Combustible precursor behaviour in the lanthanum chromite formation process
Termične lastnosti reakcijskega gela za pripravo lantanovega kromita