številka: 4, 1985)
  Problematika gradnje SIK v ljubljanskem prostoru (številka: 4, 1985)
  Gradnja in oprema šolskih knjižnic - prikaz normativov, smernic in navodil (številka: 4, 1985)
  Razvoj in tipologija knjižničnih zgradb (številka: 4, 1985)
  Prizadevanja za gradnjo Centralne tehniške knjižnice Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (številka: 4, 1985)
  Gradnja splošnoizobraževalne knjižnice kot kulturnega prostora občine (številka: 4, 1985)
  Neustreznost gradnje in opreme šolskih knjižnic na Slovenskem (številka: 4, 1985)
  Slovenske relacije prostorskega načrtovanja, gradnje in opremljanja knjižnic (številka: 4, 1985)
 30. 1986
   39

  številka: 1/2 (1986)
  številka: 3/4 (1986)
  Delo z mladimi bralci v Goriški knjižnici Franceta Bevka (številka: 1/2, 1986)
  Oživljanje matične dejavnosti v Osrednji knjižnici Srečka Vilharja Koper (številka: 1/2, 1986)
  Popis knjižničarskih delavcev, ki so opravili strokovne izpite, specialistične izpite, ali pa jim je bila priznana višja strokovna kvalifikacija (številka: 1/2, 1986)
  Delegati in člani organov ZBDS, ki so bili izvoljeni na prvi seji predsedstva, 18. 10. 1985 (številka: 1/2, 1986)
  Univerza v Mariboru je počastila bibliotekarje (številka: 1/2, 1986)
  Mikrofilmano časopisje v Univerzitetni knjižnici Maribor (številka: 1/2, 1986)
  Natečaj za nagrade Kalanovega sklada (številka: 1/2, 1986)
  Poslovanje šolskih knjižnic - brezplačno! (številka: 1/2, 1986)
  Dobitniki Čopovih diplom 1985 (številka: 1/2, 1986)
  Slovenske bibliografije v letu 1985 (številka: 1/2, 1986)
  Britansko knjižnično in informacijsko izobraževanje in sedanje stanje v praksi (številka: 1/2, 1986)
  GPNTB SSSR - največja znanstveno tehniška knjižnica Sovjetske zveze (številka: 1/2, 1986)
  Mediotečna vzgoja v srednjem usmerjenem izobraževanju (številka: 1/2, 1986)
  Slovenska bibliografija. Knjige (številka: 1/2, 1986)
  Pogoji dela in delo z mladimi do 15. leta starosti v ljubljanskih splošnoizobraževalnih knjižnicah (številka: 1/2, 1986)
  Povezovanje javne pionirske knjižnice s šolskimi knjižnicami (številka: 1/2, 1986)
  Organi zveze bibliotekarskih društev Slovenije, ki so bili izvoljeni na skupščini ZBDS, 18. 10. 1985 (številka: 1/2, 1986)
  Kratek opis razvoja knjižnično-informacijskega sistema v SR Sloveniji (KIS) s poudarkom na graditeljstvu (številka: 3/4, 1986)
  Mikroračunalnik v posodabljanju knjižničnega poslovanja (številka: 3/4, 1986)
  Matična služba je pomemben dejavnik pri razvoju KIS (številka: 3/4, 1986)
  Univerzne knjižnice in njihovo povezovanje (številka: 3/4, 1986)
  Matična dejavnost in povezovanje knjižnic na področju tehniških in naravoslovnih ved (številka: 3/4, 1986)
  Filozofska fakulteta in novi standardi za univerzne knjižnice (številka: 3/4, 1986)
  Mednarodno posvetovanje "Poučevanje zaščite in restavracije gradiva za knjižničarje, arhiviste in strokovnjake s področja informatike" (številka: 3/4, 1986)
  Vpliv bralcev na nabavo knjižničnega gradiva v Knjižnici Edvarda Kardelja v Celju (številka: 3/4, 1986)
  Knjižnične mreže v Veliki Britaniji (številka: 3/4, 1986)
  Cena informacije in standardizacija (številka: 3/4, 1986)
  Mikrofilmanje gradiv v knjižnično-informacijskem sistemu Slovenije (številka: 3/4, 1986)
  Opravljeni strokovni izpiti in pridobljene strokovne kvalifikacije v zadnjih petih letih (številka: 3/4, 1986)
  Sklepi 11. skupščine Zveze društev bibliotekarjev Jugoslavije (številka: 3/4, 1986)
  Oblikovanje knjižne zaloge v kranjski Osrednji knjižnici (številka: 3/4, 1986)
  Mariborsko univerzno knjižničarstvo v sklopu slovenskega in svetovnega (številka: 3/4, 1986)
  Razvoj knjižničnoinformacijskega sistema v Sloveniji (številka: 3/4, 1986)
  Lik bibliotekarja v moderni univerzni knjižnici (številka: 3/4, 1986)
  Domoznansko dokumentacijsko delo v knjižnici ob podpori sodobne informacijske tehnologije (številka: 3/4, 1986)
  Nekateri pristopi k organizaciji baz podatkov z orientacijo na mikroračunalniško podporo (številka: 3/4, 1986)
  Standardi za univerzne knjižnice leta 1986 (številka: 3/4, 1986)
 31. 1987
   33

  številka: 1 (1987)
  številka: 2/3 (1987)
  številka: 4 (1987)
  EADI bibliotečno-dokumentacijsko-informacijska družina se je ponovno sestala (številka: 1, 1987)
  Zapisnik 1. seje Strokovnega sveta za knjižničarstvo SR Slovenije (številka: 1, 1987)
  Oddelčne knjižnice na Filozofski fakulteti v Ljubljani (številka: 1, 1987)
  Standardiziranje izmenjave podatkov (številka: 1, 1987)
  O Osrednji knjižnici Kranj in oblikovanju njene knjižne zaloge (številka: 1, 1987)
  Zaključki 1. posvetovanja sekcije za specialne knjižnice ZBDS (številka: 1, 1987)
  Sklepne ugotovitve posvetovanja ZBDS v Mariboru 1986 (številka: 1, 1987)
  IV + V - system (številka: 1, 1987)
  Izobraževanje knjižničarskih delavcev v Jugoslaviji (številka: 1, 1987)
  Razpis za podelitev Čopovih diplom 1987 (številka: 1, 1987)
  Katalogizacija po MARC formatu v ZDA (številka: 1, 1987)
  Zapisnik 11. seje Strokovnega sveta za knjižničarstvo SR Slovenije (številka: 1, 1987)
  Z mikroračunalnikom od knjige do kataložne kartice (številka: 1, 1987)
  Periodika in AV gradivo v slovenskih splošnoizobraževalnih knjižnicah (številka: 2/3, 1987)
  Bajka o drobnem ali jako sitnem poslu (številka: 2/3, 1987)
  Možnosti izobraževanja knjižničarjev za delo v šolski knjižnici (številka: 2/3, 1987)
  Umetna inteligenca in ekspertni sistemi ter njihov pomen za knjižnično-informacijsko dejavnost (številka: 2/3, 1987)
  Organi ZBDS izvoljeni na 5. skupščini na Bledu oktobra 1987 (številka: 2/3, 1987)
  O osrednji knjižnici Kranj in oblikovanju njene knjižne zaloge (številka: 2/3, 1987)
  Dobitnica Čopove diplome 1986 (številka: 2/3, 1987)
  Geselnik za potrebe INDOK službe DO Droga Portorož (številka: 2/3, 1987)
  Še o oddelčnih knjižnicah Filozofske fakultete (številka: 2/3, 1987)
  Organi ZBDS, ki jih je izvolilo predsedstvo na svoji redni seji (številka: 2/3, 1987)
  Dobitniki Čopovih diplom 1987 (številka: 2/3, 1987)
  Nekatere dragocenosti Pokrajinske in študijske knjižnice v Murski Soboti (številka: 2/3, 1987)
  Razmišljanja ob novem samoupravnem sporazumu (številka: 2/3, 1987)
  Sklepi strokovnega posvetovanja ZDBS "Vloga knjižnic pri posredovanju znanja" (številka: 2/3, 1987)
  Zaščita gradiva na papirju v knjižnicah, muzejih in arhivih (številka: 2/3, 1987)
  Kratek sprehod skozi zgodovino soboškega knjižnićarstva (številka: 2/3, 1987)
  Bibliografsko kazalo Knjižnice (številka: 4, 1987)
 32. 1988
   36

  Knjižnica prihodnosti (številka: 1/2, 1988)
  Znanstvena informacija v knjižnici (številka: 1/2, 1988)
  Zdravniške knjižnice (številka: 1/2, 1988)
  Srečanja s profesorjem Janezom Logarjem (številka: 1/2, 1988)
  Iskanje v bazi WLN (Western Library Network) (številka: 1/2, 1988)
  Artoteka (številka: 1/2, 1988)
  Železarski zbornik (številka: 1/2, 1988)
  ARIS-NET (številka: 1/2, 1988)
  Kadri in znanje (številka: 1/2, 1988)
  V hvaležen spomin profesorju Janezu Logarju (številka: 1/2, 1988)
  Knjižnica (številka: 1/2, 1988)
  I. jugoslovanski seminar za gradnjo knjižnic v Sarajevu (številka: 1/2, 1988)
  Zapisnik seje upravnega odbora Kalanovega sklada pri ZBDS (številka: 1/2, 1988)
  Slovenske bibliografije v letu 1986 (številka: 1/2, 1988)
  Odprti sistemi interkomuniciranja (številka: 1/2, 1988)
  Medknjižnična izposoja v Narodni in univerzitetni knjižnici (številka: 1/2, 1988)
  Natečaj za nagrade Kalanovega sklada (številka: 1/2, 1988)
  Uspešna avtomatizacija knjižnic (številka: 1/2, 1988)
  Splošnoizobraževalne knjižnice v Sloveniji v petletnem obdobju (1981-1985) in smer razvoja v prvih dveh letih tekočega petletnega obdobja (1986 in 1987) (številka: 3/4, 1988)
  Sklepi Skupščine ZBDS 1988 (številka: 3/4, 1988)
  Študij uporabnikov kot izhodišče za opredelitev ciljev in evalvacijo dejavnosti Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani (številka: 3/4, 1988)
  Bibliografije Prekmurja (številka: 3/4, 1988)
  Pedagoško delo v šolski knjižnici (številka: 3/4, 1988)
  Zapisi znanja v informacijski dobi (številka: 3/4, 1988)
  Pomen vzajemnega kataloga za oblikovanje enotnega KIS (številka: 3/4, 1988)
  Poročilo o udeležbi na kongresu Zveze avstrijskih bibliotekarjev (številka: 3/4, 1988)
  Vsebina in pomen vzajemnih in centralnih katalogov (številka: 3/4, 1988)
  Dobitniki Čopove diplome 1988 (številka: 3/4, 1988)
  Pogoji dela in možnosti vključevanja knjižne in knjižnične vzgoje v šolskih knjižnicah VIZ Velenje (številka: 3/4, 1988)
  Informacije o zapisih znanja Slovenije v programih Jugoslovanskega bibliografskega inštituta (številka: 3/4, 1988)
  Pomen šolske knjižnice v 30. letih osnovne šole (številka: 3/4, 1988)
  Uporabniki in online javno dostopni katalog (številka: 3/4, 1988)
  Knjižnica v Zavodu za slepo in slabovidno mladino v Ljubljani, njen razvoj in dejavnosti (številka: 3/4, 1988)
  Nova knjižnica Prežihov Voranc v Ljubljani (številka: 3/4, 1988)
  Knjižnica (številka: 3/4, 1988)
  Slovenske bibliografije v letu 1987 (številka: 3/4, 1988)
 33. 1989
   85

