Effect of 3 s reheating on Charpy notch toughness and hardness of martensite and lower bainite
Vpliv 3 s pogrevanja na Charpyjevo zarezno žilavost in trdoto martenzita in spodnjega bainita