Priprava lantanovega galata iz mešanega sistema reducentov in nitrata