Vrednote vernakularne arhitekture Gorenjske in Prekmurja pri strategiji zasnove dejavnosti v prostoru
Values of vernacular architecture of Gorenjska and Prekmurje in the strategic conception of spatial activities