Knjižnica : revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti
Library : journal for library and information science

 1. 1957
   22

  Sklepi III. kongresa Zveze društev bibliotekarjev FLRJ (številka: 1, 1957)
  Ali so mladinske knjižnice potrebne? (številka: 1, 1957)
  Poročilo tov. Milice Prodanović o Konferenci Jugoslovanske nacionalne komisije za UNESCO (številka: 1, 1957)
  Svoboden pristop v ljudskih knjižnicah (številka: 1, 1957)
  Novi plačilni sistem (številka: 1, 1957)
  Vzgoja prostovoljnih knjižničarjev na učiteljiščih (številka: 1, 1957)
  Kaj je z zakonom o knjižnicah? (številka: 1, 1957)
  Poročilo o delu Sekcije za ljudsko knjižničarstvo pri Društvu bibliotekarjev Slovenije v letu 1956 (številka: 1, 1957)
  Ob začetku (številka: 1, 1957)
  Spremenjeni strokovni izpiti za knjižničarje in bibliotekarje (številka: 2, 1957)
  Ob ustanovitvi podružnice DBS v Celju (številka: 2, 1957)
  Osnutek pravilnika za ljudske knjižnice (številka: 2, 1957)
  Priprave na ustanovitev Šole za knjižničarje in arhivske pomočnike (številka: 2, 1957)
  X. občni zbor Društva bibliotekarjev Slovenije (številka: 2, 1957)
  Nekaj temeljnih načel pri projektiranju knjižničnih prostorov v kulturnih domovih (številka: 2, 1957)
  Vprašanje prostovoljnega knjižničarskega kadra v ljudskih in znanstvenih knjižnicah (številka: 3, 1957)
  Osnutek pravilnika za ljudske knjižnice (številka: 3, 1957)
  Guido Manzini: Itinerario jugoslavo fra libri e biblioteche (številka: 4, 1957)
  Knjižnice s prostim dostopom do polic (številka: 4, 1957)
  Znanstvene in ljudske knjižnice v Franciji po drugi svetovni vojni (številka: 4, 1957)
  Narodna knjižnica (številka: 4, 1957)
  Kako bomo opremili malo ali srednjo ljudsko knjižnico (številka: 341/4, 1957)
 2. 1958
   26

  številka: 1/4 (1958)
  Občasna šola za knjižničarje in arhivske pomočnike (številka: 1/4, 1958)
  Kako se izognemo nakupu dvojnic (številka: 1/4, 1958)
  Bibliografska dejavnost narodnih knjižnic (številka: 1/4, 1958)
  Nekaj besed o nabavni politiki v ljudskih knjižnicah (številka: 1/4, 1958)
  Mednarodni sestanek o glasbenih knjižnicah (številka: 1/4, 1958)
  Alfonz Gspan - Josip Badalič: Inkuna-bule v Sloveniji (številka: 1/4, 1958)
  Koordinacija nabav v znastvenih knjižnicah (številka: 1/4, 1958)
  Družbeno upravljanje pri ljudskih in znanstvenih knjižnicah (številka: 1/4, 1958)
  Knjižničarska predavanja v šolah (številka: 1/4, 1958)
  Problemi pokrajinskih študijskih knjižnic v Sloveniji (številka: 1/4, 1958)
  A world bibliographv of bibliogra-phies and of Bibliographical catalogues, calendars, abstracts, digests, indexes, and the laik (številka: 1/4, 1958)
  Temeljna knjižna zaloga v ljudski knjižnici (številka: 1/4, 1958)
  Ob osmem zvezku Slovenske bibliografije (številka: 1/4, 1958)
  XI. redni letni občni zbor Društva bibliotekarjev Slovenije (številka: 1/4, 1958)
  Po češkoslovaških knjižnicah (številka: 1/4, 1958)
  Organizacija in koordinacija znanstvenega dela v knjižnicah (številka: 1/4, 1958)
  Nekaj beležk s poti po Poljskem (številka: 1/4, 1958)
  Kako organizirati potujoče knjižnice (številka: 1/4, 1958)
  Bibliotekarske revije po svetu (številka: 1/4, 1958)
  Bodoča organizacija konservacijsko-restavracijske službe v bibliotekah in arhivih Slovenije (številka: 1/4, 1958)
  Bibliografska novost (številka: 1/4, 1958)
  Seznam strokovnih članov Društva bibliotekarjev Slovenije (številka: 1/4, 1958)
  Bibliografija strokovne literature, ki jo je prejemala Narodna in univerzitetna knjižnica v l. 1954-1957 (številka: 1/4, 1958)
  Stvarni naslov v ljudskih knjižnicah (številka: 1/4, 1958)
  Sporočilo in vabilo (številka: 1/4, 1958)
 3. 1959
   34

  številka: 1/4 (1959)
  številka: 1/4 (1959)
  številka: 1/4 (1959)
  številka: 1/4 (1959)
  številka: 1/4 (1959)
  številka: 1/4 (1959)
  številka: 1/4 (1959)
  številka: 1/4 (1959)
  številka: 1/4 (1959)
  številka: 1/4 (1959)
  Slovenska bibliografija (številka: 1/4, 1959)
  Vjesnik bibliotekara Hrvatske (številka: 1/4, 1959)
  Pravila Društva bibliotekarjev Slovenije (številka: 1/4, 1959)
  Inštruktorska skupina v okraju Ljubljana (številka: 1/4, 1959)
  Pravila za katalogizaciju (številka: 1/4, 1959)
  XII. redni letni občni zbor Društva bibliotekarjev Slovenije (številka: 1/4, 1959)
  Manzini Guido: Gli incunaboli della BibliotecaGovernativa e della BibliotecaCivica di Gorizia (številka: 1/4, 1959)
  Kdaj so se Slovenci prvič seznanili z decimalno klasifikacijo? (številka: 1/4, 1959)
  Ustanovitev novega organa za knjižnice (številka: 1/4, 1959)
  Posvetovanje ljudskih knjižničarjev (številka: 1/4, 1959)
  Vukovič Milan T. : Mali knjižarski leksikon (številka: 1/4, 1959)
  Terminološki oris besede "knjižnica" (številka: 1/4, 1959)
  Bulgarska hudožestvena literatura na čuždi ezici 1944-1957 (številka: 1/4, 1959)
  Zvezni knjižničarski seminar (številka: 1/4, 1959)
  Osebna vest: Janko Glazer (številka: 1/4, 1959)
  Posvetovanje o znanstvenih in strokovnih knjižnicah (številka: 1/4, 1959)
  Bohanec Franček: Knjižne police za otoke (številka: 1/4, 1959)
  Poletni tečaj za knjižničarje v Kopru (številka: 1/4, 1959)
  Vtisi in razmišljanja ob študiju v Gallovem inštitutu v Rimu (številka: 1/4, 1959)
  IV. kongres knjižničarjev Jugoslavije (številka: 1/4, 1959)
  Prekmurje in Prekmurci v slovenskem periodičnem tisku (številka: 1/4, 1959)
  Sodobna knjižnica v Kranju (številka: 1/4, 1959)
  Šematizem uslužbencev slovenskih knjižnic (številka: 1/4, 1959)
  Stanje in osnovna vprašanja ljudskih knjižnic v LR Sloveniji (številka: 1/4, 1959)
 4. 1960
   34

  številka: 1/4 (1960)
  številka: 1/4 (1960)
  številka: 1/4 (1960)
  številka: 1/4 (1960)
  številka: 1/4 (1960)
  številka: 1/4 (1960)
  številka: 1/4 (1960)
  številka: 1/4 (1960)
  številka: 1-4 (1960)
  Dobrovoljc France: Bibliografija literature o Cankarjevi dramatiki (številka: 1/4, 1960)
  Ljudske knjižnice in njih fondi v LR Sloveniji leta 1959 (številka: 1/4, 1960)
  Problematika pokrajinskih študijskih knjižnic (številka: 1/4, 1960)
  Brecelj Marijan: Bevkova bibliografija I. (številka: 1/4, 1960)
  Bibliografija jugoslovenskih bibliografija 1945-1955 (številka: 1/4, 1960)
  Jugoslovenska književnost u inostranstvu (številka: 1/4, 1960)
  Resolucija zborovanja slovenskih knjižničarjev (številka: 1/4, 1960)
  130 let Blasnikove tiskarne (številka: 1/4, 1960)
  Bibliografija rasprava, članaka i književnih radova (številka: 1/4, 1960)
  XIII. redni letni občni zbor Društva bibliotekarjev Slovenije (številka: 1/4, 1960)
  Egyetemes tizedes osztályozás (številka: 1/4, 1960)
  Ko je ko u Jugoslaviji (številka: 1/4, 1960)
  Teden knjige v Kranju (številka: 1/4, 1960)
  (Destovnik Karel) Kajuh: Pesmi (številka: 1/4, 1960)
  Organizacija tehniške dokumentacije (številka: 1/4, 1960)
  Šematizem uslužbencev slovenskih knjižnic (številka: 1/4, 1960)
  Vjesnik bibliotekara Hrvatske (številka: 1/4, 1960)
  Bibliografija tiskov 16. stoletja (številka: 1/4, 1960)
  Bibliotekarstvo (številka: 1/4, 1960)
  Napredovanje v naziv višji bibliotekar (številka: 1/4, 1960)
  Bulovec Štefka - Janko Moder: Bibliografija prevodov v slovenščino (številka: 1/4, 1960)
  Zapiski s poti po nekaterih zahodnoevropskih knjižnicah (številka: 1/4, 1960)
  Posvetovanje knjižničarjev strokovnih knjižnic (številka: 1/4, 1960)
  In memoriam Andreja Kovača (številka: 1/4, 1960)
  Stanje knjižnic na Tolminskem (številka: 1/4, 1960)
 5. 1961
   37

  številka: 1/4 (1961)
  številka: 1/4 (1961)
  številka: 1/4 (1961)
  številka: 1/4 (1961)
  številka: 1/4 (1961)
  številka: 1/4 (1961)
  številka: 1/4 (1961)
  številka: 1-4 (1961)
  Bibliotekar (številka: 1/4, 1961)
  Lettere Venete (številka: 1/4, 1961)
  Manzini Guido: Le carte geografiche della Biblioteca governativa e civica di Gorizia (številka: 1/4, 1961)
  Pregled nekaterih tujih strokovnih časopisov (številka: 1/4, 1961)
  Zborovanje slovenskih knjižničarjev v Kopru (številka: 1/4, 1961)
  Drobno bibliografsko dopolnilo (številka: 1/4, 1961)
  Vjesnik bibliotekara Hrvatske (številka: 1/4, 1961)
  Vjesnik bibliotekara Hrvatske (številka: 1/4, 1961)
  Matiji Rodetu v spomin (številka: 1/4, 1961)
  Zakon o knjižnicah (številka: 1/4, 1961)
  Prizadevanja za uvedbo rednega bibliotekarskega šolanja (številka: 1/4, 1961)
  Resolucija zborovanja slovenskih knjižničarjev (številka: 1/4, 1961)
  Znanstvene in strokovne knjižnice v celjskem okraju (številka: 1/4, 1961)
  Bibliografski pregled slovenskih prevodov iz poljske književnosti (številka: 1/4, 1961)
  Nuovo catalogo della rete dei posti di prestito della provincia di Gorizia (številka: 1/4, 1961)
  Notizie A. I. B. (številka: 1/4, 1961)
  Bibliotekarstvo (številka: 1/4, 1961)
  Razgovor o finančnih sredstvih v knjižnicah (številka: 1/4, 1961)
  Manzini Guido: La lunga strada della cultura (številka: 1/4, 1961)
  Ljudske knjižnice v celjskem okraju (številka: 1/4, 1961)
  50 let Mestne Ljudske knjižnice v Ljubljani (številka: 1/4, 1961)
  Nekateri problemi knjižnic in knjižničarstva na Primorskem (številka: 1/4, 1961)
  Bollettino d'Informazioni (številka: 1/4, 1961)
  Načela, sprejeta na mednarodni konferenci o katalogizacijskih načelih v Parizu oktobra 1961 (številka: 1/4, 1961)
  Študijska knjižnica v Kopru 1951-1961 (številka: 1/4, 1961)
  Catalogo del fondo cartografico Queriniano (številka: 1/4, 1961)
  Šlajpah Mara: Ljudske knjižnice (številka: 1/4, 1961)
  Univerzalna decimalna klasifikacija (številka: 1/4, 1961)
  Repertorio bibliografico delle traduzioni (številka: 1/4, 1961)
 6. 1962
   53

  številka: 1/2 (1962)
  številka: 3/4 (1962)
  Vjesnik bibliotekara Hrvatske (številka: 1/2, 1962)
  Stanje in perspektive strokovnih knjižnic v mariborskem okraju (številka: 1/2, 1962)
  Biblioteca del popolo (številka: 1/2, 1962)
  Komisija za strokovne izpite (številka: 1/2, 1962)
  Zapiski iz Milana (številka: 1/2, 1962)
  Navodilo za poslovanje strokovnih knjižnic (številka: 1/2, 1962)
  Annuario delle biblioteche italiane (številka: 1/2, 1962)
  Komisija za posebne izpite (številka: 1/2, 1962)
  Stanje knjižnic v novomeškem okraju (številka: 1/2, 1962)
  Register knjižnic (številka: 1/2, 1962)
  O mednarodni zamenjavi publikacij (številka: 1/2, 1962)
  Bibliografski vjesnik (številka: 1/2, 1962)
  Leninovo delo v slovenskih prevodih (številka: 1/2, 1962)
  Bibliotekar (številka: 1/2, 1962)
  Drobci s potovanja po Angliji (številka: 1/2, 1962)
  K ustanavljanju matičnih knjižnic (številka: 1/2, 1962)
  Strokovne knjižnice v okraju Kranj (številka: 1/2, 1962)
  Nekaj misli in pripomb k mednarodni decimalni klasifikaciji (številka: 1/2, 1962)
  Biblioteke u Jugoslaviji (številka: 1/2, 1962)
  Medknjižnična izposoja (številka: 1/2, 1962)
  Biblioteche Triestine (številka: 1/2, 1962)
  Bibliotekarski godišnjak Vojvodine (številka: 1/2, 1962)
  Ob naprednem tisku... (številka: 1/2, 1962)
  Knjižnice v LR Sloveniji 1961 (številka: 1/2, 1962)
  O izvajanju zakona o knjižnicah (številka: 1/2, 1962)
  Manzini Guido: Bibliografia italiana su Scipio Slataper (številka: 1/2, 1962)
  Pogoji za ustanovitev knjižnice (številka: 1/2, 1962)
  Navodilo za poslovanje strokovnih knjižnic (številka: 3/4, 1962)
  Della Corte Carlo: I fumetti (številka: 3/4, 1962)
  Leninovo delo v slovenskih prevodih (številka: 3/4, 1962)
  Zborovanje slovenskih knjižničarjev v Kranju (številka: 3/4, 1962)
  Almanacco dei bibliotecari Italiani 1962 (številka: 3/4, 1962)
  Resolucija zborovanja slovenskih knjižničarjev (številka: 3/4, 1962)
  Gerlanc Bogomil: Gradivo za knjigotržni tečaj Delavske univerze 'Boris Kidrič'(Sektor za strokovno izobraževanje), ki je bil v Ljubljani od februarja do aprila 1962 (številka: 3/4, 1962)
  Razgled po tujih strokovnih revijah (številka: 3/4, 1962)
  Prvinšek Lojze: O vezanju knjig (številka: 3/4, 1962)
  Informacijska služba v knjižnicah (številka: 3/4, 1962)
  Republiška matična knjižnica (številka: 3/4, 1962)
  Seznam literature za pripravo na posebni izpit za priznanje srednje in višje strokovne izobrazbe uslužbencem v knjižnicah (številka: 3/4, 1962)
  Slovenska bibliografija (številka: 3/4, 1962)
  Godišnjak 1960 (številka: 3/4, 1962)
  Brecelj Marijan: Bibliografia delle traduzioni slovene di opere italiane dal 1945 al 1961 (številka: 3/4, 1962)
  Leto dni zakona o knjižnicah (številka: 3/4, 1962)
  Organizacijska problematika strokovnih knjižnic (številka: 3/4, 1962)
  Ex libris (številka: 3/4, 1962)
  Knjižničarstvo na Gorenjskem (številka: 3/4, 1962)
  Coen Pirani Emma: Manuale del bibliotecario (številka: 3/4, 1962)
  Položaj slovenskih bibliotečnih delavcev (številka: 3/4, 1962)
  Seznam literature za pripravo na strokovne izpite za nazive knjižničarski manipulant, knjižničar in bibliotekar (številka: 3/4, 1962)
  Novi sistem nagrajevanja v univerznih knjižnicah (številka: 1-2, 1962)
  Problematika dela za slovensko retrospektivno bibliografijo (številka: 1-2, 1962)
 7. 1963
   53

  številka: 1/2 (1963)
  številka: 3/4 (1963)
  Enoletna knjižničarska šola (številka: 1/2, 1963)
  Bibliotekar (številka: 1/2, 1963)
  Pregled angleških bibliotekarskih revij za leto 1962 (številka: 1/2, 1963)
  Sedemletni načrt za razvoj knjižničarstva (številka: 1/2, 1963)
  Knihovnik (številka: 1/2, 1963)
  Šolske knjižnice v Sloveniji (številka: 1/2, 1963)
  Bulletin de l'Unesco a l'intention des bibliotheques (številka: 1/2, 1963)
  Nekateri problemi ob razvijanju matične službe (številka: 1/2, 1963)
  Zborovanje slovenskih knjižničarjev (številka: 1/2, 1963)
  Stanje, problematika in perspektive strokovnih tehniških knjižnic na področju ljubljanskega okraja (številka: 1/2, 1963)
  La parola e il libro (številka: 1/2, 1963)
  Bibliotekarz (številka: 1/2, 1963)
  Pionirska knjižnica v Ljubljani in mladinsko knjižničarstvo v Sloveniji (številka: 1/2, 1963)
  Ameriške bibliotekarske revije (številka: 1/2, 1963)
  Stanje in perspektive strokovnih knjižnic na področju bivšega okraja Gorica (številka: 1/2, 1963)
  Sodobna knjižnica v Angliji (številka: 1/2, 1963)
  Dopolnilo k izdajam slovenskih brambovskih pesmi (številka: 1/2, 1963)
  Registracija knjižnic (številka: 1/2, 1963)
  Republiška inštruktorska skupina (številka: 1/2, 1963)
  Kongres jugoslovanskih knjižničarjev (številka: 1/2, 1963)
  Stanje in problematika knjižničarstva na Goriškem (številka: 1/2, 1963)
  Przegład biblioteczny (številka: 1/2, 1963)
  O odnosih med bibliotekarstvom in dokumentacijo (številka: 1/2, 1963)
  Knjižnice v novem sistemu financiranja (številka: 3/4, 1963)
  Koledarji za Pomurce (številka: 3/4, 1963)
  Retrospektivna bibliografija jugoslovanskega delavskega gibanja (številka: 3/4, 1963)
  Priprave za novi knjižničarski zakon v Angliji (številka: 3/4, 1963)
  Bibliografski vjesnik (številka: 3/4, 1963)
  Knjižnice in bibliografija (številka: 3/4, 1963)
  Knjiga, knjižničar in propaganda (številka: 3/4, 1963)
  Mirko Rupel (številka: 3/4, 1963)
  Latinsko-američka književnost u Jugoslaviji (številka: 3/4, 1963)
  Zborovanje slovenskih knjižničarjev v Mariboru (številka: 3/4, 1963)
  Delo z bravcem v ljudski knjižnici (številka: 3/4, 1963)
  Pravila Zveze društev bibliotekarjev Jugoslavije (številka: 3/4, 1963)
  Resolucija zborovanja slovenskih knjižničarjev (številka: 3/4, 1963)
  Nekrolog (številka: 3/4, 1963)
  Drugarice i drugovi (številka: 3/4, 1963)
  Domoznanska tradicija in naloge pokrajinskih knjižnic (številka: 3/4, 1963)
  Zbiranje gradiva o stanju knjižnic v Sloveniji (številka: 3/4, 1963)
  Domoznanstvena tradicija in naloge pokrajinskih knjižnic (številka: 3/4, 1963)
  Registracija knjižnic (številka: 3/4, 1963)
  Knjižnice in dokumentacija (številka: 3/4, 1963)
  Sklepi V. kongresa Zveze društev bibliotekarjev Jugoslavije v Sarajevu 26. in 27. septembra 1963 (številka: 3/4, 1963)
  Handbook of special librarianship and information work (številka: 3/4, 1963)
  Nekrolog (številka: 3/4, 1963)
  Bibliografija kot znanstveno raziskovalno delo (številka: 3/4, 1963)
  Tečaj za matične knjižnice okraja Ljubljana (številka: 3/4, 1963)
  Seminarji za knjižničarje šolarskih knjižnic na osnovnih šolah (številka: 3/4, 1963)
  Vzgoja mladega bravca v knjižnici (številka: 3/4, 1963)
  Bibliografija NOB tiska na Goriškem (številka: 3/4, 1963)
 8. 1964
   36

  številka: 1/2 (1964)
  številka: 3/4 (1964)
  Pomanjkanje prostora v knjižnicah (številka: 1/2, 1964)
  Slovenske knjižnice v planskem obdobju 1964-1970 (številka: 1/2, 1964)
  Bibliotekarz (številka: 1/2, 1964)
  O problemu javnih knjižnic ljubljanskega okraja in Zasavja (številka: 1/2, 1964)
  Knjižnice v sedemletnem planu (številka: 1/2, 1964)
  Tehniške knjižnice v perspektivnem razvoju 1964-1970 (številka: 1/2, 1964)
  Bibliotekar' (številka: 1/2, 1964)
  Na obisku pri bibliotekarjih Nemške demokratične republike (številka: 1/2, 1964)
  Šola za knjižničarje (številka: 1/2, 1964)
  Navodilo o ureditvi in delu šolskih knjižnic (številka: 1/2, 1964)
  Pregled angleških bibliotekarskih revij za leto 1963 (številka: 1/2, 1964)
  Dopolnitve in pripombe k "Bibliografiji prevoda objavljenih u Jugoslaviji 1944-1959" glede na slovenske prevode v skupini DK 8 (številka: 1/2, 1964)
  Registracija knjižnic (številka: 1/2, 1964)
  Przegład biblioteczny (številka: 1/2, 1964)
  Zakon o varstvu kulturnih spomenikov in knjižnice (številka: 1/2, 1964)
  Nekaj vtisov z ekskurzije v Carigrad (številka: 1/2, 1964)
  Nekrolog dr. Mirku Ruplu v italijanski bibliotekarski reviji (številka: 1/2, 1964)
  Šolske knjižnice in sedemletni načrt (številka: 1/2, 1964)
  Iz osnutka perspektivnega razvoja knjižnic v SR Sloveniji za obdobje 1964-1970 (številka: 3/4, 1964)
  Gradnja in oprema strokovnih tehniških knjižnic (številka: 3/4, 1964)
  Študij bibliotekarstva v Sloveniji (številka: 3/4, 1964)
  Zakon o knjižnicah (številka: 3/4, 1964)
  Ureditev in oprema javnih knjižnic (številka: 3/4, 1964)
  Matične knjižnice (številka: 3/4, 1964)
  Knjižnice v Pomurju (številka: 3/4, 1964)
  Roczniki biblioteczne 1960-1962 (številka: 3/4, 1964)
  Vprašanje centralne katalogizacije slovenskega tiska (številka: 3/4, 1964)
  Jugoslovanske bibliotekarske revije v letu 1964 (številka: 3/4, 1964)
  Statistika in statistični obrazci v mariborski Študijski knjižnici (številka: 3/4, 1964)
  Z Zasedanja prosvetno-kulturnega zbora skupščine SR Slovenije (številka: 3/4, 1964)
  Statistika in obrazci v knjižnicah (številka: 3/4, 1964)
  Novejša strokovna literatura v Narodni in univerzitetni knjižnici (številka: 3/4, 1964)
  Predmetnik in program za pouk knjižničarstva na Pedagoški akademiji (številka: 3/4, 1964)
  Registracija knjižnic (številka: 3/4, 1964)
 9. 1965
   41

  številka: 1/4 (1965)
  Knjižne razstave študijskih knjižnic (številka: 1/4, 1965)
  Skupščina Zveze bibliotekarskih društev Jugoslavije (številka: 1/4, 1965)
  Konyvtarosokzsebkonye. Országos konyvtárügyi es dokumentációstanács (številka: 1/4, 1965)
  Biblioteka Matice srpske (številka: 1/4, 1965)
  Slovensko knjižničarstvo dvajset let po osvoboditvi (številka: 1/4, 1965)
  Dve naši pokrajinski glasili (številka: 1/4, 1965)
  Obvestilo (številka: 1/4, 1965)
  Ljubljanske šolske knjižnice (številka: 1/4, 1965)
  Ob smrti Justine Podpačeve (številka: 1/4, 1965)
  Še en nekrolog dr. Mirku Ruplu v italijanski reviji (številka: 1/4, 1965)
  Marijan Brecelj: Bibliografija partizanskega tiska na Primorskem (številka: 1/4, 1965)
  Marijan Brecelj: Gradnikova bibliografija (številka: 1/4, 1965)
  Generalna skupščina Mednarodne federacije bibliotekarskih društev (številka: 1/4, 1965)
  Pregled dosedanjih izpitov iz bibliotekarske stroke (številka: 1/4, 1965)
  Slovenska bibliografija 1960-1962 (številka: 1/4, 1965)
  Seznam opravljenih nalog za bibliotekarske izpite (številka: 1/4, 1965)
  Sto let knjižničarstva v Novem mestu (številka: 1/4, 1965)
  Leopold Šmalc - sedemdesetletnik (številka: 1/4, 1965)
  Nekateri problemi sodelovanja med knjižnicami v Ljubljani (številka: 1/4, 1965)
  Bibliografski vjesnik (številka: 1/4, 1965)
  Aktualna vprašanja decimalne klasifikacije (številka: 1/4, 1965)
  Nekaj besed o naši katalogizacijski terminologiji (številka: 1/4, 1965)
  Biblos (številka: 1/4, 1965)
  Bibliotekarz (številka: 1/4, 1965)
  Zentralblatt für Bibliothekswesen (številka: 1/4, 1965)
  Inštitut za bibliotekarstvo na Poljskem in na Češkem (številka: 1/4, 1965)
  Könyvtaros (številka: 1/4, 1965)
  Slovenski komunistični list "Delo" (številka: 1/4, 1965)
  Struktura sovjetskih univerzitetnih knjižnic (številka: 1/4, 1965)
  Bücherei und Bildung (številka: 1/4, 1965)
  Der Bibliothekar (številka: 1/4, 1965)
  Almanacco dei bibliotecari italiani 1962 (številka: 1/4, 1965)
  Kosta Grubačić: Enciklopedijski leksikon bibliotekarstva (številka: 1/4, 1965)
  Uj Könyvek (številka: 1/4, 1965)
  Posvetovanje in občni zbor slovenskih knjižničarjev (številka: 1/4, 1965)
  Bibliotekarska, bibliografska in dokumentalistična literatura (številka: 1/4, 1965)
  Grada za istoriju Biblioteke Matice srpske (številka: 1/4, 1965)
  Knjižnice ljubljanske univerze (številka: 1/4, 1965)
  Statistični podatki o knjižnicah za leto 1964 (številka: 1/4, 1965)
  Slovenske bibliografije v letu 1964 (številka: 1/4, 1965)
 10. 1966
   44

