Vloga specialista medicine dela pri obravnavi bolnika s HIV