  številka: 1 (1989)
  številka: 2 (1989)
  številka: 3/4 (1989)
  Predlog Programa: 13. bienalna konferenca IATUL 1989 (številka: 1, 1989)
  IANI - bodoča vstopno-izstopna komunikacijska postaja za medknjižno izposojo (številka: 1, 1989)
  Koordinacija razvoja zbirk na Nizozemskem (številka: 1, 1989)
  Nekaj problemov pri razvoju sodelovanja knjižnic v Sistemu znanstvenih in tehnoloških informacij v Jugoslaviji (številka: 1, 1989)
  Some development problems of the library co-operation in the system od scientific and tehnological information (SSTI) in Yugoslavia (številka: 1, 1989)
  Vloga Tehniške univerze v Budimpešti (TUD) pri mednarodni izmenjavi informacij (številka: 1, 1989)
  Informacije za visoko tehnološko razvito industrijo v znanstvenem parku Otaniemi (številka: 1, 1989)
  Strategic planning for libraries in the electronic age (številka: 1, 1989)
  International co-operation among tehnological university libraries (številka: 1, 1989)
  Načrtovanje poskusne OSI-mreže za medknjižnično izposojo v Evropi (številka: 1, 1989)
  Vloga informacij v reševanju razvojnih problemov - izbrani primeri (številka: 1, 1989)
  Domače in mednarodno sodelovanje ob podatkovni zbirki Tehnišne univerzne knjižnice (številka: 1, 1989)
  The results of international co-operation and its effect on the central library (številka: 1, 1989)
  Exchange of documents of floppy disks (številka: 1, 1989)
  Razširjanje dokumentov začetek novega obdobja (številka: 1, 1989)
  Znanstvene in tehniške dokumentalistične informacije v Unescovem mednarodnem hidrološkem programu (številka: 1, 1989)
  Diminution of information barriers through international co-operation (številka: 1, 1989)
  Izmenjava dokumentov na disketah (številka: 1, 1989)
  Coordination of collection development in the Netherlands (številka: 1, 1989)
  Resource sharing among Indian Institutes of Tehnology (IITs) libraries: problams & prospects (številka: 1, 1989)
  New microcomputer application in the interlending system at the Helsinki University of Tehnology library (številka: 1, 1989)
  Co-operation among Tehnological Universital Library: with special reference to India (številka: 1, 1989)
  The rule of information in Solving Developmental Problems with selected excamples (številka: 1, 1989)
  Information on high-tech industry in Otaniemi Science Park (številka: 1, 1989)
  Sodelovanje in mednarodna odvisnost med Centrom za strokovne in znanstvene informacije Karlsruhe in znanstvenimi knjižnicami (številka: 1, 1989)
  Rezultati mednarodnega sodelovanja in njihov vpliv na osrednjo knjižnico (številka: 1, 1989)
  The computerized network in Israeli university libraries (številka: 1, 1989)
  Some problems of the acquisition and the use of foreign scientific periodicals in Poland (številka: 1, 1989)
  Sodelovanje med knjižnicami tehniških univerz: s posebnim pogledom na Indijo (številka: 1, 1989)
  Odstranjevanje informacijskih preprek z mednarodnim sodelovanjem (številka: 1, 1989)
  Australia - the problem of distance (številka: 1, 1989)
  Osnove razvoja računalniško podprtega informacijskega sistema v CTK - ocena (številka: 1, 1989)
  Planning an experimental OSI-network for interlending in Europe (številka: 1, 1989)
  Univerzalna dostopnost publikacij v elektronski dobi (številka: 1, 1989)
  Strateško planiranje za knjižnice v elektronski dobi (številka: 1, 1989)
  Računalniško podprta mreža v izraelskih visokošolskih knjižnicah (številka: 1, 1989)
  Mednarodno sodelovanje med knjižnicami tehniških univerz (številka: 1, 1989)
  Nekateri problemi nabave in uporabe tujih serijskih publikacij na Poljskem (številka: 1, 1989)
  Izmenjava informacijskih virov in gradiv med knjižnicami indijskih inštitutov za tehnologijo : problemi in perspektive (številka: 1, 1989)
  Universal availability of publications in an electronic age (številka: 1, 1989)
  The Unesco general information programme and its role in promoting regional co-operative information network (številka: 1, 1989)
  IANI - future gateway for interlending communication (številka: 1, 1989)
  Unescov GIP program in njegova vloga pri pospeševanju področnega sodelovanja v informacijskih mrežah (številka: 1, 1989)
  Mednarodno sodelovanje - prednosti članstva v IATUL (številka: 1, 1989)
  International co-operation - the benefits of IATUL membership (številka: 1, 1989)
  Scientific and tehnical documentary information in the Unesco International Hydrological Programme (številka: 1, 1989)
  National and international co-operation activities within the database field from a Tehnical University Library (številka: 1, 1989)
  The basic of the development of computerized information system in the central tehnical library - Strategic Appraisal (številka: 1, 1989)
  Preliminary programme: 13th biennial IATUL conference 1989 (številka: 1, 1989)
  Avstralija - problem oddaljenosti (številka: 1, 1989)
  The role of the Tehnical University of Budapest (TUB) in the international exchange of information (številka: 1, 1989)
  Co-operation and interdependency -the Fachinformationszentrum and the scientific libraries (številka: 1, 1989)
  Nova mikroračunalniška aplikacija za sistem medknjižnične izposoje v knjižnici Helsinške tehniške univerze (številka: 1, 1989)
  Prispevek Centralne tehnišne knjižnice Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani za univerzalno dostopnost tehniških serijskih publikacij (številka: 1, 1989)
  Contribution of the Central Tehnical Library of the Edvard Kardelj University of Ljubljana to the universal availability of serials (številka: 1, 1989)
  Document delivery: the dawn of a new era? (številka: 1, 1989)
  Knjižnično povezovanje v Avstraliji (številka: 2, 1989)
  Vodenje in upravljanje v visokošolskih knjižnicah (številka: 2, 1989)
  Slovenske bibliografije v letu 1988 (številka: 2, 1989)
  Popis knjižničarskih delavcev, ki so opravili strokovne izpite, specialistične izpite, ali pa jim je bila priznana strokovna kvalifikacija (številka: 2, 1989)
  Mara Šlajpah (številka: 2, 1989)
  Razpis za podelitev Čopovih diplom 1989 (številka: 2, 1989)
  Mednarodne tendence v sodobnem izobraževanju bibliotekarjev (številka: 2, 1989)
  Bibliografski pregled primorskih tiskov do leta 1918 (številka: 2, 1989)
  Laserski zapisi za knjižnice sedanjosti in prihodnosti (številka: 2, 1989)
  Hijacint Repič in njegova zapuščina v Koprski knjižnici (številka: 2, 1989)
  Problemi knjižnic in knjižničnega gradiva za slepe, slabovidne, slušno in drugače prizadete uporabnike (številka: 3/4, 1989)
  Knjižnična, knjižna in književna vzgoja v Pionirski knjižnici v Ljubljani (številka: 3/4, 1989)
  Trženje v visokošolski knjižnici (številka: 3/4, 1989)
  Trženje v splošnoizobraževalni knjižnici (številka: 3/4, 1989)
  Status bibliotekarjev (številka: 3/4, 1989)
  Dostopnost informacij in uporabniki (številka: 3/4, 1989)
  Osebna izkaznica knjižnice (številka: 3/4, 1989)
  Program IFLA-inih štipendij Roberta Vosperja (številka: 3/4, 1989)
  Specialno knjižničarstvo v Sloveniji kot proizvodni proces v korist uporabnikov (številka: 3/4, 1989)
  Sodobna knjižnica v šoli srednjega usmerjenega izobraževanja in javnost (številka: 3/4, 1989)
  Dostop do informacij v šolski knjižnici na srednji šoli (številka: 3/4, 1989)
  Podoba šolske knjižnice (številka: 3/4, 1989)
  UDK in prosti pristop (številka: 3/4, 1989)
  Podoba šolske knjižnice (številka: 3/4, 1989)
  Uporabniki splošnoizobraževalnih knjižnic na Gorenjskem (številka: 3/4, 1989)
  Podoba šolske knjižnice (številka: 3-4, 1989)
 34. 1990
   59

  številka: 1/2 (1990)
  številka: 3 (1990)
  številka: 4 (1990)
  Nacionalna knjižnica na razpotju (številka: 4, 1990)
  Organi ZBDS za obdobje 1989-1991 (številka: 1/2, 1990)
  Sodobni trendi v iskanju dokumentov (številka: 1/2, 1990)
  Knjižnični informacijski sistem (knjižnično informacijski sistem) knjižnično-dokumentacijsko-informacijski sistem (številka: 1/2, 1990)
  Sklepi 7. skupščine ZBDS v Radencih (številka: 1/2, 1990)
  Bolnišnične splošnoizobraževalne knjižnice in njihova terapevtska vloga v procesu zdravljenja (številka: 1/2, 1990)
  Slovenske bibliografije v letu 1989 (številka: 1/2, 1990)
  Kakovost jugoslovanskih strokovno-znanstvenih serijskih publikacij (številka: 1/2, 1990)
  Zunanji uporabnik (številka: 1/2, 1990)
  Jože Munda 60-letnik (številka: 1/2, 1990)
  Normativna kontrola in normativne datoteke (številka: 1/2, 1990)
  Knjižnično-informacijska dejavnost v Sheffieldu, Velika Britanija (številka: 1/2, 1990)
  Geslovnik - geselnik (številka: 1/2, 1990)
  Status šolskih knjižnic in knjižničarjev v občini Novo mesto (številka: 1/2, 1990)
  Boža Pleničar: Slovenska bibliotekarska bibliografija (številka: 1/2, 1990)
  Sodelovanje šolske knjižnice na Osnovni šoli "Louis Adamič" Grosuplje s Splošnoizobraževalno knjižnico Grosuplje (številka: 1/2, 1990)
  Razmišljanje o marketingu in strateškem planiranju v SIK (številka: 1/2, 1990)
  Šolske knjižnice v Kopru in knjižnice šol z italijanskim učnim jezikom na Obali (številka: 1/2, 1990)
  CIP (številka: 1/2, 1990)
  Univerza (univerzitetna), visokošolska knjižnica (številka: 1/2, 1990)
  Bodočnost knjižnic in njihovo financiranje (številka: 3, 1990)
  Knjižnični management v zrcalu sodobnih tokov (številka: 3, 1990)
  Visokošolski študij bibliotekarstva v Sloveniji (številka: 3, 1990)
  Univerzitetna knjižnica Maribor v novi podobi ali splošnoznanstvena knjižnica in specialni uporabnik (številka: 3, 1990)
  Promocija serijskih publikacij v knjižnici (številka: 3, 1990)
  Vloga šolske knjižnice danes in jutri (številka: 3, 1990)
  Predstavitev in novogradnja splošnoizobraževalne knjižnice v Novi Gorici (številka: 3, 1990)
  Naša knjižnica jutri (številka: 3, 1990)
  Profesionalizacija zaposlenih v knjižnicah in informacijskih centrih v Sheffieldu, Velika Britanija (številka: 3, 1990)
  Knjižnice prihodnosti (številka: 3, 1990)
  Knjižničarji moramo postati bolj kreativni in bolj prilagodljivi (številka: 3, 1990)
  Katalogi in bibliografske zbirke na CD-ROM (številka: 3, 1990)
  Diskriminantna analiza skupin bralcev (številka: 3, 1990)
  Šolske knjižnice v osnovnih šolah pri svetovalnem delu (številka: 3, 1990)
  Bibliotekar - specialna knjižnica - podjetje (številka: 3, 1990)
  Slovanska knjižnica (številka: 4, 1990)
  Naši zgodnji tiski v Britanskem muzeju (številka: 4, 1990)
  Bibliografija primorskih pesnikov in pisateljev rojenih po letu 1945 (številka: 4, 1990)
  Knjižnica - stičišče narodov (številka: 4, 1990)
  Stanje in razvojne smeri britanskih univerzitetnih knjižnic (številka: 4, 1990)
  45 let kartografske in slikovne zbirke NUK v Ljubljani (številka: 4, 1990)
  Sklepi 13. skupščine Zveze društev bibliotekarskih delavcev Jugoslavije, Arandelovac, 19. 5. 1990 (številka: 4, 1990)
  Sklepi 8. skupščine ZBDS, ki je bila 26. 10. 1990 v Novi Gorici (številka: 4, 1990)
  Čopove diplome 1990 (številka: 4, 1990)
  Natečaj za nagrade Kalanovega sklada (številka: 4, 1990)
  Knjižnice za slovensko manjšino na avstrijskem Koroškem (številka: 4, 1990)
  Skupaj je uspešneje (številka: 4, 1990)
  Znane in manj znane poti Pionirske knjižnice (številka: 4, 1990)
  INSTRUCT (številka: 4, 1990)
  Sklepi s posvetovanjem Zveze bibliotekarskih društev Slovenije "Smo pripravljeni na knjižnico jutrišnjega dne?" (številka: 4, 1990)
  Pravilnik Kalanovega sklada (številka: 4, 1990)
  Milka Grgič (1921-1990) (številka: 4, 1990)
  Nekaj izrazov za poimenovanje najsodobnejših oblik medijev za zapis in reprodukcijo podatkov (številka: 4, 1990)
  Slovenska knjižna produkcija in ponudba v knjižnicah (številka: 4, 1990)
  Knjiga za pripadnike narodnostnih manjšin v slovenskih splošnoizobraževalnih knjižnicah (številka: 4, 1990)
  Študijska praksa v Slovanski knjižnici (številka: 4, 1990)
 35. 1991
   48

  številka: 1 (1991)
  številka: 2/3 (1991)
  številka: 4 (1991)
  Zaključki III. posvetovanje Sekcije za specialne knjižnice ZBDS (številka: 1, 1991)
  Popis knjižničnih delavcev, ki so opravili strokovne izpite, ali pa jim je bila priznana strokovna kvalifikacija (številka: 1, 1991)
  CIP - pregled razvoja in primerjava organizacijskih in strokovnih pristopov v ZDA, Kanadi, ZRN in Jugoslaviji (Sloveniji) (številka: 1, 1991)
  Kaj mora bibliotekar vedeti o časnikih in mikrofilmih (številka: 1, 1991)
  Razpis za podelitev Čopovih diplom 1991 (številka: 1, 1991)
  Slovenske bibliografije v letu 1990 (številka: 1, 1991)
  Mednarodna medknjižnična izposoja v znanstvenih knjižnicah Jugoslavije (številka: 1, 1991)
  56. Konferenca mednarodne bibliotekarske organizacije IFLA (številka: 1, 1991)
  Gledamo in (ne)vidimo (številka: 1, 1991)
  Nekaj sprememb ISBD(M) (številka: 1, 1991)
  Računalniško podprti podsistem nabave v univerzitetni knjižnici (številka: 1, 1991)
  Uporaba online javno dostopnih knjižničnih katalogov (OPAC) (številka: 2/3, 1991)
  Upravljanje knjižnične zaloge v slovenskih splošnoizobraževalnih knjižnicah (številka: 2/3, 1991)
  Skupinsko reševanje strokovnih problemov (številka: 2/3, 1991)
  Kako v korak s časom ? (številka: 2/3, 1991)
  Ob prihodu računalnika na izposojevalni pult (številka: 2/3, 1991)
  Vloga, značaj in pomen muzejske knjižnice v sodobnem času (številka: 2/3, 1991)
  Tatvine v knjižnicah (številka: 2/3, 1991)
  Redakcijska funkcija v pogojih kooperativne gradnje YUBIB (številka: 2/3, 1991)
  Profesionalizacija in etični kodeks knjižničarstva (številka: 2/3, 1991)
  Knjižnice in pedagoški sistemi (številka: 2/3, 1991)
  Evalvacija sistemov za iskanje informacij (številka: 2/3, 1991)
  Pokažimo se kot sodelujoči družabniki (številka: 2/3, 1991)
  Socialna vloga splošnoizobraževalne knjižnice in delo s posebnimi skupinami uporabnikov (številka: 2/3, 1991)
  Računalniško podprta šolska knjižnica in njene prednosti (številka: 2/3, 1991)
  Novo izvoljeni člani organov ZBDS (številka: 4, 1991)
  Predlog oblikovanja bibliografskega opisa monografskih publikacij v več zvezkih (številka: 4, 1991)
  Kadrovski standardi za splošnoizobraževalne knjižnice (številka: 4, 1991)
  Model računalniško podprtega podsistema medknjižnične izposoje v univerzitetni knjižnici (številka: 4, 1991)
  Konferenca LIBER v Padovi (številka: 4, 1991)
  Novosti v bibliografskem opisu serijskih publikacij (številka: 4, 1991)
  Turist v knjižnici (številka: 4, 1991)
  Bibliotekarski dialog kot nujno dopolnilo računalniški komunikaciji (številka: 4, 1991)
  Iz zgodovine pisave in rokopisnega izvedenstva (številka: 4, 1991)
  Pregled sprememb v novi izdaji ISBD(NBM) (številka: 4, 1991)
  Sklepi 9. Skupščine ZBDS, Rogla 27. 9. 1991 (številka: 4, 1991)
  Snežki Pavlič v slovo (številka: 4, 1991)
  ISBD(CF) (številka: 4, 1991)
  ISBD(CP) in opis članka (številka: 4, 1991)
  Boži Pleničar v slovo (številka: 4, 1991)
  Kako izbrati programsko opremo za knjižnico (številka: 4, 1991)
  Posvetovanje ZBDS 1992 (številka: 4, 1991)
  Čopove diplome 1991 (številka: 4, 1991)
  Nagrade Kalanovega sklada v letu 1991 (številka: 4, 1991)
  Tomaž Šalamun (številka: 4, 1991)
 36. 1992
   35