  številka: 1/4 (1966)
  Bibliografija Bogomila Magajne (številka: 1/4, 1966)
  Biblos (številka: 1/4, 1966)
  Bücherei und Bildung (številka: 1/4, 1966)
  Skerlove bibliografije o narodnoosvobodilnem boju Slovencev (številka: 1/4, 1966)
  Bibliotekarz. Czasopismo poświecone sprawombibliotek i czytelnictwa (številka: 1/4, 1966)
  Dantejeve slovenske bibliografije v letu1965 (številka: 1/4, 1966)
  Bibliografski vjesnik (številka: 1/4, 1966)
  Stanje in perspektiva šolanja kadrov (številka: 1/4, 1966)
  Ob petinsedemdesetletnici Vere Levstikove (številka: 1/4, 1966)
  Katalogizacija kartografskega gradiva (številka: 1/4, 1966)
  Strokovni izlet primorskih knjižničarjev v Italiji (številka: 1/4, 1966)
  Accademie e biblioteche d'Italia 1965 (številka: 1/4, 1966)
  Razstave v študijskih knjižnicah (številka: 1/4, 1966)
  Razstave v študijskih knjižnicah (številka: 1/4, 1966)
  Stanje in problematika slovaške retrospektivne bibliografije (številka: 1/4, 1966)
  Naše knjižnice in gospodarska reforma (številka: 1/4, 1966)
  Slovenski primorski koledarji (številka: 1/4, 1966)
  Zentralblatt für Bibliothekswesen (številka: 1/4, 1966)
  Bibliografija (številka: 1/4, 1966)
  Accademie e biblioteche d'Italia 1964 (številka: 1/4, 1966)
  O stanju nekaterih specialnih tehniških knjižnic v Ljubljani v letih 1965 in 1966 (številka: 1/4, 1966)
  Narodna in študijska knjižnica v Trstu (številka: 1/4, 1966)
  Mednarodni kongres znanstvene in tehnične dokumentacije in informacije (številka: 1/4, 1966)
  Rezultati dosedanjih prizadevanj za razvid knjižnic v Sloveniji (številka: 1/4, 1966)
  Prvi medfakultetni sestanek bibliotekarjev pravnih fakultet v Jugoslaviji (številka: 1/4, 1966)
  Bogo Komelj: Sto let javnega knjižničarstva v Novem mestu 1865-1965 (številka: 1/4, 1966)
  The Journal of Documentation (številka: 1/4, 1966)
  Predmetni katalog v današnji knjižnici (številka: 1/4, 1966)
  (Oton Berkopec: ) Litteratures vougoslavesen Tchecoslovaquie 1945 - 1964 (številka: 1/4, 1966)
  Doktorske disertacije obranjene v Sloveniji 1920-1965 (številka: 1/4, 1966)
  ZIID-Zeitschrift (številka: 1/4, 1966)
  Slovenske bibliografije v letu 1965 (številka: 1/4, 1966)
  The Library Quarterly. A Journal of Investigationand Discussion in the Field ofLibrary Science (številka: 1/4, 1966)
  Bibliotekarska, bibliografska in dokumentalistična literatura (številka: 1/4, 1966)
  Bibliografija izdanja u narodnooslobodi-lačkom ratu 1941-1945 (številka: 1/4, 1966)
  DK-Mitteilungen (številka: 1/4, 1966)
  Statistični podatki o knjižnicah za leto 1965 (številka: 1/4, 1966)
  Rokopisna zbirka v Študijski knjižnici Mirana Jarca (številka: 1/4, 1966)
  Library Trends (številka: 1/4, 1966)
  Sodelovanje knjižnic pri širjenju dobre knjige (številka: 1/4, 1966)
  Gore v besedi, podobi in glasbi (številka: 1/4, 1966)
  Financiranje knjižničarstva in reforma (številka: 1/4, 1966)
  Plenum društva bibliotekarjev Slovenije (številka: 1/4, 1966)
 11. 1967
   48

  številka: 1/4 (1967)
  Bücherei und Bildung (številka: 1/4, 1967)
  Novo poslopje Študijske knjižnice v Celju (številka: 1/4, 1967)
  Vjesnik bibliotekara Hrvatske (številka: 1/4, 1967)
  Knjižnice v Grčiji (številka: 1/4, 1967)
  Statistični podatki o javnih knjižnicah za leto 1966 (številka: 1/4, 1967)
  Nekaj beležk o italijanski bibliografiji (številka: 1/4, 1967)
  Knjižne razstave študijskih knjižnic od novembra 1965 do konca leta 1966 (številka: 1/4, 1967)
  Pogovor s predstavniki knjižnic tehniških fakultet univerze vLjubljani (številka: 1/4, 1967)
  ZIID-Zeitschrift (številka: 1/4, 1967)
  Jože Povšič: Bibliografija Franca Močnika (številka: 1/4, 1967)
  Novomeški tiskar in založnik Janez Krajec (številka: 1/4, 1967)
  Knjižnice v Mežiški dolini (številka: 1/4, 1967)
  Izobraževanje knjižničarjev v Bolgariji (številka: 1/4, 1967)
  Društveni zbor in zvezni kongres (številka: 1/4, 1967)
  Antonija Kolerič: Bibliografija slovenskega tiska v Italiji med dvema vojnama 1918 -30. IV. 1945 (številka: 1/4, 1967)
  Spremenjeni obrazci za poslovanje v knjižnicah (številka: 1/4, 1967)
  Ruth Unger und Margit Wille: Verzeichnisbibliotekarischer Fachzitschriften (številka: 1/4, 1967)
  V letu 1593 natisnjeni slovenski očenaš (številka: 1/4, 1967)
  Knjižnice občinskih upravnih organov (številka: 1/4, 1967)
  Biblos (številka: 1/4, 1967)
  Bibliografu Ujeviču v spomin (številka: 1/4, 1967)
  Posvetovanje Društva bibliotekarjev Slovenije v Kopru (številka: 1/4, 1967)
  Melita Pivec-Stele: Biblioteka Kmetijske družbe za Kranjsko (Slovenijo) 1820-1945 (številka: 1/4, 1967)
  Prevodi Marxa in Engelsa v slovenščino (številka: 1/4, 1967)
  Slovenske bibliografije v letu 1966 (številka: 1/4, 1967)
  Franjo Tominec: Bibliografski pregled I. do XX. letnika (številka: 1/4, 1967)
  Nekaj misli o fondu splošnih ljudskih knjižnic (številka: 1/4, 1967)
  Knjižničarsko delo Albina Kjudra (številka: 1/4, 1967)
  Kratka bibliografska raziskava o doslej neznanem prevajalcu Prešerna (številka: 1/4, 1967)
  Knjižna polica (številka: 1/4, 1967)
  Informativno - dokumentacijska služba v knjižnici Visoke šole za ekonomijo Berlin-Karlshorst (številka: 1/4, 1967)
  Anketa "Kaj najraje berem - tudi naskrivaj?" (številka: 1/4, 1967)
  The School Librarian and School LibraryReview (številka: 1/4, 1967)
  Egyetemes tizedes osztályozás. Rovidettkiadas (številka: 1/4, 1967)
  S. H. Steinberg: Cinque secoli di stampa. Tipografia e caratteri, libri ed editoria. Tit. orig (številka: 1/4, 1967)
  Periodični tisk v knjižnicah (številka: 1/4, 1967)
  Dr. Fran Kovačič in Studijska knjižnica v Mariboru (številka: 1/4, 1967)
  Organizacija slovenskih bibliotekarjev 1931 - 1947- 1967 (številka: 1/4, 1967)
  Nachrichten für Dokumentation (številka: 1/4, 1967)
  The Journal of Documentation. Deveted tothe recording. organization and disseminationof specialized knowledge (številka: 1/4, 1967)
  Joannes Baptista Mayr: Catalogus librorumqui nundinis Labacensibus antumnalibus inofficina libraria Joannis Baptistae Mayr, venales prostant (številka: 1/4, 1967)
  Ob objavi univerzalne decimalne klasifikacije v slovenščini (številka: 1/4, 1967)
  Plenum Društva bibliotekarjev Slovenije (številka: 1/4, 1967)
  O našem izseljenskem časopisju (številka: 1/4, 1967)
  Sprehod med starimi vezavami (številka: 1/4, 1967)
  Knjižnice na Primorskem v srednjeročnem načrtu do leta 1970 (številka: 1/4, 1967)
  Bibliotekarz. Czasopismo poświecone sprawombibliotek i czytelnictwa (številka: 1/4, 1967)
 12. 1968
   57

  številka: 1/4 (1968)
  Bücherei und Bildung (številka: 1/4, 1968)
  Slovenske bibliografije v letu 1967 (številka: 1/4, 1968)
  Anton Ingolič: Bibliografija (številka: 1/4, 1968)
  Nachrichten für Dokumentation (številka: 1/4, 1968)
  Naša društva in podružnice (številka: 1/4, 1968)
  Bibliotekarz (številka: 1/4, 1968)
  Ob stoletnici splošne tekoče bibliografije pri Slovencih (številka: 1/4, 1968)
  Nada Prašelj - Bogomil Gerlanc: Biblio-grafija založbe Mladinska knjiga 1945-1965 (številka: 1/4, 1968)
  Ameriške bibliotekarske revije v letu 1967 (številka: 1/4, 1968)
  Stanje specialnih tehniških knjižnic vSloveniji in analiza njihovih problemov (številka: 1/4, 1968)
  Bibliografija "Pregleda" 1910 - 1912 (številka: 1/4, 1968)
  Knjižničarstvo na Tolminskem (številka: 1/4, 1968)
  Bibliotekarska, bibliografska in dokumentalistična literatura (številka: 1/4, 1968)
  Referatni časopisi inštituta za znanstveno informacijo v Philadelphiji (številka: 1/4, 1968)
  Dr. Franc Sušnik (številka: 1/4, 1968)
  Društvo ljubiteljev drobne grafike Exlibris Sloveniae (številka: 1/4, 1968)
  Accademie e biblioteche d'Italia (številka: 1/4, 1968)
  The Journal of Documentation (številka: 1/4, 1968)
  Richard C. Lewanski: The Literature of the World in English Translation. A Bibliography. Vol. II. The slavic Literatures (številka: 1/4, 1968)
  Bulletin de l'Unesco a l'intention des bibliotheques (številka: 1/4, 1968)
  Stanislav Kos: Bibliografsko kazalo Časopisa za zgodovino in narodopisje XXI-XXXV (številka: 1/4, 1968)
  XVIII. občni zbor Društva bibliotekarjev Slovenije (številka: 1/4, 1968)
  Ob izidu Abecednega imenskega kataloga (številka: 1/4, 1968)
  Francesco Barberi: Biblioteca e bibliotecario (številka: 1/4, 1968)
  Delo z mladim bralcem (številka: 1/4, 1968)
  Branko Berčič: Das slowenische Wort in den Drucken des 16. Jahrhunderts (številka: 1/4, 1968)
  Bibliotekar (številka: 1/4, 1968)
  Priznavanje strokovnih kvalifikacij v bibliotekarski stroki (številka: 1/4, 1968)
  Dvajset let knjižnice biotehniške fakultete vLjubljani (številka: 1/4, 1968)
  Centralna katalogizacija slovenskega tiska (številka: 1/4, 1968)
  Biblos (številka: 1/4, 1968)
  La Parola e il libro (številka: 1/4, 1968)
  ZIID-Zeitschrift (številka: 1/4, 1968)
  Dvajset let Društva bibliotekarjev Slovenije (številka: 1/4, 1968)
  Repertoar slovenskih gledališč 1867 do 1967 (številka: 1/4, 1968)
  Krajevni DK-vrstilci za Slovenijo (številka: 1/4, 1968)
  O bibliografijah ameriškoslovenskega izseljenskega tiska (številka: 1/4, 1968)
  Knjižne razstave študijskih knjižnic v letu 1967 (številka: 1/4, 1968)
  Vjesnik bibliotekara Hrvatske (številka: 1/4, 1968)
  Uporaba obrazcev v knjižnicah (številka: 1/4, 1968)
  Slovenska izdaja univerzalne decimalne klasifikacije (številka: 1/4, 1968)
  Tri dragocene pridobitve NUK (številka: 1/4, 1968)
  Statistika o javnih knjižnicah za leto 1967 (številka: 1/4, 1968)
  Prof. Janko Glazer (številka: 1/4, 1968)
  Zeitschrift fur Bibliothekswesen und Bibliographie (številka: 1/4, 1968)
  Dr. Valter Bohinec (številka: 1/4, 1968)
  Vilher Srečko in Adamov Radmila: O morju in pomorstvu (številka: 1/4, 1968)
  Catalogo della Biblioteca Internazionaledel Fanciullo 1963-1866 (številka: 1/4, 1968)
  Statut Društva bibliotekarjev Slovenije (številka: 1/4, 1968)
  Zentralblatt für Bibliothekswesen (številka: 1/4, 1968)
  Dve italijanski fotomehanski izdaji (številka: 1/4, 1968)
  Eva Bauman: Bibliografija Vladimira Levstika (številka: 1/4, 1968)
  Antonija Kolerič in Marijan Pertot: Bibliografija Šolskih knjig in skript za slovenske šole v Italiji 1945 - 1966 (številka: 1/4, 1968)
  Prekmuriana 1941 - 1945 (številka: 1/4, 1968)
  Janez Höfler in Ivan Klemencic: Glasbeni rokopisi in tiski na Slovenskem do leta1800 (številka: 1/4, 1968)
  Štefka Bulovec: Bibliografija slovenskega tiskarstva 1868-1968 (številka: 1/4, 1968)
 13. 1969
   41

  številka: 1/4 (1969)
  Seznam literature za pripravo na strokovne izpite za prizanje kvalifikacij iz bibliotekarske stroke (številka: 1/4, 1969)
  ZIID-Zeitschrift (številka: 1/4, 1969)
  O problemih knjižnic v obmorskih in turističnih središčih (številka: 1/4, 1969)
  Slovenske bibliografije v letu 1968 (številka: 1/4, 1969)
  Bibliotekarska, bibliografska in dokumentalistična literatura (številka: 1/4, 1969)
  Zbiranje gradiva v študijskih knjižnicah (številka: 1/4, 1969)
  Josef Vinarek in Alois Tešitel: Knihovni v USA (številka: 1/4, 1969)
  Zentralblatt für Bibliothekswesen (številka: 1/4, 1969)
  Bibliotekarz (številka: 1/4, 1969)
  Knjižne razstave študijskih knjižnic v letu 1968 (številka: 1/4, 1969)
  Nakupovalna centrala za javne knjižnice v Reutlingemu (številka: 1/4, 1969)
  Statistika o javnih knjižnicah za leto 1968 (številka: 1/4, 1969)
  Bibliografija člankov o delavskem gibanju na Slovenskem od začetkov do leta 1941 (številka: 1/4, 1969)
  Ureditev prostega pristopa v ljudski knjižnici (številka: 1/4, 1969)
  Marko Aljančič in Primož Schauer: Proteus (številka: 1/4, 1969)
  Delo matične knjižnice v radovljiški občini (številka: 1/4, 1969)
  Katalogizacija faksimiliranih izdaj (številka: 1/4, 1969)
  Library Trends (številka: 1/4, 1969)
  Nachrichten für Dokumentation (številka: 1/4, 1969)
  Knjižnice v termalnih in mineralnih zdraviliščih (številka: 1/4, 1969)
  Prizadevanja za učiteljske in šolske knjižnice na Slovenskem dve desetletji po sprejetju šolskega zakona leta 1869 (številka: 1/4, 1969)
  Univerza v Ljubljani (številka: 1/4, 1969)
  Centralna medicinska knjižnica v Ljubljani (številka: 1/4, 1969)
  Program strokovnih izpitov za priznavanje kvalifikacij bibliotekarske stroke (številka: 1/4, 1969)
  Mariborska tovarniška glasila ob lanskem mesecu knjige (številka: 1/4, 1969)
  Dokumenti slovenskega gledališkega muzeja (številka: 1/4, 1969)
  Bibliografija slovenskega časopisja 1937-1945 (številka: 1/4, 1969)
  Ustanovitev skupnosti študijskih knjižnic Slovenije (številka: 1/4, 1969)
  Vjesnik bibliotekara Hrvatske (številka: 1/4, 1969)
  The Library Quarterly (številka: 1/4, 1969)
  Knjižnice v turističnih krajih (številka: 1/4, 1969)
  Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie (številka: 1/4, 1969)
  Pripravništvo v bibliotekarski stroki (številka: 1/4, 1969)
  The Journal of Documentation (številka: 1/4, 1969)
  Strokovno posvetovanje slovenskih knjižničarjev v Radovljici (številka: 1/4, 1969)
  Pravilnik o pridobivanju strokovnih kvalifikacij bibliotekarske stroke (številka: 1/4, 1969)
  Naše okno v svet (številka: 1/4, 1969)
  Bücherei und Bildung (številka: 1/4, 1969)
  Biblos (številka: 1/4, 1969)
  Dr. Melitta Pivec-Stele (številka: 1/4, 1969)
 14. 1970
   52

  številka: 1/4 (1970)
  Stanislav Kos: Mariborsko gledališče 1919-1941 (številka: 1/4, 1970)
  Bibliotekarska iskra (številka: 1/4, 1970)
  Marijan Vujčič (številka: 1/4, 1970)
  Vtisi z ogleda informacijskega dokumentacijskega centra VINITI v Moskvi in informacijskega centra v Pragi (številka: 1/4, 1970)
  Faksimilirane izdaje naših tiskov, rokopisov in grafičnih listov, ki so jih izdale slovenske založbe v letih 1909 do 1969 (številka: 1/4, 1970)
  Biblos (številka: 1/4, 1970)
  19. občni zbor Društva bibliotekarjev Slovenije (številka: 1/4, 1970)
  Občinske matične knjižnice in normativi (številka: 1/4, 1970)
  Poslovanje občinskih matičnih knjižnic in sodobni normativi (številka: 1/4, 1970)
  Janez Fugina (številka: 1/4, 1970)
  Strokovno društvo italijanskih bibliotekarjev (številka: 1/4, 1970)
  Nachrichten für Dokumentation (številka: 1/4, 1970)
  Informacijska služba v znanstvenih knjižnicah (številka: 1/4, 1970)
  Stanko Bunc (številka: 1/4, 1970)
  Bücherei und Bildung (številka: 1/4, 1970)
  Libri (številka: 1/4, 1970)
  Bogo Pregelj (številka: 1/4, 1970)
  Dvajset let Pionirske knjižnice v Ljubljani (številka: 1/4, 1970)
  Bibliotekarska, bibliografska in dokumentalistična literatura (številka: 1/4, 1970)
  Bibliotekar. Beograd. XX/1968 (številka: 1/4, 1970)
  Anglo-American cataloging rules (številka: 1/4, 1970)
  A. Kolerič - M. Pertot: Bibliografija slovenskega tiska v Italiji od 1. V. 1945 do 31. XII. 1954 (številka: 1/4, 1970)
  Slovenske bibliografije v letu 1969 (številka: 1/4, 1970)
  Knjižne razstave študijskih knjižnic v letu 1969 (številka: 1/4, 1970)
  Razvoj in stanje knjižničarstva v Ptuju (številka: 1/4, 1970)
  Lenin in knjižnice (številka: 1/4, 1970)
  The Journal of Documentation (številka: 1/4, 1970)
  Prof. Pavle Kalan - sedemdesetletnik (številka: 1/4, 1970)
  Informatik (številka: 1/4, 1970)
  O katalogizaciji: operna besedila in dodatni vpisi (številka: 1/4, 1970)
  Statistika o javnih knjižnicah za leto 1969 (številka: 1/4, 1970)
  Vjesnik bibliotekara Hrvatske (številka: 1/4, 1970)
  Bibliografija člankov o delavskem gibanju na Slovenskem od začetkov do leta 1941 (številka: 1/4, 1970)
  Obisk v nekaterih munchenskih knjižnicah (številka: 1/4, 1970)
  S potovanja po Veliki Britaniji in Tuniziji (številka: 1/4, 1970)
  Jože Munda: Bibliografija slovenskega marksističnega tiska 11. april 1920 - 26. marec 1941 (številka: 1/4, 1970)
  Pintarič Ivan (številka: 1/4, 1970)
  Tretja skupščina Zveze društev bibliotekarjev Jugoslavije (številka: 1/4, 1970)
  Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie (številka: 1/4, 1970)
  Bulletin de l'Unesco a l'intention des bibliotheques (številka: 1/4, 1970)
  Bibliotekarstvo (številka: 1/4, 1970)
  Terminologičeskij slovar po naučnoj informacii (številka: 1/4, 1970)
  Jože Kokole: Bibliografija doktorskih disertacij Univerze in drugih visokošolskih in znanstvenih ustanov v Ljubljani 1920-1968 (številka: 1/4, 1970)
  Preimenovanje Študijske knjižnice v Mariboru (številka: 1/4, 1970)
  Dvajset let Centralne tehniške knjižnice (številka: 1/4, 1970)
  Zentralblatt für Bibliothekswesen (številka: 1/4, 1970)
  Stanje in delo študijskih knjižnic v letu 1968 (številka: 1/4, 1970)
  The School Librarian (številka: 1/4, 1970)
  Bibliotekarz (številka: 1/4, 1970)
  Odprto pismo slovenski javnosti (številka: 1/4, 1970)
  Standardi in norme v znanstveni knjižnici (številka: 1/4, 1970)
 15. 1971
   54

  številka: 1/2 (1971)
  številka: 3/4 (1971)
  Osnutek standardov šolskih knjižnic (številka: 1/2, 1971)
  Še o knjižnicah za pripadnike italijanske narodnosti v SR Sloveniji (številka: 1/2, 1971)
  Vloga visokošolskih knjižnic (številka: 1/2, 1971)
  Knjižnice za pripadnike italijanske in madžarske narodnosti v SR Sloveniji (številka: 1/2, 1971)
  Ob razpravah o standardih v knjižnicah (številka: 1/2, 1971)
  Še o knjižnicah za pripadnike madžarske narodnosti v SR Slovenije (številka: 1/2, 1971)
  Knjižnični sistem Slovenije (številka: 1/2, 1971)
  Osnove za standarde javnih knjižnic (številka: 1/2, 1971)
  Standardi univerznih knjižnic (številka: 1/2, 1971)
  Goriška knjižnica, Nova Gorica (številka: 3/4, 1971)
  Študijska knjižnica, Celje (številka: 3/4, 1971)
  Bogomil Gerlanc: Bibliografija Antona Sovreta (številka: 3/4, 1971)
  Zentralblatt für Bibliothekswesen (številka: 3/4, 1971)
  Bibliotekarz (številka: 3/4, 1971)
  Zeitschrift fur Bibliothekswesen und Bibliographie (številka: 3/4, 1971)
  Periodični tisk v Italiji (številka: 3/4, 1971)
  Bulletin des bibliotheques de France (številka: 3/4, 1971)
  Boža Pleničar: Ciciban (številka: 3/4, 1971)
  Ljudska in študijska knjižnica, Ptuj (številka: 3/4, 1971)
  Študijska knjižnica Mirana Jarca, Novo mesto (številka: 3/4, 1971)
  Bibliotekar (številka: 3/4, 1971)
  Alojz Hrovat (številka: 3/4, 1971)
  Eva Verona: Pravilnik i priručnik za izradbu abecednih kataloga. Prvi deo: odrednice- redalice (številka: 3/4, 1971)
  Biblioteki SSSR (številka: 3/4, 1971)
  Bücherei und Bildung (številka: 3/4, 1971)
  Statistika o javnih knjižnicah za leto 1970 (številka: 3/4, 1971)
  Dunajska dvorna knjižnica in njeni slovenski knjižničarji (številka: 3/4, 1971)
  Bibliotekarska, bibliografska in dokumentalistična literatura (številka: 3/4, 1971)
  Srednjeveške knjižnice v Sloveniji (številka: 3/4, 1971)
  Jesensko posvetovanje v Mariboru (številka: 3/4, 1971)
  Nekaj metodičnih napotkov za skupinske (razredne) oblike dela z obiskovalci šolske knjižnice (številka: 3/4, 1971)
  Bulletin de l'Unesco a l'intention des bibliotheques (številka: 3/4, 1971)
  Specialne tehniške knjižnice v SR Sloveniji (številka: 3/4, 1971)
  Josip Rijavec (številka: 3/4, 1971)
  Visokošolska in študijska knjižnica, Maribor (številka: 3/4, 1971)
  Die Aufhebung der kroatischen Klosterbibliotheken unter Josef II (številka: 3/4, 1971)
  Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana (številka: 3/4, 1971)
  Ludvik Zepič (številka: 3/4, 1971)
  A. Kolerič - M. Pertot: Bibliografija slovenskega tiska v Italiji od 1. 1. 1955 do 31. XII. 1964 (številka: 3/4, 1971)
  Osrednja knjižnica občine Kranj, Kranj (številka: 3/4, 1971)
  O potujoči knjižnici v mariborski občini (številka: 3/4, 1971)
  Nachrichten für Dokumentation (številka: 3/4, 1971)
  Narodnoosvobodilni boj Slovencev (številka: 3/4, 1971)
  Branko Berčič: Tiskarstvo na Slovenskem (številka: 3/4, 1971)
  International Library Review (številka: 3/4, 1971)
  Študijska knjižnica, Murska Sobota (številka: 3/4, 1971)
  Informatik (številka: 3/4, 1971)
  Bibliografija člankov o delavskem gibanju na Slovenskem do leta 1941 (številka: 3/4, 1971)
  Priročnik za poslovanje specialnih knjižnic (številka: 3/4, 1971)
  Slovenske bibliografije v letu 1970 (številka: 3/4, 1971)
  Študijska knjižnica, Ravne (številka: 3/4, 1971)
  Študijska knjižnica, Koper (številka: 3/4, 1971)
 16. 1972
   56

