Sprememba tipičnega ustroja junakov v slovenskih romanih po letu 1991