Comparative test of active and passive multichannel analysis of surface waves (MASW) methods and microtremor HVSR method
Primerjalni test aktivne in pasivne večkanalne analize površinskih valov (MASW) ter metode mikrotremorjev (HVSR)