Bibliotekarski dialog kot nujno dopolnilo računalniški komunikaciji

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih