Bogoslovni vestnik
Theological Quarterly : glasilo Teološke fakultete

 1. 1921
   5

 2. 1922
   5

 3. 1923
   5

 4. 1924
   5

 5. 1925
   5

 6. 1926
   5

 7. 1927
   5

 8. 1928
   5

 9. 1929
   5

 10. 1930
   5

 11. 1931
   5

 12. 1932
   5

 13. 1933
   5

 14. 1934
   5

 15. 1935
   5

 16. 1936
   6

 17. 1937
   5

 18. 1938
   5

 19. 1939
   5

 20. 1940
   5

 21. 1941
   4

 22. 1942
   2

 23. 1943
   2

 24. 1944
   2

 25. 1965
   3

 26. 1966
   3

 27. 1967
   3

 28. 1968
   3

 29. 1969
   3

 30. 1970
   3

 31. 1971
   1

 32. 1972
   3

 33. 1973
   3

 34. 1974
   1

 35. 1975
   5

 36. 1976
   5

 37. 1977
   5

 38. 1978
   5

 39. 1979
   5

 40. 1980
   5

 41. 1981
   5

 42. 1982
   5

 43. 1983
   5

 44. 1984
   5

 45. 1985
   5

 46. 1986
   5

 47. 1987
   5

 48. 1988
   5

 49. 1989
   4

 50. 1990
   4

 51. 1991
   4

 52. 1992
   3

 53. 1993
   4

 54. 1994
   5

 55. 1995
   5

 56. 1996
   5

 57. 1997
   4

 58. 1998
   5

 59. 1999
   5

 60. 2000
   5

 61. 2001
   5

 62. 2002
   5

 63. 2003
   50

  letnik: 63 (2003)
  številka: 1 (2003)
  številka: 2 (2003)
  številka: 3 (2003)
  številka: 4 (2003)
  Ekumenska usmeritev teološkega študija (številka: 1, 2003)
  Evropska merila citiranosti za humanistične vede (številka: 1, 2003)
  Vrnitev k virom teologije (številka: 1, 2003)
  Človek med genskim in evgeničnim zapisom (številka: 1, 2003)
  Razprava o evtanaziji v Sloveniji (številka: 1, 2003)
  Misijonska akcija Nikolaja Olivierija in njeni odmevi na Slovenskem (številka: 1, 2003)
  Učitelji, uslužbenci in študenti Teološke fakultete v Ljubljani kot žrtve totalitarnega režima (številka: 1, 2003)
  New age in zahodna kultura (številka: 1, 2003)
  Ženska v različnih verstvih (številka: 1, 2003)
  Ivan Tavčar - kritik slovenskega katoliškega zadružništva (številka: 1, 2003)
  Umetnost v verski kulturi in pedagogiki (številka: 2, 2003)
  Še ena možna razsežnost pete prošnje Očenaša (številka: 2, 2003)
  Prvi koraki zbliževanja med Univerzo v Ljubljani in Teološko fakulteto (številka: 2, 2003)
  Uprava cerkvenega premoženja in škofijski gospodarski svet (številka: 2, 2003)
  To delajte v moj spomin (številka: 2, 2003)
  Prepisovanje ali prevajanje lastnih imen v prevodih Svetega pisma (številka: 2, 2003)
  Un retournement dans la pensée du salut (številka: 2, 2003)
  Izključevanje Teološke fakultete iz Univerze v Ljubljani (številka: 2, 2003)
  Häring Bernhard, Svobodni v Kristusu. Moralna teologija za dejavno vsakdanje krščansko življenje, 3 zv. (405 + 484 + 488 str.), Mohorjeva družba, Celje 2001, ISBN 961-218-308-2 (zv. 1), 961-218-356-2 (zv. 2), 961-218-357-0 (zv. 3) (številka: 2, 2003)
  Steck Odil Hannes, Old testament exegesis : a guide to the methodology (izvirni naslov: Exegesis des Alten Testaments, prevedel J. D. Nogalski), Society of Biblical Literature SBL, Atlanta/Georgia 1998, 202 str., ISBN 0-7885-0465-7 (številka: 2, 2003)
  Pravice narodov kot posebna oblika človekovih pravic (številka: 2, 2003)
  Teološka fakulteta ponovno članica Univerze (številka: 2, 2003)
  Miran Špelič, Grško-slovenski slovar Nove zaveze, Svetopisemska družba Slovenije, Ljubljana 2002, 197 str., ISBN 961-6138-46-4 (številka: 2, 2003)
  Cerkev, globalizacija in postmoderna (številka: 3, 2003)
  Ali je svetovni etos rešitev za globalizacijo? (številka: 3, 2003)
  Krči islama zaradi globalizacije (številka: 3, 2003)
  Globalizacija in eklezialna gibanja (številka: 3, 2003)
  Mieth Dietmar (izd.), Erzählen und Moral, Narrativität im Spanungsfeld von Ethik und Ästhetik, Attemto, Tübingen 2000, 286 str., ISBN 3-89308-328-6 (številka: 3, 2003)
  Psihologija religiozne vzgoje in oznanjevanja v globalnem svetu (številka: 3, 2003)
  Pripombe k članku Nadje Furlan, Ženska v različnih religijah: položaj ženske v japonskih verstvih, v: BV 63 (2003), 127 (številka: 3, 2003)
  Holderegger Adrian - Wills Jean-Pierre (ur.), Interdisziplinäre Ethik. Grundlagen, Methoden, Bereiche, slavnostni zbornik ob 60-letnici Dietmarja Mietha (89. zv. serije Studien zur theologischen Ethik), Universitätsverlag, Freiburg/Švica 2001, 490 str., ISBN 3-7278-1323-7 (številka: 3, 2003)
  Globalizacijske zahteve v liturgičnih obredih (številka: 3, 2003)
  Ob 80-letnici prof. dr. Vekoslava Grmiča (številka: 3, 2003)
  Ali so cerkveni očetje vedeli za globalizacijo? (številka: 3, 2003)
  Vesoljna Cerkev kot primer globaliziranega pravnega reda (številka: 3, 2003)
  Strasti v ekonomiji, politiki in medijih in krščanska teologija (številka: 3, 2003)
  Kakšen prispevek k globalizaciji nudi krščansko pojmovanje Boga in človeka (številka: 3, 2003)
  Ahmed Pašić, Islam in muslimani v Sloveniji, Emanet, Sarajevo, 2000, ISBN 117610240 (številka: 3, 2003)
  Zakaj je islam še posebej dovzeten za fundamentalizem? (številka: 3, 2003)
  Ontološke osnove globalizacije in etike (številka: 3, 2003)
  Dr. Norbert Bratiz O. Praem. (ca. 1599-1656) (številka: 3, 2003)
  Globalizacija, trajna sestavina krščanskega izročila (številka: 3, 2003)
  Cerkev pred izzivi globalizacije - teološki tečaj 2003 (številka: 3, 2003)
  Kristusova enkratnost in univerzalnost - temelj globalizacije (številka: 3, 2003)
  Bruno Etienne, Islam, les questions qui fâchent, Bayard, Paris, 2003, ISBN 2-227-47090-9 (številka: 3, 2003)
 64. 2004
   56

  letnik: 64 (2004)
  številka: 1 (2004)
  številka: 2 (2004)
  številka: 3 (2004)
  številka: 4 (2004)
  Die Aufgabe der Schule im multireligiösen Europa (številka: 1, 2004)
  Pedagoški optimizem med utopijo in upanjem (številka: 1, 2004)
  Die Situation des Religionsunterrichts in der Bundesrepublik Deutschland und in Österreich (številka: 1, 2004)
  Smernice razvoja teologije v naslednjih letih (številka: 1, 2004)
  Mesto pedagogike religije v slovenskem prostoru (številka: 1, 2004)
  Projekt "Kultura religij" v Bosni in Hercegovini (številka: 1, 2004)
  Posredovanje i prenošenje vrijednosti u pluralnom društvu (številka: 1, 2004)
  Lilijana Žnidaršič Golec, Duhovniki kranjskega dela ljubljanske škofije do tridentinskega koncila ... (številka: 1, 2004)
  Pedagoški in psihološki izzivi verskega poučevanja v Sloveniji (številka: 1, 2004)
  Doc. Dr. France Škrabl - in memoriam (številka: 1, 2004)
  Idejna zasnova slovenskega šolskega sistema je neustrezna za globalizacijske izzive (številka: 1, 2004)
  Roman Globokar, Verantwortung für alles, was lebt. Von Albert Schweitzer und Hans Jonas zu einer theologischen Ethik des Lebens ... (številka: 1, 2004)
  Vrednostna difuznost mladine v razmerah pluralnosti (številka: 1, 2004)
  Svoboda veroizpovedi kot temeljna človekova pravica v slovenski tranziciji (številka: 1, 2004)
  Premik od Sare k Mariji (številka: 2, 2004)
  Doktrinarne razlike med krščanstvom in islamom in njihove družbene implikacije (številka: 2, 2004)
  Krivda, kazen in odpuščanje v Ezrovi spokorni molitvi (Ezr 9,1-15) (številka: 2, 2004)
  Matjaž Ambrožič, Ljubljanski knezoškof dr. Janez Zlatoust Pogačar in njegova verska, kulturna in politična vloga za zgodovino Slovencev ... (številka: 2, 2004)
  " Duh preiskuje vse" (številka: 2, 2004)
  Zgodovinske in teološke osnove judovskega praznika jom kipur (številka: 2, 2004)
  Some basic conditions for missionary activities as reconciliation and peacebuilding (številka: 2, 2004)
  Nouvi zákon Števana Küzmiča (1771) v luči sodobnega ekumenizma (številka: 2, 2004)
  Je etika pozabila na telo? (številka: 2, 2004)
  " Povsod Boga" (številka: 2, 2004)
  Irena Avsenik Nabergoj, Greh, krivda, kazen in odpuščanje pri Ivanu Cankarju, doktorska disertacija (številka: 2, 2004)
  Hrepenenje po odpuščanju pri Ivanu Cankarju (številka: 2, 2004)
  Viteštvo in krščanstvo (številka: 2, 2004)
  M. Kerševan, N. Svetlič, Koran o Koranu, Bogu, islamu ... (številka: 2, 2004)
  Etični vidiki projekta človeški genom (številka: 3, 2004)
  Teološka utemeljitev pavlinske etike (številka: 3, 2004)
  Biološka identiteta otroka (številka: 3, 2004)
  Prihodnost človeštva v luči bioetičnih vprašanj (številka: 3, 2004)
  Odnos do bolnikov in bioetika (številka: 3, 2004)
  Spoštovanje človekovega dostojanstva v zvezi z biomedicino (številka: 3, 2004)
  Bioetika v cerkvenih dokumentih (številka: 3, 2004)
  Bioetika - etika življenja (številka: 3, 2004)
  Etična presoja človekovega dostojanstva (številka: 3, 2004)
  Ali sodobna civilizacija izničuje razliko med spoloma? (številka: 3, 2004)
  Medicinska deontologija in spoštovanje človekovega dostojanstva po smrti (številka: 3, 2004)
  Sorč Ciril (ur.), Dolenc Bogdan, Lah Avguštin, Štrukelj Anton, Turenšek Marjan, Priročnik dogmatične teologije ... (številka: 3, 2004)
  Teološka antropologija in bioetika (številka: 3, 2004)
  Evtanazija (številka: 3, 2004)
  Pravica do verske svobode v islamu (številka: 4, 2004)
  Božje dejanje glede na dogajanje v ozadju (Lk 24,13-35) (številka: 4, 2004)
  Pastoralni poudarki in spodbude v Posinodalni apostolski spodbudi papeža Janeza Pavla II. "Ecclesia in Europa" (številka: 4, 2004)
  Il rito della purificazione e della benedizione della puerpera con l'esempio dell'inculturazione slovena (številka: 4, 2004)
  Jan Bednarik, Smisel šibkosti. Oris filozofske misli Giannija Vattima ... (številka: 4, 2004)
  Podobe Boga sodnika med nasiljem in nenasiljem (številka: 4, 2004)
  Zlati jubilej zbirke Corpus Christianorum (številka: 4, 2004)
  Gottes Wort im Menschenwort: Die Grundspannung der Offenbarung und ihre Konsequenzen für die Dogmatik (številka: 4, 2004)
  Dr. Andrej Rahten, Slovenska ljudska stranka v dunajskem parlamentu: slovenska parlamentarna politika v Habsburški monarhiji 1897-1914 ... (številka: 4, 2004)
 65. 2005
   39

  letnik: 65 (2005)
  številka: 1 (2005)
  številka: 2 (2005)
  številka: 3 (2005)
  številka: 4 (2005)
  Konferenca moralnih teologov v Innsbrucku (številka: 1, 2005)
  Kateheza v raznoliki in multikulturni Evropi (številka: 1, 2005)
  Prayer at the start of action Neh 1:5-11 (številka: 1, 2005)
  Marija Jasna Kogoj, Uršulinski samostan v Ljubljani na prehodu iz avtonomije v Rimsko unijo s posebnim poudarkom na šolstvu med leti 1868 in 1918 ... (številka: 1, 2005)
  Pluralizem v Evropi? (številka: 1, 2005)
  Etimološka razlaga svetopisemskih imen kot lingvistično in literarno izrazno sredstvo v izvirniku in prevodih (številka: 1, 2005)
  Sacrosanctum Concilium (številka: 1, 2005)
  Habermasova teorija komunikativnega delovanja v teološki perspektivi (številka: 1, 2005)
  Metafora notranji človek pri Gregorju iz Nise (številka: 2, 2005)
  Molitve, v katerih tožba preide v češčenje (številka: 2, 2005)
  Primož Krečič, Ontologija ljubezni pri S. N. Bulgakovu, doktorska disertacija, 648 str. (številka: 2, 2005)
  Pot do metafore v filozofiji Paula Ricoeurja (številka: 2, 2005)
  Obred kozla za Azazela v 3 Mz 16 in judovskem izročilu (številka: 2, 2005)
  Frančiškanski, ljudski in jožefinski križev pot (številka: 2, 2005)
  Catholic church and nationalism (številka: 2, 2005)
  Teološki simpozij ob 40-letnici sklepa II. vatikanskega cerkvenega zbora (številka: 3, 2005)
  Nagovor nadškofa msgr. Alojza Urana (številka: 3, 2005)
  Sol zemlje in mesto na gori (številka: 3, 2005)
  Drudi! vatikanski cerkveni zbor in mediji (številka: 3, 2005)
  Kdo je Cerkev? (številka: 3, 2005)
  Znamenje in orodje Svete Trojice v zgodovini (številka: 3, 2005)
  Tadej Jakopič, Zgodovinski razvoj redovnega vodila v suverenem malteškem viteškem redu ter njegov vpliv na podobo srednjeveškega viteza, Ljubljana 2004, 316 str. (številka: 3, 2005)
  Kako daleč je evangelizacija 40 let po koncilu? (številka: 3, 2005)
  Cerkev pričevalka človekovega dostojanstva in skupnega dobrega v liberalistični družbi (številka: 3, 2005)
  Ali odmeva in kako odmeva koncil v cerkvi na Slovenskem? (številka: 3, 2005)
  Duša teologije in dušna hrana (številka: 3, 2005)
  Moralno odločanje med avtonomijo in heteronomijo (številka: 3, 2005)
  Človek med kulturno, socialno in teološko antropologijo (številka: 3, 2005)
  " Pot ekumenizma je pot cerkve" (številka: 3, 2005)
  Preroškost pastoralne konstitucije o cerkvi v sedanjem svetu (številka: 3, 2005)
  40 let po koncilu: cerkev "ad intra" in cerkev "ad extra" (številka: 3, 2005)
  Zakonik cerkvenega prava 1983 - zadnji koncilski dokument (številka: 3, 2005)
  Cerkev v gradnji evropskega duha in obratno (številka: 3, 2005)
  Zdravko Lavrič, Ničnost cerkvenega zakona po kanonu 1095 Zakonika cerkvenega prava, Ljubljana, 2005, ocena doktorskega dela (številka: 3, 2005)
 66. 2006
   29

