Nikar obupati zavolj pravične obveljave slovenskiga Jezika: