Kultura dediščine v izvornem okolju : rezultati slovenske znanosti
Culture of heritage in origin (the space) : results of Slovene sciences