  letnik: 66 (2006)
  številka: 1 (2006)
  številka: 2 (2006)
  številka: 3 (2006)
  številka: 4 (2006)
  Antropološko-psihološke in teološke osnove prenašanja vrednot: zgodnja navezanost na starše in temelji religioznosti (številka: 1, 2006)
  Inkulturacija druge osnovne izdaje rimskega poročnega obrednika (številka: 1, 2006)
  Vekoslav Grmič: teolog, profesor in škof, ki je ustvarjal, da bi vse, posebno teologija bila v službi človeka (številka: 1, 2006)
  Cerkev v svoji trinitarični, perihoretični in evharistični razsežnosti (številka: 1, 2006)
  Vloga primarnih odnosov in navezanosti v razvoju posameznika (številka: 1, 2006)
  Der Laibacher Bischof Tomaž Hren (1597-1630) und siene nachtridentinischen Reformbestrebungen (številka: 1, 2006)
  V obzorju nemočnega Boga (številka: 1, 2006)
  Blaženi škof Anton Martin Slomšek in razglasitev dogme o Marijinem brezmadežnem spočetju (številka: 1, 2006)
  Prvi stiki med novo Jugoslavijo in Svetim sedežem (številka: 2, 2006)
  Teleologija vzgoje in izobraževanja v luči filozofske antropologije Antona Trstenjaka (številka: 2, 2006)
  Odnosnost veselja v Pismu Filipljanom (številka: 2, 2006)
  Literarna interpretacija svetopisemske zgodbe o Jožefu iz Egipta pri Thomasu Mannu (številka: 2, 2006)
  Moralno in religijsko učenje in poučevanje pred novimi izzivi (številka: 2, 2006)
  L' approccio esistenziale e il contributo teologico al fenomeno di speranza (številka: 2, 2006)
  Izbira in formacija spirituala v luči 2. vatikanskega koncila in pokoncilskih dokumentov (številka: 2, 2006)
  Andrej Šegula, Pedagoški postopki v odnosu do avtoritete in pokorščine v Frančiškovi duhovnosti, doktorska disertacija, Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani 2005 ... (številka: 4, 2006)
  Pomen kazni in odpuščanja v Svetem pismu (številka: 4, 2006)
  Teološka fakulteta v akademskem dveletju 2004-2006 (številka: 4, 2006)
  Primož Šterbenc, Šiiti: geneza, doktrina in zgodovina odnosov s suniti, FDV, Knjižna zbirka Mednarodni odnosi, Ljubljana 2005, 572 str. (številka: 4, 2006)
  Feminizacija in etizacija kot neločljiv proces humanizacije sveta (številka: 4, 2006)
  Vzgoja za solidarnost (številka: 4, 2006)
  Spolni stereotipi in položaj žensk v katoliški cerkvi (številka: 4, 2006)
  Srečevanje civilizacij (številka: 4, 2006)
  Cerkev - skupnost, ki zdravi (številka: 4, 2006)
 67. 2007
   58

  letnik: 67 (2007)
  številka: 1 (2007)
  številka: 2 (2007)
  številka: 3 (2007)
  številka: 4 (2007)
  Pogledi ljubljanskih škofov od Gruberja do Jegliča na vzgojo in izobraževanje duhovnikov (številka: 1, 2007)
  Globalizirano sveto in nove oblike religioznosti (številka: 1, 2007)
  Med različnostjo in enotnostjo (številka: 1, 2007)
  Mednarodni projekt Frintaneum (Avguštinej) (številka: 1, 2007)
  Kulturno-duhovne razmere na Slovenskem v 19. stoletju (številka: 1, 2007)
  Frintaneum (Avguštinej) in Cerkev na Slovenskem (številka: 1, 2007)
  Odrešenje predpostavlja odnos - relacijska družinska paradigma (številka: 1, 2007)
  Pogled na družbo v teoriji in praksi Fethullaha Gülena (številka: 1, 2007)
  There is hope for the scattered people (številka: 1, 2007)
  Pojmovanje kulture pri Franu Kovačiču (številka: 2, 2007)
  Kazuistika (številka: 2, 2007)
  Kovačičevi etiški pogledi (številka: 2, 2007)
  Religija kot vir pomoči pri soočanju s stresnimi in travmatičnimi dogodki (številka: 2, 2007)
  Krščanska misel na Slovenskem in Fran Kovačič (številka: 2, 2007)
  Kovačičeva življenjska pot (številka: 2, 2007)
  Ontologija Frana Kovačiča (številka: 2, 2007)
  Škofija Murska Sobota 2006 ... (številka: 2, 2007)
  Noetika Frana Kovačiča (številka: 2, 2007)
  Skotistično razumevanje biti in njegov odmev v neosholastiki (številka: 2, 2007)
  Uvodna beseda o zborniku (številka: 2, 2007)
  Škofija Murska Sobota 2006 ... (številka: 2, 2007)
  Teološki simpozij 2007 (številka: 3, 2007)
  Beseda v prevodu: revizija ali novi prevod Svetega pisma (številka: 3, 2007)
  Ali potrebujemo novo etiko? (številka: 3, 2007)
  Beseda življenja pri prerokih (številka: 3, 2007)
  Beseda, ki je ogenj ne sežge (Dan 3,24-50) (številka: 3, 2007)
  Etične dileme raziskovanja na človeških matičnih celicah (številka: 3, 2007)
  Teološka fakulteta v študijskem letu 2006-07 (številka: 3, 2007)
  Pavlov zgled oznanjevanja Kristusa (številka: 3, 2007)
  Tatjana Rakar, Razvoj cerkvenih šol v postsocialističnih družbah ... (številka: 3, 2007)
  La conversione di Francesco d'Assisi nella Legenda Trium Sociorum (številka: 3, 2007)
  Odzivanje ljudi na Božjo besedo v Pentatevhu (številka: 3, 2007)
  Od Besede k Osebi (številka: 3, 2007)
  Sveto pismo kot temelj oznanila in teologije cerkvenih očetov (številka: 3, 2007)
  Deseti jubilejni velehradski kongres (številka: 3, 2007)
  Karl Heinz Frankl, Peter G. Tropper (ur.), Das "Frintaneum" in Wien und seine Mitglieder aus den Kirchenprovinzen Wien, Salzburg und Görz (1816-1918), ein biographisches Lexikon = Dunajski "Frintaneum" in njegovi člani iz cerkvenih [ ... ] (številka: 4, 2007)
  Duhovno vodstvo v začetni vzgoji posvečenih oseb: s pozornostjo na svobodo vesti in izbire duhovnega voditelja (številka: 4, 2007)
  Spolne zlorabe v Cerkvi in vprašanje odškodninske odgovornosti (številka: 4, 2007)
  Janez Juhant, Bojan Žalec (urednika), Person and good; Man and his ethics in the postmodern world, LIT Verlag, Berlin 2006, 336 str., ISBN 3-8258-9240-9 (številka: 4, 2007)
  Enrico Chiavacci, Teologia morale fondamentale, Cittadella Editrice, Assisi 2007, 397 str., ISBN 978-88-308-0889-8 (številka: 4, 2007)
  Tomažičev simpozij v Rimu 2007 (številka: 4, 2007)
  Nekatere posebnosti afriške miselnosti in verovanja (številka: 4, 2007)
  Blaž Jezeršek, Zadržek različne vere pri sklepanju zakona med katoliško in muslimansko stranjo (doktorsko delo) ... (številka: 4, 2007)
  Paul M. Zulehner, Ein Kind in ihrer Mitte, wir brauchen Familien, geprägt von Stabilität und Liebe, Verlag Kremayr & Scheriau, Wien 1999, 127 str., ISBN 3-218-00666-X (številka: 4, 2007)
  Struktura verovanja po J. W. Fowlerju (številka: 4, 2007)
  Renzo Pegoraro, Giovanni Putoto in Emma Wray (izd.), Hospital based bioethics, Piccin, Padova 2007, XX, 178 str., ISBN 978-88-299-1841-6 (številka: 4, 2007)
  Michael Fischer, Gemeindeentwicklung konkret - ein Arbeitsbuch, Kösel, München 2002, 228 str., ISBN 3-466-36585-6 (številka: 4, 2007)
  Kaznivo dejanje proti človeškemu življenju (številka: 4, 2007)
  Werner Drobesch und Peter G. Tropper (ur.), Die Jesuiten in Innerösterreich - die kulturelle und geistige Prägung einer Region im 17. und 18. Jahrhundert, Hermagoras - Mohorjeva založba, Klagenfurt - Celovec 2006, 322 str., ISBN 978-3-7086-0249-3 (številka: 4, 2007)
  Beseda o Besedi (številka: 4, 2007)
  "Kristusova luč razsvetljuje vse" (številka: 4, 2007)
  Luciana Pepi in Filippo Serafini, Corso di ebraico biblico con CD-AUDIO per apprendere la pronuncia dell'ebraico, [ ... ] , Filippo Serafini, Esercizi per il Corso di ebraico biblico, [ ... ] (številka: 4, 2007)
  Hermenevtika v razmerju do splošnega in specifičnega pomena motiva preizkušnje (številka: 67, 2007)
 68. 2008
   40

  letnik: 68 (2008)
  številka: 1 (2008)
  številka: 2 (2008)
  številka: 3 (2008)
  številka: 4 (2008)
  Izziv teorij o psihološki dinamiki ženskega verovanja (številka: 1, 2008)
  Koncept poroke in zakona v tradicionalni Afriki (številka: 1, 2008)
  Mednarodni simpozij "Bioetika v jugovzhodni in vzhodni Evropi" (številka: 1, 2008)
  Frančiškov odnos do Boga (številka: 1, 2008)
  Spiritual fatherhood, direction and accompaniment: mutually exclusive or supplementary terms? (številka: 1, 2008)
  Nauk o milosti pri sv. Gregorju iz Nise (številka: 1, 2008)
  Služenje kot vzajemnost Boga in človeka v odrešenjskem dogajanju (številka: 1, 2008)
  Ekologija in duhovna ozaveščenost (številka: 1, 2008)
  "Reši nas, Bog vesoljstva!" (številka: 1, 2008)
  Zapleti v spolnosti in hrepenenje po odrešenju (številka: 1, 2008)
  E. Cattaneo, C. Dell'Osso, G. De Simone, L. Longobardo, Patres Ecclesiae, una introduzione alla teologia dei Padri della Chiesa ... (številka: 1, 2008)
  Identiteta in religioznost (številka: 1, 2008)
  Avguštin, Proti akademikom ... (številka: 2, 2008)
  Nedokončani sinodalni procesi v Sloveniji (številka: 2, 2008)
  Sveto pismo in Plečnikova sakralna arhitektura (številka: 2, 2008)
  Und der Mensch erschuf den Menschen nach eigenem Abbild (številka: 2, 2008)
  The history of forms in Judeo-Christian sources and tradition (številka: 2, 2008)
  Pomen in izzivi priprave na zakon z vidika teorije navezanosti (številka: 2, 2008)
  The priestly patriotic associations in the Eastern European countries (številka: 2, 2008)
  Irena Avsenik Nabergoj, Mirror of reality and dreams. Stories and confessions by Ivan Cankar ... (številka: 2, 2008)
  Sto petdeset let zavoda Collegium Canisianum v Innsbrucku (številka: 2, 2008)
  Misijonska razsežnost v katehezi (številka: 2, 2008)
  Sto petdeset let zavoda Collegium Canisianum v Innsbrucku (številka: 2, 2008)
  Trubarjev simpozij v Rimu (številka: 3, 2008)
  Družina kot zveza (številka: 3, 2008)
  Teološka fakulteta v študijskem letu 2007/08 (številka: 3, 2008)
  Družina kot zaveza (številka: 3, 2008)
  Pogledi na Trubarja in reformacijo ob njegovi štiristoletnici - sto let pozneje (številka: 3, 2008)
  Teološki simpozij 2008 (številka: 3, 2008)
  Pot k odgovornosti (številka: 3, 2008)
  Družina kot obveza (številka: 3, 2008)
  Psychology of religion and intercultural dialogue and tolerance (številka: 3, 2008)
  A trent'anni dalla morte di Papa Montini e del vescovo di Maribor mons. Držečnik: due figure simili per sensibilita umana ed ecclesiale (številka: 3, 2008)
  Teološka fakulteta v študijskem letu 2007/08 (številka: 3, 2008)
  Družina kot odveza (številka: 3, 2008)
 69. 2009
   5

 70. 2010
   61

  letnik: 70 (2010)
  številka: 1 (2010)
  številka: 2 (2010)
  številka: 3 (2010)
  številka: 4 (2010)
  Prispevek škofa Jakoba Maksimilijana Stepišnika na področju cerkvenega zgodovinopisja (številka: 1, 2010)
  Stepišnikovi katehetski in teološki spisi (številka: 1, 2010)
  Sakralna arhitektura v lavantinski škofiji za časa knezoškofa Jakoba Maksimilijana Stepišnika (številka: 1, 2010)
  Stepišnik in škofijska sinoda (številka: 1, 2010)
  Knezoškof Stepišnik v očeh sodobnikov (številka: 1, 2010)
  Slomšek in Stepišnik (številka: 1, 2010)
  Etično-religiozni temelji in perspektive družbe ter religiologija v kontekstu sodobne edukacije (številka: 1, 2010)
  Confrontation of liturgical theologies in translations of holy liturgies into Serbian language in the 20th century (številka: 1, 2010)
  Stepišnikov teološki študij (številka: 1, 2010)
  Stepišnik in sveta brata Ciril in Metod (številka: 1, 2010)
  Redovne skupnosti v lavantinski škofiji v času delovanja škofa Stepišnika (številka: 1, 2010)
  Škof Stepišnik, prvi vatikanski koncil, papeška nezmotnost (številka: 1, 2010)
  Sodobni iskalec med vagabundom in romarjem (številka: 1, 2010)
  Janez Juhant, Etika I, na poti k vzajemni človeškosti ... (številka: 1, 2010)
  Irena Avsenik Nabergoj, Hrepenenje in skušnjava v svetu literature: motiv Lepe Vide ... (številka: 1, 2010)
  Franc Maršič, Konceptualizacija religijske pedagogike v preventivnem vzgojnem sistemu Janeza Boska ... (številka: 2, 2010)
  Im Lebensraum des dreieinigen Gottes (številka: 2, 2010)
  Pomoč osebam s poškodbo glave in njihovim družinam (številka: 2, 2010)
  Liturgija - pot oznanjevanja v ruski pravoslavni cerkvi (številka: 2, 2010)
  Pojem "rojstvenosti" pri Hannah Arendt in bioetika (številka: 2, 2010)
  Pastoralna shizma v pokoncilski katoliški župniji na Slovenskem (številka: 2, 2010)
  Izkrivljene oblike religioznega doživljanja (številka: 2, 2010)
  Rajhmanova antropologija kot iskanje božjega okolja v človeku (številka: 2, 2010)
  Il Cristo di Hegel e il grido della fede (številka: 2, 2010)
  Pristno delovanje je vzajemnost in sodelovanje (številka: 3, 2010)
  Das Gelübde der Keuschheit in den Generalkonstitutionen des Minderbrüderordens (številka: 3, 2010)
  Les constitutions dans la vie religieuse aujourd'hui (številka: 3, 2010)
  Pokoncilsko iskanje specifičnosti krščanske etike (številka: 3, 2010)
  Franc Zorec, Petdeset let župnijske kateheze na Slovenskem (1953-2003), njena srednjeevropska primerljivost in smernice za njen nadaljnji razvoj ... (številka: 3, 2010)
  Klavzura kot temeljna razsežnost Bogu posvečenega življenja (številka: 3, 2010)
  Inkulturacija rimskega pogrebnega obrednika iz leta 1970 v tretji (2006) in četrti (2010) izdaji slovenskega pogrebnega obreda (številka: 3, 2010)
  Odgovornost katoliške cerkve za dejanja duhovnikov in redovnikov (številka: 3, 2010)
  Brigita Perše, Slovenska katoliška župnija na prehodu iz 2. v 3. tisočletje ... (številka: 3, 2010)
  Študij in znanost Ivana Dizma Florjančiča (številka: 3, 2010)
  "Il nostro chiostro e il mondo" (številka: 3, 2010)
  Lehrpläne und Schulbücher für den Religionsuntericht an den Staatlichen Grundschülen in Polen (številka: 3, 2010)
  Kako sva se spoznala (številka: 3, 2010)
  Pedagogika M. Montessori in predšolska verska vzgoja (številka: 4, 2010)
  Ženske, ki umirajo za Alaha (številka: 4, 2010)
  Freedom to change religion in UN documents and influence of Islamic states on wording and practice (številka: 4, 2010)
  Svoboda vere v odločbi Ustavnega sodišča Republike Slovenije o ustavnosti Zakona o verski svobodi (številka: 4, 2010)
  Umrisse einer trinitarischen Ökologie (številka: 4, 2010)
  Prof. dr. Stanko Janežič (številka: 4, 2010)
  Krščansko in islamsko mučenstvo (številka: 4, 2010)
  Sulla recente scoperta di due nuovi fogli ebraici del ms C del libro del Siracide (številka: 4, 2010)
  Barbara Simonič, Empatija kot temeljni antropološki odnos: od izročila preko Edith Stein do relacijske teorije ... (številka: 4, 2010)
  Lex naturalis kot zakon praktičnega uma (številka: 4, 2010)
  Država in verske skupnosti (številka: 4, 2010)
  The role of ethics in the education for sustainable development of man (številka: 4, 2010)
  Prof. dr. Jože Plevnik DJ (številka: 4, 2010)
  Kakšno je miselno ozadje našega pastoralnega dela (številka: 4, 2010)
  Mati Terezija, Pridi, bodi moja luč: zasebni spisi svetnice iz Kalkute ... (številka: 4, 2010)
  Janežičev ustvarjalni duh (številka: 4, 2010)
  Narativna kateheza (številka: 4, 2010)
  Tipologija živosti župnij v Sloveniji (številka: 4, 2010)
  Martin Kmetec, Islamizem v Turčiji in njegova kritika ... (številka: 4, 2010)
 71. 2011
   54

