Baron Hans Kometer in njegova zbirka starin z dvorca Pukštajn