Simbolika Daljnega vzhoda v oblikovanju prostora
The symbolism of the Far East in the shaping of space