Črna jelša (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) - lesna zgradba in obdelavnostne lastnosti
Black alder (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) - wood structure and machinability