  številka: 1/4 (1972)
  Vilma Krapež: Članki in razprave o morju in pomorstvu v slovenskem primorskem časopisju do leta 1940 (številka: 1/4, 1972)
  Accademie e biblioteche d'Italia (številka: 1/4, 1972)
  Munda Jože: Bibliografija izdaj Državne založbe Slovenije (številka: 1/4, 1972)
  Knjižnica Romunske akademije znanosti in romunska nacionalna bibliografija (številka: 1/4, 1972)
  Literatura s področja bibliotekarstva v CTK (številka: 1/4, 1972)
  Nachrichten für Dokumentation (številka: 1/4, 1972)
  Bibliotekar (številka: 1/4, 1972)
  International Library Review (številka: 1/4, 1972)
  Bulletin de l'Unesco a l'intention des bibliotheques (številka: 1/4, 1972)
  Buch und Bibliothek (številka: 1/4, 1972)
  Library Quarterly 1971 (številka: 1/4, 1972)
  Goriška knjižnica "France Bevk", Nova Gorica (številka: 1/4, 1972)
  Empfehlungen fur die Zusammenarbeit zvrischen Hochschulbibliothek und Institutsbibliotheken (številka: 1/4, 1972)
  Drago Cvetko: Bibliografija prof. Janka Orožna (številka: 1/4, 1972)
  Študijska knjižnica, Koper (številka: 1/4, 1972)
  Študijska knjižnica, Celje (številka: 1/4, 1972)
  Libri (številka: 1/4, 1972)
  Znanstvene knjižnice (številka: 1/4, 1972)
  Perspektive starega kataloga NUK (številka: 1/4, 1972)
  Pionirska knjižnica, Ljubljana (številka: 1/4, 1972)
  IV. skupščina Zveze društev bibliotekarjev Jugoslavije (številka: 1/4, 1972)
  Zentralblatt für Bibliothekswesen (številka: 1/4, 1972)
  20. skupščina Društva bibliotekarjev Slovenije (številka: 1/4, 1972)
  Janez Logar: Uvod u bibliografiju (številka: 1/4, 1972)
  Statistika o javnih knjižnicah za leto 1971 (številka: 1/4, 1972)
  Biblioteki SSSR (številka: 1/4, 1972)
  Informatik (številka: 1/4, 1972)
  France Dobrovoljc: Ukrainistika slovensk'oju movoju (številka: 1/4, 1972)
  Uporedna analiza bibliotečke delatnosti u SR Srbiji (številka: 1/4, 1972)
  Visokošolska in študijska knjižnica, Maribor (številka: 1/4, 1972)
  Bibliotekarska, bibliografska in dokumentalistična literatura v NUK (številka: 1/4, 1972)
  Univerzalna decimalna klasifikacija (številka: 1/4, 1972)
  Leopold Šmalc (številka: 1/4, 1972)
  Knjiga pri nas in za nas v svojem mednarodnem letu (številka: 1/4, 1972)
  Vjesnik bibliotekara Hrvatske (številka: 1/4, 1972)
  Nekaj vtisov iz knjižnic v Nemški demokratični republiki (številka: 1/4, 1972)
  Marijan Brecelj - France Dobrovoljc: Bibliographie traductions des belles-lettres slovenes (številka: 1/4, 1972)
  Študijska knjižnica Mirana Jarca, Novo mesto (številka: 1/4, 1972)
  Univerzitetna tehniška in informacijska knjižnica v Hannovru (številka: 1/4, 1972)
  Darja Ravnihar (številka: 1/4, 1972)
  Šolanje in vzgoja knjižničnih kadrov (številka: 1/4, 1972)
  Zoran Pišl (številka: 1/4, 1972)
  Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana (številka: 1/4, 1972)
  Študijska knjižnica, Murska Sobota (številka: 1/4, 1972)
  Manifest o javnih knjižnicah (številka: 1/4, 1972)
  Savremeni književni prevodioci Jugoslavije (številka: 1/4, 1972)
  Standardi za specialne knjižnice (številka: 1/4, 1972)
  Obdelava gradiva s področja tehnične standardizacije (številka: 1/4, 1972)
  Profil in lik knjižničnega delavca (številka: 1/4, 1972)
  Ljudska in študijska knjižnica, Ptuj (številka: 1/4, 1972)
  Resolucija IV. skupščine Zveze društev bibliotekarjev Jugoslavije (številka: 1/4, 1972)
  Stanislav Kos: Bibliografija založbe Obzorja Maribor (številka: 1/4, 1972)
  Slovenske bibliografije v letu 1971 (številka: 1/4, 1972)
  Študijska knjižnica, Ravne na Koroškem (številka: 1/4, 1972)
  Elektronski računalnik v knjižnični informatiki (številka: 1/4, 1972)
 17. 1973
   64

  številka: 1/4 (1973)
  Razvoj splošnoizobraževalnih knjižnic v Ljubljani in okolici (številka: 1/4, 1973)
  Študijska knjižnica, Celje (številka: 1/4, 1973)
  Študijska knjižnica, Koper (številka: 1/4, 1973)
  Drobni tiski v Visokošolski in študijski knjižnici v Mariboru (številka: 1/4, 1973)
  Nachrichten für Dokumentation 1972 (številka: 1/4, 1973)
  Bulletin de I'Unesco a l'intention des bibliotheques 1972 (številka: 1/4, 1973)
  Medicinske knjižnice v Veliki Britaniji (številka: 1/4, 1973)
  Buch und Bibliothek 1971 (številka: 1/4, 1973)
  Primož Simoniti: Bibliografija filozofskih tekstov (rokopisov in tekstov) na Slovenskem do leta 1800 (številka: 1/4, 1973)
  Obravnavanje dokumentacijskih informacij z računalnikom po SAIDC (številka: 1/4, 1973)
  Ljudska in študijska knjižnica, Ptuj (številka: 1/4, 1973)
  Študijska knjižnica, Ravne na Koroškem (številka: 1/4, 1973)
  Biblioteka Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Ljubljana (številka: 1/4, 1973)
  Katalog 72 (številka: 1/4, 1973)
  Boža Pleničar: Mladi svet (številka: 1/4, 1973)
  Slovenske bibliografije v letu 1972 (številka: 1/4, 1973)
  Bibliotekarz 1972 (številka: 1/4, 1973)
  Francoske univerzitetne knjižnice (številka: 1/4, 1973)
  Strokovno posvetovanje slovenskih knjižničarjev v Velenju (številka: 1/4, 1973)
  Biblos 1970 (številka: 1/4, 1973)
  Bibliotekarska, bibliografska in dokumentalistična literatura v NUK (številka: 1/4, 1973)
  Bulletin des Bibliotheques de France (številka: 1/4, 1973)
  Analiza statističnih podatkov splošnoizobraževalnih knjižnic v Ljubljani za leto 1972 (številka: 1/4, 1973)
  Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie 1971, 1972 (številka: 1/4, 1973)
  Mladina in branje (številka: 1/4, 1973)
  Jakob Oblak (številka: 1/4, 1973)
  Visokošolska in študijska knjižnica, Maribor (številka: 1/4, 1973)
  Library Trends 1971/1972 (številka: 1/4, 1973)
  Libri 1972 (številka: 1/4, 1973)
  Borri Giusto: Indice delle Pagine istriane 1903-1971 a cura di Giusto Borri (številka: 1/4, 1973)
  Pionirska knjižnica, Ljubljana (številka: 1/4, 1973)
  Kajetan Kavčič (številka: 1/4, 1973)
  Osrednja knjižnica, Kranj (številka: 1/4, 1973)
  Bibliotekar 1971 (številka: 1/4, 1973)
  Milan Dodič (številka: 1/4, 1973)
  Goriška knjižnica "France Bevk", Nova Gorica (številka: 1/4, 1973)
  Slovenska bibliografija. XXII. 1968 (številka: 1/4, 1973)
  Vjesnik bibliotekara Hrvatske 1971 (številka: 1/4, 1973)
  Prvi seminar Zveze društev bibliotekarjev Jugoslavije o uporabi računalnikov v knjižnicah (številka: 1/4, 1973)
  Zdenka Karlin: Bibliografija sodelavcev Veterinarskega zavoda Slovenije in Veterinarskega oddelka biotehniške fakultete (številka: 1/4, 1973)
  Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana (številka: 1/4, 1973)
  Kako uveljaviti moderen regionalni knjižnični sistem (številka: 1/4, 1973)
  Ura pravljic (številka: 1/4, 1973)
  Med knjigami 1972/1973 (številka: 1/4, 1973)
  Razvoj splošnoizobraževalnega knjižničarstva na ljubljanskem območju (številka: 1/4, 1973)
  Jože Zrim (številka: 1/4, 1973)
  Zentralblatt für Bibliothekswesen 1972 (številka: 1/4, 1973)
  Kako šolati knjižnične delavce (Anketa) (številka: 1/4, 1973)
  Nova izdaja kataloga periodičnih publikacij Centralne tehniške knjižnice v Ljubljani, izdelanega z računalnikom (številka: 1/4, 1973)
  Bežen pogled na vzgojno delo ASLIBa za knjižničarsko in informacijsko službo (številka: 1/4, 1973)
  Študijska knjižnica, Murska Sobota (številka: 1/4, 1973)
  Dr. Dušan Kermavner - sedemdesetletnik (številka: 1/4, 1973)
  Festschrift Josef Stummvoll. Am Beispil eines Bibliotekars (številka: 1/4, 1973)
  International Library Review (številka: 1/4, 1973)
  Statistika o javnih knjižnicah za leto 1972 (številka: 1/4, 1973)
  Literatura s področja bibliotekarstva v CTK (številka: 1/4, 1973)
  Otrok in knjiga (številka: 1/4, 1973)
  Informacija o posredovanju tehniške literature in informacij (številka: 1/4, 1973)
  Dr. Melitta Pivec-Stele (številka: 1/4, 1973)
  Library Quarterly 1972 (številka: 1/4, 1973)
  Marija Klemenčič: Biblioteka in publikacije Slovenske akademije znanosti in umetnosti v letih 1952 - 1971 (številka: 1/4, 1973)
  Biliotekarstvo Jugoslavije 1969 do 1971 (številka: 1/4, 1973)
  Študijska knjižnica Mirana Jarca, Novo mesto (številka: 1/4, 1973)
 18. 1974
   79

  številka: 1/2 (1974)
  številka: 3/4 (1974)
  številka: 3/4 (1974)
  številka: 3/4 (1974)
  številka: 3/4 (1974)
  številka: 3/4 (1974)
  številka: 3/4 (1974)
  številka: 3/4 (1974)
  številka: 3/4 (1974)
  številka: 3/4 (1974)
  številka: 3/4 (1974)
  številka: 3/4 (1974)
  številka: 3/4 (1974)
  številka: 3/4 (1974)
  številka: 1-4 (1974)
  Dobrovoljc France: Bibliographie de la litterature slovene en langue francaise (številka: 1/2, 1974)
  "Mariborska različica" UDK (številka: 1/2, 1974)
  "Mariborska različica" UDK (številka: 1/2, 1974)
  Strokovno posvetovanje in XXI. občni zbor Društva bibliotekarjev Slovenije (številka: 1/2, 1974)
  Emeršič Jakob: Bibliografija Ormoža in okolice (številka: 1/2, 1974)
  Biblioteka Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Ljubljana (številka: 1/2, 1974)
  Bibliotekarska, bibliografska in dokumentalistična literatura v CTK (številka: 1/2, 1974)
  Literatura s področja bibliotekarstva v Visokošolski in študijski knjižnici v Mariboru (številka: 1/2, 1974)
  Visokošolska in študijska knjižnica, Maribor (številka: 1/2, 1974)
  Ob tridesetletnici oblikovanja temeljev sodobnega slovenskega knjižničarstva (številka: 1/2, 1974)
  Delo z otrokom od predšolskega obdobja do 10. leta (številka: 1/2, 1974)
  Scandinavian Public Library Quarterly (številka: 1/2, 1974)
  O oblikah dela in vključevanja doraščajoče mladine v knjižnicah (številka: 1/2, 1974)
  Biblos (številka: 1/2, 1974)
  Logar Janez: Uvod u bibliografiju (številka: 1/2, 1974)
  Pričevanje o osnovah slovenskega knjižničarstva (številka: 1/2, 1974)
  Library Quarterly (številka: 1/2, 1974)
  Na kongresu italijanskih bibliotekarjev (številka: 1/2, 1974)
  Pavel Kalan (številka: 1/2, 1974)
  Bibliotekarz (številka: 1/2, 1974)
  Pionirska knjižnica - Zavod Pionirski dom, Ljubljana (številka: 1/2, 1974)
  Zentralblatt für Bibliothekswesen (številka: 1/2, 1974)
  Poročilo o kongresu FIAB v Grenoblu 1973 (številka: 1/2, 1974)
  Knjižne razstave v letu 1973 (številka: 1/2, 1974)
  Bibliotekarska, bibliografska in dokumentalistična literatura v CTK (številka: 1/2, 1974)
  Strokovno posvetovanje in XXI. Občni zbor društva bibliotekarjev Slovenije (številka: 1/2, 1974)
  Petindvajset let zvestega in ustvarjalnega dela za uporabnike tehniške literature (številka: 1/2, 1974)
  Libri (številka: 1/2, 1974)
  Študijska knjižnica Mirana Jarca, Novo mesto (številka: 1/2, 1974)
  Združitev knjižnic v duhu nove ustave (številka: 1/2, 1974)
  Uvajanje študentov višjih letnikov in podiplomskih študentov v vire literature (številka: 1/2, 1974)
  Goriška knjižnica "France Bevk", Nova Gorica (številka: 1/2, 1974)
  Osrednja knjižnica, Kranj (številka: 1/2, 1974)
  Pokrajinska in študijska knjižnica, Murska Sobota (številka: 1/2, 1974)
  Literatura s področja bibliotekarstva v Visokošolski in študijski knjižnici v Mariboru (številka: 1/2, 1974)
  Mariborska knjižnica, Maribor (številka: 1/2, 1974)
  Buch und Bibliothek (številka: 1/2, 1974)
  Nachrichten für Dokumentation (številka: 1/2, 1974)
  Študijska knjižnica, Ravne na Koroškem (številka: 1/2, 1974)
  Kronika (številka: 1/2, 1974)
  Kronika (številka: 1/2, 1974)
  Spomladansko posvetovanje društva bibliotekarjev Slovenije (številka: 1/2, 1974)
  Druge prireditve v knjižnicah - primer (številka: 1/2, 1974)
  V. skupščina Zveze društev bibliotekarjev Jugoslavije (številka: 1/2, 1974)
  Predlog za združitev Študijske knjižnice in Mestne ljudske knjižnice v Celju v eno delovno organizacijo (številka: 1/2, 1974)
  Pavel Kalan (številka: 1/2, 1974)
  Na kongresu italijanskih bibliotekarjev (številka: 1/2, 1974)
  V. skupščina zveze društev bibliotekarjev Jugoslavije (številka: 1/2, 1974)
  Ob tridesetletnici oblikovanja temeljev sodobnega slovenskega knjižničarstva (številka: 1/2, 1974)
  Accademie e biblioteche d´Italia (številka: 1/2, 1974)
  Library Trands (številka: 1/2, 1974)
  Ljudska in študijska knjižnica, Ptuj (številka: 1/2, 1974)
  Uvajanje študentov prvih letnikov univerze v uporabo knjižnice in primarne vire literature (številka: 1/2, 1974)
  Poročilo o kongresu FIAB v Grenoblu 1973 (številka: 1/2, 1974)
  Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana (številka: 1/2, 1974)
  Spomladansko posvetovanje Društva bibliotekarjev Slovenije (številka: 1/2, 1974)
  Bibliotekarjeve reminiscence (številka: 3/4, 1974)
  Teh naših dvesto let (številka: 3/4, 1974)
  Bajec Jože: Slovenski časniki in časopisi (številka: 3/4, 1974)
  Pregled zgodovinopisja o knjižnicah na Slovenskem (številka: 3/4, 1974)
  Nekaj spominov na stike med Narodno in univerzitetno knjižnico v Ljubljani in Študijsko knjižnico v Mariboru (številka: 3/4, 1974)
  Narodna in univerzitetna knjižnica med okupacijo (številka: 3/4, 1974)
  Povšič Jože: Bibliografija Jurija Vege (številka: 3/4, 1974)
  Petindvajset let naše zveze (številka: 3/4, 1974)
 19. 1975
   50

  številka: 1/4 (1975)
  številka: 1/4 (1975)
  številka: 1/4 (1975)
  številka: 1/4 (1975)
  številka: 1/4 (1975)
  številka: 1/4 (1975)
  številka: 1/4 (1975)
  številka: 1/4 (1975)
  številka: 1/4 (1975)
  številka: 1/4 (1975)
  številka: 1/4 (1975)
  Analiza statističnih podatkov splošnoizobraževalnih knjižnic v Ljubljani za leto 1972 (številka: 1/4, 1975)
  Študijska knjižnica Mirana Jarca, Novo mesto (številka: 1/4, 1975)
  Osrednja knjižnica, Koper (številka: 1/4, 1975)
  Druge prireditve v letu 1974 (številka: 1/4, 1975)
  Goriška knjižnica "France Bevk", Nova Gorica (številka: 1/4, 1975)
  Statistika o delu javnih knjižnic v letu 1974 (številka: 1/4, 1975)
  Slikanje kazal najpomembnejših bibliotekarskih revij (številka: 1/4, 1975)
  Visoka odlikovanja Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani (številka: 1/4, 1975)
  Druge prireditve v letu 1974 (številka: 1/4, 1975)
  ISBD(M). Mednarodni standardni bibliografski opis monografskih publikacij (številka: 1/4, 1975)
  Ljudska in študijska knjižnica, Ptuj (številka: 1/4, 1975)
  Statistika knjižnic visokih in višjih šol v letu 1974 (številka: 1/4, 1975)
  Brecelj Marijan: Bibliografija Danila Lokarja (številka: 1/4, 1975)
  Bibliografija znanstvenih in strokovnih objav v letu 1973 (številka: 1/4, 1975)
  Kalanov sklad (številka: 1/4, 1975)
  Zbornik Narodne in univerzitetne knjižnice (številka: 1/4, 1975)
  Mariborska knjižnica, Maribor (številka: 1/4, 1975)
  Biblos (številka: 1/4, 1975)
  Bibliotečne instrukcije (številka: 1/4, 1975)
  La Bibliofilia 1972-1973 (številka: 1/4, 1975)
  Sociološki vidiki bibliotekarskega dela (številka: 1/4, 1975)
  Literatura s področja bibliotekarstva v NUK in CTK v Ljubljani ter VŠK v Mariboru (številka: 1/4, 1975)
  Nekaj misli ob uvajanju univerzalne bibliografske kontrole pri nas (številka: 1/4, 1975)
  Accademie e biblioteche d´Italia 1974 (številka: 1/4, 1975)
  Nachrichten für Dokumentation (številka: 1/4, 1975)
  Brumen Niku: Bibliografija Štefana Kuzmiča (številka: 1/4, 1975)
  Povojnih trideset let knjižničarstva v Sloveniji (številka: 1/4, 1975)
  Visokošolska in študijska knjižnica, Maribor (številka: 1/4, 1975)
  Mariborska študijska knjižnica iz razpada v obnovo (številka: 1/4, 1975)
  Pokrajinska in študijska knjižnica, Murska Sobota (številka: 1/4, 1975)
  Spomladansko posvetovanje Društva bibliotekarjev Slovenije (številka: 1/4, 1975)
  Primerjalno bibliotekarstvo kot visokošolski predmet (številka: 1/4, 1975)
  Repertoar slovenskih gledališč (številka: 1/4, 1975)
  Pomen sodobnih povezovalnih procesov v knjižnični mreži za specialne knjižnice (številka: 1/4, 1975)
  L´ora del Racconto (številka: 1/4, 1975)
  Görner Franz: Osteuropaische bibliographische Abkürzungen. Teil 1: Ost - u. südeuropaische Sprachen einschliesslich der Sprachen im Westen der Sowjetunion (številka: 1/4, 1975)
  Buck und Bibliothek (številka: 1/4, 1975)
  Zentralblatt für Bibliothekswesen 1974 (številka: 1/4, 1975)
  Kocijan Gregor: Knjiga in bralci (številka: 1/4, 1975)
 20. 1976
   60

  številka: 1/4 (1976)
  številka: 1/4 (1976)
  številka: 1/4 (1976)
  številka: 1/4 (1976)
  številka: 1/4 (1976)
  številka: 1/4 (1976)
  številka: 1/4 (1976)
  številka: 1/4 (1976)
  številka: 1/4 (1976)
  številka: 1/4 (1976)
  številka: 1/4 (1976)
  številka: 1/4 (1976)
  številka: 1/4 (1976)
  številka: 1/4 (1976)
  številka: 1/4 (1976)
  številka: 1/4 (1976)
  številka: 1/4 (1976)
  številka: 1/4 (1976)
  številka: 1/4 (1976)
  številka: 1/4 (1976)
  številka: 1/4 (1976)
  številka: 1/4 (1976)
  številka: 1/4 (1976)
  številka: 1/4 (1976)
  številka: 1/4 (1976)
  številka: 1/4 (1976)
  številka: 1/4 (1976)
  številka: 1/4 (1976)
  številka: 1/4 (1976)
  številka: 1/4 (1976)
  številka: 1/4 (1976)
  številka: 1/4 (1976)
  številka: 1/4 (1976)
  številka: 1/4 (1976)
  O možnostih racionalizacije v knjižnicah (številka: 1/4, 1976)
  Cankariana v celjski Osrednji knjižnici (številka: 1/4, 1976)
  Beseda o dvajsetem letniku (številka: 1/4, 1976)
  Jugoslawien. Literatur fur Kinder auslandischer Arbeitnehmer in slowenischer Sprache (številka: 1/4, 1976)
  Biblos 1975 (številka: 1/4, 1976)
  Katalog rokopisov Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani (številka: 1/4, 1976)
  Bulovec Štefka: Prešernova bibliografija (številka: 1/4, 1976)
  Knjižničarstvo pri Slovencih v Italiji (številka: 1/4, 1976)
  Das slowenische Bibliothekswesen (številka: 1/4, 1976)
  Vloga splošnoizobraževalnih knjižnic v koncepciji splošnega ljudskega odpora (SLO) (številka: 1/4, 1976)
  Bralni nagibi šolarjev osnovnih šol, ki obiskujejo Pionirsko knjižnico v Ljubljani (številka: 1/4, 1976)
  Nachrichten für Dokumentation 1975 (številka: 1/4, 1976)
  Novi obliki knjižne in knjižnične vzgoje mladih bralcev (številka: 1/4, 1976)
  Popravki in dostavki (številka: 1/4, 1976)
  Informacijsko delo v knjižnicah glede na analizo informacij, informacijskih virov in uporabnikov (številka: 1/4, 1976)
  Libri 1975 (številka: 1/4, 1976)
  Razpis Kalanovega sklada (številka: 1/4, 1976)
  Literatura s področja bibliotekarstva in informatike v NUK in CTK v Ljubljani ter UK v Mariboru (številka: 1/4, 1976)
  Bibliografija znanstvenih in strokovnih objav v letu 1974 (številka: 1/4, 1976)
  Zentralblatt für Bibliothekswesen 1975 (številka: 1/4, 1976)
  International Cataloguing 1972-1975 (številka: 1/4, 1976)
  Buck und Bibliothek 1975 (številka: 1/4, 1976)
  "Zdelo se mu je, da je legel prah na njegove knjige. . . " (Ob stoletnici rojstva Ivana Cankarja) (številka: 1/4, 1976)
  Vjesnik bibliotekara Hrvatske 1972 (številka: 1/4, 1976)
  Bibliotekarz 1974 (številka: 1/4, 1976)
  Problemi Študijske knjižnice Mirana Jarca v Novem mestu (številka: 1-4, 1976)
 21. 1977
   54

  številka: 1/4 (1977)
  številka: 1/4 (1977)
  številka: 1/4 (1977)
  številka: 1/4 (1977)
  številka: 1/4 (1977)
  številka: 1/4 (1977)
  številka: 1/4 (1977)
  številka: 1/4 (1977)
  številka: 1/4 (1977)
  številka: 1/4 (1977)
  številka: 1/4 (1977)
  številka: 1/4 (1977)
  številka: 1/4 (1977)
  številka: 1/4 (1977)
  številka: 1/4 (1977)
  številka: 1/4 (1977)
  številka: 1/4 (1977)
  številka: 1/4 (1977)
  številka: 1/4 (1977)
  številka: 1/4 (1977)
  številka: 1/4 (1977)
  številka: 1/4 (1977)
  številka: 1/4 (1977)
  številka: 1/4 (1977)
  številka: 1/4 (1977)
  številka: 1/4 (1977)
  številka: 1/4 (1977)
  številka: 1/4 (1977)
  številka: 1/4 (1977)
  številka: 1/4 (1977)
  številka: 1/4 (1977)
  številka: 1/4 (1977)
  številka: 1/4 (1977)
  številka: 1/4 (1977)
  številka: 1/4 (1977)
  številka: 1/4 (1977)
  številka: 1/4 (1977)
  Avtomatizacija in informatika v knjižnicah SR Slovenije s posebnim ozirom na slovensko bibliografijo in centralno evidenco knjižnih fondov (številka: 1/4, 1977)
  Seznam pismenih del, predloženih za bibliotekarski strokovni izpit (številka: 1/4, 1977)
  Smolik Marijan: Semeniška knjižnica v Ljubljani (številka: 1/4, 1977)
  Trideset let Študijske knjižnice Mirana Jarca v Novem mestu (številka: 1/4, 1977)
  Problemi naše knjige (številka: 1/4, 1977)
  "Slovenska bibliografija" in njeni problemi (številka: 1/4, 1977)
  Popis knjižnih delavcev, ki so opravili strokovne in specialistične izpite ali jim je bila priznana višja strokovna kvalifikacija (številka: 1/4, 1977)
  Biografije in bibliografije znanstvenih in strokovnih sodelavcev Slovenske akademije znanosti in umetnosti (številka: 1/4, 1977)
  Bukovec Štefka: Bibliografija slovenskih bibliografij 1961 do 1973 (številka: 1/4, 1977)
  Literatura s področja bibliotekarstva in informatike v NUK in CTK v Ljubljani ter UK v Mariboru (številka: 1/4, 1977)
  Knjižničarstvo in množična občila (številka: 1/4, 1977)
  Pobude za študentsko knjižnico v Mariboru (številka: 1/4, 1977)
  Jugoslovanske bibliotekarske revije (številka: 1/4, 1977)
  Panek Jaroslav: Dr. Oton Berkopec (številka: 1/4, 1977)
  "Vrtec na obisku" v pionirski knjižnici (številka: 1/4, 1977)
  Specifični pogoji razvoja in projekcija organizacijske strukture knjižničarstva v Pomurju (številka: 1/4, 1977)
  Sedanji trenutek hrvaškega bibliotekarstva (številka: 1/4, 1977)
 22. 1978
   74

