The effect of residuals on the susceptibility to surface cracking and hot deformability of plain carbon steels
Vpliv oligoelementov na pojav površinskih razpok in deformabilnost v toplem stanju nizkoogljičnih jekel

tab1
1. TXT datoteka (25 kB) Za ogled je potrebna prijava