Vpliv popuščanja na fazno sestavo karbidnih izločkov v jeklu X20CrMoV121
Influence of tempering on the phase composition of the carbide precipitates in X20CrMoV121 steel