  številka: 1/2 (1978)
  številka: 1/2 (1978)
  številka: 1/2 (1978)
  številka: 1/2 (1978)
  številka: 1/2 (1978)
  številka: 1/2 (1978)
  številka: 1/2 (1978)
  številka: 1/2 (1978)
  številka: 1/2 (1978)
  številka: 1/2 (1978)
  številka: 1/2 (1978)
  številka: 1/2 (1978)
  številka: 1/2 (1978)
  številka: 1/2 (1978)
  številka: 1/2 (1978)
  številka: 1/2 (1978)
  številka: 1/2 (1978)
  številka: 1/2 (1978)
  številka: 1/2 (1978)
  številka: 1/2 (1978)
  številka: 1/2 (1978)
  številka: 1/2 (1978)
  številka: 1/2 (1978)
  številka: 1/2 (1978)
  številka: 1/2 (1978)
  številka: 3/4 (1978)
  številka: 1-4 (1978)
  Koblar-Horetzky Ana: Zapuščina Ivana Jagra (številka: 1/2, 1978)
  Bibliografski vjestnik (številka: 1/2, 1978)
  Delež in mesto bibliotekarstva v učnovzgojnem procesu usmerjenega izobraževanja (številka: 1/2, 1978)
  Jugoslovanske bibliotekarske revije (številka: 1/2, 1978)
  Knjižničarstvo v Beli krajini (številka: 1/2, 1978)
  "Knjižnica" v očeh bralcev (številka: 1/2, 1978)
  Ob upokojitvi Vide Dernulc (številka: 1/2, 1978)
  Ugotavljanje potreb bralcev v univerzitetnih knjižnicah (številka: 1/2, 1978)
  Seznam tujih periodičnih publikacij, ki jih v letu 1977 prejemajo knjižnice visokošolskih zavodov v Sloveniji (številka: 1/2, 1978)
  Modernizacija centralnega kataloga monografskih publikacij z avtomatsko obdelavo podatkov (številka: 1/2, 1978)
  Knjiga in bralec v izobraževalmen sistemu (številka: 1/2, 1978)
  Kronika (številka: 1/2, 1978)
  Poimenovanje in vsebinska usmeritev Študijske knjižnice v Mariboru po prvi svetovni vojski (številka: 1/2, 1978)
  Glonar Joža: Die Slowenen im Schrifttum 1914-1940 (številka: 1/2, 1978)
  Javne knjižnice v Sloveniji in Jugoslaviji (številka: 1/2, 1978)
  Zentralbatt für Bibliothekswesen 1977 (številka: 1/2, 1978)
  Spomladanski plenum DBS na Ravnah 1978 (številka: 3/4, 1978)
  Dragocena knjižna pridobitev (številka: 3/4, 1978)
  Mednarodni kongres o nacionalni bibliografiji (številka: 3/4, 1978)
  Uvod k jugoslovanskim standardom za specialne knjižnice (številka: 3/4, 1978)
  Priznanje Študijski knjižnici na Ravnah (številka: 3/4, 1978)
  Informacija o študiji "Izobraževanje uporabnikov znanstvenih in tehničnih informacij" (številka: 3/4, 1978)
  Strokovno posvetovanje DBS v Mariboru 1978 (številka: 3/4, 1978)
  Avgust Vižintin - dobitnik Župančičeve nagrade mesta Ljubljane (številka: 3/4, 1978)
  Ali je reorganizacija IFLA uspela ? (številka: 3/4, 1978)
  Pomladna epistola o Alfonzu Gspanu (številka: 3/4, 1978)
  Petinsedemdeset let Univerzitetne knjižnice Maribor (številka: 3/4, 1978)
  Slovenske bibliografije v letu 1977 (številka: 3/4, 1978)
  Obisk v angleških knjižnicah (številka: 3/4, 1978)
  Literatura s področja bibliotekarstva in informatike v NUK in CTK v Ljubljani ter UK v Mariboru (številka: 3/4, 1978)
  Kulturno srečanje Alpe-Jadran 1976 (številka: 3/4, 1978)
  Knjižnica Pedagoške akademije v Mariboru (številka: 3/4, 1978)
  Iz prvih časov knjižnice (številka: 3/4, 1978)
  Jugoslovanski standardi za specialne knjižnice (številka: 3/4, 1978)
  Statistični pregled dela visokošolskih knjižnic in knjižnic nekaterih znanstvenih ustanov v letu 1977 (številka: 3/4, 1978)
  Obnovljena knjižnica v Rogaški Slatini (številka: 3/4, 1978)
  Obnove in načrti v Mariborski knjižnici (številka: 3/4, 1978)
  Dr. Franc Sušnik - 80-letnik (številka: 3/4, 1978)
  Delovanje splošnoizobraževalnih knjižnic v letu 1977 (številka: 3/4, 1978)
  Živahna dejavnost koroških knjižničarjev (številka: 3/4, 1978)
  Visoko priznanje Univerzitetni knjižnici Maribor (številka: 3/4, 1978)
  O knjižnici in slovenski knjigi (številka: 3/4, 1978)
  Program dela Komisije za specialne knjižnice pri Zvezi društev bibliotekarjev Jugoslavije 1978-1979 (številka: 3/4, 1978)
  Izobraževanje delavcev v CTK (številka: 3/4, 1978)
  Dvajset let Cankarjeve knjižnice na Vrhniki (številka: 3/4, 1978)
  Iz izkušenj pri delu z mladim bralcem (številka: 3/4, 1978)
  Vojvodinsko knjižničarstvo danes (številka: 3/4, 1978)
 23. 1979
   50

  številka: 1/4 (1979)
  številka: 1/4 (1979)
  številka: 1/4 (1979)
  številka: 1/4 (1979)
  številka: 1/4 (1979)
  številka: 1/4 (1979)
  številka: 1/4 (1979)
  številka: 1/4 (1979)
  številka: 1/4 (1979)
  številka: 1/4 (1979)
  številka: 1/4 (1979)
  številka: 1/4 (1979)
  številka: 1/4 (1979)
  številka: 1/4 (1979)
  številka: 1/4 (1979)
  številka: 1/4 (1979)
  številka: 1/4 (1979)
  številka: 1/4 (1979)
  številka: 1/4 (1979)
  številka: 1/4 (1979)
  številka: 1/4 (1979)
  številka: 1/4 (1979)
  številka: 1/4 (1979)
  številka: 1/4 (1979)
  številka: 1/4 (1979)
  številka: 1/4 (1979)
  številka: 1/4 (1979)
  številka: 1/4 (1979)
  Bibliografija rednih učiteljev Pedagoške akademije (v Ljubljani) v šolskem letu 1977/1978 (številka: 1/4, 1979)
  Das kroatische Bibliothekswesen (številka: 1/4, 1979)
  Tujejezični oddelki splošnoizobraževalnih knjižnic v Ljubljani (številka: 1/4, 1979)
  Zbrane izbrane misli o vlogi igralnega gradiva v splošnoizobraževalnih knjižnicah (številka: 1/4, 1979)
  Aktualni problemi knjižničarstva v SR Makedoniji (številka: 1/4, 1979)
  Sušnik Franc: Opomnje (številka: 1/4, 1979)
  Vodič kroz informaciono dokumentacione službe i specialne biblioteke u SFRJ (številka: 1/4, 1979)
  Vtisi s tečaja o uporabi računalnikov v britanskih knjižnicah (številka: 1/4, 1979)
  Upokojitev dveh zaslužnih delavcev Univerzitetne knjižnice Maribor (številka: 1/4, 1979)
  Seznam pismenih del, predloženih za bibliotekarski strokovni izpit (številka: 1/4, 1979)
  International Cataloguing 1976-1978 (številka: 1/4, 1979)
  Pravni vidik dostopnosti gradiva pri nas (številka: 1/4, 1979)
  Jugoslovanske bibliotekarske revije (številka: 1/4, 1979)
  Literatura s področja bibliotekarstva in informatike v NUK in CTK v Ljubljani ter UK v Mariboru (številka: 1/4, 1979)
  Nacionalna knjižnica in univerzalna dostopnost publikacij (številka: 1/4, 1979)
  Univerzitetna knjižnica Maribor 1903-1978 (številka: 1/4, 1979)
  Accademie e biblioteche d´Italia 1978 (številka: 1/4, 1979)
  Biblos 1978 (številka: 1/4, 1979)
  Bibliotekarz 1978 (številka: 1/4, 1979)
  Libri 1978 (številka: 1/4, 1979)
  Zentralblatt für Bibliothekswesen 1978 (številka: 1/4, 1979)
  Obvezni izvod na Slovenskem (številka: 1/4, 1979)
 24. 1980
   44

  številka: 1/4 (1980)
  številka: 1/4 (1980)
  številka: 1/4 (1980)
  številka: 1/4 (1980)
  številka: 1/4 (1980)
  številka: 1/4 (1980)
  številka: 1/4 (1980)
  številka: 1/4 (1980)
  številka: 1/4 (1980)
  številka: 1/4 (1980)
  številka: 1/4 (1980)
  številka: 1/4 (1980)
  številka: 1/4 (1980)
  številka: 1/4 (1980)
  številka: 1/4 (1980)
  številka: 1/4 (1980)
  številka: 1/4 (1980)
  številka: 1/4 (1980)
  številka: 1/4 (1980)
  številka: 1/4 (1980)
  številka: 1/4 (1980)
  številka: 1/4 (1980)
  številka: 1/4 (1980)
  številka: 1/4 (1980)
  številka: 1/4 (1980)
  Sodobna knjižnična mreža v zakonodaji SR Slovenije (1961-1979) (številka: 1/4, 1980)
  Prof. Bogo Teplý (številka: 1/4, 1980)
  Škafar Ivan: Bibliografija prekmurskih tiskov od 1715 do 1919 (številka: 1/4, 1980)
  Ob pripravi kataloga standardov za gradnjo in opremo splošnoizobraževalnih knjižnic III. skupine (številka: 1/4, 1980)
  30 let študijske knjižnice v Ptuju (številka: 1/4, 1980)
  Občni zbor Društva bibliotekarjev Maribor (številka: 1/4, 1980)
  Pripravništvo v bibliotekarski stroki (številka: 1/4, 1980)
  Brumen Niki: Bibliografija Pomurske založbe 1954-1978 (številka: 1/4, 1980)
  Knjižnica Pedagoške centrale v Mariboru (številka: 1/4, 1980)
  Na obisku v švicarskem vzorčnem srednješolskem multimedijskem centru College Voltaire (številka: 1/4, 1980)
  Pavla Reberšek (številka: 1/4, 1980)
  Kronika (številka: 1/4, 1980)
  Pozdrav Knjižnici Cirila Kosmača v Tolminu (številka: 1/4, 1980)
  Proučevanje potreb uporabnikov splošnoizobraževalne knjižnice (številka: 1/4, 1980)
  Biblos (številka: 1/4, 1980)
  Buck und Bibliothek (številka: 1/4, 1980)
  Zentralblatt für Bibliothekswesen (številka: 1/4, 1980)
  Literatura s področja bibliotekarstva in informatike v NUK in CTK v Ljubljani ter UK v Mariboru (številka: 1/4, 1980)
  Peter Kersche, Gunhild Kersches: Bibliographie der Literaturen Jugoslaviens in deutscher Übersetzung 1775-1977 (številka: 1/4, 1980)
 25. 1981
   51

  številka: 1/4 (1981)
  številka: 1/4 (1981)
  številka: 1/4 (1981)
  številka: 1/4 (1981)
  številka: 1/4 (1981)
  številka: 1/4 (1981)
  številka: 1/4 (1981)
  številka: 1/4 (1981)
  številka: 1/4 (1981)
  številka: 1/4 (1981)
  številka: 1/4 (1981)
  številka: 1/4 (1981)
  številka: 1/4 (1981)
  številka: 1/4 (1981)
  številka: 1/4 (1981)
  številka: 1/4 (1981)
  številka: 1/4 (1981)
  številka: 1/4 (1981)
  številka: 1/4 (1981)
  številka: 1/4 (1981)
  številka: 1/4 (1981)
  številka: 1/4 (1981)
  številka: 1/4 (1981)
  številka: 1/4 (1981)
  številka: 1/4 (1981)
  številka: 1/4 (1981)
  Zentralblatt für bibliothekswesen (številka: 1/4, 1981)
  Kalanov sklad in naša stroka (številka: 1/4, 1981)
  Mladostnik in knjižnica (številka: 1/4, 1981)
  Bajec Jože: Slovensko izseljensko časopisje 1981-1945 (številka: 1/4, 1981)
  O Domoznanskem oddelku pri Osrednji knjižnici S.Vilharja v Kopru (številka: 1/4, 1981)
  Sedemdesetletnica dr. Stanislava Kosa (številka: 1/4, 1981)
  Bukovec Štefka: Bibliografija Edvarda Kardelja (številka: 1/4, 1981)
  Kronika (številka: 1/4, 1981)
  Biblos. Österrische Zeitschrift für Buch- und Bibliothekswesen, Dokumentation und Bibliographie (številka: 1/4, 1981)
  Izposojevalne knjižnice v Mariboru (številka: 1/4, 1981)
  Strokovno izpopolnjevanje knjižničnih delavcev ljubljanskih splošnoizobraževalnih knjižnic v tujini po drugi svetovni vojni (številka: 1/4, 1981)
  Studi Goriziani (številka: 1/4, 1981)
  Skupnost knjižnic Slovenije (številka: 1/4, 1981)
  Die Bibliographie in Bulgarien, der ČSSR, der DDR, Jugoslawien, Polen, Rumänien, Ungarn (številka: 1/4, 1981)
  Unescov program NATIS (številka: 1/4, 1981)
  O novi stavbi Univerzitetne knjižnice Maribor (številka: 1/4, 1981)
  Dokumentacija v splošnoizobraževalni knjižnici (številka: 1/4, 1981)
  Pleničar Boža: Slovenska slikanica v svetu (številka: 1/4, 1981)
  Ružica Milkić: Bibliografski pregled dela Borislava Stnkovića (številka: 1/4, 1981)
  Horizontalne in vertikalne povezave med različnimi tipi knjižnic v enovitem knjižnično-informacijskem sistemu SR Slovenije (številka: 1/4, 1981)
  Knjižnično in dokumentacijsko gradivo v Goriškem muzeju (številka: 1/4, 1981)
  Bibliografija o Mariboru (številka: 1/4, 1981)
  Literatura s področja bibliotekarstva in informatike v NUK in CTK v Ljubljani ter UK v Mariboru (številka: 1/4, 1981)
  Društvo bibliotekarjev Maribor v letih 1980-1981 (številka: 1/4, 1981)
  Jaro Dolar - sedemdesetletnik (številka: 1/4, 1981)
 26. 1982
   35

  številka: 1/2 (1982)
  številka: 3/4 (1982)
  Anketa o strokovnem in raziskovalnem delu na področju bibliotekarstva in informatike (številka: 1/2, 1982)
  9. skupščina Zveze društev bibliotekarjev Jugoslavije (številka: 1/2, 1982)
  Razstavna dejavnost Univerzitetne knjižnice Maribor (številka: 1/2, 1982)
  Knjižničarstvo v občini Šmarje pri Jelšah (številka: 1/2, 1982)
  Umrla je Zlata Kert (številka: 1/2, 1982)
  Listina o knjigi 1972 (številka: 1/2, 1982)
  Študij katalogizacije na Pedagoški akademiji v Ljubljani (številka: 1/2, 1982)
  Bogu Komelju v spomin (številka: 1/2, 1982)
  3. jugoslovansko posvetovanje o uporabi računalnika v knjižnicah (številka: 1/2, 1982)
  Delež avtomatizacije pri razvoju knjižnično-informacijskega sistema v Sloveniji (številka: 1/2, 1982)
  80 let Bogomila Gerlanca (številka: 1/2, 1982)
  Periodični tisk, njegova izraba in namembnost v splošnoizobraževalnih knjižnicah (številka: 1/2, 1982)
  Bibliotekarstvo in nova organiziranost raziskovalne dejavnosti (številka: 1/2, 1982)
  Mati revolucij (številka: 1/2, 1982)
  Kako je pri nas z razvojem bibliotekarske vede? (številka: 1/2, 1982)
  Dejavnost Knjižnice "Ksaverja Meška" Slovenj Gradec (številka: 1/2, 1982)
  Nekaj drobcev iz dejavnosti Koroške osrednje knjižnice Ravne na Koroškem v letu 1980 (številka: 1/2, 1982)
  Nekatera izhodišča visokošolskega študija knjižničarstva (številka: 1/2, 1982)
  Strokovno posvetovanje in 25. občni zbor Društva bibliotekarjev Slovenije (številka: 1/2, 1982)
  Nekatere možne oblike dela z otroki s posebnim ozirom na izkušnje v delu otroškega oddelka Narodne biblioteke na Cetinju (številka: 1/2, 1982)
  Literatura s področja bibliotekarstva in informatike v NUK in CTK v Ljubljani ter v Mariboru (številka: 3/4, 1982)
  Knjižnica Oton Župančič v Ljubljani (številka: 3/4, 1982)
  Umrl je Jože žužek (številka: 3/4, 1982)
  O razstavi "Zakladi Narodne in univerzitetne knjižnice" (številka: 3/4, 1982)
  Strokovno posvetovanje slovenskih knjižničarjev v Tolminu (številka: 3/4, 1982)
  Splošnoizobraževalne knjižnice v letu 1981 (številka: 3/4, 1982)
  Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani zbira in hrani tudi tisk s sovražno vsebino (številka: 3/4, 1982)
  Prostorski problemi splošnoizobraževalnih knjižnic na Gorenjskem (številka: 3/4, 1982)
  Slovenske bibliografije v letu 1981 (številka: 3/4, 1982)
  Umrl je dr. Josef Stummvoll (številka: 3/4, 1982)
  Tri dragocene pridobitve Knjižnice Narodnega muzeja (številka: 3/4, 1982)
  Bibliografska zbirka slovenskega verskega tiska v Semeniški knjižnici v Ljubljani (številka: 3/4, 1982)
  Pregled dela visokošolskih knjižnic in knjižnic nekaterih znanstvenih ustanov v letu 1981 (številka: 3/4, 1982)
 27. 1983
   29

  Knjižnica (številka: 1/4, 1983)
  Knjižnica na igrišču (številka: 1/4, 1983)
  Pogovori o knjigah - sodelovanje med knjižnico in založbami (številka: 1/4, 1983)
  Pleničar Boža: Slovenska bibliotekarska bibliografija 1945-1980 (številka: 1/4, 1983)
  Slovenske bibliografije v letu 1982 (številka: 1/4, 1983)
  Jože (Joka) Žigon (številka: 1/4, 1983)
  Nekdanji bralci Goriške knjižnice Franceta Bevka (številka: 1/4, 1983)
  Informatika v družboslovni knjižnici (številka: 1/4, 1983)
  Iz Univerzitetne knjižnice Maribor (številka: 1/4, 1983)
  Dela in naloge šolskega knjižničarja v sodobnem vzgojno-izobraževalnem procesu (številka: 1/4, 1983)
  Novosti med nacionalnimi bibliografijami v Jugoslaviji (številka: 1/4, 1983)
  Glasbena srečanja mladih v Knjižnici Jožeta Mazovca (številka: 1/4, 1983)
  Splošnoizobraževalne knjižnice v letu 1982 (številka: 1/4, 1983)
  Kronika dejavnosti Koroške osrednje knjižnice za pospeševanje bralne kulture v letu 1981 (številka: 1/4, 1983)
  Pomladanska plenumska seja izvršilnega odbora DBS (številka: 1/4, 1983)
  Delo Matične knjižnice Piran v prenovljenih prostorih (številka: 1/4, 1983)
  Knjižnica Jamarske zveze Slovenije (številka: 1/4, 1983)
  Pregled dela visokošolskih knjižnic in knjižnic nekaterih znanstvenih ustanov v letu 1982 (številka: 1/4, 1983)
  Kaj prinaša novi zakon o knjižničarstvu? (številka: 1/4, 1983)
  Perspektive Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper (številka: 1/4, 1983)
  Zakon o knjižničarstvu (številka: 1/4, 1983)
  Iz goriške knjižnice Franceta Bevka (številka: 1/4, 1983)
  Mariborske sokolske knjižnice (številka: 1/4, 1983)
  Iz delovanja Slovenske knjižnice (številka: 1/4, 1983)
  Uveljavljanje bibliotekarske stroke na Slovenskem (številka: 1/4, 1983)
  Literatura s področja bibliotekarstva in informatike v NUK in CTK v Ljubljani ter Univerzitetni knjižnici v Mariboru (številka: 1/4, 1983)
  Meni so všeč, preberi jih še ti (številka: 1/4, 1983)
  Knjižničarstvo na Kamniškem (številka: 1/4, 1983)
  Razvojne perspektive Matične knjižnice Izola v pogojih zaostrene stabilizacijske politike (številka: 1/4, 1983)
 28. 1984
   42

  Uvajanje študentov s področja gradbeništva v uporabo znanstvenih in tehničnih informacij (številka: 1/2, 1984)
  Kako uresničujemo novi zakon o knjižničarstvu (številka: 1/2, 1984)
  NUK uveljavlja referalno dejavnost na področju bibliotekarstva (številka: 1/2, 1984)
  Slovenski knjižnično-informacijski sistem in možnosti avtomatizacije (številka: 1/2, 1984)
  Opis zaključenih publikacij v slovenski bibliografiji in v bibliografiji Jugoslavije (številka: 1/2, 1984)
  Razpis Kalanovega sklada (številka: 1/2, 1984)
  Umrl je Jože Bajec (številka: 1/2, 1984)
  Delovna praksa (številka: 1/2, 1984)
  49. generalna konferenca IFLA (številka: 1/2, 1984)
  Knjižničar in knjižnica v osnovni šoli (številka: 1/2, 1984)
  Prehod na računalniško obdelavo slovenske bibliografije (številka: 1/2, 1984)
  Strokovno posvetovanje in 1. skupščina Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (številka: 1/2, 1984)
  Podelitev Čopovih diplom (številka: 1/2, 1984)
  Knjižnica (številka: 1/2, 1984)
  Računalniška obdelava podatkov v specializiranem INDOK centru za ekonomijo (številka: 1/2, 1984)
  Med počitnicami - v knjižnico! (številka: 1/2, 1984)
  Dijaki na delovni praksi v Univerzitetni knjižnici Maribor (številka: 1/2, 1984)
  O Leverkusenski splošnoizobraževalni knjižnici (številka: 1/2, 1984)
  Obiskovalci o delu v Pokrajinski in študijski knjižnici v Murski Soboti (številka: 1/2, 1984)
  Seznam katalogov in kartotek v Univerzitetni knjižnici Maribor (številka: 1/2, 1984)
  Mesto šolskih knjižnic v sodobnem knjižnično-informacijskem sistemu (številka: 3/4, 1984)
  Nekaj značilnosti razvoja slovenskega knjižničarstva v novejšem obdobju (številka: 3/4, 1984)
  EADI bibliotečno-informacijsko-dokumentacijska družina se je zbrala (številka: 3/4, 1984)
  Obvestilo in popravek (številka: 3/4, 1984)
  Zapustila nas je Dušica Marnova (številka: 3/4, 1984)
  Priznavanje kvalifikacij bibliotekarske stroke in izpiti od junija 1981 dalje (številka: 3/4, 1984)
  Slovenski tisk v begunskih taboriščih v Avstriji in Italiji 1945-1948 (številka: 3/4, 1984)
  Ure knjižne in knjižnične vzgoje na osnovni šoli (številka: 3/4, 1984)
  Novi Statut Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (številka: 3/4, 1984)
  Zaživela je najmlajša sekcija Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (številka: 3/4, 1984)
  Slovenske bibliografije v letu 1983 (številka: 3/4, 1984)
  Dva zelo dragocena tiska (številka: 3/4, 1984)
  Računalniška obdelava podatkov s področja izposoje v Univerzitetni knjižnici Maribor (številka: 3/4, 1984)
  Knjižnica (številka: 3/4, 1984)
  Sistem specialnih knjižnic v SR Sloveniji: afirmacija zakona o knjižničarstvu (številka: 3/4, 1984)
  Opozorilo na neko nespremenjeno stanje (številka: 3/4, 1984)
  Splošnoizobraževalno knjižničarstvo v občini Brežice (številka: 3/4, 1984)
  Univerza v Mariboru (številka: 3/4, 1984)
  Bibliografsko kazalo. Popotnik - sodobna pedagogika 1880-1980 (številka: 3/4, 1984)
  Pravilnik Kalanovega sklada (številka: 3/4, 1984)
  Oblikovanje in priznanje v UKM (številka: 3/4, 1984)
  Literatura s področja bibliotekarstva in informatike v NUK in CTK v Ljubljani ter UK v Mariboru (številka: 3/4, 1984)
 29. 1985
   41

  številka: 1 (1985)
  številka: 2/3 (1985)
  številka: 4 (1985)
  Rezultati raziskovanja o uporabnikih visokošolske biblioteke (številka: 1, 1985)
  Knjižnice in uporaba nove informacijske tehnologije (številka: 1, 1985)
  Mikroračunalnik v knjižnicah in INDOK centrih (številka: 1, 1985)
  Splošna dostopnost informacij in publikacij (številka: 1, 1985)
  Mikrofilm kot novi nosilec informacij v knjižnicah in INDOK centrih (številka: 1, 1985)
  "Siva literatura" - Kaj je to? (številka: 1, 1985)
  Priprave za zajemanje podatkov o raziskovalnem delu Univerze v Mariboru (številka: 1, 1985)
  Dostopnost informacij za uporabnike INDOK centra s knjižnico v SOZD Sava Kranj (številka: 1, 1985)
  Sodelovanje med pionirsko knjižnico splošnoizobraževalne knjižnice in šolsko knjižnico (številka: 2/3, 1985)
  Delovni postopki in obdelava podatkov v poslovanju knjižnic (številka: 2/3, 1985)
  Ob smrti Štefke Bulovec (številka: 2/3, 1985)
  Obisk Kongresne knjižnice v Washingtonu (številka: 2/3, 1985)
  Literatura s področja bibliotekarstva in informatike v NUK in CTK v Ljubljani ter UK v Mariboru (številka: 2/3, 1985)
  Domoznanska zbirka v luči razmerja med občinsko matično knjižnico in občinskim INDOK centrom (številka: 2/3, 1985)
  Slovenske bibliografije v letu 1984 (številka: 2/3, 1985)
  Knjižnica in samoupravljanje (številka: 2/3, 1985)
  Informacija je učinkovita šele tedaj, ko je dostopna vsakomur (številka: 2/3, 1985)
  Jože Munda: Bibliografija Slovenske matice od 1964 do 1983 (številka: 2/3, 1985)
  Deset let dela glasbenega oddelka pri Knjižnici Cirila Kosmača v Tolminu (številka: 2/3, 1985)
  Pomembnejše nove pridobitve s področja slovenske pisne kulturne dediščine v NUK (številka: 2/3, 1985)
  Oblikovanje knjižničnega fonda in nabavna politika v šolskih knjižnicah (številka: 2/3, 1985)
  Vzgoja in pridobivanje uporabnika v šolski knjižnici (številka: 2/3, 1985)
  Ob smrti knjižničarja Draga Cvetka (številka: 2/3, 1985)
  Uporabna vrednost AV gradiva v šolskih knjižnicah (številka: 2/3, 1985)
  Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (številka: 2/3, 1985)
  Poslovanje v šolskih knjižnicah (številka: 2/3, 1985)
  Knjižnica v okviru dejavnosti kulturnega centra (številka: 2/3, 1985)
  Čitalnica v šolski knjižnici in njen uporabnik (številka: 2/3, 1985)
  Robert L. Clark: Archive - Library Relations (številka: 2/3, 1985)
  Gradnja splošnoizobraževalne knjižnice kot kulturnega prostora občine (številka: 4, 1985)
  Gradnja in oprema šolskih knjižnic - prikaz normativov, smernic in navodil (številka: 4, 1985)
  Prizadevanja za gradnjo Centralne tehniške knjižnice Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (številka: 4, 1985)
  Tehnični, ekonomski in sanitarni optimumi pri načrtovanju knjižnic (številka: 4, 1985)
  Neustreznost gradnje in opreme šolskih knjižnic na Slovenskem (številka: 4, 1985)
  (Ne)primernost nekaterih prostorskih rešitev in opreme v Centralni ekonomski knjižnici (številka: 4, 1985)
  Problematika gradnje SIK v ljubljanskem prostoru (številka: 4, 1985)
  Slovenske relacije prostorskega načrtovanja, gradnje in opremljanja knjižnic (številka: 4, 1985)
  Razvoj in tipologija knjižničnih zgradb (številka: 4, 1985)
 30. 1986
   39