  številka: 1 (1992)
  številka: 2 (1992)
  številka: 3/4 (1992)
  Anketa v Knjižnici Šiška (številka: 1, 1992)
  Splošnoizobraževalna knjižnica in uporabniki v tretjem življenjskem obdobju (številka: 1, 1992)
  Varovanje gradiva v prvotni obliki (številka: 1, 1992)
  Slovenske bibliografije v letu 1991 (številka: 1, 1992)
  Še eno razmišljanje o marketingu in strateškem planiranju v splošnoizobraževalnih knjižnicah (številka: 1, 1992)
  Knjižnica je več kot učbenik (številka: 1, 1992)
  ALEPH (številka: 1, 1992)
  Komisija za Čopove diplome (številka: 1, 1992)
  Nekaj informacij o programskem paketu KIS (številka: 1, 1992)
  Stare knjižne vezave (številka: 1, 1992)
  Razpis za podelitev Čopovih diplom 1992 (številka: 1, 1992)
  Vloga INDOK centra kot osrednjega informacijskega člena pri posredovanju, urejanju in generiranju sekundarnih informacij (številka: 2, 1992)
  Splošnoizobraževalne knjižnice in informacijska politika v lokalnih skupnostih (številka: 2, 1992)
  Informacijska politika (številka: 2, 1992)
  Narodna in univerzitetna knjižnica - tudi v prihodnje obe vlogi (številka: 2, 1992)
  Knjižnice in uporaba bibliografskih servisov (številka: 2, 1992)
  Informacija - cena, vrednost in dostopnost (številka: 2, 1992)
  Vpetost specialnih knjižnic v slovensko informacijsko politiko (številka: 2, 1992)
  Komparativna analiza "produktivnosti" univerzitetnih knjižnic v delovni skupnosti Alpe-Jadran (številka: 2, 1992)
  Informacijska politika na področju posebnega knjižničnega gradiva v narodni knjižnici (številka: 2, 1992)
  Volonterski in poklicni knjižničarji v Tržiču (številka: 3/4, 1992)
  Mirko Popovič (številka: 3/4, 1992)
  Poklicna podoba specialnih knjižničarjev (številka: 3/4, 1992)
  Spremembe v drugi, popravljeni izdaji ISBD(PM) (številka: 3/4, 1992)
  Pravljična ura (številka: 3/4, 1992)
  10 let Knjižnice Oton Župančič v Ljubljani (številka: 3/4, 1992)
  Pojem in pomen sive literature (številka: 3/4, 1992)
  Micro CDS/ISIS (številka: 3/4, 1992)
  Nekaj sprememb ISBD(A) (številka: 3/4, 1992)
  "Igralna ura s knjigo" v Pionirski knjižnici (številka: 3/4, 1992)
  OCLC - mednarodni bibliografski servis za izmenjavo bibliografskih podatkov med knjižnicami (številka: 3/4, 1992)
  LISA (Library and Information Science Abstracts) (številka: 3/4, 1992)
 37. 1993
   34

  številka: 1/2 (1993)
  številka: 3 (1993)
  številka: 4 (1993)
  Uporabniški vmesniki pri iskanju informacij (številka: 4, 1993)
  Članek (številka: 1/2, 1993)
  Avtomatizacija muzejskih knjižnic (številka: 1/2, 1993)
  Nabava dokumentov z omejenimi viri (številka: 1/2, 1993)
  Štiri stoletja nepretrgane tradicije (številka: 1/2, 1993)
  Prof. dr. Tonetu Pretnarju (številka: 1/2, 1993)
  Razpis za podelitev Čopovih diplom 1993 (številka: 1/2, 1993)
  Visokošolske knjižnice (številka: 1/2, 1993)
  Spremembe v novi predelani izdaji ISBD(CM) (številka: 1/2, 1993)
  Katalogizacija reprodukcij, predvsem mikrooblik, v primerjavi z izvirnimi publikacijami v neknjižni obliki (številka: 1/2, 1993)
  Osebnost bibliotekarja v ameriškem profesionalnem tisku (številka: 1/2, 1993)
  Slovenske bibliografije v letu 1992 (številka: 1/2, 1993)
  Ponudba, uporaba in vrednotenje informacijskih virov na sodobnih medijih (številka: 3, 1993)
  Izbor informacijskih virov v knjižnici srednje šole (številka: 3, 1993)
  Upravljanje informacij v knjižnicah (številka: 3, 1993)
  Usposabljanje splošnih knjižnic za informacijsko poslovanje (številka: 3, 1993)
  Zbiranje in posredovanje bibliografskih podatkov v knjižnici Inštituta za kriminologijo in njeno vključevanje v mednarodne računalniške informacijske sisteme (številka: 3, 1993)
  Izbor in vrednotenje informacijskih virov (številka: 3, 1993)
  Identifikacija potencialnih uporabnikov biotehniških informacij v Sloveniji (številka: 3, 1993)
  Oblikovanje in ponudba informacij v specialni knjižnici (številka: 3, 1993)
  Informacijska podpora programu podiplomskega študija iz managementa (MBA) na Mednarodnem centru za upravljanje podjetij v družbeni lasti (ICPE) (številka: 3, 1993)
  Vpliv knjižnice na branje - vpliv branja na njen razvoj (številka: 3, 1993)
  Uveljavljanje marketinga (trženja) v splošnoizobraževalnih knjižnicah (številka: 3, 1993)
  Pregled delovanja knjižnic s slovenskim gradivom v Furlaniji-Julijski krajini (številka: 4, 1993)
  Podoba specialnih muzejskih knjižnic (številka: 4, 1993)
  Obvezni izvod (številka: 4, 1993)
  Etnografija Istre (številka: 4, 1993)
  Knjižnica Besenghi (številka: 4, 1993)
  Onondaga Country Public Library (številka: 4, 1993)
  Visokošolske knjižnice (številka: 4, 1993)
  Organiziranost splošnoizobraževalnih knjižnic in njena učinkovitost (številka: 4, 1993)
 38. 1994
   31

  številka: 1/2 (1994)
  številka: 3/4 (1994)
  Bibliografija Borisa Pahorja (številka: 1/2, 1994)
  Članek (številka: 1/2, 1994)
  Strokovni izpiti in kvalifikacije bibliotekarske stroke (1991-1993) (številka: 1/2, 1994)
  Slovenske bibliografije v letu 1993 (številka: 1/2, 1994)
  Natečaj za nagrade Kalanovega sklada (številka: 1/2, 1994)
  Aktualni problemi slovenskega obveznega izvoda (številka: 1/2, 1994)
  Čopove diplome 93 (številka: 1/2, 1994)
  Razpis za podelitev Čopovih diplom 1994 (številka: 1/2, 1994)
  Obvezni izvod na slovenskem ozemlju (1807-1945) (številka: 1/2, 1994)
  Informacijske potrebe znanstvenikov (številka: 1/2, 1994)
  Še o programu CDS/ISIS (številka: 1/2, 1994)
  Interdisciplinarno raziskovanje v bibliotekarstvu (številka: 3/4, 1994)
  Zakon o obveznem izvodu publikacij (številka: 3/4, 1994)
  Upravljanje in organizacija splošnih knjižnic (številka: 3/4, 1994)
  Vizija razvoja slovenskega potujočega knjižničarstva (številka: 3/4, 1994)
  Retrospektivna konverzija - zahteva sedanjosti v slovenskem knjižničnem informacijskem sistemu (številka: 3/4, 1994)
  Sistem preventivnega varovanja gradiv (številka: 3/4, 1994)
  Znanje za knjižničarja - znanje za bralca (številka: 3/4, 1994)
  Evropa in Slovenija - kakšne so možnosti knjižnic? (številka: 3/4, 1994)
  Strokovna usposobljenost za katalogizacijo v COBISSu (številka: 3/4, 1994)
  Teoretični vidiki retrospektivne konverzije katalogov (številka: 3/4, 1994)
  Profesionalizacija, specializacija in neideologizacija dela v (specialnih) knjižnicah (številka: 3/4, 1994)
  Vsi otroci radi berejo, če... (številka: 3/4, 1994)
  Za izposojevalnim pultom knjižnice (številka: 3/4, 1994)
  Potujoče knjižničarstvo v Sloveniji (številka: 3/4, 1994)
  Kakršna šola, takšna šolska knjižnica (številka: 3/4, 1994)
  Ustanovitveni akt Narodne in univerzitetne knjižnice (številka: 3/4, 1994)
  Izobraževanje knjižničnih delavcev v Sloveniji (številka: 3/4, 1994)
  Principi na katerih naj temelji novi zakon o knjižnični informacijski dejavnosti (številka: 3/4, 1994)
 39. 1995
   39

  številka: 1/2 (1995)
  številka: 3 (1995)
  številka: 4 (1995)
  Slovenske bibliografije v letu 1994 (številka: 1/2, 1995)
  Pogled v knjižnično in informacijsko etiko (številka: 1/2, 1995)
  Slovenski knjižničarji o sebi (številka: 1/2, 1995)
  Uporaba metod, osnovanih na znanju, v sistemih za shranjevanje in iskanje informacij (številka: 1/2, 1995)
  Vrednotenje v znanosti in tipologija dokumentov (številka: 1/2, 1995)
  Formulacija iskalnih izrazov z Booleovimi operatorji (številka: 1/2, 1995)
  Dostopnost knjižnic za telesno prizadete osebe v Sloveniji (številka: 1/2, 1995)
  Informacijski viri - biografska zbirka podatkov (številka: 1/2, 1995)
  Inventarizacija (številka: 1/2, 1995)
  Vpliv elektronskih medijev na založništvo, knjigotrštvo in sistem varovanja avtorskih pravic - in njihov odnos do knjižnic (številka: 3, 1995)
  Zakaj igrače v knjižnici (številka: 3, 1995)
  Zbirka standardov v Centralni tehniški knjižnici (številka: 3, 1995)
  Razvoj in vrednotenje knjižnične zbirke v srednješolski knjižnici (številka: 3, 1995)
  Rokopisno gradivo v slovenskih knjižnicah (številka: 3, 1995)
  Teorija selekcije i strategija preživljavanja (številka: 3, 1995)
  Knjižnične zbirke. Izgradnja in upravljanje (številka: 3, 1995)
  Domoznanstvo včeraj, danes, jutri (številka: 3, 1995)
  Študijska zbirka v Pionirski knjižnici Rotovž (številka: 3, 1995)
  Nabava v knjižnicah (številka: 3, 1995)
  Nabava in nabavna politika v Mariborski knjižnici (številka: 3, 1995)
  Gradivo v sodobni mladinski knjižnici in knjižna vzgoja (številka: 3, 1995)
  IBBY in slovenska sekcija 1992-1995 (številka: 3, 1995)
  Velikost knjižne zbirke in njen vpliv na razvoj branja (številka: 3, 1995)
  Razvoj knjižničnih zbirk v Centralni tehniški knjižnici (številka: 3, 1995)
  Avtomatizacija nabave serijskih publikacij v CTK (številka: 3, 1995)
  Vloga knjižnice in pomen slikanice pri celovitem delu z otrokom in njegovo družino (številka: 4, 1995)
  Čopove diplome 1995 (številka: 4, 1995)
  Bralne navade (številka: 4, 1995)
  Novi in spremenjeni UDK vrstilci za jezikoslovje in književnost ter splošni privesni vrstilci za kraj (številka: 4, 1995)
  Glasba in film v obliki novih medijev na knjižni polici (številka: 4, 1995)
  Založništvo v državah v tranziciji (številka: 4, 1995)
  Ženske in "ženski roman" (številka: 4, 1995)
  Virtualna knjižnica (številka: 4, 1995)
  Predsedstvo ZBDS v mandatnem obdobju 1995-1997 (številka: 4, 1995)
  Nagrade Kalanovega sklada za obdobje 1994-95 (številka: 4, 1995)
  Alternativne možnosti povezovanja knjižnic in informacijskih organizacij v COBISS (številka: 4, 1995)
 40. 1996
   50

