Nekatere posebnosti afriške miselnosti in verovanja