  letnik: 71 (2011)
  številka: 1 (2011)
  številka: 2 (2011)
  številka: 3 (2011)
  številka: 4 (2011)
  Irena Avsenik Nabergoj, Hrepenenje in skušnjava v svetu literature: motiv Lepe Vide ... (številka: 1, 2011)
  Razreševanje metafizičnih sporov v pragmatizmu (številka: 1, 2011)
  Vloga branilca vezi in izvedenca v ničnostnih zakonskih pravdah (številka: 1, 2011)
  Večji in popolnejši šotor Kristusovega duhovništva (Heb 9,11) (številka: 1, 2011)
  Die Aktivierung des Schülers im Religionsunterricht an der Grundschule - dargestellt am Beispiel der Schulbuchreihe Das Geschenk Jesu (številka: 1, 2011)
  Nejasno Tomaževo sporočilo (številka: 1, 2011)
  Aktualnost krščanskega socialnega nauka o delu in lastnini p. Angelika Tominca (številka: 1, 2011)
  Dialogue, peace and religion (številka: 1, 2011)
  How to cope with memories? (številka: 1, 2011)
  Katoliška Cerkev v zapisnikih konferenc sekretarjev okrajnih komitejev KPS (številka: 1, 2011)
  Evharistija v pravičnosti in pravičnost v evharistiji (številka: 1, 2011)
  Theologiebeitrag zum slowenischen ökologischen Bewusstsein (številka: 2, 2011)
  Travmatsko izkustvo in dojemanje religioznosti (številka: 2, 2011)
  Pedagoški koncepti dijaških domov in odgovori na etične potrebe mladih (številka: 2, 2011)
  Andrej Inkret, In stoletje bo zardelo (številka: 2, 2011)
  Zgodovinski, sociološki in etični pomen enciklike Humanae Vitae (številka: 2, 2011)
  Eshatologija pravoslavne Cerkve (številka: 2, 2011)
  Der selige Michael Rua (1837-1910) und die salesianische Tätigkeit unter den Slowenen (številka: 2, 2011)
  Gesellschaftliche Deprivation und Sozialarbeit (številka: 2, 2011)
  Silvin Marijan Krajnc (številka: 2, 2011)
  Odvisnost kot oblika malikovanja (številka: 2, 2011)
  Tobitova spokorna molitev (številka: 2, 2011)
  Lea Jensterle (številka: 2, 2011)
  "Še-sindrom" v katoliški Cerkvi na Slovenskem zahteva novo evangelizacijo, zlasti v mestih (številka: 2, 2011)
  Mednarodna konferenca o solidarnosti (številka: 2, 2011)
  Pastoralno prenavljanje Cerkve (številka: 3, 2011)
  Paradoks moči in šibkosti v recepciji pripovedi o egiptovskem Jožefu (številka: 3, 2011)
  Viri in literarna odličnost najstarejših slovanskih prevodov Svetega pisma (številka: 3, 2011)
  Brigita Perše, Prihodnost župnije: študija na primeru župnij ljubljanske nadškofije ... (številka: 3, 2011)
  Attempts by Asian theologians to evolve a viable theology of religious pluralism and dialogue for our times (številka: 3, 2011)
  Bog je solidaren s človekom (številka: 3, 2011)
  Zvestoba suni - tradiciji (številka: 3, 2011)
  Ceaseless activity to seek peace in living together with others (številka: 3, 2011)
  Irena Avsenik Nabergoj, Literarne vrste in zvrsti: stari Izrael, grško-rimska antika in Evropa ... (številka: 3, 2011)
  A deliberative rhetorical critical approach to the structure and argument of 1 Corinthians (številka: 3, 2011)
  Čustvena povezanost in notranje življenje (številka: 3, 2011)
  Teološki in kulturološki razlogi za islamski pluralizem v Sloveniji (številka: 3, 2011)
  Možnosti in pomen sprave (številka: 4, 2011)
  Teologija besede v slovenskem kulturnem in duhovnem prostoru (številka: 4, 2011)
  Mateja Demšar (številka: 4, 2011)
  Kakovost življenja parov s kronično boleznijo in duhovnost (številka: 4, 2011)
  Newman's Essay on the development of Christian doctrine (številka: 4, 2011)
  Die Kirchlichkeit des Theologen - im Licht von Papst Benedikt XVI. (številka: 4, 2011)
  Ali je možna empatična družba dialoga? (številka: 4, 2011)
  Two exceptional saints of Kievan Rus' (številka: 4, 2011)
  Pnevmatologija tridentinskega in drugega vatikanskega koncila (številka: 4, 2011)
  Saša Poljak Lukek (številka: 4, 2011)
  Kaj pomeni: odgovoriti na prejeto božjo ljubezen? (Rim 12,1-2) (številka: 4, 2011)
  Milost odpuščanja v zakonskem odnosu (številka: 4, 2011)
 72. 2012
   65

  letnik: 72 (2012)
  številka: 1 (2012)
  številka: 2 (2012)
  številka: 3 (2012)
  številka: 4 (2012)
  Christliches Menschenbild bei Papst Benedikt XVI. (številka: 1, 2012)
  Nezaposlovanje žensk v islamskem svetu (številka: 1, 2012)
  Sekularizacija kot priložnost za novo evangelizacijo (številka: 1, 2012)
  Pravni položaj begunskih romskih otrok in vloga Cerkva v Črni gori (številka: 1, 2012)
  Karikature o Cerkvi v časniku Večer (2001-2011) in pravica do dobrega imena (številka: 1, 2012)
  Islam in sekularizem v arabski pomladi (številka: 1, 2012)
  Etično-religiozni temelji in perspektive družbe ter religiologija v kontekstu sodobne edukacije (številka: 1, 2012)
  Ljubljančani gostijo Boškovića (številka: 1, 2012)
  Patronatno pravo in jožefinski patronati kranjskega verskega sklada (številka: 1, 2012)
  Zgodovina oblik v judovsko-krščanskih virih in tradiciji (številka: 1, 2012)
  Kongresi Osvobodilne fronte in katoliška Cerkev (številka: 1, 2012)
  Starševstvo kot prostor razvoja empatije pri otroku (številka: 1, 2012)
  Celovita pastorala zahteva celovite osebnosti (številka: 2, 2012)
  Različni modeli zdravljenja odvisnosti in relacijska družinska terapija (številka: 2, 2012)
  Marriages and cohabitations from theological, demographic and social perspective (številka: 2, 2012)
  Posledice janzenističnih idej za nekatere oblike ljudske pobožnosti (številka: 2, 2012)
  Teološka fakulteta v akademskem letu 2011/2012 (številka: 2, 2012)
  Povezanost vzgojnih slogov z navezanostjo na druge in na Boga (številka: 2, 2012)
  Odipe ou le crépuscule des dieux d'Henri Ghéon a la lumiere du Dieu (in)connu de Saint Paul (številka: 2, 2012)
  Čustveno odpuščanje v medsebojnih odnosih (številka: 2, 2012)
  Janez Juhant, Za človeka gre ... (številka: 2, 2012)
  Pregled zgodovine Katoliške akcije na Slovenskem (številka: 2, 2012)
  Bazilij Véliki - Ad adolescentes v kontekstu odnosa cerkvenih očetov do antične kulture in šolstva (številka: 2, 2012)
  Vloga botrov v birmanski pastorali (številka: 2, 2012)
  Ljubezen premaga strah (številka: 3, 2012)
  Pomen pojma "prepoznavati" za razumevanje božjega razodetja in odrešenja (številka: 3, 2012)
  Medgeneracijska pravičnost (številka: 3, 2012)
  Negativni vpliv medijev in okolice na vrednote in na samopodobo mladostnic (številka: 3, 2012)
  Govorica in govorice o Bogu pri katehezi (številka: 3, 2012)
  Klerik med strahovi časa in vero, ki osvobaja (številka: 3, 2012)
  "Kako se v strup prebrača!" (številka: 3, 2012)
  The necessity of virtues in family life (številka: 3, 2012)
  Searching for growth, fulfillment, and freedom within modern secularized society (številka: 3, 2012)
  Integracija Romov v slovensko družbo (številka: 3, 2012)
  Valentin Kalan, Evrotropija - "dobra Evropa" ... (številka: 3, 2012)
  Katja Dular (številka: 4, 2012)
  Role and importance of tradition in contemporary culture (številka: 4, 2012)
  Gospel in confrontation with culture (številka: 4, 2012)
  Polona Vesel Mušič (številka: 4, 2012)
  Edinost Cerkve v trinitatični! perspektivi (številka: 4, 2012)
  Pravoslavna Crkva i savremeni laiciteti - dijalog (številka: 4, 2012)
  Tatjana Rožič (številka: 4, 2012)
  Ekumenska duhovnost danes (številka: 4, 2012)
  Medkulturni dialog, religije in izobraževanje (številka: 4, 2012)
  Andreja Poljanec (številka: 4, 2012)
  Development and reality of antinomy in Russian religious thought (številka: 4, 2012)
  Moč tradicije in zbliževanje metod (številka: 4, 2012)
  Veronika Seles (številka: 4, 2012)
  Jožef Leskovec (številka: 4, 2012)
  Sekularizacija kot priložnost za novo religioznost (številka: 4, 2012)
  Maja Malovrh (številka: 4, 2012)
  Engaging contemporary culture (številka: 4, 2012)
  "Pesem nad pesmimi" za vse narode, kulture in religije (številka: 4, 2012)
  Kaj povezuje in ohranja sodobno družbo? (številka: 4, 2012)
  Evropske vrednote in identiteta - med enotnostjo in različnostjo (številka: 4, 2012)
  Das Christentum auf dem Markt der Religionen im Römischen Reich (številka: 4, 2012)
  Medverski dialog v luči katoliškega nauka o odrešenju (številka: 4, 2012)
  Sprache als grundlegendes Ausdruksmittel religiöser und kultureller Identität (številka: 4, 2012)
  Ekumensko gibanje včeraj, danes, jutri (številka: 4, 2012)
  Islam in sekularna družba (številka: 4, 2012)
 73. 2013
   71

  letnik: 73 (2013)
  številka: 1 (2013)
  številka: 2 (2013)
  številka: 3 (2013)
  številka: 4 (2013)
  Janez Juhant in Bojan Žalec, ur. Reconciliation: the way of healing and growth ... (številka: 1, 2013)
  Il nuovo frammento ebraico del libro di Ben Sira (ms. D) e l'elenco completo di tutti i manoscritti ebraici ritrovati e del loro contenuto (številka: 1, 2013)
  La théologie de Lumen gentium 13 a la lumiere de la pensée d'Henri de Lubac (številka: 1, 2013)
  Poročanje medijev ob smrti škofa Antona Bonaventura Jegliča (številka: 1, 2013)
  Globina vere in doživljanje stresne in travmatične izkušnje (številka: 1, 2013)
  Upravičenost oblikovanja ženskih terapevtskih skupin (številka: 1, 2013)
  Mednarodni simpozij Kultura strahu (številka: 1, 2013)
  The church does have a philosophy of her own (številka: 1, 2013)
  Interpretacija poželenja v deseti božji zapovedi (številka: 1, 2013)
  Spremembe v izvedbi konklava ob odstopu papeža Benedikta XVI. (številka: 1, 2013)
  Verska dejavnost med državnim pravom in avtonomno ureditvijo Cerkva in drugih verskih skupnosti (številka: 1, 2013)
  Beseda kot teologija (številka: 1, 2013)
  The impact of Vatican I and II on the catholic church how 'novel' was Vatican II? (številka: 2, 2013)
  Medverski dialog - izbira ali nujnost? (številka: 2, 2013)
  Smeri liturgične inkulturacije od koncila do danes (številka: 2, 2013)
  The Orthodox Church and Sacrosanctum Concillium (številka: 2, 2013)
  Sakralna arhitektura po drugem vatikanskem koncilu "ikona" ali "reklama"? (številka: 2, 2013)
  Laiki v Cerkvi na Slovenskem pol stoletja po drugem vatikanskem koncilu (številka: 2, 2013)
  Odmevi koncilskega dogajanja v cerkvi na Slovenskem (številka: 2, 2013)
  Spirituality of lay people after the Second Vatican Council (številka: 2, 2013)
  Koncil in mediji (številka: 2, 2013)
  Prenova zakonodaje Cerkve v luči drugega vatikanskega koncila s posebnim poudarkom na Cerkvi v Sloveniji (številka: 2, 2013)
  Ivan Platovnjak, ur. Karel Vladimir Truhlar: pesnik, duhovnik in teolog, Znanstvena knjižnica Teološke fakultete 36 ... (številka: 2, 2013)
  Božja beseda - živa in učinkovita (številka: 2, 2013)
  Prof. dr. Metod Benedik - sedemdesetletnik (številka: 2, 2013)
  Zakonska zveza v perspektivi drugega vatikanskega koncila (številka: 2, 2013)
  Pokoncilski poudarki na področju duhovnosti v Cerkvi na Slovenskem (številka: 2, 2013)
  Ekleziološka utemeljitev koncilske duhovnosti (številka: 2, 2013)
  "Opolnomočenje" žensk v katoliški Cerkvi po drugem vatikanskem koncilu (številka: 2, 2013)
  Katehetsko področje dela v slovenskem prostoru po drugem vatikanskem koncilu (številka: 2, 2013)
  Miha Šimac, Vojaški kurati iz osrednjih slovenskih dežel v avstro-ogrskih oboroženih silah v prvi svetovni vojni ... (številka: 3, 2013)
  Biblično-pedagoški pogled na vprašanje suicidnosti (številka: 3, 2013)
  O pojmu genocid z vidika skupin, škode in odgovornosti (številka: 3, 2013)
  Poskus samomora in kanonsko pravo (številka: 3, 2013)
  Sekularizacija - samomor religije? (številka: 3, 2013)
  Krog nasilja (številka: 3, 2013)
  Samomor in genocid v luči mimetične teorije (številka: 3, 2013)
  Norman Tanner, Kratka zgodovina katoliške Cerkve ... (številka: 3, 2013)
  Globinski izvor genocida in totalitarizma v Kierkegaardovih pojmih tesnobe in stadijev eksistence (številka: 3, 2013)
  Samomorilnost in genocidnost z vidika identitet in narcisizma (številka: 3, 2013)
  Predstavitev jeruzalemske izdaje Svetega pisma (številka: 3, 2013)
  Komunitarna etika kot odgovor na človekovo osamljenost in izgubljenost, ki sta posledica liberalizma (številka: 3, 2013)
  Samomor: pomen detabuizacije in mediji (številka: 3, 2013)
  Umanjkanje smisla kot vzrok samomora mladih oseb (številka: 3, 2013)
  Vprašanje obupa in samomora pri Kierkegaardu (številka: 3, 2013)
  Moderna, suicid in genocid (številka: 3, 2013)
  Medgeneracijski genocid kot utopična rešitev sodobnih družbenih napetosti (številka: 3, 2013)
  Podoba ženskosti v Življenju prečastitega Teodozija Pečerskega (številka: 4, 2013)
  Janez Sečnik, Medgeneracijski prenos sramu! ... (številka: 4, 2013)
  Ustvarjeni po božji podobi (številka: 4, 2013)
  Razum v odnosu do vere (številka: 4, 2013)
  Bivanjska varnost in duhovnost z vidika logoterapije (številka: 4, 2013)
  Anja Kozina, Povezava med travmatiziranostjo v primarni družini in nezvestobo v partnerskih odnosih ... (številka: 4, 2013)
  Andraž Arko, Edukativna razsežnost in katehetsko-pastoralna uporabnost filma Kristusov pasijon Mela Gibsona ... (številka: 4, 2013)
  Sebastjan Kristovič, Eksistencialna kriza in kriza smisla z vidika logoterapije (številka: 4, 2013)
  Aporetičnost odpuščanja pri Jacquesu Derridaju (številka: 4, 2013)
  L'esperienza di Dachau nelle memorie autobiografiche del sacerdote Franc Hrastelj (številka: 4, 2013)
  Potreba po sistematični (po)krstni pastorali v Cerkvi na Slovenskem (številka: 4, 2013)
  Ivan Hočevar, Maitreja B. Crema in Jezus Kristus: med samouresničenjem in odrešenjem ... (številka: 4, 2013)
  Vzgoja kot izhodišče oblikovanja etičnih družbenih odnosov (številka: 4, 2013)
  Božje odrešenje prek računalniških iger (številka: 4, 2013)
  Oris prispevka sholastike k razvoju ekonomske misli (številka: 4, 2013)
  Sabina Jurič, Medgeneracijski prenos elementov starševstva, religoznost staršev in odrasla navezanost otrok ... (številka: 4, 2013)
  Anica Koprivc Prepeluh, Posledice ne-varne navezanosti v odnosu mati-hči in njeno preoblikovanje v odnosu terapevtka-klientka ... (številka: 4, 2013)
  Med videnjem in verovanjem (številka: 4, 2013)
  Motivacija odraslih za religiozno izobraževanje (številka: 4, 2013)
 74. 2014
   63