  številka: 1 (1996)
  številka: 2 (1996)
  številka: 3/4 (1996)
  Mednarodna konferenca o sivi literaturi (številka: 1, 1996)
  Potujoča knjižnica v občini Tržič (številka: 1, 1996)
  Nacionalna kmetijska knjižnica Združenih držav Amerike (številka: 1, 1996)
  Breda Filo (številka: 1, 1996)
  Vloga knjižnic v informacijski družbi (številka: 1, 1996)
  Obisk knjižnice raziskovalnega inštituta "Forschungszentrum Jülich, Gmbh (KFA)" (številka: 1, 1996)
  Ob štiridesetletnici Knjižnice (številka: 1, 1996)
  Revija Knjižnica in bibliotekarsko publiciranje (številka: 1, 1996)
  Predšolski otrok kot uporabnik splošne knjižnice (številka: 1, 1996)
  Nove tehnologije in založništvo na malih trgih (številka: 1, 1996)
  Informacijska referenčna služba v splošnoizobraževalni knjižnici kot odgovor na izziv časa (številka: 1, 1996)
  Slovenske bibliografije v letu 1995 (številka: 1, 1996)
  S štiridesetletne poti v prihodnost (številka: 1, 1996)
  Funkcionalna združitev knjižnice Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani s Centralno tehniško knjižnico (številka: 2, 1996)
  Slovenski bibliotekarski terminološki slovar (številka: 2, 1996)
  Inventura knjižničnega gradiva (številka: 2, 1996)
  Trženje elektronskih informacij (številka: 2, 1996)
  Ameriško bibliotekarsko združenje (številka: 2, 1996)
  Vloga knjižnice v osnovni šoli (številka: 2, 1996)
  Kodeks vedenja pri nabavi in dobavi knjižničnega gradiva (številka: 2, 1996)
  Inventura knjižničnega gradiva (številka: 2, 1996)
  Ura knjižne vzgoje ob humornih ilustracijah (številka: 2, 1996)
  Uporabnikovo vrednotenje splošnih knjižnic (številka: 3/4, 1996)
  Ali se knjižničarji dovolj potrudimo za svoje uporabnike? (številka: 3/4, 1996)
  Potujoča knjižnica, stičišče bralca in izposojevalca posebne vrste? (številka: 3/4, 1996)
  Knjižnica Otona Župančiča in njeni uporabniki (številka: 3/4, 1996)
  Uporabniki strokovne knjižnice v Gorenju (številka: 3/4, 1996)
  Vsebinska obdelava in ureditev knjižničnega gradiva za mlade uporabnike (številka: 3/4, 1996)
  Uporabniki v domoznanskem informacijskem dokumentacijskem centru UKM (številka: 3/4, 1996)
  Interakcijski model komunikacije z mladimi bralci (številka: 3/4, 1996)
  Pristop k longitudinalnemu študiju uporabnikov COBISS (številka: 3/4, 1996)
  Zagotavljanje relevantnih dokumentov uporabnikom Centralne tehniške knjižnice (številka: 3/4, 1996)
  Uporabniki in varovanje gradiva danes (številka: 3/4, 1996)
  Cerkvene in samostanske knjižnice v Sloveniji (številka: 3/4, 1996)
  Vsak uporabnik si zasluži kvalitetno storitev knjižnice (številka: 3/4, 1996)
  Šolska knjižnica kot varovalni dejavnik (številka: 3/4, 1996)
  Otroci do konca osnovne šole - uporabniki knjižnice (številka: 3/4, 1996)
  Srečanje in delo z drugačnimi uporabniki (številka: 3/4, 1996)
  EDC, uporabniki in Internet (številka: 3/4, 1996)
  Študija "Uporabniki in uporaba" v Narodni in univerzitetni knjižnici v Zagrebu (številka: 3/4, 1996)
  Ali študenti potrebujejo knjižnice in zakaj (številka: 3/4, 1996)
  Splošna knjižnica kot informacijsko središče (številka: 3/4, 1996)
  Znanstvena utemeljenost raziskav o uporabnikih šolskih knjižnic (številka: 3/4, 1996)
  Uporabniki potrebujejo relevantne fonde (številka: 3/4, 1996)
  Uporabniki in njihove knjižnice (številka: 3/4, 1996)
  Pred časom za časom (številka: 3/4, 1996)
  Referenčni pogovor kot nujni del referenčnega procesa (številka: 3/4, 1996)
 41. 1997
   51

  številka: 1 (1997)
  številka: 2/3 (1997)
  številka: 4 (1997)
  Korporativne značnice političnoteritorialnih enot (številka: 1, 1997)
  Prepovedani tiski v Narodni in univerzitetni knjižnici (številka: 1, 1997)
  OCLC kot vir za prevzemanje zapisov v Centralni tehniški knjižnici? (številka: 1, 1997)
  Vpliv mikroklime na gradivo (številka: 1, 1997)
  Ljubljanska mestna knjižnica, župan Ivan Hribar in mestni arhivar Anton Aškerc (številka: 1, 1997)
  Ameriške univerzitetne knjižnice se predstavijo (številka: 1, 1997)
  Uporabniško usmerjen pogled na geslenje etnologije (1. del) (številka: 1, 1997)
  Analiza člankov in bibliografskih navedb v reviji Knjižnica za obdobje 1990-1996 (številka: 1, 1997)
  Učinkovitost merjenja uspešnosti slovenskih splošnoizobraževalnih knjižnic (številka: 1, 1997)
  Prva inventarna knjiga Ljudske knjižnice Šiška (številka: 1, 1997)
  Slovenske bibliografije v letu 1996 (številka: 1, 1997)
  Sodelovanje dveh vrst knjižnic z vidika informacijskih potreb uporabnikov in vključenosti v enoten knjižnični informacijski sistem (številka: 1, 1997)
  Strokovne kvalifikacije in akreditacije izobraževalnih programov v knjižničarstvu (številka: 2/3, 1997)
  Izobraževanje knjižničarjev za jutri (številka: 2/3, 1997)
  Knjižnica je tudi okolje za uresničevanje drugačnih duhovnih in intelektualnihinteresov bralcev (številka: 2/3, 1997)
  Ali smo knjižničarji sami največja ovira razvoju knjižničarstva (številka: 2/3, 1997)
  Upravljanje človeških virov in razvoj karier v večji knjižnici (številka: 2/3, 1997)
  Infonomika dela na domu - za knjižničarja/informatika (številka: 2/3, 1997)
  Specifičnost kadrov v domoznanski dejavnosti (številka: 2/3, 1997)
  Sožitje splošne knjižnice z Univerzo za tretje življensko obdobje (številka: 2/3, 1997)
  Pomen kadrov za uspešno delovanje šolske knjižnice (številka: 2/3, 1997)
  Vloga mladinskih knjižničarjev pri razvijanju bralnih interesov mladih (številka: 2/3, 1997)
  Poučevanje uporabe informacijskih sistemov, temelječe na poznavanju mentalnih modelov uporabnikov (številka: 2/3, 1997)
  Nestaje li knjižničarska struka? (številka: 2/3, 1997)
  Pomen uporabe kvalitativnega raziskovanja za delo pri referenčnem procesu (številka: 2/3, 1997)
  Pomen knjižničarjev za razvoj in pospeševanje dela mladih raziskovalcev (številka: 2/3, 1997)
  Matija Čop in njegov prispevek k slovenskemu bibliotekarstvu (številka: 2/3, 1997)
  Spremenjeni vlogi knjižničarja in uporabnika v medknjižnični izposoji (številka: 2/3, 1997)
  Biti bibliotekar (številka: 2/3, 1997)
  Kaj motivira knjižničarje zaposlene v javnih zavodih (številka: 2/3, 1997)
  Izzivi, bojazni in pričakovanja (številka: 2/3, 1997)
  Mladinski knjižničar - da! (številka: 2/3, 1997)
  Elektronske revije (številka: 2/3, 1997)
  Profesionalizacija, pogoj za uspeh (številka: 2/3, 1997)
  Predstavitev medicinskih virov na WWW (številka: 2/3, 1997)
  Šolski knjižničar v procesu raziskovalne dejavnosti mladih (številka: 2/3, 1997)
  Uloga permanentnog obrazovanja u stvaranju i sačuvanju kompetentnosti (številka: 2/3, 1997)
  Bibliotekarji in računalniška znanja (številka: 2/3, 1997)
  Organi ZBDS za obdobje 1997-1999 (številka: 4, 1997)
  Uporaba svetovnega spleta kot vira informacij v knjižnici (številka: 4, 1997)
  Ljubezen do knjige ima na Primorskem globoke korenine (številka: 4, 1997)
  DOI - Digital Object Identifier (številka: 4, 1997)
  Spremembe so gibalo napredka (številka: 4, 1997)
  Knjižnična statistika (številka: 4, 1997)
  Uporabniško usmerjen pogled na geslenje etnologije (2. del) (številka: 4, 1997)
  Kognitivni pristop k iskanju in komunikaciji informacij (številka: 4, 1997)
  Predšolska bralna značka "Mavrična ribica" in njen vpliv na kasnejše bralne navade (številka: 4, 1997)
  COBISS na pragu drugega desetletja (številka: 4, 1997)
 42. 1998
   33

  številka: 1 (1998)
  številka: 2/3 (1998)
  številka: 4 (1998)
  Vpliv knjižničarjevega vedenja na uspešnost referenčne službe v slovenskih splošnoizobraževalnih knjižnicah (številka: 1, 1998)
  Učinkovitost referenčne službe v slovenskih splošnoizobraževalnih knjižnicah (številka: 1, 1998)
  Prevajanje klasifikacijskih oznak v naravni jezik (številka: 1, 1998)
  Statut Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (številka: 1, 1998)
  Knjižnice za splošno dostopnost kulturnih dobrin (številka: 1, 1998)
  Bibliotekarstvo na križišču kultur (številka: 1, 1998)
  Slovenske bibliografije v letu 1997 (številka: 1, 1998)
  Nabava knjižničnih gradiv v prihodnosti (številka: 1, 1998)
  Vzgoja in izobraževanje predšolskih otrok v knjižnici (številka: 1, 1998)
  Strokovni UDK katalog v knjižnici Mirana Jarca Novo mesto (številka: 1, 1998)
  Kritične točke normativnega okvira knjižničarstva (številka: 2/3, 1998)
  Copyright (številka: 2/3, 1998)
  Definiranje in poimenovanje poklicev v knjižnicah (številka: 2/3, 1998)
  Normativni položaj knjižničarstva (številka: 2/3, 1998)
  Primerjalni elementi pristopa k zakonodaji o knjižnicah (številka: 2/3, 1998)
  Vpliv informacijskih tehnologij na vlogo medicinskih knjižnic v upravljanju informacij (številka: 2/3, 1998)
  Zaposlovanje, izobraževanje in kariera šolskih knjižničarjev (številka: 2/3, 1998)
  Normativni položaj bibliopedagoške dejavnosti v mladinskem knjižničarstvu (številka: 2/3, 1998)
  Skrb za varstvo manjšin v slovenskih zakonih in normativih za knjižnice (številka: 2/3, 1998)
  Napredovanje na delovnem mestu v knjižničarstvu (številka: 2/3, 1998)
  Pregled normativne dejavnosti na področju knjižničarstva od leta 1945 do leta 1990 (številka: 2/3, 1998)
  Praktična uporaba standardov v specialnih knjižnicah (številka: 2/3, 1998)
  Standardi in normativi v slovenskih visokošolskih knjižnicah med teorijo in prakso (številka: 2/3, 1998)
  Analiza izobraževanja in funkcionalnega usposabljanja za delo v slovenskem knjižničnem sistemu (številka: 4, 1998)
  Vrednotenje knjižničnih katalogov s stališča uporabnikov (številka: 4, 1998)
  Načrtovanje bibliobusa v splošnoizobraževalnih knjižnicah (številka: 4, 1998)
  Izobraževanje bibliotekarjev v Sloveniji (številka: 4, 1998)
  Primerjalna analiza študijskih programov bibliotekarstva (številka: 4, 1998)
  Splošnoizobraževalne knjižnice, javne knjižnice, splošne knjižnice in knjižnice na splošno (številka: 4, 1998)
  Meritve uspešnosti knjižnic in študij bibliotekarstva (številka: 4, 1998)
 43. 1999
   43

  številka: 1 (1999)
  številka: 2/3 (1999)
  številka: 4 (1999)
  Splošnoizobraževalne knjižnice v mreži z matično službo ali brez nje? (številka: 1, 1999)
  Kam z izločenim knjižničnim gradivom? (številka: 1, 1999)
  Uporaba elektronske pošte v knjižnicah (številka: 1, 1999)
  Slovenske bibliografije v letu 1998 (številka: 1, 1999)
  Informacijska pismenost in knjižnična informacijska znanja v gimnaziji (številka: 1, 1999)
  Virtualna knjižnica, knjižnica prihodnosti (številka: 1, 1999)
  Avtorske pravice za knjižnično gradivo posebne vrste (številka: 1, 1999)
  Jaro Dolar (1911-1999) (številka: 1, 1999)
  Library and information science education in the United States (številka: 2/3, 1999)
  Udejanjanje etičnega kodeksa bibliofilije (številka: 2/3, 1999)
  Pomen raziskovalnega dela za profesionalno delo v knjižničarstvu (številka: 2/3, 1999)
  Formalno izobraževanje in kakovost dela knjižničarjev (številka: 2/3, 1999)
  Kakovost knjižničnih storitev (številka: 2/3, 1999)
  Nakladništvo, knjižarstvo i knjižničarstvo (številka: 2/3, 1999)
  Vloga šolskega knjižničarja pri uvajanju dijakov v raziskovalno delo na gimnaziji (številka: 2/3, 1999)
  Vpliv organizacijske strukture knjižnice na kakovost njenega delovanja (številka: 2/3, 1999)
  Zunanje izvajanje dejavnosti za knjižnice (številka: 2/3, 1999)
  Istraživanje u školskoj knjižnici (številka: 2/3, 1999)
  Publishing activities of the Austrian librarians association (številka: 2/3, 1999)
  Kakšna knjižničarska združenja za drugačno prihodnost stroke (številka: 2/3, 1999)
  Izobraževanje in kariera knjižničarjev in informacijskih specialistov v Veliki Britaniji (številka: 2/3, 1999)
  Vloga bibliotekarja pri raziskovalnem delu v šoli (številka: 2/3, 1999)
  Sodobni izzivi profesionalizmu (številka: 2/3, 1999)
  Etičnost profesionalnega odnosa do funkcionalno oviranih uporabnikov (številka: 2/3, 1999)
  Potrebe gluhih in naglušnih kot izhodišče za oblikovanje storitev javne knjižnice (številka: 2/3, 1999)
  Borza dela v Knjižnici Otona Župančiča (številka: 4, 1999)
  Odnosi z javnostmi (številka: 4, 1999)
  Poti do znanja prek interneta (številka: 4, 1999)
  Slomškova založba in P. Metod Turenšek (1909-1976) (številka: 4, 1999)
  Srednjeveške rokopisne vezave (številka: 4, 1999)
  Razvojni trendi v visokošolskih knjižnicah (številka: 4, 1999)
  Izobraževanje bibliotekarjev za kariero v gospodarstvu (številka: 4, 1999)
  Zaposleni "v prvih vrstah" kot ključni element tržnega komuniciranja v knjižnicah (številka: 4, 1999)
  Izobraževanje za materialno varovanje pisne dediščine v Sloveniji (številka: 4, 1999)
  Funkcija spomina pri knjižničarjih (številka: 4, 1999)
  Mednarodno standardno označevanje glasbenih tiskov v Sloveniji (številka: 4, 1999)
  Profesionalno obrazovanje knjižničara (številka: 2-3, 1999)
  Znanstveni i stručni članci u Knjižnici i Vjesniku bibliotekara Hrvatske (številka: 2-3, 1999)
  Kantonalni bibliotečki zakoni u Federaciji Bosne i Hercegovine (številka: 2-3, 1999)
  Razmišljanja in pričakovanja študentov bibliotekarstva in diplomiranih bibliotekarjev o bodoči profesionalni karieri (številka: 2-3, 1999)
 44. 2000
   30

