Nanos in porazdelitev platine na keramičnih podlagah pri pripravi katalizatorjev za heterogeno katalizo
Deposition and distribution of platinum on a ceramic support for catalysts` preparation in heterogeneous catalysis