  letnik: 74 (2014)
  številka: 1 (2014)
  številka: 2 (2014)
  številka: 3 (2014)
  številka: 4 (2014)
  Linda Jarosch in Andrea Larson, Vidim se v tebi: odnos med materjo in hčerjo - ključ do osebne moči ... (številka: 1, 2014)
  Katechese im Zeitalter der Postmoderne (številka: 1, 2014)
  Simulacija privolitve v zakon (številka: 1, 2014)
  Duhovna razsežnost paliativne oskrbe v dialogu s Heideggerjevo in Levinasovo eksistencialno mislijo (številka: 1, 2014)
  Semantika resničnosti in resnice v Svetem pismu (številka: 1, 2014)
  Stanko Gerjolj in Franz Feiner, ur. Gestaltpädagogik heute und morgen: Eine Bewegung mit Zukunft; Kongress für Integrative Gestaltpädagogik und heilende Seelsorge nach Albert Höfer (številka: 1, 2014)
  Sorodstvo častivrednega škofa Baraga ob Zgornji Kolpi (številka: 1, 2014)
  Odnos do preteklosti in slovenska razdeljenost (številka: 1, 2014)
  Značilnosti in posledice verske zlorabe (številka: 1, 2014)
  A critique of Maclntyre's self-correction attempt (številka: 1, 2014)
  Nekateri vidiki zgodovinopisja zadnjega desetletja o papežu Piju XII. (številka: 1, 2014)
  (Nacionalni) ponos v humanistični in v novozavezni interpretaciji (številka: 1, 2014)
  On the ethos of theology (številka: 1, 2014)
  Liturgy and Tillich's theory of symbols (številka: 2, 2014)
  Jan Assmann: monoteizem in nasilje (številka: 2, 2014)
  Lex victrix in caritate: zbornik ob sedemdesetletnici p. Viktorja Papeža OFM ... (številka: 2, 2014)
  John O'Malley, Prvi jezuiti ... (številka: 2, 2014)
  Berdjajeva kritika izvorov religioznega nasilja (številka: 2, 2014)
  Sposobnost religij za razgradnjo ideologij (številka: 2, 2014)
  Verska nestrpnost med zakonci (številka: 2, 2014)
  "Nasilni Bog" namesto nasilne ideologije (številka: 2, 2014)
  Ideologija strahu in nova verska nestrpnost (številka: 2, 2014)
  Religija, nasilje in spomin (številka: 2, 2014)
  Pomen svobode v krščanski in v sekularizirani družbi (številka: 2, 2014)
  Nasilje in sočutje v ideologijah in religijah in slovenska tranzicijska resničnost (številka: 2, 2014)
  Ljubezen kot enost mnogoterega (številka: 2, 2014)
  Krščanstvo pred izzivom ideologije in idolatrije (številka: 2, 2014)
  Slovenski jezik v razkoraku med jezikovno identifikacijo in jezikovnim nemirom (številka: 2, 2014)
  Paradoksno razmerje med vojno in mirom v mimetični teoriji (številka: 2, 2014)
  Prihodnja vloga duhovnikov in laikov v Cerkvi, kakor jo vidijo duhovniki (številka: 3, 2014)
  Sinoda o družini in stanje v Sloveniji (številka: 3, 2014)
  Izzivi vatikanskega pripravljalnega dokumenta sinode o družini (številka: 3, 2014)
  Ordinacijska protokola Goriške nadškofije 1750-1824. 2 zv. Jure Volčjak, ur. Viri/Arhivsko društvo Slovenije 31 in 34. Ljubljana: Arhivsko društvo Slovenije ... (številka: 3, 2014)
  Christian witness for the 21st century (številka: 3, 2014)
  Liturgy and mission (številka: 3, 2014)
  Florentinski koncil (1438-1439) (številka: 3, 2014)
  Grundsatzprogramm für die Katechese der Kirche in Polen vom 8. März 2010 (številka: 3, 2014)
  Resurrection of singerism in our Czech and Slovak post-communist society (številka: 3, 2014)
  Ukinitev teoloških študijev v Ljubljani (številka: 3, 2014)
  Nove dimenzije analize (številka: 3, 2014)
  Nekateri poudarki katoliških družbenih okrožnic (številka: 3, 2014)
  Stanislav Slatinek, Izgubljeni prstan: kako pomagati ločenim in znova poročenim kristjanom ... (številka: 3, 2014)
  Die marianische Bereitschaft (številka: 4, 2014)
  Svoboda izražanja vere (številka: 4, 2014)
  Preseganje travmatskih bremen titoizma (številka: 4, 2014)
  Simon Onušič, Predstavitev vere (credo) in njeni poudarki od rimskega katekizma do katekizma katoliške cerkve ... (številka: 4, 2014)
  Aplikativnost geštalt pedagogike v formaciji prihodnjih redovnikov (minoritov) (številka: 4, 2014)
  Birger Gerhardsson, Z vsem svojim srcem: o svetopisemskem etosu ... (številka: 4, 2014)
  Vpliv kolektivnega spomina na nasilje (številka: 4, 2014)
  The soteriology of Hans Urs von Balthasar (številka: 4, 2014)
  In defence of just war (številka: 4, 2014)
  Klelija Štrancar, Eksistencialna misel pri Martinu Heideggerju in Emmanuelu Levinasu ter njena uporaba pri duhovnem spremljanju v paliativni oskrbi (številka: 4, 2014)
  Jože Dežman, Etično-personalistični pristop k popravi krivic žrtvam titoizma pa arhivu Komisije Vlade RS za izvajanje Zakona o popravi krivic ... (številka: 4, 2014)
  Barbara Novak, Ponovna vzpostavitev zaupanja v terapiji para z zunajzakonsko nezvestobo ... (številka: 4, 2014)
  Etično-religiozni temelji in perspektive družbe ter religiologija v kontekstu sodobne edukacije (številka: 4, 2014)
  Nasilje in etika križa v luči eksistencialne analitike in mimetične teorije (številka: 4, 2014)
  Etična utemeljitev in upravičenost slovenske osamosvojitvene vojne (številka: 4, 2014)
  Arhitekturna analiza sakralnega prostora cerkve Martina Lutra v Murski Soboti (številka: 4, 2014)
 75. 2015
   76

  letnik: 75 (2015)
  številka: 1 (2015)
  številka: 2 (2015)
  številka: 3 (2015)
  številka: 4 (2015)
  Education for interreligious dialogue in the family (številka: 1, 2015)
  "Erfahrungsdefizite" und "Erlebnistrunkenboldigkeit" (številka: 1, 2015)
  Mednarodni simpozij O katoliškem šolstvu (številka: 1, 2015)
  Alister E. McGrath, Vodnik po krščanski teologiji ... (številka: 1, 2015)
  Mednarodni ekumenski simpozij Teologija v dialogu (številka: 1, 2015)
  Letna konferenca Združenja bioetikov Srednje Evrope (številka: 1, 2015)
  Mateja Čoh Kladnik, ur., Revolucionarno nasilje, sodni procesi in kultura spominjanja ... (številka: 1, 2015)
  Akademski predniki in starši generala jezuitov, Gabrijela Gruberja (številka: 1, 2015)
  Dimensions of justice and directions of its reception (številka: 1, 2015)
  Posebej o pravnem statusu katoliške cerkve v Sloveniji (številka: 1, 2015)
  Pavlova "beseda o križu" v 1 Kor 1-2 kot izziv krščanske hermenevtike in etike (številka: 1, 2015)
  Relativna in absolutna revščina v hebrejščini, v klasični in v novozavezni grščini (številka: 1, 2015)
  Branko Klun, Onkraj biti: biblični odmevi v postmoderni misli ... (številka: 1, 2015)
  Predstavitev novega prevoda Svetega pisma na simpoziju Teologija v dialogu (številka: 1, 2015)
  Od maščevalnosti vojne do maščevanja (številka: 1, 2015)
  Izzivi krščanske duhovnosti danes (številka: 1, 2015)
  Dionys vom Areopag (številka: 2, 2015)
  Demonično nasilje, laž in resnica (številka: 2, 2015)
  Resničnost in resnica v poetiki biblične pripovedi in v njeni interpretaciji (številka: 2, 2015)
  Christianity in confrontation with individualism and crisis of Western culture (številka: 2, 2015)
  Resnica in sočutje se odpirata na bregovih večnosti (številka: 2, 2015)
  Človekovo nesprejemanje temeljne resnice o sebi kot izvor njegovih psihopatologij, nasilja in nesočutnosti (številka: 2, 2015)
  Zloraba resnice v zakonski zvezi (številka: 2, 2015)
  Nedovoljeno, nezaželeno in nepriznano žalovanje (številka: 2, 2015)
  Samo Skralovnik, Pomen in interpretacija poželenja v deseti božji zapovedi (2 Mz 20,17) ... (številka: 2, 2015)
  Mednarodni simpozij (številka: 2, 2015)
  Semantics of the concept of justice and its literary representations (številka: 2, 2015)
  Iskanje edinosti in vesoljnosti Cerkve (številka: 2, 2015)
  Krščanska molitev v sekulariziranem svetu (številka: 2, 2015)
  Stigmatizacija čustvenosti in strah pred sočutjem onemogoča proces sprave (številka: 2, 2015)
  Od vzgoje za empatijo do vzgoje za resnico (številka: 2, 2015)
  Bogdan Kolar, Martinišče v Murski Soboti ... (številka: 2, 2015)
  Irena Avsenik Nabergoj, Resničnost in resnica v literaturi, v izbranih bibličnih besedilih in v njihovi literarni interpretaciji ... (številka: 2, 2015)
  Resnica, zgodovina, integriteta in sprava (številka: 2, 2015)
  Primerjalna presoja svetopisemskih besedil o skušnjavi in preizkušnji in metoda intertekstualnosti (številka: 3, 2015)
  General and proper names for God(s) in the Hebrew Bible (številka: 3, 2015)
  Vprašanje razvezanih in ponovno poročenih od koncila do danes (številka: 3, 2015)
  Upoštevanje postopnosti v moralnem življenju (številka: 3, 2015)
  Fenomen homoseksualnosti in moralni kriteriji za njegovo družbeno umestitev (številka: 3, 2015)
  Alojzij Pavel Florjančič in Bogdan Vidmar, ur. Otmar Črnilogar: človek mnogih talentov ... (številka: 3, 2015)
  Homoseksualnost in krščanska etika (številka: 3, 2015)
  Za svobodo osvobojeni (številka: 3, 2015)
  Anton Strle na zatožni klopi (številka: 3, 2015)
  Moralna presoja stališč o spolnosti in z njo povezanih vprašanj zakonskega življenja (številka: 3, 2015)
  Divorce and remarriage of the divorced as a step toward engaging in a life with Christ and the church? (številka: 3, 2015)
  Lebensentscheidung als endgültige Bestimmung der eigenen Zukunf (številka: 3, 2015)
  Ranljivost sodobnih družin in spodbuda k materinski rahločutnosti v pastoralni skrbi za družine (številka: 3, 2015)
  Conditioning of intellect in Christian contemplation in the light of definitions and St. Augustine's experience (številka: 3, 2015)
  Giovanni Hus e i cattolici cechi (številka: 3, 2015)
  Podoba laika v dokumentih drugega vatikanskega koncila in izziv za danes (številka: 3, 2015)
  Tina Rahne Mandelj, Prehod v starševstvo kot priložnost za ustvarjenje varne navezanosti v paru in v odnosu z otrokom: proces soustvarjanja ranljivosti ... (številka: 4, 2015)
  Imperativ "Nikoli več zla nasilja!" v luči evangeljskega klica "Glej, človek!" (številka: 4, 2015)
  Civic dis-embeddedness? (številka: 4, 2015)
  Christopher James Scobie, The body of Christ in 1 Chorinthians!: a fresh reading, implications for faith communities, and an ecumenical dialog between Catholics and Pentacostals ... (številka: 4, 2015)
  Islamska kristologija (številka: 4, 2015)
  Krščanska sakralna arhitektura pred cerkvenim razkolom (številka: 4, 2015)
  Lidija Hamler, Etična merila medgeneracijskega dialoga v vzgojno-izobraževalnem procesu: dijaški domovi v srednjeevropskem prostoru in njihova prihodnost ... (številka: 4, 2015)
  Ana Martinjak Ratej, Totalitarizem kot skrajna oblika kršenja osnov personalistične etike ... (številka: 4, 2015)
  Zvonik kot stik evangeličanske in katoliške kulture (številka: 4, 2015)
  Priprava na zakon v pripravljalnih besedilih na škofovski sinodi (2014-2015) (številka: 4, 2015)
  Iztok Mozetič, Katoliška cerkev v Slovenskem poročevalcu, Ljudski pravici in Delu v letih 1953-1961 ... (številka: 4, 2015)
  Mednarodna znanstvena konferenca Resnica in sočutje (Truth and compassion) (številka: 4, 2015)
  Jožef Muhovič, Leksikon likovne teorije ... (številka: 4, 2015)
  Divinization of life in Roberto Mangabeira Unger's philosophy of religion (številka: 4, 2015)
  Rojstvo otroka (številka: 4, 2015)
  Polno in nepopolno občestvo s katoliško cerkvijo (številka: 4, 2015)
  Učitelji teologije med ljubljanskimi jezuiti 18. stoletja (številka: 4, 2015)
  Slovenski cerkveni tisk o sv. Janezu Bosku do leta 1888 (številka: 4, 2015)
  Vloga katoliške cerkve pri prevenciji samomorilnosti v Sloveniji (številka: 4, 2015)
  Katoliški tabor v Ljubljani v primežu revolucionarnega nasilja leta 1942 (številka: 4, 2015)
  Brigita Korošec, Potreba odraslih po religioznem izobraževanju v pluralni družbi na primeru Nadškofije Maribor ... (številka: 4, 2015)
 76. 2016
   70

