Prenosni sistem za merjenje temperaturnih profilov v industrijskih pečeh
A mobile system for the measurement of temperature profiles in industrial furnaces