Bogoslovni vestnik
Theological Quarterly = glasilo Teološke fakultete v Ljubljani