  letnik: 76 (2016)
  številka: 1 (2016)
  številka: 2 (2016)
  številka: 3-4 (2016)
  Regula morum et ordinum sacerdotalium (številka: 1, 2016)
  Marjan Turnšek, Prebudimo dremajočega velikana ... (številka: 1, 2016)
  The Tenth commandment (Deut 5:21) (številka: 1, 2016)
  Okrevanje odraslih otrok alkoholikov in duhovnost (številka: 1, 2016)
  Vloga religije v psihoanalizi (številka: 1, 2016)
  Ekonomija in nasilje v luči Girardove teorije mimetične želje (številka: 1, 2016)
  Aperçu sur les communautés chrétiennes au Moyen-Orient (številka: 1, 2016)
  Beseda Bog v jeziku metafizike in v jeziku evangelija (številka: 1, 2016)
  Ptujska Gora (številka: 1, 2016)
  Marionovo razlikovanje med malikom in ikono in vprašanje hermenevtike (številka: 1, 2016)
  Dnevnik škofa Jegliča - kot zgodovinski vir (številka: 1, 2016)
  Resničnost in resnica v svetopisemskih in nesvetopisemskih pripovedih in poeziji (številka: 1, 2016)
  Totalitarizem kot politična religija (številka: 1, 2016)
  Pavlina Bobič, Vojna in vera: Katoliška cerkev na Slovenskem 1914-1918 ... (številka: 1, 2016)
  Škof Rožman in reševanje Judov (številka: 1, 2016)
  Religija kot "le podlaga" države (številka: 1, 2016)
  Miha Šimac, Vojaški duhovniki iz slovenskih dežel pod habsburškim žezlom ... (številka: 1, 2016)
  Maksimilijan Matjaž, Klic v novo življenje: Prevod in komentar Pavlovega Prvega pisma Korinčanom ... (številka: 1, 2016)
  Darovanje kot najintenzivnejša oblika odnosa (številka: 2, 2016)
  Self-sacrifice in politics and the corrective power of humility (številka: 2, 2016)
  Etični razmislek o žrtvovanju človeških zarodkov v znanstvene namene (številka: 2, 2016)
  Komunizem v perspektivi Girardovega razumevanja žrtvovanja in grešnega kozla (številka: 2, 2016)
  Žrtev in pashalna skrivnost ter homilija na Slovenskem (številka: 2, 2016)
  Kierkegaard, ljubezen kot dolžnost in žrtvovanje (številka: 2, 2016)
  Kdo se žrtvuje za koga? (številka: 2, 2016)
  Pojem žrtve v vzgoji (številka: 2, 2016)
  Ozadje sodnega procesa proti Ivanu Jeriču in Jožefu Vojkoviču oktobra 1946 (številka: 2, 2016)
  "Nepravilni primeri" partnerskih zvez in načelo postopnosti, "gradualnosti" (številka: 2, 2016)
  Žrtvovanje v krščanski duhovnosti (številka: 2, 2016)
  Sistemska in duhovna perspektiva zdravja in bolezni (številka: 2, 2016)
  "Usmiljenja hočem in ne žrtve" (Mt 12,7) (številka: 2, 2016)
  The corpus-based study on the impact of religious education on the humanization of man and development of religious competence (številka: 2, 2016)
  Žrtve nepričakovane nosečnosti (številka: 2, 2016)
  Žrtvovanje, nasilje in grešni kozel (številka: 2, 2016)
  Slovenski Primorec, goriški katoliški tednik (1945-1948) (številka: 3/4, 2016)
  Cecilija Oblonšek, Ustvarjalnost v liturgično-inkulturacijskih procesih glede na slovensko bogoslužje ... (številka: 3/4, 2016)
  Reflective mimesis and sacrifice in the mimetic theory of Rene Girard (številka: 3/4, 2016)
  Andrej Naglič, Redefinicija odnosa med državo in verskimi skupnostmi v Sloveniji: poskus znanstvene utemeljitve izvršilno-upravnih tez iz leta 2010 in njihova kritična presoja ... (številka: 3/4, 2016)
  Vloga žensk pri ekološki senzibilizaciji Rimskokatoliške cerkve (številka: 3/4, 2016)
  Pogled na alkoholizem v svetopisemskem izročilu (številka: 3/4, 2016)
  Jure Volčjak, Ordinacijska protokola ljubljanske (nad)škofije 1711-1824 ... (številka: 3/4, 2016)
  Dalibor Kraljik, The notion of communio in the theology of Joseph Ratzinger/Benedict XVI: an eucharistic theology ... (številka: 3/4, 2016)
  Sara Jerebic, Travma spolne zlorabe v otroštvu in intimni partnerski odnos ... (številka: 3/4, 2016)
  Pomanjkanje razsodnosti in notranje svobode kot vzroka za ničnost zakona v luči sodne prakse (številka: 3/4, 2016)
  Metaphor, symbol and personification in presentations of life and values (številka: 3/4, 2016)
  Spomin kot obljuba (številka: 3/4, 2016)
  Postpozitivistična filozofija znanosti kot sredstvo sodobne apologetike (številka: 3/4, 2016)
  Rafko Valenčič, Beseda in pričevanje: teorija in praksa oznanjevanja evangelija ... (številka: 3/4, 2016)
  Razvoj cerkvene organizacije v Kijevski Rusiji do sredine 12. stoletja (številka: 3/4, 2016)
  Wittgenstein in vera (številka: 3/4, 2016)
  Kakšno podobo in prihodnost cerkve odpira papež Frančišek (številka: 3/4, 2016)
  Leopoldinina ustanova na Dunaju in njena podpora slovenskim misijonarjem v ZDA (številka: 3/4, 2016)
  Aljaž Peček, Vidiki odrešenja v računalniških igrah ... (številka: 3/4, 2016)
  Razsežnosti intelektualne ponižnosti, dialog in sprava (številka: 3/4, 2016)
  Peter Nastran, Trinitaričnost krščanske molitve ... (številka: 3/4, 2016)
  Prenova kanonskega postopka v ničnostnih zakonskih pravdah in pojasnila Papeškega sveta za zakonska besedila (številka: 3/4, 2016)
  Luka Trebežnik, Odnos med dekonstrukcijo in religijo pri Jacquesu Derridaju: med nihilizmom in mesijanizmom ... (številka: 3/4, 2016)
  Mateja Katona, Navezanost na mater in doživljanje materinstva ... (številka: 3/4, 2016)
  Janez Ferkolj, Prenova iz izvira: kardinal Henri de Lubac kot interpret cerkvenih očetov in živega izročila ... (številka: 3/4, 2016)
  Izvori in tradicija literarne zvrsti vita Christi v Poljanskem rokopisu (številka: 3/4, 2016)
  Ordali v pravnem sistemu Antešakov na Madagaskarju (številka: 3/4, 2016)
  Uresničevanje verske svobode v praksi Evropskega sodišča za človekove pravice (številka: 3/4, 2016)
  Mik Šetina, Etika po meri človeka v sodobnih družbeno-ekonomskih! odnosih ... (številka: 3/4, 2016)
  Antinomianism as the crisis periods' ethical attitude (številka: 3/4, 2016)
  Katoliška kulturno-vzgojna oblika odpora proti italijanizaciji (številka: 3/4, 2016)
  Matija Nared, Antešaške sodne prakse na podlagi verovanja in vprašanje človekovih pravic ... (številka: 3/4, 2016)
 77. 2017
   75

  letnik: 77 (2017)
  številka: 1 (2017)
  številka: 3/4 (2017)
  Regens nuntiaturae mons. Joseph Patrick Hurley in katoliška Cerkev v Sloveniji (številka: 1, 2017)
  Razvoj pojma "theosis" od Gregorija Nazianškega do Maksima Spoznavalca (številka: 1, 2017)
  Ljubljansko semenišče med veliko vojno (številka: 1, 2017)
  Zgodovina odrešenja v ekumenski perspektivi (številka: 1, 2017)
  Irena Marković, Irenej Friderik Baraga - misijonar in škof med Otavci in Očipvejci ... (številka: 1, 2017)
  Pasquale Basta, Che cosa e il canone biblico? Cattolicita e selezione dei libri. Edizioni Messaggero Padova, 2017, 110 str. ISBN: 978-88-250-4319-8 (številka: 1, 2017)
  Pastoralni izzivi za uspešen pogovor z duhovnikom in foro interno v luči posinodalne apostolske spodbude Radost ljubezni - Amoris laetitia (številka: 1, 2017)
  Najstarejši sakralni objekti v korbelingu vse do krščanstva (številka: 1, 2017)
  Fiziološke dimenzije čustev v Svetem pismu (številka: 1, 2017)
  L'infedelta come capo di nullita matrimoniale (številka: 1, 2017)
  Okoliščine imenovanja dr. Franca Krambergerja za mariborsko-lavantinskega škofa ordinarija (številka: 1, 2017)
  Kompleksnost dialoga v egiptovski tranziciji (številka: 1, 2017)
  Possible influence of Hosius of Cordoba on decisions made at the First Ecumenical Council (325) (številka: 1, 2017)
  Kazen od naravnega zakona pravičnosti do osebnega odpuščanja (številka: 1, 2017)
  Bogdan Kolar, ur. Miscellanea, Acta Ecclesiastica Sloveniae ... (številka: 1, 2017)
  Znanstveno raziskovanje univerzalne temeljne norme prava v osebi Jezusa iz Nazareta (številka: 1, 2017)
  Sophiology as a theological discipline according to Solovyov, Bulgakov and Florensky (številka: 1, 2017)
  Simbolni elementi sakralnih objektov evangeličanske veroizpovedi in njihov pomen (številka: 1, 2017)
  Cerkev - Mati, ki je rodila Cerkev (številka: 2, 2017)
  Kierkegaard in politično (številka: 2, 2017)
  Cirilmetodijsko društvo katoliških duhovnikov LRS in "ljudska oblast" med najhujšo represijo (številka: 2, 2017)
  Pastoralna skrb papeža Frančiška za družinski dialog (številka: 2, 2017)
  The First mass blessing as a social religious element in the Christian west tradition (številka: 2, 2017)
  Bogoslovni vestnik (številka: 2, 2017)
  Religija, javni prostor in zavzetost v dialogu (številka: 2, 2017)
  Sto let osnovnega bogoslovja na Teološki fakulteti v Ljubljani (številka: 2, 2017)
  Medverski dialog pri religijskem pouku v Sloveniji (številka: 2, 2017)
  Usposabljanje na temo "How to participate as theologians in the public debate?" (številka: 2, 2017)
  Ocena Tocquevillove analize vpliva religije na demokracijo (številka: 2, 2017)
  Braniteljica življenja (številka: 2, 2017)
  Biblične in antropološke podlage Avguštinovih metafor hrane (številka: 2, 2017)
  Paideia and theology (številka: 2, 2017)
  Amanda Hontz Drury. Saying is believing: the necessity of testimony in adolescent spiritual development. Downers Grove: Inter Varsity Press, 2015, 173 str. ISBN 978-0-8308-4065-6 (številka: 2, 2017)
  Komparativna teologija kot temelj šolske vzgoje za medverski dialog (številka: 2, 2017)
  Vpliv religije in kulture na duhovnost in obratno (številka: 2, 2017)
  Pomen in vloga religije v sodobni postmoderni družbi in iskanje bistva religioznega fenomena (številka: 2, 2017)
  Religija, posebno krščanstvo, v dialogu s kulturami in drugimi religijami (številka: 2, 2017)
  Medkulturni dialog ima temelje v verskem pluralizmu (številka: 2, 2017)
  Zborovanje "Kristjani pod totalitarnimi gospodarji v jugovzhodni Evropi od 1945 do okoli 1960" (številka: 2, 2017)
  Specters of secularism - remarks on (the loss of) religion and its implications (številka: 3/4, 2017)
  Ludwig Binswanger: the transcendence of love (številka: 3/4, 2017)
  Aleksandra Rožman, Trpinčenje otrok v družini ... (številka: 3/4, 2017)
  Upad duhovnih poklicev in potreba po prestrukturiranju Cerkve v Sloveniji (številka: 3/4, 2017)
  Jožef Frančišek Buh - misijonar, župnik in organizator med slovenskimi priseljenci v Minnesoti (številka: 3/4, 2017)
  Marijino sočutje in žalovanje v srednjeveških meditacijah in dramatizacijah evangeljske pripovedi o pasijonu (številka: 3/4, 2017)
  Transcendence in Christian (eco)feminist hermeneutics (številka: 3/4, 2017)
  Uvod (številka: 3/4, 2017)
  Alja Stvarnik, Psihološka pomoč neplodnim parom v procesu relacijske zakonske in družinske terapije ... (številka: 3/4, 2017)
  V iskanju idejnih predpogojev za uspeh boljševiške oktobrske revolucije (številka: 3/4, 2017)
  Vloga razuma v samorazumevanju svetopisemskega monoteizma po Janu Assmannu (številka: 3/4, 2017)
  Vztrajanje v ljubezni z vidika svetopisemskih zgodb (številka: 3/4, 2017)
  Matej Hedl, Preskus vloge etike pripadnikov obveščevalnih služb v različnih političnih sistemih ... (številka: 3/4, 2017)
  Radical transcendence (številka: 3/4, 2017)
  Iva Nežič Glavica, Izkustveno učenje in poučevanje po Albertu Höferju ... (številka: 3/4, 2017)
  Transcendence, self-transcendence, making transcendence together (številka: 3/4, 2017)
  Mateja Centa, Pomen čustev za vzpostavitev dialoško-etičnih odnosov ... (številka: 3/4, 2017)
  Milena Lipovšek, Stili navezanosti in odnosi v orkestru ... (številka: 3/4, 2017)
  Vloga katoliške cerkve pri ohranjanju slovenskega jezika v Porabju v preteklosti in danes (številka: 3/4, 2017)
  Bad transcendence (številka: 3/4, 2017)
  Blaž Žabkar, Vloga očeta pri vzgoji, problematično vedenje otrok in relacijska družinska terapija ... (številka: 3/4, 2017)
  Živa metafora kot možna pot do transcendence (številka: 3/4, 2017)
  Leopoldina: posvet o človekovih pravicah (številka: 3/4, 2017)
  Metod Benedik, Krščanstvo na Slovenskem v luči virov ... (številka: 3/4, 2017)
  Zaslužni profesor dr. Marijan Smolik (številka: 3/4, 2017)
  Transcendence and intertwining (številka: 3/4, 2017)
  Breath as a way of self-affection (številka: 3/4, 2017)
  On the warranted falsehood, or in defense of the Grotian qualifier (številka: 3/4, 2017)
  Vrednotenje upravno-teritorialne razdelitve Katoliške cerkve v Sloveniji (številka: 3/4, 2017)
  Derridajevska misel med zunaj in znotraj (številka: 3/4, 2017)
  "Bodi tudi v vojski kristjan" (številka: 3/4, 2017)
  Janez Cerar, Nasilje žensk v partnerskem odnosu skozi prizmo relacijske družinske paradigme ... (številka: 3/4, 2017)
  Transcendenca, samo-transcendenca in časovnost (številka: 3/4, 2017)
 78. 2018
   98