  številka: 1/2 (1986)
  številka: 3/4 (1986)
  Oživljanje matične dejavnosti v Osrednji knjižnici Srečka Vilharja Koper (številka: 1/2, 1986)
  Organi zveze bibliotekarskih društev Slovenije, ki so bili izvoljeni na skupščini ZBDS, 18. 10. 1985 (številka: 1/2, 1986)
  Mediotečna vzgoja v srednjem usmerjenem izobraževanju (številka: 1/2, 1986)
  Natečaj za nagrade Kalanovega sklada (številka: 1/2, 1986)
  Univerza v Mariboru je počastila bibliotekarje (številka: 1/2, 1986)
  Britansko knjižnično in informacijsko izobraževanje in sedanje stanje v praksi (številka: 1/2, 1986)
  Delo z mladimi bralci v Goriški knjižnici Franceta Bevka (številka: 1/2, 1986)
  Mikrofilmano časopisje v Univerzitetni knjižnici Maribor (številka: 1/2, 1986)
  Poslovanje šolskih knjižnic - brezplačno! (številka: 1/2, 1986)
  Popis knjižničarskih delavcev, ki so opravili strokovne izpite, specialistične izpite, ali pa jim je bila priznana višja strokovna kvalifikacija (številka: 1/2, 1986)
  Delegati in člani organov ZBDS, ki so bili izvoljeni na prvi seji predsedstva, 18. 10. 1985 (številka: 1/2, 1986)
  GPNTB SSSR - največja znanstveno tehniška knjižnica Sovjetske zveze (številka: 1/2, 1986)
  Slovenske bibliografije v letu 1985 (številka: 1/2, 1986)
  Pogoji dela in delo z mladimi do 15. leta starosti v ljubljanskih splošnoizobraževalnih knjižnicah (številka: 1/2, 1986)
  Slovenska bibliografija. Knjige (številka: 1/2, 1986)
  Dobitniki Čopovih diplom 1985 (številka: 1/2, 1986)
  Povezovanje javne pionirske knjižnice s šolskimi knjižnicami (številka: 1/2, 1986)
  Nekateri pristopi k organizaciji baz podatkov z orientacijo na mikroračunalniško podporo (številka: 3/4, 1986)
  Kratek opis razvoja knjižnično-informacijskega sistema v SR Sloveniji (KIS) s poudarkom na graditeljstvu (številka: 3/4, 1986)
  Lik bibliotekarja v moderni univerzni knjižnici (številka: 3/4, 1986)
  Mednarodno posvetovanje "Poučevanje zaščite in restavracije gradiva za knjižničarje, arhiviste in strokovnjake s področja informatike" (številka: 3/4, 1986)
  Knjižnične mreže v Veliki Britaniji (številka: 3/4, 1986)
  Univerzne knjižnice in njihovo povezovanje (številka: 3/4, 1986)
  Standardi za univerzne knjižnice leta 1986 (številka: 3/4, 1986)
  Cena informacije in standardizacija (številka: 3/4, 1986)
  Filozofska fakulteta in novi standardi za univerzne knjižnice (številka: 3/4, 1986)
  Sklepi 11. skupščine Zveze društev bibliotekarjev Jugoslavije (številka: 3/4, 1986)
  Matična dejavnost in povezovanje knjižnic na področju tehniških in naravoslovnih ved (številka: 3/4, 1986)
  Opravljeni strokovni izpiti in pridobljene strokovne kvalifikacije v zadnjih petih letih (številka: 3/4, 1986)
  Mikrofilmanje gradiv v knjižnično-informacijskem sistemu Slovenije (številka: 3/4, 1986)
  Domoznansko dokumentacijsko delo v knjižnici ob podpori sodobne informacijske tehnologije (številka: 3/4, 1986)
  Mikroračunalnik v posodabljanju knjižničnega poslovanja (številka: 3/4, 1986)
  Mariborsko univerzno knjižničarstvo v sklopu slovenskega in svetovnega (številka: 3/4, 1986)
  Matična služba je pomemben dejavnik pri razvoju KIS (številka: 3/4, 1986)
  Vpliv bralcev na nabavo knjižničnega gradiva v Knjižnici Edvarda Kardelja v Celju (številka: 3/4, 1986)
  Oblikovanje knjižne zaloge v kranjski Osrednji knjižnici (številka: 3/4, 1986)
  Razvoj knjižničnoinformacijskega sistema v Sloveniji (številka: 3/4, 1986)
 31. 1987
   33

  številka: 1 (1987)
  številka: 2/3 (1987)
  številka: 4 (1987)
  EADI bibliotečno-dokumentacijsko-informacijska družina se je ponovno sestala (številka: 1, 1987)
  IV + V - system (številka: 1, 1987)
  Oddelčne knjižnice na Filozofski fakulteti v Ljubljani (številka: 1, 1987)
  O Osrednji knjižnici Kranj in oblikovanju njene knjižne zaloge (številka: 1, 1987)
  Razpis za podelitev Čopovih diplom 1987 (številka: 1, 1987)
  Standardiziranje izmenjave podatkov (številka: 1, 1987)
  Izobraževanje knjižničarskih delavcev v Jugoslaviji (številka: 1, 1987)
  Sklepne ugotovitve posvetovanja ZBDS v Mariboru 1986 (številka: 1, 1987)
  Zapisnik 11. seje Strokovnega sveta za knjižničarstvo SR Slovenije (številka: 1, 1987)
  Zaključki 1. posvetovanja sekcije za specialne knjižnice ZBDS (številka: 1, 1987)
  Katalogizacija po MARC formatu v ZDA (številka: 1, 1987)
  Zapisnik 1. seje Strokovnega sveta za knjižničarstvo SR Slovenije (številka: 1, 1987)
  Z mikroračunalnikom od knjige do kataložne kartice (številka: 1, 1987)
  Še o oddelčnih knjižnicah Filozofske fakultete (številka: 2/3, 1987)
  Kratek sprehod skozi zgodovino soboškega knjižnićarstva (številka: 2/3, 1987)
  Geselnik za potrebe INDOK službe DO Droga Portorož (številka: 2/3, 1987)
  Organi ZBDS, ki jih je izvolilo predsedstvo na svoji redni seji (številka: 2/3, 1987)
  Organi ZBDS izvoljeni na 5. skupščini na Bledu oktobra 1987 (številka: 2/3, 1987)
  Dobitniki Čopovih diplom 1987 (številka: 2/3, 1987)
  O osrednji knjižnici Kranj in oblikovanju njene knjižne zaloge (številka: 2/3, 1987)
  Razmišljanja ob novem samoupravnem sporazumu (številka: 2/3, 1987)
  Zaščita gradiva na papirju v knjižnicah, muzejih in arhivih (številka: 2/3, 1987)
  Dobitnica Čopove diplome 1986 (številka: 2/3, 1987)
  Umetna inteligenca in ekspertni sistemi ter njihov pomen za knjižnično-informacijsko dejavnost (številka: 2/3, 1987)
  Periodika in AV gradivo v slovenskih splošnoizobraževalnih knjižnicah (številka: 2/3, 1987)
  Sklepi strokovnega posvetovanja ZDBS "Vloga knjižnic pri posredovanju znanja" (številka: 2/3, 1987)
  Nekatere dragocenosti Pokrajinske in študijske knjižnice v Murski Soboti (številka: 2/3, 1987)
  Možnosti izobraževanja knjižničarjev za delo v šolski knjižnici (številka: 2/3, 1987)
  Bajka o drobnem ali jako sitnem poslu (številka: 2/3, 1987)
  Bibliografsko kazalo Knjižnice (številka: 4, 1987)
 32. 1988
   36

  Knjižnica (številka: 1/2, 1988)
  Zdravniške knjižnice (številka: 1/2, 1988)
  Odprti sistemi interkomuniciranja (številka: 1/2, 1988)
  V hvaležen spomin profesorju Janezu Logarju (številka: 1/2, 1988)
  Kadri in znanje (številka: 1/2, 1988)
  Natečaj za nagrade Kalanovega sklada (številka: 1/2, 1988)
  Znanstvena informacija v knjižnici (številka: 1/2, 1988)
  Iskanje v bazi WLN (Western Library Network) (številka: 1/2, 1988)
  I. jugoslovanski seminar za gradnjo knjižnic v Sarajevu (številka: 1/2, 1988)
  Medknjižnična izposoja v Narodni in univerzitetni knjižnici (številka: 1/2, 1988)
  ARIS-NET (številka: 1/2, 1988)
  Slovenske bibliografije v letu 1986 (številka: 1/2, 1988)
  Železarski zbornik (številka: 1/2, 1988)
  Zapisnik seje upravnega odbora Kalanovega sklada pri ZBDS (številka: 1/2, 1988)
  Knjižnica prihodnosti (številka: 1/2, 1988)
  Srečanja s profesorjem Janezom Logarjem (številka: 1/2, 1988)
  Artoteka (številka: 1/2, 1988)
  Uspešna avtomatizacija knjižnic (številka: 1/2, 1988)
  Knjižnica (številka: 3/4, 1988)
  Dobitniki Čopove diplome 1988 (številka: 3/4, 1988)
  Pogoji dela in možnosti vključevanja knjižne in knjižnične vzgoje v šolskih knjižnicah VIZ Velenje (številka: 3/4, 1988)
  Informacije o zapisih znanja Slovenije v programih Jugoslovanskega bibliografskega inštituta (številka: 3/4, 1988)
  Bibliografije Prekmurja (številka: 3/4, 1988)
  Pomen šolske knjižnice v 30. letih osnovne šole (številka: 3/4, 1988)
  Knjižnica v Zavodu za slepo in slabovidno mladino v Ljubljani, njen razvoj in dejavnosti (številka: 3/4, 1988)
  Pedagoško delo v šolski knjižnici (številka: 3/4, 1988)
  Vsebina in pomen vzajemnih in centralnih katalogov (številka: 3/4, 1988)
  Splošnoizobraževalne knjižnice v Sloveniji v petletnem obdobju (1981-1985) in smer razvoja v prvih dveh letih tekočega petletnega obdobja (1986 in 1987) (številka: 3/4, 1988)
  Poročilo o udeležbi na kongresu Zveze avstrijskih bibliotekarjev (številka: 3/4, 1988)
  Pomen vzajemnega kataloga za oblikovanje enotnega KIS (številka: 3/4, 1988)
  Uporabniki in online javno dostopni katalog (številka: 3/4, 1988)
  Študij uporabnikov kot izhodišče za opredelitev ciljev in evalvacijo dejavnosti Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani (številka: 3/4, 1988)
  Zapisi znanja v informacijski dobi (številka: 3/4, 1988)
  Nova knjižnica Prežihov Voranc v Ljubljani (številka: 3/4, 1988)
  Sklepi Skupščine ZBDS 1988 (številka: 3/4, 1988)
  Slovenske bibliografije v letu 1987 (številka: 3/4, 1988)
 33. 1989
   85

  številka: 1 (1989)
  številka: 2 (1989)
  številka: 3/4 (1989)
  Document delivery: the dawn of a new era? (številka: 1, 1989)
  Rezultati mednarodnega sodelovanja in njihov vpliv na osrednjo knjižnico (številka: 1, 1989)
  Coordination of collection development in the Netherlands (številka: 1, 1989)
  Nekaj problemov pri razvoju sodelovanja knjižnic v Sistemu znanstvenih in tehnoloških informacij v Jugoslaviji (številka: 1, 1989)
  Contribution of the Central Tehnical Library of the Edvard Kardelj University of Ljubljana to the universal availability of serials (številka: 1, 1989)
  Domače in mednarodno sodelovanje ob podatkovni zbirki Tehnišne univerzne knjižnice (številka: 1, 1989)
  Exchange of documents of floppy disks (številka: 1, 1989)
  International co-operation - the benefits of IATUL membership (številka: 1, 1989)
  Strateško planiranje za knjižnice v elektronski dobi (številka: 1, 1989)
  Universal availability of publications in an electronic age (številka: 1, 1989)
  Preliminary programme: 13th biennial IATUL conference 1989 (številka: 1, 1989)
  The role of the Tehnical University of Budapest (TUB) in the international exchange of information (številka: 1, 1989)
  Vloga informacij v reševanju razvojnih problemov - izbrani primeri (številka: 1, 1989)
  The computerized network in Israeli university libraries (številka: 1, 1989)
  Nekateri problemi nabave in uporabe tujih serijskih publikacij na Poljskem (številka: 1, 1989)
  Sodelovanje in mednarodna odvisnost med Centrom za strokovne in znanstvene informacije Karlsruhe in znanstvenimi knjižnicami (številka: 1, 1989)
  Co-operation among Tehnological Universital Library: with special reference to India (številka: 1, 1989)
  Unescov GIP program in njegova vloga pri pospeševanju področnega sodelovanja v informacijskih mrežah (številka: 1, 1989)
  Resource sharing among Indian Institutes of Tehnology (IITs) libraries: problams & prospects (številka: 1, 1989)
  Informacije za visoko tehnološko razvito industrijo v znanstvenem parku Otaniemi (številka: 1, 1989)
  Izmenjava dokumentov na disketah (številka: 1, 1989)
  Razširjanje dokumentov začetek novega obdobja (številka: 1, 1989)
  Koordinacija razvoja zbirk na Nizozemskem (številka: 1, 1989)
  The Unesco general information programme and its role in promoting regional co-operative information network (številka: 1, 1989)
  Australia - the problem of distance (številka: 1, 1989)
  Predlog Programa: 13. bienalna konferenca IATUL 1989 (številka: 1, 1989)
  IANI - bodoča vstopno-izstopna komunikacijska postaja za medknjižno izposojo (številka: 1, 1989)
  Odstranjevanje informacijskih preprek z mednarodnim sodelovanjem (številka: 1, 1989)
  New microcomputer application in the interlending system at the Helsinki University of Tehnology library (številka: 1, 1989)
  Računalniško podprta mreža v izraelskih visokošolskih knjižnicah (številka: 1, 1989)
  Sodelovanje med knjižnicami tehniških univerz: s posebnim pogledom na Indijo (številka: 1, 1989)
  National and international co-operation activities within the database field from a Tehnical University Library (številka: 1, 1989)
  Co-operation and interdependency -the Fachinformationszentrum and the scientific libraries (številka: 1, 1989)
  Avstralija - problem oddaljenosti (številka: 1, 1989)
  Osnove razvoja računalniško podprtega informacijskega sistema v CTK - ocena (številka: 1, 1989)
  Načrtovanje poskusne OSI-mreže za medknjižnično izposojo v Evropi (številka: 1, 1989)
  Scientific and tehnical documentary information in the Unesco International Hydrological Programme (številka: 1, 1989)
  Diminution of information barriers through international co-operation (številka: 1, 1989)
  Mednarodno sodelovanje - prednosti članstva v IATUL (številka: 1, 1989)
  Izmenjava informacijskih virov in gradiv med knjižnicami indijskih inštitutov za tehnologijo : problemi in perspektive (številka: 1, 1989)
  Mednarodno sodelovanje med knjižnicami tehniških univerz (številka: 1, 1989)
  Information on high-tech industry in Otaniemi Science Park (številka: 1, 1989)
  The results of international co-operation and its effect on the central library (številka: 1, 1989)
  Nova mikroračunalniška aplikacija za sistem medknjižnične izposoje v knjižnici Helsinške tehniške univerze (številka: 1, 1989)
  Some development problems of the library co-operation in the system od scientific and tehnological information (SSTI) in Yugoslavia (številka: 1, 1989)
  The basic of the development of computerized information system in the central tehnical library - Strategic Appraisal (številka: 1, 1989)
  IANI - future gateway for interlending communication (številka: 1, 1989)
  Prispevek Centralne tehnišne knjižnice Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani za univerzalno dostopnost tehniških serijskih publikacij (številka: 1, 1989)
  Some problems of the acquisition and the use of foreign scientific periodicals in Poland (številka: 1, 1989)
  Znanstvene in tehniške dokumentalistične informacije v Unescovem mednarodnem hidrološkem programu (številka: 1, 1989)
  Univerzalna dostopnost publikacij v elektronski dobi (številka: 1, 1989)
  Planning an experimental OSI-network for interlending in Europe (številka: 1, 1989)
  The rule of information in Solving Developmental Problems with selected excamples (številka: 1, 1989)
  Vloga Tehniške univerze v Budimpešti (TUD) pri mednarodni izmenjavi informacij (številka: 1, 1989)
  Strategic planning for libraries in the electronic age (številka: 1, 1989)
  International co-operation among tehnological university libraries (številka: 1, 1989)
  Knjižnično povezovanje v Avstraliji (številka: 2, 1989)
  Hijacint Repič in njegova zapuščina v Koprski knjižnici (številka: 2, 1989)
  Mednarodne tendence v sodobnem izobraževanju bibliotekarjev (številka: 2, 1989)
  Razpis za podelitev Čopovih diplom 1989 (številka: 2, 1989)
  Mara Šlajpah (številka: 2, 1989)
  Laserski zapisi za knjižnice sedanjosti in prihodnosti (številka: 2, 1989)
  Bibliografski pregled primorskih tiskov do leta 1918 (številka: 2, 1989)
  Popis knjižničarskih delavcev, ki so opravili strokovne izpite, specialistične izpite, ali pa jim je bila priznana strokovna kvalifikacija (številka: 2, 1989)
  Vodenje in upravljanje v visokošolskih knjižnicah (številka: 2, 1989)
  Slovenske bibliografije v letu 1988 (številka: 2, 1989)
  Osebna izkaznica knjižnice (številka: 3/4, 1989)
  Trženje v visokošolski knjižnici (številka: 3/4, 1989)
  Status bibliotekarjev (številka: 3/4, 1989)
  Uporabniki splošnoizobraževalnih knjižnic na Gorenjskem (številka: 3/4, 1989)
  UDK in prosti pristop (številka: 3/4, 1989)
  Program IFLA-inih štipendij Roberta Vosperja (številka: 3/4, 1989)
  Sodobna knjižnica v šoli srednjega usmerjenega izobraževanja in javnost (številka: 3/4, 1989)
  Podoba šolske knjižnice (številka: 3/4, 1989)
  Dostopnost informacij in uporabniki (številka: 3/4, 1989)
  Dostop do informacij v šolski knjižnici na srednji šoli (številka: 3/4, 1989)
  Trženje v splošnoizobraževalni knjižnici (številka: 3/4, 1989)
  Knjižnična, knjižna in književna vzgoja v Pionirski knjižnici v Ljubljani (številka: 3/4, 1989)
  Podoba šolske knjižnice (številka: 3/4, 1989)
  Specialno knjižničarstvo v Sloveniji kot proizvodni proces v korist uporabnikov (številka: 3/4, 1989)
  Problemi knjižnic in knjižničnega gradiva za slepe, slabovidne, slušno in drugače prizadete uporabnike (številka: 3/4, 1989)
  Podoba šolske knjižnice (številka: 3-4, 1989)
 34. 1990
   59

  številka: 1/2 (1990)
  številka: 3 (1990)
  številka: 4 (1990)
  Nacionalna knjižnica na razpotju (številka: 4, 1990)
  Sodelovanje šolske knjižnice na Osnovni šoli "Louis Adamič" Grosuplje s Splošnoizobraževalno knjižnico Grosuplje (številka: 1/2, 1990)
  Boža Pleničar: Slovenska bibliotekarska bibliografija (številka: 1/2, 1990)
  Jože Munda 60-letnik (številka: 1/2, 1990)
  Status šolskih knjižnic in knjižničarjev v občini Novo mesto (številka: 1/2, 1990)
  Geslovnik - geselnik (številka: 1/2, 1990)
  Knjižnični informacijski sistem (knjižnično informacijski sistem) knjižnično-dokumentacijsko-informacijski sistem (številka: 1/2, 1990)
  Slovenske bibliografije v letu 1989 (številka: 1/2, 1990)
  Bolnišnične splošnoizobraževalne knjižnice in njihova terapevtska vloga v procesu zdravljenja (številka: 1/2, 1990)
  Sklepi 7. skupščine ZBDS v Radencih (številka: 1/2, 1990)
  Knjižnično-informacijska dejavnost v Sheffieldu, Velika Britanija (številka: 1/2, 1990)
  Normativna kontrola in normativne datoteke (številka: 1/2, 1990)
  Sodobni trendi v iskanju dokumentov (številka: 1/2, 1990)
  Kakovost jugoslovanskih strokovno-znanstvenih serijskih publikacij (številka: 1/2, 1990)
  CIP (številka: 1/2, 1990)
  Šolske knjižnice v Kopru in knjižnice šol z italijanskim učnim jezikom na Obali (številka: 1/2, 1990)
  Zunanji uporabnik (številka: 1/2, 1990)
  Univerza (univerzitetna), visokošolska knjižnica (številka: 1/2, 1990)
  Razmišljanje o marketingu in strateškem planiranju v SIK (številka: 1/2, 1990)
  Organi ZBDS za obdobje 1989-1991 (številka: 1/2, 1990)
  Knjižnični management v zrcalu sodobnih tokov (številka: 3, 1990)
  Knjižničarji moramo postati bolj kreativni in bolj prilagodljivi (številka: 3, 1990)
  Katalogi in bibliografske zbirke na CD-ROM (številka: 3, 1990)
  Bodočnost knjižnic in njihovo financiranje (številka: 3, 1990)
  Šolske knjižnice v osnovnih šolah pri svetovalnem delu (številka: 3, 1990)
  Diskriminantna analiza skupin bralcev (številka: 3, 1990)
  Promocija serijskih publikacij v knjižnici (številka: 3, 1990)
  Univerzitetna knjižnica Maribor v novi podobi ali splošnoznanstvena knjižnica in specialni uporabnik (številka: 3, 1990)
  Profesionalizacija zaposlenih v knjižnicah in informacijskih centrih v Sheffieldu, Velika Britanija (številka: 3, 1990)
  Vloga šolske knjižnice danes in jutri (številka: 3, 1990)
  Bibliotekar - specialna knjižnica - podjetje (številka: 3, 1990)
  Predstavitev in novogradnja splošnoizobraževalne knjižnice v Novi Gorici (številka: 3, 1990)
  Visokošolski študij bibliotekarstva v Sloveniji (številka: 3, 1990)
  Naša knjižnica jutri (številka: 3, 1990)
  Knjižnice prihodnosti (številka: 3, 1990)
  Stanje in razvojne smeri britanskih univerzitetnih knjižnic (številka: 4, 1990)
  45 let kartografske in slikovne zbirke NUK v Ljubljani (številka: 4, 1990)
  Sklepi 13. skupščine Zveze društev bibliotekarskih delavcev Jugoslavije, Arandelovac, 19. 5. 1990 (številka: 4, 1990)
  Slovenska knjižna produkcija in ponudba v knjižnicah (številka: 4, 1990)
  Sklepi s posvetovanjem Zveze bibliotekarskih društev Slovenije "Smo pripravljeni na knjižnico jutrišnjega dne?" (številka: 4, 1990)
  INSTRUCT (številka: 4, 1990)
  Znane in manj znane poti Pionirske knjižnice (številka: 4, 1990)
  Milka Grgič (1921-1990) (številka: 4, 1990)
  Študijska praksa v Slovanski knjižnici (številka: 4, 1990)
  Knjižnica - stičišče narodov (številka: 4, 1990)
  Skupaj je uspešneje (številka: 4, 1990)
  Natečaj za nagrade Kalanovega sklada (številka: 4, 1990)
  Sklepi 8. skupščine ZBDS, ki je bila 26. 10. 1990 v Novi Gorici (številka: 4, 1990)
  Pravilnik Kalanovega sklada (številka: 4, 1990)
  Nekaj izrazov za poimenovanje najsodobnejših oblik medijev za zapis in reprodukcijo podatkov (številka: 4, 1990)
  Slovanska knjižnica (številka: 4, 1990)
  Čopove diplome 1990 (številka: 4, 1990)
  Knjiga za pripadnike narodnostnih manjšin v slovenskih splošnoizobraževalnih knjižnicah (številka: 4, 1990)
  Bibliografija primorskih pesnikov in pisateljev rojenih po letu 1945 (številka: 4, 1990)
  Knjižnice za slovensko manjšino na avstrijskem Koroškem (številka: 4, 1990)
  Naši zgodnji tiski v Britanskem muzeju (številka: 4, 1990)
 35. 1991
   48

  številka: 1 (1991)
  številka: 2/3 (1991)
  številka: 4 (1991)
  56. Konferenca mednarodne bibliotekarske organizacije IFLA (številka: 1, 1991)
  Gledamo in (ne)vidimo (številka: 1, 1991)
  Razpis za podelitev Čopovih diplom 1991 (številka: 1, 1991)
  Računalniško podprti podsistem nabave v univerzitetni knjižnici (številka: 1, 1991)
  Nekaj sprememb ISBD(M) (številka: 1, 1991)
  Slovenske bibliografije v letu 1990 (številka: 1, 1991)
  CIP - pregled razvoja in primerjava organizacijskih in strokovnih pristopov v ZDA, Kanadi, ZRN in Jugoslaviji (Sloveniji) (številka: 1, 1991)
  Zaključki III. posvetovanje Sekcije za specialne knjižnice ZBDS (številka: 1, 1991)
  Kaj mora bibliotekar vedeti o časnikih in mikrofilmih (številka: 1, 1991)
  Popis knjižničnih delavcev, ki so opravili strokovne izpite, ali pa jim je bila priznana strokovna kvalifikacija (številka: 1, 1991)
  Mednarodna medknjižnična izposoja v znanstvenih knjižnicah Jugoslavije (številka: 1, 1991)
  Pokažimo se kot sodelujoči družabniki (številka: 2/3, 1991)
  Kako v korak s časom ? (številka: 2/3, 1991)
  Socialna vloga splošnoizobraževalne knjižnice in delo s posebnimi skupinami uporabnikov (številka: 2/3, 1991)
  Evalvacija sistemov za iskanje informacij (številka: 2/3, 1991)
  Računalniško podprta šolska knjižnica in njene prednosti (številka: 2/3, 1991)
  Upravljanje knjižnične zaloge v slovenskih splošnoizobraževalnih knjižnicah (številka: 2/3, 1991)
  Skupinsko reševanje strokovnih problemov (številka: 2/3, 1991)
  Redakcijska funkcija v pogojih kooperativne gradnje YUBIB (številka: 2/3, 1991)
  Profesionalizacija in etični kodeks knjižničarstva (številka: 2/3, 1991)
  Vloga, značaj in pomen muzejske knjižnice v sodobnem času (številka: 2/3, 1991)
  Knjižnice in pedagoški sistemi (številka: 2/3, 1991)
  Tatvine v knjižnicah (številka: 2/3, 1991)
  Ob prihodu računalnika na izposojevalni pult (številka: 2/3, 1991)
  Uporaba online javno dostopnih knjižničnih katalogov (OPAC) (številka: 2/3, 1991)
  ISBD(CF) (številka: 4, 1991)
  Sklepi 9. Skupščine ZBDS, Rogla 27. 9. 1991 (številka: 4, 1991)
  Čopove diplome 1991 (številka: 4, 1991)
  Novosti v bibliografskem opisu serijskih publikacij (številka: 4, 1991)
  Konferenca LIBER v Padovi (številka: 4, 1991)
  Tomaž Šalamun (številka: 4, 1991)
  Predlog oblikovanja bibliografskega opisa monografskih publikacij v več zvezkih (številka: 4, 1991)
  Turist v knjižnici (številka: 4, 1991)
  Boži Pleničar v slovo (številka: 4, 1991)
  Nagrade Kalanovega sklada v letu 1991 (številka: 4, 1991)
  Pregled sprememb v novi izdaji ISBD(NBM) (številka: 4, 1991)
  Posvetovanje ZBDS 1992 (številka: 4, 1991)
  ISBD(CP) in opis članka (številka: 4, 1991)
  Novo izvoljeni člani organov ZBDS (številka: 4, 1991)
  Model računalniško podprtega podsistema medknjižnične izposoje v univerzitetni knjižnici (številka: 4, 1991)
  Snežki Pavlič v slovo (številka: 4, 1991)
  Iz zgodovine pisave in rokopisnega izvedenstva (številka: 4, 1991)
  Kadrovski standardi za splošnoizobraževalne knjižnice (številka: 4, 1991)
  Bibliotekarski dialog kot nujno dopolnilo računalniški komunikaciji (številka: 4, 1991)
  Kako izbrati programsko opremo za knjižnico (številka: 4, 1991)
 36. 1992
   35

