Pogledi na subjektiviteto in govorca v trubadurski liriki