  letnik: 78 (2018)
  številka: 1 (2018)
  številka: 2 (2018)
  številka: 3 (2018)
  številka: 4 (2018)
  Thinking beyond borders (številka: 1, 2018)
  Selitev kijevske metropolije iz Kijeva v Moskvo (številka: 1, 2018)
  Colloquia Russica VIII: religija in verovanja v Stari Rusiji (številka: 1, 2018)
  Kognitivna teorija čustev, vrednostne sodbe in moralnost (številka: 1, 2018)
  Viri probati and presiding over the Eucharist according to Edward Schillebeeckx (številka: 1, 2018)
  Človekovo dostojanstvo kot del politične kulture v novih demokracijah (številka: 1, 2018)
  Jure Volčjak, Goriška nadškofija na Kranjskem v času apostolskega vikarja in prvega nadškofa Karla Mihaela grofa Attemsa (1750-1774), Acta Ecclesiastica Sloveniae 39. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2017, 403 str. ISBN 978-961-6844-57-4 (številka: 1, 2018)
  Nežnost in njen pomen v medosebnih odnosih in v pastorali (številka: 1, 2018)
  Janez Evangelist Krek - sto let pozneje (številka: 1, 2018)
  Why the revised Grotian definition of lying still fails (številka: 1, 2018)
  Prehistory of a "historical-critical epoch" in the Russian Bible studies (številka: 1, 2018)
  Človekovo dostojanstvo kot temelj vladavine prava v slovenski družbi (številka: 1, 2018)
  "In boste moje priče" (Apd 1,8) (številka: 1, 2018)
  Kakovost zakonskih odnosov in religioznost zakoncev v povezavi z obiskovanjem zakonskih skupin (številka: 1, 2018)
  Dileme kratkega postopka ugotavljanja ničnosti zakona in vloga škofa (številka: 1, 2018)
  Čustvena avtonomija in spoprijemanje s stresom v povezavi z religioznim soočanjem ob ločitvi (številka: 1, 2018)
  Marjan Zupančič, ur. Nadškof Šuštar v spominu Slovencev: posvet ob 10. obletnici njegove smrti. Zbornik Občine Trebnje 2. Trebnje: Kulturno društvo, 2017, 117 str. ISBN 978-961-92100-2-4 (številka: 1, 2018)
  Čustvena izraznost družine, struktura družine in volja do bivanjskega smisla oseb iz nealkoholičnih in alkoholičnih družin (številka: 1, 2018)
  Islamska etika in medreligijska družbena etika (številka: 1, 2018)
  Svoboda med žrtvovanjem in darovanjem (številka: 1, 2018)
  Understanding creation and scientific explanation of the Origin of life in a contemporary pastoral and catechetical context (številka: 1, 2018)
  Krčki biskup Josip Srebrnić (1876.-1966.): zbornik radova sa znanstvenog skupa povodom 50. obljetnice u Rijeci. Krčka biskupija, Kršćanska sadašnjost, 2017, 626 str. ISBN 978-953-11-2021-1 (številka: 1, 2018)
  V začetku je bil dialog (številka: 1, 2018)
  Mednarodna zveza akademij 89. generalna skupščina (številka: 1, 2018)
  Nežnost (številka: 1, 2018)
  Spoznavna (ne)pravičnost, krepost spoznavne ponižnosti in monoteizem (številka: 2, 2018)
  Odpravnik poslov mons. Silvio Oddi in katoliška Cerkev v Sloveniji (številka: 2, 2018)
  Self-perceived victimhood and forgiveness in different generations of the right and left political group in Slovenia (številka: 2, 2018)
  En Bog, Sveta Trojica in etična praksa (številka: 2, 2018)
  Zgodovinska središča Marijinega češčenja na ozemlju današnjega Prekmurja (številka: 2, 2018)
  Svet OZN za človekove pravice (številka: 2, 2018)
  Salvation history in Fides et ratio (številka: 2, 2018)
  Vzajemna konstitutivnost jezika in morale (številka: 2, 2018)
  The organization and role of monasticism in the Christian Church constitution and activity (številka: 2, 2018)
  Omejevanje svobode veroizpovedi v socializmu (številka: 2, 2018)
  Vpliv socialnih reprezentacij o katoliški Cerkvi v Sloveniji na družbene napetost (številka: 2, 2018)
  Evangelizacija kot ena od poti do enega Boga v sodobnih pastoralnih smernicah (številka: 2, 2018)
  Krščanski antropocentrizem in izkoriščevalska drža človeka do naravnega okolja (številka: 2, 2018)
  Igor Čuk in Aleks Leo Vest. Prevarani sokoli. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2017. 510 str. ISBN: 978-961-93925-8-4 (številka: 2, 2018)
  Nikolaj Aracki Rosenfeld. Celebrare l'Alleanza: la tipologia dalla Bibbia alla liturgia. Rim: Centro Liturgico Vincenziano, 2017. 535 str. ISBN: 978-88-7367-224-1 (številka: 2, 2018)
  Vera zaročencev in poročna obljuba (številka: 2, 2018)
  Monoteizem in okoljska vzgoja (številka: 2, 2018)
  Identiteta modrega v svetopisemski modrostni literaturi (številka: 2, 2018)
  Forgiveness as the summation of the gospel ethics of God (številka: 2, 2018)
  Etični imperativ med transcendenco postmoderne in imanenco liberalizma (številka: 2, 2018)
  Gašper Mithans. Jugoslovanski konkordat: Pacem in discordia ali jugoslovanski "kulturkampf". Razpoznavanja/Recognitiones 30. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2017. 383 str. ISBN: 978-961-6386-78-4 (številka: 2, 2018)
  Mihael Kumar - "pomožni" škof v Ljubljani iz vrst frančiškanov, koadjutor ali sufragan? (številka: 2, 2018)
  Lenart Škof in Petri Berndtson, ur. Atmospheres of Breathing. New York: SUNY Press, 2018. 297 str. ISBN: 978-1- 4384-6973-7 (številka: 2, 2018)
  Verska strpnost in krščanstvo (številka: 2, 2018)
  Geštalt pristop, njegovo razumevanje odnosnosti in čustvenosti in kognitivna teorija čustev (številka: 2, 2018)
  Creative renunciation of the will to violence (številka: 2, 2018)
  Semantic field of God's righteousness in original and in Aramaic, Greek and Latin translations of the Book of Isaiah (številka: 2, 2018)
  Neuhojene poti k Plečnikovi arhitekturi (številka: 2, 2018)
  Anatheism - an incentive to discover the importance of discipleship in Christianity (številka: 2, 2018)
  Duhovna oskrba starejših v domovih za starejše (številka: 2, 2018)
  Sokol Kraljevine Jugoslavije in ustvarjanje napetosti (številka: 3, 2018)
  The rite of artoklasia in the Eastern Orthodox Church (številka: 3, 2018)
  Duhovnost, ki temelji na liturgiji in na "liturgiji" po liturgiji (številka: 3, 2018)
  Od poetizacije poslanstva v Stari zavezi do polnosti misijona v Novi zavezi (številka: 3, 2018)
  The purification of memory (številka: 3, 2018)
  Vpliv poročnih praks starih kultur na sklepanje zakona prvih kristjanov (številka: 3, 2018)
  Tea Djokić (številka: 3, 2018)
  Ob nepravem času (številka: 3, 2018)
  Simon Malmenvall (številka: 3, 2018)
  Spiritual depth and dynamic of patience according to Christian teaching and experience (številka: 3, 2018)
  Podoba Abrahama v kumranski apokrifni Genezi (1QapGen) (številka: 3, 2018)
  Boštjan Čampa (številka: 3, 2018)
  The concept of respect in the Bible and in modern sciences (številka: 3, 2018)
  La sapienza personificata e la sua relazione con il sapiente in Sir 24,1-22 (številka: 3, 2018)
  Marijanski motivi v poeziji Elizabete Kremžar (številka: 3, 2018)
  Kvintilijanova Šola govorništva in pridiganje škofa Tomaža Hrena (številka: 3, 2018)
  Odziv oblasti na pastoralno dejavnost katoliške Cerkve v Sloveniji v letih 1965-1975 (številka: 3, 2018)
  Nekaj spominov, misli in refleksij o nadškofu dr. Francu Perku (1929-2008) (številka: 4, 2018)
  Grivčevo delovanje v Zagrebu in njegovi spisi v hrvaščini (številka: 4, 2018)
  Borut Pohar (številka: 4, 2018)
  Ekumensko delovanje Franca Perka (številka: 4, 2018)
  Beograjski nadškof in metropolit Franc Perko in srbski tiskani mediji (številka: 4, 2018)
  Franc Perko kot beograjski nadškof (številka: 4, 2018)
  Perkov nauk o Cerkvi med "starim in novim" (številka: 4, 2018)
  Predstavitev objavljenih del Franca Perka (številka: 4, 2018)
  Uvodnik (številka: 4, 2018)
  Vpliv kajkavskih molitvenikov na prvi prevod Marijinih litanij v staro knjižno prekmurščino (številka: 4, 2018)
  Detajli na portretu generacije (številka: 4, 2018)
  "Ekumenizem vrnitve" v teologiji in bogoslužnih besedilih pred Drugim vatikanskim koncilom (številka: 4, 2018)
  Byzantine philosophy of the person and its theological implications (številka: 4, 2018)
  Neopatristična sinteza in ressourcement (številka: 4, 2018)
  Uvod v osebno teologijo Franca Grivca (številka: 4, 2018)
  The Expressions of spirituality inventor - revised (ESI-R): psychometric evaluation of the Slovene-language version (številka: 4, 2018)
  Ekumenska misel Franca Perka (številka: 4, 2018)
  Romantično ljubosumje in relacijska družinska paradigma kot podlaga relacijski družinski terapiji (številka: 4, 2018)
  Ekleziologija Vladimirja Solovjova v delih Franca Grivca (številka: 4, 2018)
  Vesna Mirt Čampa (številka: 4, 2018)
  Pravni sistemi islama (številka: 4, 2018)
 79. 2019
   95

  letnik: 79 (2019)
  številka: 1 (2019)
  številka: 2 (2019)
  številka: 3 (2019)
  številka: 4 (2019)
  Trije povezovalni momenti v terapevtskem procesu odpuščanja in krščanski model odpuščanja (številka: 1, 2019)
  Reunification of the Uniates of Malorossiya (Ukraine) and Belarus with the Russian Orthodox Church (številka: 1, 2019)
  Človek je po svoji naravi ustvarjen k stremljenju po večni lepoti (številka: 1, 2019)
  Ali je situacijska etika lahko krščanska etika? (številka: 1, 2019)
  Teološka antropologija pri prof. Antonu Strletu (številka: 1, 2019)
  Aktivno ustvarjanje glasbe kot način za zmanjševanje socialne anksioznosti mladostnikov - pilotska raziskava (številka: 1, 2019)
  Immaculata-doctrine and the new evangelization (številka: 1, 2019)
  Reception of Vatican council II decrees and the choice of godparents in the Latin Church (številka: 1, 2019)
  Vloga izkustvenega učenja v gestalt pedagoškem modelu učenja in poučevanja po Albertu Höferju (številka: 1, 2019)
  A Finnis-based understanding of the rule of law and the dialectical method of Aquinas (številka: 1, 2019)
  Odziv oblasti na pastoralno dejavnost katoliške Cerkve v Sloveniji v letih 1965-1975 (številka: 1, 2019)
  Aleš Ušeničnik (1868-1952) (številka: 1, 2019)
  Roberto Perin, The many rooms of this house: diversity in Toronto's places of worship since 1840. Toronto: University of Toronto Press, 2018. 428 str. ISBN: 978-1-4875-2017-5 (številka: 1, 2019)
  Mednarodna znanstvena konferenca Osem stoletij avtokefalnosti Srbske pravoslavne Cerkve (1219-2019) (številka: 1, 2019)
  On the theological-practical importance of the relation between a scientific paradigm of understanding of man, the world and the universe and the paradigm of faith (številka: 1, 2019)
  La testimonianza nella successione profetica in 2 Re 2,1-18 (številka: 1, 2019)
  Ljubezen do Boga in do Cerkve pri Henriju de Lubacu (številka: 1, 2019)
  Understanding the basis of upbringing and education in the Orthodox Church (številka: 1, 2019)
  Teologija pred izzivi sodobne antropološke krize (številka: 1, 2019)
  Tonči Matulić, Metamorphoses of culture: a theological discernment of signs of the times against the backdrop of scientific-technical civilization. Zürich: Lit, 2018. 680 p. ISBN: 978-3-643-91049-3 (številka: 1, 2019)
  Razumevanje arhitekturnih posebnosti cerkve sv. Mihaela na Barju arhitekta Jožeta Plečnika v luči kronike gradnje (številka: 1, 2019)
  Pero Aračić, Radosna poruka krštenja: susreti s roditeljima prije i poslije krštenja, Biblioteka Nova evangelizacija - Znakovi vremena 2 (številka: 1, 2019)
  Mednarodni znanstveni simpozij Odgoj i obrazovanje kao novi locus theologicus evangelizacije (številka: 1, 2019)
  Prioritizing the synchronic approach to the Johannine Son of Man (številka: 1, 2019)
  Uvod (številka: 2, 2019)
  On two unpleasant gestures (številka: 2, 2019)
  Christ as the goal of the law (Rom 10,4) (številka: 2, 2019)
  Vloga teološkega študija v Ljubljani pred in po ustanovitvi Univerze v Ljubljani (številka: 2, 2019)
  Patristični študiji: 18. mednarodna konferenca (številka: 2, 2019)
  The original injury or the trauma of love (številka: 2, 2019)
  Being on the brink of the future (številka: 2, 2019)
  Between secularity and post-secularity (številka: 2, 2019)
  Mysticism instead of metaphysics (številka: 2, 2019)
  Anti-event (številka: 2, 2019)
  Slovenska župnija presvetega Srca Jezusovega v Barbertonu, Ohio, skozi zgodovino (številka: 2, 2019)
  Umetnost življenja in kognitivno-izkustveni model čustev in čustvenosti (številka: 2, 2019)
  Razodetje kot fenomen in njegovo odprtje (številka: 2, 2019)
  Partnersko nasilje v krščanskih družinah in vloga vere (številka: 2, 2019)
  Mednarodno združenje za moralno teologijo in socialno etiko: 39. strokovni kongres Krščanska etika živali (številka: 2, 2019)
  The relationship between the state and the Catholic Church in postcolonial Vietnam (številka: 2, 2019)
  Transcendence and acknowledgment (številka: 2, 2019)
  Vpliv duhovnosti na kakovost življenja starejših v domačem in v institucionalnem okolju (številka: 2, 2019)
  Narodi, religije in misijon v dokumentih drugega vatikanskega koncila (številka: 2, 2019)
  The flesh of creation (številka: 2, 2019)
  Non-useless suffering (številka: 2, 2019)
  The ethical significance of the infinity and otherness of God and the understanding of man as "inspired subject" (številka: 2, 2019)
  Pomen Baragovega misijonskega delovanja pri uresničevanju Zakona o izselitvi Indijancev iz leta 1830 (številka: 2, 2019)
  Vrline in transhumanistična nadgradnja človeka (številka: 3, 2019)
  Pravica do pravične sodne odločitve ob sumu spolne zlorabe mladoletne osebe (številka: 3, 2019)
  Uvod (številka: 3, 2019)
  Normativnost človeške narave v času biotehnološkega izpopolnjevanja človeka (številka: 3, 2019)
  Transhumanizem in katoliška vzgoja (številka: 3, 2019)
  Transhumanizem in transcendenca človeka (številka: 3, 2019)
  "Colloquia Russica X: diplomacija Stare Rusije" (številka: 3, 2019)
  The relationship between the state and the Church in Vietnam through the history of the Society of Foreign Missions of Paris (številka: 3, 2019)
  Zito, Gaetano, ur. Archivi della Chiesa e archivi dello Stato: luogo di dialogo culturale; III. conferenza di Archivisti Ecclesiastici Europei. Citta del Vaticano: Associazione archivistica Ecclesiastica, 2019. 190 str. (številka: 3, 2019)
  The Church as the realization of the nature of man in "Deus semper maior" by Erich Przywara (številka: 3, 2019)
  To live a life in Christ's way (številka: 3, 2019)
  Romanska arhitektura v Burgundiji - odkrivanje, raziskovanje in dokumentiranje (številka: 3, 2019)
  Religija kot izziv za transhumanizem (številka: 3, 2019)
  Delovanje p. Benigna Snoja med slovenskimi izseljenci v Egiptu (številka: 3, 2019)
  Liberalna evgenika kot uničevalka temeljev morale (številka: 3, 2019)
  Onkraj geografskih in kulturnih meja (številka: 3, 2019)
  Transhumanizacija v športu in pastorala (številka: 3, 2019)
  Transhumanizem v službi človekove odgovornosti do stvarstva (številka: 3, 2019)
  Seeing God (številka: 3, 2019)
  Samuel Štefan Osusky's theological-prophetic criticism of war and totalitarianism (številka: 3, 2019)
  Transhumanizem in krščanska antropologija (številka: 3, 2019)
  I tre Papi e la necessita degli strumenti di comunicazione sociale nella Chiesa (številka: 4, 2019)
  Boštjan Guček (številka: 4, 2019)
  Mojca Filipič Sterle (številka: 4, 2019)
  100-letnica združitve Prekmurskih Slovencev z matičnim narodom (številka: 4, 2019)
  Boj za človekov jaz in pristnost (številka: 4, 2019)
  Studio delle immagini e delle metafore sul timore del Signore in Ben Sira (številka: 4, 2019)
  Potomstvo bibličnega Abrahama in koranskega Ibrahima (številka: 4, 2019)
  Temeljne literarne oblike v Svetem pismu (številka: 4, 2019)
  Judovsko-krščanski viri, zgodovina Cerkve in razsežnosti dialoga (številka: 4, 2019)
  "Bratje Čehi" v ljubljanskem bogoslovju (1885-1897) (številka: 4, 2019)
  Raba korena hmd na religioznem področju (številka: 4, 2019)
  Plečnikova dela za Žensko kaznilnico v Begunjah in njihova usoda po odhodu usmiljenk (številka: 4, 2019)
  Sklepanje krščanskega zakona na Zahodu in Vzhodu od pozne antike do zgodnjega srednjega veka (številka: 4, 2019)
  Social mechanisms of harmonization of the relations between Muslim and Christian culture (številka: 4, 2019)
  Novi izzivi za redovništvo v 19. stoletju in posebej za manjše brate (številka: 4, 2019)
  Maruša Brozovič (številka: 4, 2019)
  "Pastorala v spreobrnjenju" papeža Frančiška in izzivi za prenovo Cerkve v Sloveniji (številka: 4, 2019)
  The Christological aspects of Hebrew ideograms (številka: 4, 2019)
  Uporaba Stare zaveze v retorični argumentaciji Prvega pisma Korinčanom in njen pomen za razumevanje odrešenjske modrost (številka: 4, 2019)
  René Girard's scapegoating and stereotypes of persecution in the divine battle between Veles and Perun (številka: 4, 2019)
  Kateheza v službi vzgoje za kulturo poklicanost (številka: 4, 2019)
  Božja pravičnost med kaznovanjem in odpuščanjem v hebrejski Bibliji (številka: 4, 2019)
 80. 2020
   80

