Turizem in poselitveni vzorci na podeželju : na primeru razvoja poselitve v slovenskih Alpah
Tourism and settlement patterns in rural countryside in case of the settlement development in the Slovenian Alps