Zasnova lesenih in jeklenih konstrukcij na potresnih območjih
Concept of timber and steel structures in earthquake-prone areas