  letnik: 80 (2020)
  številka: 1 (2020)
  številka: 2 (2020)
  številka: 3 (2020)
  številka: 4 (2020)
  Bioetična vprašanja v neonatologiji (številka: 1, 2020)
  Pomen religioznosti za evropsko identiteto mladih (številka: 1, 2020)
  Slovenski duhovniki in njihovo delovanje v slovenskih društvih na Hrvaškem v prvi polovici 20. stoletja (številka: 1, 2020)
  Etični izzivi umetne inteligence (številka: 1, 2020)
  Lex specialis: Zakon o pravnem položaju verskih skupnosti v SR Sloveniji (številka: 1, 2020)
  "S smrtjo se odnos spremeni, ne pa uniči" (številka: 1, 2020)
  Simon Malmenvall, Kultura Kijevske Rusije in krščanska zgodovinska zavest. Znanstvena knjižnica 70. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. 313 str. ISBN 978-961-6844-82-6 (številka: 1, 2020)
  St Justin Popović (številka: 1, 2020)
  "Mass for the Homeland" (številka: 1, 2020)
  Od simbola besede v Svetem pismu do teologije o opravičenju (številka: 1, 2020)
  Prispevek k cerkvenoupravni sloveniki 17. stoletja (številka: 1, 2020)
  Logos and agnosiology (številka: 1, 2020)
  Jean-Michel Maldamé, Monoteizem in nasilje: krščanska izkušnja. Celje: Mohorjeva družba, 2020. 194 str. ISBN 978-961-278-456-0 (številka: 1, 2020)
  Futile therapy versus worthy dying (številka: 1, 2020)
  Pomen uglašenih odnosov (številka: 1, 2020)
  Svetopisemska eksegeza in psihologija (številka: 1, 2020)
  Bog je mlad (številka: 1, 2020)
  Christian theological views on industrial revolutions and related ethical challenges (številka: 1, 2020)
  Institucionalna religijska rezilientnost v času pandemije koronavirusa v Sloveniji (številka: 2, 2020)
  Družine s predšolskimi otroki potrebujejo pri svojem poslanstvu posredovanja vere več razumevanja, sprejetosti in bližine v Cerkvi na Slovenskem (številka: 2, 2020)
  Etika rezilientnosti (številka: 2, 2020)
  Pandemija in oznanilo kerigme (številka: 2, 2020)
  The dialogue between religious educational tradition and scientific pedagogy of morality (številka: 2, 2020)
  Kritika sekularizacije (številka: 2, 2020)
  COVID-19, nacionalna država in družbeni nauk Cerkve (številka: 2, 2020)
  Rezilienca in resonanca (številka: 2, 2020)
  Rezilienca, teologalne kreposti in odzivna Cerkev (številka: 2, 2020)
  "Kajti močan sem tedaj, ko sem slaboten" (2 Kor 12,10b) (številka: 2, 2020)
  Jezik nasilja nekoč, svoboda izražanja danes (številka: 2, 2020)
  Samožrtvovanje in stanovitna ljubezen do bližnjega (številka: 2, 2020)
  Etični vidiki uporabe algoritemskega odločanja in ostalih sistemov UI v času pandemij oz. izrednih razmer (številka: 2, 2020)
  Body in temptation (številka: 2, 2020)
  Sledi rezilientnosti (številka: 2, 2020)
  Stiska, iskanje opore, predanost in razvijanje odpornosti (številka: 2, 2020)
  "O pravi razdalji" (številka: 2, 2020)
  Pomen kontekstualne formacije za razvijanje človekove rezilientnosti (številka: 2, 2020)
  Bibliografija doktorskih disertacij (številka: 2, 2020)
  Pastoralno-liturgična navodila slovenskih škofov v času razglasitve epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 in neposredno po njem (številka: 2, 2020)
  Urška Lampret (številka: 3, 2020)
  Gostoljubje (številka: 3, 2020)
  Pomen Slomškovega pridižnega jezika za slovensko knjižno normo (številka: 3, 2020)
  God's sanctity, human frailty and the shape of Christian vocation (številka: 3, 2020)
  Christianization of the territory of today's Moravia and Slovakia before 863 (številka: 3, 2020)
  Nina Mikulin (številka: 3, 2020)
  Katoliška Cerkev v dokumentih Arhiva Jugoslavije (številka: 3, 2020)
  Jovan Vladimir of Dioclea (številka: 3, 2020)
  A pilgrim blessing - an alluring folklore or expression of piety? (številka: 3, 2020)
  The Old Testament background of "desire" in 1 Cor 10:6 (številka: 3, 2020)
  Dejan Pacek (številka: 3, 2020)
  Prof. dr. Martin Dimnik (številka: 3, 2020)
  Ervin Budiselić (številka: 3, 2020)
  Položaj Katoliške Cerkve na Kamniškem v obdobju 1965-1975 (številka: 3, 2020)
  Prof. dr. Eberhard Schockenhof (številka: 3, 2020)
  Možnosti dialoga v sodobni sekularni družbi (številka: 3, 2020)
  Izvori in strukture biblične pridige (številka: 3, 2020)
  Imaginative contemplation based on The Starlight Night by Gerard Manley Hopkins (številka: 3, 2020)
  Izbira upravnega kazenskega postopka za vzpostavitev pravičnosti v Cerkvi (številka: 3, 2020)
  Primerjalnopravni vidik omejitve verske svobode in aktualnost primerov med pandemijo COVID-19 (številka: 3, 2020)
  Enlightenment from the Orient (številka: 3, 2020)
  The significance of charity (caritas) in the governing, sanctifying, and teaching mission of the Church (številka: 4, 2020)
  Hlond und Slowenen (številka: 4, 2020)
  Teološki pogled na spolne zlorabe v Cerkvi (številka: 4, 2020)
  Neujemanja z islamskimi predpisi pokopa pri muslimanih v Republiki Sloveniji (številka: 4, 2020)
  Teološki pogled na spolne zlorabe v Cerkvi (številka: 4, 2020)
  Kristologija Fortunacijana Oglejskega (številka: 4, 2020)
  Verski sprevodi pod bičem razsvetljenske satire (številka: 4, 2020)
  Relationship between the 'table' and the 'altar' in the theology and ecclesial practice of the Catholic Church and evangelical churches (številka: 4, 2020)
  Christianity and information (številka: 4, 2020)
  "Cerkev mora ostati ljudem blizu ne glede na čase" (številka: 4, 2020)
  Duhovnost in religioznost v stresnih situacijah in mesto duhovnosti v psihoterapiji (številka: 4, 2020)
  Pregled zasebnih katoliških šol in pogled nanje na slovenskem ozemlju v preteklosti in danes (številka: 4, 2020)
  The ecumenicity of Ugandan martyrologic events (številka: 4, 2020)
  Karmen Pevc (številka: 4, 2020)
  Civilisation, religion and epochal changes of cultures (številka: 4, 2020)
  Soodvisnost, čustvena zloraba in čustveno zanemarjanje v otroštvu pri partnerjih zasvojenih s seksualnostjo (številka: 4, 2020)
 81. 2021
   92

  letnik: 81 (2021)
  številka: 1 (2021)
  številka: 2 (2021)
  številka: 3 (2021)
  številka: 4 (2021)
  E vero che Timoteo sostituisce Paolo a Tessalonica in 1 Ts 3,1-10? (številka: 1, 2021)
  Stališča osmošolcev v Sloveniji o vlogi vere pri vplivu na družbo (številka: 1, 2021)
  The correlation of some characteristics of religious identity with the quality of life of persons with disabilities (številka: 1, 2021)
  Existence and prevention of social exclusion of religious university students due to stereotyping (številka: 1, 2021)
  Mihai Dragnea, Christian identity formation across the Elbe in the tenth and eleventh centuries ... (številka: 1, 2021)
  Rabbinic Judaism’s perspective on the first crimes against humanity (številka: 1, 2021)
  Maciej Potz: Political science of religion: theorising the political role of religion, London: Palgrave Macmillan, 2020, 187 str. (ISBN 978-3-030-20168-5) (številka: 1, 2021)
  Medijske reprezentacije kot odsev problema institucionalizacije Cerkve (številka: 1, 2021)
  The Society of Foreign Missions of Paris and building indigenous missionary force (številka: 1, 2021)
  Pravna opredelitev zatiranja verske svobode in nasilja nad verskimi skupnostmi (številka: 1, 2021)
  Geštalt pedagogika v službi oblikovanja duhovno-religiozne dimenzije življenja (številka: 1, 2021)
  Marcin Godawa in Bojan Žalec, ur. Image and Man – Correlations. Krakow: Pontifical University of John Paul II, 2020. 125 str. ISBN: 978-83-7438-679-1 (številka: 1, 2021)
  Sokratska prevara za resnico kot Kierkegaardov prehod med iracionalnostjo in racionalnostjo (številka: 1, 2021)
  Videti sence, strmeti v Sonce (številka: 1, 2021)
  Contemporary islamic law between tradition and challenges of modernity (številka: 1, 2021)
  Vloga Abrahama v koranski historiografiji (številka: 1, 2021)
  The reception of Aristotle in Martin Luther’s late theological writings (številka: 1, 2021)
  Ne samo vez z Bogom (številka: 1, 2021)
  Abd al-Gabbar al-Niffari, Knjiga mističnih postajališč in nagovorov. Prevedel in spremno besedo napisal Raid al-Daghistani. 128 str. Ljubljana: Kud Logos, 2020. ISBN 978-961-7096-72-2 (številka: 1, 2021)
  Jerome and Victorinus (številka: 2, 2021)
  The interpretation of the parable of the prodigal son by two latin patristic authors, St Jerome and St Peter Chrysologus (številka: 2, 2021)
  Blue deserts (številka: 2, 2021)
  St. Jerome versus Sanctes Pagnino in the reception and inquisitorial process of the Polyglot Bible of Antwerp (1568–1577) (številka: 2, 2021)
  Uvodnik (številka: 2, 2021)
  Jerome and western monasticism (številka: 2, 2021)
  Fondation et transmission dans la Vita Pauli et la Vita Hilarionis (številka: 2, 2021)
  Holy Aemulatio (številka: 2, 2021)
  Narrating the ascetic model, its context and its hero(in)es (številka: 2, 2021)
  Jerome, Vigilantius, and the cults of the saints (številka: 2, 2021)
  Adulter Vs. Moechus (številka: 2, 2021)
  Jerome’s Contra Johannem and ps.-Basil’s De consolatione in adversis on resurrection and disability (številka: 2, 2021)
  Jerome’s interpretation of the transfiguration in the light of some recent patristic discoveries (Origen, Fortunatian, Chromace) (številka: 2, 2021)
  Saint Jerome in Liber officialis of Amalar of Metz (775–850) and Rationale divinorum officiorum of William Durand (1230–1296) (številka: 2, 2021)
  Hieronimova in sodobna spoznanja o literarni kakovosti Svetega pisma (številka: 2, 2021)
  Izvori Hieronimovih pogledov na prevajanje in razlaganje Svetega pisma (številka: 2, 2021)
  Integrating pagan knowledge (številka: 2, 2021)
  Where are you, Stridon? (številka: 2, 2021)
  La lettre de consolation chez saint Jérôme (številka: 2, 2021)
  "Monachum ecclesia peperit postumum" (Hier., Ep. 66.4.2) (številka: 2, 2021)
  "Movere et delectare" after St. Jerome (številka: 2, 2021)
  La regola educativa di S. Gerolamo (številka: 2, 2021)
  Impassibilitas et impeccantia (številka: 2, 2021)
  Spatial images in biblical texts (številka: 3, 2021)
  Frančiškanski misijonarji med slovenskimi izseljenci v Egiptu v 19. in 20. stoletju (številka: 3, 2021)
  The universalism of the spirit of prophecy in Numbers 11:26-291 (številka: 3, 2021)
  Catechesis in the Church’s dialogue with the world (številka: 3, 2021)
  Kristjani smemo žalovati! (številka: 3, 2021)
  Speculative and practical theology in the second scholasticism (številka: 3, 2021)
  Katoliški nauk in znanost o demografskih vprašanjih (številka: 3, 2021)
  Koncept participacije Karola Wojtyła kot odgovor na medosebno odtujenost (številka: 3, 2021)
  Primerjava življenjskih sprememb po romanju in po obsmrtnih izkušnjah (številka: 3, 2021)
  Crossroads between islamic spirituality and the fourth industrial revolution (številka: 3, 2021)
  The semantics of love in the Song of Songs and directions of its interpretation (številka: 3, 2021)
  The human being lost in consumerism (številka: 3, 2021)
  Stanislav Slatinek. Temelji kazenskega kanonskega prava. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2021. 152 str. ISBN 9789612651985 (številka: 3, 2021)
  Von Canisius zum Canisianum: Weltkirche in Innsbruck; Ein Kolleg im Wandel der Zeit. Peter Übelbacher, Andreas Schermann in Josef Thorer, ur. Linz: Wagner Verlag 2021. 192 str. ISBN 978- 3-903040-55-7 (številka: 3, 2021)
  Lesena sakralna arhitektura v sodobni arhitekturni praksi (številka: 3, 2021)
  Orthodox reading of Martin Luther (številka: 3, 2021)
  The specific content of preaching the word of God in a secularized environment (številka: 3, 2021)
  Odprtost pomenu kot temelj upanja v vzgoji in izobraževanju (številka: 4, 2021)
  Uničeno zaupanje, ustvarjanje pomena ter zdravljenje moralnih ran v sekulariziranem svetu in religioznem soočanju (številka: 4, 2021)
  Bivanjsko upanje, smisel in resonanca (številka: 4, 2021)
  Zaupanje in uspešnost umetne inteligence v medicini (številka: 4, 2021)
  Vera, upanje in ljubezen v luči fenomenološko eksistencialne analize (številka: 4, 2021)
  Anthony Ekpunobi (številka: 4, 2021)
  Kaj je etika in zakaj ravnati etično? (številka: 4, 2021)
  Chronos and kairos of hope (številka: 4, 2021)
  Alja Fabjan (številka: 4, 2021)
  Mateja Vrhunc Tomazin (številka: 4, 2021)
  Alevijstvo in kultura diha (številka: 4, 2021)
  Anja Kovačič (številka: 4, 2021)
  Zakramentalnost in dialoškost vere (številka: 4, 2021)
  Upanje kot teološka krepost v luči relacijske teorije Guya Lafona (številka: 4, 2021)
  Upanje v krščanstvu in transhumanizem (številka: 4, 2021)
  "Navodilo glede zaupnosti pravd" kot garancija za večje zaupanje v poštenost cerkvenega sodstva (številka: 4, 2021)
  Lidija Božac (številka: 4, 2021)
  Tanja Valenta (številka: 4, 2021)
  Raziskovalni program "Etično-religiozni temelji in perspektive družbe ter religiologija v kontekstu sodobne edukacije in nasilje" (P6-0269) (številka: 4, 2021)
  Avtonomija, avtoriteta in zaupanje (številka: 4, 2021)
  (Mis)trusting unification (številka: 4, 2021)
  Upanje in zaupanje v kontekstu pastoralne teologije v času globalnega nezaupanja (številka: 4, 2021)
  Upanje za naravo in človeštvo (številka: 4, 2021)
  Zaupanje do halal izdelkov in halal proizvodnje pri muslimanih v Republiki Sloveniji (številka: 4, 2021)
  Andrej Lažeta (številka: 4, 2021)
  Med upanjem kot darom in iluzijami samozadostnega subjekta (številka: 4, 2021)
  Upanje in zaupanje v času globalnega obupa in nezaupanja (številka: 4, 2021)
  Zaupam, zato si upam (številka: 4, 2021)
 82. 2022
   83

