Structural characterization of platinum foil for neural stimulating electrodes using a four-point resistivity-measuring device
Strukturne lastnosti platinske folije za elektrode pri stimulaciji živcev, ugotovljene z napravo za štiritočkovno merjenje upornosti