  številka: 1 (1992)
  številka: 2 (1992)
  številka: 3/4 (1992)
  Slovenske bibliografije v letu 1991 (številka: 1, 1992)
  Anketa v Knjižnici Šiška (številka: 1, 1992)
  Komisija za Čopove diplome (številka: 1, 1992)
  Varovanje gradiva v prvotni obliki (številka: 1, 1992)
  Še eno razmišljanje o marketingu in strateškem planiranju v splošnoizobraževalnih knjižnicah (številka: 1, 1992)
  ALEPH (številka: 1, 1992)
  Stare knjižne vezave (številka: 1, 1992)
  Splošnoizobraževalna knjižnica in uporabniki v tretjem življenjskem obdobju (številka: 1, 1992)
  Nekaj informacij o programskem paketu KIS (številka: 1, 1992)
  Razpis za podelitev Čopovih diplom 1992 (številka: 1, 1992)
  Knjižnica je več kot učbenik (številka: 1, 1992)
  Vloga INDOK centra kot osrednjega informacijskega člena pri posredovanju, urejanju in generiranju sekundarnih informacij (številka: 2, 1992)
  Narodna in univerzitetna knjižnica - tudi v prihodnje obe vlogi (številka: 2, 1992)
  Vpetost specialnih knjižnic v slovensko informacijsko politiko (številka: 2, 1992)
  Komparativna analiza "produktivnosti" univerzitetnih knjižnic v delovni skupnosti Alpe-Jadran (številka: 2, 1992)
  Knjižnice in uporaba bibliografskih servisov (številka: 2, 1992)
  Informacijska politika (številka: 2, 1992)
  Splošnoizobraževalne knjižnice in informacijska politika v lokalnih skupnostih (številka: 2, 1992)
  Informacijska politika na področju posebnega knjižničnega gradiva v narodni knjižnici (številka: 2, 1992)
  Informacija - cena, vrednost in dostopnost (številka: 2, 1992)
  Micro CDS/ISIS (številka: 3/4, 1992)
  Pojem in pomen sive literature (številka: 3/4, 1992)
  Pravljična ura (številka: 3/4, 1992)
  Poklicna podoba specialnih knjižničarjev (številka: 3/4, 1992)
  Nekaj sprememb ISBD(A) (številka: 3/4, 1992)
  Mirko Popovič (številka: 3/4, 1992)
  LISA (Library and Information Science Abstracts) (številka: 3/4, 1992)
  Volonterski in poklicni knjižničarji v Tržiču (številka: 3/4, 1992)
  OCLC - mednarodni bibliografski servis za izmenjavo bibliografskih podatkov med knjižnicami (številka: 3/4, 1992)
  Spremembe v drugi, popravljeni izdaji ISBD(PM) (številka: 3/4, 1992)
  10 let Knjižnice Oton Župančič v Ljubljani (številka: 3/4, 1992)
  "Igralna ura s knjigo" v Pionirski knjižnici (številka: 3/4, 1992)
 37. 1993
   34

  številka: 1/2 (1993)
  številka: 3 (1993)
  številka: 4 (1993)
  Uporabniški vmesniki pri iskanju informacij (številka: 4, 1993)
  Avtomatizacija muzejskih knjižnic (številka: 1/2, 1993)
  Spremembe v novi predelani izdaji ISBD(CM) (številka: 1/2, 1993)
  Nabava dokumentov z omejenimi viri (številka: 1/2, 1993)
  Visokošolske knjižnice (številka: 1/2, 1993)
  Članek (številka: 1/2, 1993)
  Katalogizacija reprodukcij, predvsem mikrooblik, v primerjavi z izvirnimi publikacijami v neknjižni obliki (številka: 1/2, 1993)
  Prof. dr. Tonetu Pretnarju (številka: 1/2, 1993)
  Osebnost bibliotekarja v ameriškem profesionalnem tisku (številka: 1/2, 1993)
  Slovenske bibliografije v letu 1992 (številka: 1/2, 1993)
  Razpis za podelitev Čopovih diplom 1993 (številka: 1/2, 1993)
  Štiri stoletja nepretrgane tradicije (številka: 1/2, 1993)
  Upravljanje informacij v knjižnicah (številka: 3, 1993)
  Zbiranje in posredovanje bibliografskih podatkov v knjižnici Inštituta za kriminologijo in njeno vključevanje v mednarodne računalniške informacijske sisteme (številka: 3, 1993)
  Ponudba, uporaba in vrednotenje informacijskih virov na sodobnih medijih (številka: 3, 1993)
  Vpliv knjižnice na branje - vpliv branja na njen razvoj (številka: 3, 1993)
  Usposabljanje splošnih knjižnic za informacijsko poslovanje (številka: 3, 1993)
  Uveljavljanje marketinga (trženja) v splošnoizobraževalnih knjižnicah (številka: 3, 1993)
  Informacijska podpora programu podiplomskega študija iz managementa (MBA) na Mednarodnem centru za upravljanje podjetij v družbeni lasti (ICPE) (številka: 3, 1993)
  Oblikovanje in ponudba informacij v specialni knjižnici (številka: 3, 1993)
  Identifikacija potencialnih uporabnikov biotehniških informacij v Sloveniji (številka: 3, 1993)
  Izbor informacijskih virov v knjižnici srednje šole (številka: 3, 1993)
  Izbor in vrednotenje informacijskih virov (številka: 3, 1993)
  Knjižnica Besenghi (številka: 4, 1993)
  Pregled delovanja knjižnic s slovenskim gradivom v Furlaniji-Julijski krajini (številka: 4, 1993)
  Podoba specialnih muzejskih knjižnic (številka: 4, 1993)
  Visokošolske knjižnice (številka: 4, 1993)
  Obvezni izvod (številka: 4, 1993)
  Organiziranost splošnoizobraževalnih knjižnic in njena učinkovitost (številka: 4, 1993)
  Etnografija Istre (številka: 4, 1993)
  Onondaga Country Public Library (številka: 4, 1993)
 38. 1994
   31

  številka: 1/2 (1994)
  številka: 3/4 (1994)
  Informacijske potrebe znanstvenikov (številka: 1/2, 1994)
  Bibliografija Borisa Pahorja (številka: 1/2, 1994)
  Strokovni izpiti in kvalifikacije bibliotekarske stroke (1991-1993) (številka: 1/2, 1994)
  Aktualni problemi slovenskega obveznega izvoda (številka: 1/2, 1994)
  Slovenske bibliografije v letu 1993 (številka: 1/2, 1994)
  Obvezni izvod na slovenskem ozemlju (1807-1945) (številka: 1/2, 1994)
  Razpis za podelitev Čopovih diplom 1994 (številka: 1/2, 1994)
  Natečaj za nagrade Kalanovega sklada (številka: 1/2, 1994)
  Še o programu CDS/ISIS (številka: 1/2, 1994)
  Članek (številka: 1/2, 1994)
  Čopove diplome 93 (številka: 1/2, 1994)
  Teoretični vidiki retrospektivne konverzije katalogov (številka: 3/4, 1994)
  Kakršna šola, takšna šolska knjižnica (številka: 3/4, 1994)
  Strokovna usposobljenost za katalogizacijo v COBISSu (številka: 3/4, 1994)
  Principi na katerih naj temelji novi zakon o knjižnični informacijski dejavnosti (številka: 3/4, 1994)
  Vsi otroci radi berejo, če... (številka: 3/4, 1994)
  Retrospektivna konverzija - zahteva sedanjosti v slovenskem knjižničnem informacijskem sistemu (številka: 3/4, 1994)
  Potujoče knjižničarstvo v Sloveniji (številka: 3/4, 1994)
  Izobraževanje knjižničnih delavcev v Sloveniji (številka: 3/4, 1994)
  Vizija razvoja slovenskega potujočega knjižničarstva (številka: 3/4, 1994)
  Upravljanje in organizacija splošnih knjižnic (številka: 3/4, 1994)
  Evropa in Slovenija - kakšne so možnosti knjižnic? (številka: 3/4, 1994)
  Profesionalizacija, specializacija in neideologizacija dela v (specialnih) knjižnicah (številka: 3/4, 1994)
  Sistem preventivnega varovanja gradiv (številka: 3/4, 1994)
  Za izposojevalnim pultom knjižnice (številka: 3/4, 1994)
  Interdisciplinarno raziskovanje v bibliotekarstvu (številka: 3/4, 1994)
  Zakon o obveznem izvodu publikacij (številka: 3/4, 1994)
  Ustanovitveni akt Narodne in univerzitetne knjižnice (številka: 3/4, 1994)
  Znanje za knjižničarja - znanje za bralca (številka: 3/4, 1994)
 39. 1995
   39

  številka: 1/2 (1995)
  številka: 3 (1995)
  številka: 4 (1995)
  Dostopnost knjižnic za telesno prizadete osebe v Sloveniji (številka: 1/2, 1995)
  Inventarizacija (številka: 1/2, 1995)
  Slovenske bibliografije v letu 1994 (številka: 1/2, 1995)
  Formulacija iskalnih izrazov z Booleovimi operatorji (številka: 1/2, 1995)
  Pogled v knjižnično in informacijsko etiko (številka: 1/2, 1995)
  Vrednotenje v znanosti in tipologija dokumentov (številka: 1/2, 1995)
  Slovenski knjižničarji o sebi (številka: 1/2, 1995)
  Informacijski viri - biografska zbirka podatkov (številka: 1/2, 1995)
  Uporaba metod, osnovanih na znanju, v sistemih za shranjevanje in iskanje informacij (številka: 1/2, 1995)
  Študijska zbirka v Pionirski knjižnici Rotovž (številka: 3, 1995)
  Velikost knjižne zbirke in njen vpliv na razvoj branja (številka: 3, 1995)
  Domoznanstvo včeraj, danes, jutri (številka: 3, 1995)
  Razvoj knjižničnih zbirk v Centralni tehniški knjižnici (številka: 3, 1995)
  Avtomatizacija nabave serijskih publikacij v CTK (številka: 3, 1995)
  Gradivo v sodobni mladinski knjižnici in knjižna vzgoja (številka: 3, 1995)
  Zakaj igrače v knjižnici (številka: 3, 1995)
  Knjižnične zbirke. Izgradnja in upravljanje (številka: 3, 1995)
  IBBY in slovenska sekcija 1992-1995 (številka: 3, 1995)
  Vpliv elektronskih medijev na založništvo, knjigotrštvo in sistem varovanja avtorskih pravic - in njihov odnos do knjižnic (številka: 3, 1995)
  Rokopisno gradivo v slovenskih knjižnicah (številka: 3, 1995)
  Nabava in nabavna politika v Mariborski knjižnici (številka: 3, 1995)
  Teorija selekcije i strategija preživljavanja (številka: 3, 1995)
  Zbirka standardov v Centralni tehniški knjižnici (številka: 3, 1995)
  Nabava v knjižnicah (številka: 3, 1995)
  Razvoj in vrednotenje knjižnične zbirke v srednješolski knjižnici (številka: 3, 1995)
  Nagrade Kalanovega sklada za obdobje 1994-95 (številka: 4, 1995)
  Bralne navade (številka: 4, 1995)
  Glasba in film v obliki novih medijev na knjižni polici (številka: 4, 1995)
  Predsedstvo ZBDS v mandatnem obdobju 1995-1997 (številka: 4, 1995)
  Virtualna knjižnica (številka: 4, 1995)
  Ženske in "ženski roman" (številka: 4, 1995)
  Alternativne možnosti povezovanja knjižnic in informacijskih organizacij v COBISS (številka: 4, 1995)
  Novi in spremenjeni UDK vrstilci za jezikoslovje in književnost ter splošni privesni vrstilci za kraj (številka: 4, 1995)
  Čopove diplome 1995 (številka: 4, 1995)
  Založništvo v državah v tranziciji (številka: 4, 1995)
  Vloga knjižnice in pomen slikanice pri celovitem delu z otrokom in njegovo družino (številka: 4, 1995)
 40. 1996
   50

  številka: 1 (1996)
  številka: 2 (1996)
  številka: 3/4 (1996)
  Mednarodna konferenca o sivi literaturi (številka: 1, 1996)
  Nove tehnologije in založništvo na malih trgih (številka: 1, 1996)
  Ob štiridesetletnici Knjižnice (številka: 1, 1996)
  Predšolski otrok kot uporabnik splošne knjižnice (številka: 1, 1996)
  Nacionalna kmetijska knjižnica Združenih držav Amerike (številka: 1, 1996)
  Potujoča knjižnica v občini Tržič (številka: 1, 1996)
  Revija Knjižnica in bibliotekarsko publiciranje (številka: 1, 1996)
  Slovenske bibliografije v letu 1995 (številka: 1, 1996)
  Informacijska referenčna služba v splošnoizobraževalni knjižnici kot odgovor na izziv časa (številka: 1, 1996)
  Vloga knjižnic v informacijski družbi (številka: 1, 1996)
  S štiridesetletne poti v prihodnost (številka: 1, 1996)
  Obisk knjižnice raziskovalnega inštituta "Forschungszentrum Jülich, Gmbh (KFA)" (številka: 1, 1996)
  Breda Filo (številka: 1, 1996)
  Funkcionalna združitev knjižnice Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani s Centralno tehniško knjižnico (številka: 2, 1996)
  Slovenski bibliotekarski terminološki slovar (številka: 2, 1996)
  Ura knjižne vzgoje ob humornih ilustracijah (številka: 2, 1996)
  Kodeks vedenja pri nabavi in dobavi knjižničnega gradiva (številka: 2, 1996)
  Trženje elektronskih informacij (številka: 2, 1996)
  Inventura knjižničnega gradiva (številka: 2, 1996)
  Inventura knjižničnega gradiva (številka: 2, 1996)
  Vloga knjižnice v osnovni šoli (številka: 2, 1996)
  Ameriško bibliotekarsko združenje (številka: 2, 1996)
  Knjižnica Otona Župančiča in njeni uporabniki (številka: 3/4, 1996)
  Potujoča knjižnica, stičišče bralca in izposojevalca posebne vrste? (številka: 3/4, 1996)
  Vsak uporabnik si zasluži kvalitetno storitev knjižnice (številka: 3/4, 1996)
  Uporabniki potrebujejo relevantne fonde (številka: 3/4, 1996)
  Zagotavljanje relevantnih dokumentov uporabnikom Centralne tehniške knjižnice (številka: 3/4, 1996)
  Pred časom za časom (številka: 3/4, 1996)
  Ali študenti potrebujejo knjižnice in zakaj (številka: 3/4, 1996)
  Študija "Uporabniki in uporaba" v Narodni in univerzitetni knjižnici v Zagrebu (številka: 3/4, 1996)
  Ali se knjižničarji dovolj potrudimo za svoje uporabnike? (številka: 3/4, 1996)
  Šolska knjižnica kot varovalni dejavnik (številka: 3/4, 1996)
  Splošna knjižnica kot informacijsko središče (številka: 3/4, 1996)
  EDC, uporabniki in Internet (številka: 3/4, 1996)
  Uporabniki in varovanje gradiva danes (številka: 3/4, 1996)
  Znanstvena utemeljenost raziskav o uporabnikih šolskih knjižnic (številka: 3/4, 1996)
  Srečanje in delo z drugačnimi uporabniki (številka: 3/4, 1996)
  Uporabniki v domoznanskem informacijskem dokumentacijskem centru UKM (številka: 3/4, 1996)
  Referenčni pogovor kot nujni del referenčnega procesa (številka: 3/4, 1996)
  Otroci do konca osnovne šole - uporabniki knjižnice (številka: 3/4, 1996)
  Interakcijski model komunikacije z mladimi bralci (številka: 3/4, 1996)
  Vsebinska obdelava in ureditev knjižničnega gradiva za mlade uporabnike (številka: 3/4, 1996)
  Uporabniki strokovne knjižnice v Gorenju (številka: 3/4, 1996)
  Uporabnikovo vrednotenje splošnih knjižnic (številka: 3/4, 1996)
  Pristop k longitudinalnemu študiju uporabnikov COBISS (številka: 3/4, 1996)
  Cerkvene in samostanske knjižnice v Sloveniji (številka: 3/4, 1996)
  Uporabniki in njihove knjižnice (številka: 3/4, 1996)
 41. 1997
   51

  številka: 1 (1997)
  številka: 2/3 (1997)
  številka: 4 (1997)
  Analiza člankov in bibliografskih navedb v reviji Knjižnica za obdobje 1990-1996 (številka: 1, 1997)
  Korporativne značnice političnoteritorialnih enot (številka: 1, 1997)
  Učinkovitost merjenja uspešnosti slovenskih splošnoizobraževalnih knjižnic (številka: 1, 1997)
  Ameriške univerzitetne knjižnice se predstavijo (številka: 1, 1997)
  Sodelovanje dveh vrst knjižnic z vidika informacijskih potreb uporabnikov in vključenosti v enoten knjižnični informacijski sistem (številka: 1, 1997)
  Ljubljanska mestna knjižnica, župan Ivan Hribar in mestni arhivar Anton Aškerc (številka: 1, 1997)
  OCLC kot vir za prevzemanje zapisov v Centralni tehniški knjižnici? (številka: 1, 1997)
  Prva inventarna knjiga Ljudske knjižnice Šiška (številka: 1, 1997)
  Uporabniško usmerjen pogled na geslenje etnologije (1. del) (številka: 1, 1997)
  Slovenske bibliografije v letu 1996 (številka: 1, 1997)
  Prepovedani tiski v Narodni in univerzitetni knjižnici (številka: 1, 1997)
  Vpliv mikroklime na gradivo (številka: 1, 1997)
  Profesionalizacija, pogoj za uspeh (številka: 2/3, 1997)
  Spremenjeni vlogi knjižničarja in uporabnika v medknjižnični izposoji (številka: 2/3, 1997)
  Kaj motivira knjižničarje zaposlene v javnih zavodih (številka: 2/3, 1997)
  Upravljanje človeških virov in razvoj karier v večji knjižnici (številka: 2/3, 1997)
  Pomen uporabe kvalitativnega raziskovanja za delo pri referenčnem procesu (številka: 2/3, 1997)
  Vloga mladinskih knjižničarjev pri razvijanju bralnih interesov mladih (številka: 2/3, 1997)
  Predstavitev medicinskih virov na WWW (številka: 2/3, 1997)
  Strokovne kvalifikacije in akreditacije izobraževalnih programov v knjižničarstvu (številka: 2/3, 1997)
  Pomen kadrov za uspešno delovanje šolske knjižnice (številka: 2/3, 1997)
  Mladinski knjižničar - da! (številka: 2/3, 1997)
  Izzivi, bojazni in pričakovanja (številka: 2/3, 1997)
  Poučevanje uporabe informacijskih sistemov, temelječe na poznavanju mentalnih modelov uporabnikov (številka: 2/3, 1997)
  Knjižnica je tudi okolje za uresničevanje drugačnih duhovnih in intelektualnihinteresov bralcev (številka: 2/3, 1997)
  Infonomika dela na domu - za knjižničarja/informatika (številka: 2/3, 1997)
  Šolski knjižničar v procesu raziskovalne dejavnosti mladih (številka: 2/3, 1997)
  Izobraževanje knjižničarjev za jutri (številka: 2/3, 1997)
  Uloga permanentnog obrazovanja u stvaranju i sačuvanju kompetentnosti (številka: 2/3, 1997)
  Sožitje splošne knjižnice z Univerzo za tretje življensko obdobje (številka: 2/3, 1997)
  Nestaje li knjižničarska struka? (številka: 2/3, 1997)
  Elektronske revije (številka: 2/3, 1997)
  Matija Čop in njegov prispevek k slovenskemu bibliotekarstvu (številka: 2/3, 1997)
  Specifičnost kadrov v domoznanski dejavnosti (številka: 2/3, 1997)
  Ali smo knjižničarji sami največja ovira razvoju knjižničarstva (številka: 2/3, 1997)
  Pomen knjižničarjev za razvoj in pospeševanje dela mladih raziskovalcev (številka: 2/3, 1997)
  Bibliotekarji in računalniška znanja (številka: 2/3, 1997)
  Biti bibliotekar (številka: 2/3, 1997)
  Knjižnična statistika (številka: 4, 1997)
  Spremembe so gibalo napredka (številka: 4, 1997)
  DOI - Digital Object Identifier (številka: 4, 1997)
  Uporaba svetovnega spleta kot vira informacij v knjižnici (številka: 4, 1997)
  Predšolska bralna značka "Mavrična ribica" in njen vpliv na kasnejše bralne navade (številka: 4, 1997)
  Kognitivni pristop k iskanju in komunikaciji informacij (številka: 4, 1997)
  Ljubezen do knjige ima na Primorskem globoke korenine (številka: 4, 1997)
  COBISS na pragu drugega desetletja (številka: 4, 1997)
  Organi ZBDS za obdobje 1997-1999 (številka: 4, 1997)
  Uporabniško usmerjen pogled na geslenje etnologije (2. del) (številka: 4, 1997)
 42. 1998
   33

  številka: 1 (1998)
  številka: 2/3 (1998)
  številka: 4 (1998)
  Prevajanje klasifikacijskih oznak v naravni jezik (številka: 1, 1998)
  Nabava knjižničnih gradiv v prihodnosti (številka: 1, 1998)
  Vpliv knjižničarjevega vedenja na uspešnost referenčne službe v slovenskih splošnoizobraževalnih knjižnicah (številka: 1, 1998)
  Knjižnice za splošno dostopnost kulturnih dobrin (številka: 1, 1998)
  Statut Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (številka: 1, 1998)
  Učinkovitost referenčne službe v slovenskih splošnoizobraževalnih knjižnicah (številka: 1, 1998)
  Strokovni UDK katalog v knjižnici Mirana Jarca Novo mesto (številka: 1, 1998)
  Vzgoja in izobraževanje predšolskih otrok v knjižnici (številka: 1, 1998)
  Bibliotekarstvo na križišču kultur (številka: 1, 1998)
  Slovenske bibliografije v letu 1997 (številka: 1, 1998)
  Zaposlovanje, izobraževanje in kariera šolskih knjižničarjev (številka: 2/3, 1998)
  Vpliv informacijskih tehnologij na vlogo medicinskih knjižnic v upravljanju informacij (številka: 2/3, 1998)
  Praktična uporaba standardov v specialnih knjižnicah (številka: 2/3, 1998)
  Copyright (številka: 2/3, 1998)
  Skrb za varstvo manjšin v slovenskih zakonih in normativih za knjižnice (številka: 2/3, 1998)
  Kritične točke normativnega okvira knjižničarstva (številka: 2/3, 1998)
  Pregled normativne dejavnosti na področju knjižničarstva od leta 1945 do leta 1990 (številka: 2/3, 1998)
  Primerjalni elementi pristopa k zakonodaji o knjižnicah (številka: 2/3, 1998)
  Definiranje in poimenovanje poklicev v knjižnicah (številka: 2/3, 1998)
  Napredovanje na delovnem mestu v knjižničarstvu (številka: 2/3, 1998)
  Normativni položaj bibliopedagoške dejavnosti v mladinskem knjižničarstvu (številka: 2/3, 1998)
  Standardi in normativi v slovenskih visokošolskih knjižnicah med teorijo in prakso (številka: 2/3, 1998)
  Normativni položaj knjižničarstva (številka: 2/3, 1998)
  Izobraževanje bibliotekarjev v Sloveniji (številka: 4, 1998)
  Splošnoizobraževalne knjižnice, javne knjižnice, splošne knjižnice in knjižnice na splošno (številka: 4, 1998)
  Načrtovanje bibliobusa v splošnoizobraževalnih knjižnicah (številka: 4, 1998)
  Analiza izobraževanja in funkcionalnega usposabljanja za delo v slovenskem knjižničnem sistemu (številka: 4, 1998)
  Vrednotenje knjižničnih katalogov s stališča uporabnikov (številka: 4, 1998)
  Primerjalna analiza študijskih programov bibliotekarstva (številka: 4, 1998)
  Meritve uspešnosti knjižnic in študij bibliotekarstva (številka: 4, 1998)
 43. 1999
   43

  številka: 1 (1999)
  številka: 2/3 (1999)
  številka: 4 (1999)
  Avtorske pravice za knjižnično gradivo posebne vrste (številka: 1, 1999)
  Slovenske bibliografije v letu 1998 (številka: 1, 1999)
  Splošnoizobraževalne knjižnice v mreži z matično službo ali brez nje? (številka: 1, 1999)
  Jaro Dolar (1911-1999) (številka: 1, 1999)
  Virtualna knjižnica, knjižnica prihodnosti (številka: 1, 1999)
  Uporaba elektronske pošte v knjižnicah (številka: 1, 1999)
  Informacijska pismenost in knjižnična informacijska znanja v gimnaziji (številka: 1, 1999)
  Kam z izločenim knjižničnim gradivom? (številka: 1, 1999)
  Pomen raziskovalnega dela za profesionalno delo v knjižničarstvu (številka: 2/3, 1999)
  Publishing activities of the Austrian librarians association (številka: 2/3, 1999)
  Vpliv organizacijske strukture knjižnice na kakovost njenega delovanja (številka: 2/3, 1999)
  Izobraževanje in kariera knjižničarjev in informacijskih specialistov v Veliki Britaniji (številka: 2/3, 1999)
  Kakovost knjižničnih storitev (številka: 2/3, 1999)
  Vloga šolskega knjižničarja pri uvajanju dijakov v raziskovalno delo na gimnaziji (številka: 2/3, 1999)
  Nakladništvo, knjižarstvo i knjižničarstvo (številka: 2/3, 1999)
  Potrebe gluhih in naglušnih kot izhodišče za oblikovanje storitev javne knjižnice (številka: 2/3, 1999)
  Sodobni izzivi profesionalizmu (številka: 2/3, 1999)
  Kakšna knjižničarska združenja za drugačno prihodnost stroke (številka: 2/3, 1999)
  Istraživanje u školskoj knjižnici (številka: 2/3, 1999)
  Vloga bibliotekarja pri raziskovalnem delu v šoli (številka: 2/3, 1999)
  Udejanjanje etičnega kodeksa bibliofilije (številka: 2/3, 1999)
  Zunanje izvajanje dejavnosti za knjižnice (številka: 2/3, 1999)
  Etičnost profesionalnega odnosa do funkcionalno oviranih uporabnikov (številka: 2/3, 1999)
  Formalno izobraževanje in kakovost dela knjižničarjev (številka: 2/3, 1999)
  Library and information science education in the United States (številka: 2/3, 1999)
  Izobraževanje za materialno varovanje pisne dediščine v Sloveniji (številka: 4, 1999)
  Odnosi z javnostmi (številka: 4, 1999)
  Izobraževanje bibliotekarjev za kariero v gospodarstvu (številka: 4, 1999)
  Srednjeveške rokopisne vezave (številka: 4, 1999)
  Mednarodno standardno označevanje glasbenih tiskov v Sloveniji (številka: 4, 1999)
  Poti do znanja prek interneta (številka: 4, 1999)
  Razvojni trendi v visokošolskih knjižnicah (številka: 4, 1999)
  Slomškova založba in P. Metod Turenšek (1909-1976) (številka: 4, 1999)
  Funkcija spomina pri knjižničarjih (številka: 4, 1999)
  Zaposleni "v prvih vrstah" kot ključni element tržnega komuniciranja v knjižnicah (številka: 4, 1999)
  Borza dela v Knjižnici Otona Župančiča (številka: 4, 1999)
  Kantonalni bibliotečki zakoni u Federaciji Bosne i Hercegovine (številka: 2-3, 1999)
  Profesionalno obrazovanje knjižničara (številka: 2-3, 1999)
  Znanstveni i stručni članci u Knjižnici i Vjesniku bibliotekara Hrvatske (številka: 2-3, 1999)
  Razmišljanja in pričakovanja študentov bibliotekarstva in diplomiranih bibliotekarjev o bodoči profesionalni karieri (številka: 2-3, 1999)
 44. 2000
   30