  (2022)
  številka: 1 (2022)
  številka: 2 (2022)
  številka: 3 (2022)
  številka: 4 (2022)
  Celostna ekologija ali ekologija in dobrobit? (številka: 1, 2022)
  Trije starozavezni liki sprejemanja trpljenja (Job, Jeremija in Drugi Izaija) v luči Nove zaveze (številka: 1, 2022)
  The Word of God at the meeting point of civilisation (številka: 1, 2022)
  Ranljivost človeka, družbe, narave in Boga (številka: 1, 2022)
  Guy Lafon, Abraham ali iznajdba vere. Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjev družba; Teološka fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2022. 121 str. ISBN 978-961-7167-02-3 (številka: 1, 2022)
  Kovač, Nedjeljka Valerija, Mjesto slike u govoru vjere: povijest, teologija, primjeri. Zagreb: Glas Koncila, 2020. 395 str. ISBN 978-953-241-916-0 (številka: 1, 2022)
  Škofjeloška bratovščina sv. Rešnjega telesa med utrjevanjem vere in skrbjo za onostranstvo (številka: 1, 2022)
  "Ni normalno, da na Teološki fakulteti predavajo tuji državljani" (številka: 1, 2022)
  The ecological efforts of the "green patriarch" (številka: 1, 2022)
  Jurij Dalmatin (ok. 1547–1589) in njegovi (številka: 1, 2022)
  Relational ethics scale (številka: 1, 2022)
  The study of church history at the Faculty of Orthodox Theology in Belgrade (številka: 1, 2022)
  Media education in the formation of candidates for priesthood in the context of the new "Ratio Fundamentalis" and Polish seminaries (številka: 1, 2022)
  Hiring lay faithful in the Catholic Church (številka: 1, 2022)
  Rolaned Boer, Red theology: on the Christian communist tradition. Leiden: Koninklijke Brill NV, 2019. 294 str. ISBN 978-90-04-38132-2 (številka: 1, 2022)
  "Une autre clarté" (številka: 1, 2022)
  Il ritiro in preghiera di Gesu per un ritorno nuovo (številka: 1, 2022)
  Belief in God and affective states (številka: 1, 2022)
  Nova odkritja o Marijini romarski cerkvi na Sladki Gori (številka: 1, 2022)
  "Visokoekspertna klerikalnost slovenskega komunizma" (številka: 2, 2022)
  Pomen prenosa vrednot med generacijami (številka: 2, 2022)
  „Fratelli Tutti“ e sviluppo umano integrale (številka: 2, 2022)
  Siv Ellen Kraft, Bjorn Ola Tafjord, Arkotong Longkumer, Gregory D. Alles in Greg Johnson. Indigenous Religion(s): Local Grounds, Global Networks. Abingdon, Oxon; New York, NY: Routledge, 2020. 196 str. (številka: 2, 2022)
  "You are no friend of caesar" (številka: 2, 2022)
  Caro salutis est cardo (številka: 2, 2022)
  Vera zakoncev, ki so utrpeli zakonsko ločitev (številka: 2, 2022)
  Church unity as political unity (številka: 2, 2022)
  Existential anxiety and Christian hope (številka: 2, 2022)
  What parish for the 21st century? (številka: 2, 2022)
  François Moog. Éducation intégrale: Les ressources éducatives du christianisme. Pariz: Éditions Salvator, 2020. 188 str. (številka: 2, 2022)
  Mednarodna konferenca o katehumenatu (številka: 2, 2022)
  Jože Krašovec. God’s righteousness and justice in the Old Testament. Grand Rapids: Eerdmans Publishing Company, 2022. 479 str. (številka: 2, 2022)
  Eksodus - matrica razodetja (številka: 2, 2022)
  Kairos sinodalnosti v Cerkvi (številka: 2, 2022)
  Pravne dimenzije verskega pouka v slovenskih šolah od knezoškofa Napotnika do danes (številka: 2, 2022)
  Spiritual and religious factors of recovery from alcoholism (številka: 2, 2022)
  Sunday pedagogy (številka: 2, 2022)
  The theory of the spiritual senses (številka: 2, 2022)
  Who is to blame for the sinking ship? (številka: 2, 2022)
  After the catastrophe (številka: 2, 2022)
  Zoran Turza. Razgovori o Jobu: filozofski, ekonomski, antropološki i teološki pristup starozavjetnoj Knjizi o Jobu. Kršćanska sadašnjost. Zagreb: Hrvatsko katoličko sveučilište, 2021. 197 str. (številka: 3, 2022)
  Georgij Florovski in zgodovina v teologiji (številka: 3, 2022)
  Resonanca in sinoda v kontekstu sodobne pastoralne teologije (številka: 3, 2022)
  Reševanje kriznih odnosov v pedagoškem poklicu s pomočjo supervizije (številka: 3, 2022)
  Spremembe v pojmovanju psihičnih obramb v psihoanalizi, odnosi izključevanja in empatičnega usklajevanja (številka: 3, 2022)
  Rosov pojem resonance v dialogu s fenomenologijo (številka: 3, 2022)
  Resonanca med znanostjo in krščanskim naukom kot pot do resonančnosti pluralne družbe (številka: 3, 2022)
  Spreobrnjenje želje v luči mimetične teorije (številka: 3, 2022)
  Kerigmatična kateheza in resonanca (številka: 3, 2022)
  Motnja spolne identitete (številka: 3, 2022)
  Ancient Greek and Christian understanding of contemplation in terms of a resonant attitude towards the world (številka: 3, 2022)
  Resonanca in edukacija (številka: 3, 2022)
  Peter Lah. Navigating hyperspace: a comparative analysis of priests’ use of Facebook. Eugene, OR: Wipf & Stock Publishers, 2021. 279 str. (številka: 3, 2022)
  Dankbares Gedenken an Henri Kardinal de Lubac anlässlich seines 30.Todestages (4. Sept. 1991) (številka: 3, 2022)
  Spoznavna vloga telesnih občutkov, resonanca in odtujenost (številka: 3, 2022)
  Resonanca, demokracija in skupno dobro (številka: 3, 2022)
  Resonanca in odtujenost (številka: 3, 2022)
  Holarhični model celostne resonančne pedagogike za novo katehezo (številka: 3, 2022)
  Odnos kot človekova izkušnja Presežnost (številka: 3, 2022)
  Identiteta, etika prepričanja, razumnost in resonanca (številka: 3, 2022)
  Inspired by Cicero (številka: 4, 2022)
  Podoba ruske pravoslavne kulture v delih Franca Grivca (številka: 4, 2022)
  Razcepi na visoko in nizko kulturo na Slovenskem z ozirom na politične interese (številka: 4, 2022)
  Čustveni prikazi evangelija v razvoju Marijine biografije v zgodnji Cerkvi na Vzhodu (številka: 4, 2022)
  Vrednote v judovsko-krščanskih virih in tradiciji ter možnosti dialoga (številka: 4, 2022)
  Neosholastična metafizika Aleša Ušeničnika in njena (post)moderna kritika (številka: 4, 2022)
  Žensko vprašanje v času ločitve duhov - "trn v peti" Antona Mahniča (številka: 4, 2022)
  Franc Šanc DJ (številka: 4, 2022)
  "Medinska konstitucija“ (številka: 4, 2022)
  Drža kočevarskih župnikov in usoda njihovih župnij ob preselitvi kočevskih Nemcev (številka: 4, 2022)
  Vprašanja nazorske usmeritve Ivana Cankarja v prvih ocenah slovenskih literarnih zgodovinarjev (številka: 4, 2022)
  Človek je obredno-dialoško bitje in bitje praznovanja (številka: 4, 2022)
  Ušeničnikova vizija družbene prenove, njen kontekst in izvori (številka: 4, 2022)
  Teološke kreposti bl. Antona Martina Slomška (številka: 4, 2022)
  Misijonske dejavnosti - v službi evangelizacije in vzgoje za vrednote (številka: 4, 2022)
  Prospettive di liberta e liberazione nel libro del Siracide (številka: 4, 2022)
  Symbolism of names and of the word "name" in the Bible (številka: 4, 2022)
  Slovenska duhovna zgodovina, kulturni boj in religija (številka: 4, 2022)
 83. 2023
   90

  (2023)
  številka: 1 (2023)
  številka: 2 (2023)
  številka: 3 (2023)
  številka: 4 (2023)
  Janko Komljanec (številka: 1, 2023)
  The "Quality of human life” in the age of pandemic – polish perspective (številka: 1, 2023)
  Katoliška Cerkev na Slovenskem in krizno komuniciranje (številka: 1, 2023)
  Molitev kot izraz prepoznavanja Božje prisotnost (številka: 1, 2023)
  Ekumenska pot papeža Frančiška (številka: 1, 2023)
  Persönliche und musikalische Bindungen des Pfarrers Antoni Hlond (Chlondowski) SDB mit Slowenien (številka: 1, 2023)
  Sodobni učitelj, komunikacija in resonanca v odnosih (številka: 1, 2023)
  Environmental engagement in catechesis (številka: 1, 2023)
  Slomškov rod in njegova povezanost s Cerkvijo (številka: 1, 2023)
  From the reform of the liturgy through metamorphosis to being conformable to Christ (številka: 1, 2023)
  On religious knowledge (številka: 1, 2023)
  Percepcija duhovnosti in duhovne oskrbe pri zaposlenih v slovenskih domovih za starejše (številka: 1, 2023)
  Memoria passionis of the Vincentian missionaries during the Japanese invasion (številka: 1, 2023)
  The conjugal communio amoris as the path to holiness (številka: 1, 2023)
  Psalma 1 in 2 kot uvod v psalter (številka: 1, 2023)
  The created world as a creator’s vestigium in St. Bonaventure’s aesthetics (številka: 1, 2023)
  Božja liturgija Janeza Zlatoustega in božja liturgija Bazilija Velikega. Bizantinsko-slovanski obred, rutenska recenzija, slovenski prevod. Ljubljana: KUD Logos; Križevci: Ordinariat Križevske eparhije, 2023. 215 str. (številka: 2, 2023)
  "Živeti je dobro, umreti je hudo" (številka: 2, 2023)
  Vsebine in oblike v koncepcijah, prikazih in razlagah nasprotij in protislovij (številka: 2, 2023)
  A possibility of religious experience in the life of a contemporary person according to theology of Franc Rode (številka: 2, 2023)
  Forgiveness as the way to salvation (številka: 2, 2023)
  Music in the Dominican convent of Marenberg (številka: 2, 2023)
  Eco’s Lingua Edenica and "other languages" (številka: 2, 2023)
  Zaprte po nedolžnem (številka: 2, 2023)
  History of Protestantism in Ukraine (številka: 2, 2023)
  From fear to theosis (številka: 2, 2023)
  Pelican (številka: 2, 2023)
  Intercultural competencies and lifelong learning of teachers in the Republic of Croatia (številka: 2, 2023)
  »Kakó dolgo bo smel tako zaničevavno govoriti o našem mojstru?« (številka: 2, 2023)
  Didacta 2023 (številka: 2, 2023)
  Razvoj metode semantičnih polj ob primeru hebrejskega pojma resnice (številka: 2, 2023)
  Lie as the anthropological destruction (številka: 2, 2023)
  Paul E. Linzey in B. Keith Travis. Military ministry: chaplains in the TwentyFirst Century. Eugene, Oregon: Wipf & Stock, 2022. 294 str. (številka: 2, 2023)
  Škof Anton Vovk - prvi častni doktor Teološke fakultete Univerze v Ljubljani (številka: 2, 2023)
  Tomáš Halík’s concept of atheism (številka: 2, 2023)
  Between communitarianism and Confucianism (številka: 3, 2023)
  Evaluation of educational and practical workshops on developing positive parenting "Families in the centrifuge of modern times" (številka: 3, 2023)
  Psihološki in teološki vidik odnosa, v katerem so se znašli svojci dvoumno izgubljenega zapornika (številka: 3, 2023)
  Religion lessons making their exit from Polish schools is an opportunity for “deschooling” catechesis (številka: 3, 2023)
  Il carattere dialogico di ragione e fede secondo Joseph Ratzinger - Benedetto XVI (številka: 3, 2023)
  Theological insight of digital religion (številka: 3, 2023)
  Pope Benedict XVI’s critique of legal positivism with special regards to the role of tradition in contemporary legal systems (številka: 3, 2023)
  The ecclesiology of Pope Francis (številka: 3, 2023)
  Das Recht auf die gerechte Verteidigung nach Janusz Nagórny (1950–2006) (številka: 3, 2023)
  "Qui nous sauvera ?" (številka: 3, 2023)
  O vplivu oberammergauskih pasijonskih iger na Pasijon Ksaverja Meška (številka: 3, 2023)
  "Anketiranje" v prvi polovici 19. stoletja (številka: 3, 2023)
  Uresničenje suženjstva s strani džihadistov "Islamske Države" po konceptu sunitskega šeriata (številka: 3, 2023)
  Čustva in vloga telesa v kontekstu biblijskih zgodb (številka: 3, 2023)
  Liturgiological perspectives of the relations between the Church of England and the Serbian Orthodox Church in the 19th–20th centuries (številka: 3, 2023)
  Aquinas on the being in God and in proper nature (številka: 3, 2023)
  Man uttered by God (številka: 3, 2023)
  Tehnološki razvoj v luči Habermasove etike diskurza (številka: 4, 2023)
  Andrej Omulec (številka: 4, 2023)
  Jasna Klara Lipovšek (številka: 4, 2023)
  Katja Kozlovič (številka: 4, 2023)
  Technology as the elixir of immortality (številka: 4, 2023)
  Osamljenost in raztresenost v mreži socialnih medijev (številka: 4, 2023)
  Etični in teološki izzivi velikih jezikovnih modelov (številka: 4, 2023)
  Zaslužni prof. dr. Ciril Sorč (številka: 4, 2023)
  Ideal transparentnosti v digitalni dobi (številka: 4, 2023)
  Etika in religija v tehnološki (digitalni) dobi (številka: 4, 2023)
  "Pedagogika 3.0" ali oris edukacije v digitalni dobi (številka: 4, 2023)
  Lepota in kerigma v tehnološki dobi (številka: 4, 2023)
  Širjenje salafizma na Balkanu s pomočjo digitalne tehnologije (številka: 4, 2023)
  Matjaž Muršič Klenar (številka: 4, 2023)
  Identiteta in pogovorni sistemi umetne inteligence (številka: 4, 2023)
  Pasti spletne pornografije in pasti raziskovanja pornografije (številka: 4, 2023)
  Ali je umetna inteligenca inteligenca v pravem pomenu besede? (številka: 4, 2023)
  Izzivi za identiteto Misijonske družbe sv. Vincencija Pavelskega v sodobnem evropskem prostoru (številka: 4, 2023)
  Razumevanje simbolov Jakobove školjke in rumene puščice na Caminu v luči Luckmannove teorije simbolov in izpovedi romarjev (številka: 4, 2023)
  Ana Šeremet (številka: 4, 2023)
  Kiborgizacija (številka: 4, 2023)
  Vera - odgovor na osamljenost sodobnega človeka v luči osnovnega bogoslovja (številka: 4, 2023)
  Stjepan Štivić (številka: 4, 2023)
  Pomen tehnologije in religije v kontekstu teistične evolucije Teilharda de Chardina (številka: 4, 2023)
  Ruska revolucija in slovensko narodno vprašanje (številka: 4, 2023)
  Damijan Ganc (številka: 4, 2023)
  Metka Skubic (številka: 4, 2023)
  Avtoriteta na področju vzgoje in verovanja v digitalni dobi (številka: 4, 2023)
  Andreja Tasič (številka: 4, 2023)
  Razprava o dostojanstveni smrt (številka: 4, 2023)
  Alojzije Čondić, Bijahu postojani (Dj 2,42), Split: Katolička izdavačka kuća i časopis Crkva u svijetu, 2023. 384 str. ISBN 978-953-8429-20-0. (številka: 4, 2023)
  Marja Avberšek Platiša (številka: 4, 2023)
  Slovenska religiologija v digitalni dobi (številka: 4, 2023)