EGA-karakterizacija zgorevalne sinteze iz citratno-nitratne začetne snovi