  Raziskovalno delo mladih v Ljubljani in knjižničarji (številka: 1, 2000)
  Nacionalne bibliografije - njihova zgodovina in pomen (številka: 1, 2000)
  Slovenske bibliografije v letu 1999 (številka: 1, 2000)
  Načrtujemo knjižnico (številka: 1, 2000)
  Slovenska bibliografija (številka: 1, 2000)
  Razvoj samopostrežne knjižnice (številka: 1, 2000)
  Digitalni vodni tisk (številka: 1, 2000)
  Programi informacijskega opismenjevanja v drugih državah (številka: 1, 2000)
  Citiranje tujih revij v reviji Knjižnica (številka: 1, 2000)
  Motivacija in knjižnični menedžment (številka: 1, 2000)
  Razvoj ter vplivi evropskih in ameriških univerzitetnih knjižnic (številka: 1, 2000)
  Konceptualni modeli na področju knjižničnih katalogov (številka: 1, 2000)
  Vrednotenje knjižničnih zbirk in hibridna knjižnica (številka: 1, 2000)
  Strateško marketinško načrtovanje v knjižnici (številka: 3, 2000)
  Pomembnost funkcij knjižničnega kataloga za uporabnike (številka: 3, 2000)
  Oblikovanje predmetnih oznak za osebna imena ter književnost in literarne ustvarjalce (številka: 3, 2000)
  Dijaki Gimnazije Poljane - uporabniki šolske knjižnice (številka: 3, 2000)
  Muzejske knjižnice v Sloveniji (številka: 3, 2000)
  Širitev knjižničnih storitev s principi neposrednega trženja (številka: 3, 2000)
  Ugotavljanje uspešnosti delovanja knjižnic (številka: 3, 2000)
  Neuspešni poskusi za sprejem zakona o javnih knjižnicah v Kraljevini Jugoslaviji v letih 1929-1935 (številka: 3, 2000)
  Predolga pot do prvega slovenskega zakona o knjižnicah iz leta 1961 (številka: 3, 2000)
  Predstavimo se javnosti (številka: 3, 2000)
  Informacijsko vedenje z iskalno strategijo (številka: 4, 2000)
  Vpliv sodobne informacijske in komunikacijske tehnologije na knjižnice osnovnih šol (številka: 4, 2000)
  Krnjenje kot osnova nekaterih nekonvencionalnih metod poizvedovanja (številka: 4, 2000)
  Federalni zbirni center in njegov prispevek k dopolnitvi fondov Narodne in univerzitetne knjižnice (številka: 4, 2000)
  Analiza citiranja in motivi za citiranje (številka: 4, 2000)
  Plačevanje nabave in uporabe elektronskih revij (številka: 4, 2000)
  Ugotavljanje uspešnosti delovanja knjižnic (številka: 4, 2000)
 45. 2001
   24

  Drugačno v splošnem (številka: 1/2, 2001)
  Slovenske bibliografije v letu 2000 (številka: 1/2, 2001)
  Enotni naslov kot sredstvo za povezovanje v knjižničnem katalogu (številka: 1/2, 2001)
  Biblioteca Civica (številka: 1/2, 2001)
  Kriteriji za izločanje neknjižnega gradiva (številka: 1/2, 2001)
  Digitalna knjižnica in slovenski visokošolski prostor (številka: 1/2, 2001)
  Vsi različni, vsi enakopravni (številka: 1/2, 2001)
  Bibliograf Janko Šlebinger (1876-1951) (številka: 1/2, 2001)
  Slovensko in evropsko knjižno založništvo (številka: 1/2, 2001)
  Knjižnični sistem Madžarske (številka: 3, 2001)
  Knjižnice, knjižničarji in knjižnični sistem ameriške države Illinois (številka: 3, 2001)
  Ob življenjskem jubileju Maksa Veselka (številka: 3, 2001)
  Bibliometrijska analiza objav o šolskih knjižnicah v bibliotekarskih in pedagoških serijskih publikacijah v letih 1945-1999 (številka: 3, 2001)
  Zaposleni v knjižničarstvu (številka: 3, 2001)
  Odkrivanje korenin informacijske družbe (številka: 3, 2001)
  Zbirni center knjižnic v Portorožu (številka: 4, 2001)
  Knjige iz 16. stoletja (številka: 4, 2001)
  Tiskan učbenik - kaj je že to? (številka: 4, 2001)
  Knjižnice in licenciranje (številka: 4, 2001)
  Digitalne knjižnice doma in po svetu za potrebe pouka v šolski knjižnici (številka: 4, 2001)
  Academic library user survey (številka: 4, 2001)
  Originali in reprodukcije (številka: 4, 2001)
  Novi poklici v knjižničarstvu (številka: 4, 2001)
  Individualne razlike v virtualnih okoljih (številka: 4, 2001)
 46. 2002
   37

  Kaj menijo uporabniki o delu slovenskih potujočih knjižnic (številka: 1/2, 2002)
  Znanstveno komuniciranje in revije samo v elektronski obliki (številka: 1/2, 2002)
  Visok življenjski jubilej Jožeta Šifrerja (številka: 1/2, 2002)
  O arhiviranju spletnih strani ter problemih njihovega varovanja, ohranjanja inuporabe (številka: 1/2, 2002)
  Spletne strani slovenskih splošnih knjižnic (številka: 1/2, 2002)
  Coppov piranski kodeks (številka: 1/2, 2002)
  Tuje izkušnje pri izločanju knjig v splošnih knjižnicah (številka: 1/2, 2002)
  Krnjenje slovenskih besedil s področja bibliotekarstva (številka: 1/2, 2002)
  Razvoj specialnih knjižnic v Sloveniji (številka: 1/2, 2002)
  Slovenske bibliografije v letu 2001 (številka: 1/2, 2002)
  Išče se (številka: 3, 2002)
  Zlata Dimec (številka: 3, 2002)
  Zlata Dimec (številka: 3, 2002)
  Živeti polno, do konca ... (številka: 3, 2002)
  In memory of Zlata Dimec (številka: 3, 2002)
  Zlata pri pisalni mizi (številka: 3, 2002)
  Merging past and future (številka: 3, 2002)
  Quod licet bovi, convenit Iovi (številka: 3, 2002)
  Slovenska katalogizacijska praksa in Funkcionalne zahteve za bibliografske zapise (FZBZ) (številka: 3, 2002)
  Zlata med študenti bibliotekarstva (številka: 3, 2002)
  Normativna kontrola iz preteklosti v prihodnost (številka: 3, 2002)
  Metapodatki ali katalog virtualnega sveta (številka: 3, 2002)
  Uvodnik (številka: 3, 2002)
  Oblikovanje bibliografske podatkovne zbirke za gradivo iz obdobja ročnega tiska (številka: 3, 2002)
  Kdo pa bere to revijo? (številka: 4, 2002)
  Knjižnice kot dejavnik oblikovanja javnosti (številka: 4, 2002)
  Meje rasti (številka: 4, 2002)
  Slovenika (številka: 4, 2002)
  Knjižnica Univerze Canterbury (Christchurch, Nova zelandija) (številka: 4, 2002)
  Študije uporabnikov šolskih knjižnic (številka: 4, 2002)
  Informacijska pismenost (številka: 4, 2002)
  Univerzitetna knjižnica kot dinamični sistem (številka: 4, 2002)
  Analiza podatkov o strukturi in uporabi knjižnične zbirke ljubljanskih splošnih knjižnic v obdobju 1990-2000 (številka: 4, 2002)
  Kako do bralcev, ki sami ne morejo do knjižnice? (številka: 4, 2002)
  Razumevanje predmetnih oznak pri študentih bibliotekarstva (številka: 4, 2002)
  Kazalci, ki odločajo o odpovedovanju/naročanju strokovnih revij na papirnem mediju v knjižnicah slovenskega biomedicinskega kroga (številka: 4, 2002)
  Knjižničarji in avtorske pravice (številka: 4, 2002)
 47. 2003
   30

  Ob jubileju prof. dr. Jožeta Spanringa (številka: 1/2, 2003)
  In memoriam - Maja Kuštrin-Čemažar (številka: 1/2, 2003)
  STM & Business databases in Slovenia (številka: 1/2, 2003)
  Razvoj Narodne in univerzitetne knjižnice v letih 1918-1938 (številka: 1/2, 2003)
  Učbeniki v globalni družbi (številka: 1/2, 2003)
  Sturges Paul: Public internet access in libraries and information services ... (številka: 1/2, 2003)
  Elektronska knjiga - knjiga brez papirja (številka: 1/2, 2003)
  Slovenske bibliografije v letu 2002 (številka: 1/2, 2003)
  Kdo izvaja bibliografsko kontrolo slovenskih publikacij in čemu sploh služi (številka: 1/2, 2003)
  Popis knjižnih vezav (številka: 1/2, 2003)
  Bibliografija člankov o visokošolskih knjižnicah v reviji Knjižnica: 1957-2002 (številka: 1/2, 2003)
  Membra disiecta: iz sklopa knjižnih vezav 17., 18. in 19. stoletja v knjižnici frančiškanskega samostana v Ljubljani (številka: 1/2, 2003)
  Spletne strani splošne knjižnice: uporabnikov zanesljivi referenčni vir (številka: 1/2, 2003)
  Ciril Štukelj - knjižničar (številka: 1/2, 2003)
  Enotna obdelava knjižničnega gradiva - pogoj za izmenjavo in skupno uporabo bibliografskih zapisov (številka: 1/2, 2003)
  Uporaba elektronskih informacijskih virov v vladnih knjižnicah (številka: 3, 2003)
  Knjižnica Metropolitana: Bibliotheca cathedralis ecclesiae Zagrabiensis (številka: 3, 2003)
  Promocijska dejavnost visokošolske knjižnice: primer knjižnice oddelka za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo (številka: 3, 2003)
  Analiza citiranih virov Obzornika zdravstvene nege (številka: 3, 2003)
  Makro okolje knjižnic: nova tehnološka in ekonomska pravila (številka: 3, 2003)
  Glasbene knjižnice in zbirke v Sloveniji in svetu: značilnosti in razvojni trendi (številka: 3, 2003)
  Knjižnični sistem Italije (številka: 3, 2003)
  Hommage matični službi in matični knjižnici (številka: 3, 2003)
  Digitalno kartografsko gradivo, nov izziv kartografskih zbirk (številka: 4, 2003)
  Učinki založniške industrije in bralne kulture (številka: 4, 2003)
  Jubilejni portret dr. Martina Žnideršiča (številka: 4, 2003)
  Knjižnica Janeza Vajkarda Valvasora (številka: 4, 2003)
  Latinski rokopisni misal (številka: 4, 2003)
  Stanje, uporaba in zaščita časopisnega gradiva v časopisni čitalnici NUK (številka: 4, 2003)
  Kdo naj bo zavezanec za obvezni izvod tiskanih publikacij? (številka: 4, 2003)
 48. 2004
   39

  Nacionalna knjižničarska združenja v Italiji (številka: 1/2, 2004)
  Jubilejni portret Majde Ujčič (številka: 1/2, 2004)
  Deset let razvoja postavitvene sistematike knjižničnega gradiva v prostem pristopu Centralne tehniške knjižnice (1993-2003) (številka: 1/2, 2004)
  EU-project The European Library (TEL) successfully finished (številka: 1/2, 2004)
  Vsebinski opis leposlovja za odrasle (številka: 1/2, 2004)
  Sodobno bibliografsko kazalo (številka: 1/2, 2004)
  Informacijsko opismenjevanje študentov v slovenskem visokošolskem okolju (številka: 1/2, 2004)
  Nakup knjižničnega gradiva in Zakon o javnih naročilih (številka: 1/2, 2004)
  Avgust Vižintin (številka: 1/2, 2004)
  Ob jubileju Monike Klašnja, profesorice in bibliotekarke (številka: 1/2, 2004)
  Preobrazba visokošolskega prostora - tudi knjižnic? (številka: 1/2, 2004)
  Slovenske bibliografije v letu 2003 (številka: 1/2, 2004)
  Bibliografski odnosi v knjižničnem katalogu (številka: 1/2, 2004)
  Mnenja katalogizatorjev o modulu za katalogizacijo v sistemu COBISS (številka: 1/2, 2004)
  Jacobus de Voragine: Passional oder Leben der Heiligen, Nürinberg, Anton Koberger, 1488 (številka: 1/2, 2004)
  Metodologija ustvarjanja smisla kot teoretska zasnova študija uporabnikov (številka: 1/2, 2004)
  Status fotografij kot knjižničnega gradiva in njihova katalogizacija v perspektivi slovenskih priročnikov, pravilnikov in standardov (številka: 3, 2004)
  Razvoj kočevske čitalnice med letoma 1919-1941 (številka: 3, 2004)
  Učbeniki v postsocialističnih državah: nastavki za primerjalno analizo (številka: 3, 2004)
  Statistična merjenja dejavnosti knjižnic: usklajevanje praktičnih potreb s standardi (številka: 3, 2004)
  Knjige, ki niso smele iziti (številka: 3, 2004)
  Od zadovoljnega k uspešnemu uporabniku knjižnic: konceptualni in metodološki elementi raziskovanja uporabnikov (številka: 3, 2004)
  Domske knjižnice: knjižnice v dijaških domovih (številka: 3, 2004)
  Informacijsko ravnanje podiplomskih študentov: kvalitativna uporabniška študija (številka: 3, 2004)
  Izobraževalna moč splošnih knjižnic (številka: 3, 2004)
  Pomen samopodobe bibliotekarja v komunikacijskem procesu (številka: 3, 2004)
  Zaznavanje sedanje in prihodnje vloge visokošolskih knjižnic: primer knjižnic Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (številka: 3, 2004)
  Novi viri na internetu in njihova taksonomija (številka: 4, 2004)
  Bolonjski proces in slovenske visokošolske knjižnice (številka: 4, 2004)
  Terminološki kotiček (številka: 4, 2004)
  Knjižne novosti za leto 2004 s področja bibliotekarstva v NUK (številka: 4, 2004)
  Moderna knjižnica v stiku z otroki (številka: 4, 2004)
  Slovenski faksimile v 19. in v prvi polovici 20. stoletja: predmoderni faksimile (številka: 4, 2004)
  Renesančne knjižne vezave na slovenskih protestantskih tiskih v knjižnici Narodnega muzeja Slovenije v Ljubljani (številka: 4, 2004)
  Teoretični model digitalnih arhivov (številka: 4, 2004)
  Deset let razvoja zbirke revij za področje kemije Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani (številka: 4, 2004)
  Manifest Zveze bibliotekarskih društev Slovenije o razvoju slovenskih knjižnic in knjižničarstva (številka: 4, 2004)
  Analiza rabe označevalcev napak (številka: 4, 2004)
  Metapodatki za trajno ohranjanje elektronskih virov (številka: 4, 2004)
 49. 2005
   37

  Obdavčitev knjižničnih publikacij (številka: 1/2, 2005)
  Bibliografske družine v COBIB-U (številka: 1/2, 2005)
  Knjižne novosti v letu 2004 s področja bibliotekarstva v Centralni tehniški knjižnici Univerze v Ljubljani (številka: 1/2, 2005)
  IFLINE smernice za predmetno označevanje (številka: 1/2, 2005)
  Terminološki kotiček (številka: 1/2, 2005)
  Vrednotenje modelov univerzitetnih knjižnic v Avstriji, Nemčiji in Sloveniji (številka: 1/2, 2005)
  Prof. dr. Bruno Hartman - osemdesetletnik (številka: 1/2, 2005)
  Univerzitetna biblioteka v Ljubljani (številka: 1/2, 2005)
  Ob stoti obletnici rojstva Alfonza Gspana (številka: 1/2, 2005)
  Pregled nekaterih historičnih sistemov organizacije znanja in klasifikacije (številka: 1/2, 2005)
  ISBD(CR): mednarodni standardni bibliografski opis serijskih publikacij in drugih kontinuiranih virov (številka: 1/2, 2005)
  Univerzitetna biblioteka v Ljubljani (številka: 1/2, 2005)
  Vseživljenjsko izobraževanje in specialne knjižnice (številka: 1/2, 2005)
  Informacijsko vedenje: modeli in koncepti (številka: 1/2, 2005)
  Primerjava slovenskega splošnega knjižničarstva z evropskim na osnovi podatkov študije LIBECON (številka: 1/2, 2005)
  Slovenske bibliografije v letu 2004 (številka: 1/2, 2005)
  Mednarodna katalogizacijska načela (številka: 1/2, 2005)
  Božo Gašpar / Boldizsár Gáspár (številka: 1/2, 2005)
  Izobraževanje za katalogizacijo in organizacijo informacij (številka: 3, 2005)
  Digitalna domoznanska zbirka (številka: 3, 2005)
  Terminološki kotiček (številka: 3, 2005)
  Domoznanska zbirka: neizkoriščene možnosti? (številka: 3, 2005)
  Domoznanstvo in posebne zbirke v Koroški osrednji knjižnici dr. Franca Sušnika (številka: 3, 2005)
  Slovenska nacionalna knjižnica (številka: 3, 2005)
  Pregled domoznanske dejavnosti v Narodni in študijski knjižnici v Trstu (številka: 3, 2005)
  Knjižničarji in knjige o matematičnih vedah v knjižnici ljubljanskega jezuitskega kolegija (številka: 3, 2005)
  Vzpostavljanje pogojev za partnersko sodelovanje z evropskimi knjižnicami (številka: 3, 2005)
  Novi UDK vrstilci za teologijo in verstva (številka: 3, 2005)
  Popis literature o domoznanski dejavnosti v slovenskih splošnih knjižnicah (številka: 3, 2005)
  Izobraževanje uporabnikov in oblike informacijskega opismenjevanja na slovenskih univerzah (številka: 4, 2005)
  Začetki uvajanja avtomatizacije v NUK in v slovenske javne knjižnice (številka: 4, 2005)
  Stili mišljenja pri knjižničarjih v splošnih in specialnih knjižnicah v ljubljanski regiji (številka: 4, 2005)
  Odkrivanje novih informacij v bibliografskih zbirkah podatkov (številka: 4, 2005)
  Tatjana Šifrer (številka: 4, 2005)
  Analiza slovenskih elektronskih kontinuiranih virov na spletu (številka: 4, 2005)
  Organizacija informacij na spletnih straneh biomedicinskih knjižnic Slovenije (številka: 4, 2005)
  Enotni naslov (številka: 4, 2005)
 50. 2006
   27

  Vsebinski opis leposlovja v NUK (številka: 1/2, 2006)
  Webometrija, kaj je v tem pomembnega za našo stroko? (številka: 1/2, 2006)
  Uvajanje avtomatizacije v NUK in v slovenske javne knjižnice (številka: 1/2, 2006)
  Terminološki kotiček (številka: 1/2, 2006)
  Zunaj Gutenbergovega vesolja (številka: 1/2, 2006)
  Aktualne povezave med knjižnično in knjigotrško dejavnostjo s pregledom razvoja javnih knjižnic (številka: 1/2, 2006)
  Slovenske bibliografije v letu 2005 (številka: 1/2, 2006)
  Reforme in slovenska knjiga ali knjiga kot reforma? (številka: 1/2, 2006)
  Opredelitev kriterijev kakovosti in zahtevnosti leposlovja (številka: 1/2, 2006)
  Kopernik v Turjaški in Licejski knjižnici (številka: 1/2, 2006)
  Suradnja SAZU i Metropolitanske knjižnice (številka: 1/2, 2006)
  Tiskane in elektronske oblike znanstvenih in strokovnih serijskih publikacij s področja tehnike v Sloveniji in upoštevanje standardov za njihovo oblikovanje (številka: 1/2, 2006)
  Fizikalne knjige v Turjaški knjižnici (številka: 3, 2006)
  Vrednotenje sistemov, dostopnih prek spleta (številka: 3, 2006)
  Signeti 16. stoletja (številka: 3, 2006)
  Postavitev in oprema monografskih publikacij v mladinskih oddelkih splošnih knjižnic (številka: 3, 2006)
  Razvoj storitve oddaljenega dostopa do informacijskih virov v Narodni in univerzitetni knjižnici (številka: 3, 2006)
  Uvajanje samopostrežne izposoje in odziv uporabnikov (številka: 3, 2006)
  Mara Šlajpah Zorn (številka: 4, 2006)
  Terminološki kotiček (številka: 4, 2006)
  Knjiga v presečišču javnega in zasebnega (številka: 4, 2006)
  Dijaki, mladi raziskovalci v srednji šoli (številka: 4, 2006)
  Struktura izvlečkov s področja sociologije (številka: 4, 2006)
  Pričakovanja uporabnikov o storitvah splošne knjižnice (številka: 4, 2006)
  Uvajanje avtomatizacije v NUK in v slovenske javne knjižnice (številka: 4, 2006)
  Slovenske bibliografije v letu 2006 (številka: 4, 2006)
  Strokovne novosti in izvajanje zakona o obveznem izvodu publikacij (številka: 4, 2006)
 51. 2007
   31

  številka: 2 (2007)
  številka: 3/4 (2007)
  posebna številka (2007)
  Slovenska založniška produkcija v luči obveznega izvoda publikacij (številka: 1, 2007)
  Knjige iz turjaške "knežje" zbirke v sodobnih slovenskih knjižnicah (številka: 1, 2007)
  Mag. Jože Kokole (številka: 1, 2007)
  Uvod v izgradnjo knjižničnih zbirk (številka: 1, 2007)
  Knjižnica (številka: 1, 2007)
  E-knjige v okolju Univerze v Ljubljani - uporabni priročniki ali slepa ulica (številka: 1, 2007)
  Raziskovalna dejavnost na področju bibliotekarstva v okviru raziskovalne dejavnosti v Sloveniji (številka: 1, 2007)
  Vloga in pomen izseljenskih knjižnic (številka: 1, 2007)
  Knjižnica - že 50 let sopotnica slovenskega bibliotekarstva (številka: 1, 2007)
  Novim petdesetim letnikom na pot (številka: 1, 2007)
  Evalvacija zaupanja vrednih digitalnih arhivov pri projektu reUSE! (številka: 1, 2007)
  Poizvedovanje po slikah na podlagi vsebine (številka: 3/4, 2007)
  Začarani krog slovenske porabe knjige in potencialna vloga splošnih knjižnic pri njegovem razreševanju (številka: 3/4, 2007)
  Opombe o vsebini kot dopolnilo vsebinskega opisa leposlovja (številka: 3/4, 2007)
  Izobraževanje Elektronski viri v knjižnicah (številka: 3/4, 2007)
  Dostop do knjižničnega gradiva na osnovi geografskega položaja - pilotni projekt evropske digitalne knjižnice (številka: 3/4, 2007)
  Obvezni izvod v kartografski in slikovni zbirki Narodne in univerzitetne knjižnice (številka: 3/4, 2007)
  Google in informacijski viri za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti (številka: 3/4, 2007)
  Nujnost racionalizacije postopkov in dela v knjižnicah (številka: 3/4, 2007)
  Krmarjenje v srednjem veku informacijske dobe (številka: 3/4, 2007)
  Predstavitev izbranih francoskih knjižnic in francoskega knjižničnega sistema (številka: 3/4, 2007)
  Paradoksi kibervesolja (številka: 3/4, 2007)
  Obvezni izvod serijskih publikacij v Narodni in univerzitetni knjižnici (številka: 3/4, 2007)
  Uvajanje strokovnih standardov v sistem javnih knjižnic (posebna izdaja, 2007)
  Avstrijska bibliotečna instrukcija iz leta 1778 in ljubljanska licejska knjižnica (posebna izdaja, 2007)
  Monumenta bibliothecaria ali razkrivanje izvorov bibliotekarske znanosti na Slovenskem (posebna izdaja, 2007)
  Instrukcija, predpisana za vse univerzitetne in licejske knjižnice z dvornim dekretom 30. aprila 1778, št. 628 (posebna izdaja, 2007)
  Instrukcija za cesarsko kraljevske univerzitetne in študijske biblioteke, začasno izdana z dekretom študijske dvorne komisije z dne 23. julija 1825, št. 2930 (posebna izdaja, 2007)
 52. 2008
   31

  številka: 1 (2008)
  številka: 2/3 (2008)
  številka: 4 (2008)
  Spletni nabiralnik za oddajo elektronskih publikacij (številka: 1, 2008)
  Smernice za oblikovanje stvarnih kazal (številka: 1, 2008)
  Katalogizacija starih tiskov v Narodni in univerzitetni knjižnici (številka: 1, 2008)
  Komentar k članku "Nujnost racionalizacije postopkov in dela v knjižnicah" (številka: 1, 2008)
  Slovenske bibliografije v letu 2007 (številka: 1, 2008)
  Odgovor na odziv dr. Alenke Šauperl z dne 12. 12. 2007 (številka: 1, 2008)
  UDK in otroci (številka: 1, 2008)
  Najstarejši ohranjeni knjižnični katalog na Slovenskem (številka: 1, 2008)
  Samorefleksija v izkrivljenem ogledalu (številka: 1, 2008)
  Uporabniški vmesniki sistemov za poizvedovanje in uporabniška prijaznost (številka: 1, 2008)
  Poizvedovanje in individualne razlike (številka: 2/3, 2008)
  Knjige o arhitekturi v Turjaški knjižnici (številka: 2/3, 2008)
  Knjižničar v novem plačnem sistemu javnih uslužbencev (številka: 2/3, 2008)
  Kako uporabniki različnih strok zaznavajo uporabniško prijaznost vmesnikov sistemov za poizvedovanje (številka: 2/3, 2008)
  Vizualizacija informacij v sistemih za poizvedovanje (številka: 2/3, 2008)
  Maks Veselko (številka: 2/3, 2008)
  Gozdarska knjižnica ob svoji 60-letnici (številka: 2/3, 2008)
  Združitev različnih vrst knjižnic (številka: 2/3, 2008)
  Še ena knjiga (pre)več (številka: 2/3, 2008)
  "Najbolj brane knjige" v slovenskih splošnih knjižnicah (številka: 2/3, 2008)
  Problematika zgodovinskih raziskav v knjižnicah ob knjigi Astronomija na Slovenskem in slovenski astronomi na tujem (številka: 4, 2008)
  Podoba slovenskih splošnih knjižnic v letu 2007 (številka: 4, 2008)
  Tiskarska in založniška produkcija v luči obveznega izvoda - pregled za obdobje 1991-2006 (številka: 4, 2008)
  Izključeni iz zagat bralne kulture (številka: 4, 2008)
  Najstarejši ohranjeni knjižnični katalog na Slovenskem (številka: 4, 2008)
  Najbolj brane knjige kot priložnost za branje manj branih knjig (številka: 4, 2008)
  Izhodišča za uveljavljanje informacijske pismenosti na univerzah v Sloveniji (številka: 4, 2008)
  Pregled zbiranja in urejanja metapodatkov pri sistemu za upravljanje biotehniške zbirke WebAgris (številka: 4, 2008)
 53. 2009
   18

