Disertacijska razprava mag. Irene Novak Popov : Lirika Edvarda Kocbeka - ustvarjalni vidiki pomenske figurativnosti : ocena doktorske disertacije