Nekdanje vloge in funkcije grajskega okrasnega vrta v vsakdanu družbe in posameznika