Primerjava obnašanja regularnih in neregularnih konstrukcij pri potresni obremenitvi : raziskava
Comparison of the behaviour of regular and irregular structures under earthquake loads : research