Priprava materialov na osnovi lantanovega kromita z zgorevalno sintezo iz raztopin: vpliv razmerja gorivo-oksidant na nastanek sekundarnih faz, morfološke lastnosti in stopnjo pretvorbe
The influence of fuel-oxidant ration on the secondary phase formation of lanthanum-chromite-based materials