  Motivacija in knjižnični menedžment (številka: 1, 2000)
  Slovenska bibliografija (številka: 1, 2000)
  Digitalni vodni tisk (številka: 1, 2000)
  Razvoj samopostrežne knjižnice (številka: 1, 2000)
  Vrednotenje knjižničnih zbirk in hibridna knjižnica (številka: 1, 2000)
  Raziskovalno delo mladih v Ljubljani in knjižničarji (številka: 1, 2000)
  Citiranje tujih revij v reviji Knjižnica (številka: 1, 2000)
  Nacionalne bibliografije - njihova zgodovina in pomen (številka: 1, 2000)
  Razvoj ter vplivi evropskih in ameriških univerzitetnih knjižnic (številka: 1, 2000)
  Konceptualni modeli na področju knjižničnih katalogov (številka: 1, 2000)
  Načrtujemo knjižnico (številka: 1, 2000)
  Programi informacijskega opismenjevanja v drugih državah (številka: 1, 2000)
  Slovenske bibliografije v letu 1999 (številka: 1, 2000)
  Širitev knjižničnih storitev s principi neposrednega trženja (številka: 3, 2000)
  Ugotavljanje uspešnosti delovanja knjižnic (številka: 3, 2000)
  Dijaki Gimnazije Poljane - uporabniki šolske knjižnice (številka: 3, 2000)
  Neuspešni poskusi za sprejem zakona o javnih knjižnicah v Kraljevini Jugoslaviji v letih 1929-1935 (številka: 3, 2000)
  Oblikovanje predmetnih oznak za osebna imena ter književnost in literarne ustvarjalce (številka: 3, 2000)
  Predolga pot do prvega slovenskega zakona o knjižnicah iz leta 1961 (številka: 3, 2000)
  Strateško marketinško načrtovanje v knjižnici (številka: 3, 2000)
  Predstavimo se javnosti (številka: 3, 2000)
  Muzejske knjižnice v Sloveniji (številka: 3, 2000)
  Pomembnost funkcij knjižničnega kataloga za uporabnike (številka: 3, 2000)
  Krnjenje kot osnova nekaterih nekonvencionalnih metod poizvedovanja (številka: 4, 2000)
  Analiza citiranja in motivi za citiranje (številka: 4, 2000)
  Ugotavljanje uspešnosti delovanja knjižnic (številka: 4, 2000)
  Vpliv sodobne informacijske in komunikacijske tehnologije na knjižnice osnovnih šol (številka: 4, 2000)
  Plačevanje nabave in uporabe elektronskih revij (številka: 4, 2000)
  Informacijsko vedenje z iskalno strategijo (številka: 4, 2000)
  Federalni zbirni center in njegov prispevek k dopolnitvi fondov Narodne in univerzitetne knjižnice (številka: 4, 2000)
 45. 2001
   24

  Drugačno v splošnem (številka: 1/2, 2001)
  Bibliograf Janko Šlebinger (1876-1951) (številka: 1/2, 2001)
  Digitalna knjižnica in slovenski visokošolski prostor (številka: 1/2, 2001)
  Slovenske bibliografije v letu 2000 (številka: 1/2, 2001)
  Enotni naslov kot sredstvo za povezovanje v knjižničnem katalogu (številka: 1/2, 2001)
  Slovensko in evropsko knjižno založništvo (številka: 1/2, 2001)
  Biblioteca Civica (številka: 1/2, 2001)
  Kriteriji za izločanje neknjižnega gradiva (številka: 1/2, 2001)
  Vsi različni, vsi enakopravni (številka: 1/2, 2001)
  Knjižnice, knjižničarji in knjižnični sistem ameriške države Illinois (številka: 3, 2001)
  Ob življenjskem jubileju Maksa Veselka (številka: 3, 2001)
  Zaposleni v knjižničarstvu (številka: 3, 2001)
  Knjižnični sistem Madžarske (številka: 3, 2001)
  Odkrivanje korenin informacijske družbe (številka: 3, 2001)
  Bibliometrijska analiza objav o šolskih knjižnicah v bibliotekarskih in pedagoških serijskih publikacijah v letih 1945-1999 (številka: 3, 2001)
  Originali in reprodukcije (številka: 4, 2001)
  Tiskan učbenik - kaj je že to? (številka: 4, 2001)
  Zbirni center knjižnic v Portorožu (številka: 4, 2001)
  Knjige iz 16. stoletja (številka: 4, 2001)
  Knjižnice in licenciranje (številka: 4, 2001)
  Academic library user survey (številka: 4, 2001)
  Digitalne knjižnice doma in po svetu za potrebe pouka v šolski knjižnici (številka: 4, 2001)
  Individualne razlike v virtualnih okoljih (številka: 4, 2001)
  Novi poklici v knjižničarstvu (številka: 4, 2001)
 46. 2002
   37

  O arhiviranju spletnih strani ter problemih njihovega varovanja, ohranjanja inuporabe (številka: 1/2, 2002)
  Kaj menijo uporabniki o delu slovenskih potujočih knjižnic (številka: 1/2, 2002)
  Spletne strani slovenskih splošnih knjižnic (številka: 1/2, 2002)
  Krnjenje slovenskih besedil s področja bibliotekarstva (številka: 1/2, 2002)
  Slovenske bibliografije v letu 2001 (številka: 1/2, 2002)
  Razvoj specialnih knjižnic v Sloveniji (številka: 1/2, 2002)
  Tuje izkušnje pri izločanju knjig v splošnih knjižnicah (številka: 1/2, 2002)
  Visok življenjski jubilej Jožeta Šifrerja (številka: 1/2, 2002)
  Znanstveno komuniciranje in revije samo v elektronski obliki (številka: 1/2, 2002)
  Coppov piranski kodeks (številka: 1/2, 2002)
  Metapodatki ali katalog virtualnega sveta (številka: 3, 2002)
  In memory of Zlata Dimec (številka: 3, 2002)
  Živeti polno, do konca ... (številka: 3, 2002)
  Quod licet bovi, convenit Iovi (številka: 3, 2002)
  Zlata Dimec (številka: 3, 2002)
  Merging past and future (številka: 3, 2002)
  Oblikovanje bibliografske podatkovne zbirke za gradivo iz obdobja ročnega tiska (številka: 3, 2002)
  Zlata pri pisalni mizi (številka: 3, 2002)
  Normativna kontrola iz preteklosti v prihodnost (številka: 3, 2002)
  Uvodnik (številka: 3, 2002)
  Zlata med študenti bibliotekarstva (številka: 3, 2002)
  Išče se (številka: 3, 2002)
  Zlata Dimec (številka: 3, 2002)
  Slovenska katalogizacijska praksa in Funkcionalne zahteve za bibliografske zapise (FZBZ) (številka: 3, 2002)
  Knjižnice kot dejavnik oblikovanja javnosti (številka: 4, 2002)
  Knjižničarji in avtorske pravice (številka: 4, 2002)
  Knjižnica Univerze Canterbury (Christchurch, Nova zelandija) (številka: 4, 2002)
  Meje rasti (številka: 4, 2002)
  Informacijska pismenost (številka: 4, 2002)
  Analiza podatkov o strukturi in uporabi knjižnične zbirke ljubljanskih splošnih knjižnic v obdobju 1990-2000 (številka: 4, 2002)
  Kazalci, ki odločajo o odpovedovanju/naročanju strokovnih revij na papirnem mediju v knjižnicah slovenskega biomedicinskega kroga (številka: 4, 2002)
  Študije uporabnikov šolskih knjižnic (številka: 4, 2002)
  Kako do bralcev, ki sami ne morejo do knjižnice? (številka: 4, 2002)
  Univerzitetna knjižnica kot dinamični sistem (številka: 4, 2002)
  Razumevanje predmetnih oznak pri študentih bibliotekarstva (številka: 4, 2002)
  Kdo pa bere to revijo? (številka: 4, 2002)
  Slovenika (številka: 4, 2002)
 47. 2003
   30

  Slovenske bibliografije v letu 2002 (številka: 1/2, 2003)
  In memoriam - Maja Kuštrin-Čemažar (številka: 1/2, 2003)
  Bibliografija člankov o visokošolskih knjižnicah v reviji Knjižnica: 1957-2002 (številka: 1/2, 2003)
  STM & Business databases in Slovenia (številka: 1/2, 2003)
  Kdo izvaja bibliografsko kontrolo slovenskih publikacij in čemu sploh služi (številka: 1/2, 2003)
  Ob jubileju prof. dr. Jožeta Spanringa (številka: 1/2, 2003)
  Učbeniki v globalni družbi (številka: 1/2, 2003)
  Spletne strani splošne knjižnice: uporabnikov zanesljivi referenčni vir (številka: 1/2, 2003)
  Elektronska knjiga - knjiga brez papirja (številka: 1/2, 2003)
  Membra disiecta: iz sklopa knjižnih vezav 17., 18. in 19. stoletja v knjižnici frančiškanskega samostana v Ljubljani (številka: 1/2, 2003)
  Popis knjižnih vezav (številka: 1/2, 2003)
  Ciril Štukelj - knjižničar (številka: 1/2, 2003)
  Sturges Paul: Public internet access in libraries and information services ... (številka: 1/2, 2003)
  Razvoj Narodne in univerzitetne knjižnice v letih 1918-1938 (številka: 1/2, 2003)
  Enotna obdelava knjižničnega gradiva - pogoj za izmenjavo in skupno uporabo bibliografskih zapisov (številka: 1/2, 2003)
  Uporaba elektronskih informacijskih virov v vladnih knjižnicah (številka: 3, 2003)
  Analiza citiranih virov Obzornika zdravstvene nege (številka: 3, 2003)
  Makro okolje knjižnic: nova tehnološka in ekonomska pravila (številka: 3, 2003)
  Knjižnica Metropolitana: Bibliotheca cathedralis ecclesiae Zagrabiensis (številka: 3, 2003)
  Promocijska dejavnost visokošolske knjižnice: primer knjižnice oddelka za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo (številka: 3, 2003)
  Glasbene knjižnice in zbirke v Sloveniji in svetu: značilnosti in razvojni trendi (številka: 3, 2003)
  Knjižnični sistem Italije (številka: 3, 2003)
  Hommage matični službi in matični knjižnici (številka: 3, 2003)
  Učinki založniške industrije in bralne kulture (številka: 4, 2003)
  Jubilejni portret dr. Martina Žnideršiča (številka: 4, 2003)
  Digitalno kartografsko gradivo, nov izziv kartografskih zbirk (številka: 4, 2003)
  Kdo naj bo zavezanec za obvezni izvod tiskanih publikacij? (številka: 4, 2003)
  Stanje, uporaba in zaščita časopisnega gradiva v časopisni čitalnici NUK (številka: 4, 2003)
  Knjižnica Janeza Vajkarda Valvasora (številka: 4, 2003)
  Latinski rokopisni misal (številka: 4, 2003)
 48. 2004
   39

  Ob jubileju Monike Klašnja, profesorice in bibliotekarke (številka: 1/2, 2004)
  Metodologija ustvarjanja smisla kot teoretska zasnova študija uporabnikov (številka: 1/2, 2004)
  Bibliografski odnosi v knjižničnem katalogu (številka: 1/2, 2004)
  Mnenja katalogizatorjev o modulu za katalogizacijo v sistemu COBISS (številka: 1/2, 2004)
  Informacijsko opismenjevanje študentov v slovenskem visokošolskem okolju (številka: 1/2, 2004)
  Preobrazba visokošolskega prostora - tudi knjižnic? (številka: 1/2, 2004)
  EU-project The European Library (TEL) successfully finished (številka: 1/2, 2004)
  Deset let razvoja postavitvene sistematike knjižničnega gradiva v prostem pristopu Centralne tehniške knjižnice (1993-2003) (številka: 1/2, 2004)
  Sodobno bibliografsko kazalo (številka: 1/2, 2004)
  Avgust Vižintin (številka: 1/2, 2004)
  Slovenske bibliografije v letu 2003 (številka: 1/2, 2004)
  Nakup knjižničnega gradiva in Zakon o javnih naročilih (številka: 1/2, 2004)
  Jacobus de Voragine: Passional oder Leben der Heiligen, Nürinberg, Anton Koberger, 1488 (številka: 1/2, 2004)
  Jubilejni portret Majde Ujčič (številka: 1/2, 2004)
  Vsebinski opis leposlovja za odrasle (številka: 1/2, 2004)
  Nacionalna knjižničarska združenja v Italiji (številka: 1/2, 2004)
  Informacijsko ravnanje podiplomskih študentov: kvalitativna uporabniška študija (številka: 3, 2004)
  Pomen samopodobe bibliotekarja v komunikacijskem procesu (številka: 3, 2004)
  Izobraževalna moč splošnih knjižnic (številka: 3, 2004)
  Učbeniki v postsocialističnih državah: nastavki za primerjalno analizo (številka: 3, 2004)
  Knjige, ki niso smele iziti (številka: 3, 2004)
  Statistična merjenja dejavnosti knjižnic: usklajevanje praktičnih potreb s standardi (številka: 3, 2004)
  Od zadovoljnega k uspešnemu uporabniku knjižnic: konceptualni in metodološki elementi raziskovanja uporabnikov (številka: 3, 2004)
  Status fotografij kot knjižničnega gradiva in njihova katalogizacija v perspektivi slovenskih priročnikov, pravilnikov in standardov (številka: 3, 2004)
  Domske knjižnice: knjižnice v dijaških domovih (številka: 3, 2004)
  Zaznavanje sedanje in prihodnje vloge visokošolskih knjižnic: primer knjižnic Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (številka: 3, 2004)
  Razvoj kočevske čitalnice med letoma 1919-1941 (številka: 3, 2004)
  Renesančne knjižne vezave na slovenskih protestantskih tiskih v knjižnici Narodnega muzeja Slovenije v Ljubljani (številka: 4, 2004)
  Moderna knjižnica v stiku z otroki (številka: 4, 2004)
  Bolonjski proces in slovenske visokošolske knjižnice (številka: 4, 2004)
  Terminološki kotiček (številka: 4, 2004)
  Analiza rabe označevalcev napak (številka: 4, 2004)
  Metapodatki za trajno ohranjanje elektronskih virov (številka: 4, 2004)
  Teoretični model digitalnih arhivov (številka: 4, 2004)
  Novi viri na internetu in njihova taksonomija (številka: 4, 2004)
  Knjižne novosti za leto 2004 s področja bibliotekarstva v NUK (številka: 4, 2004)
  Slovenski faksimile v 19. in v prvi polovici 20. stoletja: predmoderni faksimile (številka: 4, 2004)
  Deset let razvoja zbirke revij za področje kemije Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani (številka: 4, 2004)
  Manifest Zveze bibliotekarskih društev Slovenije o razvoju slovenskih knjižnic in knjižničarstva (številka: 4, 2004)
 49. 2005
   37