 54. 2010
   33

  številka: 1/2 (2010)
  številka: 3 (2010)
  številka: 4 (2010)
  Vzpostavljanje storitve EOD - "e-knjige po naročilu" v NUK (številka: 1/2, 2010)
  Odnos "visokošolski knjižničar - študent" (številka: 1/2, 2010)
  Jože Šifrer (19. 5. 1922 - 24. 12. 2009) (številka: 1/2, 2010)
  Uvodnik odgovornega urednika (številka: 1/2, 2010)
  Vpliv menedžmenta na kakovost vsebinske obdelave knjižničnega gradiva (številka: 1/2, 2010)
  Uporabnost metod GIS pri načrtovanju knjižničnih storitev (številka: 1/2, 2010)
  Trajno ohranjanje digitalnih virov (številka: 1/2, 2010)
  Nagrajenci Kalanovega sklada 2007-2009 (številka: 1/2, 2010)
  Prejemniki Čopovih priznanj in Čopovih diplom 2009 (številka: 1/2, 2010)
  Uporabniki, izposoja in postavitev knjižnične zbirke v splošni knjižnici Bežigrad (številka: 1/2, 2010)
  Slovenske bibliografije v letu 2009 (številka: 3, 2010)
  Konzorcijsko delovanje in sredstva za mednarodno znanstveno literaturo in baze podatkov v Sloveniji za leto 2010 (številka: 3, 2010)
  Dr. Jože Spanring (1923-2010) (številka: 3, 2010)
  Uvodnik odgovornega urednika (številka: 3, 2010)
  Kakovost bibliografskih zapisov v COBIB in uporaba katalogizacijskih priročnikov (številka: 3, 2010)
  Projekt "Odpisani" in odpis gradiva v Univerzitetni knjižnici Maribor (številka: 3, 2010)
  Drobni tisk kot obvezni izvod v Narodni in univerzitetni knjižnici (številka: 3, 2010)
  Mnenje študentov o dostopnosti zaključnih del študija na slovenskih univerzah (številka: 3, 2010)
  Časnik Slovenec v slovenskih knjižnicah (številka: 3, 2010)
  Bibliograf Jože Munda - osemdesetletnik (številka: 3, 2010)
  Zaračunavanje davka na dodano vrednost pri nabavi in zagotavljanju dostopa do elektronskih informacijskih virov v Sloveniji in v Evropski uniji (številka: 4, 2010)
  Književna dela v Wikipediji (številka: 4, 2010)
  Podoba slovenskih splošnih knjižnic v letu 2009 (številka: 4, 2010)
  Analiza stanja in možnosti ukinitve nadomestil za včlanitev v slovenske splošne knjižnice (številka: 4, 2010)
  Uvodnik odgovornega urednika (številka: 4, 2010)
  In memoriam Ivanu Pintariču - Ivu (številka: 4, 2010)
  Izbor gradiva za Slovensko bibliografijo (številka: 4, 2010)
  Pravljične ure z zgodovinsko tematiko in slovenske splošne knjižnice (številka: 4, 2010)
  Aktualni problemi pri inventarizaciji gradiva v luči zbiranja statističnih podatkov (številka: 4, 2010)
  Knjiga kot premična kulturna dediščina v portalu DEDI (številka: 4, 2010)
 55. 2011
   43

  številka: 1 (2011)
  številka: 2/3 (2011)
  številka: 4 (2011)
  Strategija razvoja slovenskega javnega elektronskega arhiva "e-ARH.si" (številka: 1, 2011)
  Uvodnik v tematsko številko (številka: 1, 2011)
  Pregled stanja trajnega ohranjanja digitalnih virov v Sloveniji (številka: 1, 2011)
  Dolgoročno zagotavljanje avtentičnosti in vzdrževanje celovitosti elektronsko hranjenega gradiva (številka: 1, 2011)
  Hramba digitalnega gradiva v televizijskem arhivu (številka: 1, 2011)
  Mediateka - digitalizacija in trajno hranjenje zvokovnih vsebin RTV Slovenija (številka: 1, 2011)
  Strokovna terminologija - gradnik interoperabilnosti kulturnih in z njimi povezanih vsebin (številka: 1, 2011)
  Trajno ohranjanje računalniških programov (številka: 1, 2011)
  Analiza stanja in perspektiva digitalne hrambe v Arhivu družboslovnih podatkov (ADP) (številka: 1, 2011)
  Arhiviranje spletnih strani v Narodni in univerzitetni knjižnici (številka: 1, 2011)
  Od biografskega leksikona do znanstvenokritične izdaje (številka: 1, 2011)
  Problematika dolgoročne hrambe spletnih strani (številka: 1, 2011)
  Vpliv nekaterih ključnih dejavnikov okolja na življenjsko dobo optičnih nosilcev podatkov (številka: 1, 2011)
  Informacijsko opismenjevanje v specialnih knjižnicah (številka: 2/3, 2011)
  Lovro Stepišnik in potujoče knjižničarstvo na Slovenskem na prehodu iz 19. v 20. stoletje (številka: 2/3, 2011)
  Slovenske bibliografije v letu 2010 (številka: 2/3, 2011)
  Pregled organiziranosti knjižničnih storitev za slepe in slabovidne v izbranih državah (številka: 2/3, 2011)
  E-knjige (številka: 2/3, 2011)
  Pomen izobraževanja in usposabljanja bibliotekarjev za delo z uporabniki s posebnimi potrebami (številka: 2/3, 2011)
  Bibliometrija - terminološki pogled (številka: 2/3, 2011)
  Splošne knjižnice po knjižničnih območjih v letu 2009 (številka: 2/3, 2011)
  Odpisano knjižnično gradivo slovenskih knjižnic v obdobju 2005-2010 skozi prizmo nacionalne knjižnice (številka: 2/3, 2011)
  S. Rampih: Nabavna politika v splošnih knjižnicah (Ljubljana, Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, 2010) (številka: 2/3, 2011)
  Knjižnične storitve za slepe, slabovidne in za osebe z motnjami branja v sistemu slovenskih javnih knjižnic (številka: 2/3, 2011)
  Ocena stanja materialnega varstva knjižničnega gradiva v Slovanski knjižnici (številka: 2/3, 2011)
  Proces vsebinske analize pri katalogizaciji knjižničnega gradiva (številka: 2/3, 2011)
  Uvodnik odgovornega urednika (številka: 2/3, 2011)
  Sindrom Feniksa (številka: 4, 2011)
  Vpliv razvoja kartografskih tehnik na podobe zemljevidov slovenskega ozemlja od 16. do 19. stoletja (številka: 4, 2011)
  Koliko knjig je mogoče prebrati v življenju? (številka: 4, 2011)
  Slovanske knjige v XVI. stoletju (številka: 4, 2011)
  Uvodnik (številka: 4, 2011)
  Rekviem za samostansko knjižnico --- ali aleluja? (številka: 4, 2011)
  Mikrotipografija arhitekta Jožeta Plečnika (številka: 4, 2011)
  Aleš Žiga Dolničar in knjige o Beneški republiki (številka: 4, 2011)
  Ikonografija emblemov v Spominski knjigi ljubljanske plemiške družbe sv. Dizma (številka: 4, 2011)
  Pomen grafične priprave v procesu faksimiliranja (številka: 4, 2011)
  Branja in pripovedovanja mladinske književnosti (številka: 4, 2011)
  Branje od razvedrila elite do splošne dobrine (številka: 4, 2011)
  Berem, bereš, beremo (številka: 4, 2011)
 56. 2012
   40

  Dr. Bruno Hartman in njegov prispevek k razvoju slovenskega knjižničarstva (številka: 1/2, 2012)
  Nekrolog : Sonja Tovornik, 1930-2012 (številka: 1/2, 2012)
  Postavitev knjižnega gradiva na oddelku za otroke in mladino v splošni knjižnici (številka: 1/2, 2012)
  Uvodnik odgovorne urednice (številka: 1/2, 2012)
  Podoba slovenskih splošnih knjižnic v letu 2010 (številka: 1/2, 2012)
  Ustreznost vsebinskih opisov dokumentov v online dostopnem knjižničnem katalogu (številka: 1/2, 2012)
  Primerjava izbranih funkcij informacijskih sistemov Scopus in Web of Science (številka: 1/2, 2012)
  Koncepti nadarjenosti (številka: 1/2, 2012)
  Enotni naslov v teoriji in v slovensko-hrvaški katalogizacijski praksi (številka: 1/2, 2012)
  Vpliv prikritega oglaševanja na nakupno vedenje potrošnikov knjig (številka: 1/2, 2012)
  Digitisation education in Hungary (številka: 1/2, 2012)
  Nagovor k tematski številki (številka: 3, 2012)
  Digitalizacija in papir (številka: 3, 2012)
  Model priprave in izvedbe projektov digitalizacije - primer osrednjeslovenske regije (številka: 3, 2012)
  3D digitalizacija in vizualizacija situle z Vač (številka: 3, 2012)
  Projekt digitalizacije katalogov s čipkami in vzorcev za klekljanje v Mestnem muzeju Idrija in Čipkarski šoli Idrija (številka: 3, 2012)
  Spletne zbirke na spletni strani Slovenskega etnografskega muzeja (številka: 3, 2012)
  Dokumentiranje kulturne dediščine (številka: 3, 2012)
  Digitalne inventarne knjige entomoloških študijskih zbirk in podatkovna zbirka fotografij nevretenčarjev iz Prirodoslovnega muzeja Slovenije (številka: 3, 2012)
  Analysing rare books with digital technologies (številka: 3, 2012)
  Večrazsežnostni prikazi naravne in kulturne dediščine v projektu DEDI (številka: 3, 2012)
  Virtualni svet razstav (številka: 3, 2012)
  Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja (številka: 3, 2012)
  Učinkovito dolgoročno ohranjanje arhivskega gradiva v Arhivu RS (številka: 3, 2012)
  Digitalne vsebine na razstavi Novo mesto 1848-1918 v Dolenjskem muzeju Novo mesto (številka: 3, 2012)
  IKnjiga - novi medij? (številka: 3, 2012)
  Jezikoslovni viri starejše slovenščine (številka: 3, 2012)
  Georazčlenjevanje metapodatkovnega opisa kulturne dediščine (številka: 3, 2012)
  Digitalizacija arhivskega gradiva arhitekta Eda Mihevca (številka: 3, 2012)
  Načrtovanje projektov digitalizacije v Mariborski knjižnici kot oblika medinstitucionalnega sodelovanja na območju (številka: 3, 2012)
  Osebna in objektivna bibliografija Lojzeta Novaka (številka: 4, 2012)
  Celovitost člankov in citiranje v slovenski Wikipediji (številka: 4, 2012)
  Dostopnost knjižničnih storitev na Obalno-kraškem območju (številka: 4, 2012)
  Pisna kulturna dediščina v knjižnicah v luči aktualnih predpisov (številka: 4, 2012)
  Uvodnik odgovorne urednice (številka: 4, 2012)
  Preobrazba visokošolskih knjižnic za učinkovito podporo spremenjenim matičnim okoljem (številka: 4, 2012)
  Nekrolog: dr. Jerry D. Saye, (1946-2012) (številka: 4, 2012)
  Pogled na petinšestdeset prehojenih in na tri nove korake (številka: 4, 2012)
  Knjižnice danes, knjižnice jutri (številka: 4, 2012)
  Pregled raziskav o izbranih člankih na Wikipediji (številka: 4, 2012)
 57. 2013
   23

  Brata Grimm v Knjižnici Narodnega muzeja Slovenije (številka: 1, 2013)
  Memetika in kulturna evolucija Grimmovih pravljic na Slovenskem (1849-2012) (številka: 1, 2013)
  Knjižničarkina zahvala bratoma Grimm (številka: 1, 2013)
  Der Lebenswandel einer Märchenübersetzung unter phraseologischem aspekt (številka: 1, 2013)
  Bibliografija prevodov pravljic bratov Grimm v slovenskem jeziku (številka: 1, 2013)
  Jernej Kopitar, Vuk Karadžić in brata Grimm (številka: 1, 2013)
  Radijska oddaja o knjigah in knjižnicah kot sredstvo promocije splošne knjižnice : zapis ob 200. oddaji Tvoja, moja, naša knjižnica (številka: 2/3, 2013)
  Informacijsko-komunikacijska (IKT) oprema v splošnih knjižnicah (številka: 2/3, 2013)
  Nekrolog: Miklós Takács, 1933-2013 (številka: 2/3, 2013)
  Načini in prednosti georeferenciranja knjižničnega gradiva (številka: 2/3, 2013)
  Slovenske bibliografije v letu 2011 (številka: 2/3, 2013)
  Managing change in academic library (številka: 2/3, 2013)
  Apologija za krajevno knjižnico (številka: 2/3, 2013)
  Zgradba izvlečkov (številka: 2/3, 2013)
  Metode izdelave bibliografij skladateljskega opusa (številka: 2/3, 2013)
  Informacijske potrebe in načini iskanja v vsakdanjem življenju na podeželju (številka: 2/3, 2013)
  Uvodnik odgovorne urednice (številka: 2/3, 2013)
  Slovenske bibliografije v letu 2012 (številka: 4, 2013)
  Uvodnik odgovorne urednice (številka: 4, 2013)
  Najstarejše otroške knjige na Slovenskem (številka: 4, 2013)
  Začetki slovanske pismenosti ter kulturne zavesti na osnovi rokopisnega in tiskanega gradiva od 9. stoletja do prve polovice 16. stoletja (številka: 4, 2013)
  Pilotna evalvacija medpredmetnih učnih ur KIZ (številka: 4, 2013)
  Pregled trendov zaposlovanja diplomantov bibliotekarstva v Sloveniji, v obdobju 2000-2012 (številka: 4, 2013)
 58. 2014
   22

  A research of e-book market trends (številka: 1/2, 2014)
  In memoriam Ireni Kernel (številka: 1/2, 2014)
  Posebnosti digitalizacije arhivskega gradiva in strokovna obravnava tovrstnih digitazitov (številka: 1/2, 2014)
  Od skenograma do digitalnega arhiva (številka: 1/2, 2014)
  Dr. Mirko Rupel (številka: 1/2, 2014)
  Izbira barvnega modela v CBIR-sistemih (številka: 1/2, 2014)
  Spletni viri in Slovenska bibliografija (številka: 1/2, 2014)
  Uvodnik odgovorne urednice (številka: 1/2, 2014)
  Izobraževalne potrebe uporabnikov splošne knjižnice (številka: 1/2, 2014)
  Ekspertno ocenjevanje v toku informacijske znanosti (številka: 1/2, 2014)
  Merjenje, spremljanje in ugotavljanje uspešnosti slovenskih knjižnic (številka: 3, 2014)
  Ozka grla sistema odprtega dostopa (številka: 3, 2014)
  Uvodnik odgovorne urednice (številka: 3, 2014)
  Slovenske bibliografije v letu 2013 (številka: 3, 2014)
  Vzpostavitev repozitorijev slovenskih univerz in nacionalnega portala odprte znanosti (številka: 3, 2014)
  Povezovanje krajevnih zbirk kulturne dediščine z informacijsko-komunikacijskimi tehnologijami (številka: 3, 2014)
  Stanje in razvoj razvoja bibliobusnih služb Republike Hrvaške (številka: 4, 2014)
  Knjižnične evidence in njihova uporaba (številka: 4, 2014)
  Analiza ročno izvedene inventure knjižničnega gradiva v Narodni in univerzitetni knjižnici (številka: 4, 2014)
  Inventura knjižničnega gradiva (številka: 4, 2014)
  Uvodnik odgovorne urednice (številka: 4, 2014)
  Načelo višestrukog predstavljanja (številka: 4, 2014)
 59. 2015
   29

  Uvodnik odgovorne urednice (številka: 1/2, 2015)
  Novejše knjižnične stavbe v Sloveniji (številka: 1/2, 2015)
  Prvih deset let uporabe računalnikov v Univerzitetni knjižnici Maribor (številka: 1/2, 2015)
  Graphic arts technology student´s attitude towards various media of e-books in Slovenia (številka: 1/2, 2015)
  Izvajanje matične dejavnosti v hrvaških splošnih knjižnicah (številka: 1/2, 2015)
  Izbiranje leposlovja v knjižničnem katalogu in v knjižnici (številka: 1/2, 2015)
  Kakovost in vrednost knjižnice v očeh uporabnikov (številka: 1/2, 2015)
  Branje sodobnih slovenskih romanov v izbranih enotah Mestne knjižnice Ljubljana (številka: 1/2, 2015)
  Položaj branja in knjige (številka: 1/2, 2015)
  Problematika raziskovanja zgodovine zasebnih knjižnic - zanke in uganke (številka: 3, 2015)
  Maistrova knjižnica v UKM (številka: 3, 2015)
  Kopitarjeva "Bibliothecula" (številka: 3, 2015)
  Knjižnica Žige Zoisa kot žarišče slovenskega kulturnega nacionalizma (številka: 3, 2015)
  Knjižnica dr. Henrika Tume (1858-1935), ena najbolje ohranjenih meščanskih knjižnic na Goriškem (številka: 3, 2015)
  Župančičeva zapuščina in njegova osebna knjižnica (številka: 3, 2015)
  Habent sua fata libelli (številka: 3, 2015)
  Maistrova knjižnica (številka: 3, 2015)
  Nataša Golob (ur.): Manu propria (številka: 3, 2015)
  Uvodnik (številka: 3, 2015)
  Sistem knjižničnega nadomestila v Sloveniji (številka: 4, 2015)
  Slovenske bibliografije v letu 2014 (številka: 4, 2015)
  Narodna čitalnica v Kranju od leta 1863 do druge svetovne vojne (številka: 4, 2015)
  Čopova diploma in priznanja 2015 (številka: 4, 2015)
  E-book as a part of e-learning in academic library (številka: 4, 2015)
  Vključenost slovenskega družboslovja in humanistike v Web of Science in Scopus (številka: 4, 2015)
  Lepša Šturm - iskriva in mladostna devetdesetletnica (številka: 4, 2015)
  Obogatena resničnost v knjižnicah (številka: 4, 2015)
  Uvodnik odgovorne urednice (številka: 4, 2015)
  Odsev razvoja bibliotekarske in informacijske znanosti na objave revije Knjižnica v obdobju 2012-2015 (številka: 4, 2015)
 60. 2016
   32

  številka: 1 (2016)
  številka: 2/3 (2016)
  številka: 4 (2016)
  številka: 4 (2016)
  Samocitiranost objav slovenskih raziskovalcev v podatkovnih zbirkah Web of Science in Scopus za obdobje 1996-2013 (številka: 1, 2016)
  Stanje zagotavljanja digitalnih zbirk v slovenskih organizacijah s področja kulturne dediščine (številka: 1, 2016)
  Information seeking behaviour in the digital environment (številka: 1, 2016)
  In memoriam Slavica Ludvik (številka: 1, 2016)
  Ugotavljanje zadovoljstva uporabnikov s kakovostjo storitev v slovenski splošni knjižnici (številka: 1, 2016)
  Ko je vprašanje smiselnosti v bistvu vprašanje lenobe (številka: 1, 2016)
  Osebna bibliografija Slavice Ludvik (številka: 1, 2016)
  Uklopljeno knjižničarstvo (številka: 1, 2016)
  Podobe moje knjižnice (številka: 1, 2016)
  The occurrence of technological triad (številka: 1, 2016)
  Ko že vsak nekaj piše (številka: 2/3, 2016)
  Kratek opis leposlovja (številka: 2/3, 2016)
  Dobreknjige.si - projekt slovenskih splošnih knjižnic (številka: 2/3, 2016)
  Literarni kritik in knjižničar kot posrednika pri razvijanju bralne kulture (številka: 2/3, 2016)
  Sestava anotacije s pomočjo teorije pripovedi (številka: 2/3, 2016)
  Izbira leposlovja - še vedno izziv za knjižnice? (številka: 2/3, 2016)
  Kompetentni knjižničarji za kakovostno svetovanje na portalu Dobreknjige.si (številka: 2/3, 2016)
  The supply, promotion and readership of minority ethnic English language fiction in the UK (številka: 2/3, 2016)
  Spletni knjižni portali, vrednotenje, založniške produkcije in knjižna kultura (številka: 2/3, 2016)
  Trajne dileme pri prevajanju književnosti (številka: 2/3, 2016)
  Možnosti vzpostavitve založniških standardov in njihov učinek (številka: 2/3, 2016)
  Kartografske zbirke in konceptualne spremembe v pojmovanju kart in kartografije (številka: 4, 2016)
  Razlike med spoloma v informacijskem vedenju (številka: 4, 2016)
  Senzorno ovirani in osebe z ovirami na področju branja pri dostopanju do bralnega gradiva v specialni in splošnih knjižnicah v Sloveniji (številka: 4, 2016)
  Kadri v domoznanski dejavnosti - pregled stanja (številka: 4, 2016)
  Vrednotenje kakovosti uporabniških storitev v visokošolskih knjižnicah (številka: 4, 2016)
  In memoriam (številka: 4, 2016)
  Vpliv odprtega dostopa na citiranost znanstvenih objav s področja gradbeništva (številka: 4, 2016)
 61. 2017
   24

  številka: 3 (2017)
  številka: 4 (2017)
  IFLA Library Reference Model (IFLA LRM), pomemben korak k sodobnim bibliografskim informacijskim sistemom (številka: 1/2, 2017)
  Sistem zagotavljanja kakovosti COBIB.SI (številka: 1/2, 2017)
  Identifikacija entitet in odnosov med entitetama delo in izrazna oblika v bibliografskih zapisih v podatkovni zbirki COBIB (številka: 1/2, 2017)
  Izhodišča za proučevanje kakovosti podatkov v bibliografskih in normativnih zapisih (številka: 1/2, 2017)
  Seznami odpisanega gradiva za Narodno in univerzitetno knjižnico v obdobju 2011-2016 (številka: 1/2, 2017)
  Uporabna vrednost podatkov spletnih zajemov (številka: 1/2, 2017)
  Starejši monografski viri (številka: 1/2, 2017)
  Združevanje bibliografskih zapisov v COBISS+ (številka: 1/2, 2017)
  Programska oprema COBISS3/Katalogizacija (številka: 1/2, 2017)
  Knjižnica (številka: 1/2, 2017)
  Katalogizacijski standard Resource description and access (RDA) (številka: 1/2, 2017)
  Revidirana Izjava o mednarodnih katalogizacijskih načelih (ICP), izdaja 2016 z manjšimi popravki, 2017 (številka: 1/2, 2017)
  Dostop do raziskovalnih rezultatov (številka: 3, 2017)
  STIP - slovenski test informacijske pismenosti študentov (številka: 3, 2017)
  Digitalni repozitorij Univerzitetne knjižnice Maribor (številka: 3, 2017)
  Bibliometrijska analiza revije Knjižnice v obdobju 2011-2016 (številka: 3, 2017)
  Petdeset let mednarodnega identifikatorja ISBN (številka: 3, 2017)
  Kje so tiste stezice - komunikacijske poti v specialni knjižnici (številka: 3, 2017)
  Intervju z Manco Košir: Dobre knjige nas berejo (številka: 4, 2017)
  Biblioterapija v knjižnici (številka: 4, 2017)
  Družbeni mediji in knjižnice (številka: 4, 2017)
  Prevodno leposlovje v sodobni Sloveniji (številka: 4, 2017)
 62. 2018
   27

  številka: 1/2 (2018)
  številka: 3 (2018)
  številka: 4 (2018)
  Franc Kuzmič (1952-2018) (številka: 1/2, 2018)
  Knjižničar informator, empatični povezovalec (številka: 1/2, 2018)
  Vloga visokošolskega knjižničarja pri informacijski pismenosti doktorandov tehnike - primer gradbeništva (številka: 1/2, 2018)
  The impact of components of information literacy on student success in higher education (številka: 1/2, 2018)
  Umeščanje Univerzitetne knjižnice Maribor v proces izobraževanja na Univerzi v Mariboru (številka: 1/2, 2018)
  Digitalna kultura na obronkih (številka: 1/2, 2018)
  Predlog meril in kazalcev informacijske pismenosti za srednje šole (številka: 1/2, 2018)
  International good practice in information literacy education (številka: 1/2, 2018)
  Academic databases in humanities and social sciences setting (številka: 1/2, 2018)
  Informacijska pismenost v šolski knjižnici (številka: 1/2, 2018)
  Pisna kulturna dediščina v slovenskih knjižnicah (številka: 3, 2018)
  Stanje kulture čitanja među srednjoškolskim učenicima u Hrvatskoj (številka: 3, 2018)
  Skrb za zdravje in varnost zaposlenih v Mestni knjižnici Ljubljana (številka: 3, 2018)
  Vpliv fizičnega prostora in družbenega okolja na bralno izkušnjo (številka: 3, 2018)
  Pregled in predstavitev dela z uporabniki s posebnimi potrebami v Valvasorjevi knjižnici Krško (številka: 3, 2018)
  The opinion of public and academic librarians on the necessary changes in the library catalogue (številka: 3, 2018)
  Podpora splošne knjižnice pri soočanju z demenco (številka: 4, 2018)
  Novoveški tiski in vezave v Nadškofijskem arhivu Maribor (številka: 4, 2018)
  Odprta znanost in kako v njej prepoznajo svojo vlogo slovenski visokošolski knjižničarji (številka: 4, 2018)
  Vrednotenje bibliografske storitve z vidika raziskovalne dejavnosti (številka: 4, 2018)
  Knjižne vezave iz predbaročnega časa (številka: 4, 2018)
  Slovenske bibliografije v letu 2017 (številka: 4, 2018)
  In memoriam (številka: 4, 2018)
  Pisalo, papir, potrpljenje (številka: 4, 2018)
 63. 2019
   30

  številka: 1/2 (2019)
  številka: 3 (2019)
  številka: 4 (2019)
  Z zelenimi knjižnicami do zelene prihodnosti (številka: 1/2, 2019)
  Knjižnica - kulturno in socialno srce šole (številka: 1/2, 2019)
  Šolska knjižnica kot prostor za razvijanje socialnih veščin (številka: 1/2, 2019)
  Izzivi pri načrtovanju knjižnične mreže splošnih knjižnic v mestnem okolju (številka: 1/2, 2019)
  Što su donijeli novi pristupi knjižničnoj arhitekturi u 21. stoljeću? (številka: 1/2, 2019)
  Saga o NUK 2 (številka: 1/2, 2019)
  Nov usmerjevalni sistem Univerzitetne knjižnice Maribor (številka: 1/2, 2019)
  Koncept zelenih knjižnic in prva primera njegove vpeljave pri nas (številka: 1/2, 2019)
  Hoja med knjigami, pohajkovanje po knjižnici in Faldbakknova kaotična gnezda knjig (številka: 1/2, 2019)
  Vrednotenje kakovosti notranjega okolja visokošolske knjižnice - primer knjižnice Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani (številka: 1/2, 2019)
  Načrtovanje knjižnic v smeri kakovostnega dela in izboljšane uporabniške izkušnje (številka: 1/2, 2019)
  Knjižnica - kulturno in socialno srce šole (številka: 1/2, 2019)
  Knjižnični prostori in kakovost študija medicine na Univerzi v Mariboru (številka: 1/2, 2019)
  Pomen knjižnice kot javnega prostora - knjižnica kot "tretji prostor" (številka: 1/2, 2019)
  Izazovi oblikovanja programske osnove za savremenu univerzitetsku biblioteku (številka: 1/2, 2019)
  Pravilnik za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima (številka: 3, 2019)
  Arhivi, knjižnice, muzeji (številka: 3, 2019)
  Fotografije v arhivih, knjižnicah in muzejih (številka: 3, 2019)
  Občutljivi osebni podatki v gradivu arhivov, knjižnic in muzejev ter v podatkih o njem (številka: 3, 2019)
  Collaborating communities revisited (številka: 3, 2019)
  Normativna kontrola imen oseb, družin in korporativnih teles v knjižnicah in arhivih (številka: 3, 2019)
  Importance of digitization and integration of paper-based documentation in museums (številka: 3, 2019)
  Informacijsko vedenje študentov pri uporabi mobilnih naprav - pregled raziskav (številka: 4, 2019)
  Slovenske bibliografije v letu 2018 (številka: 4, 2019)
  Knjižnična dejavnost v vrtcih (številka: 4, 2019)
  Priložnosti in ovire metapodatkov na slovenskem knjižnem trgu (številka: 4, 2019)
  Upravljanje s starejšimi zaposlenimi v Mestni knjižnici Ljubljana (številka: 4, 2019)
 64. 2020
   16

 65. 2021
   16

 66. 2022
   9