Stavbarstvo slovenskega podeželja : značilno oblikovanje slovenskih hiš
Architecture of the Slovene countryside