Oblikoglasje in oblikoslovje šentruperskega govora : (doktorska disertacija, Ljubljana 1994 ...)