Ocena potresne ogroženosti stanovanjskih stavb v Sloveniji
Assessment of earthquake vulnerability of residential buildings in Slovenia