  Božo Gašpar / Boldizsár Gáspár (številka: 1/2, 2005)
  Pregled nekaterih historičnih sistemov organizacije znanja in klasifikacije (številka: 1/2, 2005)
  ISBD(CR): mednarodni standardni bibliografski opis serijskih publikacij in drugih kontinuiranih virov (številka: 1/2, 2005)
  Obdavčitev knjižničnih publikacij (številka: 1/2, 2005)
  Ob stoti obletnici rojstva Alfonza Gspana (številka: 1/2, 2005)
  Mednarodna katalogizacijska načela (številka: 1/2, 2005)
  Informacijsko vedenje: modeli in koncepti (številka: 1/2, 2005)
  Primerjava slovenskega splošnega knjižničarstva z evropskim na osnovi podatkov študije LIBECON (številka: 1/2, 2005)
  Slovenske bibliografije v letu 2004 (številka: 1/2, 2005)
  Prof. dr. Bruno Hartman - osemdesetletnik (številka: 1/2, 2005)
  Vrednotenje modelov univerzitetnih knjižnic v Avstriji, Nemčiji in Sloveniji (številka: 1/2, 2005)
  Vseživljenjsko izobraževanje in specialne knjižnice (številka: 1/2, 2005)
  IFLINE smernice za predmetno označevanje (številka: 1/2, 2005)
  Univerzitetna biblioteka v Ljubljani (številka: 1/2, 2005)
  Knjižne novosti v letu 2004 s področja bibliotekarstva v Centralni tehniški knjižnici Univerze v Ljubljani (številka: 1/2, 2005)
  Terminološki kotiček (številka: 1/2, 2005)
  Univerzitetna biblioteka v Ljubljani (številka: 1/2, 2005)
  Bibliografske družine v COBIB-U (številka: 1/2, 2005)
  Izobraževanje za katalogizacijo in organizacijo informacij (številka: 3, 2005)
  Popis literature o domoznanski dejavnosti v slovenskih splošnih knjižnicah (številka: 3, 2005)
  Domoznanska zbirka: neizkoriščene možnosti? (številka: 3, 2005)
  Novi UDK vrstilci za teologijo in verstva (številka: 3, 2005)
  Slovenska nacionalna knjižnica (številka: 3, 2005)
  Knjižničarji in knjige o matematičnih vedah v knjižnici ljubljanskega jezuitskega kolegija (številka: 3, 2005)
  Domoznanstvo in posebne zbirke v Koroški osrednji knjižnici dr. Franca Sušnika (številka: 3, 2005)
  Digitalna domoznanska zbirka (številka: 3, 2005)
  Vzpostavljanje pogojev za partnersko sodelovanje z evropskimi knjižnicami (številka: 3, 2005)
  Pregled domoznanske dejavnosti v Narodni in študijski knjižnici v Trstu (številka: 3, 2005)
  Terminološki kotiček (številka: 3, 2005)
  Odkrivanje novih informacij v bibliografskih zbirkah podatkov (številka: 4, 2005)
  Organizacija informacij na spletnih straneh biomedicinskih knjižnic Slovenije (številka: 4, 2005)
  Enotni naslov (številka: 4, 2005)
  Stili mišljenja pri knjižničarjih v splošnih in specialnih knjižnicah v ljubljanski regiji (številka: 4, 2005)
  Začetki uvajanja avtomatizacije v NUK in v slovenske javne knjižnice (številka: 4, 2005)
  Analiza slovenskih elektronskih kontinuiranih virov na spletu (številka: 4, 2005)
  Tatjana Šifrer (številka: 4, 2005)
  Izobraževanje uporabnikov in oblike informacijskega opismenjevanja na slovenskih univerzah (številka: 4, 2005)
 50. 2006
   27

  Reforme in slovenska knjiga ali knjiga kot reforma? (številka: 1/2, 2006)
  Uvajanje avtomatizacije v NUK in v slovenske javne knjižnice (številka: 1/2, 2006)
  Zunaj Gutenbergovega vesolja (številka: 1/2, 2006)
  Webometrija, kaj je v tem pomembnega za našo stroko? (številka: 1/2, 2006)
  Vsebinski opis leposlovja v NUK (številka: 1/2, 2006)
  Slovenske bibliografije v letu 2005 (številka: 1/2, 2006)
  Opredelitev kriterijev kakovosti in zahtevnosti leposlovja (številka: 1/2, 2006)
  Aktualne povezave med knjižnično in knjigotrško dejavnostjo s pregledom razvoja javnih knjižnic (številka: 1/2, 2006)
  Terminološki kotiček (številka: 1/2, 2006)
  Tiskane in elektronske oblike znanstvenih in strokovnih serijskih publikacij s področja tehnike v Sloveniji in upoštevanje standardov za njihovo oblikovanje (številka: 1/2, 2006)
  Suradnja SAZU i Metropolitanske knjižnice (številka: 1/2, 2006)
  Kopernik v Turjaški in Licejski knjižnici (številka: 1/2, 2006)
  Postavitev in oprema monografskih publikacij v mladinskih oddelkih splošnih knjižnic (številka: 3, 2006)
  Signeti 16. stoletja (številka: 3, 2006)
  Vrednotenje sistemov, dostopnih prek spleta (številka: 3, 2006)
  Uvajanje samopostrežne izposoje in odziv uporabnikov (številka: 3, 2006)
  Razvoj storitve oddaljenega dostopa do informacijskih virov v Narodni in univerzitetni knjižnici (številka: 3, 2006)
  Fizikalne knjige v Turjaški knjižnici (številka: 3, 2006)
  Uvajanje avtomatizacije v NUK in v slovenske javne knjižnice (številka: 4, 2006)
  Dijaki, mladi raziskovalci v srednji šoli (številka: 4, 2006)
  Slovenske bibliografije v letu 2006 (številka: 4, 2006)
  Knjiga v presečišču javnega in zasebnega (številka: 4, 2006)
  Terminološki kotiček (številka: 4, 2006)
  Mara Šlajpah Zorn (številka: 4, 2006)
  Pričakovanja uporabnikov o storitvah splošne knjižnice (številka: 4, 2006)
  Struktura izvlečkov s področja sociologije (številka: 4, 2006)
  Strokovne novosti in izvajanje zakona o obveznem izvodu publikacij (številka: 4, 2006)
 51. 2007
   31

  številka: 2 (2007)
  številka: 3/4 (2007)
  posebna številka (2007)
  Slovenska založniška produkcija v luči obveznega izvoda publikacij (številka: 1, 2007)
  Raziskovalna dejavnost na področju bibliotekarstva v okviru raziskovalne dejavnosti v Sloveniji (številka: 1, 2007)
  Knjižnica - že 50 let sopotnica slovenskega bibliotekarstva (številka: 1, 2007)
  E-knjige v okolju Univerze v Ljubljani - uporabni priročniki ali slepa ulica (številka: 1, 2007)
  Knjižnica (številka: 1, 2007)
  Mag. Jože Kokole (številka: 1, 2007)
  Evalvacija zaupanja vrednih digitalnih arhivov pri projektu reUSE! (številka: 1, 2007)
  Vloga in pomen izseljenskih knjižnic (številka: 1, 2007)
  Knjige iz turjaške "knežje" zbirke v sodobnih slovenskih knjižnicah (številka: 1, 2007)
  Uvod v izgradnjo knjižničnih zbirk (številka: 1, 2007)
  Novim petdesetim letnikom na pot (številka: 1, 2007)
  Dostop do knjižničnega gradiva na osnovi geografskega položaja - pilotni projekt evropske digitalne knjižnice (številka: 3/4, 2007)
  Obvezni izvod v kartografski in slikovni zbirki Narodne in univerzitetne knjižnice (številka: 3/4, 2007)
  Izobraževanje Elektronski viri v knjižnicah (številka: 3/4, 2007)
  Nujnost racionalizacije postopkov in dela v knjižnicah (številka: 3/4, 2007)
  Predstavitev izbranih francoskih knjižnic in francoskega knjižničnega sistema (številka: 3/4, 2007)
  Google in informacijski viri za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti (številka: 3/4, 2007)
  Paradoksi kibervesolja (številka: 3/4, 2007)
  Krmarjenje v srednjem veku informacijske dobe (številka: 3/4, 2007)
  Opombe o vsebini kot dopolnilo vsebinskega opisa leposlovja (številka: 3/4, 2007)
  Obvezni izvod serijskih publikacij v Narodni in univerzitetni knjižnici (številka: 3/4, 2007)
  Začarani krog slovenske porabe knjige in potencialna vloga splošnih knjižnic pri njegovem razreševanju (številka: 3/4, 2007)
  Poizvedovanje po slikah na podlagi vsebine (številka: 3/4, 2007)
  Avstrijska bibliotečna instrukcija iz leta 1778 in ljubljanska licejska knjižnica (posebna izdaja, 2007)
  Monumenta bibliothecaria ali razkrivanje izvorov bibliotekarske znanosti na Slovenskem (posebna izdaja, 2007)
  Instrukcija, predpisana za vse univerzitetne in licejske knjižnice z dvornim dekretom 30. aprila 1778, št. 628 (posebna izdaja, 2007)
  Instrukcija za cesarsko kraljevske univerzitetne in študijske biblioteke, začasno izdana z dekretom študijske dvorne komisije z dne 23. julija 1825, št. 2930 (posebna izdaja, 2007)
  Uvajanje strokovnih standardov v sistem javnih knjižnic (posebna izdaja, 2007)
 52. 2008
   31

  številka: 1 (2008)
  številka: 2/3 (2008)
  številka: 4 (2008)
  Katalogizacija starih tiskov v Narodni in univerzitetni knjižnici (številka: 1, 2008)
  Komentar k članku "Nujnost racionalizacije postopkov in dela v knjižnicah" (številka: 1, 2008)
  Odgovor na odziv dr. Alenke Šauperl z dne 12. 12. 2007 (številka: 1, 2008)
  Najstarejši ohranjeni knjižnični katalog na Slovenskem (številka: 1, 2008)
  Samorefleksija v izkrivljenem ogledalu (številka: 1, 2008)
  Slovenske bibliografije v letu 2007 (številka: 1, 2008)
  Spletni nabiralnik za oddajo elektronskih publikacij (številka: 1, 2008)
  Smernice za oblikovanje stvarnih kazal (številka: 1, 2008)
  Uporabniški vmesniki sistemov za poizvedovanje in uporabniška prijaznost (številka: 1, 2008)
  UDK in otroci (številka: 1, 2008)
  Poizvedovanje in individualne razlike (številka: 2/3, 2008)
  Vizualizacija informacij v sistemih za poizvedovanje (številka: 2/3, 2008)
  Združitev različnih vrst knjižnic (številka: 2/3, 2008)
  Gozdarska knjižnica ob svoji 60-letnici (številka: 2/3, 2008)
  "Najbolj brane knjige" v slovenskih splošnih knjižnicah (številka: 2/3, 2008)
  Knjižničar v novem plačnem sistemu javnih uslužbencev (številka: 2/3, 2008)
  Še ena knjiga (pre)več (številka: 2/3, 2008)
  Kako uporabniki različnih strok zaznavajo uporabniško prijaznost vmesnikov sistemov za poizvedovanje (številka: 2/3, 2008)
  Knjige o arhitekturi v Turjaški knjižnici (številka: 2/3, 2008)
  Maks Veselko (številka: 2/3, 2008)
  Problematika zgodovinskih raziskav v knjižnicah ob knjigi Astronomija na Slovenskem in slovenski astronomi na tujem (številka: 4, 2008)
  Najbolj brane knjige kot priložnost za branje manj branih knjig (številka: 4, 2008)
  Izključeni iz zagat bralne kulture (številka: 4, 2008)
  Pregled zbiranja in urejanja metapodatkov pri sistemu za upravljanje biotehniške zbirke WebAgris (številka: 4, 2008)
  Izhodišča za uveljavljanje informacijske pismenosti na univerzah v Sloveniji (številka: 4, 2008)
  Podoba slovenskih splošnih knjižnic v letu 2007 (številka: 4, 2008)
  Tiskarska in založniška produkcija v luči obveznega izvoda - pregled za obdobje 1991-2006 (številka: 4, 2008)
  Najstarejši ohranjeni knjižnični katalog na Slovenskem (številka: 4, 2008)
 53. 2009
   18

