Ugotavljanje razvitosti povezovalnega odnosa organizacije z dobavitelji - modelski pristop na primeru vzorca organizacij v Sloveniji