 54. 2010
   33

  številka: 1/2 (2010)
  številka: 3 (2010)
  številka: 4 (2010)
  Vzpostavljanje storitve EOD - "e-knjige po naročilu" v NUK (številka: 1/2, 2010)
  Uporabniki, izposoja in postavitev knjižnične zbirke v splošni knjižnici Bežigrad (številka: 1/2, 2010)
  Vpliv menedžmenta na kakovost vsebinske obdelave knjižničnega gradiva (številka: 1/2, 2010)
  Nagrajenci Kalanovega sklada 2007-2009 (številka: 1/2, 2010)
  Jože Šifrer (19. 5. 1922 - 24. 12. 2009) (številka: 1/2, 2010)
  Uporabnost metod GIS pri načrtovanju knjižničnih storitev (številka: 1/2, 2010)
  Odnos "visokošolski knjižničar - študent" (številka: 1/2, 2010)
  Trajno ohranjanje digitalnih virov (številka: 1/2, 2010)
  Uvodnik odgovornega urednika (številka: 1/2, 2010)
  Prejemniki Čopovih priznanj in Čopovih diplom 2009 (številka: 1/2, 2010)
  Drobni tisk kot obvezni izvod v Narodni in univerzitetni knjižnici (številka: 3, 2010)
  Kakovost bibliografskih zapisov v COBIB in uporaba katalogizacijskih priročnikov (številka: 3, 2010)
  Uvodnik odgovornega urednika (številka: 3, 2010)
  Mnenje študentov o dostopnosti zaključnih del študija na slovenskih univerzah (številka: 3, 2010)
  Konzorcijsko delovanje in sredstva za mednarodno znanstveno literaturo in baze podatkov v Sloveniji za leto 2010 (številka: 3, 2010)
  Projekt "Odpisani" in odpis gradiva v Univerzitetni knjižnici Maribor (številka: 3, 2010)
  Časnik Slovenec v slovenskih knjižnicah (številka: 3, 2010)
  Bibliograf Jože Munda - osemdesetletnik (številka: 3, 2010)
  Dr. Jože Spanring (1923-2010) (številka: 3, 2010)
  Slovenske bibliografije v letu 2009 (številka: 3, 2010)
  Zaračunavanje davka na dodano vrednost pri nabavi in zagotavljanju dostopa do elektronskih informacijskih virov v Sloveniji in v Evropski uniji (številka: 4, 2010)
  Aktualni problemi pri inventarizaciji gradiva v luči zbiranja statističnih podatkov (številka: 4, 2010)
  Podoba slovenskih splošnih knjižnic v letu 2009 (številka: 4, 2010)
  In memoriam Ivanu Pintariču - Ivu (številka: 4, 2010)
  Knjiga kot premična kulturna dediščina v portalu DEDI (številka: 4, 2010)
  Analiza stanja in možnosti ukinitve nadomestil za včlanitev v slovenske splošne knjižnice (številka: 4, 2010)
  Pravljične ure z zgodovinsko tematiko in slovenske splošne knjižnice (številka: 4, 2010)
  Izbor gradiva za Slovensko bibliografijo (številka: 4, 2010)
  Uvodnik odgovornega urednika (številka: 4, 2010)
  Književna dela v Wikipediji (številka: 4, 2010)
 55. 2011
   43

  številka: 1 (2011)
  številka: 2/3 (2011)
  številka: 4 (2011)
  Vpliv nekaterih ključnih dejavnikov okolja na življenjsko dobo optičnih nosilcev podatkov (številka: 1, 2011)
  Hramba digitalnega gradiva v televizijskem arhivu (številka: 1, 2011)
  Od biografskega leksikona do znanstvenokritične izdaje (številka: 1, 2011)
  Problematika dolgoročne hrambe spletnih strani (številka: 1, 2011)
  Strategija razvoja slovenskega javnega elektronskega arhiva "e-ARH.si" (številka: 1, 2011)
  Dolgoročno zagotavljanje avtentičnosti in vzdrževanje celovitosti elektronsko hranjenega gradiva (številka: 1, 2011)
  Strokovna terminologija - gradnik interoperabilnosti kulturnih in z njimi povezanih vsebin (številka: 1, 2011)
  Pregled stanja trajnega ohranjanja digitalnih virov v Sloveniji (številka: 1, 2011)
  Arhiviranje spletnih strani v Narodni in univerzitetni knjižnici (številka: 1, 2011)
  Mediateka - digitalizacija in trajno hranjenje zvokovnih vsebin RTV Slovenija (številka: 1, 2011)
  Uvodnik v tematsko številko (številka: 1, 2011)
  Analiza stanja in perspektiva digitalne hrambe v Arhivu družboslovnih podatkov (ADP) (številka: 1, 2011)
  Trajno ohranjanje računalniških programov (številka: 1, 2011)
  Bibliometrija - terminološki pogled (številka: 2/3, 2011)
  Ocena stanja materialnega varstva knjižničnega gradiva v Slovanski knjižnici (številka: 2/3, 2011)
  Pregled organiziranosti knjižničnih storitev za slepe in slabovidne v izbranih državah (številka: 2/3, 2011)
  Proces vsebinske analize pri katalogizaciji knjižničnega gradiva (številka: 2/3, 2011)
  Splošne knjižnice po knjižničnih območjih v letu 2009 (številka: 2/3, 2011)
  Odpisano knjižnično gradivo slovenskih knjižnic v obdobju 2005-2010 skozi prizmo nacionalne knjižnice (številka: 2/3, 2011)
  Pomen izobraževanja in usposabljanja bibliotekarjev za delo z uporabniki s posebnimi potrebami (številka: 2/3, 2011)
  Slovenske bibliografije v letu 2010 (številka: 2/3, 2011)
  E-knjige (številka: 2/3, 2011)
  Lovro Stepišnik in potujoče knjižničarstvo na Slovenskem na prehodu iz 19. v 20. stoletje (številka: 2/3, 2011)
  Knjižnične storitve za slepe, slabovidne in za osebe z motnjami branja v sistemu slovenskih javnih knjižnic (številka: 2/3, 2011)
  Informacijsko opismenjevanje v specialnih knjižnicah (številka: 2/3, 2011)
  Uvodnik odgovornega urednika (številka: 2/3, 2011)
  S. Rampih: Nabavna politika v splošnih knjižnicah (Ljubljana, Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, 2010) (številka: 2/3, 2011)
  Slovanske knjige v XVI. stoletju (številka: 4, 2011)
  Koliko knjig je mogoče prebrati v življenju? (številka: 4, 2011)
  Rekviem za samostansko knjižnico --- ali aleluja? (številka: 4, 2011)
  Mikrotipografija arhitekta Jožeta Plečnika (številka: 4, 2011)
  Vpliv razvoja kartografskih tehnik na podobe zemljevidov slovenskega ozemlja od 16. do 19. stoletja (številka: 4, 2011)
  Berem, bereš, beremo (številka: 4, 2011)
  Pomen grafične priprave v procesu faksimiliranja (številka: 4, 2011)
  Branje od razvedrila elite do splošne dobrine (številka: 4, 2011)
  Aleš Žiga Dolničar in knjige o Beneški republiki (številka: 4, 2011)
  Uvodnik (številka: 4, 2011)
  Branja in pripovedovanja mladinske književnosti (številka: 4, 2011)
  Ikonografija emblemov v Spominski knjigi ljubljanske plemiške družbe sv. Dizma (številka: 4, 2011)
  Sindrom Feniksa (številka: 4, 2011)
 56. 2012
   40

  Uvodnik odgovorne urednice (številka: 1/2, 2012)
  Nekrolog : Sonja Tovornik, 1930-2012 (številka: 1/2, 2012)
  Vpliv prikritega oglaševanja na nakupno vedenje potrošnikov knjig (številka: 1/2, 2012)
  Postavitev knjižnega gradiva na oddelku za otroke in mladino v splošni knjižnici (številka: 1/2, 2012)
  Koncepti nadarjenosti (številka: 1/2, 2012)
  Digitisation education in Hungary (številka: 1/2, 2012)
  Primerjava izbranih funkcij informacijskih sistemov Scopus in Web of Science (številka: 1/2, 2012)
  Dr. Bruno Hartman in njegov prispevek k razvoju slovenskega knjižničarstva (številka: 1/2, 2012)
  Podoba slovenskih splošnih knjižnic v letu 2010 (številka: 1/2, 2012)
  Ustreznost vsebinskih opisov dokumentov v online dostopnem knjižničnem katalogu (številka: 1/2, 2012)
  Enotni naslov v teoriji in v slovensko-hrvaški katalogizacijski praksi (številka: 1/2, 2012)
  Digitalizacija in papir (številka: 3, 2012)
  3D digitalizacija in vizualizacija situle z Vač (številka: 3, 2012)
  Večrazsežnostni prikazi naravne in kulturne dediščine v projektu DEDI (številka: 3, 2012)
  Georazčlenjevanje metapodatkovnega opisa kulturne dediščine (številka: 3, 2012)
  Digitalne vsebine na razstavi Novo mesto 1848-1918 v Dolenjskem muzeju Novo mesto (številka: 3, 2012)
  Spletne zbirke na spletni strani Slovenskega etnografskega muzeja (številka: 3, 2012)
  Digitalne inventarne knjige entomoloških študijskih zbirk in podatkovna zbirka fotografij nevretenčarjev iz Prirodoslovnega muzeja Slovenije (številka: 3, 2012)
  Jezikoslovni viri starejše slovenščine (številka: 3, 2012)
  Načrtovanje projektov digitalizacije v Mariborski knjižnici kot oblika medinstitucionalnega sodelovanja na območju (številka: 3, 2012)
  Model priprave in izvedbe projektov digitalizacije - primer osrednjeslovenske regije (številka: 3, 2012)
  Projekt digitalizacije katalogov s čipkami in vzorcev za klekljanje v Mestnem muzeju Idrija in Čipkarski šoli Idrija (številka: 3, 2012)
  Dokumentiranje kulturne dediščine (številka: 3, 2012)
  Analysing rare books with digital technologies (številka: 3, 2012)
  Virtualni svet razstav (številka: 3, 2012)
  Digitalizacija arhivskega gradiva arhitekta Eda Mihevca (številka: 3, 2012)
  Nagovor k tematski številki (številka: 3, 2012)
  Učinkovito dolgoročno ohranjanje arhivskega gradiva v Arhivu RS (številka: 3, 2012)
  IKnjiga - novi medij? (številka: 3, 2012)
  Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja (številka: 3, 2012)
  Preobrazba visokošolskih knjižnic za učinkovito podporo spremenjenim matičnim okoljem (številka: 4, 2012)
  Osebna in objektivna bibliografija Lojzeta Novaka (številka: 4, 2012)
  Pregled raziskav o izbranih člankih na Wikipediji (številka: 4, 2012)
  Celovitost člankov in citiranje v slovenski Wikipediji (številka: 4, 2012)
  Pisna kulturna dediščina v knjižnicah v luči aktualnih predpisov (številka: 4, 2012)
  Pogled na petinšestdeset prehojenih in na tri nove korake (številka: 4, 2012)
  Knjižnice danes, knjižnice jutri (številka: 4, 2012)
  Dostopnost knjižničnih storitev na Obalno-kraškem območju (številka: 4, 2012)
  Nekrolog: dr. Jerry D. Saye, (1946-2012) (številka: 4, 2012)
  Uvodnik odgovorne urednice (številka: 4, 2012)
 57. 2013
   23

  Der Lebenswandel einer Märchenübersetzung unter phraseologischem aspekt (številka: 1, 2013)
  Brata Grimm v Knjižnici Narodnega muzeja Slovenije (številka: 1, 2013)
  Knjižničarkina zahvala bratoma Grimm (številka: 1, 2013)
  Bibliografija prevodov pravljic bratov Grimm v slovenskem jeziku (številka: 1, 2013)
  Jernej Kopitar, Vuk Karadžić in brata Grimm (številka: 1, 2013)
  Memetika in kulturna evolucija Grimmovih pravljic na Slovenskem (1849-2012) (številka: 1, 2013)
  Informacijsko-komunikacijska (IKT) oprema v splošnih knjižnicah (številka: 2/3, 2013)
  Uvodnik odgovorne urednice (številka: 2/3, 2013)
  Načini in prednosti georeferenciranja knjižničnega gradiva (številka: 2/3, 2013)
  Slovenske bibliografije v letu 2011 (številka: 2/3, 2013)
  Managing change in academic library (številka: 2/3, 2013)
  Zgradba izvlečkov (številka: 2/3, 2013)
  Informacijske potrebe in načini iskanja v vsakdanjem življenju na podeželju (številka: 2/3, 2013)
  Nekrolog: Miklós Takács, 1933-2013 (številka: 2/3, 2013)
  Metode izdelave bibliografij skladateljskega opusa (številka: 2/3, 2013)
  Radijska oddaja o knjigah in knjižnicah kot sredstvo promocije splošne knjižnice : zapis ob 200. oddaji Tvoja, moja, naša knjižnica (številka: 2/3, 2013)
  Apologija za krajevno knjižnico (številka: 2/3, 2013)
  Pilotna evalvacija medpredmetnih učnih ur KIZ (številka: 4, 2013)
  Slovenske bibliografije v letu 2012 (številka: 4, 2013)
  Pregled trendov zaposlovanja diplomantov bibliotekarstva v Sloveniji, v obdobju 2000-2012 (številka: 4, 2013)
  Začetki slovanske pismenosti ter kulturne zavesti na osnovi rokopisnega in tiskanega gradiva od 9. stoletja do prve polovice 16. stoletja (številka: 4, 2013)
  Najstarejše otroške knjige na Slovenskem (številka: 4, 2013)
  Uvodnik odgovorne urednice (številka: 4, 2013)
 58. 2014
   22

  Izbira barvnega modela v CBIR-sistemih (številka: 1/2, 2014)
  In memoriam Ireni Kernel (številka: 1/2, 2014)
  Izobraževalne potrebe uporabnikov splošne knjižnice (številka: 1/2, 2014)
  Uvodnik odgovorne urednice (številka: 1/2, 2014)
  Spletni viri in Slovenska bibliografija (številka: 1/2, 2014)
  Od skenograma do digitalnega arhiva (številka: 1/2, 2014)
  Ekspertno ocenjevanje v toku informacijske znanosti (številka: 1/2, 2014)
  A research of e-book market trends (številka: 1/2, 2014)
  Posebnosti digitalizacije arhivskega gradiva in strokovna obravnava tovrstnih digitazitov (številka: 1/2, 2014)
  Dr. Mirko Rupel (številka: 1/2, 2014)
  Merjenje, spremljanje in ugotavljanje uspešnosti slovenskih knjižnic (številka: 3, 2014)
  Povezovanje krajevnih zbirk kulturne dediščine z informacijsko-komunikacijskimi tehnologijami (številka: 3, 2014)
  Vzpostavitev repozitorijev slovenskih univerz in nacionalnega portala odprte znanosti (številka: 3, 2014)
  Slovenske bibliografije v letu 2013 (številka: 3, 2014)
  Uvodnik odgovorne urednice (številka: 3, 2014)
  Ozka grla sistema odprtega dostopa (številka: 3, 2014)
  Stanje in razvoj razvoja bibliobusnih služb Republike Hrvaške (številka: 4, 2014)
  Knjižnične evidence in njihova uporaba (številka: 4, 2014)
  Analiza ročno izvedene inventure knjižničnega gradiva v Narodni in univerzitetni knjižnici (številka: 4, 2014)
  Načelo višestrukog predstavljanja (številka: 4, 2014)
  Uvodnik odgovorne urednice (številka: 4, 2014)
  Inventura knjižničnega gradiva (številka: 4, 2014)
 59. 2015
   29

  Prvih deset let uporabe računalnikov v Univerzitetni knjižnici Maribor (številka: 1/2, 2015)
  Izbiranje leposlovja v knjižničnem katalogu in v knjižnici (številka: 1/2, 2015)
  Kakovost in vrednost knjižnice v očeh uporabnikov (številka: 1/2, 2015)
  Položaj branja in knjige (številka: 1/2, 2015)
  Graphic arts technology student´s attitude towards various media of e-books in Slovenia (številka: 1/2, 2015)
  Izvajanje matične dejavnosti v hrvaških splošnih knjižnicah (številka: 1/2, 2015)
  Uvodnik odgovorne urednice (številka: 1/2, 2015)
  Branje sodobnih slovenskih romanov v izbranih enotah Mestne knjižnice Ljubljana (številka: 1/2, 2015)
  Novejše knjižnične stavbe v Sloveniji (številka: 1/2, 2015)
  Maistrova knjižnica (številka: 3, 2015)
  Problematika raziskovanja zgodovine zasebnih knjižnic - zanke in uganke (številka: 3, 2015)
  Nataša Golob (ur.): Manu propria (številka: 3, 2015)
  Knjižnica dr. Henrika Tume (1858-1935), ena najbolje ohranjenih meščanskih knjižnic na Goriškem (številka: 3, 2015)
  Maistrova knjižnica v UKM (številka: 3, 2015)
  Knjižnica Žige Zoisa kot žarišče slovenskega kulturnega nacionalizma (številka: 3, 2015)
  Župančičeva zapuščina in njegova osebna knjižnica (številka: 3, 2015)
  Habent sua fata libelli (številka: 3, 2015)
  Kopitarjeva "Bibliothecula" (številka: 3, 2015)
  Uvodnik (številka: 3, 2015)
  Vključenost slovenskega družboslovja in humanistike v Web of Science in Scopus (številka: 4, 2015)
  Obogatena resničnost v knjižnicah (številka: 4, 2015)
  Narodna čitalnica v Kranju od leta 1863 do druge svetovne vojne (številka: 4, 2015)
  Čopova diploma in priznanja 2015 (številka: 4, 2015)
  Sistem knjižničnega nadomestila v Sloveniji (številka: 4, 2015)
  Lepša Šturm - iskriva in mladostna devetdesetletnica (številka: 4, 2015)
  Slovenske bibliografije v letu 2014 (številka: 4, 2015)
  Uvodnik odgovorne urednice (številka: 4, 2015)
  Odsev razvoja bibliotekarske in informacijske znanosti na objave revije Knjižnica v obdobju 2012-2015 (številka: 4, 2015)
  E-book as a part of e-learning in academic library (številka: 4, 2015)
 60. 2016
   32

  številka: 1 (2016)
  številka: 2/3 (2016)
  številka: 4 (2016)
  številka: 4 (2016)
  The occurrence of technological triad (številka: 1, 2016)
  Ko je vprašanje smiselnosti v bistvu vprašanje lenobe (številka: 1, 2016)
  Podobe moje knjižnice (številka: 1, 2016)
  In memoriam Slavica Ludvik (številka: 1, 2016)
  Ugotavljanje zadovoljstva uporabnikov s kakovostjo storitev v slovenski splošni knjižnici (številka: 1, 2016)
  Information seeking behaviour in the digital environment (številka: 1, 2016)
  Stanje zagotavljanja digitalnih zbirk v slovenskih organizacijah s področja kulturne dediščine (številka: 1, 2016)
  Samocitiranost objav slovenskih raziskovalcev v podatkovnih zbirkah Web of Science in Scopus za obdobje 1996-2013 (številka: 1, 2016)
  Uklopljeno knjižničarstvo (številka: 1, 2016)
  Osebna bibliografija Slavice Ludvik (številka: 1, 2016)
  Izbira leposlovja - še vedno izziv za knjižnice? (številka: 2/3, 2016)
  Spletni knjižni portali, vrednotenje, založniške produkcije in knjižna kultura (številka: 2/3, 2016)
  Kratek opis leposlovja (številka: 2/3, 2016)
  The supply, promotion and readership of minority ethnic English language fiction in the UK (številka: 2/3, 2016)
  Možnosti vzpostavitve založniških standardov in njihov učinek (številka: 2/3, 2016)
  Kompetentni knjižničarji za kakovostno svetovanje na portalu Dobreknjige.si (številka: 2/3, 2016)
  Ko že vsak nekaj piše (številka: 2/3, 2016)
  Literarni kritik in knjižničar kot posrednika pri razvijanju bralne kulture (številka: 2/3, 2016)
  Sestava anotacije s pomočjo teorije pripovedi (številka: 2/3, 2016)
  Dobreknjige.si - projekt slovenskih splošnih knjižnic (številka: 2/3, 2016)
  Trajne dileme pri prevajanju književnosti (številka: 2/3, 2016)
  Kartografske zbirke in konceptualne spremembe v pojmovanju kart in kartografije (številka: 4, 2016)
  In memoriam (številka: 4, 2016)
  Senzorno ovirani in osebe z ovirami na področju branja pri dostopanju do bralnega gradiva v specialni in splošnih knjižnicah v Sloveniji (številka: 4, 2016)
  Vrednotenje kakovosti uporabniških storitev v visokošolskih knjižnicah (številka: 4, 2016)
  Razlike med spoloma v informacijskem vedenju (številka: 4, 2016)
  Vpliv odprtega dostopa na citiranost znanstvenih objav s področja gradbeništva (številka: 4, 2016)
  Kadri v domoznanski dejavnosti - pregled stanja (številka: 4, 2016)
 61. 2017
   24

  številka: 3 (2017)
  številka: 4 (2017)
  Starejši monografski viri (številka: 1/2, 2017)
  Izhodišča za proučevanje kakovosti podatkov v bibliografskih in normativnih zapisih (številka: 1/2, 2017)
  IFLA Library Reference Model (IFLA LRM), pomemben korak k sodobnim bibliografskim informacijskim sistemom (številka: 1/2, 2017)
  Programska oprema COBISS3/Katalogizacija (številka: 1/2, 2017)
  Združevanje bibliografskih zapisov v COBISS+ (številka: 1/2, 2017)
  Knjižnica (številka: 1/2, 2017)
  Revidirana Izjava o mednarodnih katalogizacijskih načelih (ICP), izdaja 2016 z manjšimi popravki, 2017 (številka: 1/2, 2017)
  Seznami odpisanega gradiva za Narodno in univerzitetno knjižnico v obdobju 2011-2016 (številka: 1/2, 2017)
  Uporabna vrednost podatkov spletnih zajemov (številka: 1/2, 2017)
  Katalogizacijski standard Resource description and access (RDA) (številka: 1/2, 2017)
  Sistem zagotavljanja kakovosti COBIB.SI (številka: 1/2, 2017)
  Identifikacija entitet in odnosov med entitetama delo in izrazna oblika v bibliografskih zapisih v podatkovni zbirki COBIB (številka: 1/2, 2017)
  Kje so tiste stezice - komunikacijske poti v specialni knjižnici (številka: 3, 2017)
  STIP - slovenski test informacijske pismenosti študentov (številka: 3, 2017)
  Digitalni repozitorij Univerzitetne knjižnice Maribor (številka: 3, 2017)
  Bibliometrijska analiza revije Knjižnice v obdobju 2011-2016 (številka: 3, 2017)
  Dostop do raziskovalnih rezultatov (številka: 3, 2017)
  Petdeset let mednarodnega identifikatorja ISBN (številka: 3, 2017)
  Prevodno leposlovje v sodobni Sloveniji (številka: 4, 2017)
  Biblioterapija v knjižnici (številka: 4, 2017)
  Intervju z Manco Košir: Dobre knjige nas berejo (številka: 4, 2017)
  Družbeni mediji in knjižnice (številka: 4, 2017)
 62. 2018
   27

  številka: 1/2 (2018)
  številka: 3 (2018)
  številka: 4 (2018)
  International good practice in information literacy education (številka: 1/2, 2018)
  Umeščanje Univerzitetne knjižnice Maribor v proces izobraževanja na Univerzi v Mariboru (številka: 1/2, 2018)
  Knjižničar informator, empatični povezovalec (številka: 1/2, 2018)
  Digitalna kultura na obronkih (številka: 1/2, 2018)
  The impact of components of information literacy on student success in higher education (številka: 1/2, 2018)
  Vloga visokošolskega knjižničarja pri informacijski pismenosti doktorandov tehnike - primer gradbeništva (številka: 1/2, 2018)
  Informacijska pismenost v šolski knjižnici (številka: 1/2, 2018)
  Predlog meril in kazalcev informacijske pismenosti za srednje šole (številka: 1/2, 2018)
  Academic databases in humanities and social sciences setting (številka: 1/2, 2018)
  Franc Kuzmič (1952-2018) (številka: 1/2, 2018)
  Vpliv fizičnega prostora in družbenega okolja na bralno izkušnjo (številka: 3, 2018)
  Pregled in predstavitev dela z uporabniki s posebnimi potrebami v Valvasorjevi knjižnici Krško (številka: 3, 2018)
  Stanje kulture čitanja među srednjoškolskim učenicima u Hrvatskoj (številka: 3, 2018)
  Pisna kulturna dediščina v slovenskih knjižnicah (številka: 3, 2018)
  The opinion of public and academic librarians on the necessary changes in the library catalogue (številka: 3, 2018)
  Skrb za zdravje in varnost zaposlenih v Mestni knjižnici Ljubljana (številka: 3, 2018)
  In memoriam (številka: 4, 2018)
  Podpora splošne knjižnice pri soočanju z demenco (številka: 4, 2018)
  Odprta znanost in kako v njej prepoznajo svojo vlogo slovenski visokošolski knjižničarji (številka: 4, 2018)
  Vrednotenje bibliografske storitve z vidika raziskovalne dejavnosti (številka: 4, 2018)
  Slovenske bibliografije v letu 2017 (številka: 4, 2018)
  Novoveški tiski in vezave v Nadškofijskem arhivu Maribor (številka: 4, 2018)
  Knjižne vezave iz predbaročnega časa (številka: 4, 2018)
  Pisalo, papir, potrpljenje (številka: 4, 2018)
 63. 2019
   30

  številka: 1/2 (2019)
  številka: 3 (2019)
  številka: 4 (2019)
  Što su donijeli novi pristupi knjižničnoj arhitekturi u 21. stoljeću? (številka: 1/2, 2019)
  Izzivi pri načrtovanju knjižnične mreže splošnih knjižnic v mestnem okolju (številka: 1/2, 2019)
  Z zelenimi knjižnicami do zelene prihodnosti (številka: 1/2, 2019)
  Saga o NUK 2 (številka: 1/2, 2019)
  Hoja med knjigami, pohajkovanje po knjižnici in Faldbakknova kaotična gnezda knjig (številka: 1/2, 2019)
  Pomen knjižnice kot javnega prostora - knjižnica kot "tretji prostor" (številka: 1/2, 2019)
  Izazovi oblikovanja programske osnove za savremenu univerzitetsku biblioteku (številka: 1/2, 2019)
  Knjižnica - kulturno in socialno srce šole (številka: 1/2, 2019)
  Vrednotenje kakovosti notranjega okolja visokošolske knjižnice - primer knjižnice Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani (številka: 1/2, 2019)
  Šolska knjižnica kot prostor za razvijanje socialnih veščin (številka: 1/2, 2019)
  Knjižnica - kulturno in socialno srce šole (številka: 1/2, 2019)
  Koncept zelenih knjižnic in prva primera njegove vpeljave pri nas (številka: 1/2, 2019)
  Načrtovanje knjižnic v smeri kakovostnega dela in izboljšane uporabniške izkušnje (številka: 1/2, 2019)
  Knjižnični prostori in kakovost študija medicine na Univerzi v Mariboru (številka: 1/2, 2019)
  Nov usmerjevalni sistem Univerzitetne knjižnice Maribor (številka: 1/2, 2019)
  Collaborating communities revisited (številka: 3, 2019)
  Občutljivi osebni podatki v gradivu arhivov, knjižnic in muzejev ter v podatkih o njem (številka: 3, 2019)
  Pravilnik za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima (številka: 3, 2019)
  Normativna kontrola imen oseb, družin in korporativnih teles v knjižnicah in arhivih (številka: 3, 2019)
  Fotografije v arhivih, knjižnicah in muzejih (številka: 3, 2019)
  Arhivi, knjižnice, muzeji (številka: 3, 2019)
  Importance of digitization and integration of paper-based documentation in museums (številka: 3, 2019)
  Informacijsko vedenje študentov pri uporabi mobilnih naprav - pregled raziskav (številka: 4, 2019)
  Knjižnična dejavnost v vrtcih (številka: 4, 2019)
  Upravljanje s starejšimi zaposlenimi v Mestni knjižnici Ljubljana (številka: 4, 2019)
  Priložnosti in ovire metapodatkov na slovenskem knjižnem trgu (številka: 4, 2019)
  Slovenske bibliografije v letu 2018 (številka: 4, 2019)